TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.

Právo / Správní právo


Zbyněk Bouda  |  25.06.2008  |  diskuze (255)
Co byste měli vědět o trvalém pobytu.
Zbyněk Bouda  |  28.05.2008  |  diskuze (3)
Ústavní soud svým nejnovějším rozhodnutím k zdravotnické části reformy veřejných financí uvedl svůj pohled na koncepci bezplatného zdravotnictví u nás. Ačkoli při samotném hlasování o ústavnosti regulačních poplatků ve zdravotnictví byl poměr velmi těsný (8:7), byl stávající systém poplatků zachován a návrh na zrušení předmětných ustanovení zavádějících přímé platby u lékaře zamítnut. Podívejme se tedy ve zkratce jaké argumenty Ústavní soud k tomuto rozhodnutí vedly.
Zbyněk Bouda  |  22.05.2008  |  diskuze (5)
povinnosti vůči živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, ČSSZ, úřadu práce, zdravotní pojišťovně
Zbyněk Bouda  |  22.05.2008  |  diskuze (7)
Postup při zahájení řemeslné živnosti a přehled zásadních změn po 1.7.2008.
Zbyněk Bouda  |  23.04.2008  |  diskuze (6)
Občanské průkazy jsou základním identifikačním průkazem. Zákon vyjmenovává spoustu situací, kdy se pomocí něho musí nebo může prokazovat totožnost. Zvláště potom stanoví povinnosti občanů ve vztahu k jejich občanským průkazům, stejně jako k občanským průkazům třetích osob. Není na škodu si některé povinnosti připomenout.
Zbyněk Bouda  |  16.04.2008  |  diskuze (2)
Minule jsme si naznačili, že státní orgány (i jiné povinné subjekty) mají povinnost poskytnou určité informace a to buď jejich zveřejněním (tedy zpřístupněním všem subjektům) nebo formou odpovědi na žádost o informace pouze žadateli. Podívejme se tedy na postup, jak o tyto informace žádat.
Zbyněk Bouda  |  15.04.2008  |  diskuze (0)
Je běžné, že stát má zajišťovat služby svým občanům. Vedle zajišťování určitých služeb musí však být schopen občanům poskytovat i informace, a to zejména o své činnosti. V našem právním řádu pak existuje obecná zákonná úprava v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Některé specifické informace, např. z oblasti životního prostředí mohou být poskytovány v režimu jiného zákona, ale obecně platí, že zákon o svobodném přístupu k informacím má všeobecný dopad. Kdo tedy může být žadatelem? Kdo a jaké informace Vám musí poskytnout? V jaké lhůtě tyto informace musí poskytnout a jaké máte možnosti pokud Vám tyto informace neposkytne?
Klára Spirová  |  11.04.2008  |  diskuze (0)
I veřejná správa podléhá kontrole. Kontrola může být jednak správní (zejména vztahy hierarchie), jednak vnější. A právě druhý zmíněný druh kontroly je mimo jiné reprezentován veřejným ochráncem práv (patří sem dále kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem, soudy apod.).
Zbyněk Bouda  |  05.04.2008  |  diskuze (17)
Minule jsem si řekli, že byl schválen nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., který má nahradit stávající zákon pocházející z padesátých let dvacátého století. Účinnost nového zákona byla v minulosti posunuta a v současné době je stanovena na 1. ledna 2009. Otázkou je zda přinese něco konkrétního pro běžné občany v jejich setkávání se s nemocenským pojištěním. Řekli jsme si, že v oblasti základní obecné úpravy nemocenského pojištění žádné průlomové změny nelze očekávat. Připomněli jsme si tak i principy stávající úpravy a to u jedné z částí nemocenského pojištění - právě (a pouze) u nemocenské.
Zbyněk Bouda  |  04.04.2008  |  diskuze (3)
Všeobecně se ví, že byl už dříve (přesně řečeno v březnu 2006) schválen nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., který má nahradit stávající zákon pocházející z padesátých let dvacátého století. Účinnost nového zákona byla v minulosti posunuta a v současné době je stanovena na 1. ledna 2009. Otázkou je zda přinese něco konkrétního pro běžné občany v jejich setkávání se s nemocenským pojištěním. Připomeneme si tak i principy stávající úpravy a to u jedné z částí nemocenského pojištění - právě u nemocenské.
Zbyněk Bouda  |  01.04.2008  |  diskuze (1)
V souvislosti s refomou české policie se nejčastěji hovoří o změnách uniformy nebo změně barevného provedení automobilu. Reforma má však přinést zásadnější změny, byť ne na první pohled tak nápadné. V legislativním běhu (k aktuálnímu stavu na počátku 2.čtení v Poslanecké sněmovně) je návrh nového zákona o Policii ČR. Krátce si zmiňme alespoň základní změny, kterých se můžeme dočkat při jeho schválení.
Zbyněk Bouda  |  18.03.2008  |  diskuze (3)
Při porušení právních norem lze očekávat nastoupení určitých sankcí. Typicky k tomu dochází v trestním právu. Ve chvíli, kdy však jednání pachatele takovéhoto protiprávního činu nedosahuje intenzity, která je nutná k projednávání tohoto jednání před soudem v trestním řízení, nebo takové jednání trestní zákon vůbec jako trestný čin nevymezuje, musí stát garantovat potrestání (či alespoň projednání a zjištění) i takovéhoto jednání - na tomto místě lze u některých takových jednání hovořit o správněprávní odpovědnosti. Zde je nejčastější a nejběžnější formou odpovědnost za přestupek.
Zbyněk Bouda  |  06.02.2008  |  diskuze (5)
V České republice mohou být podnikatelské aktivity provozovány různě. Podnikatelem se rozumí podle obchodního zákoníku všechny obchodní společnosti, osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů (typicky tzv. svobodná povolání), a osoby provozující zemědělskou výrobu, které jsou zapsány do evidence podle zvláštního zákona (zákon o zemědělství). Nejjednodušší podnikatelskou formou z tohoto pohledu je pro fyzické osoby podnikatelská činnost na základě živnostenského oprávnění.
Zbyněk Bouda  |  11.01.2008  |  diskuze (26)
V praxi se mnohdy projevují problémy při různých převodech pozemků či staveb. Často při uzavírání kupních smluv, či smluv nájemních, případně v situacích, kdy žádáme v bance o úvěr a dáváme do zástavy nějakou nemovitost, jsme vyzváni, abychom své právo k dané nemovitosti doložili. Obvykle je vyžadován výpis z katastru nemovitostí jako doklad některých vztahů ke konkrétní nemovitosti. Dnes se tedy podíváme ve zkratce na katastr nemovitostí.
Zbyněk Bouda  |  21.12.2007  |  diskuze (32)
Dnes se opět podíváme na nový stavební zákon a na postupy, které musíme dodržet při realizaci různých staveb. V minulých dvou dílech jsme se nejprve zaměřili na postup při umístění stavby a následně navazující postup pro realizaci stavby. Ve chvíli, kdy je stavba dokončena a připravena k užívání, musí projít určitým způsobem řízení o užívání stavby (dříve typicky být kolaudována). A právě užívání staveb v souladu se zákonem bude našim dnešním tématem.
Zbyněk Bouda  |  07.12.2007  |  diskuze (341)
Minule jsme si udělali krátký úvod k novému stavebnímu zákonu účinnému od 1.1.2007. Rovněž jsme nastínili postup, kterým musí stavebník projít, pokud se rozhodne zrealizovat nějakou stavbu a v prvním díle jsme se zaměřili na postup, kterým se úspěšně vyrovnat s fází umístění stavby. Pokud jsme tuto otázku úspěšně vyřešili, pak přecházíme do stádia realizace stavby. A právě na stadium realizace stavby se podíváme v tomto příspěvku.
Zbyněk Bouda  |  30.11.2007  |  diskuze (122)
Od 1. ledna 2007 platí nový stavební zákon /zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)/, který přináší některé nové instituty a některé nové postupy jednak na úseku územního plánování, ale i v části stavebního řádu. V mnohých částech přináší naprosté novinky, jejichž přínos a možnosti uplatnění prověří teprve praxe. Jedná se rovněž na první pohled o poměrně složitý a nepřehledný zákon, který bude pro občany mnohdy těžko stravitelný. Zjednodušme proto některé základní postupy, které provází každého z nás. V prvním díle se podíváme na možnosti umístění stavby v souladu se zákonem.
redakce  |  16.08.2002  |  diskuze (272)
Postup pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převádíte, kupujete, prodáváte nebo darujete nemovitost a potřebuje provést změnu na listu vlastnictví v katastru nemovitostí?

Právo

Právník.cz na Facebooku

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Provizní systém

Provozovatel těchto stránek - obchodní společnost WEDOS a.s. nabízí nástroj, který Vám umožní vydělávat za reklamu a zprostředkování objednávek zboží a služeb této společnosti.

BONUS 100,- Kč již za aktivaci provizního systému

provizní systém »