TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.
tisk

Prohlášení o odpovědnosti

Veškeré odpovědi redakce na dotazy a příspěvky uživatelů serveru www.pravnik.cz (dále jen „server“) jsou poskytovány bezplatně a tudíž bez záruky. Jestliže se uživatel rozhodne postupovat v souladu s informacemi redakce, činí tak pouze na vlastní odpovědnost. Dojde-li v důsledku toho ke vzniku jakékoliv hmotné či nehmotné škody nebo újmy, nenese za ni provozovatel ani redakce jakoukoli odpovědnost.

Právně vzdělání členové redakce odpovídají na dotazy s cílem poskytnout uživatelům serveru základní a obecnou orientaci v jejich problémech. Jedná se o služby na nekomerční bázi, které nemohou dostatečně nahradit poskytování individuálních právních služeb a v žádném případě nejsou určeny ke komplexnímu právnímu řešení jednotlivých případů.

Informace v odpovědích vycházejí z právního stavu platného v době vložení dotazu. Upozorňujeme, že odpovědi staršího data tedy nemusejí odpovídat aktuálnímu stavu.


Poslední aktualizace stránky: 22.01.2008

Právo

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Rodinný právník - pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany vám nabídne pomoc ve složitých či naléhavých situacích – např. telefonické poradenství, kontrola smluv, zastoupení advokátem, zajištění svědků, zaplacení kauce, uhrazení nákladů specialistů, poplatků a nákladů na soudní řízení, znalecké posudky, výdajů a nákladů protistrany a státu, nákladů pojištěného na cesty k soudu atd.

Rodinný právník ochrání celou vaši rodinu např. v případech:

  • spory o náhradu škody
  • spotřebitelské spory (reklamace)
  • spory ze smluv o úvěru
  • spory s dodavateli služeb
  • pracovně-právní spory
  • spory související s koupí domu nebo bytu, nájemní spory
  • sousedské spory
  • trestní a správní řízení
  • ochrana spojená s provozem motorového vozidla (řízení po dopravní nehodě, náhrada škody, spor s opravnou)

Více informací: Pojištění právní ochrany rodiny (rodinný právník)