TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.

Přidání odkazu do katalogu

Před vyplňováním informací o přidávaném odkazu si, prosím, pročtěte následující informace a pokyny:

 • Do tohoto katalogu lze vkládat nekomerční i komerční odkazy (včetně nabídky služeb)
 • Do katalogu je povoleno vkládat odkazy pouze na stránky, které se zabývají právem a věcmi souvisejícími, a to v českém či slovenském jazyce (jazyk je nutno správně vyznačit)
 • Zaslané odkazy prochází schválením našimi administrátory. Nevyhovující odkaz může být odmítnut, vámi zadané informace mohou být před zveřejněním upraveny.

Do následujícího formuláře zadejte úplnou URL adresu stránek, které chcete přidat, včetně "http://" na začátku.

Přidání odkazu - URL
URL:Právo

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Rodinný právník - pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany vám nabídne pomoc ve složitých či naléhavých situacích – např. telefonické poradenství, kontrola smluv, zastoupení advokátem, zajištění svědků, zaplacení kauce, uhrazení nákladů specialistů, poplatků a nákladů na soudní řízení, znalecké posudky, výdajů a nákladů protistrany a státu, nákladů pojištěného na cesty k soudu atd.

Rodinný právník ochrání celou vaši rodinu např. v případech:

 • spory o náhradu škody
 • spotřebitelské spory (reklamace)
 • spory ze smluv o úvěru
 • spory s dodavateli služeb
 • pracovně-právní spory
 • spory související s koupí domu nebo bytu, nájemní spory
 • sousedské spory
 • trestní a správní řízení
 • ochrana spojená s provozem motorového vozidla (řízení po dopravní nehodě, náhrada škody, spor s opravnou)

Více informací: Pojištění právní ochrany rodiny (rodinný právník)