TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.

Diskuze ke článku 'Darovací smlouva pro nemovitost' - fórum

redakce  |  16.10.2007  |  diskuze (2161)
Převést nemovitost na druhou osobu darovací smlouvou je v dnešní době velice časté. Jsou to obvykle rodiče, kteří převádějí na děti své nemovitosti ve snaze vyhnout se problémům v případném dědickém řízení. Tento článek popisuje institut darovací smlouvy jako takový.

přidatNový příspěvek

Chcete-li odebírat toto téma e-mailem, přihlašte se nebo se nejprve zaregistrujte.

Vyhledávání - diskuze
Hledaná slova:

darování pozemku

Sandra Řeháková, 22.07.2014 10:13:32

Dobrý den,
děda chce na mě převést část svého pozemku darovací smlouvou, abych si na něm mohla postavit dům. vlastní 5/6. 1/6 vlastní paní Tománková. Nyní chceme rozdělit pozemek, na kterém se bude stavět. Jak mám postupovat a včem všem bude hrát roli paní
Tománková. Má na mě děda převést nejprve nějaký podíl? Pro mě by bylo přijatelnější kdyby se dal převést přímo ten rozdělený pozemek, který je určený pro stavbu.
Děkuji

Re: darování pozemku

Notářské Služby, 22.07.2014 14:28:36

Děda a paní Tománková jsou spoluvlastníci pozemku. Pokud byste potřebovala ke stavbě celý pozemek, pak byste musela získat darem dědův podíl a zároveň i odkoupit podíl paní Tománkové. Další možností je, že by se děda s paní Tománkovou dohodl na reálném rozdělení pozemku, toto by bylo zaneseno do katastru a poté by Vám daroval jím vlastněnou část.

Re: darování pozemku

Notářská poradna, 22.07.2014 14:29:38

Děda a paní Tománková jsou spoluvlastníci pozemku. Pokud byste potřebovala ke stavbě celý pozemek, pak byste musela získat darem dědův podíl a zároveň i odkoupit podíl paní Tománkové. Další možností je, že by se děda s paní Tománkovou dohodl na reálném rozdělení pozemku, toto by bylo zaneseno do katastru a poté by Vám daroval jím vlastněnou část.

Darovací smlouva

Martin Suchomel, 10.11.2013 15:58:44

Jakým způsobem můžu se bránit proti darovací smlouvě,kterou chtějí mé rodiče obdarovat mého bratra rodiným domem a já tím pádem nebudu mít nárok v dědickém řízení.K podpisu smlouvy ještě nedošlo.

Re: Darovací smlouva

Notářské Služby, 10.11.2013 18:35:10

Rodiče tak mohou učinit. Právní cestou jim v tom bránit nemůžete. V případném dědickém řízení můžete uplatnit požadavek na započtení daru na dědický podíl, pokud bude ještě co dědit.

Darování podílu na nemovitosti 2 obdarovanýn

Jana Nováková, 26.06.2013 21:59:36

Dobrý den,
s maminkou vlastníme každá ideální polovinu pozemku. Nyní chce darovat svou 1/2 pozemku mě a mému manželovi do podílového spoluvlastnictví. Manžel by dostal 2/3 z její poloviny a já jednu třetinu z její poloviny. Z celého pozemku bude mít tedy manžel 1/3 a já zbytek Jak to má být správně vyčísleno v darovací smlouvě? Jak se to pak zobrazí v katastru? Děkuji

Re: Darování podílu na nemovitosti 2 obdarovanýn

právní vrba, 27.06.2013 12:40:40

Maminka vlastní 1/2, pokud tu její 1/2 rozdělíme na třetiny, tak celek má 6/6, polovina celku je 3/6. Maminka daruje Vašemu manželovi 2/6 své poloviny (t.j. 1/3 celku) a Vám 1/6. Ve finále Váš manžel bude mít 1/3 celku a Vyx 4/6, t.j. 2/3. Podíly se ve smlouvě i v katastru vyznačují zlomkem.

Re: Darování podílu na nemovitosti 2 obdarovanýn

Notářské Služby, 27.06.2013 12:58:06

Cituji: "Maminka daruje Vašemu manželovi 2/6 své poloviny (t.j. 1/3 celku)"..... tady vidíte,jak se člověk snadno zamotá do zlomků a zbytečně si zkomplikuje život. Notář Vám darovací smlouvu připraví včetně návrhu na vklad a u pozemku se možná vejdete do položky sazebníku "nejméně", kterou někteří notáři chybně interpretují tak, že ji u darovací smlouvy dělí dvěma a účtují 1.500,- Kč + DPH. Celý sazebník - notářský tarif najdete zde:
http://www.notarskesluzby.cz/ceny_notarsky_tarif.html

Re: Darování podílu na nemovitosti 2 obdarovanýn

Jana Nováková, 27.06.2013 17:04:04

Dobrý den,

mohu poprosit o kontakt na notáře, který by to byl schopen udělat za tuto cenu? Pokud nechcete dělat reklamu, tak prosím do mailu. Děkuji. (michaela.233@tiscali.cz)

Re: Darování podílu na nemovitosti 2 obdarovanýn

Notářské služby, 27.06.2013 18:49:51

Notáři mají rovnoměrně rozděleny dědické obvody, ovšem u ostatní agendy jsou velké rozdíly ve vytížení. Některý notář rád vyhoví a jiný nevýnosné případy odmítá. Proto jsme začali budovat web http://www.notarskesluzby.cz/ který má přiblížit notářskou problematiku laické veřejnosti a má i funkci "Objednat notáře":
http://www.notarskesluzby.cz/objednat_notare.php
Přihlásí se Vám sám ten notář, který projevil zájem požadovaný právní úkon převzít. Zatím to umíme v Praze, v Brně a v kraji Vysočina. Cílový stav je celá ČR. Notáře jmenuje ministr spravedlnosti na základě výsledků konkurzu a tím je zaručena jejich kvalita nezávisle na regionu.

Pozemek od rodičů

Anonymous, 02.05.2013 09:26:22

Dobrý den,
od rodičů budu kupovat pozemek a rádi bychom našli způsob, jak minimalizovat placení daní. Nejsnadnější způsob by bylo sepsání darovací smlouvy na pozemek a po té zasláním peněz na dobré slovo na jejich účet (popř. sepsáním další darovací smlouvy na tyto peníze).

Jakým způsobem je toto napadnutelné a jak snadno je to zjistitelné?

Re: Pozemek od rodičů

Notářské Služby, 02.05.2013 10:01:29

Trochu teorie k daňové optimalizaci a obcházení zákona najdete zde:
http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/zneuziti/Neckar_Jan.pdf

Darování dětem

anonym, 27.04.2013 12:42:22

Dobrý den, ráda bych se zeptala.Jsem spoluvlastníkem chaty, společně s bratrem a babičkou.Ráda bych svůj díl chaty darovala svým dětem,které zatím nejsou plnoleté.Moje finanční situace,ale je více než špatná a obávám se návštěvy exekutora.Chtěla jsem se zeptat,jestli exekutor může tento díl chaty mým dětem které nejsou plnoleté a stále za ně zodpovídám já zabavit a následně vydražit?Popřípadě jak mám postupovat při tomto darování a zda jsou nutné notářsky ověřené podpisy?Děkuji za rychlou odpověď

Re: Darování dětem

Notářské Služby, 27.04.2013 15:32:15

Pokud byste chtěla darovat podíl na nemovitosti nezletilým dětem, pak by k darovací smlouvě musel přivolit soud. Další problém je, že je možné odporovat právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými.

Re: Darování dětem

anonym, 27.04.2013 16:37:32

Ráda bych se ještě zeptala jestli za osobu mě blízkou je považována i moje švagrová,nebo popřípadě můj bratr?Děkuji

Re: Darování dětem

Notářské Služby, 27.04.2013 18:03:57

Občanský zákoník definuje osobu blízkou ve svém §116 takto: Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

dotaz ohledně přepisu bytu

anonym, 06.01.2013 14:13:22

Dobrý den vlastním byt v os a chci ho přepsat na bratra co pro to mám udělat?

Re: dotaz ohledně přepisu bytu

právní vrba, 07.01.2013 17:44:24

Pokud "přepsáním" míníte darování, sepište darovací smlouvu a podejte ji s návrhem na vklad na katastr. Pokud chcete mít jistotu, angažujte právníka, notáře nebo advokáta.

darovací smlouva - převod z více majitelů na 1

Gabriela, 14.12.2012 20:39:04

Dobrý den, moji dva sourozenci a máma mi chtějí darovat své podíly na našem domě a pozemcích, k němu náležejících. Musím v textu darovací smlouvy přesně uvést jejich podíly nebo stačí "všeobecná" formulace typu: "dárcové coby příbuzní v 1. stupni příbuzenství touto smlouvou bezplatně přenechávají své podíly obdarované,..." či podobná formulace. A mám je v hlavičce dokumentu nějak odlišit (myslím tím, zda napsat dárce 1, dárce 2, dárce 3)? Děkuji za odpověď. Předpokládám, že stačí jedna smlouva?!

Re: darovací smlouva - převod z více majitelů na 1

právní vrba, 17.12.2012 13:16:30

Ano, stačí jedna darovací smlouva. V preambulu bude uveden "výčet" smluvních stran - dárci (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) a obdarovaný (dtto). Podíly budou pak až u v předmětu smlouvy - dárce X vlastní podíl o velikosti ./. na nemovitostech...., dárce Y..... a dárce X daruje obdarovanému svůj podíl o velikosti ./. na... a dárce Y daruje... a obdarovaný s díky dar přijímá

Re: darovací smlouva - převod z více majitelů na 1

Gabriela Dvořáčková, 17.12.2012 19:24:44

děkuji za radu

Re: darovací smlouva - převod z více majitelů na 1

Notářské Služby, 17.01.2013 14:34:02

Z vašeho dotazu je zřejmé, že se pokoušíte jako laici sestavit darovací smlouvu, která bude mít veškeré náležitosti, aby mohl být zapsán vklad práva do katastru nemovitostí a nebude obsahovat chyby, které by otevíraly možnost posoudit v budoucnu smlouvu jako neplatnou, vyřešíte si sami podání na katastr. Klobouk dolů... Zvažte, zda přeci jenom není vhodnější navštívit notáře. Za pár korun získáte jistotu. Myslím, že najdete notáře, který vám takovou smlouvu sepíše notářským zápisem za 3630,- Kč. Tato částka vychází z ustanovení notářského tarifu, který říká, že nelze-li tarifní hodnotu určit a nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady, pak se odměna notáře stanoví ve výši 3.000,- Kč + DPH. Notářský zápis je v originále uložen u notáře. Jde o veřejnou listinu a vaši jistotu, že převod majetku nikdo nezpochybní.
Autor: http://www.notarskesluzby.cz

Zrušení darovací smlouvy

Petr Janků, 03.09.2012 14:14:59

Dobrý den,
od tchána a tchýně jsme dostali chatu. Jenže se naše vztahy lehce pokřivily a tchýně nás prý dala k soudu o vrácení daru.
Chtěl bych se tedy zeptat, za jakých podmínek můžeme vyhrát a jaká je šance na její/náš úspěch u soudu.

Re: Zrušení darovací smlouvy

právní vrba, 10.09.2012 17:06:10

Dárce se může domáhat vrácení daru pokud se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Pokud vás někdo žaluje, dostanete kopii žaloby. Co lze považovat za "hrubé porušení dobrých mravů" záleží na okolnostech a na posouzení soudcem. Vyčkejte...

jak převést pozemek s nejmenší administrativou?

Pavel Půda, 14.08.2012 03:02:31

Dobrý den,
manželé po rozvodu omylem nevypořádali pozemek příslušící rodinnému domu jako část zahrady, protože byl zapsán na jiném listu vlastnictví než dům.

Tento dům následně majitelka prodala novému vlastníkovi a ten ho prodal mě.

Oba bývalý vlastníci-manželé jsou ochotni mi pozemek bezúplatně převést, protože je bez přilehlé nemovitosti nepoužitelný a vše vzniklo jen nedopatřením.

Jak to udělat a vyhnout se administrativě a zbytečným poplatkům, zejména na straně převádějících?

1) opravy kupních smluv: ex-majitelé->majitel->já, proto o této variantě neuvažuji.

2) kupní smlouva za symbolickou cenu, já jako poplatník daně z převodu nemovitostí. Budou převádějící muset podávat přiznání pro daň z převodu nemovitostí? (původně tam před lety bydleli) Budou potřeba odhady pro obě přiznání?

3) darovací smlouva: budu potřebovat odhady pro darovací daň a daň z převodu nemovitostí?

Re: jak převést pozemek s nejmenší administrativou?

Pavel Půda, 14.08.2012 03:36:24

ještě dodám, že velikost pozemku je 120m2 a podle BPEJ je cena 3.95 za metr, proto mi připadá absurdní platit odhad 1500,-

Re: jak převést pozemek s nejmenší administrativou?

právní vrba, 14.08.2012 13:13:31

Předpokládám, že předmětný pozemek je v katastru stále zapsán v SJM dotyčných exmanželů. Je sice teoreticky možné neměnit stav zápisu v katastru a uzavřít s nimi oběma kupní nebo darovací smlouvu na tento pozemek; tuto smlouvu však bude možno v budoucnu zpochybnit, protože ze zákona platí, že po 3 letech "nečinnosti" resp. "nevypořádání si SJM" patří pozemek jim oběma - každému 1/2. Spíše (pro Vaši jistotu) tedy doporučuji (1)nechat změnit zápis v katastru tak, aby odpovídal právu a skutečnosti (vlastníci exmanželé, každý 1/2) a následně ať Vám pozemek (oba, každý svůj podíl) prodají nebo darují. Daň (z převodu nebo darovací) budete muset zaplatit.

.

Bára, 22.07.2012 18:03:36

Dobrý den, ještě bych se chtěla zeptat, jestli se bere v potaz jako datum uzavření smlouvy datum na smlouvě nebo datum ověření podpisů. Přihlíží se nějak na datum, kdy byly podpisy ověřeny?
Děkuji

Re: .

právní vrba, 23.07.2012 13:15:31

Platí (v úvahu se bere) datum, kdy byla smlouva podepsána; teprve chybí-li u podpisu datum podepsání, bere se v úvahu datum úředního ověření podpisu.

ověření podpisu

Vlastislav, 11.07.2012 10:16:23

Dobrý den,
když na darovací smlouvě budeme ověřovat podpisy a dva lidé, co mají podepsat se nechtějí potkat, je možné ověřit každý podpis na jiné poště, příp. třeba i v jiný den?
Vlasta

darování

Bára Novosadová, 11.07.2012 06:47:05

Není tam 1/2 ale SJM. Takže v tomto případě to musí matka odsouhlasit nebo vědět, příp. darovací smlouvu také podepsat?
děkuji

Re: darování

právní vrba, 11.07.2012 14:15:50

Pokud jsou rodiče rozvedení a v katastru mají nemovitost stále zapsanou v SJM, tak
- buď si nejdřív vypořádají své SJM (zjm.nemovitost), toto vypořádání vloží do katastru a následně Vám její vlastník může nemovitost nebo podíl na ní darovat
- nebo bude sepsána darovací smlouva mezi Vámi jako obdarovanou a jimi oběma jako dárci, kterou Vám darují nemovitost nebo podíl na ní
Úřední ověření podpisu na prvopisu darovací smlouvy může být relizováno každým zúčastněným v jiném čase a u jiného ověřovatele.

darování

Bára Novosadová, 10.07.2012 07:59:21

Dobrý den,
prosím o odpověď, zda pokud maji mí rozvední rodiče napůl byt a otec mi chce svou půlku darovat, zda o tom musí vědět nebo odsouhlasit to moje matka.
děkuji Bára

Re: darování

Bára Novosadová, 10.07.2012 08:00:54

+ ještě zda se má v darovací smlouvě uvést hypotéka na byt jako věcné břemeno. děkuji

Re: darování

právní vrba, 10.07.2012 16:21:50

Pokud mají Vaši rozvedení rodiče v katastru byt každý jeho 1/2 (a nikolv v SJM), může Vám kterýkoliv z nich svoji polovinu darovat, a to bez souhlasu, vyjádření či vědomosti druhého spoluvlastníka. V darovací smlouvě by mělo být uvedeno mimo jiné i to, že na nemovitosti vázne zástavní právo, zajišťující úvěr (nejedná se o věcné břemeno).

Darovací smlouva

Tomáš Mašín, 07.07.2012 20:13:25

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Po smrti tchána jsme zjistili, že jeho manželka, se kterou mnoho roků nežije, získala darem od své kamarádky byt, ve kterém žije se svým současným přítelem, který je na katastru v bytě uveden jako věcné břemeno. Byt by měl být součást dědictví, a ona ho tímto podvodným způsobem získala pro sebe. Dá se darovací smlouva nějak napadnout? Měl by tento případný spor u soudu nějaký význam? Děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva

Karel Fuksa, 08.07.2012 14:44:33

Dobrý den Tomáši,
moc mi to nedává smysl. Ale pokusím se - pokud jde o tchánovo dědictví, tak by přeci nemělo smysl napadat darovací smlouvu, když v případě úspěchu by se byt tak max. vrátil manželčině kamarádce. V čem spatřujete podvod? Pokud byt dostala darem výhradně do svého výlučného vlastnictví, tak do tchánova dědictví nepatří. Nebo jsem to pochopil špatně?
S pozdravem KF

Re: Darovací smlouva

Tomáš Mašín, 08.07.2012 15:15:29

Ta kamarádka nebo známá měla v té době 18 let. Příjde mi více než podivné, že někdo cizí a ještě tak mladý, někomu jenom tak daruje byt. Sspíše s tím ta manželka tak nějak počítala, tak si to tímto způsobem pojistila, aby o byt nepřišla, kdyby tchán umřel. Aby se nazapočítával do společného jmění manželů, a nedělil se mezi pozůstalé, děti. Dá se s tím něco dělat?

Re: Darovací smlouva

Tomáš Mašín, 08.07.2012 15:19:35

Podle mě sehnala byt a s nějakou kamarádkou se domluvila, aby ho za její peníze koupila a pak ji ho darovala. My chceme aby se započítal do SJM.

Re: Darovací smlouva

Karel Fuksa, 08.07.2012 17:50:53

Ano, už Vám rozumím. Právně intervenovat by se v tomto případě dalo, bude to ale dosti těžké a zvážil bych případný podíl možný zisk/náklady. Bude velice složité (ne-li nemožné) zpochybnit původní darovací smlouvu, dokázat, že to byla zastřená kupní a identifikovat poskytnuté peníze tak, jak jste popsal. Ono i tak je možná tento postup zpochybňování darovací smlouvy slepá ulička. Vám prakticky stačí prokázat peníze vyvedené ze SJM (to byste tak i tak dělal i v předchozím postupu) a soudně žádat navrácení bezdůvodného obohacení (v tomto případě peněz, nikoliv bytu) zpět do dědictví (což ale reálně pochybuji, jestli to prokážete). Tvrzení, že dotyčná měla mladý věk bude samo o sobě u soudu irelevantní, postrádá logickou souvislost. Neznám úplné podrobnosti, tak to berte jako můj subjektivní náhled, možná mě zde někdo doplní se svým... KF

Re: Darovací smlouva

Karel Fuksa, 08.07.2012 17:55:07

Jen doplním, že z těch dvou bych si vybral ten postup, který by mi přiznal nárok u solventního dlužníka (v prvním případě je to nárok vůči manželce, v druhém vůči kamarádce). Ale opravdu se obávám, že tzv. neunesete ani v jednom případě důkazní břemeno...

darování poloviny bytu

Bára Novosadová, 02.07.2012 10:14:35

Dobrý den,
můj otec a matka si po rozvodu nevyrovnali majetek, tak každému zůstala jedna polovina bytu, který užívá pouze otec. Teď by chtěl otec svou polovinu převést darováním na mě. Mám otázku, zda to matka musí odsouhlasit?
Další otázka je následující. Byt má v užívání jen otec, také sám platí hypotéku a všechny poplatky spojené s užíváním bytu a jeho rekonstrukcemi. Z důvodu nevyrovnání majetku po rozvodu je stále matka napsaná v katastru nemovitostí jako poloviční vlastník. Je možné s tím něco udělat, když vlastně byt užívá a hradí jen jeden? Není vlastně ten byt po právu jen otce?
děkuji Bára Novosadová

Re: darování poloviny bytu

Karel Dlouhý, 02.07.2012 20:13:52

Pokud již uplynuly (tuším) 3 roky od právní moci rozvodu, stali se podílovými spoluvlastníky nemovitosti.
Nelze tedy matku o její podíl na bytu jen tak připravit.
Čili pokud se nejsou schopni dohodnout, tak ať otec dá k soudu návrh na zrušení spoluvlastnictví a vypořádání - udělká se odhad hodnoty bytu, otec uhradí matce její podíl, snížený o to, co se zhodnotilo rekonstrukcemi, které financoval jen on.

Re: darování poloviny bytu

Bára Novosadová, 03.07.2012 06:41:43

Dobře děkuji. A co se týče mé druhé otázky, jestli musí matka vědět či nějak odsouhlasit převod otcovy části na mě?

Darování nemovitosti spoluvlastníky na 1 smlouvě

Stanislav, 29.06.2012 13:10:58

Dobrý den, babička s matkou vlastní napolovic chatu s pozemkem. Nyní ji chtějí společně darovat 2 vnukům, resp. dětem, které ji budou také vlastnit napůl. Vidíte nějaký problém v tom, že by se to uskutečnilo prostřednictvím jedné darovací smlouvy ? Děkuji.

darování půlky nemovitosti, zatížené hypotékou

Bára Nedvědová, 21.06.2012 10:49:24

Dobrý den, s partnerem spolu již několik let žijeme, ale stále se nevzali. Máme ještě syna. Před 2 lety jsme koupili nemovitost, kterou partner nechal napsat pouze na sebe, přestože všechnu práci, rekonstrukci a plánování nechával převážně na mě a o koupi domu jsme se také rozhodovali spolu. Dokonce i hypotéku a nějáké ty půjčky na bydlení si výhradně nechával psát pouze na sebe, neboť on má o dost výší příjem než já na rodičovské dovolené. Ale až teď jsem si uvědomila, že kdyby se jemu něco stalo nebo si našel jinou paní, tak já mohu kdykoli skončit na ulici bez ničeho. Darovat půlku nemovitosti se bojí, že prý bych mohla kdykoli utéci (což teda opravdu neplánuji)a dluhy by zůstali jen na něm. A já zase nechci žít s obavami, co bude do budoucnosti. Chci se tedy zeptat jaké řešení byste nám doporučili?

Re: darování půlky nemovitosti, zatížené hypotékou

právní vrba, 21.06.2012 14:14:06

Zkuste přistoupit k "jeho" dluhům s tím, že Vám daruje část domu, nebo si nechte v domě zřídit věcné břemeno doživotního užívání, zapsané v katastru.

Re: darování půlky nemovitosti, zatížené hypotékou

Bára Nedvědová, 21.06.2012 16:30:56

jako darovat dům i s dluhy? není v tomto případě problém ta hypotéka, která je psaná pouze na partnera?

Re: darování půlky nemovitosti, zatížené hypotékou

právní vrba, 22.06.2012 14:55:18

Vlastnictví a "dluhy" jsou 2 různé věci; i když je na domě dluh (hypotéka, zástavní právo), může vlastník dům nebo jeho část darovat, prodat či zatížit zástavním právem nebo věcným břemenem. Měl by se ale předem podívat do zástavní smlouvy, zda k topmu nepotřebuje souhlas banky.

Napadnutí darovací smlouvy třetí osobou

Marie Havlová, 20.06.2012 13:36:45

Dobrý den, manžel mi daroval ideální 1/2 chaty, druhou polovinu vlastní jeho bývalá manželka (nejedná se o SJM)- ta mému manželovi skrze právníka zaslala dopis, ve kterém píše, že převod manželovi poloviny NA MNE POVAŽUJE ZA NEPLATNÝ, ŽE ONU POLOVINU CHATY PŘISLÍBIL ÚSTNĚ JÍ. Tvrdí, že stav zapsaný na katastru je neplatný, že skutečným vlastníkem celé chaty je ona. Dále tvrdí, že před 7 lety, kdy tuto chatu ještě jako snoubenci kupovali ji platila celou sama( ale v kupní smouvě každý nabývá 1/2), domáhá se proto bezúplatného převodu mé poloviny na sebe.
Jakou má prosím šanci že zneplatní darovací smlouvu? Pokud dojde k soudu o vypořádání podílového spoluvlastnictví a bude chtít mou polovinu odkoupit, musí mně vyplatit z tržní hodnoty 1/2, nebo bude soud přihlížet ke skutečným kupním nákladům při pořízení mé 1/2 kdysi mým manželem, tj.předchozím vlastníkem???? Děkuji

Re: Napadnutí darovací smlouvy třetí osobou

právní vrba, 21.06.2012 14:11:29

První manželka Vašeho manžela má k manželově (nyní Vaší) polovině chaty předkupní právo; toto právo se nevztahuje na darování. Co dotyčná ne/považuje za co je v zásadě její problém, nechť svá tvrzení zopakuje u advokáta a pak případně u soudu... Případný spor by byl hodně divoký, při poměrech v našem soudnictví jeho výsledek nelze ani odhadnout.

Re: Napadnutí darovací smlouvy třetí osobou

Marie Havlová, 21.06.2012 15:53:31

Že má předkupní právo vím, mou polovinu chce získat do svého výlučného vlastnictví, ale její právník napsal návrh, že jí mou 1/2 převedu bezplatně. Jde mi o to, že když dá návrh k soudu na zrušení podílového vlastnictví, zda mně musí vypatit z tržní hodnoty 1/2? Přece jí to soud nepřiřkne zdarma?

darovaný pozemek

Jiří Chajda, 18.06.2012 15:02:54

Dobrý den, měl bych otázku.... Od babičky jsem asi před 4 lety dostal pozemek, kde jsem vystavěl RD, ted bych RD chtěl prodat, ale babička je proti... Odvolává se na to, že mi může kdykoli pozemek vzít, protože prý porušuji dobré mravy... otázka je, jestli to vůbec může, když není nikde definováno co vůbec je "porušení dobrých mravů" děkuji za odpověď

Re: darovaný pozemek

Karel Fuksa, 18.06.2012 15:27:56

Dobrý den Jiří,
jestli babička myslí, že tím, že prodáváte dům na jejím bývalém pozemku, porušujete dobré mravy (ve smyslu §630 ObčZ resp. §3 ObčZ), tak já jsem názoru, že ne a to můžu říct celkem s jistotou.
KF

Re: darovaný pozemek

Jiří Chajda, 18.06.2012 15:31:31

děkuji mnohokrát za rychlou odpověď , já jen že mi i říká že to nemohu prodat

Re: darovaný pozemek

Karel Fuksa, 18.06.2012 15:49:47

Toho bych se nebál, říká si většinou stejně každý co se mu hodí. Btw. kdo chce s majetkem zacházet jako s vlastním a o něm rozhodovat, nemá ho darovat druhému. Rádo se stalo

darování části nemovitosti

Arxana Nováková, 18.06.2012 11:29:31

Dobrý den,
otec mi chce darovat ideální čtvrtinu rod.domu (t.j. polovinu bytu v přízemí). Chci se zeptat jak konkrétně postupovat, na internetu je mnoho typů jak sepsat darovací smlouvu, bojí se proto že ji nesepíše správně, katastr. úřad to neschválí a on bude platit nějaké penále, je to možné? Chtěl by to vyřešit bez právníka. Jedná se také o to že bychom chtěli konkretizovat, že se jedná o byt v přízemí rod. domu (v něm jsou 2 byty) je možné toto do smlouvy uvést, nebo je nutno to řešit jiným způsobem? Jednu neurčenou ideál. čtvrtinu rod. domu vlastní matka, v tomto případě bychom posléze také chtěli konkretizovat, že se jedná o byt v přízemí, jak prosím postupovat?
Děkuji

Re: darování části nemovitosti

právní vrba, 19.06.2012 13:58:49

Otec Vám může darovat 1/4 nemovitosti, v darovací smlouvě nelze určit o kterou konkrétní část celé nemovitosti se jedná - způsob užívání celé nemovitosti jejími spoluvlastníky si tito dohodnou mezi sebou; pokud taková dohoda již byla mezi nimi uzavřena, můžete vstoupit do práv a povinností otce z této dohody. Darovací smlouva je sice jednoduchá, ale nemoc si také asi neléčíte sama a jdete za odborníkem, ne ? Smlouvu by měl sepsat právník - notář, advokát, známý atd.; vyhněte se službám tuzemských RK a jejich právníků.

Darování poloviny nemovitosti

P, 15.05.2012 21:18:47

Dobry den,

Chtela bych Vas pozadat o radu. Manzel zdedil dum po rodicich a nyni zaciname s jeho rekonstrukci. Manzel mi chce darovat polovinu teto nemovitosti. Prosim o radu, co vsechno je nutno zaridit a jaky ma byt nasledujici postup.

Velice dekujeme za odpoved

Re: Darování poloviny nemovitosti

právní vrba, 16.05.2012 12:43:13

Buď si můžete o celý dům nebo o jeho část rozšířit své SJM notářským zápisem, nebo Vám může manžel podíl na domě darovat. Vzorů darovacích smluv je plný internet, případně vám může smlouvu napst právník, advokát či notář. Na katastr dáte 4 výtisky smlouvy (1 s úředně ověřenými podpisy dárce a obdarované) a návrh na vklad, poplatek je tisíc korun. Posudek nepotřebujete, darovací daň se v tomto případě neplatí.

Darovací smlouva

Ivana Lexová, 09.05.2012 18:16:38

Dobrý den,můj otec je výlučným vlastníkem nemovitosti s pozemkem.Jedná se o zděnou chatu se zahrádkou.Chce mi darovat tuto nemovitost.Mám ještě 1 sestru, ale tu jsme o úmyslu daru informovali a ona souhlasí.Chtěla bych se zeptat,zda je nutné sepsat darovací smlouvu u notáře či advokáta,nebo jestli stačí si sám sepsat darovací smouvu například dle pomoci vzoru této smlouvy, který je uveřejněn na internetu a jen nechat ověřit podpisy na obecním ůřadě.A zda bude tato smlouva plně platná a je možno s ní zajít na katastr.Děkuji za odpověď Ivana

Re: Darovací smlouva

právní vrba, 10.05.2012 13:51:17

Darovací smlouvu si můžete sepsat i sami, může Vám ji sepsat právník, advokát či notář. Počet výtisků bude 6 - po jednom si nechá dárce a obdarovaný a 4 půjdou na katastr. Na jednom výtisku smlouvy budou podpisy dárce i obdarované úředně ověřené, tento výtisk půjde (s 3 dalšími výtisky) s návrhem na vklad na katastr. Při darování z otce na potomky se darovací ani jiná daň neplatí, takže není nutné ani podávat daňové přiznání, mít posudek apod..

darovací smlouva

Vanda Kastnerová, 18.04.2012 11:50:58

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak máme postupovat, když mi můj otec chce darovat svoji nemovitost a pozemek který je uveden na LV. Stačí jedna darovací smlouva, kde bude uvedeno vše z LV? Musí být podpisy na smlouvě ověřeny např.na matrice?Na zahradě stojí ještě stavba, která nevím, zda je zkolaudovaná, jak toto zjistím? děkuji Kastnerová

Re: darovací smlouva

právní vrba, 18.04.2012 13:28:16

Jedna listina (smlouva) na všechny převáděné nemovitosti, počet výtisků ve Vašem případě 6 (4 na katastr, po jednom dárce a obdarovaný), jeden výtisk pro katastr s úředně ověřenými podpisy obou. Katastr eviduje stavby spojené pevným základem se zemí, a to ještě ne všechny. Neeviduje třeba altány, kůlny a chlívky apod., eviduje garáže - podle charakteru stavby se zeptejte na katastru.

darování mezi sourozenci

tomáš šebesta, 10.04.2012 14:23:42

Dobrý den, mám malý dotaz. Se sestrou jsme dohodnuti, že mi daruje 1/2 domu. Jsme domluveni taktéž na tom, že ji dám 800 tis. za tuto půlku domu. Můžete mi poradit, jak nejlépe to udělat, abych já nebo sestra (student) nemusel platit daň nebo dávat daňové přiznání za darování 1/2 domu? Vím, že se darovací daň neplatí, ale jde mi o to vyrovnání mezi náma dvěma (800 tis.). Jestli ji mohu třeba darovat těch 800 tis. taky já na druhou stranu.
Děkuji

Re: darování mezi sourozenci

právní vrba, 11.04.2012 12:34:37

Darování je ze zákona bezúplatné a bez jakéhokoliv protiplnění. Pokud za darování dárci něco zaplatíte, zejména ekvivalet hodnoty daru, tak se nejednalo o darování, ale o prodej. Pokud se to dozví berňák, doměří sestře daň i s penále. Pokud si na takovéto vyrovnání budete chtít vzít úvěr, tak jen "americkou" hypotéku nebo jiný spotřebiteslký úvěr, rozhodně Vám banka nedá hypotéku výhodnou, nízko úročenou, která je určena na účely bydlení (zákon o spotřebiteslkém úvěru). Pokud těch 800 tis. máte, nepotřebujete úvěr anebo je Vám jedno, že úvěr bude poměrně vysoko úročený, rozhodně do darovací smlouvy nedávejte nic o vyrovnání.

Re: darování mezi sourozenci

tomáš šebesta, 11.04.2012 12:59:26

Děkuji mnohokráte za odpověď. Nicméně mi naskočilo více starostí jak otázek. Jestli tedy ještě mohu mít dotaz. Mohl by jste mi poradit, jak to nejlépe udělat? Třeba jen heslovitě. Nechtěl jsem se pouštět do koupi, ale aby to tak neskončilo. Navrhujete tedy, abych si vzal americkou hypotéku a jen se sestrou si napsal smouvu (třeba o půjčce) a takhle se s ní vyrovnal? Protože pak tedy nastává klasická situace a to koupě 1/2 domu a sepsání kupní smlouvy,odhad, daň z převodu nemovitosti, atd. Chtěl jsem to udělat tak, aby nás to co nejmíň stálo, páč sestra stále studuje a nechtěl jsem ji o ty náklady, které vzniknou prodejem odebírat dohodnutou částku.
Ještě jednou děkuji

Re: darování mezi sourozenci

právní vrba, 12.04.2012 14:40:18

Pokud si chcete/musíte vzít klasickou (levnou) hypotéku, tak kupní smlouva, odhad, daň z převodu. Pokud si hypotéku vzít nechcete/nemusíte anebo je Vám jedno, že si vezmete drahou "americkou" hypotéku, tak darovací smlouva a vedle ní smlouva o vzájemném vyrovnání. Snlouvou o půjčce klasickou (levnou) hypotéku nevyřešíte, banka bude chtít znát účel půjčky a doložit jeho naplnění.

zrušení darovací smlouvy

Eva Krejčová, 03.04.2012 19:38:12

Dobrý den, rodiče darovali synovi nemovitost, ve smlouvě mají věcné břemeno - na dožití.Veškeré výdaje spojené s nemovitostí platí rodiče. Syn objednal výměnu oken - kterou nezaplatil, rodiče si vzali půjčku aby opravu zaplatili. Syn se odstěhoval a o rodiče nemá zájem. Dá se v takovém případě vzít zpět darovací smlouva? Syn si navíc s novou partnerkou vzal půjčku u které je podezření, že jí nedokáže splatit a rodiče mají strach z případné návštěvy exekutora. Děkuji za odpověď.

Re: zrušení darovací smlouvy

Eva Krejčová, 03.04.2012 19:39:48

Jen dodám, že náklady na nemovitost má platit dle smlouvy syn.

Re: zrušení darovací smlouvy

právní vrba, 04.04.2012 12:14:11

Pokud syn nedodržuje ustanovení smlouvy, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení, které je povinen vrátit; navíc rodiče zhodnocují cizí věc. Exekutor může dům navštívit a sepsat věci v něm se nacházející, o nichž se bude domnívat, že patří synovi-dlužníkovi. Rodiče by pak museli doložit, že jsou věci jejich (účtenky, faktury apod.). Pokud by šel RD do dražby, věcné břemeno bude trvat a bude zavazovat i případného vydražitele, proto je takto (věcným břemenem dožití) zatížená nemovitost v dražbě prakticky neprodejná, ovšem ani banka ji nevezme do zástavy za úvěr.

Darování - finanční vyrovnání

Zuzana Řebíčková, 13.03.2012 21:44:04

Dobrý den. S bratrem jsme dostali od matky darem neovitost (RD). Každý nyní vlastníme jednu polovinu s tím, že matce je zřízeno věcné břemeno doživotního užívání. V domě jsme bydleli všichni dohromady, ale nyní jsme se rozhodli odstěhovat jinam (matka i věcné břemeno zůstane). Chtěla bych bratrovi polovinu domu darovat. Nicméně jsme po dobu společného bydlení s bratrem do domu investovali 1 mil. na rekonstrukci. Bratr souhlasil, že nám polovinu zaplatí. Jak to ale v darovací smlouvě napsat, pokud je jednou z podmínek, že je bezplatná? Bratr chce mít někde potvrzeno, že nám částku zaplatil. Celkově má nemovitost nyní mnohem větší hodnotu. Jde to vůbec nějak právně sepsat? Pokud bychom bratrovi polovinu prodali, platila by se daň z převodu a ta by byla zbytečně veliká, jelikož je k ní potřeba posudek znalce (nebo se pletu?). Také mu ji chceme darovat, protože i nám byla darována jiná nemovitost a jinak se finančně vyrovnávat nechceme. Děkuji za jakoukoli radu.

Re: Darování - finanční vyrovnání

právní vrba, 14.03.2012 14:40:11

Darování je ze zákona bezúplatné a bez jakéhokoliv protiplnění, takže pokud byste v darovací smlouvě sjednali protiplnění, mohl by to berňák posoudit jako prodej a vyměřit vám daň. Daň z převodu by se platila z hodnoty prodávané poloviny. Za těchto okolností žádná solidní banka nedá hypoteční úvěr s nízkým úrokem, ale spotřebitelský (tzv. americká hypotéka). Neplatným úkonem bude i sepsání smlouvy o (fiktivní) půjčce, kdy uvedená částka by byla jakoby splacení uvedené půjčky; navíc během X let může dojít ke zhoršení vašich vzájemných vztahů a problém je na světě... Ať Vám bratr zaplatí a Vy mu dejte Potvrzení o přijetí částky X Kč, která představuje 1/2 zhodnocení společné věci AB.

darování bytu a garáže

Věra Nová, 26.02.2012 16:25:37

Dobrý den, starší syn s manželkou vlastní byt a garáž ve SJM a chtěli by ho darovat vlastnímu mladšímu bratrovi.Je možné aby si mezi sebou sepsali darovací smlouvu bez služeb notáře? Bude tento převod osvobozen od placení darovací daně?
Pokud ne prosím jakým jiným způsobem lze převést
tento majetek na mladšího bratra bez větších finančních nákladů. Děkuji za odpověď.

Re: darování bytu a garáže

právní vrba, 27.02.2012 12:06:34

Darovací smlouvu může sepst i advokát nebo známý právník, jinak vzorů darovacích smluv je plný internet. Darování švagrovi nemusí být osvobozeno od daně darovací, zeptejte se na berňáku.

RE:darce chce zpet dar

natalie macoszkova, 12.03.2012 14:10:27

dobry den chtela jsem se zeptat ma matka mi darovala dum,pole,garaz.jelikoz nejsou dobre vztahy mezi nama a my jsme do rodinneho domu s pritelem vlozili spoustu penez,mohla by chtit zpet svuj dar?priteli jsem napsala urcity obnos penez,jelikoz na predelavani domu se pouzivaly jeho penize.dekuji za odpoved

RE:darce chce zpet dar

právní vrba, 12.03.2012 15:05:13

Dárce se může domáhat vrácení daru za zákonem daných splnění podmínek. Domáhat se může buď u obdarovaného, nebo u soudu. Pokud jste již příteli převedla část daru (podíl na nemovitosti), tak už ji nelze případně vrátit celou.

Napadení darovací smlouvy ze strany rodinných příslušníků

Jan Drbohlav, 20.02.2012 22:28:53

Dobrý den, chceme stavět dům a vzít babičku přítelkyně s sebou do nového domu, měla by svou část 2+kk. Babička v současné době vlastní nemovitost. Je jejím výlučným vlastníkem. Babička má dceru, vnučku a vnuka. Babička chce utrženou částku rozdělit na 4 shodné díly, přičemž každý z uvedených obdrží svou 1/4 z ceny po odečtení příslušných daní. Dcera a vnuk nesouhlasí! Babička se rozhodla darovat nemovitost vnučce, která následně zajistí prodej nemovitosti a rozdělení prostředků dle identického klíče. Babička je v dobré fyzické i duševní kondici, je jí 80 let. Může dcera a vnuk napadnout darovací smlouvu? Domáhat se jejích zneplatnění u soudu? Existuje varianta soudního zrušení platnosti darovací smlouvy v takovém případě?

Re: Napadení darovací smlouvy ze strany rodinných příslušníků

právní vrba, 21.02.2012 16:12:12

Svéprávný vlastník může za svého života nakládat se svým majetkem dle svého vlastního uvážení a nikoho se na nic nemusí ptát, potencionálních svých dědiců už vůbec ne. Napadnout darování lze jen u soudu poukazem na nesvéprávnost dárce v době darování.

Darovací smlouva a další kroky

Kamila Černá, 20.02.2012 21:24:25

Dobrý den,

babička nám chce darovat pozemek, na kterém stojí ruina baráku. Chceme stavět co nejdříve, takže bychom pozemek rádi uklidili, nejdříve ho chci ale mít napsaný na sebe. Jsem vnučka. Jaké kroky je nutné podniknout? Babička mi rovnou řekla, že jí k žádnému notáři nedostanu, že to na mě napíše můj táta (její syn), až to zdědí (je jediný dědic). Jenže toho se dost bojím, protože s tátou nemáme ideální vztahy. Kam zajít nejdříve? Je potřeba mít odhad? Poté darovací smlouvu a zajít na katastr? Co všechno by musela uděla babička? Děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva a další kroky

Karel Dlouhý, 20.02.2012 22:33:55

V dotazu je rozpor - "babička nám chce darovat pozemek" - ale pak píšete, že vlastně darovat nechce.
Odhad není třeba.
Musí být darovací smlouva, tu může sepsat advokát nebo notář, u něho podepsat. NA katastr se to dává písemně.
Nebo notáž může přijít do bytu.

Re: Darovací smlouva a další kroky

Kamila Černá, 22.02.2012 16:05:35

Děkuji za odpověď. Takto jí to přednesu a uvidíme.

vrácení daru - nemovitosti

alena kessnerová, 22.01.2012 11:29:04

Dobrý den, prosím o radu. Máme s manželem ve SJM rodinný domek, a polovinu jsme darovali mé dceři/manžel děti nemá/. Dcera s rodinou je však nyní velmi zadlužená, dokonce je vystěhovali z bytu, bydlí v podnájmu, mají se zetěm exekuci na plat. Máme obavy o osud darované poloviny domu a chtěli bychom dar vrátit. Co máme dělat?

Re: vrácení daru - nemovitosti

právní vrba, 23.01.2012 17:21:49

Zaplaťte za dceru všechny dluhy; pokud by vám svoji polovinu nemovitosti dcera darovala zpět (což lze), mohl by soud prohlásit neplatnost tohoto úkonu (dlužník se snaží snížit hodnotu svého majetku).

Re: vrácení daru - nemovitosti

alena kessnerová, 24.01.2012 13:37:29

Promiňte, ale to zní jako vtip.To nemůže být v zákoně. Já jsem darovala, a protože se dcera nechová slušně, chci dar zpět, ale v žádném případě nechci platit její dluhy. Mně se jedná pouze o vrácení daru, a zda je nutné soudní jednání, což patrně bude?!

Re: vrácení daru - nemovitosti

právní vrba, 26.01.2012 13:52:15

Vrácení daru se můžete domáhat (u soud), a to pokud jsou splněny podmínky, uvedené pro to v zákoně.

Darování poloviny bytu

Soňa Možná, 03.01.2012 15:00:46

Dobrý den, mohu darovat polovinu bytu bratrovi, bez souhlasu druhého vlastníka? Děkuji za odpověď

S pozdravem FatDave

Re: Darování poloviny bytu

právní vrba, 23.01.2012 17:18:00

Ano, můžete. Spoluvlastník má sice předkupní právo, to se však na darování nevztahuje a navíc na osoby blízké se stejně předkupní právo nevztahuje.

darovací a kupní smlouva

Zuzana Kubečková, 23.11.2011 18:47:40

Dobrý den obracím se na Vás s dotazem zda může matka mého manžela která je majitelkou baráku i pozemku(je již vdova)darovat polovinu baráku jen mému manželovi,manžel má ještě sestru musel by tady být nutný její souhlas?tchýně je jedinou majitelkou domu,a jak by to vypadalo v případě že by nám chtěla poté svoji druhou polovinu prodat,jedná se mi i o to jak by to potom bylo se SJM

Re: darovací a kupní smlouva

Karel Dlouhý, 23.11.2011 21:04:04

Darovat může komukoliv ze svého majetku cokoliv.
Souhlas sestry není nutný.
Dary a dědictví nepatří do SJM, prodaná část ano.
Tedy 1/2 domu by měl manžel ve svém vlastnictví, 2. polovina by byla v SJM obou manželů.

Re: darovací a kupní smlouva

Zuzana Kubečková, 24.11.2011 06:51:38

děkuji za odpověd a jak by to bylo v případě placení daně za prodej poloviny nemovitosti platilo by se z odhadu za celou nemovitost nebo by se bral do úvahy odhad jen z poloviny v případě že by se nejdříve jedna polovina darovala a pak ta druhá prodala.

darovací smlouva s dodatkem

Veselá Michaela, 21.11.2011 14:33:32

Dobrý den, ráda bych se zeptala, máma by mi ráda darovala chatu, je napsana na ní, dříve ji dostala od svého táty. Chtěla by ale do darovací smlouvy zahrnout odstavec o tom, že v případě mé smrti by chtěla nemovistost zpět. Lze to? Děkuji moc.

Re: darovací smlouva s dodatkem

právní vrba, 21.11.2011 15:36:28

zatím ne, možná podle nového Občanského zákoníku (měl by snad od 1.1.2014. Zatím můžete v její prospěch sepsat závěť, budete-li však mít potomky, budou mít před babičkou přednost.

Re: darovací smlouva s dodatkem

Veselá Michaela, 21.11.2011 15:45:36

děkuji moc za rychlou odpověď.

Musí mít každá nemovitost svou vlastní darovací smlouvu?

Bronislava Kačenová, 15.11.2011 08:49:51

Dobrý den.
Chtěli bychom s manželem rozdělit majetek, který je častečně se SVM a částečně vlastněno jen jedním z nás. Chtěli bychom vědět, jestli je potřeba mít na kařdou darovanou nemovitost vlastní darovací smlouvu, nebo stačí jedna smlouva, která bude specifikovat co komu darujeme?

Dále se chci zeptat:

Může po smrti rodičů tuto smlouvu napadnout dcera z prvního manželství, které se toto darování nebude týkat?
Děkuji mnohokrát za pomoc.

Re: Musí mít každá nemovitost svou vlastní darovací smlouvu?

právní vrba, 15.11.2011 14:03:55

Jedna listina může obsahovat několik úkonů; ve Vašem případě by měl smlouvu sestavit zkušený právník, aby byla jasná, platná a aby mohla vyvolat předpokládané následky (převod vlastnictví). Nedoporučuji využívat realitní kanceláře - jejich služby kvalitní nebývají, předražené ano.

Dotaz na koupi bytu

Karel Novák, 26.10.2011 19:34:56

Chceme koupit dceři byt. Je svobodná. Co radíte? Koupit na sebe a později jí ho event darovat. Kolik bude darování stát? Mohu darovat pouze jí, i když už bude vdaná. Nebo ho koupit rovnou na ni i s obavou jak s ním v manželství naloží
děkuji

Re: Dotaz na koupi bytu

právní vrba, 27.10.2011 14:17:50

Možné je obojí, dar obdržený za trvání manželství jením z manželů nespadá do SJM, je jen obdarovaného manžela (dtto dědictví). Darování z rodičů dětem je bez daně.

Napadení kupní smlouvy

Pavlína Nováková, 16.10.2011 00:16:22

Dobrý den, nedávno jsem byla u notáře ohledně dědického řízení po mém dědovi, protože matku (jeho dceru) nemohli sehnat, pohřeb jsem vypravila já na své náklady. A notář mi řekl, že kupní smlouva, kterou děda uzavřel měsíc před svou smrtí by nemusela být v pořádku, že člověk tzv. na smrtelný posteli nemusí ani vědět, co podepisuje. On tedy podepsal kupní smlouvu na byt 3+1, ze které vyplývá, že ona paní je novou majitelkou tohoto bytu. Před rokem se dělala v tomto domě privatizace a ona tedy po jeho smrti za něj ty peníze uhradila městu. Notář mi teď radí, abych to dala k soudu a vyžádala odborný posudek, zda byl na tom zdravotně v pořádku a tedy byl způsobilý k podpisu. V případě, že bych soud vyhrála, že bych za něj uhradila onen dluh, tedy cenu bytu. Byt byl totiž jí kompletně vyklizený bez notářského závěru s tím, že tam nic cenného nebylo a já sem do něj přístup od ní nedostala. Má vůbec cenu to dávat k soudu a jaké jsou mé šance, notář totiž říkal, že je to dost drahé.Děkuji

Zpět vzetí darovací smlouvy

Kamila Drozdová, 10.10.2011 17:10:47

Dobrý den, před časem jsme od rodičů manžela obdrželi fin. hotovost jako dědictví a proto já svou polovinu nemovitosti (domu) přepsala na manžela. Stalo se už tak asi před 5 lety. Nyní si manžel nárokuje vyplacení celé částky dědictví, nedá mi souhlas k prodeji pozemku, abych ho v tom případě mohla vyplatit. Chtěla jsem se zeptat, zda jde ještě vzít nazpět to darování nemovisti, tedy poloviny domu po mých rodičích.
Děkuji za informaci

Re: Zpět vzetí darovací smlouvy

Karel Dlouhý, 10.10.2011 17:21:13

"obdrželi fin. hotovost jako dědictví" - ?? dědictví je až po smrti
Čili to nebylo žádné dědictví.
Byl to dar - vám oběma nebo jak to bylo formulováno?
Vrácení daru lze požadovat, pokud se obdarovaný chová hrubě nevhodně k dárci - což v tomto případě asi není.
Poraďte se s právníkem.

Sam sobě dárce i příjemce

Danuta, 17.07.2011 11:15:20

Dobrý den, máte někdo zkušenost jak postupovat v případě, kdy jeden ze sourozenců bez vědomí toho druhého si daruje nemovitost tím, že využije demenci rodiče a podstrčí mu podepsat darovací smlouvu?? Je to právně napadnutelné?? jak je možné, že se k tomuto sníží notář??
Předem děkuji.

Re: Sam sobě dárce i příjemce

Karel Dlouhý, 17.07.2011 15:03:11

Napadnout neplatnost darovací smlouvy u soudu. Obraťte se na advokáta.

darování 1/2 bytu

Barbora Vaňková, 04.07.2011 14:21:26

Vážený pane Zemane, chtěla bych Vás poprosit o radu. Privatizujeme byt, ve kterém bydlím já s manželem a spolu s námi moje babička. Hypotéku na byt máme my s manželem. Ve smlouvě o koupi bytu musela být s námi uvedena i babička jako oprávěný nájemce, byť se nijak finančně na koupi nepodílí. V katastru je 1/2 bytu jako SJM na nás a druhá 1/2 na babičku. Nevíme však, zda-li je vhodnější aby svoji část bytu darovala mě nebo nám manželům do SJM. Vím, že jako příbuzná v řadě přímé jsem osvbozena od darovací daně, ale jak by to bylo pokud by darovala do SJM ? Moc děkuji za odpověď a přeji příjemný den

dar nemovitisti

Jarka Davidová, 27.06.2011 12:46:17

Dobrý den.Manželovi chce jeho bratr darovat rodinný dům s věcným břemenem, což je dožití jejich matky v daném domě.Zajímalo by mě,zda musí být darovací smlouva sepsána u právníka.Konzultovali jsme to s ním a odměna činí 11000 Kč.Jak jsem se zde dočetla spousta lidí si ji stahuje na internetu.Je to dostačující?
Děkuji za odpověď.

Kroky potřebné k darování rod.domku

T. Novotná, 06.06.2011 10:38:43

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit jaké kroky je potřeba učinit při darování poloviny rodinného domku z otce na syna.
Děkuji

Re: Kroky potřebné k darování rod.domku

Milan Zeman, 06.06.2011 14:07:03

Pokud RD není v SJM, postačí, když otec se synem sepíší darovací smlouvu s notářsky ověřeným podpisem a jeden z nich podá návrh na vklad do KN.

Darování bytu v osobním vlastnictví

Jajig, 03.06.2011 14:44:01

Vážený pane Zemane,

obracím se na Vás s následujícím dotazem. Financovala jsem babičce koupi družstevního bytu s úmluvou, že jakmile bude možnost převodu do osob.vlastnictví, daruje mi jej. Nyní situace nastala. Mohu rovnou nyní během převodu být zapsána do katastru nemovitostí (samozřejmě včetně darovací smlouvy) nebo se nejdřív musí stát vlastníkem ona a až poté mi jej může darovat?
Doplňující dotaz - je darovací smlouva bez zápisu do KN neplatná?
Mockrát děkuji za zodpovězení dotazu.

S pozdravem Jajig

Re: Darování bytu v osobním vlastnictví

Milan Zeman, 03.06.2011 15:31:50

Nejprve musí vlastnictví k bytu nabýt babička, neboť Vám nemůže převést práva, která nenabyla. Bez zápisu do KN bude darovací smlouva platná, ovšem nenabudete vlastnictví dříve, než dojde k zápisu do KN - tj. než dojde k zápisu, bude vlastníkem stále babička.

Re: Darování bytu v osobním vlastnictví

Jajig, 06.06.2011 15:07:46

Pane Zemane, mockrát Vám děkuji za pomoc - rychlou a jasnou odpověď.Moc díky.S pozdravem a přáním hezkého dne.

Darování na jednoho člena v rodině

Pompo, 23.05.2011 22:43:51

Dobrý den chtěl jsem se zeptat zda jde darovat dům s pozemkem bratrovi který je ženaty ale jen v případě kdyz se rozvedou aby majetek byl jen bratra a ne jeho ženy. Chtěl bych to udélat tak aby o tom jeho žena nevěděla jak to pořešit děkuji předem za odpověd.

Re: Darování na jednoho člena v rodině

Lenka Konečná, 24.05.2011 06:57:03

Dary nejsou součástí společného jmění manželů, takže to lze. Zda se o tom žena dozví záleží jen na Vás dvou (např. budou chodit poukázky na úhradu daně z nemovitosti, toho by si mohla všimnout, popř. dalších výdajů spojených se správou nemovitosti, samozřejmě pokud třeba nedohodnete, že se o ni budete nadále starat a užívat ji).

Darování 1/2 nemovitosti včetně pozemku.

Martin Chalupa, 20.05.2011 00:40:57

Dobrý den,
chci darovat 1/2 rodinného domku (včetně pozemku a zahrady), který vlastním, partnerce (nejsme manželé), jelikož do něj investovala vlastní prostředky. Již několik let sdílíme společnou domácnost. Na domku ale vázne zástavní právo (moje hypotéka) ve prospěch banky.
Chci se zeptat, zda lze i v tomto případě darovat ideální polovinu darovací smlouvou?
Zda darování musí schválit banka?
Zda bude nutno v tomto případě zaplatit darovací daň, podle mě jde o II. skupinu a daň se neplatí, ovšem nevím, jak prokážeme, že skutečně žijeme ve společné domícnosti (stačí shodné trvalé bydliště?)?
Díky za reakci.

Re: Darování 1/2 nemovitosti včetně pozemku.

Lukáš Drbola, 18.07.2011 12:49:12

Dobrý den, máme s přítelkyní skoro stejný problém, dospěli jste k nějakému řešení?
Předem děkuji.
LD

Prevod...

Patrik M., 20.05.2011 00:13:32

Dobry den
Chcem sa spýtať suseda žije už par rokov v Londýne,
dávam si do poriadku pozemky,a zistil som ze moja záhradka pri našom dome,je napísaná na susedu.
Sme sa dohodli ze to teda dáme na poriadok,a tak by som rad vedel ci stačí dajaká zmluva s číslom parcely,s overený podpisom niekym,aby som bol vlastníkom ja.Nakoľko sa nechystá tak skoro na Slovensko.
Dakujem.

Darování a další darování pozemku

J. Š., 09.05.2011 20:14:00

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na možnost darování pozemku. Babička vlastní zahradu a přemýšlíme, jak ji převést do mého vlastnictví . Je možnost, že by babička pozemek darovala mojí matce (dcera mojí babičky) a ona následně mě? A pokud ano, zda je nějaká lhůta, po které jde tento úkon provést?
Děkuji moc za odpověď.

Re: Darování a další darování pozemku

Karel Dlouhý, 09.05.2011 23:12:47

A proč by babička nedarovala pozemek rovnou vám?
--------
Jakmile je vlastník zapsán do katastru, může pozemek darovat dál.

Re: Darování a další darování pozemku

J. Š., 10.05.2011 07:23:33

Vzhledem k platbě daně z darovaného pozemku. Ješte se tedy raději zeptám, pochopil jsem to správně, že v případě daru rodič->dítě se daň neplatí?

A děkuji Vám za rychlou odpověď.

Re: Darování a další darování pozemku

Milan Zeman, 10.05.2011 07:58:23

Od daně darovací je osvobozeno darování mezi přímými příbuznými, tj. i babička -> vnuk.

Re: Darování a další darování pozemku

J. Š., 10.05.2011 11:23:10

Tak to jsem si chybně vyložil 1. příbuzenskou skupinu nebo třídu, či jak se to správně označuje. V tom případě děkuji za vyjasnění a přeji příjemný den.

Darování

Jana P., 04.05.2011 18:11:05

Dobrý den,
chci se zeptat: Babička přítele mu darovala rodinný dům, s tím kdyby ho chtěl prodat musí vyplatit po 1/4 z ceny dva syny. Jde toto obejit? Je napadnutelné, když by rodinný dům daroval mně a pak by se prodal s tím, že by se nevyplaceli synové, já bych už nebyla vázana již zmíněnou podmínkou nebo by se podmínka automaticky převáděla?

Děkuji

Synové jsou gembléři, neradi bychom aby pošustrovali peníze zbytečně.

Re: Darování

Karel Dlouhý, 04.05.2011 18:52:32

Záleží na tom, jak je ta podmínka formulována v darovací smlouvě.

Re: Darování

Jana P., 04.05.2011 19:57:01

"darovaný se zavazuje v případě prodeji vyplatit 1/4 z ceny prodeje oba syny pozůstalého" nic vic tam neni

Re: Darování

Karel Dlouhý, 04.05.2011 23:31:34

Tak se to dá tím darováním obejít.

Dar nemovitosti

Petr Skála, 28.04.2011 11:28:26

Dobrý den,mám prosbu o radu,která se týká daru nemovitosti.Strýc má barák,chce mi ho darovat,jenže jsem se doslechl,že budu muset platit po převedení nemovitosti nějakou daň,která je závislá na celkové hodnotě nemovitosti.je to pravda?Jestli ano,kolik% to je a zda se musí platit ihned při převedení daru?Nemám na mysli roční daň z nemovitosti.Děkuji za radu.

Re: Dar nemovitosti

Milan Zeman, 28.04.2011 16:56:11

Sazba bude závislá na hodnotě daru, do 1.000.000,- Kč 3%, do 2.000.000,- Kč 3,5% atd. (viz. §13 odst. 1 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Splatnost nastane po doručení platebního výměru, nejprve tedy musíte podat daňové přiznání.

Darování nemovitosti nezletilému

LucieB., 15.03.2011 10:35:32

Dobrý den, potřebovala bych znát postup při darování nemovitosti mé dceři. Moji rodiče jsou nemocní, a tak se rozhodli dát byt mé nezletilé dceři. Je mi jasné, že je třeba sepsat darovací smlouvu, ale nevím, zda-li ji můžu za dceru podepsat já, nebo na podpis smlouvy musí být určen opatrovník? Nebo se opatrovník určuje až ke schválení právního úkonu, tj. před vkladem na katastr? Děkuji LucieB.

Darovací smlouva

Filip, 16.02.2011 07:01:12

Dobrý den, může být součástí darovací smlouvy závazek obdarovaného něco činit např. zřídit na vlastní náklady věcné břemeno bezplatného bydlení dárci? Stav: dárce vlastnil část rozestavěné stavby, kterou daroval. Po kolaudaci mu má být zřízeno věcné břemeno. (jedná se i v takovém případě o bezplatné darování?)

Re: Darovací smlouva

Milan Zeman, 16.02.2011 09:25:23

Pojmovým znakem darovací smlouvy je bezplatné darování. Zřízení věcného břemene v darovací smlouvě není s tímto znakem v rozporu, neboť se nejedná o plnění poskytnuté dárci obdarovaným.

Re: Darovací smlouva

Filip, 16.02.2011 10:14:02

tzn., že věcné břemeno, které na svůj náklad zřídí obdarovaný ve prospěch dárce, spočívající v bezplatném užívání darované věci dárcem, nenese znak bezplatnosti, i když s ním má obdarovaný náklady? Věcné břemeno je přece způsob plnění a v tomto případě dárci a slouží k zajištění pohledávky dárce vůči obdarovanému. Tedy by darováním musela tato pohledávka vzniknout - nejde tedy o bezplatnost, či ano?

Re: Darovací smlouva

Milan Zeman, 16.02.2011 10:50:28

Věcné břemeno zřízené na základě darovací smlouvy se zapisuje do KN současně s přechodem nemovitosti. Poplatky za vklad do KN nejsou plněním dárci, ale administrativními náklady úkonu. Nemůžete zaměňovat náklady a protiplnění.

Darování nemovitosti a dědictví

Jiří Polák, 22.01.2011 18:18:05

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na otázku týkající se darování nemovitosti a dědictví. Moje matka a její manžel, který není můj otec, mají nemovitost ve společném jmění manželů. Tuto nemovitost by my rádi přenechali. Když by mi tedy nemovitost darovali, byla by nemovitost stále součástí dědictví rodičů? Děkuji za odpověď

Re: Darování nemovitosti a dědictví

Karel Dlouhý, 09.02.2011 20:34:51

Součástí dědictví je to, co vlastní zemřelý v okamžik smrti.
Tedy nemovitost by NEBYLA součástí jejich dědictví.

nakádání s darovanou věcí

Bea Hánová, 10.01.2011 14:50:29

DObrý den, mám dotaz zda lze převést na manžela část pozemku na kterém je v rámci SJM postaven RD. POzemek vlastní jeden z manželů na základě darovací smlouvy.
Na katastru nám řekli, že by museli dárci rozšířit darovací smlouvu ještě i o manžela. Že já osobně mu polovinu dát nemůžu. Je tomu tak? Moc děkuji za odpověď.

Re: nakádání s darovanou věcí

Milan Zeman, 10.01.2011 15:38:48

Pokud darujete polovinu pozemku manželovi, nebudou obě poloviny součástí SJM, ale každý z vás bude vlastníkem ideální poloviny pozemku. Doporučuji navštívit notáře a smlouvou ve formě notářského zápisu rozšířit SJM o tento pozemek.

dárování pozemku?

Petr Schonmann, 05.01.2011 20:58:59

Dobrý den,

rodiče vlastní pozemek, který nám (mě a mé manželce)chtějí darovat. Je to možné, nebo nám ho musí prodat? Chtěli bychom být oba vlastníky pozemku. Děkuji za odpověď.

Re: dárování pozemku?

Milan Zeman, 05.01.2011 22:09:18

Proč by vám jej museli prodat? Se svým majetkem mohou disponovat jak uznají za vhodné, mohou jej tedy darovat komukoliv.

darování poloviny SMJ

Karel Kral, 04.01.2011 17:47:30

Dobrý den,

četl jsem si podobné příspěvky, ale přesně tento tento dotaz jsem nenašel.
Rodiče mají dům ve SMJ. Je možné, aby jeden z rodičů daroval svojí polovinu synovi formou darovací smlouvy?

Musí s tímto darováním souhlasit druhý z rodičů? Bude se zohledňovat tento nabytý majetek při dědictví?

Re: darování poloviny SMJ

Milan Zeman, 05.01.2011 08:30:55

Není možné, aby jeden z rodičů daroval svou polovinu domu. Nemá totiž svou polovinu, majetek je v SJM, tudíž k němu oba mají stejná práva a povinnosti. S darováním by museli souhlasit oba manželé. Majetek by se zmenšil každému stejně.

Re: darování poloviny SMJ

Pavel Záveský, 24.05.2011 13:46:19

Dobrý den,sem vlastníkem 10% bytu a chtěl bych ho darovat většinovému vlastníkovi. Jak postupovat v tomto případě? děkuji

Napadení darovací smlouvy

Adam Novotný, 02.01.2011 12:07:04

Dobrý den,
strýc mi daroval nemovitost, kterou jsem mu celou zaplatil, aby tam mohl dožít stáří.
Nyní jeho syn vyhrožuje, že se o ni bude později soudit v dědickém řízení. Má na to právo? Může požadovat vrácení daru namísto strýce? Může si v dědickém řízení nárokovat celou nemovitost či popřípadě finanční vyrovnání?

Děkuji Vám za odpověď

Re: Napadení darovací smlouvy

Milan Zeman, 03.01.2011 08:21:17

Vrácení daru může nárokovat pouze dárce za podmínky, že se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že hrubě porušuje dobré mravy. Domáhat se vrácení daru může tedy pouze strýc. Pokud darování proběhlo v souladu se zákonem (písemná smlouva, zápis do KN), je nemovitost již Vaše a nebude součástí dědictví. Na Váš dědický podíl ovšem bude možné započítat hodnotu nemovitosti.

Re: Napadení darovací smlouvy

Vladimír Cimpl, 09.02.2011 13:15:41

Dobrý den,
matka mi chce darovat nemovitost, kterou jsem jí celou zaplatil, aby tam mohla dožít stáří.
Má můj bratr, její druhý syn právo nějakého nároku nebo finančního vyrovnání v případném dědickém řízení?

Děkuji Vám za odpověď

Re: Napadení darovací smlouvy

Karel Dlouhý, 09.02.2011 20:42:20

Na finanční vyrovnání nárok nemá.
Při projednání dědictví může nárokovat započtení tohoto daru.

Re: Napadení darovací smlouvy

Petr Kroupa, 10.05.2011 14:25:16

Dobrý den pane Dlouhý,
co by bylo v případě, kdy by takto darovaná nemovitost byla jediným majetkem maminky.

Po její smrti by následně žádné dědické řízení neproběhlo. Nárokovat započtení daru pak vlastně není kdy a komu.

Přepis nemovitosti

Andrea Breznická, 24.11.2010 18:27:07

Dobrý den,
chci se zeptat, naše babička přepsala dům na vnuka s tím, že tam má babička trvalý pobyt, ale ve smlouvě není uvedena jako věcné břemeno a teď ji chce bez jejího souhlasu z domu odhlásit a nemá kam jít. Tudiž by musela byt zapsána na městském úřadě. Proto se chci zeptat zda jem to porušení dobrých mravů a zda může babička přepsat dům i na někoho jiného? Děkuji za opdověď.

Re: Přepis nemovitosti

Karel Dlouhý, 24.11.2010 20:41:55

Čemu říkáte "přepsala dům na vnuka"? Pokud máte mysli, že mu ho darovala, tak již přece dům není její a tedy je nesmysl se ptát "zda může babička přepsat dům i na někoho jiného".
Je to její chyba, že si ve smlouvě nezajistila věcné břemeno doživotního užívání. Evidence trvalého pobytu nezakládá právní vztah k bytu nebo nárok na bydlení v něm.
Babička teď v domě bydlí na základě přivolení majitele. Ten může svůj souhlas odvolat a žádat ji, aby se odstěhovala (prostě si musí najít nájem někde jinde). Pokud to neučiní dobrovolně, může vnuk podat žalobu k soudu na její vystěhování, neboť tam bude bydlet bez právního důvodu, a až potom třeba návrh na exekuci.
Z trvalého pobytu jí odhlásit nemůže, dokud tam skutečně bydlí.
Podle § 630 občanského zákoníku se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný k němu nebo členům jeho rodiny chová tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.
podrobněji viz http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077440-25053030-F00000_d-vraceni-daru

Darování nemovitosti a pozemku s rozdílnými majiteli

Petr Vitásek, 23.11.2010 11:48:54

Dobrý den, nevím jestli jsem nadpis napsal úplně výstižně. Potřeboval bych poradit s přepisem nemovitosti. Jedná se o rodinný dům a pozemek, na kterým rd stojí. Darovací smlouvu jsem si psal sám podle vzoru z internetu. Katastrální úřad mě smlouvu vrátil s tím, že je špatné úvodní prohlášení o vlastnictví. Problém je patrně v tom, že majitelem pozemku je pouze jeden z rodičů a rodinný dům je ve společném jmění manželů. V tomto jsem asi udělal chybu, když jsem rodiče označil jako dárce, kteří následně darují pozemek a dům. Mohl bych Vás poprosit o radu jak správně formulovat úvodní prohlášení o vlastnictví darovací smlouvy? Děkuji

Re: Darování nemovitosti a pozemku s rozdílnými majiteli

Milan Zeman, 23.11.2010 13:55:00

Ano, darovat pozemek nemohou oba rodiče, když je vlastníkem pouze jeden z nich. Nikdo nemůže převést více práv, než sám má. Zformulujte prohlášení o vlastnictví tak, že popíšete, kdo je vlastníkem.

Dluh na darované věci

Patricie Foltýnová, 21.11.2010 19:44:27

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jestli je potřeba do darovací smlouvy na nemovitost nějak zahrnout když je na ni vzit úvěr a ještě není celý splacený? Doposud úvěr napůl platí "budoucí" dárce a obdarovaný.
Předem děkuji za pomoc

Re: Dluh na darované věci

Milan Zeman, 22.11.2010 08:13:25

Je-li předmětem darování nemovitost, musí být darovací smlouva uzavřena písemně. Současně je dárce povinnen upozornit obdarovaného na všechny vady věci o nichž ví. Proto by bylo vhodné existenci úvěru a jeho specifikaci do smlouvy zahrnout.

Re: Dluh na darované věci

Patricie Foltýnová, 22.11.2010 18:20:18

Vím, že smlouva musí být písemná, ale potřebovala bych poradit v jakém znění mám úvěr do smlouvy zahrnout (jak to tam mám napsat) ?
Předem děkuji

Re: Dluh na darované věci

Milan Zeman, 23.11.2010 08:10:28

Uveďte, že nemovitost je zatížena úvěrem z úvěrové smlouvy č. ... u ..., zřízené ve prospěch ..., v původní výši ... s aktuálním zůstatkem ke dni ... ve výši ..., který se ... zavazuje řádně splácet.

Darování nemovitosti manželskému páru

Sylvie Nádvorníková, 09.11.2010 11:09:52

Vlastním pozemek spolu s podíly na přístupové cestě vedle pozemku svých rodičů. POzemek neužívám a chtěla jsem jej darovat rodičům. Rodiče mají svůj pozemek ve společném jmění manželů a já jsem v darovací smlouvě chtěla svůj pozemek včetně podílů na cestě převést rovněž do jejich SJM. Bylo mi ovšem řečeno, že to nelze, že pozemek mohu darovat pouze do podílového spoluvlastnictví. SJM manželů jsem chtěla zachovat z důvodu snažších pozdějších možných manipulací s oběma pozemky (dědictví, prodej apod.)
Napadlo mne, že bych rodičům pozemek prodala do SJM za nějakou symbolickou cenu, tomu ovšem asi brání to, že bych podíl na cestě musela nabídnout k odprodeji dalším cca 50 spoluvlastníkům.
Mouhu nějakým způsobem převést své pozemky do SJM rodičů?

Re: Darování nemovitosti manželskému páru

Milan Zeman, 09.11.2010 14:29:12

Do SJM spadá majetek nabytý některým z manželů nebo oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného darem. Budete jej tedy muset rodičům prodat. Při převodu spoluvlastnického podílu platí výjimka pro osoby blízké, kterými rodiče bezesporu jsou. Podíl tedy ostatním spoluvlastníkům nabízet nemusíte. Pokud však pozemek prodáte za symbolickou cenu, bude se jednat o obcházení zákona a takový úkon by byl postižen neplatností. Rodiče však mohou formou notářského zápisu SJM rozšířit.

bratr se nechce dělit

karel olšina, 29.10.2010 17:00:16

jsme 3 sourozenci a když zemřela naše matka bez zavěti nastěhoval se do domku se zahradou ktery naše matka zanechala náš bratr s tím že ho mužeme pouze navštěvovat.U dědickeho řízení kde dlouho nedochazelo k nějakemu řešení jsme nakonec souhlasili s rovnym dělením na třetiny.Bratr však měl dluhy u VZP a tak na domu je takzv.zastavní pravo soudcovske.Ja a sestra bychom se radi svych podilu zbavili zvlaště když sousedi projevili zajem o ,čast pozemku ale bratruv dluh stale narusta a on odmita domek prodat.Je možne prodat ty naše 2/3 sousedovi)když bratr naši nabidku k odkoupeni od nas za malou cenu pisemně odmitnul?Bratr totiž žije jen ze socialnich davek ačkoliv je zdravy a nejmladší a to mu vychazi cely život, nyni i beztrestně.Podotykam že k soudu ja ani sestra nikdy nepujdem.existuje řešení?Děkuji

Re: bratr se nechce dělit

Karel Dlouhý, 30.10.2010 14:32:58

Pokud není dohoda možná a k soudu jít nechcete, tak řešení neexistuje.

Re: bratr se nechce dělit

Milan Zeman, 31.10.2010 11:34:50

Pokud jste svůj podíl nabídl ostatním spoluvlastníkům, kteří jej odmítli, můžete jej prodat třetí osobě. Důležité je, že máte písemně odmítnutou nabídku. Nemůžete ovšem prodat určitou část pozemku, ale právě Váš podíl na pozemku. Sousedovi proto nemůžete prodat například pruh u jeho plotu.

bratr se nechce dělit

karel olšina, 29.10.2010 16:59:41

jsme 3 sourozenci a když zemřela naše matka bez zavěti nastěhoval se do domku se zahradou ktery naše matka zanechala náš bratr s tím že ho mužeme pouze navštěvovat.U dědickeho řízení kde dlouho nedochazelo k nějakemu řešení jsme nakonec souhlasili s rovnym dělením na třetiny.Bratr však měl dluhy u VZP a tak na domu je takzv.zastavní pravo soudcovske.Ja a sestra bychom se radi svych podilu zbavili zvlaště když sousedi projevili zajem o ,čast pozemku ale bratruv dluh stale narusta a on odmita domek prodat.Je možne prodat ty naše 2/3 sousedovi)když bratr naši nabidku k odkoupeni od nas za malou cenu pisemně odmitnul?Bratr totiž žije jen ze socialnich davek ačkoliv je zdravy a nejmladší a to mu vychazi cely život, nyni i beztrestně.Podotykam že k soudu ja ani sestra nikdy nepujdem.existuje řešení?Děkuji

Darovací smlouva pro nemovitost

Alice Benešova, 28.10.2010 11:50:13

Dobrý den,
Obracím se k Vám s dotazem, který je trošičku složitější, ale doufám, že u Vás najdu odpověď.
Došlo u nás v rodině k výměně bytů a to k takové že má sestra převedla svůj byt na mě a má matka její byt "DAROVALA" mé sestře.Matka si koupila svůj byt na který přispěla má třetí sestra nějakou sumou, pak jsem tu taky já která splácí část úvěru, z něhož bylo na byt pořízeno. Matky byt, který koupila prošel rekonstrukcí, na níž pracoval můj přítel (převážně) a jen jedna ze sester( ta co obdržela byt darem), já hlídala její potomky( a chodila do práce). Matka se ovšem nyní vzbouřila, že já jsem k bytu přišla bez práce, a že když bude chtít tak nás o byty připraví. Má na to nárok? Byt na mě jak jsem již psala převedla má sestra(takže mě by o něj připravit neměla), má tedy nárok připravit o byt sestru, když jí byt darovala, všechny náležitosti byly sepsány v darovací smlouvě, a je "jakoby" majitelkou (sestra)?(na bytovém družstvu došlo k převodům)

Re: Darovací smlouva pro nemovitost

Karel Dlouhý, 28.10.2010 18:55:44

Dobrý den, četl jsem to dvakrát a nepochopil jsem to.
Píšete o výměně, převodu, darování nemovitosti, "jakoby" majitelce a zmiňujete se o bytovém družstvu??

Jde o byty v osobním vlastnictví nebo o byty družstevní, jejichž majitelem je družstvo?
Rozhodující je, kdo je jako majitel bytu uveden na katastru nemovitostí (můžete se na to podívat na
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).
Pokud jste jako majitel bytu uvedena v katastru Vy, tak Vás o něj matka nemůže jednoduše připravit. (Jedině kdyby se u soudu domáhala vrácení daru, pokud byste se k ní špatně chovala.)

Re: Darovací smlouva pro nemovitost

Alice Benešova, 29.10.2010 17:15:30

Byt ktery na me přepsala sestra budu ja nyni kupovat do osobniho vlastnictvi ( me by se nic stat nemelo), ale sestry byt (je v osobnim vlastnictví) ten prepisovala matka na ní, tudíž jí by hrozilo že o byt prijde, ale je na ni prepsany jako dar. Nikdo se k ni spatne nechova, jen ji odmitame donekonecna delat "pitomce" mame taky svuj zivot (do ktereho si nenechame mluvit)

Re: Darovací smlouva pro nemovitost

Karel Dlouhý, 29.10.2010 22:03:11

Nevím, co máte na mysli "přepsáním".
Nevím, kdo je vlastníkem těch bytů.
Co bylo obsahem darovací smlouvy?

Případně můžete ty dokumenty předložit advokátovi, který Vám poradí.

Může darovat partner byt partnerce?

Hana Vitrnova, 14.10.2010 12:06:48

Dobrý den,
chtěla by jsem se zeptat, zda-li partner může darovat své partnerce (družce) byt.
Žijeme ve společné domácnosti 4 roky a společně se staráme o jedno nezletilé dítě.
Řadili bychom se do kategorie č. 2 anebo 3 za předpokladu, že by bylo nutné odvést darovací daň.
Předem děkuji za odpověd.
Hana

Re: Může darovat partner byt partnerce?

Milan Zeman, 14.10.2010 14:44:53

Se svým majetkem může nakládat, jak uzná za vhodné. Pokud se ovšem darováním chce vyhnout exekuci, bylo by možné darování napadnout žalobou na prohlášení neúčinnosti právního úkonu vůči věřiteli.

darovací smlouva

Ivana Pospíšilová, 19.08.2010 12:59:59

Prosím o radu,kolikrát se podává darovací smlouva a kam. Děkuji, Ivana

Re: darovací smlouva

Helka, 29.08.2010 07:30:49

Manžel by chtěl na mě převést nemovitost formou daru.Chtěla bych se zeptat,kde je možno uskutečnit převod,jakým způsobem a kolik dělají poplatky za tento převod.Děkuji

Re: darovací smlouva

Milan Zeman, 30.08.2010 07:49:08

Nejprve sepište darovací smlouvu a podepiště ji u notáře. Poté podejte návrh na vklad do KN. Výši poplatku Vám sdělí notář, poplatek za vklad do KN je 500,- Kč.

dotaz

Květa Nouzáková, 23.07.2010 11:55:00

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jsme 3 sourozenci rodiče drovali bratrovi rodinný dům za života...tatínek před 3 měsíci zemřel...tak jse se chtěla zeptat zda li máme se setrou na něco nárok...nikdy nám nic nedali akorád před 20 lety když zemřela tatínkova miminka tak mým a sestřiným dětem každému 10.000Kč zdůvodnění že nemovitost dali bratrovi bylo že děti dostali ty peníze...bratr nemovitost zadližil je v exekuci a má jít do dražby...tak jsem se chtěla zeptat zdali se dá darovací smlouva něak napadnout protože bratr svým chovaním akorad zadližil tutíž si jí neváží ( k rodičům se nikdy špatně nechoval)...Předem mockrát děkuji za odpověď

Re: dotaz

Milan Zeman, 23.07.2010 12:23:03

Vrácení daru se může domáhat pouze dárce, který je již mrtev. Vy můžete pouze při projednávání dědictví požadovat, aby při projednávání dědictví bylo na bratrův dědický podíl započítáno darování nemovitosti, neboť nejde o obvyklé darování.

Re: dotaz

Květa Nouzáková, 23.07.2010 13:04:12

Můžu poprosit o laické vysvětlení co můžu udělat u toho dědického řizení...prosím moc

Re: dotaz

Milan Zeman, 23.07.2010 13:42:47

Při jednání u notáře požádejte o započtení daru, notář Vám vše vysvětlí.

vrácení daru

Kristýna Kopřivová, 22.07.2010 21:27:00

Dobrý den, chtěla bych se zeptat dostala jsem od Otce pulku nemovitosti...jenže si z finančních důvodů nemůžu dovolit druhou půlku odkoupit a pak ještě celý barák opravit. tak jsem myslela že bych jí prodala a koupila si za to byt...jenže otec mi vyhrožuje že pokud to prodam tak mi to sebere...Tak jsem se chtěla zeptat zda je to možné...nechovám a ni jsem se nikdy k němu špatně nechovala...prosím o dpověď Kristýna kopřivová budu opravdu moc vděčná
můj email je nenulda@seznam.cz

Převod nemovitosti

Jana Langmajerová, 15.04.2010 07:39:19

Dobrý den,
jak máme postupovat v případě, že budeme převádět určitý podíl % nemovitosti na člena rodiny? Je nutné sepisovat darovací smlouvu?

dškuji

RD do SJM

Tomáš Socha, 13.04.2010 15:09:58

Dobrý den, můj otec chce mi a mé manželce darovat RD. Pokud jej chceme mít v SJM, je možno postupovat tak, že nám otec daruje každému polovinu podílu a pak o něj nějak rozšíříme SJM?
Děkuji předem za odpověď

darovací smlouva na nemovitost

Jana Býčková, 16.03.2010 08:34:13

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jakým způsobem by bylo nejlepší (nejlevnější) přepsat rodinný dům na někoho, kdo není příbuzný. Maminky přítel by chtěl, abych dům měla já jako její dcera, ale nejsou oddáni a on má dvě vlastní děti.
Děkuji za odpověď.
J. Býčková

darovani a dedeni

Romana Slapnickova, 18.02.2010 16:06:57

kdyz otec daroval byt bratrovi ale nebyl vlozen zapis do katastru a otec pak zemrel plati darovaci smlouva nebo se jedna o neplatnost a je to dedictvi?dekuji

převod 1/2 zastaveného bytu

Andrea Štěrbová, 18.02.2010 11:26:48

Dobrý den,
přítel koupil byt, do kterého se stěhujeme a budeme zde mít oba trvalý pobyt. Hypotéku platíme společně, proto by chtěl přítel napsat polovinu bytu na mě. Může takto učinit, i když je byt zastavený (kvůli hypotéce)?

Pokud ano, chtěli bychom s převodem počkat min. 1 rok, abychom se vyhnuli darovací dani. Poté bychom měli patřit do II.kategorie (osoby žijící déle než 1 rok ve společné domácnosti). Jak se tato skutečnost prokazuje na finančním úřadu? Resp. jaké doklady FÚ potřebuje? (Abych věděla, jaké dokumenty si po dobu toho jednoho roku shromažďovat.)
Děkuji za odpověď.

Re: převod 1/2 zastaveného bytu

Jiří Braun, 19.04.2010 09:48:43

dobrý den, mám úplně stejný problém. Můžete mi prosím poslat nějaké závěry, které jste už zjistila?
S pozdravem Jiří Braun

Re: převod 1/2 zastaveného bytu

Lukáš Drbola, 18.07.2011 12:46:13

Dobrý den, máme s přítelkyní skoro stejný problém, dospěli jste k nějakému řešení?
Děkuji
LD

jsem jako družka osvobozená od darování 1/2nemovitosti?

helena hájková, 06.02.2010 15:37:14

Můj druh s kterým žiji více jak 18 let mi chce darovat 1/2 nemovitosti.Musí být učiněn odhad a jsem osvobozena od darovací daně?Mohu mu pro případ mého úmrtí vrátit darovanou polovinu nemovitosti svojí závětí?

Re: jsem jako družka osvobozená od darování 1/2nemovitosti?

Milan Zeman, 18.02.2010 15:09:36

S daní ani odhadem Vám nepomohu, ovšem obecně platí, že v závěti můžete upravit dědické podíly (s výjimkou ve prospěch neopomenutelných dědiců - dětí) jak chcete. Pokud tedy nemáte vlastní děti, můžet mu podíl znovu odkázat. Pokud jde o daň dědickou, opět Vám neporadím.

Darování nemovitosti

Dana Klobásová, 03.01.2010 18:44:52

S mým bývalým manželem vlastníme rodinný dům. Měli jsme 2 syny. Jelikož mi vloni mladší syn zemřel, chtěla bych dům darovat staršímu synovi. Nevím ale jak se k tomu postaví jeho otec (přislíbil, ale kdo ví...?). Otec bydlí se svou přítelkyní jinde. Syn chce založit rodinu, a tak by měl vyřešené bydlení - původně chtěl stavět. Dům potřebuje větší investici na zateplení, výměnu oken a vyřešení topení jiného než na tuhá paliva. Myslím, že by bylo rozumnější zhodnotit dům pokud by byl jeho vlastníkem. Je možné darovat pouze moji polovinu, pokud by byl otec proti? Prosím, poraďte mi.

Darování nemovitosti nezletilému

Radek Kubik, 14.12.2009 12:43:33

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o radu v této záležitosti. Moje babička se rozhodla darovat mému synovi pozemky a lesy, které nabyla v restituci.Pro mého syna je prababičkou, on je tudíž její pravnuk. Platí se v případě tohoto převodu darovací daň či je tento převod osvobozen od daně darovací? A dále bych se chtěl zeptat, jakou formou musím v případě darování nemovitosti nezletilému žádat soud o schválení? Mému synovi jsou totiž teprve dva roky.
Děkuji velmi za Vaši odpověď.

Darování nemovitost s věcným břemenem

Tomáš Sucharda, 13.12.2009 19:18:58

Dobrý den,
náš rodinný dům má tři majitele, mě a moje rodiče (já mám polovinu domu, oni mají polovinu domu). Na dům je zástavní právo, kterým je kryt úvěr (580 000,-) ze stavebního spoření na rekonstrukci tohoto domu. Rodiče by mi nyní chtěli darovat jejich polovinu domu, abych byl jediným majitelem já. V darovací smlouvě bývá odstavec, kde se prohlašuje, že "na nemovitost nemá jiná práva třetí osoba ani na ní nejsou žádné jiné právní vady, které by omezovaly nebo bránily vlastníkovi ve volné dispozici s nemovitostí, a které by bylo třeba touto smlouvou zvlášť vypořádat nebo na které by obdarovaného musel upozornit". Stačí tedy do tohoto odtavce uvést, že na dům je zástavní právo stavební spořitelny, o kterém obě strany vědí?
Předem děkuji za odpověď.

Omezení nakladaní s nemovitosti

Barok, 01.12.2009 18:53:45

Dobrý den,

je možné nějak v darovací smlouvě zamezit budoucí prodej nemovitosti nežadoucím osobám? respektive omezit okruh budoucích kupujících jen na rodinu? Překonatelné třeba jejich souhlasem. Nemam teď na mysli předkupni právo, zde bych chtěl znemožnit uplně prodej nežadoucím osobám, tedy omezit vlastnické právo, jestli je něco takového možné.

darování podílu nemovitosti se zástavním právem

Anna V, 11.11.2009 17:33:15

Dobrý den, je možné darovat polovinu parcely, která je zatížena zástavním právem smluvním (banka má zástavní právo - hypotéka)? Děkuji moc. Anna V.

darování 1/2 nemovitosti babičce a dědovi

Ludmila Krejčová, 26.10.2009 12:52:00

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,můj přítel má polovinu nemovitosti a jeho sestra druhou polovinu,zajímalo by mě když se toho oba sourozenci vzdají a darují nemovitost dědovi a babičce,zda je u toho potřeba odhad?přitele rodiče bydlí stále v nemovitosti,mají tam věčné břemeno,tak i babička s dědou,kterým chce přítel se sestrou darovat celý dům.děkuji za odpověd snad je to srozumitelné.Krejčová

Darování poloviny bytu

Soňa Zápotočná, 21.10.2009 13:21:43

Dobrý den, s manželem jsme odkoupili byt.Manžel má z prvního manželství syna, kterého bych musela vyplatit v případe manželovy smrti.Tím, že by manžel daroval polovinu bytu mě jako manželce, stala bych se vlastníkem bytu já(manželka).Zajímalo by mě jestli syn(ještě nezletilý)může tuto darovací smlouvu nějak napadnout.
Děkuji Zápotočná

Re: Darování poloviny bytu

Jana Ptáčková, 12.04.2010 18:24:51

Dobrý den, koupili jsme s manželem a manžel svoji polovinu daroval synovi, teď by ale byl rád a syn s tím souhlasí, kdyby ji syn daroval mně. Je prosím toto možné? Děkuji za odpověď Ptáčková

Darovací smlouva

Markéta Švarcová, 04.10.2009 14:06:45

Dobrý den Mě by zajímalo zda jde při darování nemovitosti tuto smlouvu napadnout v případě pozdního dědického řízení.kupujeme totiž s mužem dům,my ho platíme ale majitelé budeme my a manželovi rodiče.z toho vyplívá žě manželovi rodiče nám "jejich"podíl darují a já mám strach kvůli pozdějšímu dědickému řízení po jeho rodičích nebot manželovi sourozenci jsou přes peníze víte jak to myslim.Děkuji za odpověd

Re: Darovací smlouva

Alena Nováková, 21.10.2009 18:26:27

Po své teTě jsem zdědila před 10 lety 1/6 rodinného domu. bydlím v nájemním domu, který patří městské části Prahy 4. Teď jsem se dovšděla, že se budou vypovídat nájemní smlouvy lidem, kteří jsou vlastníky nebo spoluvlastníky nějaké nemovitosti.V nemovitosti, kde jsem spoluvlastníkem bydlet nemohua ani nechci. Praáci mám v Praze. Ráda bych tedy darovala svoji 1/6 někomu z rodiny buď dceří, ale ta se mnou v bytě bydlí nebo bratrovi. jak dlouho asi trvá právní úkon -sepsání darovací smlouvy a zápis do katastru nemovitostí.
Děkuji
Alena Nováková

Datovani smlouvy

Bara Tuckova, 01.10.2009 09:30:06

Dobry den,
chtela bych se zeptat, jake misto a datum uvest na darovaci smlouvu (den uzavreni smlouvy), kdyz jednotlive podpisy budou overeny na ruznych mistech a v jiny den. Dekuji Bara.

Dar nezletilé osobě

Hana Umlaufová, 24.08.2009 21:42:50

Dobrý den,
Chtěla by se zeptat jak a za jakých podmínek je možné darovat nemovitost nezletilé osobě(vnuk).

Re: Dar nezletilé osobě

Roman M., 25.08.2009 02:24:38

Dobrý den,

darovací smlouvu musí podepsat zástupce maloletého a odsouhlasit soud zvláště pokud by dar mněl vady.

§ 28
Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu.

odhad

Věra Čepicová, 12.08.2009 08:45:06

Dobrý den,
prosím o Vaši informaci, zda-li je nyní nutný odhad
při darování nemovitosti. Jedná se darování poloviny domu od matky na dceru.
Děkuji
S pozdravem
Věra Čepicová

Re: odhad

Jan Valenta, 18.12.2009 20:20:33

Dobrý den,

prosím Vás o informaci, zda-li je nutný odhad bytů při
výměně bytů v jednom obytném domě mezi rodiči a dětmi

Děkuji
S pozdravem a přáním pěkného dne
Valenta Jan

dar ze strýce na neteř

Lenka Chramostová, 05.08.2009 09:03:25

Dobrý den,potřebuji vědět zda je zpoplatněno darování družstevního podílu na byt.
Strýc vlastní družstevní byt, který není splacen a chce mi ho darovat.
Budu muset dělat odhad na tento byt nebo stačí napsat darovací smlouva na byt a členství v družstvu?
Budu platit daň?
Děkuji za rady.
Chramostová

darování nemovitosti

Inka Havlíková, 29.06.2009 15:02:51

Dobrý den,
žiji s přítelem 9 let.Rodiče mu darovali domek, který chceme opravovat, takže budu investovat do nemovitosti i já. přítel je rozvedený,má syna. Spolu manželé nejsme ale budeme nadále sdílet jednu domácnost, a.e bohužel nikde nefiguruju. Můj dotaz je: mám nějaký nárok na dům po jeho smrti? Bojím se, že syn mě vyžene a investované peníze už neuvidím a nebudu mít kde bydlet.Navíc dneska je to bajda bez vody a plynu, opravou to nabude na hodnotě,Co s tím? Děkuji za odpověď

Re: darování nemovitosti

Libuše Přikrylová, 18.10.2009 08:24:05

Jsem po druhé vdaná, s manželem jsme spolu 18 let. Já mám z prvního manželství 2 dospělé děti,které jsme od 3 let vychovávali společně a které s námi doposud bydlí. Obě děti se podílely fyzicky ( ne finančně) na postavení našeho společného domu, který jsme postavili před 12 lety i s nynějším manželem. Manžel má z prvního manželství také 2 dospělé děti, které s námi nikdy nebydlely, na stavbě domu se nijak nepodílely a s manželem se stýkají 1x za rok (popř za 2 roky). Společné dítě nemáme.Za našeho manželství nedošlo ze strany manžela k osvojení mých dětí, pouze jsme je nechali přejmenovat na stejná příjmení, jako je teď naše.
Rozhodli jsme se uspořádat majetkové záležitosti, kdyby se někomu z nás něco stalo.
Nechceme, aby děti ze strany manžela tento dům ani movité věci či naše úspory zdědily.
Jaký způsob vypořádání se s touto záležitostí je nejlepší?

Děkuji za odpověď.

pozemek

Petra Pirklova, 06.06.2009 17:38:05

Dobrý den,
potřebovala bych od Vás radu. Příteli chtějí rodiče darovat pozemek, součástí pozemku je starý rodinný dům a zahrada. Vše by proběhlo formou darovací smlouvy. Přítel má další dva sourozence a otec přítele tvrdí, že když jemu darují pozemek, musí ( dle nějakého zákona) darovat něco ... i dalším dvěma sourozencům.
Podle mého názoru ( nejsem právník) je to výmysl a jen ho chtěl " opít rozhlíkem", aby mu pozemek nemusel darovat a aby ho koupil!
Děkuji za rychlou opověď.

darovací smlouva

Liběna Mašová, 04.05.2009 06:51:54

jsme 4 sourozenci,rodiče bez mého vědomí přepsali rodinný dům mé nejmladší sestř aniž by me jakkoliv vyplatili.co mohu dělat,jak se bránit.děkuji

Re: darovací smlouva

IRENA KYPTOVÁ, 18.08.2009 16:44:08

Dobrý den,
otec daroval před lety bez našeho vědomí synovi(bratrovi)nemovitost-pole a domeček po otcových rodičích,který jsme užívali i s rodiči k rekreaci.
Dnes,ale bratr pole prodal a možná prodá i domek.Otec se stímto faktem nemůže smířit a chce,aby nám bratr z prodeje každé něco dal.Prosím poradte nám,jestli máme možnost něco s tím udělat.Děkuji Kyptová

darovací smlouva

Lenka Losertová, 23.04.2009 19:59:24

Dobrý den,
moji rodiče vlastní rodinný dům, který poskytli jako zástavu pro můj úvěr, který si beru od banky. Banka chtěla, abych měla k dispozici na ručení nemovitost bez břemene - to jsem splnila. Lze, aby mi teď dům darovali s věcným břemenem (jejich dožití v domě), když na dům již existuje zástavní právo?Dále se chci informovat, sourozence z mravního hlediska určitou částkou vyplatím, s částkou s kterou souhlasili, nyní sourozenci po rekonstrukci mi „vyhrožují“ , že mi budou k rodičům (bydlí nad námi) dávat své děti na prázdniny, že nebudou podporovat své rodiče při nemoci., atd. Můžu jim to při sepisování darovací smlouvy s rodiči nějak zamezit? Můžu zapsat do darovací smlouvy, že všichni sourozenci jsou povinni se postarat o rodiče a ne jen já s manželem, na kterého dům nebude pravděpodobně napsaný? Jedná se mi hlavně o to, že před rekonstrukcí mi říkali a slibovali a ted po rekonstrukci dělají jenom naschvály, chtěla bych se nějakým způsobem pojistit.
Děkuji moc za rady.

nemovitost

lucie boháčová, 21.04.2009 10:40:43

Dobrý den, od babičky jsem dostala darem rodinný dům. Mám přítele se kterým ten dům opravujeme. Protože do toho domu investuje peníze, chtěla jsem se zeptat zda jde nějak vyřešit to, aby v případě rozchodu dostal své peníze zpět, nebo zda jde nějak sespat spoluvlastnictví. Děkuji za odpověď

Mohu se nějak bránit???

Vojtěch Janák, 15.04.2009 12:16:20

Dobrý den, pročítal jsem v diskuzi několik set příspěvků, ale podobný případ nenašel. Před dvěma lety mi otčím daroval dle smlouvy chatu s pozemkem. Byla to ruina, nechtěl do ní investovat. Nákladem 1,5 milionu jsem ji přestavěl na celoročně obyvatelný rodinný dům, kde teď bydlím se ženou i dětmi. Otčím když viděl tu proměnu, projevil najednou zájem se tam vrátit. Začal vyhrožovat, ať si na něj dávám pozor, že stačí anulovat darovací smlouvu a jsem v pr***. A že klidně sežene tucet svědků, kteří potvrdí, že jsem byl na něj hrubý, sprostý, násilnický atd. Přitom jsou to lži, vždy jsem se choval korektně a respektoval ho. Opravdu nemám žádnou právní ochranu??? Celý život se musíme klepat strachy, že přijdeme o dům nebo tam budeme trpět s jeho šikanováním??? Donedávna jsme bydleli po pronájmech, nechtěl bych to znovu zažít. Je mi 31 let a o životě jsem měl jiné představy.Za rady děkuji. V. J.

Re: Mohu se nějak bránit???

Lenka Konečná, 15.04.2009 15:54:50

Dobrý den, nejsem právník, ani nemám žádnou zkušenost, ale moc se mi nezdá, že by bylo možné přijít o takovýto majetek. Předpokládám, že při darování byl nutný odhad nemovitosti (tehdy to byla "ruina", jak píšete, tak se asi nejednalo o velkou hodnotu). V případě, že by skutečně soud rozhodl o vrácení, určitě není možné přijít o majetek včetně zhodnocení. Možná by se "vracela" jen hodnota tehdejšího daru, tj. nikoliv nemovitost, ale třeba finanční plnění. Zkuste si zajít do nějaké právní poradny, za konzultaci nezaplatíte nějakou horentní sumu (ve srovnání s hodnotou majetku určitě zanedbatelnou), alespoň Vám tam poradí, jak se zachovat, možná i podat nějakou stížnost na darujícího za vyhrožování nebo nechat zaevidovat, že Vám bylo ze strany darujícího vyhrožováno. Musí existovat nějaké řešení. Držím palce.

Re: Mohu se nějak bránit???

Vojtěch Janák, 16.04.2009 10:03:05

Moc díky za radu i za podporu, když je člověku mizerně, tak i vlídné slovo potěší :-)

Re: Mohu se nějak bránit???

Karel Dlouhý, 15.04.2009 18:13:25

§630 obč. zák. stanoví:

"Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy."

Čili musel by to prokazovat, Vy byste měl právníka, zpochybňoval byste svědky atd.

Preventivně byste se mu měl asi vyhýbat nebo dávat pozor na jakékoliv své jednání vůči němu.

Placeni bydleni

Josef Dohnal, 26.03.2009 12:00:54

Dobrý den. Daroval sem nemovitost neteři a nadále bydlím v jedné polovině. Nyní chce abych přispíval na bydlení. Má na to nárok? Zrovna chtějí příspěvek na kanalizaci. Prý když nepřidám tak mi dají nájemní smlouvu a budu platit nájem. Je to možné? Děkuji za odpověď

darování podílu na nemovitosti cizí osobě (ne osobě blízké)

Romana Novotná, 25.03.2009 16:19:09

dobrý den, potřebuji k darování svého podílu na nemovitosti souhlas všech spoluvlastníků (majetek je v ideálním podílovém spoluvlastnictví)? musí být souhlas a podpisy těchto spoluvlastníků uvedeny v darovací smlouvě? podíl hodlám darovat ne osobě blízké, ale třetí straně. děkuji

darování 1/2 nemovitosti z přítelkyně na přítele

Kateřina Zelenková, 11.03.2009 12:45:33

Dobrý den, bohužel jsem nenašla ve Vaší diskuzi odpověď na následující dotaz. Můj přítel a jeho bývalá přítelkyně vlastní každý 1/2 bytu, na kterou si vzali společně hypotéku. Přítelkyně s ním už 3 roky nebydli, hypotéku splácí sám celých 5 let. Býv. přítelkyně souhlasí s převodem její 1/2 na mého přítele (darováním). Byt má dnes hodnotu cca 1,5 mil. Kč, vyrovnání mezi nimi bude činit 60 tis. Kč. Jaký je správný postup a jaké povinnosti se jich týkají? Předpokládám, že se musí vyhotovit odhad a z něho zaplatit darovací daň. Bude muset ona zaplatit daň z příjmu? Jaký je správný postup, aby nedošlo k napadení smlouvy z její strany (je to velice konfliktní a problematická osoba) nebo ze strany FÚ? Předem moc děkuji za odpověď.

zaklad dane z prodeje pozemku

Jana Kralova, 06.03.2009 17:29:36

Dobry den,prosim o radu jak zaplatit dan z prijmu z prodeje pozemku,ktery jsem vlastnila mene nez 2 roky.Porizovaci cena byla 99 tisic, prijem z prodeje po odmeme RK 122 500,minus dan z prodeje. Penize byly vlozeny do rekonstrukce RD. Dekuji predem za odpoved

Darování zastavené nemovitosti

Martin Kulda, 05.03.2009 18:13:36

Asi toho bylo napsáno mnoho, ale potřebuji radu. Jako zástavu k hypotéce jsem musel dát kupovaný dům, ale i nemovitost mých prarodičů. Ti chtějí nyní nemovitost darovat na své děti. Z důvodu smluvních podmínek banky, potřebuji souhlas banky s darováním, který mi ovšem neudělili, protože v návrhu darovací smlouvy je věcné břemeno "na dožití". Prý tam to břemeno nesmí být, protože to stojí v jejich interních podmínkách. Můžete mi poradit jaké jsou jiné možnosti? Nebo jak zajistit, aby prarodiče měli ve "svém" domě doživotně užívací práva. děkuji

Smlouva o pronájmu staré nemovitosti

Marcela T., 01.03.2009 20:04:53

Dobrý den, prosím Vás potřebovala bych poradit.Můj otec vlastní starý dům společně se svým bratrem. Chtěla bych se zeptat, jestli existuje nějaká smlouva či dohoda o trvalém bezplatném pronájmu domu pro mne, kde by bylo uvedeno i to, že v případě neshod mi vlastníci zaplatí náklady rekonstrukce. S vlastníky jsem pouze slovně domluvena, že prostory mohu rekonstruovat a obývat jej. A popř. jak by měla dohoda vypadat. Mockrát Vá děkuji za odpověd. Marcela T.

Re: Smlouva o pronájmu staré nemovitosti

Karel Dlouhý, 01.03.2009 21:10:56

Dobrý den,
než budete investovat do cizího majetku, tak si to rozmyslete a případně smluvně podložte.

"v případě neshod mi vlastníci zaplatí náklady rekonstrukce" - nevím, jak by se ve smlouvě definovaly neshody

Podobné případy lze řešit darováním se zavedením věcného břemene doživotního užívání pro dosavadní majitele. Vy tak budete investovat do svého a oni mají zajištěné bezplatné bydlení bez starostí s rekonstrukcí.

§630

Josef Cahoun, 26.02.2009 16:36:39

Dobrý den. Jako dárce bych chtěl vrátit dar dle §630. Problém je v tom že se obdarovaná nechová v rozporu z dobrými mravy ale její manžel, ten vlastně nic nedostal. Má cenu podávat žalobu? A jak často soudy vyhoví takové žalobě? děkuji Josef

Re: §630

Karel Dlouhý, 26.02.2009 16:52:37

Když se obdarovaná nechová v rozporu z dobrými mravy, tak jak byste mohl chtít vrátit dar dle §630?

Obávám se, že nemá cenu podávat žalobu.

"jak často soudy vyhoví takové žalobě" - to Vám tafy asi těžko někdo řekne, každý případ je jiný (domnívám se, že takové žaloby nejsou příliš časté).

Re: §630

Josef Cahoun, 26.02.2009 17:51:49

Obdarovaná ne ale její manžel. To mám trpět jenom proto že dar je psán jenom na ni a její manžel mě šikanuje?

Darování nemovitosti

Jan Borůvka, 24.02.2009 10:59:06

Dobrý den.

Měl bych prosím na Vás dotaz:

Žiji s matkou v panelákovém bytě, který chce převést na mne. V současnosti ho nemá v osobním vlastnictví, což bude provedeno v dohledné době. Je k tomu potřeba darovací smlouva?
Současně bych chtěl vyplatit osoby, které by si mohly činit nárok na byt.
Měl jsem vždy dojem, že bych měl z bytu vyplatit pouze jediného sourozence (tj. sestru). Nedávno jsem však zaslechl, že bych v určitém případě musel vyplatit i jejího manžela, se kterým je vdaná skoro 20 let. Prosím mohli byste mi k tomu něco napsat.
Děkuji

HB

Re: Darování nemovitosti

Karel Dlouhý, 01.03.2009 21:16:30

Dobrý den,
matka Vám byt může darovat - ano, je potřebná darovací smlouva (případně s věcným břemenem doživotního užívání pro matku) a vklad do katastru nemovitostí.

Nikoho vyplácet nemusíte.
Pokud budete chtí dát sestře nějaké peníze, je to jen Vaše dobrá vůle (viz starší odpovědi na podobné dotazy).

darování RD

Helena Kubecova, 16.02.2009 22:32:23

Dobrý den, chci darovat RD synovi. RD je psán na mou osobu. Musí s tím můj muž souhlasit ? Jaká je promlčecí lhůta, popř. jaký zákon, či paragraf bych tím porušila.

Re: darování RD

Karel Dlouhý, 01.03.2009 21:13:51

Dobrý den, jestliže je rodinný dům jenom Váš, můžete ho darovat, komu chcete (třeba na charitu). Vašemu manželovi do toho nic není.

Darovací smlouva - prohlášení

Monika Rousková, 16.02.2009 10:06:10

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o radu. Babička se na mě rozhodla přepsat pár metrů pozemků u kterých je buď 1/2 vlastníkem, nebo 1/4 vlastníkem. V Darovací smlouvě se ovšem uvádí, že "Dárce výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem této nemovitosti" byl by na KÚ v tomto nějaký problém, nebo by mi prostě přepsaly ta vlastnická práva, která má na KÚ babička uvedená?? Nemám s tímto žádné zkušenosti, nevím tedy co a jak ... Zda se může pro Návrh na vklad použít tato předloha darovací smlouvy s touto větou.. Děkuji

Darování nemovitosti cizinci

Aleš Málek, 09.02.2009 13:57:20

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je možné převést byt darovací smlouvou na mou matku, která je občankou Slovenské republiky, kde také trvale žije.
Slyšel jsem, že by měl vejít v platnost zákon umožňující občanúm EU vlastnit nemovitost v ČR, přestože zde trvale ani přechodně nežijí.
Děkuji za odpověď.

darování nemovitosti - pronájem

Tekauerová Lucie, 28.01.2009 12:57:40

Dobrý den, četla jsem si příspěvky a zčásti našla odpověď na svou otázku ohledně případného vrácení daru. Jen bych se chtěla ještě na něco pozeptat: mám zájem pronajmout si byl v osobním vlastnictví. Byt byl původní majitelkou formou daru přepsán na doposud nezletilou dívku (žádné rodinné vazby). Tudíž jsou zákonnými zástupci její rodiče.Její rodiče by v mém případě byli pronajímatele a já nájemce bytu. V poslední době se ovšem původní majitelka hlásí o vrácení daru-bytu. Do podnájmu bych se měla stěhovat začátkem března a nerada bych, kdyby mě třeba po pár měsících vystěhovali s tím, že majitelkou je opět původní majitelka,která s nájemníkem nesouhlasí. Lze se proti tomu nějak bránit? Ikdyž předpokládám,že soudní spor by trval dlouho a dokazování porušení mravního chování by asi také nebylo jednoduché, takže by mě nejspíše nevystěhovali hned. Moc děkuji za odpověď.

darovací daň

Jana Čepičanová, 28.01.2009 11:26:32

Dobrý den,
prosím o zodpovězení dotazů souvisejících s darováním nemovitosti.
Matka –nepodílové vlastnictví domu- chce tento darovat svému synovi a jeho družce do podílového spoluvlastnictví (každému z nich jeho jednu polovinu). Syn a družka chtějí darovat matce byt , který mají v podílovém spoluvlastnictví (každý z nich vlastní jeho ½). Syn a družka spolu žijí ve společné domácnosti déle, než-li jeden rok.
1. Je možné synovu partnerku ve vztahu k jeho matce zahrnout dle ustanovení §11 odst.3 písm.b) zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů do II. skupiny osob? Tedy bude tato osvobozena od darovací daně (darovací smlouva na dům). A naopak , je možné přítelovu matku ve vztahu k jeho družce také zahrnout do II. skupiny osob osvobozených od darovací daně (darovací smlouva na byt).
2. Pokud je nemovitost darována, obdarovaní osvobozeni od darovací daně, je nutné uvažovat o platbě daně z převodu nemovitostí ?

Děkuji

Čepičanová

Převod jen části nemovitosti

Jana Velgová, 27.01.2009 14:58:09

Dobrý den,máme nemovitost tři vlastníci. 1/2 můj otec, 1/4 můj bývalý manžel a 1/4 já. V současnosti chce celou svou polovinu otec převést darovací smlouvou výhradně na mě, s tím, že bude uveden na KN jako věcné břemeno. Můj dotaz spočívá v tom, zda o celé transakci musí být informován i můj exmanžel jakožto spoluvlastník, event. jestli se musí řízení účastnit.
Děkuji za odpověď.

Re: Převod jen části nemovitosti

Pavla Pokorná, 10.02.2009 14:55:08

k tomu aby Vám otec svoji ideální část domu daroval exmanžela žádat o nic nemusí. Vy jste vzhledem k otci osoba blízká a proto exmanžel s tím souhlasit nemusí.
mám ale dojem že v případě spoluvlastnictví se musí o nemovitosti rozhodovat společně a nerozdílně, takže věcné břemeno by zřejmě musel zřídil exmanžel společně s vámi. Raději kontaktujte právníka.

daně- darovací smlouva

novak, 09.01.2009 12:58:26

dobrý den,
platí se nějaká dan z věcného břemene doživotního bydlení v domě a kdo ji platí
(a, pokud je VB úplatné - r. 1993 1000 kč ročně
b, pokud je VB bezúplatné - r. 2008)
velice děkuji za odpověď a za toto forum

Rekonstrukce nemovitosti

Zdeňka Lapešová, 08.01.2009 14:55:01

Dobrý den,
s přítelem se chystáme rekonstruovat rodinný dům, který je jeho. Rekonstrukci budeme financovat ale oba. Jak postupovat, abychom se v případě budoucích neshod mohli vyrovnat? Moc děkuji, Lapešová

Daň z nemovitosti

Petra Křivánková, 28.12.2008 13:49:53

Dobrý den, letos v lednu mi rodiče darovali dům, jehož součástí bylo i věcné břemeno (dům smí užívat na doživotí). Chtěla jsem se zeptat, jak je to s placením daně z nemovitosti. Musíme si nechat udělat odhad na nemovitost nebo stačí zaplatit stávající částku, kterou platili doposud rodiče? Děkuji Petra K.

Re: Daň z nemovitosti

Martina Bakalíková, 15.02.2009 10:09:04

Dobrý den,chtěla bzch se zeptat kolik činí darovací daň z nemovitosti.Děkuji

jak casto lze darovat

Jakub Hrad, 17.12.2008 10:02:23

Dobry den, v rodine mame urcity problem s podilem na nemovitosti. Ten by snad nejsnadneji a nejrychleji sel vyresit darovanim podilu z matky na syna a nasledne ze syna na otce (pricemz matka a otec jiz nejsou manzele). Pocitam s tim, ze jde o prevody v prvni skupine, tedy bez dane. Je zde nejake casove omezeni, po ktere nelze darovany podil znovu darovat? V zakoniku ani v diskuzi jsem toto nenasel.
Dekuji velice, Hrad.

Re: jak casto lze darovat

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.12.2008 16:21:28

Dobrý den,
žádné časové omezení není, nicméně to určitou dobu trvá, než katastrální úřad tyto změny zapíše a samozřejmě syn Vám může darovat až tehdy, bude-li zapsán v KN jako vlastník.

darovací smlouva

Zdeněk Sobotka, 11.12.2008 21:54:35

Dobrý den.
Přečetl jsem si hodně dotazů i odpovědí,ale na můj problém jsem odpověď nenašel.Potřeboval bych vzor darovací smlouvy,ale né na byt či dům,ale na 1/8 domu.Vzor darovací smlouvy co máte na servru nebude asi v tomto případě k ničemu že?Může mi někdo pomoci?Děkuji předem.

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.12.2008 16:19:59

Dobrý den,
vzory smluv na tomto serveru nezasíláme, ale princip je tentýž. Nicméně, vždy, když se má jednat o převod nemovitostí, doporučuji nechat si smlouvu sepsat nebo alespoň zkontrolovat advokátem.

Darovací smlouva

Michal Konečný, 10.12.2008 06:53:06

Dobrý den, moje matka mě chce darovat svoji polovinu nemovitosti - chaty. Chci se zeptat, jak by měla vypadat darovací smlouva v tomto případě. Vzorů darovacích smluv je hodně, ale nenašel jsem žádnou, kde jsou vlastníkem 2 osoby a jedna z nich daruje 1/2 své nemovitosti. Prosím můžete mě zaslat vzor, jak by to mělo vypadat. Děkuji

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.12.2008 16:22:20

Dobrý den,
vzory smluv na tomto serveru nezasíláme, ale princip je tentýž. Nicméně, vždy, když se má jednat o převod nemovitostí, doporučuji nechat si smlouvu sepsat nebo alespoň zkontrolovat advokátem.

zápis v katastru neodpovídá skutečnosti

Jana Volná, 02.12.2008 12:27:17

Dobrý den. V roce 1988 jsem kamarádce půjčila 10 000 Kč na koupi nemovitosti a z nedostatku zkušeností, jsem jako zástavu žádala, abych byla v katastru uvedena jako majitelka 1/10. Po revoluci se mi narodila dcera, nutně jsem potřebovala peníze zpět, kamarádka mi je vrátila a na zápis v katastru jsme, zřejmě obě, zapomněly. Existuje jiné řešení, než že kamarádce svůj podíl "jako" prodám a zaplatím daň z převodu (vlastně daň z hlouposti)? Jak se stanovuje cena, když 1/10 nemovitosti je reálně absolutně neprodejná a tudíž bezcenná? Děkuji

Re: zápis v katastru neodpovídá skutečnosti

Iveta Svejdova, 04.12.2008 13:49:14

Dobry den,chtela bych se optat na vzor a vse potrebne k darovani bytu od matky na dceru.dekuji

Darovací smlouva po rozvodu!!

Lenka Kůželová, 27.11.2008 14:07:50

Dobrý den.Prohledala jsem snad všechny příspěvky,ale myslím že žádný se neschodoval s mým problémem.Tak bych vás ráda poprosila o radu.Bydleli jsme s bývalým manželem a dcerou v bytě,který byl napsán na něj.Minulý rok se od nás odstěhoval,tak jsme letos sepsali darovací smlouvu,aby byl byt můj s dcerou.Bohužel jsme si nepřečetli že tato smlouva je osvobozená od daně jen v případě první příbuzenské linie.Znamená to tedy že já musím nechat udělat znalecký posudek o ceně a zaplatit darovací dan?Předem děkuji za odpověd Kůželová

Darovací smlouva a následné dědictví

Veronika Mansfeldova, 25.11.2008 15:28:15

Dobrý den, moje matka mi chce darovat byt, ve kterém s manželem a naší dcerkou bydlíme. Můj manžel má ale ještě jednu dceru z předchozího vztahu (žije u své matky). Promlém je v tom, že kdyby se se mnou náhle něco stalo byt by dědil i manžel, po kterém by, po jeho smrti, dědila i jeho starší dcera z předchozího vztahu. Je možné toto zohlednit v darovací smlouvě, že v případě mé smrti dědí byt moje dcera nebo bych rovnou musela napsat závěť, aby někdy nedošlo k tomu, že byt v kterém bydlíme by z části dědila manželova starší dcera? Děkuji za odpověď

darování nemovitosti s věcným břemenem

Jana Malá, 24.11.2008 13:31:08

Dobrý den,
manžel mé matky, se kterým jsem ve společné domácnosti žila od svých 8 let až do svých 25let by mi rád odkázal svůj RD, a to pod podmínkou možnosti dožití v této nemovitosti (on + moje matka). Chci se proto zeptat, zda tedy máme uzavřít darovací smlouvu s věcným břemenem, zda si jí můžeme sepsat sami.Dále se chci zeptat jak by to bylo s darovací daní - jsem od ní osvobozena či nikoliv, popř. kolik by dělala darovací daň.
Předem děkuji

Napadení darovací smlouvy

Anonymous, 24.11.2008 08:30:09

Rodiče mi darovali nemovitost - byt. Rodiče tento byt užívají, ale mají jinou nemovitost adekvátního standardu.Chtěla bych tuto nemovitost prodat, s čímž souhlasí otec a nesouhlasí matka. Hrozí mi napadením darovací smlouvy a odvoláním daru. Bylo by toto jednání v nesouladu s dobrými mravy a tedy možným důvodem k odvolání darovací smlouvy? Nebylo by jednoznačným řešením, pokud bych byt darovala příteli a posléze ho on prodal? Je odvolatelný dar, který není již v mém vlastnictví a je ve vlastnictví druhé osoby?

darování RD

Jitka Fejtová, 20.11.2008 22:57:43

Dobrý den, moje sestra se chce brzy rozvádět, vlastní RD zapsaný v KN jako SJM. Nechce, aby manžel získal polovinu, protože se na koupi nepodílel. Přišla s tímto řešením: Daruje mi RD (od darovací daně osvobozeno), budeme doufat, že on se to po 3 roky promlčecí lhůty nedozví a já jí po této době daruji RD zpět a pouze jí. Je toto řešení? Jsou nějaká rizika? Je jiné řešení? Děkuji za odpověď.

darovací smlouva - 1 nevl. rodič

Jana Chrenkova, 15.11.2008 23:07:01

Dobrý den,pracně jsem přečetla celou diskusi a i přesto prosím o radu:
Mám vlastní matku a nevlastního otce.Mají v SJM byt.Chtějí mi ho darovat.Nevlastní otec s námi žije 23 let.Matku si vzal,ale mne si neosvojil.
V daném bytě mám trvalé bydliště,ale již asi 8 let tam na stálo nebydlím (ve spol.domácnosti jsme žili cca 15 let).
1) Budu muset zaplatit z poloviny hodnoty bytu 7% darovací daně? Jeden FÚ mne informoval,že již ne.
2) Abychom nemuseli tolik platit, nebylo by řešením zúžit SJM-celý byt na matku, která by ho pak darovala mně-pak by byla 0 darovací daň?

Děkuji,pokud si najdete čas k odpovězení na mou otázku.

nemovitost

Stanislav Radovský, 14.11.2008 20:20:15

Prosím o radu vlastním 1,6 domu a matka mi chce darovat 1,2 domu další díly vlastní moji sourozenci po 1,6 na jejich podíly je uvalena exekuce s nařízeným prodejem nemovitosti jak mam postupovat aby nedošlo k prodej celé nemovitosti a jak takový prodej probíhá a jestli lze nějak majetek rozdělít než dojde k prodeji nevím jestli to jde jedná se o rodiný přízemní domek o velikosti 8 m x 18 m stavedně by ty díly šli rordělit sourorencí se nikdy nepodílely na udržbách domu a dům neužívají jen dle mého umyslně za učelem nás poškodit si neplnily svoje povinosti ke svím věřitelům naše vztahy nejsou zrovna ty ukázkové prosím o radu a pomoc jsem bezradný přicházím pomalu a jistě o střechu nad hlavou prosím. děkuji za odpoveď.

Re: nemovitost

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 18.11.2008 15:19:13

Dobrý den,
matka Vám může darovací smlouvou darovat svou 1/2 - tedy smlouva by se týkala pouze této 1/2. V současné chvíli již sourozenci nemohou se svými podíly nijak nakládat, tzn. nemůže proběhnout ani majetkové vypořádání či rozdělení nemovitosti. Jediné, co můžete udělat, je kontaktovat exekutora, který exekuci vede a nabídnout mu, že tyto podíly za nějakou částku koupíte.

Návrh na vklad do KN

Richard Kovář, 13.11.2008 13:04:03

Dobrý den
Manželka získala v dědictví 1/3 RD,zbylé 2/3 vlastní její sestra a matka.Všechny tři se dohodly, že převedou celý RD na moji ženu,formou darovací smlouvy.Vím že dědictví i dar nespadají do SJM, ale z důvodu rekonstrukce zmíněného RD(čerpání hypotéky) bychom chtěli být zapsáni do LV na KN oba dva.Prosím o radu jakým způsobem zajistit vklad na KN nás obou, jako spoluvlastníků.Nejlépe tak abychom podávali jen jeden návrh na vklad na KN.
Děkuji

Re: Návrh na vklad do KN

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 13.11.2008 13:08:22

Dobrý den,
jakmile bude jako vlastník celého domu zapsána v KN Vaše žena, může Vám buď určitý podíl na domě darovat (pak byste byli podílovými spoluvlastníky) nebo můžete o tento dům rozšířit SJM.

Darovací smlouva a dědictví

Ilona Opltová, 13.11.2008 11:43:34

Dobrý den,
nemohu sehnat narychlo advokáta, tak Vás moc prosím oradu.Žila jsem zhruba 10 let se svým invalidním otcem ve společné domácnosti, starala jsem se sama i o dům,včetně financí.V roce 2003 mi táta daroval ideální polovinu RD vč.zahrady.Já jsem provedla rekonstrukci za cca 700 tisíc,mám účty,splácím čtyři úvěry. Táta v březnu 2008 zemřel.Sestra tátu neviděla min. 10 let, nikdy se o něj nestarala. Nyni chce napadnout darovací smlouvu při dědickém řízení,nestačí jí 1/4 domu a přitom k nákladům na rekonstrukci nepřihlíží.Nemám od otce podepsané prohlášení, že rekonstrukci jsem financovala sama. Táta měl nízký invalidní důchod, cca 7 tisíc.Já mám teď dluhy cca 500 tisíc.
Jak mám postupovat, na co mám právo ?
Děkuji moc za Vaši odpověď.

Re: Darovací smlouva a dědictví

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 13.11.2008 12:32:46

Dobrý den,
darovací smlouvu sestra napadnout nemůže. Může max. hodnotu daru namítat v dědickém řízení a požadovat, aby byl o tuto částku ponížen Váš dědický podíl.

Re: Darovací smlouva a dědictví

Ilona Opltová, 14.11.2008 09:37:00

Dobrý den,
děkuji za odpověď.
Rozumím-li dobře, měla bych si nechat udělat odhad rekonstrukce, kterou jsem provedla k dědickému řízení ?
Znalecký posudek pro dědické řízení, pokud mám správné informace, musí být nikoliv podle vyhlášky, ale na cenu obvyklou (zřejmě kupní).
Přihlídne notář k druhému posudku, který zhodnotí jen mnou provedenou rekonstrukci ?

1/2

Jana Pernicová, 10.11.2008 07:14:02

Zdravím Vás...Již několika lidem jste v poslední době napsali,ať si přečtou dřívější příspěvky,ale od toho jste tady,aby jste odpovídali a ne lidem "radit" tím stylem,aby koukli na x staré příspěvky.Proto si myslím,že jednou za čas byste měli napsat to samé,ať nemusíme hledat až někde dole!Takže prosím o odpověď na situaci:přítel má RD a polovinu chce přepsat na přítelkyni:JAK postupovat?KDE mi vyřídí darovací smlouvu?Na KOHO se obrátit?děkuji!

Re: 1/2

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 10.11.2008 08:24:50

Vážená paní Pernicová,
než se začnete příště rozhořčovat a sdělovat nám, co MÁME dělat a co ne, přečtete si nejprve pravidla pro vkládání dotazů http://www.pravnik.cz/pravidla-forum.html. Navíc si snadno můžete přečíst článek - od toho tu je.
Sepište darovací smlouvu - vzhledem k Vašim dotazům doporučuji nechat si ji sepsat právníkem, tu vložíte do KN.

Darovaná nemovitost x finanční úřad

T.S., 07.11.2008 20:08:43

Dobrý den,
musí obdarovaný, který dostal darem nemovitost, jít do 30 dnů od vkladu do katastru na finanční úřad a podávat daňové přiznání a platit daň z převodu nemovitosti? Nebo musí něco podobného udělat?
Děkuji.

Re: Darovaná nemovitost x finanční úřad

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 10.11.2008 08:28:09

Dobrý den,
darování a daň z převodu nemovitostí spolu nesouvisí. Zde je příslušná darovací daň. Záleží však na tom, zda nejste od daně osvobozen - pokud ano, daňové přiznání podávat nemusíte. Pokud osvobozen nejste, podáte pouze daňové přiznání a vyčkáte na zaslání platebního výměru od FÚ a poté daň do 30 dnů od jeho doručení zaplatíte.

Darování 1/2 RD

Petra S., 06.11.2008 16:52:04

Dobrý den,
rodiče manžela nám chtějí darovat 1/2 rodinného domu, jehož jsou vlastníky. Pokud bude v darovací smlouvě uveden jen manžel, jaké mám já, jako jeho manželka, na onu darovanou 1/2 domu právo či nárok? Pokud nebudu uvedená v darovací smlouvě, tak nemohu být uvedená ani v katastru nemovitostí jako vlastník zároveň s manželem?
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

Re: Darování 1/2 RD

Karel Dlouhý, 07.11.2008 22:29:45

Píšete "nám chtějí darovat" - ale dále píšete o daru manželovi?
Je přece jasné, že buď to darují jenom manželovi, ten bude vlastník, bude uveden v darovací smlouvě a na katastru, Vy nárok nemáte (věcí získané darem nepatří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů);
nebo to darují Vám oběma, oba budete v darovací smlouvě a na katastru.

Darování nemovitosti, na kterou je zástavní právo

Tomáš Sucharda, 06.11.2008 16:15:48

Dobrý den,
moji rodiče vlastní rodinný dům, který poskytli jako zástavu pro můj úvěr, který si beru od stavební spořitelny. Stavební spořitelna chtěla, abych měl k dispozici na ručení nemovitost bez břemene - to jsem splnil. Lze, aby mi teď dům darovali s věcným břemenem (jejich dožití v domě), když na dům již existuje zástavní právo?
Děkuji.

Re: Darování nemovitosti, na kterou je zástavní právo

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 06.11.2008 16:30:16

Dobrý den,
možné to je, nicméně byste měl zřejmě banku informovat, protože tak dojde ke snížení hodnoty nemovitosti.

Darovací smlouva na třetí osobu

Petr Tlustoš, 06.11.2008 02:48:32

Dobrý den,
moje teta přebývá v bytě, který darovala mé matce před 6 lety, za velkou finanční výpomoc, tedy by se dalo říci, že si ho matka zaplatila. Nyní řešíme problém, jelikož problémový syn tety chce, aby si vzala byt zpět a nárokuje si jej. Máme obavu, aby se teta nenechala přemluvit k použití § 630, odkazující na dobré mravy, ikdyž k tomu nemá nejmenší důvod, ba naopak. Ale její syn má na ní velký vliv.
Mám tedy dotaz, napadlo nás, že by matka přepsala byt na mě, mohla by pak teta "vzít" byt i mě, jakožto už třeí osobě? Nebo existuje nějaká promlčecí lhůta, po které už by ho nemohla vzít zpět? Budu vděčný za každou radu, moc Vám předem děkuji.

Re: Darovací smlouva na třetí osobu

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 06.11.2008 08:24:11

Dobrý den,
i odpověď na tento dotaz zde uvádíme stále dokola.
Teta se může domáhat vrácení daru pouze v případě, že obdarovaná vůči ní či členům její rodiny hrubě porušila dobré mravy a navíc to musí prokázat, obv. před soudem. Promlčecí lhůta je 3 letá a běží vždy od toho konkrétního jednání obdarovaného, jímž porušil dobré mravy. Pokud matka byt převede na Vás, jednoduše se teta nebude domáhat vrácení bytu, ale finanční částky v jeho hodnotě.

Re: Darovací smlouva na třetí osobu

Petr Tlustoš, 06.11.2008 17:21:20

Dobrý den,
matka si tento byt vlastně zaplatila, platila za tetu půjčku, kterou na tento byt měla, a teta jí ho darovala.
Týká se vymáhání finanční částky i v tom případě, když bych byt od matky já nebo někdo jiný odkoupil? Popřípadě nevíte o nějakém schůdném řešení této situace?
Děkuji moc za odpověď.

1/2 příteli

Kamila Sobalová, 05.11.2008 10:43:34

Dobré dopoledne,mám podobný dotez jako paní Machálková-mám od realitky na uvěr dům,je psaný na mě,s přítelem svatbu zatím neplánujeme,ale opravujeme nemovitost společnými silami,proto bych chtěla polovinu darovat jemu.Je v tom nějaký problém když není rodinný příbuzný ale jen přítel?Jak mám postupovat?Přes advokáta nebo jen vytvořit darovací smlouvu a jít na katastr?prosím o odpověď

Re: 1/2 příteli

Mgr. Oldřich Topka, 05.11.2008 11:30:34

Dobrý den, i pro Vás platí v plném rozsahu odpověď na předchozí dotaz.

dar poloviny rd přítelkyni

Kateřina Machálková, 05.11.2008 10:33:10

děkuji,já jsem příspěvky četla,samozřejmě ne všechny,ale u všech se převádí část na manžela/manželku nebo na děti,vnuky apod.Proto se ptám,jelikož jsem nenašla dotaz na dar přítelkyni.Takže mi poradíte?

Re: dar poloviny rd přítelkyni

Mgr. Oldřich Topka, 05.11.2008 11:29:58

Dobrý den, to, kdo je dárce a obdarovaný, nemá na průběh darování žádný vliv, rozhodující je to pro darovací daň. Takže i při darování příteli, druhovi, vzdálenému příbuznému, prostě komukoliv, platí stejné podmínky a postup, který je tu popisován stále dokola.

přepsání poloviny nemovitosti

Kateřina Machálková, 05.11.2008 10:00:23

Dobrý den.Přítel koupil RD,dům je psaný pouze na něho.Nyní chce polovinu přepsat na mě-poradíte prosím,na koho se obrátit a jak dále postupovat?Prosím o konkrétní věci,poplatky apod.Moc děkuji a přeji příjemný zbytek dne.

Re: přepsání poloviny nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 05.11.2008 10:02:59

Dobrý den,
prosím, přečtěte si ostatní příspěvky - odpovědí přesně na tento Váš dotaz je zde min. 1000.

Nicméně, pokud se takto ptáte, dojděte si raději za advokátem, aby Vám sepsal darovací smlouvu.

darovací daň

Anna Nováková, 31.10.2008 17:47:04

Dobrý den, sestra mého manžela chce darovat svůj byt mému manželovi, vztahuje se na mého manžela osvobození od daně darovací, i když je to jeho nevlastní sestra. Mají pouze společnou matku, ale každý jiného otce.

Děkuji za odpověď

Re: darovací daň

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 05.11.2008 10:04:21

Dobrý den,
zákon termín "nevlastní" sourozenec nezná. Jednoduše mají společnou matku = je to jeho sestra = osvobození od darovací daně.

znalecký posudek

Martin Kysela, 30.10.2008 11:41:51

Dobrý den, rodiče mi chtějí darovat pozemek s rozestavěným RD. Je nutné k darovací smlově nechat zhotovit znalecký posudek na cenu nemovitosti? V jakém cenovém rozmezí se případná cena posudku pohybuje? Děkuji za odpověď

Re: znalecký posudek

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 05.11.2008 10:05:42

Dobrý den,
jak zde již bylo již xkrát napsáno - vzhledem k faktu, že nebudete hradit darovací daň, nepotřebujete ani znalecký posudek na odhad ceny nemovitosti.

Prevod RD

petr bezdekovsky, 29.10.2008 15:43:55

Dobry den

Rodice maji RD jako SMJ. Oba dva chteji prevest RD na mne. Staci mi k tomu darovaci smlouva a pote zapis na KN?
Dekuji
Petr

Re: Prevod RD

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 29.10.2008 15:54:20

Dobrý den,
ano, stačí - nic jiného ani dělat nelze.

Darování bytu manželům

Aleš Polcer, 29.10.2008 12:21:20

Dobrý den, měl bych následující dotaz. Mamka chce darovat byt mě a mé manželce. Rád bych se zeptal, zda stačí do smlouvy uvést že byt je darován manželům? Nebo se musí přesně vymezit podíly případně SJM. Děkuji za odpověď.

Re: Darování bytu manželům

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 29.10.2008 12:34:00

Dobrý den,
předně, v případě darování nenabýváte dar do SJM ale do podílového spoluvlastnictví. Jestliže podíly neuvedete, bude se mít za to, že jsou stejné. Osobně však doporučuji uvést, že např. každý získáváte podíl o velikosti 1/2 na předmětných nemovitostech.

převod bytu v OV

honza chovanec, 28.10.2008 13:01:01

Dobrý den, měl bych následující dotaz. Má babička vlastní byt v OV a chce jen převést na mou osobu. Jsme domluveni na určité částce, za kterou byt odkoupím. Chci se zeptat, jak je to s daní u převodu nem. respektive, daň z převodu nemovitosti platí kupující, je to tak? A prodávající daní obržený obnos daní z příjmu?
Je nějaká možnost jak převod prostředků z mé osoby na bybičku osvobodit od daně z příjmu?

Re: převod bytu v OV

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 29.10.2008 12:19:59

Dobrý den,
jak daň z převodu nemovitosti tak i daň z příjmů platí prodávající. Od daně z příjmů by mohla být babička osvobozena, pokud byt vlastní déle než 5 let, nebo déle než 2 roky a bydlí v něm nebo kratší dobu a získané prostředky použije pro svou bytovou potřebu.
Nicméně, na druhou stranu Vám nic nebrání v tom uhradit daně za babičku sám.

užívací právo

pavel šnábl, 25.10.2008 21:18:12

Je možné ošetřit vznik užívacího práva které vzniká mezi nově obdarovaným a třetí osobou takovýmto bodem ve smlouvě darovací?
"1. Obdarovaný umožní užívat nemovitosti, jež jsou předmětem této smlouvy, již ode dne platnosti této smlouvy, panu X. Y., r. č., trvale bytem,
2. Za užívání nemovitostí není sjednán nájem."

a je potřeba, aby tato osoba, která bude mít užívací právo, byla přítomna u uzavření smlouvy a je tedy nutný její souhlas a podpis na smlouvě, či nikoliv?

Předem děkuji za odpověď

vrácení daru

Věra Višňovská, 24.10.2008 10:01:38

Dobrý den. Manžel mi daroval za trvání manželství polovinu rodinného domu, na jehož rekonstrukci a přístavbu jsem dala jen své peníze (cca 500.000). Teď vyhrožuje, že když se s ním rozvedu, bude chtít tu polovinu domu zpátky. Je rozvod důvod pro vrácení daru? Já jsem se od něj sice odstěhovala, ale jinak se chovám slušně, to manžel je agresivní a alkoholik.
Moc děkuji za odpověď.

Re: vrácení daru

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 24.10.2008 10:04:49

Dobrý den,
opodstatněnost důvodu vždy musí rozhodnout až soud, v tomto konkrétním případě lze však uzavřít, že rozvod není takovým důvodem. Podání návrhu na rozvod je totiž právem každého a nikoli závažné porušení dobrých mravů.

Věcné břemeno

Lenka Müllerová, 24.10.2008 06:52:15

Dobrý den,
potřebovala bych poradit v následujícím:
s přítelem plánujeme společné bydlení v RD, který doposud vlastní jeho matka. Chtěla by příteli RD domek darovat, ale na domku je věcné břemeno bytu. Toto věcné břemeno bytu je na její rodiče (na přítelovi prarodiče), když jí domek přepisovali a chtěli v něm dožít. Oba prarodiče přítele jsou již dávno po smrti, ale věcné břemeno na RD zůstalo.
Jak v této situaci postupovat?
Děkuji Müllerová

Re: Věcné břemeno

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 24.10.2008 09:20:49

Dobrý den,
RD může příteli darovat bez ohledu na existenci věcného břemene. Nicméně, bylo by vhodné zaktualizovat stav v KN a tedy předložit mu úmrtní listy rodičů a požadovat výmaz tohoto věcného břemene.

Re: Věcné břemeno

Lenka Müllerová, 24.10.2008 11:14:02

Děkuji za rychlou odpověď a přeji příjemný den. Müllerová

převedení nemovitosti darováním

liza Pallova, 23.10.2008 16:44:13

Dobrý den, prosím o radu jak nejlépe převést chatu na mé děti z prvního manželství.Chatu máme v SMJ.Manžel má také syna z prv.manželství, ale tomu jsme zaplatili jeho dluhy a proto jsme se s manželem dohodli, že chatu převedeme jen na mé děti. Je lepší chatu jim darovat, nebo (jako)prodat-co se týká daně-a jde to vůbec?Děkuji

Re: převedení nemovitosti darováním

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 24.10.2008 09:19:04

Dobrý den,
chatu jim samozřejmě darovat můžete. Co se týče darovací daně, z jedné poloviny budou od této daně osvobozeny, u poloviny druhé záleží na tom, zda s vámi žijí ve společné domácnosti. Pokud ano, tak budou osvobozeni zcela, jestliže ne, je možné, že budou hradit z poloviny hodnoty 7 % daň. Informujte se na příslušném FÚ.

věcné břemeno

Zuzana Dupejová, 22.10.2008 15:18:54

Dobrý den,

otec se chystá darovat dům, který je pouze v jeho vlastnictví synovi a zřídit u darovací smlouvy věcné břemeno k dožití. Chtěla jsem se zeptat zda může otec požadovat i zřízení věcného břemene pro svoji manželku (matku syna) která ale není spoluvlastníkem nemovitosti? Dále mě ještě zajímá jakými pravidly se řídí určení částky u věcného břemene, jde pouze o vzájemnou domluvu nebo se musí částka opírat o skutečný vypracovaný odhad užívaných místností? Omlouvám se předem pokud už byly tyto otázky zodpovězeny, ale snažila jsem se projít poctivě celou diskusi a na tyto otázky jsem odpověď nenašla nebo přehlédla. Předem moc děkuji za odpověď a čas. S pozdravem Zuzka

Darování nemovitosti

Silvie H., 21.10.2008 11:54:48

Dobrý den,
moje matka vlastní 1/3 nemovitosti s tím, že jednotlivé třetiny nejsou vymezeny. Teď by mi chtěla svojí část darovat. Nemám žádné sourozence. Můžete mi, prosím, sdělit, co je potřeba k tomuto právnímu úkonu?
Je třeba nechat si vyhotovit odhad nemovitosti? A souhlas ostatních 2 vlastníků? Jak by to bylo s případnými matčinými dluhy, přešly by pak na mě? A na jaký úřad se nejdříve obrátit?

Děkuji předem za ochotu a odpověď.

S pozdravem

Silvie H.

Re: Darování nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.10.2008 12:00:24

Dobrý den,
je to velmi jednoduché - především, nesouvisí s tím ani matčiny dluhy, ani existence nějakého sourozence.
S matkou jednoduše uzavřete darovací smlouvu na její podíl a tu vložíte do katastru nemovitostí. Nepotřebujete ani souhlas ostatních ani odhad nemovitosti, protože jste osvobozena od darovací daně.
Nicméně, vzhledem k Vašim dotazům vřele doporučuji nechat si smlouvu sepsat u právníka.

Re: Darování nemovitosti

Silvie H., 21.10.2008 12:41:09

Velice děkuji za vaši rychlou a jasnou odpověď.

Přeji pěkný den.

Silvie H.

DAROVACÍ SMLOUVA

JANA TRUHLÁŘOVÁ, 20.10.2008 15:45:01

DOBRÝ DEN, zdědila jsem 4/6 domu a chci sepsat DAROVACÍ SMLOUVU a tyto 4/6 darovat svému vlastnímu strýci, bratrovi mého zemřelého otce.Jaké náležitosti k tomu potřebuji, stačím u notáře jen já nebo musí přijít i on, má to daleko, asi 200 km.Jak velký poplatek budu hradit? Hodnota 4/6 nemov. je 297000 Kč.Děkuji za odpověď

Re: DAROVACÍ SMLOUVA

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 20.10.2008 15:53:35

Dobrý den,
k notáři nemusíte - smlouvu si můžete sepsat sami a podpisy Vám ověří nejen notář ale i na obecních úřadech či advokát. U ověřování podpisu nemusíte být přítomni oba - stačí si smlouvu přeposlat poštou a strýc si své podpisy ověří u svého OÚ. Darovací smlouvui sepíšete min. ve 4 vyhotoveních, alespoň na 1 uvedete úředně ověřené podpisy a smlouvu spolu s návrhem na vklad vložíte do KN spolu s 500 Kč kolkem.
Vzhledem k Vašim dotazům však doporučuji nechat si smlouvu sepsat u advokáta - vyhnete se tak komplikacím.

Darovací smlouva z otce na nevlastní dceru

Jana Vovsová, 20.10.2008 14:59:58

Dobrý den,
moje maminka má druhého manžela již 30 let a mě vychovával jako vlastní dceru. Žili jsme spolu ve společné domácnosti několik let. Pak se rodiče odstěhovali do nového RD. Po třech letech jsme se spolu s manželem k nim opět nastěhovali a nyní spolu opět žijeme ve společné domácnosti déle jak 2 roky. Nemovitost je nevlastního otce, který mi ji chce darovat. Jsem osvobozená od darovací daně?
Děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva z otce na nevlastní dceru

Mgr. Oldřich Topka, 21.10.2008 10:04:31

Dobrý den, musela by se prokázat existence společné domácnosti, kterou společně vedete nejméně po dobu 1 roku. Informace o tom, jak ve věci osvobození od daně postupovat, si však vyžádejte přímo na finančním úřadu.

darování nemovitosti

Marie Šubrtová, 16.10.2008 21:46:09

Dobrý den,
chtěli bychom se informovat jak máme postupovat při darování nemovitosti.Manžel zdědil po otci RD, který ještě není zapsán v katasru nemovitostí na jeho jméno. Chtěl by tento RD darovat mne jako zákonité manželce, máme spolu dva syny a zatím jsou malý. A tyto formality přeskočit.Manžel je řidičem z povolání.A proto nechce abych si opět dědickým řízením prošla,které nebylo pro mne vůbec příjemné. (V tomto RD spolu bydlíme a i společně za života otce jsme investovali.)
Děkuji za radu Maruš

Re: darování nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 17.10.2008 10:12:45

Dobrý den,
sice vůbec nechápu, o jakých "formalitách" hovoříte, ani nerozumím větě, že "nechce, abyste si opět prošla dědickým řízením" nicméně, pokud vám chce dům darovat, je třeba sepsat darovací smlouvu a tu spolu s návrhem na vklad vložit do katastru nemovitostí. Darovací smlouvu může sepsat samozřejmě až poté, co bude zapsáno jeho vlastnické právo v KN.

Re: darování nemovitosti

Marie Šubrtová, 17.10.2008 10:48:10

Dobrý den děkuji za radu paní Jindrová.
Těmi formalitami jsem myslela jako zápis do KN, jestli to nejde urychlit, manžel převážnou část týdne tráví na cestách a nerad chodí po úředech. A také jsem musela veškeré Dědictví po jeho otci vyřizovat já. Tak proto ta větička.
Ještě bych se chtěla informovat jestli, když to přepíše na mne darovací smlouvou a jeho bychom tam chtěli vložit jako věcné břemeno. Jak by to bylo s majetkem v případě podnikání. Nebo jak by bylo lepší majetek ošetřit.
Děkuji za odpověď

Re: darování nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 17.10.2008 11:00:16

Věcné břemeno a jeho podnikání spolu nesouvisí. Jestliže máte obavu z jeho případného neúspěchu v podnikání, nechte si u notáře nebo soudně zúžit SJM.

Re: darování nemovitosti

Marie Šubrtová, 17.10.2008 11:51:18

Děkuji za ochotu touto cestou pomoci a poradit.

Darovací daň a daň z převodu nemovitosti

Alois Franke, 14.10.2008 22:23:55

S manželkou vlastníme ve SJM chatu se zahradou a chceme jí darovat manželčině dceři z prvního manželství. Prosím o informaci jak je to s daní darovací a s daní z převodu nemovitostí.Děkuji.

Re: Darovací daň a daň z převodu nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 16.10.2008 13:38:37

Dobrý den,
u darování se použije pouze darovací daň; daň z převodu nemovitosti se darování netýká - je to buď jedno nebo druhé.
Dcera bude pravděpodobně hradit darovací daň ve výši 7 % z poloviny hodnoty daru - protože jde o darování i od Vás, kdy není od daně osvobozena jako u darování od matky.

Vecné břemeno

David Munzar, 12.10.2008 12:51:43

Dobrý den,
otec mě a bratrovi daroval nemovitost s tím že mám bratra vyplatit polovinou ceny nemovitosti. Na toto vyplacení jsem chtěl využít spoření u Českomoravské stavební spořitelny. Po příchodu odhadce, který měl udělat odhad kvůli ručení nemovitostí, mi bylo zděleno, že darovací smlouva otce s jeho maminkou obsahuje vecné břemeno. Babička je bohužel již rok na LDNce a jen leží. Není schopna pohybu ani slovního vyjádření. V jejím stavu se rozhodně už do nemovitosti nevrátí. Je nějaký způsob jak zrušit toto věcné břemeno, když se babička není schopna podepsat ani slovně vyjádřit? Lékařské zprávy a vyjádření lékaře o jejím stavu jsou k dispozici. Je možné aby notář určil jinou osobu, která by rozhodla za babičku. Předem děkuji
S pozdravem David Munzar

Re: Vecné břemeno

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 14.10.2008 14:42:26

Dobrý den,
pokud babička není schopna se podepsat na dohodě o zrušení VB, jsou 2 způsoby, jak jej zrušit. Buď můžete podat proti babičce žalobu (i když to zní hrozně) soudu na zrušení VB z důvodu, že již není schopna toto právo využívat; nebo se můžete obrátit na soud s návrhem na zbavení způsobilosti k právním úkonům a určení opatrovníka, který by za ni tuto dohodu podepsal a soud by pak tento úkon schválil.

darovací smlouva

Věra Kraitlová, 09.10.2008 17:34:08

Vlastníme s manželem byt,který je ve společném jmění. Manžel chce byt převést pouze na mě. Jde to darovací smlouvou? Nebo musíme u právníka zúžit jmění manželů?
Musí být k darovací smlouvě odhad nemovitosti.
Děkuji

Re: darovací smlouva

Mgr. Oldřich Topka, 13.10.2008 11:14:50

Dobrý den, nejprve musíte zúžit SJM. Pak nepůjde o SJM, ale o podílové spoluvlastnictví a teprve potom, může svůj ideální podíl na Vás převést. Odhad v tomto případě nutný není. Jako manželé jste osvobozeni od daně darovací.

Darování nemovitosti

Hana, 07.10.2008 19:26:21

Dobrý den, rodiče vlastní RD, jehož polovinu by mi rádi darovali. Problém je v tom, že k RD bylo něco přistavováno a zatím neproběhla kolaudace. Vadí to při případném darování? Nebo musíme nejdříve nechat zkoladouvat přístavbu a potom sepsat darovací smlouvu. Děkuji

Re: Darování nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 13.10.2008 11:07:22

Dobrý den, v zájmu právní jistoty by bylo vhodné tyto věci nejprve dořešit. Mohou Vám to však darovat již nyní, tomu nic nebrání, ale tak jako tak to někdo z vás dořešit musí.

darovací smlouva

Stanislav Vondráček, 07.10.2008 10:44:42

Prosím o sdělení, jak podepsat darovací smlouvu. Stačí ověřit podpisy nebo je třeba smlouvu ještě nějak "registrovat" u notáře?

Re: darovací smlouva

Mgr. Oldřich Topka, 07.10.2008 11:23:19

Dobrý den, tohle je tu řešeno mnohokrát, projděte si příspěvky o postupu při darování. Žádná registrace nutná není.

Darovaní nemovitosti

Marcela Polášková, 07.10.2008 08:17:37

Dobrý den,žijeme s manželem v RD mých rodičů. RD mají rodiče v SJM, každý ideální polovinu. Tatínek by mě chtěl svou polovinu darovat. Zajímalo by mě jestli s tím musí máma souhlasit. S manželem jsme zrekonstruovali celé vrchní patro a udělali jsme z toho jednu bytovou jednotku s vlastním vchodem. Máma chce svou polovinu darovat cizím lidem. Je to možné? K domu je velká zahrada, která nejde rozdělit. Ještě bych se ráda zeptala, jestli je možné, aby máma mě, mou sestru a tatínka vydědila.
Moc děkuji za odpověď.

Re: Darovaní nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 07.10.2008 09:17:36

Dobrý den, na to, aby mohl každý darovat svoji půlku, musí nejprve zajít za notářem a nechat si SJM zúžit o dům. V SJM totiž nevlastní každý jen podíl, ale vlastní dům jako celek s ohledem na ta samá práva druhého manžela (odměna notáře se odvíjí od ceny domu a je to tedy poměrně nákladná záležitost). Teprve pak budou podílovými spoluvlastníky, kteří již mohou disponovat každý se svým podílem a tedy ho i darovat (souhlas spoluvlastníka k tomu není nutný).
K vydědění je nutné splnit zákonné podmínky (§469a obč.zák.), z dotazu není zřejmé, jestli vás matka může platně vydědit, na to zde odpověď nelze.

Re: Darovaní nemovitosti

Marcela Polášková, 07.10.2008 10:51:10

Dobrý den,
moc děkuji za rychlou opověď, ohledně vydědění nesplňujeme žádnou z podmínek. Jsme slušní, nikomu neubližujeme, platíme výdaje za dům a rekonstrukci. Pouze se s mámou nebavíme.
Děkuji a přeji krásný den.

darování nemovitosti - věcné břemeno

Saša Satylová, 03.10.2008 23:23:14

Dobrý den,
prosím o zodpovězení dotazu: otec chce darovat nemovitost pouze jednomu ze synů. Lze v rámci darovací smlouvy zajistit pro otce dožití v nemovitosti (věcné břemeno) a popřípadě lze do smlouvy dát požadavek, aby se o něho syn postaral v případě nemoci? Bude tento syn (kterému daruje nemovitost) platit nějakou daň v případě otcova úmrtí?
Děkuji za odpověď Saša S.

Re: darování nemovitosti - věcné břemeno

Mgr. Oldřich Topka, 07.10.2008 09:18:37

Dobrý den, to vše je tu již řešeno, projděte si diskuzi.

Darování nemovitosti - otec - syn

Jan Svestka, 03.10.2008 12:45:35

Dobrý den, mám dotaz můj vlastní otec mi chce darovat byt v osobním vlastnictví, u bytu jsou majitelé dva a to můj otec a jeho nynější manželka ( tedy má nevlastní matka ) , oba dva s darováním souhlasí je zde nějaký problém,anebo se vše řídí, jako by i moje nevlastní matka byla příbuzná v pokolení přímém ? děkuji za odpověď

Re: Darování nemovitosti - otec - syn

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.10.2008 12:56:46

Dobrý den,
manželka otce s Vámi nemá po právní stránce nic společného - při darování tak půjde o jedinou odlišnost a to tu, že u poloviny hodnoty bytu budete osvobozen od darovací daně, a z poloviny budete hradit 7 % darovací daň.

prominutí daně z převodu nemovitosti

Kristina Mědílková, 19.09.2008 08:34:48

Vážení,
v roce 2007 moje matka bezúplatně převedla byt mému synovi. V darovací smlouvě si vymínila právo k doživotnímu užívání bytu. Maminka ještě v roce 2007 zemřela a Finanční úřad mne jako právní nástupkyni vyzval k podání daně z převodu nemovitosti. Syn již zaplatil daň darovací.
Připadá mi to, že zde stát požaduje dvakrát daň na stejnou věc (darovací a z převodu nemovitosti).Myslíte, že má smysl požádat o prominutí této daně? Děkuji za odpověď.
Kristina Mědílková

Re: prominutí daně z převodu nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 30.09.2008 15:24:18

Dobrý den,
ta daň z převodu nemovitostí, již FÚ požaduje po Vás, je za zřízení věcného břemene doživotního užívání bytu a nemá se samotným darováním nic společného.

Tři bratři a jedna nemovitost

Aleš Dobrovský, 16.09.2008 18:36:39

Přeji pěkný den,
tři bratři vlastní nemovitost, nyní se rozhodli nemovitost prodat. Jeden z bratrů ale navrhl že druhé dva vyplatí a nemovitost bude jeho. Jsou již dohodnuti na částce, která bude zbylým bratrům vyplacena. Problém ale je v tomto - pokud se celá věc bude řešit kupní smlouvou, bude nutné platit daň. Otázka tedy zní - jaká cesta (smlouva) je nejvhodnější (ve smyslu neplatit žádné poplatky, daně), pokud jsou bratři dohodnuti tak, že dostanou smluvený finanční podíl a nemovitost se převede na zbylého třetího bratra? Napadla nás darovací smlouva, ale zde nelze řešit vyplacení bratrů.
Děkuji

Re: Tři bratři a jedna nemovitost

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 30.09.2008 15:26:10

Dobrý den,
v případě darování byste samozřejmě žádnou daň neplatili a pak by záleželo na Vás, nakolik si "věříte" a peníze si vyplatíte bez smlouvy nebo na základě jiné samostatné smlouvy, kterou nebudete nikomu předkládat.

Darování určité části RD

Eva Strakosova, 16.09.2008 18:08:59

Dobrý den, ráda bych se zeptala na možnost darování konkrétní části domu. Jde o toto: rodiče mají ve SJM RD. Tento byl za mého finančního přispění rozšířen o garáž a patro se samostatným vchodem. Přístavba je zkolaudovaná dle projektové dokumentace a byla provedena změna na katastru. Na přistavěném patře se nachází jeden pokoj a půda. Nyní by mi chtěli rodiče darovat část domu, ale trvají na tom, že ne ideální polovinu, ale pouze nově postavené patro včetně střechy a schodiště vedoucího k němu. Toto patro má samostaný vchod. Jak lze toto provést? Stačí popsat takto situaci v darovací smlouvě? Dále bych se chtěla zeptat na pozemek. Ten je pouze ve vlastnictví otce. Při darování patra domu, jak je to s pozemkem? Je nutné darovat část pozemku (či zastavěné plochy)? A kdyby ano, musí na toto být samostatná darovací smlouva mezi otcem a mnou? Děkuji Vám moc za dopovědi.

Re: Darování určité části RD

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 30.09.2008 15:30:18

Dobrý den,
tato věc není vůbec jednoduchá - v domě je totiž třeba vymezit dvě samostatné jednotky a společné prostory a převádět pak pouze tuto konkrétní bytovou jednotku vč. podílu na společných částech a pozemku. Vřele doporučuji, aby Vám takovou smlouvu sepsal advokát či jiný právník - ušetříte tím mnoho problémů.

Darovací smlouva

Ladislava Reimannová, 16.09.2008 14:41:36

Dobrý den, moje rodiče by chtěli darovat nemovitost (dům), ale nevíme,zda je výhodnější to darovat jenom jednomu člověku (osobě samotné) nebo jako manželům. Zda to má nějaké výhody či nevýhody. Děkuji

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 30.09.2008 15:27:42

Dobrý den,
doporučuji, aby to rodiče darovali pouze výlučně Vám. Samozřejmě že má darování oběma nevýhody a to zejm. v případě rozvodu - to je logické.

darovací smlouva

jan jilek, 10.09.2008 16:29:45

Dobrý den!

jsem před rozvodem a rodiče z mojí strany mě chtějí darovat automobil ale nechci aby auto spadalo do SJM pomůže v tomhle případě darovací smlouva a musí být ověřena notářsky? nebo je jiná možnost?


Děkuji

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 10.09.2008 16:31:56

Dobrý den,
nejjistější by bylo, kdyby rodiče s darem vyčkali do právní moci Vašeho rozvodu.
Nelze-li čekat, je třeba sepsat darovací smlouvu, v níž bude jednoznačně a bezpochyby uvedeno, že jde o dar výlučně Vám a nikoli do SJM. Raději si tuto smlouvu nechte sepsat u advokáta, i když to není podmínka a to ani ověření podpisů.

Jak darovat finanční částku

Jana Zítková, 09.09.2008 21:42:23

Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak sepsat darovací smlouvu, když bych chtěla sestře darovat jistou finanční částku. Před 5 lety mi darovala 1/2 chaty a já bych na oplátku jí nyní chtěla dát finance, které se jí v současnosti budou hodit, ale chtěla bych to mít právnicky ošetřeno. Můžete mi poradit, jak mám postupovat nebo kde najdu nějaký vzor, který bych mohla použít? Moc děkuji za odpověď.

Re: Jak darovat finanční částku

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 10.09.2008 15:16:13

Dobrý den,
jednoduše sepište darovací smlouvu, v níž budou uvedeni účastníci, předmět daru a fakt, že sestře darujete a ona dar přijímá. Na internetu naleznete mnoho vzorů nebo si můžete nechat smlouvu sepsat u advokáta (to se mi zdá ale zbytečné).

Dar a započtení do dědictví

Bittner Leopold, 08.09.2008 11:43:06

Dobrý den, moc bych Vás chtěl poprosit o zodpovězení jednoho dotazu. Otec, vdovec, má 2 dcery a vlastní rodinný dům o 3 patrech. Jedna dcera si poslední patro a střechu na vlastní náklady rekonstruuje a tak jí otec daruje ideální 1/3 domu. Dcera o placení rekonstrukce nemá už žádné doklady. Otec zemře, nesepíše závěď a kromě nemovitosti po něm už nic jiného nezbyde. Druhá dcera trvá na tom, aby dar 1/3 domu byl započten do dědického podílu. Dopadne to nakonce tak, že "neobdarovaná" dcera zdění 1/2 domu a "obdarovaná" dcera zdění ideální 16,6% domu, takže i s darem (33.3% domu) vlastní také ideální 1/2 domu? Jinými slovy, i když jedna dcera do domu investovala peníze a práci, stejné po smrti otce budou mít obě dvě stejně, obě ideální poloviny domu? Ještě jednou moc moc děkuji.

Re: Dar a započtení do dědictví

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 10.09.2008 15:20:05

Dobrý den,
v dědictví se ale nezapočítává dar, ale pouze jeho hodnota. Ta obdarovaná sestra bude vlastnit onu 1/3 domu bez ohledu na cokoli a tato 1/3 nebude předmětem dědického řízení. Mezi dědice se pak bude dělit ona zbývající část 2/3 domu z níž by každá získala polovinu, započtením hodnoty daru se její podíl však sníží.

vrácení daru

josef dohnal, 07.09.2008 21:00:43

Dobrý den. daroval sem neteři polovinu rod.domku a tím se společně z manželem stala vlastníkem celého domu. Jelikož manžel neteře neustále porušuje dobré mravy chtěl bych svou polovinu zpět. Mohu použít §630 proti neteři a žádat po ní vrácení daru když ona vlastně nic neprovádí? Hlavním problémem je její manžel který mě neustále verbálně napadá? Děkuji za odpověď. josef

Re: vrácení daru

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 08.09.2008 10:13:28

Dobrý den,
záleží na tom, zda-li byl obdarovaným i tento její manžel, pokud ne, musíte se striktně držet znění zákona "jestliže obdarovaný" a tím je pouze neteř. Navíc, podle tohoto zákonného ustanovení se musí jednat o zvlášť hrubé porušování dobrých mravů, kterým verbální napadání zcela jistě nebude.

Re: vrácení daru

Josef Dohnal, 10.09.2008 13:54:59

Dobrý den. Děkuji za odpověď. Když sem daroval domek pouze neteři tak mi muže její manžel vyhrožovat velmi agresivním způsobem a já vlastně nemohu žádat dar zpět, tomu vážně nerozumím.

Darovací smlouva otec vs. nevlastní dcera

Andrea Semeráková, 07.09.2008 13:36:06

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat: Moje matka se vdala a její nýnější muž by na mě chtěl nechat přepsat byt. Chtěli bychom to provést pomocí darovací smlouvy. Pokud jsem nevlastní dcera, vztahuje se na mě také, že budu osvobozena od darovací daně a pokud ne, budu potřebovat odhad nemovitosti? Předem děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva otec vs. nevlastní dcera

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 08.09.2008 10:15:58

Dobrý den,
právní úprava nezná žádný pojem "nevlastní dcera" apod. Jednoduše nejste s manželem matky v žádném příbuzenském vztahu, tudíž by darování podléhalo 7 % darovací dani. Pro tyto účely by byl znalecký posudek samozřejmě nezbytný.
Výjimkou by byla situace, pokud byste s matkou a jejím manželem žila ve společné domácnosti a pečovala o ně nebo na ně byla odkázána výživou. Pak byste osvobozena od dar.daně byla.

dědictví a započtení daru

Bittner Leopold, 07.09.2008 00:20:56

Dobrý den, pročetl jsem skoro celé fórum, ale odpověď nenašel a moc bych Vás o ni poprosil. Matka vlastní nemovitost v hodnotě 1 mil Kč a má 2 syny, nemá manžela. Jeden syn se k ní chová velmi hrubě, ale proces vydědění nechce podstoupit, nemovitost chce celou darovat druhému synovi a daruje ji. Kromě toho už nevlastní nic. Pokud "zlobivý syn" v dědickém řízení bude trvat na započtení dědického podílu daru nemovitosti, bude mu muset majitel nemovitosti (druhý syn) vyplatit 0,5 mil Kč? Ještě jednou moc děkuji za odpověď.

Re: dědictví a započtení daru

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 08.09.2008 10:18:56

Dobrý den,
dar (resp. jeho hodnota) by se sice za normálních okolností započíval, nicméně zde očividně není na co započíst, jestliže již žádný majetek nevlastní. Obdarovaný syn nebude muset druhého vyplácet.

Neplatnost Darovací smlouvy

Roman Koutňák, 05.09.2008 11:59:05

Dobrý den.V r.2003 nám darovali rodičemé manž. RD.Darovací smlouvu nám řádně sepsala notářka.Jedinou podmínkou dar.smlouvy bylo zřízení věcného břemene doživotního užívání vyjmenovaných prostor což je zapsáno v darovací smlouvě.My jsme se chtěli, nějak odvděčit manželčinymu bratrovy a dohodli jsme se že mu vyplatíme určitou částku na co jsme sepsali smlouvu o půjčce fiktivní.My jsme mu nějaké peníze dali.Bratr se začal chovat k nám a naším dětem hrubě a my se dohodli že už mu nedáme nic.Dal to k soudu a soud rozhodl,že smlouva o půjčce je neplatná a že mu opravdu my nemusíme víc dát.Jenže on donutil rodiče aby podali žalobu o neplatnosti dar smlouvy,že bylo podmíněno vyplacení.V darovací smlouvě nic takového není napsáno.Myslíte, že mohou být úspěšní? Děkuji.

Re: Neplatnost Darovací smlouvy

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 05.09.2008 12:55:20

Dobrý den,
na to Vám těžko odpovím, když neznám základní skutečnosti a neviděla jsem smlouvu - podle toho co jste uvedl, by zřejmě být úspěšní neměli, ale těžko říct.

vyrovnání spoluvlastnictví

Polová Věra, 03.09.2008 18:37:31

Dobrý den,
sestra mi chce darovat svou polovinu pozemku, kterou jsme zdědily po otci. Já bych se s ní však chtěla peněžně vyrovnat. Mohla bych jí určitou peněžitou částku darovat a jak sepsat darovací smlouvu ohledně vyrovnání spoluvlastnictví? Děkuji za radu.
S pozdravem Polová

Převod spoluvlastnického podílu

Jiří Vavrečka, 02.09.2008 18:30:36

Dobrý den,

maminka mé manželky je jedním z 6 spoluvlastníků pozemku. V současné době chce převést svůj spoluvlastnický podíl na mou manželku - svou vlastní dceru darovací smlouvou.
Z toho, co jsem v si diskuzi přečetl plyne, že pro provedení tohoto bezplatného převodu a pro návrh na vklad do KN není zapotřebí žádný souhlas ostatních spoluvlastníků.
Předpokládám, že účastníky řízení o povolení vkiladu do KN budou pouze manželka a její maminka.
Je má úvaha správná ?

Děkuji

Re: Převod spoluvlastnického podílu

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 05.09.2008 11:32:48

Dobrý den,
ano, Vaše úvaha je zcela správná - protože jde o převod dceři není nutný souhlas ostatních spoluvlastníků v rámci využití předkupního práva. Smlouvu budou uzavírat pouze ony dvě a to ohledně tohoto pdílu.

Darovací smlouva

David Večeřa, 31.08.2008 21:56:52

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu. Manželky maminka vlastní 1/2 rodiného domu (jedná se o dům s dvěmi samostatnými bytovými jednotkami). Druhá 1/2 patří jiné rodině. Manželky maminka by ráda na nás převedla celou 1/2 majetku. V tuto chvíli si nejsem jistý, zda-li je možné převést majetek i na mne a budeme platit darovací daň? Děkuji předem za Vaši radu. Omlouvám se, pokud dotaz již zazněl.

S pozdravem
David Večeřa

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 01.09.2008 16:50:01

Dobrý den,
jestliže se jedná o darování mezi rodiči a dětmi, je takové darování od daně darovací osvobozeno.

(máte pravdu, tento dotaz zde zazněl alespoň 1000x)

Výtisky darovací smlouvy

Martina, 30.08.2008 15:08:16

Musí být (je-li darovací smlouva vícestránková) podepsán každý list smlouvy, aby nemohlo dojít k případné výměně nepodepsané stránky či jinak opatřena proti takovému zneužití? (U smlouvy o dílo jsem se setkala s přelepením sešití samolepícím štítkem a otištěním razítka firmy a podpisem zástupce firmy). Věřím, že jste můj "podivný" dotaz pochopili a odpovíte, děkuji.

Re: Výtisky darovací smlouvy

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 01.09.2008 16:46:45

Dobrý den,
povinné to není; slouží to k ochraně zájmů smluvních stran, aby bylo zřejmé, co opravdu podepsali. Tedy, může to být i nemusí - záleží na Vás.

Přepis

Libor Tesař, 28.08.2008 20:32:36

Dobrý den , jsem naprosto za laika a tak potřebuji poradit.Rodiče chtějí na mne přepsat rodinný dům i s přilehlými pozemky. Co vše toto obnáší a jak postupovat? Co vše se platí a v jakých zhruba částkách. Děkuji za odpověď

Re: Přepis

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 01.09.2008 16:47:43

Dobrý den,
prosím, přečtěte si články a ostatní příspěvky - to bychom zde stále dokola psali totéž.

Darování ideální poloviny bytu

Robert , 28.08.2008 16:42:37

Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem. S přítelkyní jsme zhruba před rokem koupili společně byt. V době koupě se jednalo o družstevní byt. Protože stanovy družstva povolovaly pouze jednoho družstevníka, stal jsem se družstevníkem já a později byl byt převeden družstvem na moji osobu. Nyní jsem tedy výhradním vlastníkem nemovistosti pouze já, což představuje pro přítelkyni nevýhodnou situaci. Podle nové úpravy zákona předpokládám, že pokud máme v bytě oba trvalé bydliště více jak rok mohu přítelkyni darovat ideální polovinu a nebude se na mě vztahovat daň darovací. Na bytě vázne zástavání právo banky. V případě, že se má přítelkyně stana vlastníkem ideální poloviny, je třeba měnit i zástavní smlouvu banky nebo se zástavou banky nemusíme vůbec zabývat? Hypotéku jsme si brali společně a jsme tedy spoludlužníci. Předem děkuji za případnou odpověď.
Robert

Dar

Roman Ságner, 28.08.2008 15:38:26

Dobrý den paní magistro.Jak zohlednit v dědickém řízení, které bude např až za 20 let budoucí hodnotu stávající nemovitosti? Při darování má hodnotu např. 200 000, ale je předpoklad, že za 20 let bude cena úplně jinde. Existují nějaké převodní tabulky, nebo je nejlepší nyní udělat odhad a z něho v budoucnu vyjít? Závěť se nepředpokládá. Poraďte, prosím.
Děkuji
RS

Re: Dar

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 28.08.2008 15:41:54

Dobrý den,
nejsem si jistá, zda správně chápu Váš dotaz. Máte na mysli hodnotu daru pro případ budoucího započtení v dědickém řízení? Pokud ano, tak zde je třeba říci, že při započtení hodnoty daru na dědický podíl některého z dědiců se vychází z hodnoty věci v době darování a nikoli v době dědického řízení. Pokud má tedy v době darování nemovitost hodnotu 200tis Kč, tak se bude brát v úvahu tato hodnota.

Re: Dar

Roman Ságner, 29.08.2008 07:57:27

Paní Jindrová, děkuji za odpověď, pochopila jste to dobře :-).
S pozdravem R. Ságner

darovací smlouva

martina zirklerova, 28.08.2008 14:21:05

Dobrý den,
před lety jsem formou darovací smlouvy dostala od rodičů nedostavěnou polovinu rod. domu s pozemkem.Součástí darovací smlouvy byl dovětek-nebudeli se obdarovaný slušně chovat k darujícímu, bude mu majetek odebrán.
Otec již zemřel, je tedy stále tato smlouva platná a je možné tento dům bez jakéhokoliv souhlasu matky prodat, když jsem zapsána na katastru nemovitostí jako majitel.Dům byl dokončen a je zcela obyvatelný.
děkuji

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 28.08.2008 14:45:32

Dobrý den,
dle § 630 občanského zákoníku se dárce může domáhat vrácení daru pouze chová-li se obdarovaný k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Prodej domu rozhodně nelze považovat za porušení dobrých mravů, navíc Vy jako vlastník domu s ním můžete nakládat dle svého vlastního uvážení.

daň z nemovitosti

Vlastimil Polák, 27.08.2008 21:36:16

Dobrý den,

rád bych se Vás zeptal, zda po darování nemovitosti (z babičky na vnuka) potřebuji jako nový majitel vyhotovit znalecký posudek (ocenění) např. pro výpočet daně z nemovitosti. Potřebuji vůbec jako nový majitel nějaký znalecký posudek v tomto případě?

Děkuji

Re: daň z nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 28.08.2008 14:47:33

Dobrý den,
žádný odhad nemovitosti nepotřebujete - od darovací daně budete osvobozen a daň z nemovitosti, kterou budete každoročně hradit, vypočte FÚ podle právních předpisů, tedy nikoli z odhadu.

darování chaty

Martina , 26.08.2008 09:40:07

Dobrý den,
moje tchýně a její manžel darovali darovací smlouvou chatu, jejímiž společnými vlastníky byli, napůl mému manželovi a jeho bratrovi. Bratři jsou vlastní, manžel tchýne je jejich otčím. Z prvního manželství má ještě jednoho syna a proto bych chtěla vědět jestli jsem z diskuzních příspěvků pochopila správně, že při případném dědickém řízení má nárok na započítání této chaty do dědictví stejně jako by žádná darovací smlouva nebyla? A jaká práva a povinnosti vyplývají z tohoto daru pro mě a naše děti, když byla 1/2 chaty darována sice v manželství, ale pouze manželovi.
Děkuji předem za odpověď.

Re: darování chaty

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 26.08.2008 10:05:25

Dobrý den,
to jste pochopila zcela špatně - předně, nezapočítává se nemovitost, ale pouze její hodnota. a v žádném případě to nelze brát tak, jako by žádná smlouva nebyla - to je přece nesmysl.
A dále, tento institut by se použil pouze tehdy, pokud by Váš manžel po otčímovi dědil - to však nebude.

vyplacení dědiců

alena hrubá, 26.08.2008 08:31:49

Dobrý den, potřebovala bych vědět, jak máme řešit problém mojí matky, které je 78 let. Po svém zemřelém
druhovi zdědila v závěti byt 1+1, své děti v závěti vydědil. Ty závěť napadly, soud rozhodl o vyplacení
dědického podílu 2 bratrům ve výši 2 x 92.000,- Kč.
Lze řešit vyplacení těchto částek formou měsíčního splácení z jejího starobního důchodu, tak vysokou částku nikdo nemáme, aby jsme ji mohli vyplatit v hotovosti. Děkuji za odpověď, Hrubá.

Re: vyplacení dědiců

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 26.08.2008 09:13:55

Dobrý den,
k tomu ale nepotřebujete radu - to záleží jen a pouze na nich, zda na to přistoupí nebo ne. Je to jejich rozhodnutí a na splácení přistoupit mohou i nemusí. Pokud nepřistoupí, je možné, že se např. obrátí na exekutora - to je zcela na nich.

Darování - strýc vs. neteře

Jana Kuklova, 25.08.2008 13:31:10

Dobrý den,
můžete mi, prosím, potvrdit, zda je tento postup v souladu se zákonem? Po matce jsem společně se sestrou zdědila ½ podílů na několika nemovitostech, druhou polovinu vlastní náš strýc, mámin bratr. Se strýcem jsme se dohodli na rozdělení majetku tak, že část pozemků bude patřit výlučně strýci a část společně - mně a sestře. Můžeme uzavřít darovací smlouvy, ve které si vzájemně darujeme podíly na nemovitostech, tak jak jsme se domluvili ústně? Kolik smluv se uzavře? 4 smlouvy – viz. Já daruji svoje ¼ podíly strýci, sestra daruje svoje ¼ podíly strýci a strýc daruje svoje ½ podíly mně a sestře (chceme vlastnit nemovitosti společně, takže každá 1/4)?
Děkuji za odpověď

Re: Darování - strýc vs. neteře

Mgr. Oldřich Topka, 26.08.2008 11:05:12

Dobrý den, můžete si nemovitosti navzájem darovat anebo uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví s tím, že si vyhradíte komu jaká část společných nemovitostí připadne. U obou případů však doporučuji řešit smlouvy u notáře nebo advokáta.
Na počtu smluv nezáleží, jde o to, aby z nich jasně a srozumitelně vyplynulo, kdo, komu a co daruje.

daň z převodu nemovitosti

Stanislav Vondráček, 21.08.2008 10:06:23

Vážení, předem se omlouvám, pokud jsem přehlédl odpověď na mé otázky v předchozí diskusi. Dotaz: Pokud matka svým třem dcerám daruje třetinově pozemky a stavbu (vše vráceno v restituci), jak je to s daní z převodu nemovitosti, platí se, v jaké výši, na základě odhadu vyhotoveném před darováním ? Pokud se platí, je třeba ji uhradit před zapsáním do katastru ?

Re: daň z převodu nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.08.2008 10:14:54

Dobrý den,
daň z převodu nemovitosti se na darování vůbec nevztahuje. K darování se vztahuje pouze darovací daň a od té budou dcery osvobozeny.

Re: daň z převodu nemovitosti

Stanislav Vondráček, 21.08.2008 12:45:11

Paní Magistro moc děkuji, ještě jedna prosba, pokud dojde k darování a následně k prodeji, platí též ustanovení o dani ze zisku uplatňované při prodeji uskutečněném do 5 let po nabytí? Nevím z čeho by se zisk jako rozdíl pořízení a prodeje počítal! Čili ještě jednou dotaz: Platí se při takovémto postupu "státu" něco z peněz obdržených za prodané pozemky? (restituent daruje dcerám dcery prodají dříve než za pět let po obdržení daru)

Re: daň z převodu nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 26.08.2008 09:00:09

Každý z těchto úkonů je třeba posuzovat zvlášť a to jako dva samostatné úkony - tedy, nejprve dojde k darování na základě darovací smlouvy a od darovací daně by byly obdarované osvobozeny. Pokud by pak tyto obdarované získanou nemovitost prodaly, platily by samozřejmě daň z převodu nemovitostí a rovněž daň z příjmů, kdy příjmem by byla logicky získaná kupní cena.
Nevím, zda jsem odpověděla na Váš dotaz, protože jsem mu moc nerozumněla.

omluva

Petr Krušpánek, 19.08.2008 13:41:13

Ještě k mému dotazu - omlouvám se... samozřejmě přeji hezký den, nějak mi to z toho textu vypadlo.

darování darovaného mezi manželi?

Petr Krušpánek, 19.08.2008 13:37:36

S manželkou máme v katastru zapsanou 1/2 RD ve SJM (ona 1/2, já 1/2)- každý tedy 1/4 celého RD. Také zbývající 1/2 RD nám moji rodiče před rokem darovali, ale tak, že vlastně jenom mně. Jsem uveden v katastru i v darovací smlouvě.Manželka však do celé nemovitosti opravdu investovala nemálo peněz i energie. Mohu jí darovat i polovinu z toho, co jsem nabyl darem od rodičů? Dočetl jsem se, že takovéto darování mezi manželi není možné. Poradíte, prosím,jak to tedy řešit?

Re: darování darovaného mezi manželi?

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.08.2008 10:13:08

Dobrý den,
Váš dotaz je opravdu velmi chaotický.
Předně, jestliže máte s manželkou onu 1/2 domu v SJM neznamená to, že každý z Vás má 1/4 = to tak není.
Pokud druhou polovinu rodiče darovali Vám, nemůžete psát, že ji darovali Vám oběma.
A dále, darování mezi manželi je v zásadě možné, ale může jít logicky jen o majetek, který má ten jeden z manželů ve výlučném vlastnictví. Zde to tedy možné je a manželce tak můžete darovat 1/4 nemovitosti ze svého spoluvlastnického podílu.
Ve finále však vlastnické právo k této nemovitosti bude velmi komplikované, protože se bude jednat o podílové spoluvlastnictví 3 vlastníků:
1. 1/4 podíl manželky
2. 1/4 podíl Váš
3. 1/2 podíl manželů v SJM
Lze to zjednodušit tzv. rozšířením SJM o Vaši polovinu, kdybyste pak měli celý dům v SJM.

Re: darování darovaného mezi manželi?

Hanna Petirová, 16.09.2008 21:29:59

S manželem jsme koupili byt, investovala jsem do něj pouze já a to prodejem jiného vlastního bytu.Současný koupený byt spadá do SJM.Jelikož má manžel dítě z prvního manželství se kterým není v kontaktu a má rizikové zaměstnání uznal, že by měl svoji polovinu převést nějak na mě abych vlastně v případě jeho smrti nemusela vyplatit jeho dítě protože bych na to v současné době neměla peníze- do bytu jsem investovala( celá rekonstrukce a tedy zhodnocení bytu) a v současné době splácíme společně na byt hypotéku. Bylo by možné kdyby mi manžel svoji polovinu daroval , mi spolu sepsali dohodu a zažádali o změnu v katastru? Děkuji za odpověď

Darovaná nemovitosta následný prodej

Martin Martin, 19.08.2008 02:05:09

Dobrý den.
Mám několik dotazů ohledně situace v případě zvažovaného prodeje nemovitosti, které sem jediný vlastník a stal sem se jím na základě darovací smlouvy. Sitace je taková že v dubnu r.2008 po vzájemné dohodě s mým dědem sme sepsali darovací smlouvu na nemovitost.

I.Dotaz: Zaslechl sem, že v prípadě doby kratší 5-ti let je prodej nemovitosti nabyté takovýmto způsobem vázán vyšší daní, než-li tomu je u klasického prodeje?!

II.Dotaz: Jsem jediným vlastníkem nemovitosi, nikoliv parcely,tam jsem jen 1/2 vlastník. Je možné i přes tento fakt nemovitost prodat? Jsem vázán získáním celé parcely k realizaci prodeje?

Děkuji za brzkou odpověď.

Znalecký posudek

Helena Tesařová, 18.08.2008 18:02:37

Dobrý den, v červnu 2006 mi prarodiče darovali 1/2 své nemovitosti v SJM. Nyní mi chtějí darovat druhou polovinu. Chci se zeptat, zda-li potřebuji znovu nový znalecký posudek nebo mohu použít posudek z března 2006, popř. zda-li je posudek vůbec nutný, v případě, kdy je tento dar osvobozený od darovací daně. Zároveň bych chtěla prarodičům zřídit věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti. Budu postupovat v této situaci stejně? Děkuji předem za odpověď.

darování

Dita Šváchová, 14.08.2008 14:28:32

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jestli je možné, aby mi babička darovala svoji polovinu bytu ze SJM, ještě před dědickým řízením. Nebo máme počkat, až jí notář přizná i 1/3 dědictví po dědečkovi? Předem děkuji za Vaši odpověď.

Darování podílů nemovitosti

Vojtěch Čižík, 13.08.2008 10:18:07

Dobrý den, mám tento dotaz, nemohu to nikde v české legislativě nalézt:
může fyzická osoba darovat svým dětem, potažmo vnoučatům, ROZDÍLNÉ podíly jedné nemovitosti (rodinný dům)? Pokud ano, jak se řeší problém, když jeden z obdarovaných, ten který má získat podíl menší, vynaložil do rekonstrukce nemovitosti nemalé peněžní prostředky ?
Děkuji moc za odpověď nebo nasměrování na příslušnou právní úpravu.

Re: Darování podílů nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 13.08.2008 10:39:49

Dobrý den,
darovat můžete samozřejmě komukoli cokoli (až na urč. výjimky). Můžete tedy samozřejmě např. svým dětem darovat každému jiný spoluvlastnický podíl na nemovitosti. S tímto darováním vložené finanční prostředky nesouvisí. Darování je bezúplatné tudíž jakékoli ujednání o ceně nemá v darovací smlouvě co dělat. To si pak můžete vyřešit sami mezi sebou.

Darovací smlouva+podílové spoluvlastnictví

Martina Řeháková, 12.08.2008 14:49:38

Přeji hezký den,
chtěla bych se zeptat, zda se musí v darovací smlouvě, v případě převodu na dceru a zetě, uvádět, že je nemovitost darována do podílového spoluvlastnictví a každý bude vlastnit ideální polovinu, nebo zda stačí napsat jen kdo je obdarovaný a z toho vyplyne, že každý bude vlastnit polovinu?
Předem děkuji za Vaši odpověď

Re: Darovací smlouva+podílové spoluvlastnictví

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 12.08.2008 15:00:01

Dobrý den,
když uvedete jen, že to darujete panu X a paní Y do jejich podílového spoluvlastnictví a neuvedete velikost podílů, bude se mít za to, že jsou podíly obou stejné. Osobně však doporučuji to tam uvést - je to přehlednější a jasnější.

Re: Darovací smlouva+podílové spoluvlastnictví

Martina Řeháková, 12.08.2008 21:20:10

Moc Vám děkuji za rychlou odpověď.

Darování nemovitosti

Daniela Kohoutová, 12.08.2008 14:40:07

Dobrý den,
v domě manželova otce jsme s jeho písemným souhlasem před nedávnem provedli poměrně nákladné investice (výměna oken, střechy, topení, elektřina, voda) s tím, že majetkové poměry budou v budoucnu uspořádány tak, abysme o své investice nepřišli (takto jsme se pouze ústně domluvili). Nyní jsme se dozvěděli, že tchán část domu daroval sestře manžela. Můžeme nyní nějak zajistit, abysme o peníze, které jsme do domu vložili nepřišli.
Děkuji

darovaná nemovitost a dědické řízení

Pepa Nos, 11.08.2008 23:18:38

Dobrý den. Může být již darovaný dar součástí dědického řízení? Tchýně nám hodlá darovat nemovitost která není součástí společného jmění manželů, bez vědomí svého manžela. Je možné, že by se po její smrti stala nemovitost, ať již darovaná, součástí dědického řízení? Pokud ano, není lepší/jistější si od tchýně nemovitost koupit? Děkuji

Re: darovaná nemovitost a dědické řízení

Mgr. Oldřich Topka, 12.08.2008 10:30:15

Dobrý den, darovaná věc není součástí pozůstalosti. Ale ostatní dědici mohou navrhnout, aby se hodnota daru započetla na dědický podíl obdarovaného, který se tímto zápočtem sníží.

Re: darovaná nemovitost a dědické řízení

Roman Ságner, 27.08.2008 16:28:52

Dobrý den pane Topko, měl bych k tomu doplňující dotaz.Jak zohlednit v dědickém řízení, které bude např až za 20 let budoucí hodnotu stávající nemovitosti? Při darování má hodnotu např. 200 000, ale je předpoklad, že za 20 let bude cena úplně jinde. Existují nějaké převodní tabulky, nebo je nejlepší nyní udělat odhad a z něho v budoucnu vyjít? Poraďte, prosím.
Děkuji
RS

Re: darovaná nemovitost a dědické řízení

Roman Ságner, 27.08.2008 16:29:17

Dobrý den pane Topko, měl bych k tomu doplňující dotaz.Jak zohlednit v dědickém řízení, které bude např až za 20 let budoucí hodnotu stávající nemovitosti? Při darování má hodnotu např. 200 000, ale je předpoklad, že za 20 let bude cena úplně jinde. Existují nějaké převodní tabulky, nebo je nejlepší nyní udělat odhad a z něho v budoucnu vyjít? Poraďte, prosím.
Děkuji
RS

darování nemovitosti

Simona Šigutová, 09.08.2008 14:28:31

Dobrý den.Ráda bych věděla,jak postupovat při darování nemovitosti třetí osobě a jaká je výše darovací daně.K nemovitosti se vztahuje předkupní právo,ale nikde není uveden zákaz darování.Je to problém?Děkuji

Re: darování nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 12.08.2008 10:24:33

Dobrý den, postup darování je zde popsán mnohokrát, projděte si diskuzi.
Pokud jde o předkupní právo, smlouva o jeho zřízení (nebo jiný dokument) by musela obsahovat výslovné ustanovení o tom, že předkupní právo se vztahuje nejen na případ prodeje nemovitosti, ale i jejího darování. Pokud tomu tak není, předkupní právo se na darování nevztahuje a nemovitost darovat lze. Ovšem předkupní právo zůstane zachováno i vůči novému vlastníkovi. Bude-li ji chtít prodat, pak musí oslovit oprávněného z předkupního práva.

Darování pozemku

Miloslav Suda, 08.08.2008 12:17:25

Dobrý den. Moje sestra koupila před měsícem pozemek a nyní ho chceme převést na mě. Notářka nám řekla, že vše bude stát kolem 9.000,- korun. Nejde pozemek darovat jinak, než přez notáře? Stejný problém máme s bytem, který je napsaný na moje rodiče a chtějí ho darovat mě a mé manželce. Je nám líto přijít o osmnáct tisíc a proto vás tímto prosím o radu. Ději moc předem.

Re: Darování pozemku

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 08.08.2008 12:47:12

Dobrý den,
jak jste se mohl dočíst z ostatních diskuzí, k převodu nemovitosti notáře ani jiného právníka vůbec nepotřebujete. Darovací smlouvy si můžete samozřejmě sepsat sami a pak můžete dojít k notáři jen pro ověření podpisu za 30,- Kč/podpis.

Darovaci dan

Jiří Peroutka, 31.07.2008 10:50:23

Dobry den,
Vlastnime se svagrem nemovitost rozdelenou na dve poloviny.On by rad prevedl svoji polovinu do meho vlastnictvi. Je, z hlediska vyse poplatku, vyhodnejsi prevest polovinu nemovitosti darem a zaplatit darovaci dan, nebo standardnim prodejem a zaplatit dane vyplivajici z prodeje? Dekuji

Re: Darovaci dan

Mgr. Oldřich Topka, 07.08.2008 15:04:52

Dobrý den, jde tedy o bratra manželky. Od daně darovací by bylo možné se oprostit úplně, pokud by švagr daroval nemovitost setře a tak pak Vám. Oba převody by byly od daně osvobozené.
Jinak daňovou optimalizaci převodu by jste měl projednat spíš než zde u daňového specialisty.

hypotéka

Daniel Ostrčilík, 30.07.2008 20:06:53

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli bude nějaký problém s předáním (zatím nesplacené hypotéky RD) jiné osobě, když se s přítelkyní rozcházíme a ani jeden z nás nemá plat na to, aby ji sám táhl. V čem můžou nastat potíže a bude chtít banka nějaké sankce za nedodržení smlouvy? Děkuji za odpověd.

Re: hypotéka

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 31.07.2008 09:47:22

Dobrý den,
žádný problém by s tím být neměl - je to poměrně běžné. Doporučuji však navštívit banku a jich se přesně zeptat na postup atd. To je čistě věcí smlouvy mezi bankou a vámi.

Kolik návrhů na vklad do katastru podat?

Petra Jírovcová, 29.07.2008 13:23:56

Dobrý den!
Před nějakou dobou jsme si s přítelem na základě kupní smlouvy pořídili chatu se zahradou. V katastru nemovitostí jsme se nechali zapsat každý 50% podílem. Od té doby jsme provedli změnu užívání chaty na dům, bylo nám přiděleno číslo popisné. Také jsme se vzali, tudíž jsme manželé, každý s polovičním podílem. Nyní by mi manžel rád svůj podíl daroval. Můj dotaz na Vás zní, zda můžeme provést všechny výše uvedené změny v katastru nemovitostí na základě jednoho návrhu na vklad? Míním tím změnu užívání stavby, přidělení čísla popisného a změnu majitele z manžela na mě. Nebo je potřeba podávat návrhy na vklad tři? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Re: Kolik návrhů na vklad do katastru podat?

Mgr. Oldřich Topka, 30.07.2008 10:56:07

Dobrý den, nejde o věc v SJM, takže Vám ji darovat může. Protože půjde o několik různých věcí, musíte je podat samostatně. Přitom oznámení změny užívání a přidělení čísla by mělo předcházet převodu vlastnictví. V darovací smlouvě by pak již byly uvedeny i tyto aktuální údaje. Samozřejmě, že Vám nic Vám nebrání se informovat přímo na katastru, od toho tam jsou.

Re: Kolik návrhů na vklad do katastru podat?

Petra Jírovcová, 30.07.2008 14:13:12

Dobrý den!
Mnohokrát děkuji za Vaši radu, určitě se podle ní zařídím.
S pozdravem Jírovcová

darování nemovitosti se závazkem

Martin, 28.07.2008 12:36:59

Dobrý den, otec mi chce darovat byt se závazkem(hypotéka u banky) s tím, že by hypotéka byla zůstala psanápořád na něj a platil by jí nadále. Jak postupovat? Musí se informovat banka o změně majitele?

Re: darování nemovitosti se závazkem

Mgr. Oldřich Topka, 30.07.2008 10:43:17

Dobrý den, dojde ke změně vlastníka zástavy. Přestože otec plánuje splácet hypotéku dál, i když nebude vlastníkem domu, měla by se celá věc s věřitelem (bankou) projednat. Zástavní právo totiž působí vůči každému dalšímu vlastníku věci a ten se dostává do postavení zástavního dlužníka. Bance je jedno odkud jí chodí peníze, ale kdyby otec přestal splácet, pak by se svojí pohledávkou obrátila na Vás. A to co bude sjednáno mezi Vámi a otcem, věřitele v podstatě vůbec nezajímá, ať už se tím budete hájit, jak chcete.

napadnutí darovací smlouvy

Marcel, 23.07.2008 10:37:29

Děkuji za odpověď.Ale ještě jednou smlouva obsahuje pouze, že nám daroval nemovitost a pozemky a my jsme je přijali ještě je tam větička: "Účastníci této smlouvy prohlašují,že tato smlouva byla sepsána jako výraz jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku nebo tísně, a na důkaz toho opatřují tuto smlouvu svými podpisy."Je možné, aby tchán teď pod nátlakem synů tvrdil, že nám to vlastně zadarmo dát nikdy nechtěl?Myslíte si,že když jsme jeho synům něco dali,že jsme se něčeho špatného dopustili?Ustojí taková ústní tvrzení před soudem? I když půjdou jako svědci jeho dva synové?Podotýkám, že do r.2007 bylo vše v pohodě situace se změnila ze dne na den.Bydleli jsme s rodiči celkem 19 let.

Re: napadnutí darovací smlouvy

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 23.07.2008 14:39:28

Ale to by musel prokázat, což pochybuji. Tchán to sice tvrdit může, ale neprokáže to. Jeho synové navíc nemohou dosvědčovat to, co bylo jeho přání, co chtěl učinit, nemohou tvrdit jeho myšlenky - to je přece nesmysl.
Jestliže se tak obáváte, vezměte si právního zástupce - advokáta.

Ještě poslední dodatek k darovací smlouvě

Marcel, 23.07.2008 09:48:08

Opravdu jsme se ničím vůči dárci neprovinily.Pro to, aby jme měli my klid jsme se raději ze svého domku odstěhovyli protože situace už byla neúnosná.V katastru nemovitostí jsme zapsání já i manželka kdy každý máme ideální polovinu.Rodiče manželky tam mají pouze věcné břemeno dožití v tím jim nikdo nebrání, bráněno je naopak nám v užívání naší nemovitosti.
Ještě jednou děkuji za odpověď.

Re: Ještě poslední dodatek k darovací smlouvě

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 23.07.2008 10:03:59

Dobrý den,
začnu tím, že omezení znaků u příspěvků má svůj důvod a tím je obrana před obsáhlými dotazy, které mohou být vymazány.
Ale k věci, v soudním řízení jde o to, že účastníci navzájem předkládají svá tvrzení a snaží se je prokázat.
Jestliže v darovací smlouvě není nic o tom, že byste měl sourozence nějak vyplatit, nemohou to ani úspěšně namítat. Navíc, toto "vyplácení sourozenců" na rozdíl od veřejného mínění nemá oporu v zákoně a nikde žádná takové povinnost v případě darování stanovena není.

Ještě dodatek k napadení dar.smlouvy

Marcel, 23.07.2008 09:41:08

Před závěrečný vynesením rozsudku v náš prospěch požádali soud o změnu žaloby a to tak,že je darovací smlouva neplatná z důvodů ,že si tchán vymínil vyplacení synů a tím by měla být smlouva neplatná.Myslíte si, že je něco takového možného?Podotýkám, že v darovací smlouve nic takového napsáno není.Darovací smlouva byla sepsána u notáře, kdy on nám nemovidost daroval a my jí přijali. Ještě je v darovací smlouvě smlouva o zřízení věcného břemene.Nic jiného tam není? Jak obstojí pohá tvrzení co si teď vymysleli.
Děkuji za odpověď.
Marcel

Napadení darovací smlouvy

Marcel, 23.07.2008 09:34:32

Dobrý den.Zajímal by mě Váš názor.V r.2004 nám manželčin otec daroval RD který jsme si od R.1990 zvelebolali a upravovali dle našich představ.Dům nám byl darován až v r.2004 samozřejmě mu bylo Po celou dobu kdy jme dům opravovali tak nás tchán ujišťoval jednou to stejně bude vaše tak my platili.Manželka má ještě dva sourozence.Do r.2007 bylo vše v naprostém pořádku.Bratrům jsme beze smlouvy vyplatili podíl.Jenž problém nastal od r.2007 kdy jeden s bratrů se cítil ošizen a začal navádět rodiče,aby ná znepříjemňovali život a to tak, že začali z jejich strany verbální i fyzické útoky na mou rodinu.Začali před námi zamykat naše prostory a znemožňovali nám užívání našeho domku.Z obav o své zdraví sjem se z manželkou a dětmi odstěhoval raději do podnájmu.Poté podal tchán na nás žalobu na vrácení daru. Samozřejmě soud se tahl víc jak rok kde na závěr je zjištěno,že dobré mravy porušují oni ne my.

darování nemovitosti

Zdenek PEŠEK, 21.07.2008 12:26:32

Dobrý den, prosím o radu jak postupovat. Moje matka je výlučným vlastníkem nemovitosti, t.j. rodinného domu, zemědělských a lesních pozemků. Tyto chce za trvání svého života darovat mě a mému bratrovi.Obě její dcery se daru zřekly. Jak postupovat při rozdělení aby každý z nás /bratři/ měl polovinu domu a pozemků. Lze rozdělit rodinný dům přesně na polovinu s vyznačením hranic? Jak by potom se řešilo společné používání elektřiny, vody v domě, příjezdová komunikace k domu, dvůr před domem apod.? Lze sepsat darovací smlouvu bez notáře nebo právnika? Je nutné provést před sepsáním darovací smlouvy odhad nemovitosti a pozemků?

Re: darování nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.07.2008 13:35:42

Dobrý den,
předně - všechny tyto dotazy jsou na těchto stránkách nesčetněkrát zodpovězeny - příště si diskuzi nejprve přečtěte.
Matka Vám může nemovitosti darovat do podílového spoluvlastnictví, kde není přesně vymezeno, kdo je vlastníkem jaké části - to je pak na Vaší dohodě. Abyste mohli být vlastníky konkrétních částí, je třeba nemovitosti reálně rozdělit. U pozemku to problém není - tam stačí nechat zaměřit geodetem a změny vložit do KN. U budov je to horší, ty totiž jdou reálně rozdělit spíše výjimečně - zeptejte se nějakého projektanta a poté na stavebním úřadě, zda je to proveditelné.
Pro darování stačí sepsat darovací smlouvu a to i bez právníka; na smlouvě nechte ověřit podpisy a spolu s návrhem na vklad vložte příslušný počet smluv + další přílohy do KN. Odhad nepotřebujete, protože jste osvobozeni od darovací daně.

vrácení daru

Petra Pokorná, 20.07.2008 13:47:07

Potřebuji poradit.Manželova matka mému muži pred 10 lety darovala rodinný dům.Teď ho chce vrátit zpět.Jako hlavní důvod udává že dům neopravujeme podle jejího přání ..to jest preje si novou střechu.V obci se provádí práce na veřejné kanalizaci a nechce po nás zaplatit buď vše nebo vrátit nemovitost.jaká máme práva a povinnostia co je přehnané požadovat.
Má můj muž povinnost vše hradit i když dům neužíváme a bydlí tam tchán s tchýní?Ajak postupovat při případném vracení nemovitosti.Predem děkuji za odpověd.Petra

Re: vrácení daru

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.07.2008 13:41:48

Dobrý den,
dárce může požadovat vrácení daru pouze tehdy, chová-li se dárce k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. To však dle mého názoru není tento případ. Manžel jako vlastník nemovitosti má povinnost jí udržovat - nikoli však platit to, co si přeje tchýně, ale co je zapotřebí. Pokud to přeženu, jestliže nemají zřízeno věcné břemeno užívání, mohou být rádi, že tam mohou bydlet. Doporučuji písemně upravit vzájemná práva a povinnosti a určení toho, co je kdo povinen hradit atd.

Darovací smlouva

Lenka Frýbová, 18.07.2008 09:29:41

Dobrý den,
prosím o radu, jak postupovat
Chtěla bych převést nemovitost pouze na své dvě děti (byla zakoupena i z jejich prostředků - dědily po mém 1. manželovi a jeho rodičích a prarodičích). Dohodli jsme se s mým druhým manželem, že do této nemovitosti nebude nijak investovat, proto je vše napsáno pouze na mě. Ze svého prvého manželství má 2 děti, o které se již postaral (zajistil bydlení). Mohu darovat svůj dům pouze mým 2 dětem, nebo by jeho děti mohly mít v budoucnu nárok na část nemovitosti? Dále je na domě věcné břemeno (půjčila jsem si od banky a nyní je na část nemov. zřízeno věc.bř. - banka mi však dala souhlas s převodem). Mohu v darovací smlouvě udělit zákaz prodeje po dobu mého života a poté, že s prodejem musí souhlasit oba nebo ten, který ji prodat nechce nemá povinnost druhého vyplatit, ale oba zůstávají vlastníky? Budou mít partneři mých dětí nárok na tuto nemovitost, pokud jim ji sami nepřevedou? Předem děkuji za Vaši radu.
Frýbová

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.07.2008 13:45:44

Dobrý den,
jednoduše sepište darovací smlouvu a touto smlouvou dětem nemovitost darujte. Děti Vašeho manžela k ní žádné právo nemají ani mít nebudou. Do smlouvy můžete jako věcné břemeno uvést tento zákaz prodeje do Vaší smrti. Jako podíloví spoluvlastníci musí vždy s prodejem podílu jednoho ze zákona vyjádřit souhlas i druhý ze spoluvlastníků, který má k podílu ze zákona předkupní právo. Partneři dětí na nemovitost žádné právo mít nebudou.

Re: Darovací smlouva

Lenka Frýbová, 21.07.2008 18:51:54

Vážená paní Mgr. Lucie Jidrová,
děkuji Vám za odpověď ohledně převodu nemovitosti na děti. Ještě mi však není jasné, zda musím do darovací smlouvy uvést jako věcné břemeno banku nebo ne. Děti to stejně teď řešit nebudou a za dva roky to bude zaplacené.
Velice Vám děkuji a přeji hezký den.

Frýbová

darovani dědictvi

marie kasalova, 09.07.2008 19:00:24

Dobrý den. Maminka mého manžela zdědila 3/4 domku ,1/4zdědili jeji synovci. Protoze o domek neměl nikdo s jejich děti zájem,protože nemají peníze na vyplaceni ostatních, padlo rozhodnutí , že se domek prodá a peníze mamika rozdělí mezi děti. Synovci s souhlasili s prodejem. Když byl udělaný odhad na prodej tak jeden zs synu řekl že si domek nechá ať mu jej maminka daruje a že nikoho nabude vyplácet. Mimochodem, odhat byl velice nízký. Rádi bychom věděli jestli má na takové jednání právo, když domek maminka zdědila.Omluvám se jestli je muj dotaz nesrozumitelný, ještě nikdy jsem nic takového nepsala. Děkuji a přeji pěkný den. Kasalová.

Re: darovani dědictvi

Mgr. Oldřich Topka, 14.07.2008 14:22:41

Dobrý den, matka mu nemůže darovat domek celý, ale jen v části, která je její (tj. 3/4). Zbylá část bude i nadále patřit synovcům. Pokud byla sepsána dohoda o vypořádání spoluvlastnictví ve formě prodeje domu a rozdělení výtěžku mezi spoluvlastníky, pak by mohli celkem úspěšně namítnout neplatnost darování. Pokud dohoda písemná není, pak to nebude tak snadné. Mohou ale navrhnout, aby došlo k vypořádání spoluvlastnictví s novým spoluvlastníkem (tedy synem). Pokud ten odmítne jednat, pak se mohou obrátit na soud. Takže jeho plán, že získá dům a nebude nikomu nic platit mu nakonec nemusí vyjít. Protože by mu náhradu mohl stanovit soud. A vzhledem k tomu, že nemá peníze (jak píšete), by nakonec soud mohl rozhodnout, že se dům prodá a peníze rozdělí. A to jsem zase tam, kde to celé začalo. Jen peníze z domku nedostane matka, ale syn.

napadení darovací smlouvy

Michaela Boháčová, 04.07.2008 09:33:46

Dobrý den,

prosím vás o radu ohledně tohoto dotazu: chci koupit domek od majitelky, která tuto nemovitost získala darem od své matky, jenž za 3 týdny po tom co nemovitost darovala zemřela (paní bylo 71 roků a nevíme na co zemřela). Existuje zde možnost, že by mohla být darovací smlouva napadnuta sestrou majitelky? Děkuji předem za zodpovězení dotazu, Míša

Re: napadení darovací smlouvy

Mgr. Oldřich Topka, 14.07.2008 14:15:05

Dobrý den, možnost napadení existuje vždy. Něco jiného ovšem je, jestli by taková žaloba o neplatnost právního úkonu (tedy darování) byla účinná. Pokud byla dárkyně duševně zdravá a netrpěla žádnou závažnější psychickou poruchou nebo nemocí, pak učinila úkon řádně a v souladu s právními požadavky na platnost právních úkonů. Pravděpodobnost zneplatnění převodu by pak byla poměrně nízká.

vrácení daru

karel had, 03.07.2008 13:48:06

Dobrý den,
mám dotaz,zda je vůbec možné se pokusit s nadějí na úspěch vymoci dary od bývalé milenky.
Jsem ženatý muž s malým dítětem a měl jsem dlouhodobě vážný milenecký vztah. S milenkou bylo dohodnuto,že až dítě vyroste,odejdu od manželky a budeme žít spolu.Nešlo o žádný úlet,miloval jsem jí.Jelikož jsem tomu vztahu věřil a byl neustále ubezpečován z její strany,že opětuje mé city a počká danou dobu ,zahrnoval jsem jí hodnotnými dary ( nové auto,exotické dovolené ,šperky,pravidelná hotovst atd..). O všem existuje emailová korespondence v počtu několika desítek tisíc zpráv z její strany o hluboké a vážné lásce kterou ke mne cítí.
Jednoho dne,30hod. před odletem na exotickou dovolenou ( objednána a mnou zaplacena byla předem 5 měsíců),samozřejmě po vyplacení hotovosti ať si vše před odjezdem zaplatí a vyřídí,se se mnou rozešla.Půl dovolené propadlo,musel jsem odcestovat sám.Teď mne pomlouvá u známých,nevrací mi peníze které jsem ji půjčil do podnikání..Je to v souladu s dobým mrav?

Re: vrácení daru

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.07.2008 14:27:33

Dobrý den,
otázka toho, jestli je to v souladu s dobrými mravy a toho, zda je to právně vymahatelné, jsou v tomto případě dvě odlišné věci. Dle zákona se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy - to však očividně není tento případ. Navíc, moc si nedokáži představit, jak byste toto prokazoval u soudu. Neznám však detaily.

Re: vrácení daru

karel had, 03.07.2008 14:29:41

Děkuji za odpověď.
Hezký den.

dotaz

jana , 01.07.2008 18:22:45

Dobry den. Chtela sem se jen zeptat jestli jde vratit dar ktery sem darovala. Zdedila sem 1/3 domu po mamince,kterou sem darovala neteri ktera tam bydlí.Ustne sme se domluvili ze se bude starat o nesvepravnou tetu ktera tam tez bydlí a o nevlastniho otce ktereho uz vyplatila protoze tam byly neshody.Tez sme se ustne domluvili ze nemovitost nebude prodavat.Tak sme podepsali darovaci smlouvu jen ze ja daruji jí.Chtela sem se zeptat jestli mam narok na navraceni daru kdyz sem zjistila ze dum prodava,a nedodrzuje ustni dohodu. Dekuji za odpoved jana

Re: dotaz

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.07.2008 15:09:40

Dobrý den,
domáhat se vrácení daru samozřejmě můžete - to je vaše právo. Nicméně se obávám, že v případném soudním řízení byste byla neúspěšná. Neznám však detaily celé věci, tudíž to moc posoudit nemohu.
Musela byste prokázat, že se neteř chová k vám nebo členům vaší rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy - s ohledem na ústní dohody by tak šlo max. použít to, že se nestará o nemocnou tetu.

darovací smlouva

Josefa Benischková, 01.07.2008 09:38:07

Dobrý den.

Můj přítel po rozvodu darovali se svou ex manželkou
každý svoji polovinu domu své dceři.V darovací smlou-
vě není uvedeno doživotní břemeno,jen že darují nemo-
vitost se všemi právy a závazky,jak je užívali nebo
měli možnost užívat.
Chceme se zeptat, jestli může přítel i nadále užívat
zahradu, dílnu atd. Dcera mu to zakazuje,všechno
zamyká a on nemá nikam přístup.
Dále chce po ním klíče od jeho bytu,kdyby se něco
stalo.Má jako majitelka na tohle právo?
Včera jsme se dověděli, že má existovat dodatek k
darovací smlouvě, ale na KN není nic zanešeno.
Ještě bychom rádi věděli, jakými procenty se musí
podílet podle zákona na opravách nemovitosti.

Děkujeme za odpověď.
S pozdravem J.Benischková

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.07.2008 14:22:28

Dobrý den,
v tomto případě Váš přítel nemá k užívání domu ani jeho částí žádné právo a to tím spíš, zakazuje-li mu dcera jako výlučný vlastník toto užívání. Pokud v domě přítel bydlí, doporučuji sepsat s dcerou nájemní smlouvu. Z nájemního vztahu získá alespoň více práv.
Na opravách nemovitosti se přítel nemusí podílet vůbec, to je povinností pouze vlastníka. Pokud má dcera takový přístup, na jeho místě bych do domu nedala ani korunu.

darovací smlouva pro nemovitost

Jan Prošek, 30.06.2008 10:21:09

Dobrý den,
měl bych dotaz, jak se postupuje, když mi matka chce darovat 1/2 domu a parcely, druhou polovinu polovinu vlastní její sestra, má teta.
Co vše musí být ve smlouvě, jak postupovat dál na katastru (Návrh na vklad)apod?
Ne vše jsem našel a ne vše je mi jasné.
Děkuji za kladnou odpověď. Prošek

Re: darovací smlouva pro nemovitost

Mgr. Oldřich Topka, 30.06.2008 13:50:41

Dobrý den, pak jste tedy nečetl důkladně, na všechny Vaše otázky bylo již v této diskuzi odpovězeno a to dokonce mnohokrát.
Postup je stejný jako u stovek níže zodpovězených dotazů. Darovací smlouva (popis účastníků a nemovitosti a prohlášení, že jde o bezúplatný převod) a návrh na vklad do KN (jsou na to formuláře, lze sepsat i samostatně). Protože jde o převod na osobu blízkou, pak není nutný souhlas sestry. Nemovitost budete mít s tetou v podílovém spoluvlastnictví. Vzorů darovacích smluv je na internetu spousta. Tam si zjistíte, jak má vypadat. Jestli si nevíte rady, pak si nechte smlouvu sepsat u právníka.

Darování vlatníkem 1/4 nemovitosti

Aleš Novák, 26.06.2008 13:18:05

Dobrý den,

jsem vlastníkem 1/4 nemovitosti a chtěl bych jí darovat strýci. Strýc spadá do II. skupiny osob, tedy je osvobozen od platby daně. Dále by mě zajímalo, jestli potřebuji mít nějaký souhlas zbylých vlastníků? Pokud ne, jak bych měl postupovat v případě, kdyby s darováním jeden nebo více vlastníku nesouhlasilo.

Za odpověď předem děkuji.
Novák

Re: Darování vlatníkem 1/4 nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 26.06.2008 13:23:09

Dobrý den,
svůj podíl na nemovitosti, tedy svou 1/4 můžete strýci darovat; od daně darovací je osvobozen. V případě převodu spoluvlastnického podílu třetí osobě mají tito podíl. spoluvlastníci zákonné předkupní právo k tomuto podílu a tento podíl jim tak musí být nejprve nabídnut ke koupi. Výjimkou je případ, kdy jde o převod osobě blízké - je otázka, zda-li je váš strýc pro Vás osobou blízkou. Obvykle ne, to byste museli mít velmi úzké vztahy.

Re: Darování vlatníkem 1/4 nemovitosti

Aleš Novák, 26.06.2008 13:42:30

Zapomněl jsem dodat, že strýc je jedním z vlastníků 1/4. V případě mého darování by byl vlastníkem 1/2.

Re: Darování vlatníkem 1/4 nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 26.06.2008 13:49:28

Proč ty dotazy vkládáte 2x? (pak to musíme mazat)
Ale k dotazu - tím se nic nemění.

Re: Darování vlatníkem 1/4 nemovitosti

Aleš Novák, 26.06.2008 14:06:11

Za dvojité vkládání se omlovám, ale děje se tak automaticky. Strýc je osobou mně blízkou. Od zbylých 2 spoluvlastníků, tedy žádný souhlas mít nemusím.

převod vlastnického podílu k bytu jako vypořádání při Smlouvě o vypořádání společného jmění manželů

Magda Kučerová, 25.06.2008 12:53:04

Dobrý den, prosím o odpověď či zkušenosti, zda je možné při sepsání Smlouvy o vypořádání společného jmění manželů v rámci vypořádání převést vlastnictví k bytu na druhého z manželů, který dotyčný dostal darem od svých rodičů.Příklad: odhadní cena společnosti je 800.000,--. Vzhledem k tomu, že nelze přistoupit k finančnímu vypořádání z důvodu nedostatku finančních prostředků, manžel převede na manželku jako vyrovnání jejího podílu na společnosti vlastnictví k bytu, které dostal od svých rodičů.
Děkuji za Vaše názory.
MK

Darování nemovitosti (od A do Z)

Lucie Zelenková, 23.06.2008 21:57:17

Dobrý den, pečlivě jsem si vše na Vašich stránkách přečetla, ale přesto bych měla malou prosbu. Je možné sepsat (jen v bodech a heslovitě), co je nutné a jaké jsou povinnosti (od A do Z) při darování nemovitosti (bytu) z otce na syna??? Nechceme nic opomenout a na nic zapomenout. Moc děkuji

Re: Darování nemovitosti (od A do Z)

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 26.06.2008 13:27:35

Dobrý den,
neodpustím si poznámku, že jestliže jste si vše přečetla jak píšete, žádnou otázku byste už mít neměla.
V dotazu Vám chybí podstatné informace - jestli je to nemovitost ve výlučném vlastnictví otce a jestli je syn zletilý. Při odpovědi budu vycházet z toho, že obojí je "ano".
A) sepsat darovací smlouvu
- podpisy úředně ověřit
Z) podat spolu s návrhem na vklad do KN + 500,- Kč kolek

Darovací smluva

Martin Hindrák, 23.06.2008 09:56:08

Dobrý den,
Má prababička asi před 12 lety darovala své dceři barák, a v darovací smlouvě jsou uvedeny podmínky, že tam má místnost a že se o ní musí starat. Jenže prababička teď bydlí v pečovatelským a její dcera na ní ,,kašle" a ani nemá klíče od své místnosti v tom baráku.
Tak bych sem se chtěl zeptat jak je to se zrušením a jestli může prababička se domáhat odebrání daru své dceři, a jak je to s vyřízením, myslím časově. předem děkuji

nabývací listina

martina drábová, 23.06.2008 09:38:18

dobrý den, sepisuji darovací smouvu pro nemovitost- pozemek. Můžete mi prosím poradit, co mám uvést jako nabývací listinu? k dispozici mám:
1. rozhodutí o dědictví
2. dohodu o vydání pozemku (mezi zem. družstem a dědici)
3. notářský zápis (smlouva o reálném rozdělení spoluvlastnictví)
Předem velice děkuji za odpověď, Vaše rada mi moc pomůže

Re: nabývací listina

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 26.06.2008 13:29:22

Dobrý den,
to já nevím - neznám obsah těchto listin.

Re: nabývací listina

Jana Štruncová, 22.07.2008 15:41:53

Dotaz

mainka darovala vnoučeti polovinu domů s tím, že se jejo manka o babičku postarají. Ústně bylo dohodniuto, že jí udělají na dožití v domě jednu místnost. řadu let se o ní nestarají a ani místnost jí neudělali. Má maminka nárok nebo naději si požádat o návrat daru zpět? děkuji za odpověď .

Převod nemovitosti

Monika Rousková, 20.06.2008 13:54:03

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o radu. Jedná se o převod nemovitosti, kde jsou 3 vlastníci. 1/3 vlastní manželé (rodiče), 1/3 otes a 1/3 strýc. Musí na darovací smlouvě figurovat všichni spoluvlastníci?? Děkuji za odpověď.

Re: Převod nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 20.06.2008 14:10:41

Dobrý den,
zde logicky záleží na tom, čeho se ten převod týká. Jestliže jde o převod pouze 1/3 podílu např. strýce, tak smlouvu samozřejmě uzavíráte jen s ním. Pokud máte získat celou nemovitost, tak zase logicky na straně prodávajících (dárců) budou vystupovat všichni vlastníci.

Darování

Barbora Šámalová, 20.06.2008 08:11:57

Rodiče chtějí darovat 1/2 RD mně a bratrovi s tím, že chtějí mít právo v domě dožít. Jak se toto v darovací smlouvě ošetřuje? Rodiče jsou majiteli celého RD, nicméně již několik let vedou soudní spor o druhou polovinu domu, na kterou vznesli nárok původní majitelé domu (restituce). Není možné, že bychom byli darovací smlouvou nějak zapleteni do jejich soudního sporu?

Re: Darování

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 20.06.2008 08:31:31

Dobrý den,
toto téma zde bylo řešeno nesčetněkrát - příště si projděte ostatní příspěvky.
Sepíšete darovací smlouvu se současným zřízením věcného břemene dožití pro oba rodiče.
Jestliže se stanete vlastníky Vy, logicky tak vstoupíte do sporu namísto rodičů - nejde totiž o vlastníky nemovitosti ale o nemovitost samotnou.

přepis pozemku

Michaela Mikušová, 19.06.2008 19:32:51

Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Můj otec má pozemek a chtěl by ho na mě přepsat,asi fornou darování, ale je tu háček ještě nejsem vdaná, ale s přítelem se chystáme stavit.Nevím jestli by nevznikl problém při vyřizování hypotéky, že tam na tom pozemku nefiguruje jeho jméno a taky posléze když už se vezmeme jak to bude s přepisováním toho pozemku, nebo jestli se nebudou platit dańe o přepisu. Chtěla bych se zeptat jestli se za přepis pozemku platí a nebo by jste mi poradili nějakou jinou formu přepisu pozemku ovšem za míň peněz. Moc vám děkuji za odpověď

Darovací smlouva ( minulost nemovitosti)

František Kašpar, 17.06.2008 20:32:08

Dobrý den

můj dotaz směřuje ohledně darovací smlouvy nemovitosti, která jsk jsem se nedávno dozvěděl, byla předchozím vlastníkem splácena, ale splátku nedokončil. ted jsem se dozvěděl že mu zbývá zaplatit určitá suma, ale přitom byl a nemovitost přepsána na dva další subjekty ( mě a bratra) formou darovací smlovy.

Zajímalo by mě tedy, zda-li se mám obávat, že ted budu muset dluh uhradit já, nebo zda li minulý vlastník.Můžu třeba od smlouvy i v tomto případě odstoupit, když mi tato jeho minulá věc s nemovitostí byla hozena do klína?

děkuji za odpověd

Re: Darovací smlouva ( minulost nemovitosti)

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 19.06.2008 09:37:07

Dobrý den,
máte tím na mysli, že jste získal darovací smlouvou nemovitost a až nyní jste zjistil, že je splácena? A jakou formou - hypotékou, je na ní zástava, nebo co?
Podívejte se na výpis z KN.

Darovaci smlouva

Jana Dvorakova, 16.06.2008 20:41:24

Dobry den,
rada bych se zeptala, jestli je nutne, aby darovaci smlouva byla notarsky overena, či sepsana přímo u notare. Je mozne smlouvu vyhotovit "doma" napriklad podle vzoru na techto webovych strankach. A jeste, prosim, dovolte jeden dotaz: pokud si darce preje do darovaci smlouvy vlozit klauzuli o nemoznosti prodeje darovane veci, je to mozne? Jakou by tato kauzule mela mit formu? V mem konkretnim pripade by se jednalo o darovani pozemku mne jednim z rodicu.
Predem dekuji za odpoved.

Darování půlky nemovitosti.

Martina Slabihoudková, 16.06.2008 12:24:55

Dobrý den,
už jednou jsem se Vás ptala, co je potřeba k darování nemovitosti. Ještě bych se Vás ráda zeptala, když se jedná jen o půlku nemovitosti, zda je potřeba mít kromě darovací smlouvy nějaký souhlas druhého vlastníka,popřípadě jiné dokumenty. Jedná se o přepis půlky rodinného domu kde, babička chce svou polovinu věnovat vnučce.
Předem Vám moc děkuji za rada.
S pozdravem Slabihoudková

Re: Darování půlky nemovitosti.

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 19.06.2008 09:39:01

Dobrý den,
v případě, že má jít o darování mezi osobami blízkými, není žádný souhlas druhého spoluvlastníka zapotřebí. Pokud by však mělo jít o převod cizí třetí osobě, bylo by nutné nejprve nabídnout tento podíl tomuto druhému spoluvlastníku z titulu jeho zákonného předkupního práva.

darování nemovitosti

Milena Karbusová, 13.06.2008 18:39:22

Dobrý den, chci se zeptat zda je možno darovat nemovitost 15ti letému synovi.Učinil tak můj otec, abych já nemohla dědit nemovitost spolu s nevlastním bratrem. Mohu se nějak bránit?

Re: darování nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 19.06.2008 09:40:45

Dobrý den,
ano, darovat nezletilým samozřejmě možné je - je však zapotřebí takový právní úkon schválit soudem.
A proti čemu byste se chtěla bránit? Otec jako vlastník nemovitosti si s touto může nakládat dle svého rozhodnutí.

Darování pozemků,které jsou v pronájmu

Miroslava Hánečková, 10.06.2008 19:15:27

Prosím o radu. Darovací smlouvou od rodičů byly na mne převedeny pozemky /pole/,které byly v nájmu družstva. Po převodu jsem s družstvem neuzavřela a nemáme mezi sebou žádnou nájemní smlouvu,jelikož chci pozemky prodat.Mám kupce a chtěla bych je prodat.Podle družstva nesmím původní nájemní smlouvu rodičů porušit a musím dodržet dobu pronájmu / 10 let/ případně při výpovědi z nájmu dodržet podmínky původní tj.podání výpovědi k termínu 30.9.2008 rok výpovědní lhůta tedy do 30.9.2009.Toto mi bylo sděleno v družstvu a že prý okamžitou výpověď nemohu podat,že jsou vázáni na podmínky zemědělské politiky apod. Mám nějakou šanci uspět?Děkuji za odpověď.MH

Darování části nemovitosti

Vladimíra Pauzová, 03.06.2008 14:24:14

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. Můj nevlastní otec vlastní půl domu, druhou polovinu vlastní moje matka. Teď by mi chtěl nevlastní otec svou polovinu darovat. Budu platit darovací daň? Mám u nich trvalé bydliště. A mohli by v budoucnu děti mého nevlastního otce vznést nějaké námitky k darovací smlouvě? Musí to být zapsáno v katastru nemovitostí nebo stačí darovací smlouva? Moc děkuji za radu. V.P.

Re: Darování části nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.06.2008 14:43:37

Dobrý den,
fakt, že u nich máte trvalé bydliště nestačí; musela byste s nimi vést společnou domácnost a být na ně odkázána výživou či o ně pečovat - pak můžete i v případě daru od nevl. otce být od darovací daně osvobozena. Jeho děti tuto darovací smlouvu napadat nemohou. Darovací smlouvu musíte vložit do KN. Dokud tak neučiníte, nestanete se vlastníkem a smlouva bude neúčinná.

Re: Darování části nemovitosti

Vladimíra Pauzová, 04.06.2008 13:33:03

Děkuji za odpověď. Pěkný den.

Prosím o radu

Michaela Miková-Malá, 02.06.2008 08:45:25

Dobrý den,
prosím o radu. Žiji s přítelem 3 roky. Nyní si budujeme společné bydlení, které financuji já z peněz které jsem dostala z vyrovnání SJM. Objekt který si rekonstrujeme je bytová nástavba na objektu který mu dříve již několik let patří.
Přítel má 2 děti - tedy dědice. Jde mi o to jak ošetřit, abych po jeho případné smrti o vše nepřišla a taky se nemusela vystěhovat. Příteli poradil právník, že toto jde ošetřit, pouze tak, že odkoupím (případně mi daruje) podíl z nemovitosti. Jelikož odhat celého objektu by byl dosti vysoký a tudíž i daň z převodu nemov. by byla dosti vysoká, a v žádném případě bychom na ní něměli, chtěla bych toto řešit jiým způsobem.
Prosím o radu zda-li existuje i jiná možnost.

Re: Prosím o radu

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.06.2008 14:54:18

Dobrý den,
jiným způsobem to řešit opravdu nelze. Přítel by musel své děti vydědit a zároveň Vás určit v závěti jako dědice. K vydědění však musí existovat některý ze zákonných důvodů uvedených v § 469a obč. zákoníku, a jestliže žádný z těchto důvodů není, vydědit je nemůže.

Darovací smlouva

Romana Hauzarová, 28.05.2008 11:36:08

Dobrý den, jak tady tak čtu pro převod 1/2 rod.domu z otce na syna není nutný odhad?Sepsat darovací smlouvu a s ověřenýmy podpisy odnést na katastr.úřad.Jen se chci ještě zeptat, zda je možné použít starší darovací smlouvu jako vzor, která byla sepsána u notáře na druhou polovinu domu v roce 2000. Díky za odpověď.Hauzarová

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 28.05.2008 12:21:44

Dobrý den,
odhad v tomto případě opravdu není zapotřebí, protože nepodáváte daňové přiznání. Tuto smlouvu jako vzor samozřejmě použít můžete, je však třeba přesně specifikovat předmět daru a dodržet ostatní náležitosti smlouvy.

Darovací dan

David Urban, 26.05.2008 17:03:23

Dobrý den,chci se zeptat,chceme udělat v nemovitosti pořádek a přepsat vše na jednoho člena rodiny.Jeden z podílníků,ale z rodiny není a patří tedy do 3.skupiny darovací daně. Jde se nějak vyhnout darovací dani např.odkoupením podílu,třeba za symbolickou cenu atd? Nebo co by bylo cenově nejvýhodnější? Moc děkuji za odpověd!

Re: Darovací dan

Mgr. Oldřich Topka, 27.05.2008 08:37:11

Dobrý den, při prodeji podílu nastoupí daň z převodu nemovitosti. A ta se platí s ceny stanovené ve znaleckém posudku. Je-li však vyšší skutečně zaplacená cena, pak se daň počítá z této. Je tedy jasné, že při symbolické ceně by se stejně platila daň podle posudku. Přesto je sazba daně z převodu nižší (3%) než u darovací daně (7% z částky do 1 milionu a dále dle §14 zák.č. 357/92 Sb.). Ovšem je nutné počítat také s daní z příjmů, kterou musí zaplatit prodávající (pokud nebudou splněny podmínky pro osvobození od daně). Na další podrobnosti daňové optimalizace převodu se informujte u některého z daňových poradců.

Darování 1/2 nemovirosti

Martin Dejmek, 26.05.2008 10:48:19

Dobrý den,
jsem vlastníkem 1/2 nemovitosti.Druhou polovinu vlastní bratranec z mé strany rodiny.Chtěl bych se zeptat jesti bude muset zaplatit darovací daň.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem Martin Dejmek

Re: Darování 1/2 nemovirosti

Mgr. Oldřich Topka, 26.05.2008 15:12:20

Dobrý den, bratranci nejsou skupinou, která by byla od darovací daně osvobozena. Tudíž platí sazba darovací daně ve výši podle §14 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.

Darování nemovitosti - vztah sourozenců

Lukáš Jiřičný, 22.05.2008 06:25:28

Dobrý den, nevím si rady s formou darování rodiného domku. Matka mé manželky, která je výhradním vlastníkem nemovitosti se rozhodla nám (maželům) nemovitost darovat. Chceme ale předejít budoucím případným problémům s bratrem mé maželky.

1. Pokud bude nemovitost darována přímo nám, má v budoucnu a za jakých okolností právo bratr manželky něco nárokovat? (Máme s ním sepsanou dohodu o vyrovnání).

2. Řešil by něco postup aby maminka nejprve darovala domek s 50% podílem na oba své potomky a následně nám bratr daroval svou půlku? Jaké by vznikly nároky v tomto případě?

Předem děkuji za Váš, s přánim pěkného dne L. Jiřičný

Re: Darování nemovitosti - vztah sourozenců

Mgr. Oldřich Topka, 26.05.2008 15:20:22

Dobrý den, tchyně si může se svým majetkem nakládat podle libosti. Pokud se rozhodne darovat RD dceři a zeťovi, pak je to její volba a sourozencům z toho žádné nároky neplynou. V budoucím řízení o dědictví sice bratr může navrhnout zápočet hodnoty daru (RD) na dědický podíl manželky, o který bude snížen její celkový dědický podíl, ale nad tento rámec nevzniká bratrovi žádný kompenzační nárok z darovaného domu. Pokud by na Vás měl převést 50% podíl, který by mu byl darován, tak nikde nemáte jistotu, že to skutečně učiní. Spíše než by Vám podíl na RD daroval by mohl přijít s návrhem, že vám ho prodá. Tak by totiž na RD něco utržil (narozdíl od darování).

Re: Darování nemovitosti - vztah sourozenců

Lukáš Jiřičný, 27.05.2008 08:10:50

Díky za Vaší odpověď.

darovací smlouva

Petra Kohušová, 20.05.2008 15:24:19

Koupila jsem byt a chtěla bych ho darovat dětem. Mám jich 5.
l) je určen čas od koupi bytu k uzavření darovací smlouvy.
2) Je možné byt darovat 4 dětem a páté nechat zapsat jako břemeno s konečným výsledkem, aby nebyl poškozen.
3)jaké doklady jsou k uzavření smlouvy potřebné
4)Je nutná přítomnost všech dětí při uzavírání smlouvy, nebo je možná ověřená plná moc.
Děkuji a jsem s pozdravem

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 20.05.2008 16:23:59

Dobrý den,
ad 1) není - můžete to učinit kdykoli poté, co se stanete vlastníkem
ad 2) ano, možné to je, ale věcné břemeno se nedá srovnávat s vlastnickým právem; laicky řečeno, jeho hodnota je nižší.
ad 3) potřebujete výpis z KN, případně Váš nabývací titul
ad 4) plná moc by sice mohla stačit, nicméně nechápu, když už budou něco podepisovat, proč by to nemohla být přímo darovací smlouva. Je to určitě lepší - plná moc totiž musí naprosto přesně a jasně obsahovat to, k čemu je určena - tedy, že jste oprávněna uzavřít tu a tu smlouvu, s tím a tím, ohledně bytu xy...

zrušení darovací smlouvy

Monika Velebilová, 16.05.2008 22:04:26

Před 4 lety jsem vyhledala, zajistila právní servis a plně prokazatelně zafinancovala koupi stavebního pozemku.Jako vlastníka jsem z osobních důvodů uvedla svou babičku s tím, že časem to převede ne mě.Neměla jsem sebemenší pochybnost. Na pozemku jsem spolu se svou tetou (její dcerou) postavila rodinný dům. Před 1,5rokem jsem darovací smlouvou pozemek převedla na sebe. Vzhledem k osobním neshodám s mou tetou mne babička vyhrožuje, že požádá soud, aby zrušil darovací smlouvu.Babičce je 83let, bydlí v části domu.Jsem z toho nešťastná.Mám mít obavu, je vůbec dle zákona toto možné. Znám odkaz na dobré mravy, samozřejmě žiji spořádaným životem a babičce nijak neškodím.Co mám dělat???Děkuji

Re: zrušení darovací smlouvy

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 20.05.2008 12:44:40

Dobrý den,
Vy sama nic nedělejte a vyčkejte, zda opravdu babička k podání žaloby na vrácení daru přistoupí. Pak se jen budete muset ubránit tvrzením o tom, že se vůči ní či členům její rodiny chováte tak, že tím hrubě porušujete dobré mravy. K vyhovění takové žalobě soud přistupuje obvykle až tehdy, kdy to porušení je naprosto zřejmé a zásadní.

nabyvaci titul

Martin Subert, 14.05.2008 13:21:31

Dobry den, precetl jsem si obsah fora, ale nenasel jsem jednoznacnou radu na situaci, kdy neni k dispozici puvodni nabyvaci titul k darovanemu pozemku (ktery, jak jsem pochopil, je nutny prilozit k navrhu vkladu do KN). V nasem pripade by to mela byt puvodni darovaci smlouva z roku ~1960, ale ta neni k nalezeni. Je mozno nekde takovou smlouvu zpetne dohledat? Nebo lze pozadavek na prilozeni nabyvaciho titulu nejak obejit? Dekuji za pripadnou odpoved.

Re: nabyvaci titul

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 16.05.2008 09:34:43

Dobrý den,
domluvte se s konkrétním katastrálním úřadem.

Re: nabyvaci titul

Martin Subert, 22.05.2008 08:19:37

Dobry den,
situaci se mi uz podarilo vyresit, takze pokud by nekdo mel podobny problem: je potreba zajit na KU do oddeleni pozemkovych knih. Tam na pockani vyhotovi opis, ktery pak slouzi jako nabyvaci titul. Podrobnosti o konkretni pozemkove knize lze nalezt ve vypisu z KN pro danou nemovitost.

dar

Romana Cabadajka, 10.05.2008 13:06:37

Dobrý den,
situace: rodiče darují dům dceři, je pro ně zřízeno věcné břemeno. Dcera se chce vyrovnat s bratrem finančním darem s datem např.v r.2015 a 2020.Lze sepsat smlouvu o tomto daru bretrovi již nyní? Ošetřit v této smlouvě příp.úmrtí bratra(bratr má nezletilé dítě)? Je možné započíst tento dar v případném dědickém řízení po rodičích, nebo je to nutné uvést v darovací snmlouvě?
Co znamená hodnota daru v době darování-jak se vypočítává např.po 20-ti letech?
Vaši diskusi jsem pozorně přečetla,v mnoha nejasných věcech mi pomohla. Děkuji za odpověď.

Re: dar

Mgr. Oldřich Topka, 13.05.2008 15:39:51

Dobrý den, v dědictví se řeší pozůstalost zůstavitele. Váš "finanční dar" žádnou pozůstalostí není, tudíž ho těžko uplatníte jako zápočet. Hodnotu domu v době darování stanoví znalec a to i zpětně, mají na to svojí metodiku, pokud Vás zajímá výpočet, nějakého znalce kontaktujte. Smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít můžete, v zájmu právní jistoty ji můžete sepsat u notáře nebo advokáta. Ve smlouvě se pak může ošetřit i právní nástupnictví pro případ smrti obdarovaného.

Re: dar

Romana Cabadajka, 15.05.2008 15:19:06

Děkuji mnohokrát.

daň z převodu vs darovací daň

Cri, 10.05.2008 11:25:56

Dobrý den,

chci se zeptat na následující situaci. Otec chce převést byt na svého syna. Pokud bude sepsána darovací smlouva, syn neplatí darovací daň (to je jasné). Jak je to ale s daní z převodu nemovitosti? Musí syn zařídit odhad a pak zaplatit 3% daň z převodu? Nebo je od této daně osvobozen?

Předem děkuji za odpověď.
Petr

Re: daň z převodu vs darovací daň

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 12.05.2008 14:44:50

Dobrý den,
daň z převodu nemovitosti se darování vůbec netýká - tato daň se hradí při prodeji. Pro darování je relevantní pouze daň darovací.

darování 1/4 nemovitosti

Petr Kovařík, 06.05.2008 09:03:29

Dobrý den,
jsem majitelem 1/4 nemovitosti a rád bych jí daroval zbývajícím spolumajitelům.(tety a strýc).Je to možné a nebudu muset platit darovací danˇ
Petr Kovařík

Re: darování 1/4 nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 07.05.2008 13:11:16

Dobrý den, možné to je. Osvobození od daně darovací se bude týkat jen těch obdarovaných, kteří jsou Vašimi pokrevními příbuznými. Příklad: jestliže je teta sestrou některého z rodičů, pak jste v pokrevním příbuzenském vztahu a od daně bude osvobozena. Její manžel (tedy Váš strýc) již pokrevním příbuzným není a poměrnou daň zaplatí. Podrobnosti o přiznání daně si zjistěte na finančním úřadu.

Re: darování 1/4 nemovitosti

Petr Kovařík, 19.05.2008 07:23:54

Dobrý den,
jak jsem již psal, všichni tři další spolumajitelé jsou sourozenci mé matky.Situace se, ale změnila a jeden ze strýců převedl svou 1/4 na syna(tzn. na mého bratrance).
Bude i ten osvobozen od zaplacení darovací daně?

Předem děkuji za odpověd.

Petr Kovařík

nemovitost

Iveta , 04.05.2008 10:11:21

Dobrý den, bydlíme v domě manželových rodičů 15 let, přidáváme peníze na veškeré opravy, úpravy...Tchán má strach přepsat nebo darovat manželovi dům - kdybychom se náhodou rozvedli, asi abych to nechtěla prodat, nevím - četla jsem někde, že to jde udělat tak, abych já např. v případě rozvodu neměla nárok na část domu. Je to tak? Mohl byste mi prosím napsat odkaz , kde bych to mohla vyhledat? Ráda bych to tchánovi vytiskla,aby se nemusel obávat, že bych je obrala. Děkuji předem!

Re: nemovitost

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 05.05.2008 10:13:35

Dobrý den,
pokud daruje tchán pouze Vašemu manželovi dům (nebo jeho část), bude tento dar pouze Vašeho manžela a nikoli Váš - viz § 143 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, kde se stanoví, že do SJM nepatří věc získaná mj. darem.
Pak byste mohla tento dům získat jedině jako dědic po manželovi v případě jeho smrti, ale nikoli už rozvodem.

Zpochybnění darovací smlouvy

Věra Balátová, 03.05.2008 15:19:54

Dobrý den, manželova sestra se dlouhodobě snažila získat byt své matky různými taktikami. Tchyně je nyní klientkou domova seniorů a není pravděpodobné, že se do svého bytu vrátí. Trpí poč.Alzh. nemoci a stařeckou demencí, často neví, co se okolo ní děje. 1.5.2008 sestra manželovi oznámila, že jí matka darovala byt. Je možné zpochybnit tuto smlouvu na základě zdravotního stavu matky? Manžel měl představu o prodeji bytu a převedení peněz na matčin účet, z kterého by se jí hradila lepší péče a důstojnější stáří, neboť její starobní penze nestačí ani na zaplacení domova. Po jejím odchodu by se případný zůstatek rozdělil mezi manžela a jeho sestru. Ona s tím nesouhlasila, ale matka jí nikdy byt darovat nechtěla, spíš naopak. Prosím o radu, jak postupovat a má-li manžel vůbec šanci nastolit spravedlnost(sestra žije v
Řecku s velkou rodinou a manžel se tak o matku dlouhodobě stará sám). Děkuji.

Re: Zpochybnění darovací smlouvy

Jan Bodec, 03.05.2008 15:55:41

Byla darovací smlouva uzavřena písemně, nebo jí pouze třeba po telefonu do Řecka sdělila, že jí byt dává?
Darovací smlouva totiž musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost. V každém případě se ale vzhledem ke zdravotnímu stavu Vaší matky dá odvolávat na neplatnost právního úkonu z důvodu nezpůsobilosti (§38(2)OZ).

Podílové spoluvlastnictví či darovaní části nem.?

Travničková, 02.05.2008 15:31:51

Dobrý den,s přítelem jsme koupili RD prostřednictvím úvěru.Koupeným domem také ručím bance.Vše je psané na mě,ale finančně se z větší části podílí přítel.Ráda bych mu proto zajistila nějaké právo na část domu či jeho užívání.Jde v tomto případě sepsat smlouva o podílovém spoluvlastnictví či smlouva darovací(např.na 1/2domu).Jde mi hlavně o to zda by s tímto nebyl problém právě kvůli zmíněné zástavě bance.Děkuji za odpověď.

Osvobození od daně z příjmu (prodej pozemku)

Šárka Nová, 02.05.2008 09:40:36

Dobrý den. Budeme prodávat pozemek, který vlastníme necelé 2 roky. Podle §4,od.1.b.(osvobození od daně z příjmu) by tedy příjem podléhal zdanění. Peníze však v zápětí použijeme na koupi bytu. Zajímá mě zda v tomto případě bude příjem osvobozen podobně jako u prodeje nemovitosti typu "RD,byt aj." kdy jsou peníze použity na uspokojení bytové potřeby.
Děkuji.

Re: Osvobození od daně z příjmu (prodej pozemku)

Mgr. Oldřich Topka, 02.05.2008 10:32:06

Dobrý den, §4 odst.1 písm. u) zákona o daních z příjmů se vztahuje pouze na byty nebo převod členských práv a povinností v družstvu. Prodej pozemku takovému osvobození nepodléhá. Bližší informací žádejte na finančním úřadu.

Darovací smlouva.

Ilona Beranová, 01.05.2008 22:58:19

Dobrý večer.
Rodiče by manželovi a mě chtěli darovat dům s pozemky, ale maminka je trvale zbavená způsobilosti k právním úkonům a tatínek jí dělá soudem stanoveného opatrovníka.Je proto třeba podat žádost spolu s darovací smlouvou k projednání a ke schválení k soudu, nebo je nějaký jiný postup?
Děkuji za odpověď Beranová.

Re: Darovací smlouva.

Mgr. Oldřich Topka, 02.05.2008 10:34:21

Dobrý den, §28 občanského zákoníku: "Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu.". Takže schválení soudu by v této věci být mělo.

Pozemek

Filip M., 29.04.2008 21:46:14

Dobrý den.Prosím vás o radu.Přes Realitní společnost jsme si chtěli koupit pozemek o výměře 550 m2 na kterém jsme chtěli stavět menší rodinný domeček.Poté jsme se dozvěděli, že se pozemek prodává už přes rok a nejsme jediný zájemci kteří zájem projevily, ale to nebylo vše na pozemku je věcné břemeno na septik kteří užívají sousedé z bytovky, jedná se o záplavovou část a na pozemku chybí voda elektrika a plyn, který nám realitní společnost slibovala na hranici pozemku.Taky jsme se dozvěděli, že lidi z bytovky se o zahrádky na pozemku starají přes 30 let a mohou se dožadovat užívacího práva.Také nám Realitka zatajila, že příjezdová cesta není obecní ale soukromá.Protože jsem byl uveden v omyl, rozhodl jsme se poslat doporučený dopis o celé věci Realitní společnosti a zároveň jsem žádal o navrácení zálohy v plné výši zpět.Realitka mi odpověděla, že v ničem nevidí problém a peníze nevrátí.Poraďte mi prosím jak postupovat a jakou bych měl popřípadě šanci na výhru u soudu.Předem moc děkuji.

Re: Pozemek

Mgr. Oldřich Topka, 02.05.2008 10:40:24

Dobrý den, příště nevkládejte stejný příspěvek opakovaně!
V téhle věci se musíte obrátit na nějakého advokáta. Je nutno zrevidovat smlouvy a zjistit, je-li zde odpovědnost za vady (zejména vady právní jako jsou právě věcná břemena apod.), které Vám nebyly při koupi nebyly sděleny a jak ve věci dále postupovat. RK navíc vystupují jako zprostředkovatelé, takže takové vady se musí uplatnit přímo na prodávajícím. Úspěšnost u soudu nelze na základě takto stručných informací a bez znalosti smluv předem odhadnout.

Napadnutí darovací smlouvy v dědickém řízení

Jaroslav Filip, 28.04.2008 10:10:43

Dobrý den,
prosím o informaci ohledně napadnutelnosti darovací smlouvy v dědickém řízení.
Otec mi daroval nemovitost v podobě 1/2 RD, ve kterém nyní žije se svou manželkou.
Bude v budoucnu tato darovací smlouva napadnutelná v případném dědickém řízení? Je lepší kupní smlouva nemovitosti? Přepokládám, že v případě darovací smlouvy se daň platit nebude, jde-li o dar mezi otcem a synem.
Děkuji za Vaši odpověď.

Re: Napadnutí darovací smlouvy v dědickém řízení

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 29.04.2008 14:16:14

Dobrý den,
darovací daň opravdu platit nebudete.
Tato smlouva nebude napadnutelná. Pouze se může stát, že ostatní neopomenutelní dědici mohou toto darování namítnout s tím, že se Vám pouze sníží dědický podíl. Nebude to však mít žádný vliv na Vaše vlastnické právo.
Kupní smlouva by sice z tohoto hlediska byla vhodnější, nicméně se nevyhnete daním za tento prodej.
Osobně bych byla pro darování.

Prodej darované nemovitosti

Jaroslava Riantová, 23.04.2008 23:07:32

Dobrý den,
tímto bych Vás chtěla požadat o informaci, zda je možné prodat byt, který mi byl darován v únoru minulého roku. Zda se v tomto případě neplatí žádná daň (jako u kupované nemovitosti)Pokud ano, tak bych Vás poprosila o informaci, jaká a v jaké výši.
Předem děkuji za zodpovězení mé otázky
S pozdravem
J. Riantová

Re: Prodej darované nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 29.04.2008 14:13:37

Dobrý den,
pokud jste zapsaná v KN jako vlastník nemovitosti, můžete jej samozřejmě prodat. Za tento prodej budete platit 3 % daň z převodu nemovitosti a pravděpodobně i daň z příjmů, ledaže byste získané prostředky použila na uspokojení své bytové potřeby, nebo v bytě bydlíte déle než 2 roky.

Darování 1/2 nemovitosti

Jana Kozelková, 22.04.2008 16:19:14

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat : před uzavřením manželství jsme pořídili rodinný dům - napsán pouze na manžela. Co udělat pro to, aby byla polovina domu na manžela a polovina na manželku? Děkuji J. Kozelková

Re: Darování 1/2 nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.04.2008 17:36:11

Dobrý den,
doporučuji, aby manžel manželce polovinu domu daroval.

Dar manžela manželce

Jiří Kukla, 22.04.2008 11:09:23

Dobrý den,

Pročetl jsem hodně příspěvků, ale nenalezl jednoznačnou odpověď:

V SJM máme s manželkou byt, garáž, auto a jiné.

Nechci po sobě zanechat téměř žádné dědictví a chci, aby majetek vlastnila pouze manželka. Lze to provést tak, že svoji část SJM manželce daruji, nebo musíme provést zúžení SJM u notáře?

Mohu manželce darovat výhradně můj členský podíl v družstvu (vznikl před uzavřením manželství, jde o druhou garáž)?

Děkuji.

Re: Dar manžela manželce

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.04.2008 17:39:18

Dobrý den,
co se týče věcí v SJM, ty nejsou schopny být samostatným předmětem převodu, jako je tomu u podílového spoluvlastnictví. Tedy darovat manželce "část ze SJM" nelze. Věc tedy můžete řešit pouze zúžením SJM ve formě notářského zápisu.
Co se týče členských práv v družstvu, ty manželce darovat můžete.

Re: Dar manžela manželce

Denisa Kovaříková , 23.04.2008 12:19:18

Dobrý den
měla bych k Vám dotaz předem děkuji za odpověď,
máme s manželem chatu ve SJM, manžel by mne chtěl svoji polovinu darovat, protože onemocněl a nerad ,aby jeho polovina šla do dědictví kdyby se sním něco stalo.
Je tady možné,aby mne manžel jeho polovinu daroval i když ji máme ve SJM? děkuji za odpověď.

Je darovací smlouva platná

Vladislava Holcakova, 21.04.2008 15:31:45

Na konci roku 2007 mi byly Darovací smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene.Darovány pozemky a rodinný dům.Já pro dárce a svou nesvéprávnou sestru, zastoupenou kolizním opatrovníkem pro přepis darovací smlouvy zřídila věcné břemeno bydlení.

Zjištění dům celkově přestavěný v roce 1968 nikdy nebyl zkolaudovaný, tudíž mi asi Katastrální uřad neměl povolit přepis? Je darovací smlouva a věcné břemeno platné? Mám právo i po roce žádat katastr o zrušení dar. smlouvy a vrácení dňě?
Děkuji za odpověď

Re: Je darovací smlouva platná

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.04.2008 17:41:25

Dobrý den,
skutečnost, že dům nebyl zkolaudován, nezpůsobuje neplatnost darovací smlouvy. Z toho důvodu tak tato smlouva a jí založené právní vztahy vč. věcného břemene jsou platné.

kolek

jarda, 21.04.2008 09:28:44

dobrý den, slyšel jsem, že se bude měnit 500,- poplatek za smlouvu na 500,-Kč za každou jednotku ve smlouvě. nemáte prosím informace od jakého data bude toto platit? děkuji a přeji hezký den

Re: kolek

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.04.2008 16:26:26

Dobrý den,
zatím to nikdo přesně neví, možná od ledna příštího roku.

Počet smluv

Lenka Procházková, 17.04.2008 11:36:53

Dobrý den,
možná budu opakovat předchozí dotazy.
V nejbližší době chtějí rodiče na mne /dceru/ darem převést rodinný dům + přilehlý pozemek.
Všechny doklady o nabytí a výpis z katastru nemovitostí máme
Mám přichytaný i vzor smlouvy, všechno bych si chtěla vyřídit sama.
Zajímá mne, jak postupovat při vyhotovení smlouvy, oba rodiče jsou spolumajiteli domu, každý má ideální polovinu.
Postačuje do smlouvy je uvést jako dárci oba /např. Jana Nováková a Jan Novák - dárci/, nebo každému musím vyhotovit smlouvu zvlášť?
Kolik smluv musím mít vyhotovených?
Kolik jich potřebuji pro vklad spolu s návrhem na katastr nemovitostí?

Jako vzor mi slouží jiná smlouva i s věcným břemenem, jen dárce je jen jeden.

Děkuji za odpověď

Lenka Procházková

Re: Počet smluv

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.04.2008 16:07:40

Dobrý den,
smlouva bude pouze jediná a Vaši rodiče budou oba na straně dárce. Počet vyhotovení je počet účastníků celkem + 2 navíc - tyto všechny dáváte na katastr a ten Vám pak ony výtisky v počtu účastníků zašle zpět spolu s vyznačenou doložkou právní moci vkladu.

Darovací daň nezletilému

Jan Chylo, 17.04.2008 11:29:25

Dobrý den, je mi 16 let a starám se o prababičku, která vlastní byt a já v tom bytě žiji s ní a prababička mi chce darovat 1/2 bytu (podíl). Co k tomu potřebuji? Zákonným zástupcem je má matka a ta s tím souhlasí.Děkuji za odpověď...

Re: Darovací daň nezletilému

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.04.2008 16:10:12

Dobrý den,
babička musí s Vámi sepsat darovací smlouvu, na níž bude podpis Vašeho zákonného zástupce. Tento úkon - smlouvu - je třeba nechat schválit soudem. To vše se poté vloží do katastru nemovitostí.

převod nemovitostí

Hana Schückeová, 16.04.2008 08:20:36

Dobrý den, prosím o radu. Mí rodiče (vlastní otec a nevlastní matka) spolu žili 9 let v RD. Nyní se rozváději. Bydlení chtějí vyřešit tak, že já se svojí nevl. matkou vyměním svůj byt, kde žiji sama již několik let, za její půlku RD ( otec vlastní druhou polovinu RD).
Je možné to brát jako blízká osoba ve 2 skupině, tudíž nebudeme platit darovací daň? Jaké daně se v tomto případě budou platit? A můžou to rodiče brát jako vypořádání SJM? Děkuji předem za odpověď.

Re: převod nemovitostí

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.04.2008 16:11:48

Dobrý den,
jen pokud spolu žijete ve společné domácnosti, nebo Vás nevlastní matka osvojila. Budete pravděpodobně hradit darovací daň 7 %. Co se týče vypořádání SJM, to je jiná věc a záleží hlavně na jejich dohodě.

Darování nemovitostí

Marcela Žlebková, 11.04.2008 18:37:37

Dobrý den, můžete mi poradit- moji rodiče mi chcou darovat rodinný dům+ pozemek, můžou za života darovat nemovitost komu chcou aniž by vznikl nárok ostatních sourozenců!! Jde o nevlastní sourozence z otcovy strany i matčiny. Aniž by v budoucnu nevznikl žádný broblém, nebo mají i v tomto případě nárok na majetek.
Děkuji za odpověď Marcela Žlebková Ostrava

Re: Darování nemovitostí

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 14.04.2008 09:22:43

Dobrý den,
Vaši rodiče mohou při nakládání se svým majetkem nakládat dle svého rozhodnutí, tedy mohou darovat Vám dům bez ohledu na ostatní děti. Je to jejich rozhodnutí.

Re: Darování nemovitostí

Marcela Žlebková, 16.04.2008 06:13:03

Dobrý den i v případě úmrtí rodičů nevzinkne sourozencům nárok! když jde o darování Děkuji a hezký den Marcela Žlebková

Lhůta pro podání návrhu na vklad

Jiří Novotný, 09.04.2008 22:06:23

Dobrý den, v předcházejícím příspěvku uvádíte, že není stanovena lhůta pro vložení darovací smlouvy na nemovitost do KN. Má nějkaý vliv na možnost vložit podepsanou darovací smlouvu do KN úmrtí dárce?

Darovací smlouva.

Ivan Strmiska, 09.04.2008 11:27:24

Dobrý den prosím o radu.
Babička má 4 děti které společně s ní neužívají rodinný domek. Jedno z dětí zanechalo babičce vnučku a tato vnučka jí byla po 3 letech života soudně svěřena do opatrovnictví, obě užívají rodinný domek po smrti dědečka samotné.Při dovršení 19 roku vnučky, chce babička darovat domek této vnučce.
Dotaz---Musí v případě obdarování-převodu nemovitosti či po případné smrti bybičky tato vnučka vyplatit ostatní děti babičky??

Děkuji předem za odpověď
Strmiska

DAROVANI NEMOVITOSTI A VYROVNANI SE SOUROZENCEM

Miroslav Nigrin, 08.04.2008 23:09:14

dobry den, chtel bych se zeptat zda se plati dan v pripade ze jeden ze sourozencu dostane darem nemovitost a druhemu vyplati smluvenou castku jako dar- plati se z tohoto daru dan? Dekuji za odpoved N.

Re: DAROVANI NEMOVITOSTI A VYROVNANI SE SOUROZENCEM

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 09.04.2008 09:44:17

Dobrý den,
protože se jedná o dar mezi sourozenci, je takový dar od darovací daně osvobozen.

Darování nemovitosti

Tomáš Brabec, 02.04.2008 17:52:11

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně darování nemovitosti. Otec s matkou na mě a sestru převedli v
roce 1987 darovací smlouvou nemovitost. V darovací smlouvě je uvedeno že na nemovitost mají tzv. právo užívání a to ve dvou místnostech. Dům však nebyl nikdy zkolaudován. V té době bylo mě 14 a sestře 9 let. Rodiče spolu přestali formálně žít a v roce 2003 se rozvedli. Problém nastal v době kdy jsme se postavili tzv, na "vlastní nohy" a chtěli s domem manipulovat. Otec zásadně nesouhlasil s domem cokoliv dělat. Po mnoha marných pokusech, jsme se jakožto majitelé obrátili na soud a na otce podali žalobu o
vyklizení nemovitosti (připomínám dům není zkolaudován). Otec samozřejmě nelenil a podal na nás protižalobu o navrácení daru, která se bude zanedlouho projednávat. Má otázka je porušení hrubých mravů to, že jsme na otce podali žalobu? A co matka jako spoludárce, zásadně s námi souhlasí a chce abychom si dar ponechali a dům zrekonstruovali. Nemusí o dar žádat
společně? Děkuji za odpoveď

Re: Darování nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 04.04.2008 13:55:44

Dobrý den, podání žaloby se za hrubé porušení dobrých mravů považovat nedá. Je to naopak prostředek ochrany práva.

Darovací smlouva

Zuzana Rozhoňová, 02.04.2008 15:27:20

Můj tchán chce svému synovi darovat nemovitost. Bude platit darovací daň? Potřebuje znalecký posudek nemovitosti?
Děkuji

Re: Darovací smlouva

Mgr. Oldřich Topka, 02.04.2008 15:58:55

Dobrý den, projděte si diskuzi, podobné dotazy již byly řešeny mnohokrát.

Re: Darovací smlouva

jana zdrhová, 11.04.2008 20:33:59

dobrý den,chtěla bych se zeptat" zda se platí darovací dan,když můj manžel daruje byt mému otci.děkuji za odpověd

Darovací smlouva

Ladislav Novotný, 02.04.2008 15:13:57

Dobrý den,

rodiče vlastní ideální polovinu RD+zahradu. Nyní chtějí tuto polovinu převést na mne a sestru. Je možné darování provést jen jednou smlouvou, kde budeme budeme uvedeni jako bezpodíloví spoluvlastníci nebo je třeba mít dvě Darovací smlouvy, kde bude darována vždy ideální čtvrtina na každého z nás?

Děkuji
Novotný

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.04.2008 12:56:50

Dobrý den,
je třeba sepsat 1 smlouvu, v níž rodiče svůj podíl převedou do podílového spoluvlastnictví Vás a sestry.

darovací daň

Tereza Procházková, 02.04.2008 13:42:59

Dobrý den paní magistro. Bratranec mého otce(každý z nich vlastník 1/3 domu) mně, jako majitelce 1/6 domu, chce darovat svou část. V ukázkách darovacích smluv jsem se ale vždy našla, že dárce je výhradní vlastník. Jak tento fakt zapsat do darovací smlouvy? Budu platit darovací daň?
Předem děkuji za odpověď
S pozdravem
Procházková Tereza

Re: darovací daň

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.04.2008 12:54:21

Dobrý den,
na obdobný dotaz zde již bylo dříve odpovězeno. Logicky nemůžete do smlouvy uvést, že je výhradní vlastník, když není. V tomto případě je spolu s ostatními podílovým spoluvlastníkem podílu na nemovitosti ... o velikosti podílu 1/3.
Darovací daň platit budete, jde o vztah ve III. skupině.

Darování nemovitosti spoluvlastníky

Petr Pilot, 26.03.2008 20:32:16

Moje manželka a její sestra jsou napůl vlastníci pozemku s chatou. Chtějí celou nemovitost převést na našeho syna, tzn. sestra manželky na svého synovce.Od daně by měla být osvobozena manželka, ale její sestra??? V případě osvobození od darovací daně v přímé linii (jen v přímé linii?) je nutné nechat zhotovit odhad nemovitosti? Děkuji.

Re: Darování nemovitosti spoluvlastníky

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 27.03.2008 09:09:03

Dobrý den,
v případě darování je od daně darovací osvobozena nejen I. ale i II. skupina, která mj. zahrnuje synovce, strýce, tety atp.
V takovém případě tak není znalecký odhad potřeba.

Re: Darování nemovitosti spoluvlastníky

Petr Pilot, 01.04.2008 11:26:39

Děkuji za odpověď a mám ještě dotaz pro upřesnění.Na darovaném pozemku stojí chata,která bude také stejně darovaná jako pozemek na které stojí.Jsou nutné dvě darovací smlouvy nebo tyto dvě nemovitosti dají zahrnout pod jednu darovací smlouvu. Obdarovaným je nezletilý, kdo ho podepíše nebo jak se uskuteční přijmutí daru? Děkuji.

Re: Darování nemovitosti spoluvlastníky

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 02.04.2008 08:43:50

Dobrý den,
všechny převáděné nemovitosti téhož dárce se samozřejmě píší do jediné smlouvy. Za nezletilého podepíše smlouvu jeho zákonný zástupce; tento úkon však ke své platnosti vyžaduje schválení soudem.

Re: Darování nemovitosti spoluvlastníky

Petr Pilot, 02.04.2008 17:06:42

Děkuji za trpělivost ale teď jsem se dostal do úzkých s tím souhlasem soudu. Matka a její sestra darují nemovitost 6 letému dítěti jedné z nich.Já jsem otec tohoto ditěte.Matka i já jsme zákonní zástupci.(alespoň si to myslím) Co bude soud schvalovat? Že jsme zákonní zástupci? Bude něco prozkoumávat? A jak se to dělá? Teď jsem s prominutím vedle jak ta jedle.Jestli budete mít ještě trpělivost, vysvětlete mi to prosím. Děkuji.

Re: Darování nemovitosti spoluvlastníky

Petr Pilot, 02.04.2008 19:41:46

Omlouvám se za zbytečný dotaz. Našel jsem v diskuzi, že je třeba podat na soud návrh na schválení právního úkonu za nezletilého, kterým je v tomto případě uzavření darovací smlouvy. Sice nevím jak na to, ale
snad to u soudu nějak zvládnu.

výměna bytu

kamila Bařinová, 26.03.2008 12:27:12

Dobrý den ,potřebuujeme si s bratrem vyměnit byty?Jakou smlouvu je zapotřebí sepsat?Já budu doplácet třista tisíc jak jsme se před jistou dobou domluvili.Musí to být ve smlouvě,bude to podléhat dani??dekuji.kamila.barinova@seznam.cz

Re: výměna bytu

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 26.03.2008 12:37:43

Dobrý den,
můžete třeba uzavřít směnnou smlouvu, nebo smlouvy darovací. Finanční částku do smlouvy uvést můžete i nemusíte, záleží na typu a obsahu smlouvy.

převody nemovitostí mezi sourozenci

Jana Běle, 24.03.2008 12:51:36

Přeji drobý den,
chěla bych se zeptat jak "nejlaciněji" převést nemovitosti mezi sourozecni? Zda majetek mezi sebou darovat nebo prodat? Vzhledem k množství majteku nechceme s bratrem paltit 100.000,- za převody majteku ale zároveň chce mít majtek vzhledem k dneší době včasně a správně rozdělen.

Děkuji a přeji příjemný den

Re: převody nemovitostí mezi sourozenci

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 25.03.2008 10:15:51

Dobrý den,
no přece darovací smlouvou. Jak jste se na těchto stránkách jistě dočetli z těch stovek příspěvků na toto téma, víte, že budete od darovací daně osvobozeni.
Pak zaplatíte jen 500,- Kč za kolek na vklad do KN.

darování poloviny rodinného domku s pozemkem.

Miroslav Trčka, 24.03.2008 12:17:35

Dobrý den. prosím o radu. Máme s manželkou domek s pozemkem v SJM. Pro velké neshody s mojí dcerou, která je k manželce nevlastní ,bych chtěl svoji polovinu darovat manželce tak, aby celý majetek byl pouze v jejím vlastnictví.

V případě,že to je možné můžeme si sepsat darovací smlouvu sami a jaké doklady musíme k darovací smlouvě dodat.

v případě,že to provést nelze,poraďte mi prosím,jak postupovat dále .

Děkuji.

vyrovnání mezi sourozenci

Iveta Feitová, 22.03.2008 13:37:41

Dobrý den,
moje rodiče vlastní RD, a s nimi tam žije moje sestra.Nyní chce náš otec darovat celý dům mé sestře,jak jsem pochopila,ona nemá povinost mě vyplatit..ale otec nechce,aby to dopadlo tak, že ona dostane celý dům a já od ní nedostanu nic.Obávám se toho, že i když se ústně domluvíme, že mě vyplatí, že z toho poté sejde,proto bych se chtěla zeptat, zda-li je potřeba sepsat,a jakou, smlouvu,když sestře tedy otec daruje dům,ale tak aby měl jistotu, že mě sestra také vyplatí a "nevyšoupne" mě.
Jak jsem se zde také dočetla, není potřeba u darovací smlouvy odhad...takže záleží tedy na sestře, zda-li mě vůbec vyplatí a kolik mi bude ochotna dát? nebo to může i můj otec stanovit?

předem díky za odpověď.
Iveta F.

Možnost vrácení nemovitosti darem

edita pokorna, 18.03.2008 18:04:13

Dobrý den chtěla bych se zeptat.V roce 2004 jsme převedli nemovitost na dceru formou darovací.Dcera bohužel se odům nestará ani nepokrývá celkové náklady nutné k provozu mám obavy že je dům zadlužený.Chci se zeptat je možné dostat nemovitost zpět s jejím popřípadě bez jejího souhlasu? Děkuji Edita

Re: Možnost vrácení nemovitosti darem

Mgr. Oldřich Topka, 19.03.2008 11:16:32

Dobrý den, s jejím souhlasem by jste to měli nejsnazší, protože by Vám ji prostě darovala nazpět. Když souhlasit nebude, pak to bude obtížné. Vrácení daru se můžete domáhat podle §630 občanského zákoníku, jestliže se obdarovaný chová k dárci nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy, což ovšem není tento případ. Jinou možností je, že by ustanovení o vrácení daru bylo přímo v darovací smlouvě, ale pochybuji, že něco takového bylo sjednáno (v době darování jste jistě něco takového neočekávali).

Re: Možnost vrácení nemovitosti darem

edita pokorna, 19.03.2008 11:37:30

Dobrý den děkuji za odpovědˇ jen bych ještě chtěla vědět v případě, že byl dům třeba zastaven kvůli půjčce nebo hypotéce zda to jde i s tímto závazkem mockrát děkuji za odpovědˇ.

Re: Možnost vrácení nemovitosti darem

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 19.03.2008 16:21:35

Dobrý den,
existence hypoteční zástavy na nemovitosti obecně nebrání jejímu převodu.

Prodej za nižší odhadní cenu

Eva Kalátová, 18.03.2008 12:24:01

Dobrý den.
Moje nepokrevní příbuzná by mi chtěla kvůli dobrým vztahům prodat nemovitost za cca 1/8 její odhadní ceny. Vím, že se v tomto případě platí daň z převodu nemovitosti z odhadní ceny. Platí se i daň darovací z rozdílu ceny odhadní a ceny kupní? Jak se vyvarovat tomu, aby finanční úřad nemohl takovýto prodej považovat za zastřené darování?
Děkuji předem za odpovědi.

Re: Prodej za nižší odhadní cenu

Mgr. Oldřich Topka, 19.03.2008 11:07:06

Dobrý den, daň z převodu a daň darovací jsou odlišné, samostatné daně. Jestliže Vám FÚ vyměří daň z převodu, tak Vám zároveň nevyměří daň darovací (a naopak).

darování poloviny nemovitosti

Zora Palčisková, 17.03.2008 18:53:11

Dobrý den.Prosím Vás o odpověď co vše je potřeba, když bratr chce sestře darovat polovinu nemovitosti, vč. pozemků, to vše zděděné po rodičích.Jsme oba spolumajitelé, ale bratr se chce své poloviny vzdát. Stačí pouze na KÚ či je potřeba návštěva notáře? (kromě podepsání smluv před notářem). Děkuji.

Re: darování poloviny nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 18.03.2008 10:29:35

Dobrý den,
je nutné sepsat darovací smlouvu a tu spolu s návrhem na vklad vložit do KN.

darovací smlouva

Robert Zemek, 14.03.2008 17:58:37

Mohu Vás ještě otravovat o zaslání formuláře darovací smlouvy.Na netu prý nejsou všechny zrovna kvalitní a ja nevim jaký jsou náležitosti.A jestli mi ještě poradíte jestli se za to něco platí.nebo stačí smlouva a dát to na katastr?Mockrát Vam děkuji a omlouvam se že tak otravuji

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 17.03.2008 09:34:44

Dobrý den,
žádný vzor Vám zasílat nebudeme. Pokud si nevíte rady, navštivte raději odborníka.

Právní ošetření

Milena, 14.03.2008 14:15:13

Dobrý den,když si to tu čtu jak se darování zjednodušilo,tak mě napadá zda je to nějak chráněno..když stačí jen smlouvy mezi ty co darujou a obdarovaným..dám příklad..třeba mám sestru a ta se rozhodne,že si napíše takovouhle darovací smlouvu mezi sebou a rodiči na rodinný domek..zfalšuje podpisy a odnese to KÚ.To potom to všechno normálně proběhne a ona po pár měsíích bude majitelkou domku??Nějak mi v tom sistému něco chybí..Je to tak jednoduché nebo se mýlím???Děkuju za vysvětlení ,ale nechápu to..

Re: Právní ošetření

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 14.03.2008 14:18:53

Dobrý den,
k podvodu samozřejmě může dojít a i k nim dochází (jinak by ani noviny neměly o čem psát). Určitým ošetřením je už jen to, že na smlouvách o převodu nemovitosti musí být ověřené podpisy.

Re: Právní ošetření

Milena, 14.03.2008 14:26:32

děkuju za odpověd..takže ty podpisy musejí být napsané před notářem amusí být na nich razítko...ted to chápu dobře???

Re: Právní ošetření

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 14.03.2008 14:32:35

Ano, buď před notářem nebo úředníkem města či advokátem. Takto ověřené podpisy musejí být na alespoň 1 výtisku předkládanému katastrálnímu úřadu.

Re: Právní ošetření

Milena, 14.03.2008 14:53:40

Tak aspoň něco..ještě jednou děkuju a zas jsem o něco chytřejší..

kupní nebo darovací smlouva

Robert Zemek, 14.03.2008 12:59:21

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal co je lepší, kuli daním atd.Rodiče na
mne chtěj napsat pozemek.Nevíme ale co je lepší darovací smlouva či kupní za simbolickou částku 1Kč? Mockrát děkuji.

Re: kupní nebo darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 14.03.2008 14:06:39

Dobrý den,
i když to nazvete kupní smlouvou a uvedete "kupní cenu" 1,- Kč, bude to stejně finanční úřad považovat za zastřenou smlouvu darovací.
V případě darování mezi Vámi a rodiči, nebudete platit darovací daň, od té jste osvobozeni.
Kdyby šlo o prodej, platili by min. daň z převodu nemovitostí.

Re: kupní nebo darovací smlouva

Jaroslava Oherová, 17.03.2008 18:41:15

Dobrý den,mám dotaz bratr mi chce darovat pozemek a potřebujem vědět jestli musíme mít odhad tohoto pozemku.děkuji za odpověd

Darování nemovitosti

Karolína Maříková, 12.03.2008 15:27:56

Dobrý den!

V naší rodině bysme chtěli převést pozemek s chatou z babičky na jejího syna. Jenže máme problém s KN. Pozemek je zapsán v KN i v LV, ale chata je tam zapsána ještě před její rekonstrukcí(zvětšením), což je záležitost stará tak 40 let. celou dobu nikdo z rodiny o tom neměl ani tušení, zjistili jsme to nedávno a nemáme ani doklady o kolaudaci, protože dříve nebyla kolaudace chat nutná. Můžeme převod provést i přesto,že víme, že zápis v KN neodpovídá přesně skutečnosti. Vystavujeme se tak nějakému riziku? A jak bysme měli postupovat, kdybysme to chtěli v KN změnit?
Předem moc děkuji za odpověď. S pozdravem.Karolína Maříková

darovací smlouva

Zlata Svobodová, 11.03.2008 21:33:26

darovací smlouva
Zlata Svobodová, Dobrý den, chtěla bych se zeptat, máme spolu s manželem dům ve SJM a chceme jej darovat našim dvěma dětem. Jak máme postupovat, vytvořit dvě darovací smlouvy pro každého z dětí na polovinu nebo stačí jedna smlouva ve které budou uvedeni oba dva s tím, že každý bude mít darovanou polovinu nemovitosti? Jakým způsobem uvést do smlouvy nás jako věcné břemeno s právem doživotního bydlení? Děkuji Svobodová

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 12.03.2008 09:24:12

Dobrý den,
v tomto případě stačí sepsání jedné smlouvy, v níž na jedné straně budete vy jako dárci a na druhé straně vaše děti jako obdarovaní, kdy každý získá podíl o velikosti 1/2 na nemovitosti.
Co se týče zřízení věcného břemene - podívejte se např. do Vzorů smluv na těchto stránkách.

darovací a kupní smlouva

Petra Chudomská, 11.03.2008 18:28:52

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli je lepší darovací nebo kupní smlouva.Rodiče na mne chtej přepsat pozemek na kterém plánuju stavbu rod.domu.A jestli to musí byt sepsané u notáře, nebo jestli stačí mít smlouvu staženou z netu.Mockrát děkuji

Re: darovací a kupní smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 12.03.2008 09:25:53

Dobrý den,
záleží na tom, jestli Vám chtějí pozemek darovat nebo prodat. A to je přece zásadní rozdíl, ne?
Sepsané u notáře to být nemusí, vzor si můžete najít kdekoli, ale hlavně to sepište správně.
Ne každý vzor je správný.

byt

David Holý, 11.03.2008 10:15:27

Dobrý den,prosím o laskavou radu,moje manželka měla za svobodna po babičce byt v osobním vlastniství.Tento jsme ale v době manželství prodali a peníze za tento jsme použili k nákupu nového bytu-družstevního.Ve smlouvě o koupi členských práv v družstvu ani nájemní smlouvě moje jméno není zmiňované,ale přesto mám obavu zda při mém umrtí by na tento byt neměli nárok i děti z mého prvního manželství.
Jestli ano,mám manželce darovat za života půlku členství v družstvu?? Děkuji David Holý

darovací daň

Marcel Kurfürst, 10.03.2008 11:11:55

Dobrý den, dočetl jsem se, že od 1.1.2008 se darovací daň v přímé linii, v mém přépadě na matku naplatí, ovšem je tam věta, v případě min. 1 letého společného bydlení. S matkou již samozřejmě nebydlím a chtěl bych jí věnovat byt. Jaká je prosím tedy výměra daně ?
Děkuji

Re: darovací daň

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 10.03.2008 11:18:08

Dobrý den,
trošku motáte dvě nesouvisející věci dohromady.
Pokud jde o darování mezi Vámi a Vaší matkou, jde o darování v I. skupině, které je od daně darovací osvobozeno.
Žádná podmínka společného bydlení ani žádná jiná zde stanovena není. To se týká jiných osob v nepříbuzenském vztahu.

Re: darovací daň

Marcel Kurfürst, 10.03.2008 14:35:13

Aha, děkuji :-) Takže se nemusí dělat ani znal. posudek že ? Tento byt je pořád ještě ve sdružení nájemníků, tudíž dle zákona musím obejít všechny a nabídnout jim cenu za kterou to chci prodat, ovšem nyní nechci prodat, ale darovat. Určitě nebudu obcházet všechny a nabízet jim darování že ? :-)

Re: darovací daň

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 11.03.2008 15:02:04

Počkejte, počkejte ... ve sdružení nájemníků? Máte tím na mysli družstvo, nebo co?
Pokud družstvo, tak se nepřevádí byt, ale jen členská práva a povinnosti a nevkládá se to do katastru.
Sousedy obcházet nemusíte. I kdyby jste měli dům v podílovém spoluvlastnictví, tak pro převod osobě blízké se předkupní právo neuplatní.

postup

Milena, 09.03.2008 20:38:29

Dobrý den,můžete mi prosím zdělit postup při darování majetku..manžel a já jsme dostali od jeho rodičů byt..smlouvu již máme sepsanou...co dál??Děkuju..

Re: postup

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 10.03.2008 09:28:16

Dobrý den,
smlouvu v potřebném počtu výtisků (počet účastníků + 2) spolu s návrhem na vklad event. dalšími přílohami vložte na katastrální úřad.

Darování nemovitosti

Jana Hallová, 08.03.2008 08:24:32

Dobrý den. Manžel dostal darem od rodičů dům. Byla sepsána darovací smlouva a na katastru nemovitostí je zapsán manžel jako vlastník nemovitosti, rodiče mají pouze právo na dožití(věcné břemeno). Nyní mi chce manžel darovat půlku této nemovitosti, protože jsem ji zrekonstruovala z vlastních prostředků(dědictví po mých rodičích). Lze toto darování provést popř.i přes zákaz jeho rodičů, kteří mu nemovitost darovali?Lze již jednou darovanou nemovitost darovat podruhé? A pokud se tak učiní, nemůžou jeho děti z prvního manželství po jeho smrti darovací smlouvu napadnout? Není jistější půl domu převést na mne kupní smlouvou? Děkuji za odpověď.

Re: Darování nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 10.03.2008 09:30:51

Dobrý den,
zákaz by musel být uveden v původní darovací smlouvě. Nemovitost může být prodávána či darována třeba milionkrát. Jeho děti nemají důvod darovací smlouvu napadat.

darování bytu

Jarmila P., 07.03.2008 15:34:49

Dobrý den, chystáme provést převod domu (darování, který je momentálně ve vlastnictví mého otce a bratra. Jako jakousi kompenzaci chceme na bratra převést byt, který je vlastnictvím mým a mého manžela (SJM). Je darování tohoto bytu bratrovi také osvobozeno od darovací daně? A pokud ne, jak tuším, lze toto vyřešit předchozím darováním manželova podílu mně a potom celého bytu mnou bratrovi? Děkuji za odpověď.

Re: darování bytu

Mgr. Oldřich Topka, 07.03.2008 16:11:26

Dobrý den, jestliže věc převádí spoluvlastníci, tak se daň posuzuje jednotlivě. Převod z bratra/otce na sestru je osvobozen, ale u švagrovství už ne, takže z 1/2 hodnoty bytu se daň platit bude. To platí i ohledně domku a dalších osobách. Osvobozeny jsou osoby v I. a II. skupině, přičemž jde výhradně o pokrevní příbuzenství. Skupiny naleznete v §11 zák.č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Darování nemovitosti do SJM nebo do podílového vlastnictví

Martin Holub, 07.03.2008 12:34:19

Může jeden z manželů darovat (převést) svou nemovitost do SJM nebo do podílového spoluvlastnictví tak, aby jejich právní vztahy byly k této nemovitosti rovné (společné nakládání s nemovitostí). Lze tento úkon udělat standardní darovací či jinou smlouvou.
M.H.

Re: Darování nemovitosti do SJM nebo do podílového vlastnictví

Mgr. Oldřich Topka, 07.03.2008 16:07:12

Dobrý den, do SJM darovat nemůže, protože je sám vlastníkem (sám sobě nic darovat nemůže). Může ji darovat do podílového spoluvlastnictví, pak budou spoluvlastníci bez ohledu na manželský svazek a jeho trvání. Anebo může být uzavřena smlouva o rozšíření SJM ve formě notářského zápisu. Pak bude nemovitost v SJM a v případě rozvodu se bude muset vypořádat. Nevýhodou je, že notář si za zápis účtuje dle tarifu procenta z ceny věci a za podobné notářské zápisy (u nemovitostí) se tak odměna pohybuje v desítkách tisíc korun.

dotaz

Karel kanovsky, 06.03.2008 17:45:53

Manžel koupil rodinný dům v době trvání našeho manželství na své jméno . V kupní smlouvě je můj souhlas se smluvním převodem potvrzením registračního dotazníku. Smlouva byla uzavřena v roce 1982.Ptám se prosím, zda majetek patří do SJM a dále zda je možno převést tuto nemovitost darem na mé jméno.

Re: dotaz

Mgr. Oldřich Topka, 07.03.2008 08:41:25

Dobrý den, v době, kdy došlo ke koupi, platil institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů, ale i tehdy platilo, že co bylo získáno jedním z manželů za trvání manželství patří do BSM. Jestliže tedy kupoval dům za společné peníze, měl být v BSM (dnes společné jmění manželů SJM). Kdyby tomu tak bylo, nemusela by se uzavírat darovací smlouva, protože by jste již (spolu)vlastníkem byla. Tu ani není možné uzavřít mezi manželi o věci, která je s SJM.

darování pozemku

Adriana Vahalová, 06.03.2008 12:17:37

chci darovat synovi pozemek.chtěla bych se zeptat jestli je mutný odhad. A co je vše potřeba. Děkuji

Re: darování pozemku

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 06.03.2008 12:43:19

Dobrý den,
při tomto darování jste osvobozena od daně darovací; z toho důvodu není třeba ani odhad ani podávat daňové přiznání.
Stačí sepsat darovací smlouvu a tu spolu s návrhem na vklad vložit do KN.

Darovací daň

Josef Březina, 05.03.2008 23:39:14

Dobrý den.Má žena,syn a já jsme majiteli domku a chtěli bychom ho darovat dvoum dcerám mé švagrové,tedy sestře mé ženy.Prosím jaká by měla být smlouva a jestli se ještě platí darovací daň.
Děkuji

Re: Darovací daň

Mgr. Oldřich Topka, 06.03.2008 07:49:33

Dobrý den, smlouva by měla být darovací, více se o ní dozvíte v celé této diskuzi. Protože jste 3 spoluvlastníci a každý máte jiný vztah k obdarovaným, bude se darovací daň řídit odděleným režimem, u každého z dárců se posoudí samostatně. Vaše manželka je pokrevní příbuzná (teta - neteře), a v jejím případě bude převod od darovací daně osvobozen. Vy (jako nepokrevní strýc) a syn (jako bratranec) však již nespadáte do kategorie pro osvobození, takže z Vámi darovaných třetin nemovitosti se bude platit darovací daň.

zůžení SJM

Jaroslav Veselý, 05.03.2008 17:31:36

Chci se zeptat, jaké, jsou nutné dokumenty pro zúžení
SJM na jednoho z manželů, je mi jasné, že bude třeba
notářský zápis, ale co bude požadovat notář ke zpracování tohoto notářské zápisu

Veselý

Re: zůžení SJM

Mgr. Oldřich Topka, 06.03.2008 07:42:58

Dobrý den, především soupis toho, co má být vyčleněno z režimu SJM (a co do něj zatím spadá, ne tedy žádné věci, které nejsou v SJM). Dohodu o zúžení SJM si můžete připravit předem i Vy sami a pak ji uzavřít formou notářského zápisu. V dohodě nezapomeňte uvést, který z Vás se stane výlučným vlastníkem, té které věci vyjmuté ze SJM. Další info si vyžádejte přímo u notáře. Jeho odměna se bude řídit tarifem podle ceny majetku, kterého se dohoda týká.

Darovací smlouva pro dvě osoby

Jiřina Černá, 04.03.2008 18:09:48

Dobrý den,
maminka vlastní zahradu s menším domkem pro rekreaci a chce ho věnovat mně a mé sestře. Chci se zeptat, jestli v takovém případě musíme mít dvě darovací smlouvy nebo mohou být v jedné smlouvě uvedeni dva obdarovaní. Děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva pro dvě osoby

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 05.03.2008 10:51:08

Dobrý den,
stačí 1 smlouva, kde jako dárce bude maminka a obdarované Vy a sestra s tím, že předmět darování získáte do podílového spoluvlastnictví.

Dotaz ohledně darovaní majetku dceři

Hana Poustková, 04.03.2008 14:43:19

Dobrý den,
chtěla jsem se informovat,jak je to s darovací daní, protože jsem se doslechla, že od letošního roku se již nemusí plati tato daň.
Mám ve svém vlastnictví půlku chalupy a druhou půlkou jsem po smrti manžela vyplatila syna. Ale nyní bych chtěla tu mou půlku darovat dceři z prvního manželství.Co je vše k tomu potřeba? Děkuji za odpověď.

Re: Dotaz ohledně darovaní majetku dceři

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 04.03.2008 15:01:01

Dobrý den,
v případě darování mezi osobami I. a II. skupiny se již neplatí darovací daň a není tak nutný odhad ani podávat daňové přiznání.
Musíte sepsat darovací smlouvu a tu spolu s návrhem na vklad vložit do KN.

dotaz k darovací smlouvě

Jaroslav Veselý, 03.03.2008 18:58:54

Jsme spolu s manželkou spolumajiteli, rodinnného domu,
dále samostatného bytu na jiné adrese, a polností,
Vzhledem k situaci v rodině chci darovat svoje podíly
z uvedených nemovitostí dceři, Jak to mám formulovat
do darovací smlouvy, pokud chci zachovat.aby podíly
manželky zůstaly v původním právním stavu a můje podíly patřily dceři.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Ing. Veselý

Re: dotaz k darovací smlouvě

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 04.03.2008 08:52:14

Dobrý den,
pokud máte nemovitosti v SJM (tedy nabyli jste je s manželkou za trvání manželství), nemáte ani jeden z Vás podíl, který by byl schopen samostatného převodu.
To lze pouze tehdy, máte-li nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví (např. získali jste je před manželstvím).

dědictví mezi sourozenci

Alena Šubrtová, 02.03.2008 19:46:22

Dobrý den,
rodiče nám zemřeli a zanechali nam menší domek.Mám pět sourozenců z toho jsme byli tři kteří jsme chtěli vyplatit,bratr a sestra chtěli zůstat v domku a nás měli vyplatit.Ted´ už je po uplynutí doby kdy nás měli vyplatit a vůbec s námi nekomunikují.Všichni víme,že na vyplacení nemají.Chtěla jsem se zeptat jestli je možnost aby domek získal jiný sourozenec a ostatní vyplatil.Nebo co jiného dělat nebo na koho jiného se obrátit.


Děkuji za vaši odpověd´

Re: dědictví mezi sourozenci

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.03.2008 08:47:22

Dobrý den,
Váš dotaz je trošku zmatený. Chápu správně, že dědické řízení skončilo v jeho rámci bylo rozhodnuto o tom, kdo zdědí dům a jakou částku má vyplatit ostatním?
Pokud ano, tak můžete tohoto sourozence žalovat o zaplacení dlužné částky. Dům můžete získat jen tak, že by došlo k uzavření darovací či kupní smlouvy.

Věcné břemenov darovací smlouvě - oprávněné osoby

Andrea Korcová, 28.02.2008 11:40:29

Dobrý den.Mám na Vás ještě jeden dotaz: Když budu v darovací smlouvě na nemovitost zřizovat věcné břemeno pro rodiče (jenž mi nemovitost darují, ale budou zde dále žít), musí být darovací smlouva podepsána i otcem? - byt je v OV a je psán jen na matku, ale břemeno by bylo na oba. Jak to udělat? Je otec účastníkem smlouvy i když jde o darování jen mezi mnou a matkou? Předem děkuji za odpověď. Andrea Korcová

Re: Věcné břemenov darovací smlouvě - oprávněné osoby

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 29.02.2008 09:03:38

Dobrý den,
v takovém případě je vhodnější (přehlednější) sepsat smlouvu o zřízení věcného břemene zvlášť a neuvádět ji jako součást darovací smlouvy.

Majetkové vypořádání

Nikola Zahradníková, 27.02.2008 11:38:30

Dobrý den,
měla bych dotaz, ohledně majetkového vypořádání, jsme s manželem před rozvodem, on je podnikatel a má firmu spol.s.r.o., žijeme v domě , který muž vlastnil už před svatbou, pře šesti lety jsme dům celý zrekonstuovali, máme spolu dvě děti ve věku 15 a 13 let.Chtěla bych vědět, jestli máme nárok na nějaké vyrovnání , ohledně firmy a domu.
Děkuji za odpověď

Re: Majetkové vypořádání

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 27.02.2008 12:51:47

Dobrý den,
z obojeho nárok na vypořádání máte. Co se týče domu, tak na polovinu veškerých investic vložených do domu za trvání manželství.
Za jeho firmy zase plynou jeho příjmy, na kterých máte také právo se podílet.

Prosím o radu

Iva Malcová, 27.02.2008 11:09:03

Dobrý den,v roce 2006 moje babička ještě za života naší matky převedla na její žádost rodinný dům na mého bratra. V té době babička byla po mrtvici a tudíš nebyla schopna normálně reagovat,čehož matka využila. teď je babička již v pořádku. Můj bratr však ještě dosud nezaplatil darovací daň a ještě ke všemu má ohromné dluhy,a včera k naší babičce ,která bydlí v domečku přišel exekutor a řekl jí,jaké dluhy má její vnuk. Jestli babička přijde o bydlení,tak bude mít z toho smrt,je přeci jenom již stará (80) a nemocná. Bratr se o ní nestará,když je nemocná,tak se o babičku starají sousedé. Aby babička nepřila o domeček,pomohlo by,kdyby můj bratr na mě převedl onen domeček a já jsem zaplatila tu dlužnou částku darovací daně za rok 2006? Tedy pokud domeček ještě není zastaven. A ještě kolik je darovací daň a přičítají se k ní penále ? Děkuji za vaší odpověď

Re: Prosím o radu

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 27.02.2008 12:57:03

Dobrý den,
Vaše babička by se mohla domáhat vrácení daru, nicméně dobrovolně jí ho asi nevrátí a na soud babička zřejmě nebude mít nervy. Pokud Vám bratr dům daruje, bude toto darování od darovací daně osvobozeno. Jestli za něj daň uhradit chcete, záleží na Vás. Darovací daň tehdy činila 1 % z odhadní ceny nemovitosti.
A jestli by pomohlo, aby babička nepřišla o bydlení by záleželo čistě na Vás, kdybyste se stala novým vlastníkem domu.

Darování - napadnutí smlouvy

Renata Drašnarová, 25.02.2008 15:34:16

Dobrý den,

pokud daruje manžel svojí manželce polovinu svého domu, může jeho dcera s prvního manželství po jeho smrti napadnout tuto smlouvu s tím, že přišla o svoje dědictví?

Děkuji za odpověď.

Re: Darování - napadnutí smlouvy

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 25.02.2008 16:06:23

Dobrý den,
to opravdu nemůže. To byste pak mohla napadat jakýkoli převod jakékoli věci komukoli a to je přece nesmysl!

Re: Darování - napadnutí smlouvy

lenka hercíková, 26.02.2008 11:07:11

Paní Renato, pokud budete v katastru nemovitostí zapsána jako majitelka poloviny domu, tak bude vše v pořádku. Proč by Vám Váš manžel nemohl darovat polovinu domu když jste spolu žili, měli společnou domácnost atd.

lhůta na vklad

jarda, 25.02.2008 13:26:00

dobrý den,
existuje nějaká lhůta, do které se musí podat návrh na vklad smlouvy darovací do katastru nemovitostí? někde jsem četl že do tří dnů, jinde zase, že to není důležité a je možné vklad provést třeba po půl roce od podepsání smouvy.
děkuji za odpověď

Re: lhůta na vklad

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 25.02.2008 16:04:36

Dobrý den,
lhůta uvedená není. Mějte však na paměti, že smlouva nabývá účinků až vkladem do KN a bez tohoto vložení se na vlastnických právech nic nezmění.

Promlčecí doba u daru

Josef, 24.02.2008 21:54:34

Dobrý den. chtel jsem se zeptat zda je nejaka promlčecí doba u darování nemovitosti, nebo dárce múže dar požadovat zpět třeba po 5 letech. A jak potom navracení probýhá když obdarovaní nechtěj dar vrátit, Děkuji za odpověď. Josef

Re: Promlčecí doba u daru

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 25.02.2008 09:08:04

Dobrý den,
dárce může požadovat dar zpět i po 5 letech, ale jen v případě, že se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. v takovém případě může vrácení daru požadovat. Pokud mu obdarovaný nevyhoví dobrovolně, nezbývá, než podat žalobu soudu.

Re: Promlčecí doba u daru

Josef, 25.02.2008 09:51:35

Dobrý den, děkuji za odpověď.§101 zde tedy neplatí? To potom dárce má ale obdarované v šachu a může neustále vyhrožovat žalobou. A ktomu co sem si zde přečet lze §630 použít na cokoli. To je snad lepší žádnej dar nepřijímat než mít nad sebou neustálou hrozbu soudem

darovací smlouva

Roman Mack, 22.02.2008 14:15:39

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, když mi rodiče darovaly nemovitost darovací smlouvou a nevložil jsem to na KN a nemovitost prodají, i když mi ji darovaly, dopustí se trestného činu podvodu, nebo jiného trestného činu ? Předem děkuji za odpověď, Mack.

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.02.2008 14:25:23

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jste smlouvu nevložil do KN, nenabyla tato účinnosti a Vy jste se nestal vlastníkem. Z toho důvodu jsou vlastníky stále rodiče.
Co se týče příp. trestného činu, zde by záleželo na tom, jak dlouhá doba od darování Vám uběhla. Pokud sepsali darovací a kupní smlouvu v průběhu 1 měsíce, mohlo by to za trestný čin být považováno. Pokud ale uběhlo od obojího několik měsíců, těžko zde trestnost prokážete; je Vaše chyba, že jste to do KN nevložil.

vrácení daru

Květa Greplová, 21.02.2008 16:56:12

Dobrý den,popskytla jsem synovi větší fin.částku na rekonstrukci jeho domu z prodeje mého bytu.Domluvili jsme se , že na mě převede polovinu jeho domu.Doporučujete darovací nebo kupní smlouvu. Mám obavu, že by mohl v budoucnu požadovat dar zpět-naše vztahy nyní nejou dobré.Dá se to nějak právně ošetřit. Děkuji za odpověď

Re: vrácení daru

Mgr. Oldřich Topka, 22.02.2008 07:22:15

Dobrý den, darovací smlouva pro Vás bude výhodnější, jelikož se nebude platit daň z příjmu a od darovací jste osvobozeni. Požadovat vrácení daru je sice možné podle §630 občanského zákoníku, ale musí se jednat o chování hrubě porušující dobré mravy. Takové intenzity však běžné neshody v rodinně nejsou. Jde již skutečně o hrubé slovní či fyzické napadaní, opakující se útoky a podobně.

Re: vrácení daru

Květa Greplová, 22.02.2008 16:46:04

Děkuji moc za odpověď.Když bych měla 1/2 darovací smlouvou, v případě dědictví se vychází z odhadu nemovitosti.Mám ještě dceru, tedy syn by jí musel vyplati t její podíl z odhadu(je nižší než tržní cena). V případě , že by následně dům prodal získal by vyšší částku z celého domu.. Mohu tomuto předejít darováním své poloviny na dceru ?Nemůže to být považováno za porušení mravů, když mi polovinu daroval syn ?

napadnuti darovaci smlouvy

martin varga, 21.02.2008 13:27:31

Dobry den
rodiny dum mych rodicu rodice darovaly me sestre,v dome ziji ja,mam tam trvaly pobyt,rodice maji tam trvaly pobyt a sestra ted na mesto podala zadost o zruseni meho pobytu.nemame v rodine dobre vztahy.. sestra ,pred darovanim i rodice, trvaji na tom abych dum opustil.pravnici rikaji ze je vse vporadku ocitnu se na ulici???

dekuji za pomoc

varga_martin@centrum.cz
tel:608440402

Re: napadnuti darovaci smlouvy

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.02.2008 13:37:53

Dobrý den,
v případě, že Vám vlastník nemovitosti (tj. sestra) nedá souhlas dalšímu užívání nemovitosti, stanete se neoprávněným uživatelem. V takovém případě má sestra možnost podat soudu žalobu na Vaše vyklizení z domu, pokud neodejdete dobrovolně. Je pak otázka, jestli soud rozhodne o nějaké bytové náhradě; to bude spíše záležet na konkrétním soudci.
Údaj o trvalém bydlišti naprosto nic neznamená, má pouze evidenční charakter.

darování nezletilé

Dáša Konečná, 20.02.2008 23:48:04

Omlouvám se, ale stále nemohu najít odpověď. vím že odpovídat není Vaše povinnost, ale dobrá vůle. Děkuji předem
1. Když otec vlastní nemovitost a chce ji darovat nezletilé dceři. Matka nezletilé není manželkou otce nezletilé, má cizí státní příslušnost a trvalý pobyt v ČR.
-jako opatrovníka je nutno navrhnout další nezúčastněnou osobu - např. babičku nezletilé, nebo může být jako opatrovník navržena matka? Pokud by musela být navržena např. babička, pak matka bude účastníkem řízení?
2. strýc vlastní nemovitost a chce ideální 1/2 darovat nezletilé neteři
- jako opatrovník má být navržen otec i matka nezletilé ( nejsou manželé, matka cizí státní příslušník, TP v ČR), nebo jen matka? nezletilá žije ve společné domácnosti s matkou i otcem
pokud jen matka, musí být pak otec účastníkem řízení?

Re: darování nezletilé

Mgr. Oldřich Topka, 21.02.2008 07:57:49

Dobrý den, za nezletilého jednají jeho zákonní zástupci. Protože při darování nemovitosti nejde o běžnou záležitost, neuzavře darovací smlouvu nezletilý, ale jeho zákonný zástupce (nejčastěji tedy rodiče). Smlouva však musí schválit soud, pak teprve bud účinná. V tomto řízení soud sám ustanoví kolizního opatrovníka, který hají zájmy nezletilého (např. pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí). V obou případech tedy vůbec nejde o to, jakého opatrovníka navrhovat. Zákonní zástupci se navrhovat nemusí, ti zastupují nezletilého přímo ze zákona. Pouze v případě, že by byla nutná zvýšená ochrana jmění nezletilého by soud ustanovil opatrovníka pro správu majetku.

Re: darování nezletilé

Dáša Konečná, 21.02.2008 22:13:15

Velmi děkuji za odpověď.
Jsem v tomto velmi nejistá proto, že asi před 10 lety otec naší tehdy nezletilé starší dcery daroval dceři nemovitost. Podali jsme tehdy na soud žádost o schválení darovací smlouvy ( nevím, jestli je to správná formulace). V této darovací smlouvě jsem byla uvedena jako zákonný zástupce zastupující dceru. Soud nám ale smlouvu vrátil s tím, že jako matka nemohu v této záležitosti dceru zastupovat, protože je to darování z otce na dceru ( manželé jsme nebyli ani tehdy), údajně by to byl střet zájmů ( nebo tak nějak). Řekli nám, že máme navrhnout jiného opatrovníka, takže se v tomto případě navrhla babička a soud následně smlouvu potvrdil. Jak to, že tedy nyní v případě opět daru z otce na nezl. dceru myslíte, že by to mohlo jít? Tenkrát se to táhlo asi 4 roky, než se to dořešilo a nikdo nám nebyl schopen pořádně poradit - ani v placené právní poradně.Děkuji za odpověď Konečná

Darovací smlouva

Roman Mack, 20.02.2008 23:07:42

Před 3 lety jsem dostal od rodičů darem rodinný barák. Na tento dar je sepsána darovací smlouva a podpisy jsou ověřené u notáře, ale ještě jsem nepodal žádost na vklad na KÚ. Chtěl jsem se Vás zeptat, jestli můžou rodiče tuto nemovitost prodat i když mi tuto nemovitost darovali, ale není to zapsáno na KÚ. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, Mack.

Re: Darovací smlouva

Mgr. Oldřich Topka, 21.02.2008 07:39:57

Dobrý den, to, že se podá návrh na vklad je v rámci darování skutečně velmi podstatné. Nevím, proč jste s tak zásádní věcí celou dobu tak otálel. Navíc jde i o povinnost vlastníků hlásit katastru všechny důležité změny. Darovací smlouva totiž prokazuje vůli stran o darování, ale fakticky podle katastru vlastníkem nejste. Kdyby tedy hypoteticky došlo k prodeji, pak by kupující jednal v dobré víře a s důvěrou v údaje z KN, tedy by se oprávněně domníval, že se jedná o skutečné vlastníky. Vám by pak nezbylo než se s rodiči soudit.

Re: Darovací smlouva

Roman Mack, 22.02.2008 00:34:41

Děkuji za odpověď. Mám ještě jeden dotaz. Když tedy rodiče nemovitost prodají i když mi ji darovaly darovací smlouvou, ale nevložil jsem to na KN, dopustí se trestného činu podvodu, nebo jiného trestného činu ? Předem děkuji, Mack.

Uvedení příbuzenského poměry mezi účastníky

Filip Vízek, 20.02.2008 10:48:37

Dobrý den, prosím o radu. Uvádí se v darovací smlouvě příbuzenský vztah mezi účastníky, např., že obdarovaná je manželkou dárce. Děkuji za tuto možnost konsultace a přeji pěkný den. F. Vízek

Re: Uvedení příbuzenského poměry mezi účastníky

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 20.02.2008 13:19:47

Dobrý den,
uvedení tohoto příbuzenského vztahu je určitě možné, dá se říci vhodné, protože je z něj ihned patrný důvod pro osvobození od daně darovací.

břemeno

jarda, 20.02.2008 10:09:09

prosím můžete mi poradit jestli je lépe zřídit břemeno úplatné či ne? jedná se o břemeno dožití při darování nemovitosti. děkuji za odpověď, v celém foru jsem odpovď nenašel. děkuji

Re: břemeno

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 20.02.2008 13:17:50

Dobrý den,
to ale opravdu záleží jen na Vás, resp. na oprávněném a povinném z věcného břemene.

Re: břemeno

jarda, 20.02.2008 14:16:55

děkuji Vám za odpověď. Jedná se mi především o to, aby stát po letech nevyrukoval např. s tím, že jsem z úplatného břemene měl zaplatit daň... Toto tedy nehrozí? Břemeno nepodléhá dani?

Re: břemeno

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 20.02.2008 14:44:25

Na daň jste se ale poprvé neptal. Samozřejmě že i věcné břemeno podléhá dani. Pokud je zřízeno jako bezúplatné, je předmětem daně darovací. Zde byste byl osvobozen stejně jako u jiného darování - tedy mezi osobami I. a II. skupiny.

Re: břemeno

jarda, 20.02.2008 15:01:36

jsem zatížen břemenem (100kč měsíčně) na nemovitost ve které žiji a břemeno je zřízeno pro mé rodiče. úplatnost břemene byla jen formální, už nevím z jakých důvodů byla zřízena, každopádně rodičům nic neplatím, oni nic nechtějí, žádnou dan jsme z ni tedy neplatili. je to tedy chyba? nyní chci převést dům na dceru a nevím, jestli nebude lepší původní darovací smlouvu od mých rodičů pro mne nejdříve zrušit - kvůli dani z břemene. nebo se dan neplatí pokud je tak nízká?
mockrát děkuji za trpělivost a odpovědi!!!!

darovací smlouva

alena mašková, 20.02.2008 10:08:08

dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může být darovací smlouva uzavřena mezi třemi členy rodiny? Jedná se o byt, který patří mé matce. Ta mi ho daruje a já budu na základě toho povinna vyplatit bráchu.
Děkuji za odpověď

Ideální polovina

Pavel Hýža, 18.02.2008 16:59:16

S bratrem jsme zdědili každý ideální polovinu zahrady. S jeho souhlasem jsem na ní postavil hospodářskou budovu k údržbě zahrady (stavební povolení vydáno na mne). Bratr zahradu nevyužívá a rozhodl se, že mi svou polovinu daruje. Stačí jen darovací smlouva na zahradu? Jak ošetřit vlastnictví hospodářské budovy, která vznikla v době společného vlastnictví? Děkuji za odpověď.

Re: Ideální polovina

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 18.02.2008 17:02:01

Dobrý den,
předpokládám, že tato budova není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Pokud opravdu ne, postačí zmínka v darovací smlouvě o této budově, tedy že je darován podíl o velikosti 1/2 vč. budovy na pozemku se nacházejícím.

Re: Ideální polovina

Pavel Hýža, 18.02.2008 17:52:44

Děkuji za rychlou odpověď.Budova ale je evidována v katastru nemovitostí.

Re: Ideální polovina

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 19.02.2008 08:23:16

Dobrý den,
pokud je evidována v KN, je třeba v darovací smlouvě tuto budovu přesně identifikovat tak, jak je ve výpise z KN uvedena.

Re: Ideální polovina

Pavel Hýža, 24.02.2008 07:34:57

Děkuji za odpověď. Ve "Výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí" jsem uveden jako nabyvatel. mám tomu rozumět tak, že jsem již evidován jako majitel. Děkuji.

břemeno

jarda, 18.02.2008 10:16:31

Dobrý den, převádím na dceru darovací smouvou nemovitosti. Dům jsem dostal s věcným břemenem dožití mých rodičů, které tedy převedu ve smlouvě na dceru a zřídím břemeno i pro mne. Břemeno mých rodičů je ohodnoceno 100 kč měsíčně. Můžete mi prosím poradit, jestli břemeno ponechat placené nebo raději zrušit a pořídit břemeno bezúplatné? Platí se z tohoto daň? V diskuzi jsem zjistil, že je to kvůli případnému dědictví, ale úplně tomu nerozumím... pokud se bude rozdělovat zbylý majetek, prý se k tomu přihlíží, ale je to tedy + nebo - když je břemeno úplatné?
MOckrát děkuji za odpověd!!!

Převod 1/2 nemovitosti

Filip Ambrož, 18.02.2008 09:12:33

Dobrý den,

Přítelkyně vlastní spolu s bratrem nemovitost v poměru 50/50. Nyní plánujeme tuto nemovitost rekonstruovat a jelikož bude úvěr na moji osobu, chtěli bychom také její polovinu nemovitosti převést na mě. Jak má prosím vypadat darovací smlouva mezi ní a mnou? Co je třeba ještě zařídit?

Děkuji za odpověď.

Re: Převod 1/2 nemovitosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 18.02.2008 09:41:55

Dobrý den,
darovací smlouva musí být písemná a musí z ní být zřejmé "komu se co" daruje. Tato smlouva se vkládá do katastru nemovitostí spolu s návrhem na vklad.
Doporučuji pořídit rovněž písemné prohlášení jejího bratra, že nechce využít předkupního práva na tento její podíl.

Re: Převod 1/2 nemovitosti

Filip Ambrož, 18.02.2008 11:06:59

Děkuji za odpověď. Jak je to pak s daní za převod, pokud nejsme příbuzní, což je nyní už osvobozené od daně?

Dar za přistoupení ke dluhům.

Bedřich Zítko, 16.02.2008 02:41:34

Před lety (1994)jsem přistoupil k dluhům svého otce které měl vůči KB,zastavený majetek jsem potom se souhlasem KB "dostal" prostřednictvím darovací smlouvy od svého otce,byla to poslední šance před exekucí na tento majetek ze strany KB.Základem všeho byla ovšem darovací smlouva,kterou mi můj otec daroval tyto zastavené nemovitosti. Následně jsem roky mořil dluhy,jimiž byly tyto nemovitosti vázány vůči KB. Má můj bratr právo nárokovat si tento majetek(jeho zahrnutí)do dědického řízení?Existuje totiž právě ta původní smlouva,v níž jsem tyto nemovotosti dostal darem,přestože jsem splácel dluhy.

Příkazy a povinnosti v darovací smlouvě na nemovitost

Andrea Korcová, 15.02.2008 11:20:33

Dobrý den. Děkuji Vám za rychlou odpověď. Na toto věcné břemeno musí být zvláštní smlouva nebo to KN zapíše pokud si to "přečte" v darovací smlouvě? Nevím jak je možné pak toto věcné břemeno zrušit. Bylo by možné toto "bydlení rodičů" ošetřit např. nájemní smlouvou, kde by cena byla 0 - nebude to pak třeba nějaký problém (daňový apod?) Jaký způsob pro zajištění tohoto práva bydlení rodičů by byl nejlepší? Za odpověď předem děkuji. Andrea Korcová

Re: Příkazy a povinnosti v darovací smlouvě na nemovitost

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 15.02.2008 11:26:28

Dobrý den,
k.ú. si to nejen přečte v darovací smlouvě, ale především to bude obsahem návrhu na vklad, takže bude vědět, že si to má "přečíst".
Zrušit se dá dohodou, nebo příp. soudním rozhodnutím.
Nájemní smlouvou se dá věc řešit taky, ale nemůže být sjednána bezúplatnost. To by pak nebyla nájemní smlouva, protože zákon úplatnost tohoto vztahu vyžaduje.
Pak tam můžou bydlet bez jakékoli smlouvy, jen s Vaším ústním souhlasem, který jim můžete kdykoli odepřít.
Záleží na tom, co od toho očekáváte.

Označení účastníků v darovací smlouvě

Filip Vízek, 14.02.2008 22:24:39

Dobrý den,
obracím se na Vás s tímto dotazem. Je třeba v textu darovací smlouvy skloňovat označení účastníků? Např. tehdy, když obdarovanou má být žena. Píše se v tomto případě - dárce daruje obdarované..., nebo bez ohledu na pohlaví platí již od uvedení u jména, adresy a r.č. dárce/obdarovaný za všech okolností. Předem děkuji za odpověď. Filip Vízek

Re: Označení účastníků v darovací smlouvě

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 15.02.2008 09:02:36

Dobrý den,
tak tato věc záleží čistě na Vás. Je to úplně jedno.

převod

Petr Mařas, 13.02.2008 16:43:38

Dobrý den.
Ctěl bych se zeptat, zda je darování pozemku v následujícím případě osvobozeno od darovací daně.

Pozemek v hodnotě cca 400 000 Kč vlastní společně můj švagr se svojí manželkou a chtěl by ho darovat mě a mé manželce.
A zda v případě, že toto není od darovací daně osvobozeno lze použít postup: manželka mého švagra daruje svůj podíl mému švagrovi a ten po zapsání tohoto do katastru daruje celý pozemek mé manželce.

Případně prosím o doporučení jiného postupu jak za daně utratit co nejméně

Děkuji

kolek

jaroslav, 13.02.2008 10:23:21

Dobrý den,
rád bych se zeptal na následující- poplatek (kolek 500,-kč) za návrh na vklad darovací smlouvy do katastru platím přímo na katastru nebo na úřadě při ověřování podpisu darovací smlouvy? Jedná se o katastr Prahy západ. děkuji za odpovědi!

Re: kolek

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 13.02.2008 13:03:24

Dobrý den,
kolek v hodnotě 500,- Kč dáváte katastrálnímu úřadu.
S darovací smlouvou nemá městský úřad ověřující podpis nic společného.

Darování 1/2 (uvedení ve smlouvě)

Filip Vízek, 12.02.2008 23:55:28

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem jak správně v darovací smlouvě označit převod poloviny nemovitosti. Konkrétně jde o darování manželce. Je možné napsat, že se převádí ideální polovina celku nemovitostí nebo spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 celku? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Filip Vízek

Re: Darování 1/2 (uvedení ve smlouvě)

Mgr. Oldřich Topka, 13.02.2008 07:43:08

Dobrý den, důležité je uvést tento údaj zejména určitě a srozumitelně. To znamená, že nejprve prohlásíte čeho jste vlastníkem, a pak přesně určíte, jaký podíl z toho darujete. Buď ideální, což nevyžaduje žádný extra popis anebo konkrétní části, kterou by jste musel přesně vymezit. Ve Vašem případě tedy půjde o ideální polovinu nemovitosti. To, že se převádí spoluvlastnický podíl nepiště.

Darovací daň

Pavel Novák, 11.02.2008 21:39:29

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, mé přítelkyni chce otec darovat pozemek, chtěli bychom, aby pozemek byl psaný i na mě. Je možné, aby pozemek otec přítelkyně daroval nám oběma?Lze se vyhnout platbě darovací daně?
Předem děkuji za odpověď.
Pavel Novák

Re: Darovací daň

Mgr. Oldřich Topka, 12.02.2008 07:40:57

Dobrý den, projděte si toto fórum, na podobné dotazy již bylo odpovězeno mnohokrát. Je samozřejmě možné, aby smlouva zněla na Vás oba.

Příkazy a povinnosti v darovací smlouvě na nemovitost

Andrea Korcová, 11.02.2008 17:12:43

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na násleující:
1) Zda je možné v darovací smlouvě týkající se darování nemovitosti (z matky na dceru) stanovit povinnost (nebo skutečnost), že v daném bytě budou rodiče nadále bydlet - zadarmo - a hradit pouze služby spojené s užívání tohoto bytu.
2)Nemusí být v rámci darování nemovitosti zakotvena v darovací smlouvě povinnost předání a převzetí daru - tj. bytu? Jak by to bylo s předáním bytu formou darování kdyby zde rodiče stále bydleli?
Moc děkuji za odpověď a přeji hezký večer.
Andrea Korcová

Re: Příkazy a povinnosti v darovací smlouvě na nemovitost

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 11.02.2008 17:16:49

Dobrý den,
toto je možné zřízením tzv. věcného břemene v darovací smlouvě ve prospěch rodičů jako oprávněných z věcného břemene. Toto věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí a může být zřízeno bezúplatně.
V darovací smlouvě stačí ustanovení o tom, že dárce touto smlouvou daruje obdarovanému nemovitosti shora specifikované a ten je do svého výlučného vlastnictví přejímá.

Darovací smlouva

Mirka Hozmanová, 11.02.2008 15:04:03

Dobrý den, musí být podpisy na smlouvě o darování nemovitosti ověřené notářem?

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 11.02.2008 15:17:25

Dobrý den,
na min. 1 výtisku musí být podpisy ověřeny a to buď notářem, nebo na městském úřadu či u advokáta

Re: Darovací smlouva

Mirka Hozmanová, 11.02.2008 16:58:33

Děkuji za odpověď.

darovanie podielu cudziemu statnemu prislusnikovi

Marianna Andrasova, 11.02.2008 12:06:56

Dobry den,
s priatelom (obcanom CR) sme v januari 2006 kupili druzstevny byt (teda aby som bola presna - "prava a povinnosti spojene s clenstvom v druzste a uzivanim bytu"). V stanovach druzstva su pre cudzincov velmi nevyhodne podmienky, tak sme sa rozhodli, ze byt bude napisany len na priatela. V juni toho isteho roku sa stal jeho vylucnym vlastnikom na zaklade "Zmluvy o bezplatnom prevode bytovej jednotky z druzstevneho do osobneho vlastnictva". Kedze bol riadnym clenom druzstva a najomcom bytu len on, druzstvo mohlo previest vlastnicke pravo len na neho, i ked sme boli obaja evidovani ako uzivatelia bytu. Teraz by mi priatel rad venoval polovicu jednak z bytu, a jednak z podielu na spolocnych castiach domu a pozemku, ktore vyssie spominanou zmluvou tiez ziskal.
Chcem sa teda spytat:

1) v akej forme uviest v darovacej zmluve podiel spoluvlastnictva, ktory mi chce darovat? Moze to byt 1/2 z celkoveho majetku priatela? (z bytu a jeho podielu na budove a pozemku) Moze vobec niekto vlastnit podiel z podielu? A ako potom bude uvedeny moj podiel v LV budovy a LV pozemku?

2)musim mat v tomto pripade suhlasne stanovisko vlastnika budovy a pozemku (obe v spoluvlastnictve majitelov bytov a LBD)?

3)moze mi priatel pripadne venovat len polovicu bytu, bez podielu z jeho podielu na spolocnych castiach domu a pozemku, aby sme to zbytocne nekomplikovali? (spominane podiely by teda ostali len v jeho vlastnictve) Alebo su tieto vlastnicke prava nerozlucne spojene?

4)moze situaciu komplikovat fakt, ze som cudzi statny prislusnik bez trvaleho pobytu v CR? (zatial mam len prechodny, ale o mesiac splnim podmienky pre ziskanie trvaleho pobytu, tak si on hned poziadam)

Dakujem mnohokrat za trpezlivost s tak dlhym dotazom a za Vasu odpoved.

Re: darovanie podielu cudziemu statnemu prislusnikovi

Mgr. Oldřich Topka, 11.02.2008 13:20:11

Dobrý den, nabývání nemovitostí cizinci se řídí devizovým zákonem (konkrétně §17 zákona č. 219/1995 Sb.). Nemovitost (tedy byt) může získat cizinec, který má průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství. To by měl být Váš případ (v případě pochybností si zavolejte na cizineckou policii). Darování může být uskutečněno i ohledně společných částí domu. Prostě se daruje poloviční podíl z celkového podílu, který Váš přítel má. Souhlas ostatních spoluvlastníků, potřebovat nebudete.

Re: darovanie podielu cudziemu statnemu prislusnikovi

Marianna Andrasova, 11.02.2008 13:27:20

Mnohokrat dakujem za vasu rychlu odpoved!

Re: darovanie podielu cudziemu statnemu prislusnikovi

Marianna Andrasova, 11.02.2008 13:42:43

Pardon, zabudla som sa este spytat, ci sa na mna - ako na cudzinca - vztahuje oslobodenie od dane darovacej pri darovani nehnutelnosti osobam z II. skupiny. S darcom zijem v spolocnej domacnosti od 1.4.2004., z toho v byte, ktory je predmetom daru od 6.3.2006.
Dakujem

katastr

jaroslav, 11.02.2008 11:35:50

pokud vypisuji darovací smlouvu pro dceru a zároveň žádám o vklad do katastru- mohu údaje o nemovitostech (popis nemovitosti, číslo atd.) opsat z mé nabývací darovací smlovy nebo musím pro výpis z katastru na KÚ?

na jakém základě mi výpis na KÚ dají (jméno, č. parcely atd.)?

Předem děkuji za odpovědi a přeji hezký den.

Re: katastr

Mgr. Oldřich Topka, 11.02.2008 12:47:36

Dobrý den, v zájmu právní jistoty je vždy lepší vycházet z výpisu z katastru nemovitostí. Na katastru Vám ho vydají na počkání. Musíte uvést některý z následujích údajů : katastrální území, číslo popisné, evidenční číslo nemovitosti, parcelní číslo, nebo další bližší údaje, pokud jsou známy (číslo listu vlastnictví, jména spoluvlastníků). Instrukce Vám dají přímo na místě.

Re: katastr

jaroslav, 11.02.2008 12:59:53

dobrý den, děkuji Vám za odpověď. Nejsem si tím totiž jist, každý mě posílá ať jdu na katastr, ale na druhou stranu v původní darovací smlouvě by měli být přece úplně stejné údaje..., takže se mi zdá zbytečné trmácet se na úřad, když všechny potřebné údaje mám... tyto údaje se mění nebo jak si mám vysvětlit, že musím znovu na katastr?
děkuji za trpělivost pokud ještě odpovíte

Re: katastr

Mgr. Oldřich Topka, 11.02.2008 13:04:14

Dobrý den, v odpovědi na Váš dotaz nebylo řečeno, že na katastr musíte. Jde jen o naprostou jistotu v údajích. Klidně si to vypište podle svých nabývacích titulů. Jestli katastr najde nějakou chybu, tak Vás o tom stejně vyrozumí a vyzve Vás k nápravě.

Dan z prijmu za odkup poloviny nemovitosti od matky?

Petr Zadrazil, 09.02.2008 23:27:29

Dobry den, chtel bych se zeptat. Vlastnim 1/2 rekreacniho objektu, kterou jsem nabyl pred 3 lety darovaci dani od matky. Od roku 2002 mam zde hlaseny trvaly pobyt. Dan z prevodu nemovitosti 3% je mi jasná. Ale jak je to s dani z prijmu? Bude muset matka jeste platit dan z prijmu? Druhou polovinu zdedila pred necelymy 2 lety od stryce.

Dekuji Petr

Re: Dan z prijmu za odkup poloviny nemovitosti od matky?

Mgr. Oldřich Topka, 11.02.2008 08:56:19

Dobrý den, darovací daň je samostatná daň, která nezakládá ještě další nároky na daň z příjmů. Oznamovací povinnost ve vztahu k daním se navíc zpravidla činí v roce, ve kterém došlo k události, z níž plyne nárok státu na daň. Pokud jde o zděděnou část objektu, ta je řešena daní dědickou.

Re: Dan z prijmu za odkup poloviny nemovitosti od matky?

Petr Zadrazil, 12.02.2008 00:05:21

Dobry den, zjistil jsem, ze jsem to spatně popsal. V soucasne dobe bych chtěl odkoupit od matky druhou polovinu rekreacniho objektu, ve kterem mam trvale bydliste. Matka zdedila 1/2 od sveho stryce pred 2 lety. Dotaz zní: neexistuje v konkrétním případě nějaká výjimka, nebo jiné řešení, při vypořádání spoluvlastnictví mezi matkou a synem prodejem? Že by se nemusela platit daň z příjmu, ale jen daň z převodu nemovitosti? Nesplnujeme zde bohuzel 5 letou dobu mezi nabytim a prodejem a zdedeno bylo od stýce, který neni pribuznym v rade prime, ale pobocne.

vklad do kn

jarmila, 08.02.2008 11:03:45

dobrý den,
pročetla jsem tutu diskuzi a moc mi pomohla. Nemám ale ještě jasno v nějakých věcech a tak prosím o rady.

1, máme napsánu darovací smlouvu pro nemovitost. Ted chceme na katastrální úřad podat žádost o vklad této smlouvy. může jí tam donést třetí osoba bez plné moci nebo ji musí odevzdat jeden z účstníků smlouvy?

2, jako příloha žádosti o vklad dar. smlouvy pro nemovitost má být nabývací právo dárce (též darovací smlouva) musí se přiložit ověřená kopie nebo originál?

předem moc děkuji za odpověď

Re: vklad do kn

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 08.02.2008 11:08:59

Dobrý den,
ad 1) pokud ji nebudete posílat poštou, úředníkovi na podatelně je naprosto lhostejné, od koho podání převzal. Je to jako když nesete dopis na poštu.

ad 2) pokud byla původní dar. smlouva uzavřena pře 1.1.1993, je opravdu třeba ji doložit; stačí ověřenou kopii.

procento za prodej rodinnému příslušníkovi

Miroslava Urbanová, 07.02.2008 09:14:38

Dobrý den. Po rodičích jsme po jejich smrti zdědili dům s pozemkem. Já bych chtěla svůj díl prodat svému bratrovi za cca 200 000,- Kč. Kolik procent z toho budu muset zaplatit na daň z ceny.

Re: procento za prodej rodinnému příslušníkovi

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 07.02.2008 09:35:07

Dobrý den,
pokud máte na mysli daň z příjmů, tak od ní budete osvobozena, pokud jste v domě měla bydliště alespoň 2 roky. Daň z převodu nemovitostí činí 3 %.

Dvě smlouvy?

Lucie Šoustková, 06.02.2008 21:53:00

Dobrý den,
rodiče vlastní dům v SJM, k němu příslušný pozemek, na kterém dům stojí, vlastní pouze otec. Pokud mám chtějí darovat RD i s pozemkem, jsou potřeba 2 darovací smlouvy, zvlášť na dům a pozemek, nebo lze situaci ošetřit jednou darovací smlouvou? Děkuji.

Re: Dvě smlouvy?

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 07.02.2008 08:25:24

Dobrý den,
v tomto případě je zapotřebí sepsat dvě smlouvy, protože v každém případu je jiný okruh účastníků. Co se týče domu, zde budou dárci oba rodiče jako vlastníci; v případě pozemku budete uzavírat smlouvu pouze s otcem.

Re: Dvě smlouvy?

Lucie Šoustková, 07.02.2008 09:16:07

Děkuji za rychlou a jasnou odpověď:-)

Darovací smlouva s věcným břemenem

Čeněk Kirch, 06.02.2008 18:30:57

Dobrý den, bydlím s babičkou 18 let v jejím bytě. Babička se rozhodla darovat mi byt s věcným břemenem dožití. Otázka: v případě smrti babičky budu muset vyplácet učastníky dědického řízení, tedy její děti, nebo bude byt vyjmut z dědického řízení a já budu tudíž vlatníkem nemovitosti a nikoho nevyplácím?
Děkuji za odpověď.

Darování 1/2 bytu

Ondřej Mlýnek, 05.02.2008 23:33:26

Ještě než jsme byli manželé, tak jsme se ženou koupili byt. Majitelem bytu je pouze manželka. Teď, po uzavření sňatku, jsme chtěli byt vložit do společného jmění manželů. Ovšem při návštěvě notáře jsme zůstali velmi zaskočeni výší odměny za sepsání rozšíření SJM. Proto jsme se rozhodli naši situaci řešit darování poloviny bytu. Myslíte, že jsme zvolili dobré řešení nebo máme radši zaplatit cca 20 tis. notáři a vložit nemovitost do SJM? Děkuji

Re: Darování 1/2 bytu

Mgr. Oldřich Topka, 06.02.2008 07:26:32

Dobrý den, jestliže zvolíte darování, tak nebude byt ve společném jmění manželů, ale v podílovém spoluvlastnictví. V případě, že by došlo k vypořádání SJM, by byt stál mimo jeho rámec a musel by se vypořádat zvlášť. Notář se řídí vyhláškou o odměnách a její výše se odvíjí od ceny nemovitosti. Proto tak vysoká částka.

darování nemovitosti a pozemku

ivana, 05.02.2008 09:25:04

Dobrý den, moc Vás prosím o trpělivost a odpověď na můj dotaz.Bratr koupil v r.2000 stavební pozemek, na něm postavil rod.dům, který v r. 2001 zkolaudoval.Nyní mi chce bratr tento rod. dům darovat,z diskuze již vím, že jsem osvobozena od dar. daně. Při výpisu z katastru nemovitostí(nechali jsme si ho udělat kvůli datumu nabytí právní moci) jsme zjistili, že je zaregistrován zvlášť pozemek jako "orná půda" a zvlášť rodin.dům jako "zastavěná plocha a nádvoří", každý má své parcel.číslo,jinou výměru v m2 a jiné datum nabytí právních účinků.Jde nám o to, jestli se v darovací smlouvě, kterou si sepisujeme sami podle vzoru z internetu uvádí jen slovo nemovitost a je tím rozuměn jak pozemek, tak i rod.dům(takže se uvede jen parcelní číslo domu a výměra a pozemek je automaticky přepsán také), nebo se musí uvést přesné znění výpisu z kat.nemovitostí? Je v tomto případě i "darování pozemku mezi sourozenci" osvobozeno od darovací daně a celá věc se nemusí nahlašovat na finanč.úřadu?Mnohokrát děkuji a přeji pěkný den!

Re: darování nemovitosti a pozemku

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 05.02.2008 10:29:59

Dobrý den,
v darovací smlouvě musíte přesně vymezit a identifikovat nemovitosti, které jsou předmětem převodu a to nejlépe dle výpisu z KN; tzn. označené parc.číslem, č.p. budovy umístěné na jakém pozemku, výměrou, druhem pozemku, číslem LV, katastrálního území atd.
Toto darování je osvobozeno od darovací daně a z toho důvodu není nutné podávat daňové přiznání.

darování domku

magda křížková, 05.02.2008 03:12:49

Dobrý den,
mám na Vás dotaz ohledně darování domu.Rodiče mi chtějí přepsat dům ,kde je babička zapsaná jako věcné břemeno.Postřebovala bych poradit jaké potřebné doklady potřebuji k přepisu domu ,jak postupovat a za co všechno budu platit.Děkuji za brzké vyřízení.

Re: darování domku

Mgr. Oldřich Topka, 05.02.2008 08:02:45

Dobrý den, na podobné dotazy je v diskuzi již řada odpovědí. Takže si ji projděte a řešení naleznete.

napadení darovací smlouvy

Martin , 04.02.2008 21:19:44

Dobrý den.
Mám takový problém potřeboval bych vědět zda jde nějak napadnout darovací smlouvu.Má matka darovala všechny nemovitosti a pozemky mému bratrovi v roce 2003 a v tom roce mu zároveň sdělila ústně že se má semnou rozdělit,ale on o tom nechce ani slyšet že by mi měl něco napsat ,nebo mne nějak vyplatit. Matka mu říka že by mi měl něco dát ale on čeká až ona zemře ,abych nemusel nic nikomu dávat.Jde to nějak napadnout ,abych do toho nemusel zatahovat matku? Moc děkuju za radu

Re: napadení darovací smlouvy

Mgr. Oldřich Topka, 05.02.2008 08:06:44

Dobrý den, bez toho, že by matka podala svědeckou výpověď budete smlouvu těžko napadat. A i tak by to bude velice obtížné. Jestliže je matka plně způsobilá a přitom do darovací smlouvy nevložila podmínku o tom, že se s Vámi má bratr vyrovnat, ale je to pouze ústní ujednání, bude to zdlouhavé a jinak než přes soud to nepůjde. To, že určitě uspějete, také nelze předem zaručit. Pochybuji, že se Vám to může podařit i bez toho, že by jste do toho matku "nezatáhl".

Darovací smlouva/zást. právo

Filip Vízek, 04.02.2008 15:42:03

Vážená paní magistro,

děkuji za Vaši odpověď z dnešního dne, ještě bych Vás chtěl poprosit o doplňující informaci. Návrh na výmaz zástavního práva banka jako zástavní věřitel na katastrální úřad podala. Musím nyní počkat s darovací smlouvou než-li proběhne zrušení zástavy z LV? Nebo je již možné nyní ještě před uvolněním zástavního práva uzavřít darovací smlouvu a doručit kat. úřadu? Děkuji. Filip Vízek

Re: Darovací smlouva/zást. právo

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 04.02.2008 15:48:00

Dobrý den,
aha, tak pokud tomu tak je, můžete sepsat darovací smlouvu a doručit ji na KN už nyní.

Darovani synovi při pobytu v zahraničí

Jindra, 03.02.2008 11:28:16

Dobrý den. Vlastnim polovinu nemovitosti, ex manželka druhou polovinu. Chci stihnout tříletou lhůtu pro vypořádání majetku po rozvodu a darovat svůj díl synovi, který je v současné době na delší dobu v Austrálii. Uznají úřady podpis darovací smlouvy a dokumenty ověřené na našem zastupitelství v Sydney?
Můžeme si darovací smlouvu udělat sami bez notáře?
Děkuji, Jindrich Slisik

Re: Darovani synovi při pobytu v zahraničí

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 04.02.2008 13:03:10

Dobrý den,
popravdě moc nechápu dotaz. Pokud patří dům do nevypořádaného SJM, nemáte nikdo z Vás žádný díl na nemovitosti, který by mohl být předmětem převodu, nemáte a nemůžete jej tak ani darovat synovi. Tříletá lhůta pro vypořádání SJM se týká pouze Vás a Vaší bývalé manželky; nikoli syna. Teprve po vypořádání SJM, kdy určíte, kdo se stane výlučným vlastníkem, můžete s domem nakládat.
Pokud se nevypořádáte do oněch 3 let od rozvodu, nastává fikce, že máte dům v podílovém spoluvlastnictví a teprve až tehdy máte na nemovitosti podíl, který můžete synovi darovat.
Darovací smlouvu můžete sepsat sami.

Re: Darovani synovi při pobytu v zahraničí

Jindra, 04.02.2008 22:32:56

Děkuji za odpověď na můj dotaz. Chtěli bychom se vyhnout soudu o vypořádání SJM po rozvodu. Rádi bychom udělali smlouvu o vypořádání tak, abych mohl svůj podíl na nemovitosti darovat synovi v současné době, a ne čekat ještě rok na uplynutí 3 leté lhůty. Ex manželka s tímto souhlasí. V současné době užívá dům bývalá manželka s dospělým synem.

darovací smlouva

Dáša Konečná, 02.02.2008 11:42:40

Již jsem se jednou ptala, ale nenašla jsem odpověď.
1. Když otec vlastní nemovitost a chce ji darovat nezletilé dceři. Matka nezletilé není manželkou otce nezletilé, má cizí státní příslušnost a trvalý pobyt v ČR.
-jako opatrovníka je nutno navrhnout další nezúčastněnou osobu - např. babičku nezletilé, nebo může být jako opatrovník navržena matka? Pokud by musela být navržena např. babička, pak matka bude účastníkem řízení?
2. strýc vlastní nemovitost a chce ideální 1/2 darovat nezletilé neteři
- jako opatrovník má být navržen otec i matka nezletilé ( nejsou manželé, matka cizí státní příslušník, TP v ČR), nebo jen matka? nezletilá žije ve společné domácnosti s matkou i otcem
pokud jen matka, musí být pak otec účastníkem řízení?

Darovací smlouva

Jiří Černý, 01.02.2008 20:11:55

Dobrý den vlastním nemovitost kterou jsom byl obdarován od svého dědy. Dar nemovitosti jsem dostal v manželství. Má moje žena nárok na část majetku když jsem obdarovaný byl jen já.

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 04.02.2008 13:06:43

Dobrý den,
záleží na přesném znění darovací smlouvy. Pokud je výslovně uvedeno, že získáváte dům darováním pouze Vy, nepatří do SJM a manželka tak na dům nemá žádný nárok.

Re: Darovací smlouva

Jiří Černý, 04.02.2008 19:19:35

Děkuji za odpoved
Když bych ale chtel aby tam nárok na část majetku byl tak se musí napsat nová smlouva? Problém je že na nemovitosti ted je zástava z důvodů uvěru na rekonstrukci. Jde to udělat i tak.

Re: Darovací smlouva

Lenka Ponáhlová, 10.02.2008 14:58:43

Dceři daruje otec pozemek na stavbu domu.Co je vse potreba za ukony s timto spojene. ¨Myslim odhad,dan,priznani a atd.Smlouvu lze sepsat u pravnika nebo notare? Dekuji ponáhlová

Navrat majetku.

Tomáš , 01.02.2008 18:12:14

Prosim vas o radu.Muj otec s maminkou.Jsou vlastnici rodineho domu atd.Měli jsme za domem velkou zahradu kterou rodiče darovaly memu bratrovi a (sestře+švagr).Oba tedy bratr a sestra dnes maji postavene rodine domy.Za tou zahradou vede polni cesta ke ktere jsem měl vždy besproblemovy přistup,ale muj švagr si nepřeje abychom tento přistup využivaly.Vlastnici přistupove cesty jsou bratr a sestra+švagr.Bratr neděla problemy,ale sestra švagr ano.RAD BYCH VĚDĚL JESTLY SE DA NĚJAK SPĚTNĚ ZISKAT MAJETEK TEDY PŘISTUPOVA CESTA (PŘES BYVALOU ZAHRADU K TE POLNI)?A JAK?Děkuji.

darovani nemovitosti - spoluvlastnik

Renata Jozova, 01.02.2008 13:26:11

Dobry den,
moje maminka vlastni napul byt se strycem a chtela by mi svoji polovinu darovat. Musi s tim stryc souhlasit?
Dekuji za odpoved
Renata J.

Re: darovani nemovitosti - spoluvlastnik

Mgr. Oldřich Topka, 01.02.2008 13:50:32

Dobrý den, vůči matce jste osoba blízká. V tomto případě nemá spoluvlastník předkupní právo, tudíž jeho souhlas není třeba.

prodej darovaného bytu po půl roce

Adéla Honomichlová, 01.02.2008 10:52:28

Dobrý den,
prosím o radu.. Bydlím s matkou ve společném bytě již deset let, před půl rokem mi byt darovala (dar.smlouva).
Mohu byt již nyní prodat? Pokud ano, jaké popltaky musím zaplatit kromě daně z prodeje bytu?
Děkuji a přeji hezký den
AdélaH

Re: prodej darovaného bytu po půl roce

Mgr. Oldřich Topka, 01.02.2008 11:18:22

Dobrý den, prodat byt můžete. Zaplatíte daň z převodu nemovitostí. Daň z příjmu se při převodu nemovitosti neplatí, jestliže jste měla v bytě bydliště déle než 2 roky před prodejem. Ohledně daňových povinností se obraťte přímo na finanční úřad.

Darování 1/2 nemovitosti v SJM synovi

M. L., 31.01.2008 15:25:30

Dobrý den,
prosím o radu:

1) výchozí stav
Otec & matka (manželé) - 2 nemovitosti v SJM

2) cílový stav (na základě darovací smlouvy)
manželka 50 % nemovitosti č. 1 + 50 % nemovitosti č. 2
syn 50 % nemovitosti č. 1 + 50 % nemovitosti č. 2

2a) alternativní cílový stav (méně preferovaný)
manželka 100 % nemovitosti č. 2
syn 100 % nemovistosti č. 1

Dotaz 1: Jaká jen nejsnazší/nejlevnější cesta k cílovému stavu? (právník/notář/"samoobsluha") Je třeba odhadovat cenu nemovitosti? Lze v darovací smlouvě označit 50 % podíl nemovitosti v SJM (jak?)?

Dotaz 2: Co se stane v případě, že je podepsaná smlouva, podán návrh na zápis do katastru a otec zemře? Uskuteční se zápis i v tomto případě?


Předem děkuji za opdověď

Re: Darování 1/2 nemovitosti v SJM synovi

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 01.02.2008 08:38:08

Dobrý den,
obě varianty je třeba řešit zúžením SJM ve formě notářského zápisu. Nejlépe tak, že se manželka stane výlučným vlastníkem obou nemovitostí a bude synovi darovat podíly tak, jak je uvedeno ve variantě 2).
Ke zúžení musíte navštívit notáře. Darovací smlouvu si již sepíšete sami.
Pokud bude SJM zúženo a výlučným vlastníkem bude manželka, je smrt manžela nerozhodná a nesouvisí s uzavřením darovací smlouvy synovi.

Re: Darování 1/2 nemovitosti v SJM synovi

M. L., 01.02.2008 10:47:33

Děkuji za odpověď. Nicméně tato varianta s sebou nese výdaje spojené s notářským zápisem - počítám-li dobře, tak při ceně nemovistostí např. 4 mio vyjde odměna notáři na 17 800.

Dotaz 1:
Nebyla by úspornější varianta, kdy by oba manželé na syna převedli obě nemovitosti a následně by syn daroval matce polovinu z obou nemovitostí (předpokládám, že by se muselo do katastru nemovitostí zapisovat 2x...)

Dotaz 2:
v případě, že by tato varianta byla možná, jakým způsobem syn ošetří, že polovinu nemovitosti převede pouze na matku a nikoliv do SJM?

Ještě jednou děkuji za odpověď

Re: Darování 1/2 nemovitosti v SJM synovi

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 01.02.2008 11:20:08

Ano, toto je také možný způsob. V darovací smlouvě je třeba uvést, že podíl na nemovitosti převádí syn do výlučného vlastnictví matky.

Vypořádání spoluvlastníků

Martin Krůl, 31.01.2008 13:55:52

Dobrý den,
chtěl bych převést svůj podíl nemovitosti na svou setru, která je také spoluvlastníkem.
Lze převod vlastnictví provést darováním (bez odhadu a daně) a současně provést finanční vypořádání za podíl takovou formou, která by byla přijatelná pro čerpání úvěru ze stavebního spoření ? Mám na mysli druhou smlouvu o vypořádání podílů, o finančním vyrovnání nebo finančním daru ?

Děkuji za odpověď.

Re: Vypořádání spoluvlastníků

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 31.01.2008 16:13:10

Dobrý den,
moc tomu nerozumím. Pakliže darujete sestře svůj podíl na základě darovací smlouvy, nebudete již řešit žádné vypořádání podílu - to je účelem darování.
Tedy, buď darujete darovací smlouvou, nebo prodáte kupní smlouvou anebo zrušíte a vypořádáte podílové spoluvlastnictví k nemovitosti.

Osvobození od daně z převodu nemovistosti

Martina Řeháková, 30.01.2008 09:32:02

Přeji hezký den,
chtěla bych se zeptat, zda od daně z převodu nemovitosti je osvobozen i prodej nemovitosti mezi rodiči a synem, nebo jen darování a dědictví?
Předem moc děkuji za Váš čas a odpověď

Re: Osvobození od daně z převodu nemovistosti

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 31.01.2008 08:38:49

Dobrý den,
na daň z převodu nemovitostí se toto osvobození (jako u daně dědické a darovací) nepoužije a daň tedy hradit budete.

Darovací smlouva s věcným břemenem

Hana Nováková, 29.01.2008 13:31:37

Dobrý den,

vlastním rodinný dům, kde jsou moji rodiče uvedeni jako věcné břemeno. Ráda bych nyní ideální polovinu nemovitosti darovala matce, která je nyní vedena zde jako věcné břemeno. Jak sepsat darovací smlouvu? děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva s věcným břemenem

Mgr. Oldřich Topka, 29.01.2008 15:56:56

Dobrý den, tím, že se Vaše matka stane vlastníkem nemovitosti jí k ideální části zanikne věcné břemeno. Zůstane však zachováno k druhé polovině domu. Při návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému přiložíte darovací smlouvu, se přímo na úřadu informujte, bude-li tímto darováním docházet ke změně v zápisu věcného břemene či nikoliv. Domnívám se, že k žádné zásadní změně by dojít nemělo.

Darovani bytu dceri s cizi statni prislusnosti

Zuzana Tuma, 02.02.2008 22:51:51

Dobry den, moje otazka je zda moje maminka mi muze darovat byt v Cechach i pres to ze nejsem ceskou statni prislusnici. V roce 1991 jsem se provdala za Cecho-canadana a nabyla canadskou statni prislusnost, cimz jsem ztratila ceskou. Dekuji za odpoved.

Zpětné darování nemovitost ?

Pavel Meca, 29.01.2008 10:49:24

Dobrý den,
je možno darovat příbuznému (1.skupina) nemovitost s tím, že on ji daruje např. za 6 měsíců zpět mě ? Vypadá to nelogicky ale je to z důvodu navýšení ceny pro odpisování. Jedná se o komerční objekt, který byl získán před 15 lety, a kdy byla jeho cena nízká.

Re: Zpětné darování nemovitost ?

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 31.01.2008 08:40:14

Dobrý den,
zákon nezakazuje takovýto převod na základě darovacích smluv.

Darování podílu pozemku

Petr Bartoš, 29.01.2008 08:17:16

Dobrý den,

ještě jednou se s prosbou o odpověď vracím k dotazu z 23.01.2008 13:21. ohledně darování 1/2 podílu pozemku synovci.

Děkuji za odpověď,

jestli tomu rozumím správně, musel by mít strýc písemný souhlas všech (tedy dalších desíti) spoluvlastníků, které osobně ani nezná, pouze z listu vlastnictví? Většina původních spoluvlastníků se již změnila (dědictví...) a i místo bydliště mají úplně jinde, než je pozemek.

Re: Darování podílu pozemku

Mgr. Oldřich Topka, 29.01.2008 16:00:15

Dobrý den, vidím, že situace kolem spoluvlastníků je značně nepřehledná. Jestliže by jim však byla upřena možnost uplatnit předkupní právo, vystavujete se nebezpečí, že někým z nich bude darování napadeno jako neplatné.

dar ihned po koupi...?

Adámková, 28.01.2008 20:48:54

Dobrý večer.Rodiče koupili pozemek a nyní proběhlo jejich zapsání do katastru nem.jakožto nových vlastníků.Mohou jej třeba ihned darovat?Není nějak doba k darování a tudíž opět změně vlastníka určena-omezena?Děkuji.

nesouhlas jednoho z vlastníků

Kateřina Krouželová, 28.01.2008 16:43:16

Dobrý den, měla bych pár dotazů prosím o Vaši radu... Můj otec s matkou jsou rozvedeni ale po rozvodu neproběhlo majetkové vyrovnání. Rodinný dům ve kterém žiji já s manželem a synem(1.patro) a otec s matkou(přízemí každý má svůj pokoj) je na KN veden na manžele Kurkovi.
Moje první otázka zní: když mi chce otec dům darovat a matka nesouhlasí chce vyplatit co můžeme dělat???
Moje druhá otázka: mám dva sourozence musím je vyplatit?
Děkuji srdečně za vaši radu a přeji vám krásný den:-)

darovací daň

Miroslava Žárová, 27.01.2008 22:22:37

Dobrý den,
prosím o radu ve věci zaplacení darovací daně.V listopadu 2007 mi maminka darovala nemovitost, převod jsme řádně zaevidovali na KU a nahlásili finančnímu úřadu. Do dnešního dne mi nepřišel platební výměr k zaplacení daně. Musí mi platební výměr přijít poštou ( jak mi bylo sděleno pracovnicí FU) nebo se mám zajímat sama a případně jaké mi plynou postihy z prodlevy?? Děkuji za odpověď.

Re: darovací daň

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 28.01.2008 15:07:01

Dobrý den,
v případě hrazení daně darovací má obdarovaný povinnost podat do 30 dnů ode dne doručení darovací smlouvy s doložkou o povolení vkladu z KN daňové přiznání. Daň je splatná do 30 dnů od doručení platebního výměru. Pokud by daň činila méně než 100 Kč, nebude předepsán platební výměr a daň se neplatí.

Re: darovací daň

Maria Buksa, 10.02.2008 16:21:55

Prosim o radu ve veci zaplaceni darovaci dane

Odstoupení od dar smlouvy

Pavlík, 27.01.2008 20:58:35

PROSÍM O RADU
V roce 2005 jsem daroval synovy nemovitost.Chtěli jsme vzít darování zpět.Poslali jsme návrh na ků o odstoupení od darování a souhlasné prohlášení obou smluvních stran ,ale toto bylo zamítnuto s odkazem ,že dle zákona nelze od daru ustoupit.Jakým způsobem lze darovaní nemovitosti zrušit pokud s tím souhlasí dárce i obdarovaný.Musí případné ostoupení pro vady být potvrzeno např. soudem.
Děkuji za radu


Re: Odstoupení od dar smlouvy

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 28.01.2008 15:01:42

Dobrý den,
dar lze skutečně "vrátit" pouze v případě, že má nemovitost vady, na které dárce obdarovaného neupozornil. K tomuto úkonu není třeba rozhodnutí soudu, je však třeba, aby existence vad byla jednoznačně uvedena v úkonu, jímž se dar vrací. Nejedná se tedy o odstoupení od darování.
Druhou možností je vrácení daru na základě žádosti dárce o vrácení z důvodu, že se obdarovaný chová k němu v rozporu s dobrými mravy.

Darovací smlouva

Simona žáková, 26.01.2008 22:07:53

Dobrý den, potřebovali bychom poradit,jak řešit následující situaci:

matka s dcerou bydlí ve společné domácnosti v panelovém bytě, byt je v jejich společném vlastnictví, každá po 50%. S dcerou nastaly problém ohledně financí např. půjčky v bankách na vysoký úrok,matka se obává případné exekuce bytu. můžete nám prosím poradit, jak nejlépe napsat darovací smlouvu a další postup, nebo navrhnout jiné řešení vzniklé situace.
Předem děkujeme.
Žáková

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 28.01.2008 15:13:39

Dobrý den,
jako důležitější vidím spíše otázku, jestli s tím bude dcera souhlasit.
Jinak je možné darování dceřina podílu matce, prodej případně vypořádání podílového spoluvlastnictví. Záleží na tom, jak se dohodnete a jestli bude chtít dcera nějaký podíl.

Přepis Rodineho domu.

Tomáš , 26.01.2008 19:06:19

Prosim vás o radu.Rodiče chtěji na mě tedy na syna přepsat rodiny dum a les,pole.Chtěl bych vědět jak nejednodušeji a nejmin naročne na finančni stranku.Tedy myslim oplacet za dum.Co je lepši darovat nebo prodat.Jak a u koho začit tedy myslim koho mam oslovit abych mohl tady toto realizovat. A kdo uděla veškere smlouvy?Odhadce pry uš nemusi byt.Děkuji.

Re: Přepis Rodineho domu.

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 28.01.2008 15:11:43

Dobrý den,
nejjednoduší je sepsání darovací smlouvy. Tu si můžete sepsat sám a pak zaplatíte jen kolek 500,- Kč za vklad do KN, nebo se obrátit na odborníka - advokáta či notáře a ti smlouvu sepíší.

darovací daň

Miroslav Vontor, 26.01.2008 08:36:38

Dobrý den,chtěl bych se zeptat do které skupiny osob patří bratranci.Můj otec vlastní půl chaty a bratranci po svém otci sdědili druhou.Jelikož jí nevyužívají,nabídli mi,že mi jí darují.dík

Re: darovací daň

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 28.01.2008 15:18:09

Dobrý den,
bratranci nepatří ani do I. ani do II. skupiny osob dle zákona o dani dědické, darovací ...
Z toho důvodu se tak na případné darování od těchto osob osvobození nevztahuje.
Doporučuji tedy, aby bratranci nemovitost darovali Vašemu otci - zde už jsou ve II. skupině a ten ji pak případně daroval Vám.

Odhad nemovitosti

Bakata, 25.01.2008 21:05:33

Dobrý den,chci darovat synovi domek se zahradou.Zajímá mě,jestli musím mít odhad pro účely daně z převodu nemovitosti,nebo jsou na to nějaké tabulky.Darovací smlouvu jsem si psala sama.Za odpověď děkuji

Re: Odhad nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 29.01.2008 15:39:41

Dobrý den, při darování nemovitosti synovi budete od darovací daně osvobozeni, tudíž ji platit nebudete. Znalecký posudek nebude třeba. Syn nesmí zapomenout, že na finančním úřadu je třeba vyřídit změnu v osobě poplatníka daně z nemovitosti.

dane darovaci a z prevodu nemovitosti

renci ask, 25.01.2008 17:01:58

Dobry den,
bratr mi chce darovat dum a ja jemu byt. Dan darovaci je nyni jiz bezpredmetna. Rada bych se vsak zeptala jak je to s dani z prevodu nemovitosti. Musime ji platit oba nebo by se jednalo o vymenu a vzajemne prevody by byly povazovany za jeden a platila by se dan pouze z vyse ocenene nemovitosti? Pokud bychom si nemovistosti vymenili, platilo by stale ze dan darovaci bude nula?
Dekuji za odpoved.

Re: dane darovaci a z prevodu nemovitosti

Kamil, 28.01.2008 16:26:50

Byl jsem ve stejne situaci a niko mi nebyl schopen zodpovedet takovy dotaz a poradit. Overil jsem proto primo na financim uradu a mam pro Vas dobrou zpravu. Sepiste 2 darovaci smlouvy a vse je vyresene. Neni treba ani oceneni nemovitosti. Do darovaci smlouvy uvedte pribuzensky vztah. Zadnou dan platit nebudete. Pokud mamte pochybnosti, nevahejte zavolat na svuj financni urad. Pokud byste zvolili smenu nemovistosti- sepsali smennou smlouvu, zaplatite 3% z drazsi neomvistosti - dan z prevodu nemovitosti.

Re: dane darovaci a z prevodu nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 29.01.2008 15:34:41

Dobrý den, je zajímavé, že tvrdíte, že Vám nikdo nebyl schopen poradit, a přitom Vám poradili přímo na finančním úřadu. Tento server nemá za úkol suplovat roli státních institucí (v tomto případě finančního úřadu jako správce daní), jejichž zaměstnanci mají povinnost postupovat s odbornou péčí a poskytovat veřejnosti potřebné informace z oblasti jejich působnosti. Zároveň tímto Vaším (zcela logickým) nápadem informovat se přímo u příslušného úřadu dáváte dobrý návod ostatním, aby se neváhali na tyto úřady obracet.

darování a daň z převodu

René Lehman , 25.01.2008 16:17:42

Dobrý den, můj otec mi chce darovat pole, darovací daň se prý už neplatí, ale budu muset zaplatit daň z převodu? Pokud ano, kolik % a z čeho? Z odhadu pole? Děkuji René lehman

Re: darování a daň z převodu

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 25.01.2008 16:54:47

Dobrý den,
v případě darování se hradí darovací daň; daň z převodu nemovitostí se hradí v případě prodeje nemovitosti.
Vy tedy nebudete platit žádnou daň; odhad také nepotřebujete.

Re: darování a daň z převodu

René Lehman , 26.01.2008 12:55:15

Dobrý den, nerozumím dobře Vaší odpovědi, že se v případě darování, hradí darovací daň, ale já nebudu platit žádnou daň. Našel jsem na internetu že, od 1. 1. 2008 nabývá účinnosti(s výjimkou některých ustanovení) zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který mj. upravuje i dědickou a darovací daň při převodu nemovitosti, kde je zavedeno osvobození od daně darovací u bezúplatných nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny (§ 19 odst. 3 a 4 daňového zákona. Děkuji za vysvětlení. Lehman

Darovací daň

Marie Paříková, 25.01.2008 11:53:53

Dobrý den,

od 1.1.2008 měla být uzákoněna změna sazby darovací daňě z nemovitostí pro dary mezi příbuznými. Zajímá mne II.příbuzenská skupina. Můžete mi prosím sdělit bližší údaje o změně, případně číslo Sb.zákona,
který se této změny týká?

Děkuji za odpověď

Marie Paříková

Re: Darovací daň

Mgr. Oldřich Topka, 25.01.2008 13:08:03

Dobrý den, jde o zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Naleznete ho v sekci "Úplná znění" - "Správní právo". Rozdělení osob do skupin upravuje §11.

darovaci smlouvy

Anna Humlova, 25.01.2008 11:28:10

Dobry den, prosim Vas o zdopovezeni dotazu ze dne 24.01.2008 14:30:52 - darovaci smlouvy. Jestlize to neni z nejakeho duvodu mozne, napiste, prosim. Dekuju

Re: darovaci smlouvy

Mgr. Oldřich Topka, 25.01.2008 14:03:40

Dobrý den, je to prosté, vložením dotazu Vám nevzniká žádný automatický nárok na odpověď - http://www.pravnik.cz/pravidla-forum.html.

Při směně nemovitostí se platí daň z převodu nemovitosti a ten, kdo směnou získá více než měl a nežil v bytě více jak 2 roky, ještě daní příjem (rozdíl mezi hodnotou toho, co měnil a co získal). Darování je bezúplatné. Na první pohled by tento způsob měl být možný. Je však otázkou, jestli by to nebylo posouzena jako simulovaný právní úkon s úmyslem obejít daňovou povinnost. Proto Vám doporučuji zkonzultovat celou záležitost přímo na finančním úřadu.

Darování peněz

Jana, 25.01.2008 09:41:46

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda je možné darovat peněžní hotovost ca 300 -500 tis. Kč formou darovací smlouvy?
1. Pokud ano, jaké podmínky musí splňovat, aby byla platná (podpisy notářsky ověřené? atd.)
2. V případě, že tuto částku rodiče darují své dceři, započítá se tato částka na její budoucí dědický podíl?
Děkuji za odpověď
Jana

Re: Darování peněz

Mgr. Oldřich Topka, 25.01.2008 09:59:33

Dobrý den, dojde-li k odevzdání daru a jeho převzetí současně, nemusí se ani žádná smlouva sepisovat. Pokud v rámci dědického řízení bude navrženo, aby se tato částka započítala, tak se o ní sníží příslušný dědický podíl obdarovaného.

darovaci smlouva chata

hana smékalová, 25.01.2008 09:26:05

Dobrý den, manžel zdědil chatu. Vyplatil všechny dědice a je zapsán v katastru nemovitostí jako jediný vlasník.Na vyplacení si musel půjčit, chce chatu darovat dceři, která je již plnoletá, ale žijes námi ve společné domácnosti (studuje).Chci se zeptat může si dát jako podmínku do darovací smlouvy, že ji dcera za jeho života nesmí prodat či pronajmout? a potom kdyby měl problémy finančního rázu může exekutor dceři chatu zabavit, když bude převedena v katastru na ni?
Děkuji za odpověď

Re: darovaci smlouva chata

Mgr. Oldřich Topka, 25.01.2008 11:14:50

Dobrý den, darovací smlouvu můžete sepsat s podmínkou, že obdarovaný do určité doby nemovitost neprodá. Takový osobní závazek by vedl k rozšíření podmínek, za kterých by vztahy z darovací smlouvy zanikly. Dárce by při porušení této podmínky mohl požadovat vrácení daru (resp. hodnoty daru, protože by nemovitost byla prodaná). Pokud jde o exekuci, tam by nastal problém ve chvíli, kdy by jste věc převáděl s úmyslem zkrátit své věřitele nebo s vědomím, že k tomu může dojít. Věřitel by takovému úkonu mohl odporovat a darování by mohlo být shledáno neplatným. Darování by mohlo být napadeno až 3 roky zpětně.

Re: darovaci smlouva chata

hana, 25.01.2008 11:55:26

Děkuji za odpověď
Smékalová

Nabývací titul

Jeroným Běhal, 25.01.2008 08:44:59

Dobrý den,
Můj táta mi chce darovat svoje pozemky, které vlastní s mým bratrem- každý má ideální 1/2. Na vklad do katastru je třeba nabývací titul, který můj táta nevlastní. Chci se zeptat jestli stačí Výpis z katastru nemovitostí kde jsou uvedeny nabývací tituly např. Pozemková kniha /Odevzdávací listina (z roku 1947) nebo je nutno si tyto protokoly nějak vyžádat na KÚ. Dále prosím o upřesnění v Darovací smlouvě, kde je text (3.)-"v jeho výlučném vlastnictví"(vlastní jen ideální polovinu ?) prosím napiště jestli to tak mohu napsat nebo mi doporučte ideální citaci. Děkuji s pozdravem pěkného dne J. B.

Re: Nabývací titul

Mgr. Oldřich Topka, 25.01.2008 08:53:52

Dobrý den, jedná se o vzorovou smlouvu, která se musí upravit individuálně podle podmínek konkrétního případu. Sepis smluv ovšem tento server neposkytuje. Nabývací titul je darovací smlouva sama o sobě, nejedná se o nabývací tituly z roku 1947 (jak píšete) - tyhle původní nabývací tituly jsou již v katastru uvedeny a dokládat je nebudete. Ve smlouvě místo "výlučného vlastnictví" popíšete stav, jaký je. To znamená, že Vám otec daruje svou polovinu z pozemků, které budou ve smlouvě pečlivě popsány. Jestli si na to netroufáte, můžete zajít k právníkovi.

Re: Nabývací titul

Jeroným Běhal, 25.01.2008 10:33:54

Děkuji za odpověď, takže doložím na katastr jen 4x darovací smlouvu ( z toho jedna s ověřeným podpisem), s tou darovací smlouvou si už nějak poradím.
S pozdravem J.B.

darování ideální poloviny

tereza nováková, 24.01.2008 15:35:06

Dobrý den,
chtěla bych darovat svou ideální polovinu rodinného domu. Potřebuji k tomu souhlas vlastníka druhé poloviny?
Předem moc děkuji

Re: darování ideální poloviny

Mgr. Oldřich Topka, 24.01.2008 16:03:11

Dobrý den, jestli ji chcete darovat osobě blízké (příbuzný v přímě řadě - děti -, sourozenec nebo manžel tak ho nepotřebujete. Jestli někomu jinému, tak souhlas mít musíte.

darovaci smlouvy

Anna Humlova, 24.01.2008 14:30:52

Dobry den, prosim Vas pekne o radu. Moje sestra vlastni vetsi byt, ktery vyuziji ja se svou rodinou a muj byt je naopak na miste, kde by chela bydlet sestra. Tak nas napadlo, ze si byty jednoduse vymenime. Jaka je nejekonomictejsi cesta, jak to pravne provest? Nechtela bych platit dan za prevod nemovitosti. Zadne finannci vyporadani nepotrebujem, muzeme si byty bezuplatne v jeden okamzik darovat? Dekuju.

Darovací smlouva

Miroslav Kryst, 24.01.2008 00:45:04

Rád bych věděl jestli musí být darovací smlouva sepsána u právník a jestli jsou náké poplatky z darované nemovitosti a jestli je třeba nechat udělat odhad.

Re: Darovací smlouva

Mgr. Oldřich Topka, 24.01.2008 07:42:29

Dobrý den, projděte si diskuzi, vše na co se ptáte zde naleznete.

darovací daň

Ludmila Exnerová, 23.01.2008 20:10:40

Prosím mám dotaz když bude bratranec darovat nemovitost sestřenici /jejich matky jsou sestry/zda darovací daň patří do 2. skupiny a bude bez poplatku?Děkuji za odpověď

Re: darovací daň

Mgr. Oldřich Topka, 24.01.2008 08:09:16

Dobrý den, zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (357/1992 Sb.) sice do druhé skupiny osob řadí i příbuzné v řadě pobočné, ale sestřenice a bratrance mezi ně pro účely daňové nezahrnuje. Tudíž patří do 3. skupiny, která od daně osvobozena není.

Darovací smlouva

Tomáš Komárek, 23.01.2008 13:59:29

Dobrý den, pročetl jsem předchozí příspěvky a vím, že tu podobný dotaz byl, ale bez přesné odpovědi, tak bych se chtěl zeptat, jak je to, když rodiče manželky nám darují nemovitost (stavební parcelu a pozemek)
Je třeba v darovací smlouvě uvádět podílnictví, nebo stačí jen jako obdarované uvést jména manželů.
Jak je to potom s návrhem na vklad do KN, když daná nemovitost je tam uvedena jako SJM, bude se návrh dávat také na určité podíly nebo opět stačí vyjmenovat obdarované?.

Re: Darovací smlouva

Mgr. Oldřich Topka, 23.01.2008 14:59:39

Dobrý den, darovací smlouvu sepíšete tak, že dárci budou rodiče a obdarovanými vy oba (jako manželé) s tím, že každý budete mít podíl 1/2 (nebo jiný dle dohody). V návrhu na vklad pak uvedete, že obdarovaní nabývají nemovitosti do podílového spoluvlastnictví s uvedením příslušného podílu. Darování do společného jmění manželů totiž není možné. Také mohou darovat pouze manželce a Vy si spolu pak uzavřete smlouvu o rozšíření SJM, do kterého nemovitost zahrnete. Pak bude nemovitost v SJM. Ale to je cesta zdlouhavější.

Re: Darovací smlouva

Tomáš Komárek, 23.01.2008 22:09:34

Dobrý večer, děkuji mnohokrát za Vaši odpověď

Darovací smlouva

Petr Bartoš, 23.01.2008 13:21:56

Dobrý den,
můj strýc mi chce darovat pozemky, které jsou na dvou listech vlastnictví. Na jednom l.v. je strýc jediným vlastníkem, na druhém vlastní 1/10 cesty spolu s dalšími vlastníky. Můžeme mít v jedné smlouvě darovací oba pozemky? Musí být v darovací smlouvě v intabulační doložce u pozemku kde má strýc 1/10 uvedeni i všichni vlastníci, nebo stačí pokud napíšeme do vlastníků pouze místo strýce mne s podílem 1/10?

Děkuji.
S pozdravem Bartoš

Re: Darovací smlouva

Mgr. Oldřich Topka, 23.01.2008 14:27:13

Dobrý den, pro Vás je spíš důležité, jestli má Váš strýc souhlas od ostatních spoluvlastníků, kteří mají na jeho podíl předkupní právo, v případě, že se rozhodne pozemek převést na Vás. Jinak v darovací smlouvě lze uvést vše co se převádí. Tj. více nemovitostí, pozemků, nemovitost s pozemkem apod.

Re: Darovací smlouva

Petr Bartoš, 24.01.2008 08:12:07

Děkuji za odpověď,

jestli tomu rozumím správně, musel by mít strýc písemný souhlas všech (tedy dalších desíti) spoluvlastníků, které osobně ani nezná, pouze z listu vlastnictví? Většina původních spoluvlastníků se již změnila (dědictví...) a i místo bydliště mají úplně jinde, než je pozemek.

Vrácení daru části nemovitosti

Josef, 23.01.2008 10:15:35

Daroval sem neteri polovinu rod.domku. Nyni bych chtel svou polovinu zpet. Je nejaka promlceci doba po ktere uz nemuzu zadat dar zpet? Neter mi nechce dar vratit a vymlouva se ze domek je zatizen hypotekou a tak vlastne patri sporitelne az do splaceni uveru. Byl sem na katastru a dum je skutecne v zastavnim pravu.Svedky ze se ke mne chovaj nevhodne uz mam.Dekuji za odpoved.

Darování RD a věcné břemeno

Martin Nacházel, 23.01.2008 09:23:04

Dobrý den,rodiče mi chtějí darovat RD s tím že je zde nechám dožít a umožním jim používat dům jako doposud.S tím smozřejmě souhlasím,ale zajímalo by mě jak postupovat,jestli jde zřídit věcné břemeno přímo v darovací smlouvě ,nebo jak mám postupovat.Děkuji M.N.

Re: Darování RD a věcné břemeno

Mgr. Oldřich Topka, 23.01.2008 10:41:08

Dobrý den, projděte si diskuzi, na podobný dotaz již bylo několikrát odpovězeno.

nemovitost

sona holeckova, 23.01.2008 09:11:53

dobry den,ve zkratce-muj druhy manzel vlastni polovinu domu,druhou jeho babicka,nyni provadime rekonstrukci,penize investuji ja z prodeje bytu,ktery byl vyhradne mym majetkem,nemam tedy byt a nejsem ani majitel domu,mam nejaky narok na vyplaceni v pripade rozchodu apod.,muze na me manzel nechat prepsat nejakou cast,mame spolu jedno dite,ja mam z prvniho manz.dve deti,dekuji moc

daně

Lukáš Koděra, 22.01.2008 20:40:06

Dobrý den. Rodiče mi darovali pozemek. Vlastním ho jeden rok a chci ho prodat. Státu zaplatím po prodeji 3% daň z nemovitosti.Budu platit ještě nějakou daň, pokud pozemek nevlastním déle než pět let?

Re: daně

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 23.01.2008 08:14:05

Dobrý den,
jak jste uvedl, budete hradit daň z převodu nemovitosti a dále samozřejmě daň z příjmů za příjem z tohoto prodeje.

Pohledávky dědice při vyrovnání majetkových podílůj

Milena Štěrbova, 22.01.2008 16:42:33

Otec měl byt v os. vlastnictví, uhradil mu ho syn/nebo jen půjčil/, otec převedl byt na syna, dcera dědí podle
zákona /alespoň polovinu svého podílu/. Syn nyní upatňuje pohledávku u sestry/ve výši jejího podílu/.
Syn získal dnes byt v hodnotě 10x větší. Má právo tento podíl na pohledávce vymáhat. Díky moc.

Re: Pohledávky dědice při vyrovnání majetkových podílůj

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 23.01.2008 08:15:44

Dobrý den,
Váš dotaz je bohužel nesrozumitelný.

zúžení věcného břemene

Jitka , 22.01.2008 15:09:47

Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu,zda mohu soud žádat o zúžení věcného břemene (doživotní užívání) na pozemek, který jsem dostala darem a přebrala toto věcné břemeno. Břemeno není na celý můj pozemek,ale jen na část. Dále osoba na kterou je břemeno zapsáno již 3 roky bydlí jinde a má tam i trvalé bydliště a pozemek nevyužívá. Jsem v právu,když budu žádat zrušení VB na mém pozemku případně nabídnu jiný pozemek? S oprávněným z VB jsem se nedohodla. Chtěla bych na pozemku stavět RD. Děkuji za názor.

Re: zúžení věcného břemene

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.01.2008 16:11:47

Dobrý den,
za lepší (a jednodušší) považuji postup zrušení a zřízení nového, omezeného věcného břemene.

Darovaci dan

Ivana Kempe-Vogl, 22.01.2008 12:17:28

Dobry den,

moji rodice na mne chteji nechat prepsat (darovat)svuj rodinny domek.

Ja ziji v cizine, jsem ale obcanka Ceske republiky. Moje otazka zni, co se musi konkretne podniknout a jaka je vyse poplatku, slysela jsem, ze se zrusila tzv. darovaci dan. Prosim o podrobne informace. Dekuji a srdecne zdravim

Ivana Kempe-Vogl

Re: Darovaci dan

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 22.01.2008 16:09:46

Dobrý den,
předně je nutné sepsat s rodiči darovací smlouvu a alespoň na jednom výtisku nechat ověřit podpisy účastníků. Potřebný počet výtisků vč. návrhu na vklad dodáte na katastrální úřad a zaplatíte kolek 500,- Kč.
Od daně darovací jste opravdu osvobozena.

Re: Darovaci dan

vlasta Dohnalova, 22.01.2008 19:10:43

darovací smlouva pro nemovitost

Darovani pulky nemovitosti

Alena Kopřivová, 22.01.2008 07:17:56

Dobrý den, měla bych dotaz týkající se darování 1/2 nemovitosti. S přítelem jsme koupili baráček (hypotéka). Jsme polovičními vlastníky, a nyní by mi chtěl jeho půlku darovat. V novém ustanovení sjem četla, že spadáme do II. skupiny, tudíž je daň osvobozena. Jak postupovat v tomto případě, žili jsme spolu více jak rok, ovšem nerozumím jakým způsobem to máme prokázat, zda stačí vložit Darovací smlouvu, kde bude toto vytyčeno na katastr ??
Děkuji mnohokrát za brzkou odpověď
A.Kopřivová

Re: Darovani pulky nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 22.01.2008 08:00:34

Dobrý den, darovací smlouvu doložíte katastru nemovitostí. Ten rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí nezkoumá. Darovací daň přiznávat nebudete, ale musíte se přihlásit k dani z nemovitostí.

Chata

Zdena Mikynová, 21.01.2008 19:58:31

Dobrý den,
vlastním společně se sestrou rekr.chatu a pozemek, každá 1/2.Nyní mi sestra chce svoji polovinu darovat.Budu já jediným vlastníkem celé nemovitosti a pozemku, nebo i můj manžel bude mít podíl na darované polovině?
Může po mě sestra chtít svůj dar zpět? Pokud ano, tak za jakých podmínek? Děkuji za odpověď. ZM

Re: Chata

Mgr. Oldřich Topka, 22.01.2008 07:48:58

Dobrý den, majetek získaný darem se do společného jmění manželů nezahrnuje. Stanete se tedy výlučným vlastníkem. Občanský zákoník v §630 uvádí, že dárce se může domáhat daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Co se tím myslí není nikde v zákoně přesně uvedeno a je třeba hrubé porušení mravů posuzovat podle každého případu. Musí se jednat o opakované jednání nebo o značnou intenzitu nežádoucího jednání. Jako příklad lze uvést fyzické útoky nebo hrubé slovní napadání.

prosba

jiri vatr, 21.01.2008 16:33:49

prosím Vás četl jsem zde všechny články a měl bych jen otázku zdali je možné darovat byt právě zakoupen děkuji

Re: prosba

Mgr. Oldřich Topka, 22.01.2008 07:55:47

Dobrý den, věc můžete darovat ve chvíli, kdy ji máte ve vlastnictví. U bytu se vlastníkem stáváte zápisem vkladu práva do katastru nemovitostí. Žádná "čekací" lhůta, po které můžete byt darovat tedy stanovena není.

Darovací smlouva

Daniel Rožec, 21.01.2008 16:13:56

Dobrý den, omlouvám se, že znovu otravuji, ale stáhl jsem si darovací smlouvu z internetu (tu co jste mi doporučovala) a po jejím vyplnění tel. zavolal na katastální úřad, kde mi řekli, abych si uvědomil, že se bude jednat o podílové vlastnictví mě a mé ženy a že to tam musí být uvedeno! Nerozumím, kde je tedy pravda? Ve stažené smlouvě nic takového není!!! Jen připomínám, že nám manželky rodiče darují zahradu! Stačí tam tedy uvést ještě navíc něco v tom smyslu, že :,, Dárci darují a obdarovaní příjmají do podílového spoluvlasnictví každý jednou polovinou zahradní pozemek p.č. 94/71 o výměře 636m2.,,
Předem děkuji za odpověď!!!
S pozdravem
Daniel Rožec

Re: Darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.01.2008 16:17:45

Dobrý den,
nevím sice, jakou smlouvu jste si stáhl, nicméně ve vzorových smlouvách nemůže být nikdy počítáno se všemi variantami, které tyto smlouvy s ohledem na různé způsoby vlastnictví umožňují.
Každý vzor smlouvy si musíte samozřejmě přizpůsobit Vašemu konkrétnímu případu a je logické, že to ve vzoru být ani nemůže.

darování RD

Lucie, 21.01.2008 12:20:17

Dobrý den.
Manželovi rodiče chtějí manželovi darovat RD. Manžel má ještě sestru, se kterou se domluvil, že jí vyplatí částkou 500.tis. Kč. Není nám tedy jasné, když by tedy došlo v budoucnu k dědickému řízení a ona namítla dědění, tak by jsme ji museli vyplatit znova, když mezi sebou s manželem nemůžou uzavřít žádnou smlouvu o tom, že už ji manžel vyplácel a ona se domu vzdává? Pak mi není taky jasné, kdyby jí tedy manžel musel vyplácet, a jak tu bylo napsáno, že by se částka vypočetla dle hodnoty nemovitosti v době dědění,jak by bylo zohledněno, že jsme již nemovisto zhodnotili našemi penězi, tedy od doby darování k době dědění jsme do domu investovali např 1,5 mil. Kč?
A poslední dotaz: Co je tedy pro nás lepší (s manželovou sestrou není pouze ústní domluva přijatelná, již na nás udělala několik podrazů v souvislosti s touto problematikou):
1)darovací smlouva+ závěti obou rodičů, nebo
2)kupní smlouva a s tím spojený odhad a placení daně?
Předem děkuji za odpověď.

Re: darování RD

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.01.2008 16:09:46

Dobrý den,
předně Váš manžel nemá vůči své sestře žádnou povinnost, natož jí cokoli vyplácet. Pokud byste i tak chtěli, aby jí bylo něco vyplaceno, ať jí to darují rodiče a ne její bratr, aby i tento dar mohl být v budoucnu započten na její dědický podíl.
V případě dědictví je to tak, že hodnota daru ke dni darování bude připočtena k celkové hodnotě dědictví a manželův podíl bude o tuto hodnotu ponížen. Pokud by se takto dostal fakticky do mínusu, neznamená to, že by musel někomu něco vyplácet, ale pouze to, že z dědictví nedostane nic.

Vraceni daru

Josef, 18.01.2008 13:23:53

Mohu pozadat o vraceni daru poloviny rod. domku kdyz je tato nemovitost v zastavnim pravu kvuli hypotece?

Re: Vraceni daru

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.01.2008 16:05:21

Dobrý den,
o vrácení daru může požádat pouze původní dárce a jen z toho důvodu, že se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny v rozporu s dobrými mravy; tím však hypoteční zástava určitě nebude.

darovací smlouva

aneta sikorova, 18.01.2008 10:11:02

Dobrý den,chtěla jsem se prosím zeptat jestli je pravda co se píše článku 1361 diskuse-matka mi chce darovat zahradu,je možné,že po smrti maminky opravdu bude započtena hodnota daru na podíl obdarovaného dítěte a o tuto hodnotu se mu sníží jeho dědický podíl???,potřebuji to nutně ověřit.Moc děkuji za odpověd.Sikorová

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.01.2008 16:11:04

Dobrý den,
ano, pokud bude v dědickém řízení tento dar jiným dědicem namítnut, tak ano.

rodinný domek

Miloslava Bernardová, 17.01.2008 17:24:22

Vlastním rodinný domek s manželem každý má jednu polovinu, teď chce manžel svoji polovinu darovat dceři. Já s tím souhlasím, prosím, jak máme postupovat. Domek je starší rekonstrukce proběhla před 20ti lety.Nebo, jak jinak postupovat mě je 60let manželovi 70let.
Děkuji Bernardová

Vzájemné darování bytů

Kamil Zavoral, 17.01.2008 10:42:01

Dobrý den,
se svým bratrem plánuji výměnu bytu (oba v osobním vlastnictví). Při směnné smlouvě bychom však zaplatili 3%daň z převodu nemovitosti, tzn. 3% z cennějšího bytu. Je možné tuto transakci provést vzájemným darováním? Tedy vyhnuli bychom se tím (dle novely 1.1.08 jako příbuzní) jak platbě daně z převodu nemovitosti tak i nutnému oceňování bytů? Jak bychom měli případně postupovat? Velice děkuji za radu.

Darovací smlouva

Anna, 16.01.2008 16:09:53

Mockrát Vám děkuji za Vaši odpověd´-hezký den přeje Anna

Darovací smlouva

pavel, 16.01.2008 16:05:11

Hodně díků zasílám,Helgo za Vaši odpověd´,pěkný zbytek dne a hodně síly na další Vaše odpovědi-Pavel

Darování RD

pavel, 16.01.2008 15:59:05

Mockrát Vám Lucie děkuji za Vaši odpověd´,s přáním hezkého dne a erudovaných odpovědí-Pavel

Darovací smlouva rodinného domu

pavel, 16.01.2008 15:40:38

Dobrý den,jsme s manželkou majiteli RD
a máme spolu 2 děti,já mám z prvního manželství 1 dítě,chci nynější manželce darovat svoji polovinu RD.V případě mé smrti budou mít prosím pak mé 2 děti a 1 dítě z mého prvního manželství právo na dědický podíl? Děkuji Vám za odpověd´

Re: Darovací smlouva rodinného domu

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 21.01.2008 16:14:42

Dobrý den,
v případě Vaší smrti jsou dědici ze zákona Vaše manželka a všechny Vaše děti. Budou však dědit pouze Váš majetek, tedy pokud darujete manželce svůj podíl na domě, nezíská žádné dítě žádný podíl na domě.
Nicméně, pokud máte dům v SJM, nemůžete to učinit darováním poloviny, ale pouze zúžením SJM o tento dům a určení výlučného vlastníka.
Jedině pokud máte dům v podílovém spoluvlastnictví (např. získali jste ho ještě před svatbou), můžete jí podíl darovat.

darovací smlouva

Miluše Demková, 16.01.2008 14:27:42

dobrý den chci se zeptat co vše potřebuji k vyřízení darovací smlouvy. Rodiče meho manžela nám chtějí darovat nemovitost ve které bydlí chci se zeptat jestli stačí když budu mít darovací smlouvu stáhlou s internetu a podpisy nechám ověřit notářsky.A co dál musíme ještě udělat.Děkuji předem za odpověd Demková

Re: darovací smlouva

Lucie, 16.01.2008 14:58:01

Dobrý den,
darovací smlouvu si můžete sepsat sama. Podpisy na jednom vyhotovení darovací smlouvy musí být úředně ověřeny. Smlouvy předkládáte v počtu o dva více než je účastníků řízení. K tomu návrh na vklad přísl. práva do katastru nemovitostí a nabývací titul, jestliže nemovitost dárci či prodávající nabyli před 1.1.1993.
Lucie, advokátka

darování nemovitosti na oba manžele

Šimíková, 16.01.2008 14:16:32

Dorý den, manžel má 1 bratra ( zletilý, svobodný ) a údajně k vůli tomuto faktu nelze nemovitost ( právnicky ) přepsat i na mě jakožto manželku. Je to pravda? Dům nyní patří jeho rodičům. Zajímá mě tento fakt jelikož jsme si na tento dům vyřídili překl. úvěr ( na mé jméno )a tak bych se nerada nechala "napálit" když do tohoto domu budu také investovat.
PS: manželův bratr by měl dostat dům ve kterém nyní žije i s rodiči.
Děkuji za rady a názory!

Re: darování nemovitosti na oba manžele

Lucie, 16.01.2008 14:51:38

Dobrý den,
jestliže dům patří rodičům Vašeho manžela, tak jeho rodiče můžou s tímto domem nakládat jakkoliv. Můžou ho klidně svému synovi (Vašemu muži) i Vám darovat či Vám ho prodat. Záleží pouze na nich jak budou nakládat se svým majetkem. Druhý dům zase můžou převést na bratra Vašeho manžela.
Lucie, advokátka

Předkupní právo

Eva Loská, 16.01.2008 11:29:26

Dobrý den,od maminky jsem dostala polovinu pozemku,na který má předkupní právo sestra.Před 5 lety jsem si tam postavila RD,nyní bych vše chtěla prodat.Má sestra předkupní právo jen na pozemek?Chtěla bych vše samozřejmě prodat jako celek,jinak by byla stavba znehodnocena.Předem Vám moc děkuji za odpoveď.
S pozdravem Eva Loská

Darování 1/2 domu

Anežka Páclová, 16.01.2008 10:02:11

Dobrý den,
vlastníme s manželem rodinný domek,na který jsme si vzali hypotéku.Může mi manžel darovat svoji polovinu,ikdyž není spacená hypotéka ?Děkuji

Dar

Eva Nejedlá, 15.01.2008 22:52:26

Dobrý den, již dvakrát jsem vás žádala o radu. Chápu, že není vaší povinností odpovídat na každý dotaz, ale přesto prosím o odpověď.
Vlastníme s manželem rodinný dům. V poslední době jsem zjistila, že manžel svým nezodpovědným chováním podepsal několik úvěrových smluv. Peníze, které od různých peněžních ústavů obdržel v hotovosti, zmizely neznámo kam. Protože mám obavy, abych já a mé dvě děti (jedno ještě není plnoleté) nezůstaly bez střechy nad hlavou, chci tuto situaci řešit. Dotaz: mohu bez manželova vědomí a souhlasu formou darovací smlouvy darovat polovinu rodinného domu svému otci? Tímto chci zabránit, že v případě exekucí z jednotlivých peněžních ústavů nedojde k zabavení mé poloviny rodinného domu. Pokud je to možné, poraďte, prosím, jaký mám dodržet postup, který by neodporoval příslušným zákonům.
Děkuji za odpověď.

darování bytu

miroslava bultasová, 15.01.2008 21:51:20

bydlím v bytě,kde jsou vlastníci moji rodiče.chtěli by mi ho převest do vlastnictví.oni mají ještě jiný byt ve kterém bydlí.co vše je třeba k tomu abychom mohli byt převest?můžeme si sami napsat podle vzoru darovací smlouvu a nechat ji notářsky potvrdit,nebo musíme vyhledat nějakého právníka?děkuji za odpověd...

Re: darování bytu

Lucie, 16.01.2008 14:41:24

Dobrý den,
samozřejmě je vždy lepší vyhledat advokáta, který Vám vše zařídí a sepíše. Smlouvu si můžete ale i napsat Vy. Podpisy na jednom vyhotovení pak musí být úředně ověřeny. Příslušenému KÚ podáváte: návrh na vklad přísl. práva do katastru nemovitostí, smlouvy v počtu o dva více než je účastníků, nabývací titul pokud se převádí nemovitost, která byla prodávající či dárci nabyta před 1.1.1993.
Lucie, advokátka

darování RD

pavel, 15.01.2008 16:34:10

dobrý den, jsme s manželkou spoluvlastníky RD a chtěl bych na manželku převést svou část RD. Musí být tato darovací smlouva sepsána notářem? Děkuji za odpověď

Re: darování RD

Lucie, 16.01.2008 14:36:24

Dobrý den,
darovací smlouva nemusí být sepsána notářem. Tuto si můžete sepsat sám. Pouze podpisy musí být na jednom vyhotovení úředně ověřeny, tj. notářem či magistrátem (městským, obecním úředem). Celkem pak předkládáte příslušenému katastrálnímu úřadu, ve vašem případě, 4 vyhotovení darovací smlouvy spolu s návrhem na zápis přísl. práv do KÚ + nabývací titul, jestliže jste nemovitost nabyli před 1.1.1993.
Lucie, advokátka

darovací smlouva

pavel, 15.01.2008 16:28:17

dobrý den, jsme s manželkou vlastníky pozemku - orná půda 1/2 ku 1/2 a chceme darovat mému švagrovi (bratrovi mé manželky) výše zmíněný pozemek. Patřím já jako švagr jště do tzv. II. skupiny osob osvobozené od daně z daru? Děkuji Pavel

Re: darovací smlouva

Helga, 16.01.2008 10:20:47

Do II. skupiny patří: manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily po dobu nejméně jednoho roku před uzavřením smlouvy a pečovaly o společnou domácnost, nebo byly odkázány výživou na dárce.
Z hlediska příbuzenského do II. skupiny nepatříte, ledaže byste splňoval podmínku společné domácnosti či podmínku vyživovací. Vaše manželka patří do skupiny I., jak jistě víte. S pozdravem Helga

darovací smlouva

anna, 15.01.2008 16:25:47

dobrý den, jsme s bratrem spoluvlastníky pozemku - orné půdy, 3/4 ku 1/4 rozlohy pozemku, mohla bych mu tuto mou jednu čtrtinu bezplatně darovat?

Re: darovací smlouva

Helga, 16.01.2008 10:50:47

A proč by ne? Se svým majetkem můžete nakládat jak uznáte za vhodné. S přáním hezkého dne Helga

Re: darovací smlouva

Helga, 16.01.2008 10:54:14

Ještě doplňuji - daň darovací z této smlouvy platit nebudete. Helga

prosim o odpoved

renata, 15.01.2008 16:02:08

znovu kpiruji svuj dotaz a prosim o odpoved.bohuzel nevim,dle jakeho klice a kdo v tomto foru na dotazy odpovida,ale snad bude vybran mezi vyvolene i ten muj.
dobry vecer,
nejprve bych chtela podekovat za vznik a chod tohoto fora,v nemz jsem nacerpala rady,jak si sama sepsat darovaci smlouvu a zadost pro KN.
jeste potrebuji upresnit ,zda jsem dobre pochopila dusledky nasledujici situace:
bratr byl loni obdarovan polovinou zahrady naseho otce.
1)pokud otec zanecha zavet na zbyly majetek,nelze se tedy dovolavat "odecteni "hodnoty daru z bratrova podilu.pokud ovsem zavet nezanecha,je pak na dedicich,zda tak ucini-nedeje se automaticky,ale pokud tak ucini,bude jim vzdy vyhoveno az do vyse bratrova dedeneho podilu(pokud bude tento nizsi nez hodnota zahrady,nic nikomu nevyrovnava,ale muze o veskery narok na svuj podil prijit ve prospech ostatnich dedicu).
2) hodnota daru se bude pocitat jen jako ze zahrady,prestoze od pocatku se na dokumentech uvadi,ze je to zahrada za ucelem stavby RD-tedy budouci st. parcela-proste se bere stav v dobe darovani nemovitosti
3)pokud by mi chtel otec darovat zbytek zahrady,ale jeste i prilehlou parcelu-muze toto byti radne oznacene napsane v 1 smlouve

predpokladam,ze na vsechny 3 body je odpoved ANO

a nyni dotaz,na ktery jsem zde nenarazila:pokud stoji na darovane parcele jeste dum,ktery by nebyl predmetem daru,je to treba nejak zduraznovat-napsat,ze je z daru vyloucen- a opet presne ciselne tento RD ve smlouve identifikovat?,kdyz ve smlouve je jasne dana jako dar parcela jako predmet daru a naopak pokud by k daru patrily jeste stavby jako garaze,zdena pradelna-je potreba je tez nejak presne popsat nebo lze jen napsat obecne prilehle budovy(coz se mi nezda)?

dekuji za odpoved.

darování nemovitosti

Pavlína, 15.01.2008 13:52:05

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu. Četla jsem, že od 1.1.2008 jsou příbuzní v řadě přímé osvobozeni od darovací daně. Je ale možné darovat nemovitost, která je zatížena zástavním právem a je na ní věcné břemeno?
Manželova maminka by chtěla přepsat rodinný dům na něj, nebo naše dítě.Ale tato nemovitost je zastavěna v úvěru a je na ní věcné břemeno, lze to tedy?A lze darovat nemovitost i nezletilému dítěti?

Předem moc děkuji za odpověď

Re: darování nemovitosti

Helga, 16.01.2008 11:48:18

Nejsem právnička, ale mám jisté zkušenosti a snad i dobře rozumím zákonům. Pokud má rada nebude vpořádku, právníci mě jistě opraví.
Nemovitost, na které vázne zástavní právo, lze převést na jiného vlastníka (pokud to zástavní smlouva nevylučuje). Zástavní právo působí vůči pozdějšímu vlastníku nemovitosti, tzn. následný vlastník přebírá postavení dlužníka se všemi s tím spojenými riziky. Zástavní smlouvu si pečlivě prostudujte (neobsahuje-li oznamovací podmínku atd.)! Ve smlouvě darovací musí být upozornění, že na darované nemovitosti vázne zástavní právo a věcné břemeno, které přechází na obdarovaného. Příslušná omezení budou ve smlouvě zcela přesně popsána (čeho se omezení týká, identifikace dotčené nemovitosti a osob, dat.rozhodnutí, právní účinky, atd.). Pokud je na straně obdarovaného nezletilé dítě, je třeba požádat soud o určení opatrovníka. S pozdravem Helga

Re: darování nemovitosti

klaudie kk, 18.03.2008 13:46:31

Dobrý den,

četla jsem Vaši radu k dotazu darování nemovitosti ze 16.01.08 11.48 hod. a chtěla jsem Vás poprosit o radu k podobné problematice.

V roce 2007 mi otec daroval dům se zástavním právem u banky. V darovací smlouvě se uvádí, že úvěr bude nadále hradit otec a je na něj napsaný ten úvěr.
V LV na KN je uvedeno smluvní právo zástavní a jeho výše.

Chtěla jsem se zeptat, zda mi tyto dluhy na nemovitosti sníží daň darovací.

Moc děkuji za radu.

S pozdravem

Klaudie K

darování Rd na oba manžely

L., 15.01.2008 10:56:43

Dobrý den,
potřebujeme sepsat darovací smlouvu.Obdarovaným jsme jako manželé,ale potřebujeme to sepsat tak,aby v případě úmrtí jednoho z nás,nemusel ten druhý mít strach o svou část,protože máme oba děti z prvních manželství.Abych to vysvětlila,chceme každý 1/2,aby v případě třeba mé smrti,nemusel manžel vyplácet mou dceru z prvního manželství i ze své půlky.
Napsat to tak,že obdarovaní jsou 2 a jmenovitě vypsat nebo ,že obdarovaní jsou 2 a u každého napsat "ideální polovina"?

Re: darování Rd na oba manžely

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 15.01.2008 14:04:43

Dobrý den,
tuto situaci darovací smlouvou nevyřešíte. Musíte buď každý sepsat závěť nebo své potomky vydědit.
A i když sepíšete závěť a děti nevydědíte, mají i tak ze zákona nárok na dědický podíl, neboť jsou neopomenutelnými dědici. Zde pak záleží na hodnotě zbývající části dědictví.

Re: darování Rd na oba manžely

L., 15.01.2008 14:15:26

to je pravda,ale jak může dědit třeba syn mého muže z prvního manželství z mé části? pokud bude dům darovaný nám oběma,tak jak můžu vyplatit "nevlastního"syna ze své části? nebo spíš,proč bych měla? Rekonstrukci tohoto RD budeme řešit prodejem mého bytu,který jsem měla před našim manželstvím.Hodnota domu tím stoupne a já mám pak někdy v budoucnu vyplácet"cizí" dítě?Nejde to tedy nějak?

vrácení daru

Jana Malá, 15.01.2008 07:22:49

Manželovi darovala jeho matka dům a za našeho manželství mně manžel daroval polovinu tohoto domu.Nyní se rozvádíme a mám obavu aby manžel nechtěl mně darovanou polovinu vrátit. Dům nyní chceme prodat. Mám nárok i na polovinu pozemku?Pozemky mě manžel nedaroval.
Děkuji za odpověď!!

Re: vrácení daru

Mgr. Oldřich Topka, 15.01.2008 07:46:47

Dobrý den, dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže by jste se k němu chovala tak, že tím hrubě porušujete dobré mravy (§630 občanského zákoníku). Nejspíše by o tom nakonec rozhodoval soud. Ale pokud se týká rozvodu, ten by sám o sobě jako hrubé porušení dobrých mravů kvalifikován nebyl. Jinak Vy máte nárok na vypořádání toho, čeho jste spoluvlastník (nebo do je v SJM). To se týká domu, ale ne již pozemků.

Dar - nabývací titul

Jarda, 15.01.2008 06:39:54

Rodinný dům jsme postavili v roce 1983 -tj. před 1.1.93. Nyní jej chceme darovat dceři. Jako dárci - jaký máme předložit nabývací titul? Děkuji.

Re: Dar - nabývací titul

Mgr. Oldřich Topka, 15.01.2008 07:55:20

Dobrý den, postavili jste dům a určitě jste jako vlastníci zapsáni v katastru nemovitostí. Nabývací titul nikomu předkládat nebudete. Do darovací smlouvy uvedete, že jste vlastníci nemovitosti, kterou jste postavili, a jste zapsaní v katastru nemovitostí na listu vlastnictví s číslem ... A pokud jde o pozemek, na kterém dům stojí tak ten jste museli koupit, dostat, zdědit aj. K tomu byla třeba smlouva nebo nějaké rozhodnutí a tyto dokumenty (kupní snlouva, usnesení o výsledku dědického řízení atd.) jsou nabývacím titulem k pozemku.

Darování vnučce

Brož, 14.01.2008 23:16:32

Dobrý den,mám dotaz,zda mohu darovat pozemek vnučce která je zatím nezletilá?Mohou nastat nějaké potíže ohledně nezletilosti?Děkuji

Re: Darování vnučce

Helga, 14.01.2008 23:38:01

Budete muset požádat soud o určení opatrovníka.
S pozdravem Helga

Cena darov.sml.

Mufinka,, 14.01.2008 20:30:32

jaká bude cena darovací smlouvy se vším všudy v případě hodnoty domu 2mil a v případě 1,5mil?Dškuji

Re: Cena darov.sml.

Mgr. Oldřich Topka, 15.01.2008 08:06:11

Dobrý den, sepíšete-li smlouvu u notáře pak bude účtovat dle sazebníku 2% z částky do 100.000 a 3/4 z 0,3% z částky, která přesahuje prvních 100.000 (ale max. do 3 milionů, pak už je sazba jiná, vyhláška o odměnách notářů č. 196/2001 Sb.). Pokud sepíšete smlouvu u advokáta, ten Vám může naúčtovat odměnu také podle tarifů, ale je možné si cenu stanovit také dohodou, což bývá výhodnější.

darování nemovitosti sourozenci

Jaroslav, 14.01.2008 17:23:42

Dobrý večer, mám v úmyslu darovat nemovitost svému sourozenci. Jak jsem pochopil, tak od darovací daně jsme osvobozeni (osoba II.kategorie), ale nejsme osvobozeni od daně z převodu nemovitosti. Můj dotaz je, zda má být ve smlouvě darovací nějakým způsobem popsán náš příbuzenský vztah. Děkuji.

Re: darování nemovitosti sourozenci

Helga, 15.01.2008 00:20:31

Pochopil jste správně, že od daně darovací bude Váš sourozenec osvobozen, ale někdo Vás popletl s tou daní z převodu z nemovitostí - ta se bezúplatného převodu nemovitosti vůbec netýká. Uvádění příbuzenského vztahu ve smlouvě není povinné, ale je rozhodně lepší ho uvést. S pozdravem Helga

Re: darování nemovitosti sourozenci

Lenka, 15.01.2008 07:42:02

Dobrý den Helgo,čtu váš příspěvek ohledně daně z převodu nemovistostí.Jsem ve stejné situaci,sarování RD a právě ohledně daně z převodu stále v rodině diskutujem.Pročetla jsem toho spoustu a všude jsme to pochopili tak,že i v případě daru se poté musí udělat odhad a z toho se bude platit ona daň.Dočetli jsme se,že tato daň se platí vždy z vyšší částky. takže pokud je odhad vyšší než cena prodejní nebo darování ,tak se platí daň z odhadu.Není to teda tak?
Děkuji moc za odpověď

Re: darování nemovitosti sourozenci

Helga, 15.01.2008 09:59:52

Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod vlastnictví k nemovitostem, tj. prodejem, a poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce, tj. prodávající. Vy přece plánujete darování RD, čili bezúplatný převod majetku a budete tudíž uzavírat smlouvu darovací (nikoliv kupní). Pokud darování proběhne v I. nebo ve II. příbuzenské skupině, jste od daně darovací osvobozeni. Souběh daně darovací a daně z převodu nemovitostí není možný, znamenal by totiž dvojí zdanění stejné věci (a to i v případě, že u jedné z daní došlo k osvobození). Odhad nemovitosti vůbec není zapotřebí. Doporučuji Vám prostudovat si zákon č.357/1992 Sb., který najdete na NETU. S přáním hezhého dne Helga

darování bytu

Ludek Eda, 14.01.2008 14:25:31

Matka je vdova a starám se o ni a finančně jí podporuji. Má byt,který mi chce ještě za svého života darovat a přepsat na mě v listu vlastnickém na
katastru. Mám ještě bratra, ale ten matce finančně nijak nepomáhá ,ale vztahy jsou mezi nimi dobré. Může matka svůj byt darovat na mě tak, aby jsem po její smrti nemusel bratra vyplácet a, aby z bytu neměl žádný podíl a ani nárok na finanční vyrovnání? Ještě chci dodat ,že jsem matce na uvedený byt dal celou kupní částku, a tím jsem jí ho celý zaplatil, samozřejmě ze mám o tomto doklad.Samozřejmě ostatní majetek matky kromě uvedeného bytu by se řádně rozdělil v dědickém řízení. Dále se chci zeptat zda by se v dědickém řízení ostatní majetek dělil na půlky nebo by se můj podíl snížil o cenu bytu ?

Re: darování bytu

Helga, 15.01.2008 11:40:17

Tento dotaz patří do diskuse k článku "Dědění I. - dědictví ze zákona". Klikněte si na hlavní stránku. S pozdravem Helga

Tam a zpět :)

Martin, 14.01.2008 12:37:54

Dobrý den,
mám jen malý dotaz, lze již darovanou nemovitost znovu darovat. Příklad daruji byt své matce a ta mi ho bude chtít darovat zpět. Je v tom nějaký právní problém ?

Re: Tam a zpět :)

Helga, 14.01.2008 14:13:43

Není žádný právní problém darovat darovanou nemovitost zpět. S pozdravem Helga

Věcné břemeno - druhy

Lenka, 14.01.2008 12:19:56

Dobrý den,
moje maminka mi chce převést svou 1/2 domu, abych byla vlastníkem celého domu já. Chce si však nechat zřídit věcné břemeno, chtěla po mě, abych jí donesla seznam možných věcných břemen, protože se nechce dožít toho, abych jí prý někdy něco doma zakázala, takže chce mít vše v darovací smlouvě ošetřeno, Je někde vypsán soupis na co lze dát věcné břemeno? Nebo dá se to shrnout do jedné věty? Děkuji za odpověď.

Re: Věcné břemeno - druhy

Helga, 14.01.2008 14:07:16

Seznam věcných břemen neexistuje. Vaše maminka jako osoba oprávněná ať si dobře rozmyslí, co považuje za důležité zanést do smlouvy. Obvykle je předmětem těchto smluv: Doživotní bezplatné bydlení a užívání domu (bytu) nebo jeho částí - výlučně nebo společně s osobou povinnou (změřit místnosti a popsat polohu), právo přístupu k bytu, právo vstupu na pozemek nebo jeho užívání, právo vyživovací, právo přijímání návštěv, právo parkování, právo na zajištění bezplatných služeb spojených s bydlením nebo za dohodnutý poplatek (voda,proud,odkanalizování...), právo na bezplatné zajišťování údržby předmětné části nemovitosti atd. S pozdravem Helga

dědictví z daru

Zuzana, 14.01.2008 12:09:20

Dobrý den,
již jsem se zde dotazovala, ale potřebuji ještě upřesnit. Mám RD a daruji rodičům 1/2 .V odpovědích jsem se dočetla, že se hodnota daru započítává do dědického podílu, když je to naopak,tzn.obdarovaným dědicům.Započítává se tedy do dědictví (navýšení majetku díky mému daru), nebo se ona moje polovina před darovánímzapočítává-tzn.že by sourozenci dědili od rodičů moji 1/2 ?Nebo mám sepsat smlouvu o vyrovnání půjčky darem nemovitosti-pokud to je možné, aby bylo dělení spravedlivé.
Děkuji moc

Re: dědictví z daru

Helga, 15.01.2008 11:44:20

Tento dotaz patří do diskuse k článku "Dědění I. - dědictví ze zákona". Klikněte si na hlavní stránku.

darování

Lenka, 14.01.2008 11:43:38

Dobrý den,
pro darování RD nemusím mít při žádosti o vklad na katastr odhad,protože jako snacha spadám do I.skupiny,tedy osvobozena od darovací daně. Odhad musím mít až tehdy,až budu posílat na fú daňové přiznání kvůli dani z převodu z nemovitosti.Je to tak?

Re: darování

Helga, 14.01.2008 23:35:02

Ne, není to tak. Pěkně jste to zmotala. Jestliže Vám chce darovat nemovitost Vaše tchýně, nespadáte do I. , nýbrž do II. skupiny. Přesto daň darovací nezaplatíte, protože osvobození se týká i II. skupiny. Daňové přiznání k dani darovací se v tom případě nepodává a není tudíž zapotřebí ani odhad. Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti na FÚ také podávat nebudete, neboť smlouvu kupní zde nahrazuje smlouva darovací. Pokud si smlouvu darovací dokážete napsat sama, zaplatíte jenom za oveření podpisů a za kolek při vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ale když to tak čtu, zaplaťte radši za sepsání smlouvy právníkovi. S pozdravem Helga

Re: darování

Lenka, 15.01.2008 07:47:51

Dorý den,
ano s tou skupinou jsem to zmotala.Měla jsem v hlavě to,že to tchýně přepisuje na mě a mého manžela,jejího syna a ten je ve skupině I. s tou daní nám to tak ovšem řekl právník,protože jsme to chtěli přepsat už kdysi,ale neměli jsme peníze na daň z převodu ,o které nám pořád říkal,že ji zaplatíme.
Jsme z toho vážně už blbí,ale vy s tím máte určitě skušenosti,takže jste mě moc amoc potěšila.

Re: darování

Helga, 15.01.2008 12:42:10

Pokud jste někdy dříve chtěli uskutečnit bezúplatný převod majetku, tak byste zaplatili daň darovací, protože osvobození od této daně je v platnosti až od 1.1.2008. Pokud jste tenkrát chtěli uskutečnit úplatný převod (prodej / koupi), tak na ten se vztahuje daň z převodu nemovitosti i nyní. Ve Vašem případě se však jedná o darování v I. nebo II. linii a žádná z těchto daní se Vás proto netýká. Přeji Vám šťastné vyřízení. Helga

Darování pozemku (zahrady)

Daniel Rožec, 14.01.2008 11:30:32

Dobrý den,

chceme letos začít se ženou stavět RD na zahradě, jejíž vlastníkem je tchán. Je pravda že od 1.1.08 je možné zahradu darovat, aniž bychom cokoliv platili? Jak by měla taková darovací smlouva vypadat? Předem děkuji za odpověď!!! S pozdravem Daniel Rožec

Re: Darování pozemku (zahrady)

Helga, 15.01.2008 00:00:18

Klikněte na nadpis "Darovací smlouva pro nemovitost" a zobrazí se Vám vzor smlouvy. Ve Vašem případě budete od daně darovací osvobozeni. Pokud dokážete smlouvu sestavit sám, zaplatíte pouze za ověření podpisů a za kolek 500Kč při vkladu do katastru. Pokud však uděláte ve smlouvě chyby, katastr Vám ji vrátí a budete platit znovu, třeba i několikrát. S pozdravem Helga

odhad?

lenka černá, 14.01.2008 09:21:46

Rodiče mi chtějí darovat chatu.
Potřebuji mít odhad od znalce, když se neplatí darovací daň?

Re: odhad?

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 14.01.2008 09:28:04

Dobrý den,
ne, nepotřebujete.

Darování nemovitosti nezletilému dítěti

Helena, 13.01.2008 22:10:50

Dobrý den
ráda bych se zeptala na následující situaci:
Můj švagr(tedy synův strýc) by rád daroval mému nezletilému synovi(4roky)starý domek s pozemkem. Poradťe mi prosím co vše budeme muset vyřídit? Jestli budeme muset kvůli nezletilosti syna k soudu a kolik nás to bude stát a kolik to bude stát švagra? Děkuji

Darování rodiči na syna a jeho manželku

Jarek, 13.01.2008 15:07:27

Dobrý den, před 6 lety jsme s manželkou "prodali" svůj družstevní byt a za obdržené peníze koupili menší byt mým rodičům, kteří nám za to přenechali svůj větší byt. Kupovaný menší byt byl rovnou napsán na rodiče, jejich původní větší byt, do kterého jsme se s ženou nastěhovali, jsme na nás nepřevedli z důvodu neochoty platit darovací daň. Rodiče tedy vlastní 2 byty, my s manželkou žádný. Nyní bychom chtěli tyto poměry narovnat formou darování, a proto bych rád poprosil o radu, zda-li je následující postup možný, právně bez závad a bez daňové povinnosti.
1. Nejprve uzavření darovací smlouvy mezi mými rodiči a mnou, vložení do katastru - tedy výhradním vlastníkem budu já.
2. Následně uzavření darovací smlouvy na id. 1/2 mezi mnou a mou manželkou, vložení do katastru - já budu podílovým vlastníkem id. 1/2 nemovitostí, stejně tak jako moje žena.
Předpokládám, že uvedený postup nelze zkrátit na bod 1 (že by mí rodiče převedli byt rovnou mě i mé ženě do podílového vlastnictví) bez povinnosti platit daň...?
Případně místo bodu 2 využít Notářského zápisu o rozšíření SJM, ale to už jsou další náklady, které mi přijdou zbytečné, navíc se mi nezdá mít majetek v SJM jako výhodnější než v podílovém vlastnictví, ba naopak. Děkuji předem za radu.

Věcné břemeno

Lucie P., 12.01.2008 21:09:27

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné sepsat u notáře "nějakou" smlouvu (dohodu) podobnou věcnému břemeni, s tím, ale že by to byla jen smlouva mezi námi (mnou a babičkou, která bude mít dožití v dané nemovitosti) a nevkládali ji bychom do katastru. Jak bychom takovou smlouvu (dohodu) měli nazvat? Předem děkuji za odpověď Lucie

darování a dědění

Lucie, 12.01.2008 00:25:14

Dobrý den, zkusím napsat svůj dotaz a doufám, že nebudu zpražena panem Janem, ikdyž se rozčílil v mnoha případech správně. Jen citace zákonů je pro průměrně inteligentního člověka (natož pro podprůměrně)někdy poněkud méně pochopitelná. A nyní tedy k dotazu:
Manželovi rodiče chtějí manželovi darovat RD. Manžel má ještě sestru, se kterou se domluvil, že jí vyplatí částkou 500.tis. Kč. Není nám tedy jasné, když by tedy došlo v budoucnu k dědickému řízení a ona namítla dědění, tak by jsme ji museli vyplatit znova, když mezi sebou s manželem nemůžou uzavřít žádnou smlouvu o tom, že už ji manžel vyplácel a ona se domu vzdává? Pak mi není taky jasné, kdyby jí tedy manžel musel vyplácet, a jak tu bylo napsáno, že by se částka vypočetla dle hodnoty nemovitosti v době dědění,jak by bylo zohledněno, že jsme již nemovisto zhodnotili našemi penězi, tedy od doby darování k době dědění jsme do domu investovali např 1,5 mil. Kč?
A poslední dotaz: Co je tedy pro nás lepší (s manželovou sestrou není pouze ústní domluva přijatelná, již na nás udělala několik podrazů v souvislosti s touto problematikou):
1)darovací smlouva+ závěti obou rodičů, nebo
2)kupní smlouva a s tím spojený odhad a placení daně?
Předem děkuji za odpověď.

darování bytu vnučce

Petra, 12.01.2008 00:10:40

Dobrý den,
dovolila jsem si uvést znovu dotaz, který zde už jednou byl, uvádí zdeproblém, který rovněž řeším, ale v diskuzi bohužel zůstal nezodpovězen...
Babička hodlá darovat vnučce nemovitost,kterou má po smrti svého manžela ve svém výlučném vlastnictví. Vnučka tuto darovací smlouvu hodlá akceptovat Babička má dvě dcery, z nichž jedna je matkou uvedené vnučky, tedy budoucí obdarované. Můj dotaz zní, co se s nemovitostí bude dít(pokud dojde k naplnění darovací smlouvy) až babička zemře. Zda tato nemovitost bude součástí ědického řízení a jestli bude muset vnučka někoho vyplácet atd.
Děkuji za odpověď.

Re: darování bytu vnučce

Zdeněk, 13.01.2008 21:13:27

Ač nejsem právník, na tohle Vám mohu odpovědět úplně přesně. Tato nemovitost nebude rozhodně předmětem žádného řízení a vnučka nebude muset ani nikoho vyplácet. Kdyby byla vnučka účastníkem dědického řízení (což v případě žijící matky a její sestry nebude), tak by se dědictví navýšilo o hodnotu nemovitosti a její případný podíl by se potom o tuto hodnotu zmenšil. Takže by třeba potom už nedostala nic, protože hodnota nemovitosti by byla větší než ten zbytek. Ale rozhodně nehrozí žádné placení ap.

DAROVACI SMLOUVA NA STAV.POZEMEK

PETRA D., 11.01.2008 14:04:36

Dobrý den,chci použít Váš vzor Darovací smlouvy pro pozemek.Jedná se o jednoduchý převod z otce na dceru s manželem.Samozřejmě tam chci jméno manžela uvést navíc jako dalšího obdarovaného.Ráda bych věděla,zda tento text navíc bude dostačující v tomto smyslu:Petře D. bude patřit vlastnický podíl 1/2 a Zdeňkovi D.bude patřit vlastnický podíl 1/2.Nejsem si jistá,zda se to nemusí nějak více rozepisovat.Budu moc ráda za Vaši odpověď.Petra D.

Re: DAROVACI SMLOUVA NA STAV.POZEMEK

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 14.01.2008 09:27:33

Dobrý den,
teoreticky to takto stačí, ale vhodnější text by byl:
"Petra D. se na základě této smlouvy stane podílovým spoluvlastníkem ve výši podílu 1/2 na předmětné nemovitosti a Zdeněk D. ..."

Re: DAROVACI SMLOUVA NA STAV.POZEMEK

PETRA D., 14.01.2008 12:00:30

Děkuji Vám za odpověď a Vašich rad, které udílíte na internetu si vážím.Petra D.

zúžení SJM

mirka, 11.01.2008 12:18:01

Ve svém dotazu z 10.1. jsem prosila o radu, jak se vypořádat s problémem, kdy mi manžel chce darovat svoji část nemovitosti, která je v našem SJM. Přečetla jsem spoustu informací, přesto se znovu ptám:

1) mohu smlouvu o zúžení SJM sepsat sama a nechat pouze ověřit notářem podpisy? Bude platná pro zapsání na katastrálním úřadu?

2) co je notářský zápis, je prý podmínkou tohoto aktu. Notářka požaduje spoustu dokumentů a odhad alespoň realitní kanceláře, aby mohla vypočíst svoji odměnu, kterou předběžně odhaduje na cca 20 tisíc korun.

Nikomu se nechce platit za ověření jednoho dokumentu takovou částku. Prosím, poraďte.

Re: zúžení SJM

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 14.01.2008 08:52:28

Dobrý den,
ad 1) Smlouva o zúžení SJM musí být sepsána notářem a nikoli Vámi. Ověření podpisů notářem nestačí.

ad 2) Notářský zápis je právě to, že Vy i manžel dojdete k notáři a ten sepíše smlouvu o zúžení SJM ve formě notářského zápisu.

Tedy, při zúžení SJM nejde jen o ověření dokumentu, ale o to, že jedině notář tento dokument může sepsat.
Pokud ho chcete, budete muset notáři donést veškeré listiny, které požaduje a zaplatit i požadovanou částku.

Darování nemovitosti

František, 11.01.2008 11:52:43

Dobrý den.
Chtěli bychom s manželkou darovat dceři RD, na kterém je zástavní právo na hypotéku druhé dceři na stavbu jejího RD. Zást. právo bude trvat ještě asi 3 roky. Vše je bez problému. Lze tedy dceři darovat RD, když bude ve smlouvě se zástavním právem souhlasit?
Ve smlouvě bude dále věcné břemeno na naše dožití.
Děkuji za odpověď.

darování RD

Lenka, 11.01.2008 08:27:05

dobrý den,
pročetla jsem spoustu diskuzí k tomuto tématu. Vím,jak postupovat při darování RD.Od darovací daně jsem ve II.řadě osvobozena.Tchýně totiž daruje RD mému manželovi(snynovi) a mě (snaše). Dům přebíráme i s věcným břemenem babičky. Já se chci ale zeptat.Od darovací daně jsme osvobozeni a daň z převodu má platit většinou dárce,my to ale budeme platit za tchýni,tak se chci zeptat ,do kdy se musí zaplatit daň z převodu nemovitosti FÚ?a ještě jeden dotaz.Na jedné právní poradně jsem četla,že pokud dojde k běžnému darování,tak druhý zákonný dědic,v tomto případě sestra mého manžela může v případě smrti dárce vznést nárok na to,aby byl dar RD odpočítán ze zbytku dědictví.Pokud je ale prý v darovací smlouvě zmínka o tom,že je tento dar např. svatební,tak o započtení nemůže žádat.JE to tak?
děkuji mockrát za dopověď

Re: darování RD

Lenka, 11.01.2008 08:50:34

Napsala jsem to špatně,ne že budem platit za ni,ale my budem platit.a níže kopíruji text,kde je psáno ohledně započtení daru.
"Při darování je třeba dát pozor na možnost zápočtu daru v dědickém řízení. V případě, kdy se dědí dle zákona (není sepsána závěť), pak se každému dědici započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklé darování (v každé rodině je posouzení obvyklého darování různé – někde je obvyklým darem kniha, jinde drahý šperk, jinde např. automobil). " Jak to tedy sepsat,aby nebyl dar RD započten?

DAROVACÍ SMLOUVA

BLANKA, 10.01.2008 18:29:53

Dobrý večer

chtěla bych Vás požádat o radu. Četla jsem, že od 1.1.2008 jsou příbuzní v řadě přímé osvobozeni od darovací daně. Nemáte s tím někdo zkušenost ??? Také bych se chtěla zeptat, co všechno bude k přepisu nemovitosti potřeba-smlouva, výpis z katastru nemovitosí a ??
Velice děkuji za Vaši případnou odpověď.
S pozdravem Blanka

Re: DAROVACÍ SMLOUVA

BLANKA, 10.01.2008 18:40:45

...PO PŘEČTENÍ PŘÍSPĚVKŮ NÍŽE JSEM JIŽ POUČENA, DĚKUJI ZA TOT FÓRUM....BLANKA

Darovací smlouva

Říkovský Miroslav, 10.01.2008 18:12:36

Prosím o vzor darovací smlouvy na lesní pozemek.Nebo jakoukoliv pomoc k tomuto tématu.

Re: Darovací smlouva

Helga, 10.01.2008 20:34:56

Vzor smlouvy darovací se Vám zobrazí, když kliknete na nadpis "Darovací smlouva pro nemovitost". S pozdravem Helga

PLNÁ MOC

Dana, 10.01.2008 17:17:08

Dobry den chtěla jsem se zeptat ,moje matka má jít k jednání k soudu ohledně nemovitosti co jsme prodali můj manžel má plnou moc ohledně všeho na jednání se dostavit nemůže,chci se zeptat jestli stačí aby matka dala plnou moc mně k jednání nebo manžel kdyš zastupuje ve všem matku. Děkuji

Darovací smlouva

Mirek, 10.01.2008 16:44:24

Dobrý den musí být odhad při darovaní rodiného domu.
a jak mám napsat smlouvu darovací když strejda chce namě napsat pul domu děkuji

Re: Darovací smlouva

Helga, 10.01.2008 20:30:56

Vzor smlouvy darovací najdete, když kliknete na nadpis "Darovací smlouva pro nemovitost". Jen do toho. Chce-li Vám darovat RD Váš strýc, patříte do pobočné příbuzenské skupiny, která je osvobozena od daně darovací a v tomto případě není potřeba přikládat odhad nemovitosti. S pozdravem Helga

Re: Darovací smlouva

fr vrba, 14.04.2008 19:28:15

když rodiče darují rod.donek dítěti svému, co je vše k tomu potřeba za doklady a na jaké úřady se musí zajít, děkuji

dar a věcné břemeno

jarmila, 10.01.2008 15:10:55

dobrý den,
ráda bych se zeptala- pokud mi rodiče chtějí darovat RD, na který si přejí věcné břemeno svého dožití + mají ve své darovací smlouvě věcné břemeno dožití svých rodičů- jak bude vypadat darovací smlouva? bude v ní jen zmínka o přiložené smouvě o věcných břemenech a tyto budou zvlášť nebo se věcné břemeno zapíše rovnou do darovací smlouvy? dále- pokud se jedná o více nemovitostí- mohou být zapsány jen v jedné smlouvě (ty ostatní jsou bez věcných břemen). děkuji za odpověď

Re: dar a věcné břemeno

Helga, 10.01.2008 17:08:51

Dovoluji si Vám jako neprávnička odpovědět, protože stejný problém jsem již dříve úspěšně vyřešila. Ve smlouvě darovací a zároveň i sml. z věcného břemene budou v hlavičce uvedeni tito účastníci: 1. Vaši rodiče jako dárci a současně oprávnění z VB (každého jmenovitě). 2.Vy jako obdarovaná a současně i povinná z VB. V části smlouvy, která bude řešit nově domluvené břemeno bydlení pro Vaše rodiče, přesně specifikujte nemovitost které se VB týká (údaje z LV) i konkrétní část domu kterou budou rodiče obývat (pokud budou bydlet samostatně) + další požitky na kterých jste se dohodli. Ocenění věcného břemene již není v I. příbuzenské linii povinné. Pokud jde o dřívější VB, tak v části smlouvy, kde se uvádí přechod práv a povinností na obdarovaného opište z LV Vašich rodičů základní údaje o jejich sml. s Vašimi prarodiči (č.sml., ze dne, právní účinky, předmět smlouvy, jména oprávněných a povinných, identifikaci dotčené nemovitosti ...) s upozorněním, že toto VB přechází z dárců na obdarovanou. Jednou smlouvou vyřešíte vše a jednou sml.lze samozřejmě také darovat více nemovitostí. Nové VB musí být uvedeno v návrhu na vklad do katastru nemovitostí.K návrhu na vklad nemusíte přikládat sml. o starém VB (stačí shora uvedené upozornění ve sml.). Přeji úspěšné vyřízení. Helga

Dotaz

Lenka, 10.01.2008 13:49:43

S manželem jsme si v roce 1991 vzali stavební půjčku na stavbu rodinného domu. Byla poskytnuta na základě smlouvy o půjčce a omezení převodu nemovitosti oběma společně. V současné době mě chce manžel z důvodu rozchodu svoji polovinu rodinného domku darovat. Půjčka není dosud splacena. Je tedy možné, že by mi svou polovinu domku daroval, když ve smlouvě je uveden bod, že bez souhlasu spořitelny nepřevedeme svou nemovitost na jiného? Omlouvám se, že to píšu, ale jsem v pokročilém stavu těhotenství a nemohu tak dlouhou diskusi, která v této rubrice je, přečíst. Děkuji moc za odpověď. Lenka

darování nemovitosti v SJM mezi manžely

mirka, 10.01.2008 10:50:38

Vážení,
vlastníme s manželem nemovitost v SJM. Manžel by mi chtěl svoji část darovat, tak abych se stala výlučným vlastníkem. Prosím o radu:
1) jaké doklady potřebuji k sepsání smlouvy?
2) z čeho se vypočítá notářský poplatek?
3) mohu darovací smlouvu sepsat sama a pouze nechat notářsky ověřit?
Děkuji za odpověď.

darovací smlouva

Milada, 10.01.2008 00:01:33

Omlouvám se za tu poslední hloupou větu. Slovo můj mělo být v úvozovkách, bude stále patřit družstvu. Myslela jsem tím, zda mohu někdy po dožití rodičů s bytem disponovat? Dobrou noc

darovací smlouva

Milada, 09.01.2008 23:44:58

Dobrý večer, moc Vás prosím, abyste mi nenadávali, že otravuji a že neumím číst. Přečetla jsem si všechny příspěvky a opravdu mi moc pomohly. Děkuji.
Mám velmi staré rodiče a ti mi dnes oznámili, že chtějí svůj majetek nám, dvěma dcerám darovat.
Sestra má dostat pozemek s chatou. Přesně vím, dle vašich pokynů, jak postupovat:
-výpis z katastru nemovitostí
-původní nabývací titul k pozemku
-darovací smlouva (5x vyhotovení, alespoň 1x ověřené podpisy (rodiče trvají + zřízení věcného břemene)
-návrh na vklad vlastnického práva do KN
Já mám dostat družstevní byt.
U mě se asi nejedná o darovací smlouvu, ale o Smlouvu o převodu a povinnostech spojených s členstvím v družstvu a nemohu v ní zakotvit věcné břemeno, protože byt vlastně patří družstvu, ale snad přiložit Smlouvu o doživotním užívání bytu mými rodiči nebo je možné zakotvit nějak do Smlouvy o převodu tuto větu?Musím ke smluvě přiložit ještě něco?Bude po podání Smlouvy o převodu členství byt můj?
Děkuji

dar a budouci dedicke rizeni

renata, 09.01.2008 23:26:50

dobry vecer,
nejprve bych chtela podekovat za vznik a chod tohoto fora,v nemz jsem nacerpala rady,jak si sama sepsat darovaci smlouvu a zadost pro KN.
jeste potrebuji upresnit ,zda jsem dobre pochopila dusledky nasledujici situace:
bratr byl loni obdarovan polovinou zahrady naseho otce.
1)pokud otec zanecha zavet na zbyly majetek,nelze se tedy dovolavat "odecteni "hodnoty daru z bratrova podilu.pokud ovsem zavet nezanecha,je pak na dedicich,zda tak ucini-nedeje se automaticky,ale pokud tak ucini,bude jim vzdy vyhoveno az do vyse bratrova dedeneho podilu(pokud bude tento nizsi nez hodnota zahrady,nic nikomu nevyrovnava,ale muze o veskery narok na svuj podil prijit ve prospech ostatnich dedicu).
2) hodnota daru se bude pocitat jen jako ze zahrady,prestoze od pocatku se na dokumentech uvadi,ze je to zahrada za ucelem stavby RD-tedy budouci st. parcela-proste se bere stav v dobe darovani nemovitosti
3)pokud by mi chtel otec darovat zbytek zahrady,ale jeste i prilehlou parcelu-muze toto byti radne oznacene napsane v 1 smlouve

predpokladam,ze na vsechny 3 body je odpoved ANO

a nyni dotaz,na ktery jsem zde nenarazila:pokud stoji na darovane parcele jeste dum,ktery by nebyl predmetem daru,je to treba nejak zduraznovat-napsat,ze je z daru vyloucen- a opet presne ciselne tento RD ve smlouve identifikovat?,kdyz ve smlouve je jasne dana jako dar parcela jako predmet daru a naopak pokud by k daru patrily jeste stavby jako garaze,zdena pradelna-je potreba je tez nejak presne popsat nebo lze jen napsat obecne prilehle budovy(coz se mi nezda)?

dekuji za odpoved.

kolaudační rozhodnutí

Vladka, 09.01.2008 21:34:52

V roce 2007 mi byly Darovací smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene.Darovány pozemky a rodinný dům.Já pro dárce a svou nesvéprávnou sestru, zastoupenou kolizním opatrovníkem pro přepis darovací smlouvy zřídila věcné břemeno bydlení.
Vyřídila jsem stavební povolení přistavila část domu a novou střechu, teď chci vše skolaudovat.
Zjištění dům postavený v roce 1975 nikdy nebyl zkolaudovaný, tudíž mi asi Katastrální uřad neměl povolit přepis? Je darovací smlouva a věcné břemeno platné? Mám právo i po roce žádat katastr o zrušení a vrácení dňě? U dárce ani u nesvéprávné sestry nebude poblém vrátit nemovitost a pak i z věcným břemenem darovat zpět. Jen kolizní opatrovník by se musel vyřizovat znovu.

darování bytu vnukům

Jan, 09.01.2008 19:24:28

Moje maminka chce svůj byt darovat 3 vnukům, každému 1/3.
Jedna vnučka má německé občanství, 2 české, všichni jsou plnoletí.
Musí být darovací smlouva sepsána pro každého zvlášť?

Vnučka z Německa přijede až později, musí být všechny smlouvy a vklad do KN proveden najednou?
Děkuji za radu

vyhození z domu

helča , 09.01.2008 19:16:49

předem se omlouvám uplně to sem nepatří ale ráda bych kdyby někdo odpověděl.
dotaz: babička darovala vnukovi dum kde bydlí jeho maminka a syn ji ted zdělil že dum chce prodat muže ji vyhodit bez náhrady na bydlení?má tam trvalý pobyt. moc děkuji za odpověd

Re: vyhození z domu

Helga, 10.01.2008 16:04:22

Obávám se, že přihlášení k trvalému pobytu nezakládá žádný právní nárok na bydlení v nemovitosti, jejímž vlastníkem je někdo jiný, a to ani nárok na zajištění náhradního bydlení či ubytování. Jiná věc by byla, kdyby babička, která svému vnukovi dům darovala, současně zřídila pro jeho maminku věcné břemeno bydlení v darované nemovitosti. To se však zřejmě nestalo. Dle mého názoru je tu ještě možnost žalovat jednání, které je v hrubém rozporu s dobrými mravy. Je to moc smutný příběh. Helga

Darovací smlouva mezi manžely

Majka, 09.01.2008 16:13:17

Dobrý den, vlastníme s manželem napůl byt a chalupu. Protože máme obavy, jak by se v rámci dědění zachovala dcera v případě úmrtí jednoho z nás, chtěli bychom si vzájemně své poloviny nemovitostí darovat, aby majetek dcera zdědila až po smrti nás obou. Je to možné? A jak postupovat, když je byt zatížen hypotékou? Moíc děkuji za radu.

Re: Darovací smlouva mezi manžely

Zdeněk, 13.01.2008 21:19:55

Tohle není možné. Dcera je dědička ze zákona.

darovací smlouva

Pavla, 09.01.2008 15:49:24

Chtěla bych poděkovat všem, které neunavuje odpovídat pořád dokola na vpravdě stejné dotazy-velice to nám 'neodborníkům' pomůže. Začala jsem návštěvou notáře a omdlela, když za sepsání smlouvy o darování 1/2 nemovitosti chtěl 11tis.Kč (tolik pro informaci kolik stojí sepsání smlouvy u notáře).Tady jsem našla vzor smlouvy a v diskuzi zodpovězené všechny další případné
nejasnosti. Takže DÍKY, ušetřené peníze investuji do dovolené.

darování nemovitosti

Pavlína, 09.01.2008 14:51:22

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu. Četla jsem, že od 1.1.2008 jsou příbuzní v řadě přímé osvobozeni od darovací daně. Je ale možné darovat nemovitost, která je zatížena zástavním právem a je na ní věcné břemeno?
Manželova maminka by chtěla přepsat rodinný dům na něj, nebo naše dítě.Ale tato nemovitost je zastavěna v úvěru a je na ní věcné břemeno, lze to tedy?A lze darovat nemovitost i nezletilému dítěti?

Předem moc děkuji za odpověď

darování dvěma sourozencům

Jan Emmer, 09.01.2008 14:38:07

Dobrý den,
otec hodlá mně a sestře darovat rekreační objekt - každý budeme mít 1/2. Jaká je přesná formulace do darovací smlouvy? Ideální polovina? Pokud jste na to odpovídali dříve, omlouvám se, jinak děkuji za odpověď.

Re: darování dvěma sourozencům

Helga, 10.01.2008 12:04:27

Přeji dobrý den a přispívám radou. Pokud jste se dohodli, že předmětem daru bude ideální 1/2 rekreačního objektu, pak na smlouvě darovací stačí uvést "ideální polovina". Pokud však má být darována konkrétní část objektu, pak na smlouvě darovací přesně specifikujte, která část domu přejde na Vás a která na Vaší sestru (uveďte počet darovaných místností, jejich rozlohu a polohu přiloženým plánkem). S pozdravem Helga

Výraz ve smlouvě.

Jana, 09.01.2008 12:57:02

Dobrý den,
darovací smlouvu mezi mnou a dědou si sepisuji sama. Jelikož se řídím různými vzory, tak si nejsem jistá, zda v darovací smlouvě musí být napsáno "přijímá nemovitosti do svého výlučného vlastnictví bezplatně darem". Nestačilo by jen "do svého vlastnictví"?
Děkuji za odpověď.

P.S. Pročítala jsem diskuzi a toto téma jsem nezahlédla, tudíž doufám, že se na mne nikdo nebude vztekat, že jsem si nedala práci.

Re: Výraz ve smlouvě.

Helga, 09.01.2008 17:43:42

Ačkoliv nejsem právnička, dovoluji si Vám odpovědět ve věci kterou znám. Dar je vždy bezplatný a darovanou věc přijímá pouze osoba uvedená v darovací smlouvě. Proto stačí "obdarovaný přijímá darované nemovitosti do svého vlastnictví" (což však neznamená, že by Vámi uvedená formulace byla chybná).
S přáním dobrého večera Helga

Re: Výraz ve smlouvě.

Jana, 10.01.2008 08:58:20

Děkuji za odpověď a přeji krásný den.

Prosba na pana Jana

Helga, 08.01.2008 18:39:53

Obracím se s prosbou o radu na pana Jana. Sepisuji sml. darovací (předmětem je rodinný dům v mém výluč. vlastnictví) s věcným břemenem bezplatného doživot.bydlení + požívání dalších výhod (teplo, proud, voda,užívání pozemku). Účastníci:
1)Já jako dárkyně a současně oprávněná z VB.
2)Syn jako obdarovaný a současně povinný z VB.
3)Bývalý manžel jako oprávněný z VB (je v těžké situaci, vážně nemocný a za mnohé mu vděčím).
Pokud jde o mě, cenu VB neuvádím, ale u býv. manžela ano, protože dle mého mínění se na něj nevztahuje osvobození od daně z VB. Podle smlouvy o VB bude samostatně užívat 1 místnost domu (darovaného synovi) + některé společné prostory a podobně je tomu u energií (cenu chci proto vypočítat podílem). Poraďte mi prosím, zda lze namísto uvedeného uzavřít smlouvu o VB jenom mezi mnou a synem, v níž bych si vymínila právo ubytovat býv. manžela ve své části domu + ostatní požitky? Tím bych se, jak se domnívám, vyhnula jak složitým výpočtům ceny VB, tak i zbytečnému placení daně (tu bych za býv. manžela stejně zaplatila já), a i případným sporům s FÚ? Nebo se mýlím a býv.manžel daň platit nemusí? Ještě doplňuji, že syn s oběma návrhy souhlasí. Věřím, že se nenecháte otrávit nějakým panem Maškem a poradíte mi. Jsem na Vaší straně. Helga

Re: Prosba na pana Jana

J.Mašek, 08.01.2008 18:53:20

Vážená paní,byl bych velmi rád,kdyby jste si mě nevkládala do úst ,nezajímáte mě a Vaše podlízavé jednání k panu Janovi také ne...Zřejmě se bojíte,aby vám nenapsal že jste líná...

Re: Prosba na pana Jana

Helga, 10.01.2008 13:48:45

Oznamuji panu Janovi, že problém, který se mi zdál zpočátku svízelný, jsem si nakonec samostatně vyřešila a o shora uvedenou radu proto již nežádám. Za své prohlédnutí vděčím těmto stránkám, které jsou nejen zdrojem poučení, ale dokázaly mě vyprovokovat k samostatnému uvažování a jednání.
Díky pane Jane. Sbohem pane Mašku ...
Ještě něco málo na adresu těch, kterým se nelíbí vysoké příjmy právníků: Litujete-li vynaložit peníze za kvalifikované služby právníků, mějte alespoň úctu k jejich znalostem! Pokud se domníváte, že služby právníků nepotřebujete, poraďte si sami! Pak ale nebrečte nad tím, že je to nad vaše síly. Přeji vám všem, kteří se potýkáte s nějakým problémem, abyste ho brzy zdárně vyřešili a žili spokojeně a šťastně. Helga

majetkové vypořádání

Monika, 08.01.2008 17:40:36

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je možné do darovací smlouvy sestavené notářem zakomponovat, že po darovaní rodinného domku rodiči dojde k vypořádaní se sourozencem obdarovaného syna. Toto bychom potřebovali vědět pro poskytnutí hypotéky.

Děkuji

Dotaz

Eva Nejedlá, 08.01.2008 14:35:21

Dobrý den,
vlastníme s manželem rodinný dům. V poslední době jsem zjistila, že manžel svým nezodpovědným chováním podepsal několik úvěrových smluv. Peníze, které od různých peněžních ústavů obdržel v hotovosti, zmizely neznámo kam. Protože mám obavy, abych já a mé dvě děti (jedno ještě není plnoleté) nezůstaly bez střechy nad hlavou, chci tuto situaci řešit. Dotaz: mohu bez manželova vědomí a souhlasu formou darovací smlouvy darovat polovinu rodinného domu svému otci? Tímto chci zabránit, že v případě exekucí z jednotlivých peněžních ústavů nedojde k zabavení mé poloviny rodinného domu. Pokud je to možné, poraďte, prosím, jaký mám dodržet postup, který by neodporoval příslušným zákonům.
Děkuji za odpověď.

darování nemovitosti

Hana, 08.01.2008 14:17:33

Dobrý den. Moje mamka vlastí se svým partnerem RD se zahradou. Nejsou oddáni. Každý vlastní polovinu nemovitosti. Nyní jsme se dohodli, že mi RD darují. CHtěla bych se zeptat, jestli musí být vyhotoven odhad nemovitosti z poloviny nemovitosti matčinýho partnera a je v tomto případě i jiný postup při darovaní nemovitosti? Děkuji z odpověď

Re: darování nemovitosti

Helga, 10.01.2008 11:30:21

Nejsem právnička, ale protože právníci zatím mlčí, pokusím se Vám poradit ve věci, které jak se domnívám, dobře rozumím. Pro převod 1/2 RD formou darovaní z partnera Vaší maminky na Vás je rozhodující, zda jste po dobu nejméně jednoho roku před darováním žili (pečovali) o společnou domácnost, nebo dárce byl odkázán na Vaši výživu. Pokud tyto podmínky splňujete, patříte do II. skupiny, která je od daně darovací osvobozena. V opačném případě by se jednalo o skupinu III., kde je sazba daně 7% u majetku do 1mil. a od 1mil. směrem nahoru je daň postupně vyšší (podle sazebníku). Daň se vypočítá z ceny nemovitosti určené odhadcem. Jde-li o ideální 1/2 RD, nemůže odhadce jinak, než posoudit celý objekt a polovinu ceny pak stanoví podílem. Pro správné stanovení skupiny do které patříte si radši prostudujte § 11 zákona č.357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Přeji ať Vám to vyjde k Vaší plné spokojenosti. Helga

darování bytu

Framik, 08.01.2008 14:17:02

Dobrý den chtěl bych se zeptat,když chci darovat byt synovi a jeho manželce jestli darovací smlouvu musím sepsat s každým zvlášť a nebo stačí jedna společná? V případě, že by stačila jedna společná darovací smlouva, tak na této smlouvě by se mohlo uvádět manželé XXX a nebo každé jméno zvlášť? To ostatní, že nemusí platit darovací daň,kolik musí být kopií na KN a ostatní jsem si našel v jiných otázkách. Předem děkuji.

Re: darování bytu

Helga, 09.01.2008 22:14:10

Milý pane Framiku, jste jistě velice hodný člověk, ale nechte si ještě projít hlavou své rozhodnutí. Životní zkušenosti mnoha lidí již ukázaly, jak ošemetná věc je darovat dům či byt partnerům svých dětí.Obecně platí, že takové dary se dávají pouze v první příbuzenské linii. Život je dlouhý a nevíte, co se v něm mezi mladými semele. Pokud darujete byt jenom synovi, není to důvod k výčitkám, protože jeho manželka v něm přece bude žít s Vaším synem společně. Když ale každému darujete ideální polovinu bytu a manželství se rozpadne (stává se i to, s čím vůbec nepočítáme), může mít Váš syn vážný existenční problém.
Jinak ale náležitostí sml.darovací je mimo jiné přesná identifikace účastníků, tzn. jména a ostatní data obou obdarovaných. Stačí jedna smlouva pro oba obdarované.
Přeji Vám šťastné rozhodnutí. Helga

Re: darování bytu

J.Mašek, 09.01.2008 23:26:38

No to jste přesně Vy,nevím co tady panu Františkovi vnucujete,oni mají na rozdíl od Vás hezké rodinné vztahy.Vůbec se panu Františkovi nedivím,že chce zabezpečit snachu a vnoučata.Moje maminka darovala v roce 1982 chalupu mě,mé ženě, mé sestře a jejímu manželovi.Všichni žijeme vpohodě a bez výčitek.Maminka nán věřila.

Byt

J.Mašek, 08.01.2008 12:41:26

Dobrý den,předem poprosím aby na můj dotaz neodpovídal pan Jan.
Prosím o radu,moje žena dostala od své babičky za svobodna byt do os. vlastnictví.Poté co jsme v bytě bydleli 10 let,jsme teto prodali a za stejnou částku koupili byt družtevní,ale již v manželství.Na smlouvě z družstva je napsaná pouze má žena.Jelikož mám dva syny z prvního manželství a peníze byly ženy,jak by to bylo v případě mého umrtí? Musela by syny vyplatit? Děkuji moc za Vaši laskavou odpověd.

darovací smlouva

Mili Beran, 08.01.2008 11:38:22

Dobrý den,chtěla bych se zeptat následující: jsem vdaná a moje teta mi chce darovat nemovitost a nějaké pozemky, ale převod chce udělat pouze na mě(bez manžela) musí se manžel nějakou písemnou formou vzdát nároku nebo se jen špatně domnívám, že v manželství nabytý majetek automaticky přechází na oba. Smlouvu si samozřejmě sepíšu sama, ale nevím zda-li mohu být jako nabyvatel na smlouvě uvedena jenom já.

Re: darovací smlouva

Lucie, 08.01.2008 13:23:51

Dobrý den,
Vaše teta může darovat nemovitost pouze Vám. Smlouva bude mezi Vaší tetou jako dárcem a Vámi jako obdarovanou. Váš manžel zde nebude vůbec uveden. Dle přísl.ustanovení obč.zákoníku totiž do SJM (společného jmění manželů) nepatří majetek nabytý darem, dědictvím či nabytý před uzavřením manželstvím. Nemusíte se bát, dle platného práva můžete darovací smlouvu takto uzavřít. Předmětné nemovitosti budou poté jen ve vašem výlučném vlastnictvím a nikoliv v SJM.

Spoečná domácnost

Alena, 08.01.2008 08:12:29

Dobrý den, chěla bych se zeptat, jakým způsobem se dá finančnímu uřadu prokázat, pro daňové účely, že osoby nepříbuzné žijí ve spoečné domácnosti. Můj partner (dosud nerozvedený)se kterým žiji již 10 let ve společné domácnosti má odlišnou adresu trvalého pobytu než já, chtěl by mi darovat nemovitost. Dle novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti jsou od daně darovací osvobozeny osoby v I. a II. skupině, má otázka tedy zní, existuje přesná definice "společné domácnosti"? Konkrétně musí mít darující a obdarovaný shodnou adresu trvalého bydliště? A podle Vašeho názoru spadáme s partnerem do II. skupiny?

Re: Spoečná domácnost

Mgr. Oldřich Topka, 08.01.2008 10:30:31

Dobrý den, pojem domácnosti definuje § 115 občanského zákoníku : "Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby". "Trvale žijí" znamená, že osoby mají úmysl vést spolužití a také tak činí (a to ne jen po přechodnou dobu). "Společně uhrazují potřeby" znamená, že společně hospodaří se svými příjmy. Společně hradí a obstarávají společné potřeby (může to být i formou péče o domácnost, nejde výhradně o finance). Jedná se tedy o trvalé a skutečné soužití a k jeho prokázání by mohlo posloužit čestné prohlášení. Pro úplnost se však obraťte přímo na finanční úřad a požádejte o informaci, jak postupovat. V případě, že nebudete platit daň, totiž nebudete povinna podávat příslušné daňové přiznání a potřebujete mít jistotu o budoucích poměrech. Informace od finančního úřadu by Vám neměly být odepřeny.

darování

Lenka, 07.01.2008 20:50:01

Bývalý manžel má na sebe osminu společně nabytého domu.Jsme rozvedeni delší dobu.Budu osvobozena od daně pokud mi tuto část daruje.Děkuji

Re: darování

Mgr. Oldřich Topka, 08.01.2008 10:35:12

Dobrý den, bývalý manželé od daně osvobozeni nejsou. To by muselo manželství trvat anebo by jste museli žít ve společné domácnosti, což nejspíš není Váš případ.

Uvádění ceny věcného břemene ANO či NE ?

Helga, 07.01.2008 20:12:09

Reaguji zde na příspěvky Jana (má mé sympatie), ve kterých tazatelům radí, jak mají postupovat při smlouvě darovací se zřízením věcného břemene. Doporučuje zde, aby právo doživotního užívání nemovitosti pro oprávněného ve smlouvě finančně ohodnotili (např. částkou 1.000Kč).
Chci zde jen připomenout, že pokud jde o smlouvy darovací v I. a II. linii, osvobození od daně se týká také věcných břemen z těchto smluv, a stanovení ceny věcného břemene je proto zbytečné. Nebo je někdo fundovaný jiného názoru?
Přeji dobrou noc, Helga

Re: Uvádění ceny věcného břemene ANO či NE ?

Jan, 08.01.2008 10:16:05

Ano, máte pravdu. Z hlediska darovací daně cenu (náhradu) za věcné břemeno stanovovat nemusí, a mohou uvést např. "bezplatné doživotní užívání nemovitosti pro...".
Avšak stanovení ceny (např.1000 Kč) je dle mého názoru zejména pro oprávněného z věcného břemene nejspolehlivější způsob, hlavně co se týče případných následných sporů např. při dědictví, kdy by mohlo nakonec dojít k nutnosti stanovení ceny věcného břemene znalcem a započítání do dědického podílu a tp.
Jinak děkuji za sympatie, i Vy máte mé.
S pozdravem,
Jan

RD

Mariana, 07.01.2008 14:44:39

Bydlíme s manželem v rod. domku. Byt v prvním patře jsme si sami zrekonstruovali, resp vytvořili - byly zde pouze dva pokoje. Nyní je z nich 3+kk. V dolním byte bydlí tchán, stále mluví o darování této nemovitosti manželovi (svému synovi) a pořád se nic neděje. My jen vrážíme peníze a zhodnocujeme jeho majetek (dokonce jsme mu museli platit asi 4 roky nájemné). LZE NĚJAKOU CESTOU POŽADOVAT PO NĚM JAKÉSI ZHODNOCENÍ NEMOVITOSTI (odhad nem v době nastěhování se zde máme) myslím tím zaplacení nám částky, o kterou jsme zvedeli cenu nem.? Nebo máme dále investovat, zhodnocovat..... A HROZÍ NÁM, ŽE SE JEDNOU PŘI DĚD.ŘÍZENÍ BUDEME MUSET DĚLIT O NÁMI ZHODNOCOVANOU NEMOVITOST - další 2 sourozenci! ????????? Děkuji

darování nemovitosti místo dědictví

stanislav šuška, 07.01.2008 14:26:59

Prosím o objasnění této konkrétní situace:
Matka daruje své dceři chatu i s pozemkem. Ovšem matka má ještě jednoho syna, kterému nedaruje nic.
Pokud tedy dojde později k úmrtí matky nevznikají nějaké dědické nároky syna na tuto chatu a pozemek v pozdějším dědickém řízení?
Nemovitost byla darována dceři již dříve.

děkuji za odpověď

Re: darování nemovitosti místo dědictví

Jan, 08.01.2008 09:49:47

Na tento dotaz je zde možná přes 10 odpovědí níže.
S pozdravem, Jan

Re: darování nemovitosti místo dědictví

R.Polák, 13.01.2008 12:45:49

Ne darování je dobrovolný a svobodný akt,tudiž majitel ať nemovitosti či jiné movité věci může se svým majetkem za svého života nakládat zcela svobodně a dle svého uvážení,takto darovaný majetek již nemůže být předmětem dědického řízení.

darovací smlouva

Eva Pechlakova, 07.01.2008 14:10:25

Zajímalo by mě, zda lze převést nemovitost na více než 1 obdarovaného (konkrétně 3), s tím, že jeden by vlastnil většinový podíl nemovitosti a druzí dva stejné minoritní podíly (např. 50 + 25 + 25 procent).
Díky za odpověď.

Re: darovací smlouva

Jan, 08.01.2008 09:47:40

Samozdrřejmě, že to lze.
S pozdravem, Jan

Výměna 2 bytu vzájemným darováním-dědictví?

Jana, 07.01.2008 12:08:49

Chtěla bych se zeptat: ve stejném bytovém domě mám v osobním vlastnictví byt 2+1, rodiče 3+1. Po dohodě jsme si ho fyzicky vyměnili a chtěli bychom to dotáhnout i "právně" do pořádku. Vzhledem k daň. změnám přes darování já-rodičům můj byt a naopak. Současně chci s rodiči srovnat i finančně rozdíl mezi byty. Z níže uvedené diskuze jsem pochopila, že darováním jejich bytu ale bude dar započítán do budoucího dědického podílu. Vznikne ve výši rozdílu mezi jednotlivými dary? Mám také sestru, která sice o všem ví a souhlasí, ale to nemá danou "hodnotu". Dalo by se to řešit tím, že by finanční rozdíl mezi jednotlivými byty - dary, darovali rodiče mé sestře? Jakým způsobem to ale udělat, aby to bylo srozumitelné a právoplatné pro účely dědického řízení? Bylo by možné to uvést přímo v darovací smlouvě: "že rodiče mi darují byt na základě toho, že já daruji svůj jim a současně že darují ve výši finančního rozdílů obou bytu sestře peněžní hotovost?
Předem děkuji za odpověď

dar s věc. břemenem vstupu....??

Adámková, 07.01.2008 10:20:09

Dobrý den,také jsem sice v této diskuzi pokračovala v dané otázce(3.1.08)- včetně omluvy za uvedení nepřesných údajů a nebylo mi již pak odpovězeno,ale plně to chápu při pohledu na tuto obsáhlou diskuzi a všichni zde fundovaně odpovídající mají můj obdiv.
Dovolím si tedy svůj dotaz zopakovat,snad jej budu umět formulovat nyní přesněji:Jedná se o dar pozemků jednomu ze sourozenců.Na výpisu z katastru je uvedeno v odstavci:Omezení vlastnic. práva-oprávnění pro- věcné břemeno(podle listiny)vstupu a vjezdu - a jméno nynější(obdarované) majitelky pozemků.
Mění se tím něco nebo má to pak nějaký vliv na ev. dědické řízení?
A také - pokud obdarovaný svůj dar prodá dříve,než dojde k dědickému řízení,je tento dar asi pro sourozence vlastně pasé...?
Děkuji.

Re: dar s věc. břemenem vstupu....??

Mgr. Oldřich Topka, 08.01.2008 10:41:25

Dobrý den, věcné břemeno nemůže zároveň sloužit vlastníkovi. Věcné břemeno umožňuje někomu právo užívat cizí věc. Jestliže se však oprávněný z břemene stane zároveň vlastníkem zatíženého pozemku, pak je pánem nemovitosti a může s ní libovolně disponovat. Je nesmysl, aby pak sám sobě věcným břemen povolil užívání něčeho, co patří jemu. Je třeba požádat katastr nemovitostí o odstranění zápisu břemene a doložit, co bude úřad požadovat. K druhému dotazu - na dědický podíl se započte hodnota daru v době darování, je úplně jedno, jestli byl mezitím dar prodán. O tuto hodnotu se sice sníží dědický podíl, ale nad tento rámec se nikomu nic nevyplácí.

Re: dar s věc. břemenem vstupu....??

Adámková, 08.01.2008 10:54:36

Děkuji za Vaši odpověď.A poněvadž jsem všetečka,ptám se dále.Po smrti rodičů nezůstane kromě jejich vybavení bytu v pozůstalosti nic(dům jsme od nich s mužem koupili),v dědickém řízení budou vlastně figurovat pouze ony darované pozemky švagrové-jak mám v tomto případě rozumět Vámi zmiňované formulaci o dědickém podílu....?....čili,jak se pak vlastně ono dědictví řeší?
Děkuji za trpělivost :)

Rada

Petr, 07.01.2008 10:04:29

Dobrý den maminka mi chce darovat zahradní chatku s pozemkem.Rád bych věděl co k tomu potřebuju za doklady a z čeho budu platit poplatky děkuji vám Petr

Re: Rada

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 07.01.2008 10:37:06

Dobrý den,
nejprve doporučuji obstarat si výpis z katastru nemovitostí týkající se dotyčného pozemku. Poté musíte s maminkou sepsat darovací smlouvu. Předmět kupní smlouvy vymezíte nejlépe tak, jak je specifikován na výpisu z KN + navíc doplněné o onu zahradní chatku a řádné vymezení všech součástí a příslušenství.
Smlouvu sepíšete ve 4 výtiscích (1 x pro Vás, 1x pro maminku a 2x pro KÚ) a alespoň na jednom nechte ověřit podpis. Pokud pozemek získala maminka před 1.1.1993, budete potřebovat ještě původní nabývací titul k němu. Poté to vše pošlete katastrálnímu úřadu spolu s Návrhem na vklad těchto skutečností. Za tento návrh na vklad zaplatíte kolek.
Od darovací daně jste osvobozen.

Re: Rada

Petr, 07.01.2008 11:41:42

Děkuji moc za radu,paní Mgr Lucii Jindrové přeji příjemný den Petr

p.Jan

Jarda, 07.01.2008 06:26:42

Dobrý den
Osobně si myslím že by si všichni, než sem začnou psát dotazy,měli přečíst aspon jednu stránku tohoto fóra.Většinou veškeré dotazy už zde byly zodpovězeny.
Pak se nedivte že vám nikdo už nechce odpovídat na dotazy,které se tu objevují pořád dokola.
Největší sranda je když se někdo zeptá jetli musí platit darovací daň.:-)))))To já bych se z toho potrhal smíchy.Takže si první přečtěte dotazy ostatních a poté se ptejte na nesrovnalosti.
Jinak díky za toto fórum.
čauky

Re: p.Jan

Mgr. Oldřich Topka, 07.01.2008 09:21:51

Dobrý den, nezbývá než souhlasit. Velká řad dotazů je stále stejná - jaký je postup při darování, platí se darovací daň, co a komu lze darovat atd... Přitom odpověď na otázku je často jen o pár řádků níže. Před zasláním dotazu si tedy nejprve projděte diskuzi alespoň o pár dnů zpět a ptejte se jen na věci, které ještě nebyly v diskuzi řešeny. Množství identických dotazů totiž zdržuje všechny. Jak pisatele odpovědí tak i ostatní, kteří jsou nuceni pročítat stále stejné dotazy a odpovědi než se dostanou k tomu, co je skutečně zajímá. Děkujeme všem za pochopení.

dědictví z daru

Zuzana, 06.01.2008 20:10:59

Děkuji tímto p.Janovi za konkrétní odpověď.Nenašla jsem totiž v diskuzních příspěvcích stejný dotaz, ale jinak jsem získala spoustu znalostí a odpovědí na různé problémy.
Ještě bych ráda věděla zda se v dědickém řízení vychází z tržní ceny nemovitosti v té době. To mně nějak v odpovědích uniklo.
Mějte se hezky

Re: dědictví z daru

Jan, 06.01.2008 21:57:50

V dědickém řízení se vychází z ceny určené znalcem v oboru oceňování nemovitostí, tzv. "znaleckého posudku" ke dni úmrtí zůstavitele. Cenové předpisy pro tento znalecký posudek je samostatný velmi obsáhlý obor a v zásadě se nedá říci, že by vyjadřoval tržní hodnotu nemovitosti, i když by se jí měl teoreticky blížit. "Tržní hodnota" nemovitosti se totiž přímo těžko stanoví. Takovou hodnotu zjistíme pouze při skutečném prodeji nemovitosti a to skutečně na trhu (tedy ne například známému, nebo za jiných nestadartních okolností).

dotaz

Helena Holeková, 06.01.2008 19:35:10

Dobrý den, pane Jane, od mojí otázky uplynula již delší doba,resp. několik dalších otázek. Vybavujete se a nazýváto kdekoho líným, ale na moji otázku jste neodpověděl.Myslíte, že byste to zvládl? Děkuji.

Re: dotaz

Jan, 06.01.2008 22:08:37

Dobrý večer,
na vaši otázku bohužel nedovedu odpovědět, s tím nemám zkušenosti. Také myslím, že se Váš dotaz moc netýká tématu tohoto fóra.
Moje otázky jsou tu nezodpovězeny daleko delší dobu a je to právě tím, že zapadla mezi hromadu otázek typu : budu něco platit? a kolik ? a mám si to napsat sám ? nemohl bych se na katasru zapsat bez smlouvy ? Tak jsem chtěl dát lidem najevo, že by mohli mít při dotazování trochu soudnosti.

S přáním hezkého večera,
Jan

Re: dotaz

Helena Holeková, 07.01.2008 16:35:39

Děkuji i tak za Vaši odpověď. Vím, že je to spíše o tom vkladu do podnikání, ale myslela jsem, jestli není nějaká přímá návaznost, když to bude osvobozené při darování. Nashle a hezká verer. H.

daň z převodu nemovitosti

Helga Pechová, 06.01.2008 16:33:56

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu, je možné, aby finanční úřad znovu vyměřil (dovyměřil) daň z převodu nemovitostí, jestliže již na tuto daň uplatnil daňovou exekuci, která je vedena na nemovitosti daňového dlužníka? Můj problém je obsáhlejší protože mě vydírá a zastrašuje různými historkami původní majitel (zmíněný daňový dlužník) nemovitosti, kterou jsem koupila (ne od ní). Prý ji daň byla úřadem vyměřena až teď po 3 letech, protože byl na úřadě dopis se žádostí o posečkání s vyměřením daně (mám ale informaci z výpisu na KÚ, že na jejím současném domě je již od roku 2006 daňová exekuce z titulu této konkrétní pohledávky). Moc děkuji

dědictví z daru ?

Zuzana, 06.01.2008 14:13:37

Dobrý den,mám pocit , že na můj dotaz není odpověď. Asi se nestává, že potomek daruje nemovitost svým rodičům a tudíž se nevztahuje na takový dar zákon. Mám tedy svoji 1/2 rodičům prodat a zaplatit daň z převodu ? Pravděpodobně to bude i lepší z hlediska dědického. Pokud to čte někdo, kdo podobný problém řešil, prosím napište. Děkuji

Re: dědictví z daru ?

Jan, 06.01.2008 15:55:32

Funguje to úplně stejně, klidně svoji 1/2 rodičům darujte, akorát nelze darovat do SJM rodičům, musíte jim to darovat do podílového vlastnictví. Darovací daň neplatíte.

Re: dědictví z daru ?

Jan, 06.01.2008 16:06:21

Jestliže darujete rodičům 1/2 domu, pak bude 1/2 domu jejich a v dědictví po rodičích budete dětit nerozdílně s Vašimi sourozenci, pokud to rodiče neupraví jinak. Pak není jaký dar kam započítávat do dědictví.
Jiný případ by nastal, kdyžby jste zemřela vy a rodiče by dědili po Vás (v případě, že nemáte děti), pak by případní další dědici (jako třeba manžel) mohl nárokovat započtení Vámi darované 1/2 domu na dědický podíl rodičů, a dědil by pak po Vás větší díl.

daň darovací 2008

Ivana Benadová, 06.01.2008 11:57:17

Mému synu chce jeho teta /moje sestra/ se svým manželem darovat malou nemovitost /to znamená dar synovci/. Z tisku jsem se dozvěděla, že v uvedeném příbuzenském vztahu se neplatí darovací daň a pro dar není třeba ani
znalecký odhad.
Je třeba podávat na Finanční úřad nějaké daňové přiznání ?
Děkuji za odpověď.

reakce na dotaz paní Moniky z 3.1.2008

Jitka, 06.01.2008 08:53:17

Paní Moniko, nejsem sice právník, ale měli jsme s bratrem podobný "problém"jako Vy (měli jsme tedy sepsanou směnnou smlouvu, ale budeme ji měnit na darovací). My jsme podávali návrh na vklad na katastr nomovitostí v polovině prosince 2007. Poté co jsme koncem prosince ve zpravodajství na TV NOVA slyšeli informaci o tom, že od 1.1.2008 budou dary mezi sourozenci osvobozeny od daně, tak jsme okamžitě podali na katastr nemovistostí žádost o zpětvzetí návrhu na vklad. Naše řízení již "katastr" 2.1.2008 usnesením zastavil. Nový návrh podáme až v tomto roce. Sice budeme muset opět zaplatit poplatek 500,- Kč za nový návrh, ale ušetřené desetitisíce za daň za to jistě stojí.

darovací smlouva 2008

mamasan, 05.01.2008 23:54:51

Jan:
zřejmě se v těchto otázkách vyznáte a máte můj zasloužený obdiv,já jsem z toho magor.Pokud mi dokážete odpovědět konkrétně na daný dotaz,předem děkuji

Re: darovací smlouva 2008

Jan, 06.01.2008 09:58:19

Nejde o to, jestli jste magor, nebo ne, ani nejde o Váš obdiv. Jde o to, že se Vám nechce se prokousat alespoň tímto fórem a odpovědi na své otázky zde najít. Radši pohodlně napíšete svoji konkrétní situaci s asi tak deseti otázkami, a chcete, aby se s tím někdo jiný prokousával. Kromě toho by Vám ty odpovědi stejně nepomohli. Pochopte : Pokud se touto problematikou nechcete zabývat, tak si holt musíte zaplatit právníka. Kdyžby jste se totiž o problematiku zajímat chtěla, tak byste si alespoň pročetla fórum a také související zákony - které byste měla znát, pak byste odpovědi na své otázky znala a teprve by vyvstávali skutečné konkrtní problémy.

Mě se prostě nelíbí, že je to tu zaplevelené těmito dotazy, a skutečné konkrétní problémy se tu pak neřeší.

S pozdravem,
Jan

Re: darovací smlouva 2008

Jan, 06.01.2008 16:20:48

Tak tedy :
Odhad nemovitosti není třeba.
Písemné vyjádření sourozenců není třeba.
Darovací smlouvu potřebujete, tu podáváte na katastr nemovitostí v počtu účastníků řízení +2, tedy Vaše matka, Vy , +2, = 4paré, na jednom paré potřebujete mít ověřené podpisy z obecního úřadu, nebo od notáře, dále potřebujete nárh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zde nepotřebujete ověřené podpisy.
Darovací daň neplatíte.
Potřebujete přesně : "Darovací smlouvu se zřízením věcného břemene". Ve smlouvě pak stanovíte "Právo doživotního užívání nemovitosti pro matku za cenu např. 1000,- Kč"
Právníka nepotřebujete, vše si můžete sepsat sami.
S pozdravem,
Jan

Re: darovací smlouva 2008

Tonda, 09.01.2008 05:55:10

Promiňte, že asi otravuji ,ale dosud se nikdo neptal zda neplatí obdarovaný daň z příjmu, jelikož sice dostane něco zadarmo,ale v určité a někdy nemalé hodnotě. Potom by potřeboval jak odhad, tak by platil daň a myslím, že ještě větší než daň s převodu při koupi.Při koupi je vlastně protihodnotou nemovitosti její kupní cena a potom se zjišťuje která hodnota je větší a s té se platí daň.

Re: darovací smlouva 2008

Mgr. Oldřich Topka, 09.01.2008 07:58:58

Dobrý den, jestliže platíte darovací daň (nebo jste od ni osvobozeni) převod vlastnictví k věci je zdaněn touto daní a nezdaňuje se ještě jednou (navíc) daní z příjmů. Každá daň má svůj předmět a u daně darovací je to bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem (typicky darovací smlouva).

darovaci smlouva

Anna, 05.01.2008 22:55:52

Dobrý večer. Babička chce darovat svému vnukovi nemovitost i se zahradou. Ptám se, z čeho se bude platit daň. Děkuji

Re: darovaci smlouva

Jan, 05.01.2008 23:33:09

Divím se, že dokážete psát, když neumíte číst !

Re: darovaci smlouva

Jan, 05.01.2008 23:39:36

Jinak se bude samozřejmě platit daň z nemovitosti, ale ta už by se měla platit doposud. (Pokud je zahrada na kolečkách, tak z té ne !)

Re: darovaci smlouva

Anna, 06.01.2008 00:15:32

Nevim co jsi za Jana, snad nejsi pravnik, mam dojem, že máš vypitý mozek.

Re: darovaci smlouva

Jan, 06.01.2008 18:12:57

To bych se opravdu divil, když byste něco věděla. Na Vaše dojmy radši nebudu reagovat ... :-).

Re: darovaci smlouva

Jan, 06.01.2008 18:16:03

Jinak tedy pro méně chápavou :
Váš dotaz je zde asi tak 10 krát zodpovězen, tak nebuďte líná a odpověď si vyhledejte. Jinak zahrada je také nemovitost. S pozdravem, Jan.

darovací smlouva 2008

mamasan, 05.01.2008 22:42:45

Dobrý den,
po smrti otce jsem majitelkou 1/2 rodinného domu,kde žiji se svojí rodinou.Moji 3 sourozenci se dědictví vzdali písemně v můj prospěch.Moje matka by mi chtěla darovat i druhou polovinu domu,s tím,že moji sourozenci s tím taktéž souhlasí.
Jelikož jsem absolutní laik v těchto věcech,zajímalo by mě,zda je potřeba odhad nemovitosti,písemné vyjádření sourozenců,darovací smlouva,a zda musím zaplatit darovací daň či nikoliv podle nových podmínek 2008.Chtěla bych,aby moje maminka měla doživotně"užívací právo",má tato skutečnost být nějak uvedena v darovací smlouvě jako věcné břemeno,či jak se to nazývá?Bylo by pro mě výhodné využít služeb právníka,nebo můžem darovací smlouvu sepsat sami?
Děkuji za odpověď.

Re: darovací smlouva 2008

Jan, 05.01.2008 23:31:20

Odpovědi na všechny Vaše otázky jsou tady již zodpovězeny, jen hledejte .....
Ale radši využijte služeb právníka. Jestli je to pro Vás výhodné, to musíte vědět Vy sama .... :-)

Re: darovací smlouva 2008

Jan, 06.01.2008 16:20:10

Tak tedy :
Odhad nemovitosti není třeba.
Písemné vyjádření sourozenců není třeba.
Darovací smlouvu potřebujete, tu podáváte na katastr nemovitostí v počtu účastníků řízení +2, tedy Vaše matka, Vy , +2, = 4paré, na jednom paré potřebujete mít ověřené podpisy z obecního úřadu, nebo od notáře, dále potřebujete nárh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, zde nepotřebujete ověřené podpisy.
Darovací daň neplatíte.
Potřebujete přesně : "Darovací smlouvu se zřízením věcného břemene". Ve smlouvě pak stanovíte "Právo doživotního užívání nemovitosti pro matku za cenu např. 1000,- Kč"
Právníka nepotřebujete, vše si můžete sepsat sami.
S pozdravem,
Jan

dar pozemku

Olga, 05.01.2008 22:17:33

Dobrý den,
daruji manželovi ideální 1/2 tří pozemků. Smlouvu mám již připravenou, ale váhám nad formulací pro zápis do katastru. Stačí když tam budou uvedena naše jména a rodná čísla s tím, že každý máme 1/2 nebo tam musí být uvedeno že je to SJM? Případně jak má ta formulace přesně znít nebo jestli už tu snad zazněla? Děkuji Olga

Re: dar pozemku

Jan, 05.01.2008 23:25:42

Darovat do SJM nelze. Pokud chcete darovat, pak Vy (dárce) darujete svoji polovinu nemovitostí manželovi (obdarovanému). Ve smlouvě musí být jména, r.č., bydliště dárce i obdarovaného. Pak budete podíloví vlastníci nemovitostí, tj. každý bude mít 1/2 a ne SJM.

Re: dar pozemku

Olga, 08.01.2008 21:23:58

Děkuji za vaši radu. Olga

dědictví a dar

Zuzana, 05.01.2008 21:23:31

Dobrý večer, můžete mi prosím vysvětlit jak je to , pokud bych darovala já rodičům 1/2 svého domu, když by mně poskytli na jeho koupi finanční prostředky a já jim bydlení v 1/2 domu? Mám ještě 2 sourozence. Když se dar započítává do pozůstalosti to by se mi započítala hodnota svého daru,nebo z jaké hodnoty by se vycházelo ?
Děkuji moc za odpověď

Re: dědictví a dar

Jan, 06.01.2008 16:05:58

Jestliže darujete rodičům 1/2 domu, pak bude 1/2 domu jejich a v dědictví po rodičích budete dětit nerozdílně s Vašimi sourozenci, pokud to rodiče neupraví jinak. Pak není jaký dar kam započítávat do dědictví.
Jiný případ by nastal, kdyžby jste zemřela vy a rodiče by dědili po Vás (v případě, že nemáte děti), pak by případní další dědici (jako třeba manžel) mohl nárokovat započtení Vámi darované 1/2 domu na dědický podíl rodičů, a dědil by pak po Vás větší díl.

Darování 1/2 domu

Alena B., 05.01.2008 14:28:04

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli-že od 1.1 2008 nemusím platit darovací daň při darování 1/2 domu svému vnukovi.Jestli také padá i povinnost odhadu nemovitosti.A jak se niní postupuje?Je nutné ,aby vše šlo přes notáře? děkuji

Re: Darování 1/2 domu

Jan, 05.01.2008 14:36:39

To jste přesně vy... nebuďte líná a projděte si fórum, všechny dotazy jsou tu již zodpovězeny !!!!!!

Re: Souhlasím s Janem

Helga, 05.01.2008 16:32:25

Je skutečně úsměvné, jak je český člověk pohodlný a nesamostatný. Ty opakující se dotazy na stále stejné problémy o svých autorech lecos vypovídají, a není to ani trochu lichotivé. Vážení tazatelé, zkuste někdy použít mozek, nebo alespoň klikněte tam, odkud teče rozum. Přeji zdraví - Helga

Re: Souhlasím s Janem

J.Mašek, 06.01.2008 16:07:09

Jste stejně vypatlaná jako Jan

Re: Souhlasím s Janem

Jan, 06.01.2008 18:21:03

Tak pánovi se nelíbilo, že jsem mu napsal, aby nebyl líný, a odpovědi na své otázky si zde vyhledal, a teď neváhá použít ostrá slova ohledně inteligence mojí a paní Helgy... :-) Jinak děkuji za podporu paní Helgy.

S přáním hezkého večera,
Jan

darování bytu

Kristýna, 05.01.2008 14:18:37

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jakou smlouvu potřebuji při darování bytu. Darovací smlouva - darování nemovitosti?
Tuto smlouvu si můžeme sepsat sami a nechat notářsky ověrit podpisy? A dále bych chťela vědět, jak přesně formulovat,že dárce je vlastníkem bytu č. ...a taky jestli u panelových bytů se jedná i o společné prostory.
Děkuji

Darování

J.Mašek, 05.01.2008 13:27:01

Prosím o radu.
1. Manželka měla před svatbou byt po babičce,ten jsme nyní po svatbě prodali a za tyto peníze koupili v manželství byt družstevní.Jelikož mám děti z prvního mánželství mám odavu,aby je žena nemusela po mé smrti vyplatit.
2.chtěl bych ženě darovat půl mého domu,nedopátral jsem se níže kolik asi stojí sepsání smlouvy u notáře a nebo mohu bez darovací smlouvy napsat ženě půl domu na katastru??? Děkuji

Re: Darování

Jan, 05.01.2008 13:39:51

To jste přesně vy... nebuďte líný a projděte si fórum, všechny dotazy jsou tu již zodpovězeny !!!!!!
Viz následující příspěvky :

Re: Darování

J.Mašek, 05.01.2008 14:09:50

Nevím jakým právem mě označujete lenochem????Jestli jste si toho nevšiml,tak je po novém roce a zakon je změněn....proto jsou tu pro Vás tak laické dotazy.

Re: Darování

Jan, 05.01.2008 14:22:12

Váš dotaz vůbec nesouvisí s tím, jestli je po novém roce a jestli se změnil zákon (pokud myslíte daňovou reformu), Váš dotaz se daní vůbec netýkal.
Kromě toho (řekl bych že včetně Vás) se tazatelé ani nesnaží přečíst zákony (ani staré, ani nové - i když je mají znát), takže je jim úplně jedno, jestli se zákony mění, nebo ne !

Doporučuji si ty zákony přečíst, alespoň daňové a katastrální a pak by tu většina dotazů nemusela být a mohly by se tu řešit skutečné problémy.

Promiňte, ale jsem alergický na sousloví "něco si na sebe přepsat na katastru" - hlavně, abych nemusel něco dělat, nebo platit.

Re: Darování

Jan, 05.01.2008 13:46:45

Třeba mě se platí, ale když si to sepíšete sama, tak to máte zdarma, pak to stojí : 3x ověření podpisu 90,- a 500,- za převod na KN, takže celkem 590,- ... :-)
Víte, kolik stojí v tržním hospodářství například auto ? cca 200tis až, cca 10mil, záleží na tom jaké a od koho...
Jeden vypočítává cenu z "obvyklé ceny nemovitosti" - tak by měli postupovat notáři, ale už není zcela jasné co je to ta cena nemovitosti. Jiní podle toho, jak je ta smlouva složitá, to se může případ od případu značně lišut, a jiní vám tu cenu vypálí od boku (připomínám, že to může sepsat kdokoliv, kdo umí psát, protože smlouva musí mít písemnou formu...)
S pozdravem,
Jan

Re: Darování

Jan, 05.01.2008 13:47:49

Myslel jsem to tak, že člověk s Vašima znalostma by opravdu radši měl jít za právníkem a nechat si celou věc zařídit a taky draze zaplatit. Jinak z vlastních zkušeností vím, že ani toto nemusí vyjít, protože právníci samozdřejmě dělají i velmi základní chyby, takže výsledek se nemusí dostavit, ale zaplatit si nechají - a to dost !
A nezahlcovat tuto vcelku dobrou poradnu dotazy typu : Nic nevím, chci si na sebe přepsat barák a nechci nic dělat a nic platit...
Jinak, abych Vám tedy odpověděl :
Smlouvu samozdřejmě potřebujete ze zákona, můžete si jí sepsat sama, ale ... viz výše.
Poté na té smlouvě potřebujete mít ověřené podpisy - to se nechá zařídit například na většině obecních úřadů, nebo u notáře.
Poté potřebujete sepsat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ten si opět můžete vyhotovit sama, ale ... viz výše, zde nepotřebujete ověřovat podpisy.
Poté podáte na katastru nemovitostí v zásadě ten návrh na vklad práva a smlouvu v počtu ve vašem případě 4ks (počet účastníků smlouvy + 2), jedna z těch smluv musí mít ověřené podpisy, a případně další dokumenty, například nabývací titul Vašeho pana otce.
Toto platí obecně, ale mohou v tom být drobné odchylky .
Tak se omlouvám, jestli jsem Vás urazil, ale myslel jsem to v zájmu tohoto fóra, kde potom není čas odpovídat na dotazy konkrétního charakteru a problému. Také se zde dotazují lidé, kteří jsou líní si fórum projít, většina dotazů je zde stejných a odpověď na jejich dotaz je tu zde několikrát předtím zodpovězena.
Tak s pozdravem ...
Jan

Re: Darování

J.Mašek, 05.01.2008 14:08:02

Dobrý den, děkuji za velmi vyčerpávající odpověd,kdyby jste mi odpověděl na co jsem se ptal ,tak jste se nemusel takto zdržovat.Toto forum je pto laiky a tak se podávají i laické dotazy.Zdá se mi právě scestné proč bych platil notáři poplatek za sepsání z ceny nemovitosti.Já jsem si nemovitost postavil za své zdaněné peníze a pan notář mi na něj nikterak nepřispěl.To je jako by daňová poradkyně po mě chtěla platit za vyhotovení daň. přiznání z výpočtu mích příjmů.Můj problém s bytem tak byl nezodpovězen.Pane Jane raději do této diskuse nepřispívejte. s pozdravem přání hezkého dne Jiří Mašek

Re: Darování

Jan, 05.01.2008 15:28:58

Dobrý den,

Berte prosím věci tak jak jsou a nevkládejte do toho své doměnky, když o tom nic nevíte. Poplatek notáři je zkrátka odvislý od ceny nemovitosti a tečka. Ať se vám to líbí, nebo ne. Stížnosti směřujte na zákonodárce ... :-).

Co se týče otázky ohledně bytu, ta zde je také již zodpovězena !!!!!

Z tohoto důvodu by rada ohledně přispívání do této diskuze měla patřit Vám.

S pozdravem,
Jan

Darovací dan

Ladka, 05.01.2008 13:11:23

Dobrý den,
chtela bych se optat, chtela bych svemu partnerovi darovat polovinu domu kde spolu bydlime,do jake skupiny patri a zda bude osvobozen od darovaci dane. Popripade zda nevite kolik by tato dan v procentech cinila.
Diky

Cena pozemku

Bakata, 04.01.2008 23:09:54

Dobrý den,hodlám synovi darovat pozemek a zajímalo by mě, zda je nutné v darovací listině uvést i cenu pozemku.Děkuji

Re: Cena pozemku

Jan, 05.01.2008 11:02:16

Není to nutné ... :-)

darování pozemku

Helena Holeková, 04.01.2008 20:18:55

Dobrý den, moji rodiče chtějí mému manželovi darovat pozemky, na kterých dosud hospodařili a získali i dotaci. Proto je nutné na nich dále podnikat.Manžel by je chtěl vložit do svého podnikání, neboť i on podniká v zemědělství a bude pokračovat v čnnosti i na těchto pozemcích. Od daně darovací daň by měl být osvobozen, ale nebude nějaký problém s vložením do obchodního majetku svojí firmy? Děkuji za odpověď.

osvobození od darovací daně

Monika, 04.01.2008 17:17:24

Dobrý den, chtěla se zeptat zda budu muset jako manželka platit darovací daň, pokud by nám oběma rodiče manžela chtěli darovat rodinný dům.
Děkuji

Re: osvobození od darovací daně

Alena , 04.01.2008 17:47:00

Manželé a manželky dětí dárců patří do II. skupiny, která je od daně darovací osvobozena.

Darování nemovitosti

Tomáš Stern, 04.01.2008 17:10:35

Dobrý den. Můj otec mi chce věnovat rodinný dům v Praze. Můj bratr s tím ústně souhlasil. Mám ale obavy, že v případném dědickém řízení po otcově smrti by bratr mohl tento dar namítat a požadovat finanční nebo majetkové vyrovnání. Lze toto nějak písemně právoplatně ošetřit? Např. nějakou smlouvou o smlouvě budoucí? Můžete mi prosím poradit jak? Předem mockrát děkuji. Tomáš Stern

Počet výtisků smlouvy darovací v I.aII.skupině?

Alena , 04.01.2008 17:06:53

Přeji hodně zdraví v roce 2008. Zajímá mě: 1) Postup při vyřizování smlv darovacích od 1.1.08, jejichž účastníci patří z hlediska rozdělení osob pro účely výpočtu daně darovací do I. a II. skupiny.Je třeba i v tomto případě přikládat k návrhu na vklad do katastru nemovitostí 4 výtisky smluv (z toho jeden výtisk pro FÚ), když přitom darování je v tomto případě osvobozeno od daně darovací a daňové přiznání se nepodává? Nepostačí přiložit jen 3 výtisky? 2) Jakým způsobem je u smluv darovacích podle zákona 261/2007 Sb. zajištěna kontrola, aby nedocházelo k daňovým únikům? Děkuji.

Re: Počet výtisků smlouvy darovací v I.aII.skupině?

Jan, 05.01.2008 21:29:40

Počet smluv podávaných pro zápis na KN je dle počtu účastníků řízení + 2. Tedy například dva manželé rodiče (dárci) a dcera (obdarovaná) - tj. 3 účastníci smlouvy + 2 = 5 výtisků smluv je třeba pro účely zápisu do KN. To platí, pokud jsou darované nemovitosti pouze v jednom katastrálním území, jinak je zapotřebí smluv ještě více.
S daněmi to nemá nic společného.
Jan

darovací smlouv a její cena

Mufinka, 04.01.2008 15:51:25

Dobrý den.Chtěla bych se zeptat,od jekých informací se odvíjí cena sepsání darovací smlouvy a její vyřízení u notáře.Děkuji předem.

Re: darovací smlouv a její cena

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 04.01.2008 15:58:16

Dobrý den,
cena se odvíjí od výše hodnoty daru.

Darovací smlouva-nemovitost

Kristýna, 04.01.2008 15:13:19

Dobrý den,

pokud mi babička daruje pozemky jsme osvobození od darovací daně? Děkuji za odpověď
Příjemný den

Re: Darovací smlouva-nemovitost

Lucie, 04.01.2008 15:32:41

Dobrý den,
ano jste osvobozeny od darovací daně.

Prodej bytu + darování 1/2 RD

Pavla, 04.01.2008 13:01:42

Dobrý den, nevím jestli mi poradíte, ale zkusím to. Minulý rok jsme prodali družst.byt (nevlastnili jsme ho ale více než 5 let) tudíž máme zdanit příjmy.Ale s tím souvisí další otázka: přestěhovali jsme se do RD k rodičům, kde dříve bydlel bratr. Po vzájemné dohodě jsme se domluvili, že bratrovi dáme určitou částku (která už bude svým způsobem vyplacení z RD a bratr už nebude nic požadovat). S rodiči jsme domluveni, že mi 1/2 RD darují. Tak by mě zajímalo, zda lze ono "vyplacení" bratra použít jako výdaj na další bydlení, abychom nemuseli danit prodej DB. Případně jak to vyřešit. Protože peníze získané z prodeje DB dáme bratrovi a svým způsobem je použijeme na další bydlení.

Re: Prodej bytu + darování 1/2 RD

Mgr. Oldřich Topka, 04.01.2008 13:50:39

Dobrý den, je jistá možnost, že by uvedená vydání mohla být posouzena jako úhrada na pokrytí bytových potřeb. Musí se to ale odehrát v době do jednoho roku od převodu členství v družstvu. V tom případě by totiž existovalo osvobození od daně. O tom, jestli finanční úřad posoudí váš případ jako ten, pro který by vám osvobození od daně "přiznal", se informujte přímo na finančním úřadu ve vašem bydlišti. Konzultace by Vám neměla být odepřena.

Darování namovitosti

Renata, 04.01.2008 12:12:02

Dobrý den, moc jsem sice nepochopila ,kam se mam sama zapsat ale děkuji

Re: Darování namovitosti

Jan, 05.01.2008 13:14:19

Vy jste toho nepochopila mnohem víc ... :-)

Re: Darování namovitosti

Jan, 05.01.2008 13:36:57

Tak dobře, myslel jsem to tak, že člověk s Vašima znalostma by opravdu radši měl jít za právníkem a nechat si celou věc zařídit a taky draze zaplatit. Jinak z vlastních zkušeností vím, že ani toto nemusí vyjít, protože právníci samozdřejmě dělají i velmi základní chyby, takže výsledek se nemusí dostavit, ale zaplatit si nechají - a to dost !
A nezahlcovat tuto vcelku dobrou poradnu dotazy typu : Nic nevím, chci si na sebe přepsat barák a nechci nic dělat a nic platit...
Jinak, abych Vám tedy odpověděl :
Smlouvu samozdřejmě potřebujete ze zákona, můžete si jí sepsat sama, ale ... viz výše.
Poté na té smlouvě potřebujete mít ověřené podpisy - to se nechá zařídit například na většině obecních úřadů, nebo u notáře.
Poté potřebujete sepsat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, ten si opět můžete vyhotovit sama, ale ... viz výše, zde nepotřebujete ověřovat podpisy.
Poté podáte na katastru nemovitostí v zásadě ten návrh na vklad práva a smlouvu v počtu ve vašem případě 4ks (počet účastníků smlouvy + 2), jedna z těch smluv musí mít ověřené podpisy, a případně další dokumenty, například nabývací titul Vašeho pana otce.
Toto platí obecně, ale mohou v tom být drobné odchylky .
Tak se omlouvám, jestli jsem Vás urazil, ale myslel jsem to v zájmu tohoto fóra, kde potom není čas odpovídat na dotazy konkrétního charakteru a problému. Také se zde dotazují lidé, kteří jsou líní si fórum projít, většina dotazů je zde stejných a odpověď na jejich dotaz je tu zde několikrát předtím zodpovězena.
Tak s pozdravem ...
Jan

darovací smlouva

Milena, 04.01.2008 08:56:51

Dobrý den, manžel vlastní spolu se svým bratrem nemovitost na Praze 10, manžel by chtěl svoji polovinu darovat dceři, které je 21 let, moje otázka zní, je možné do darovací smlouvy zahrnout věcné břemeno, že může např. s majetkem nakládat dle vlastního uvážení až po manželově smrti? Co je dále potřeba udělat sepsat darovací smlouvu a po podpisu požádat o změnu vlastníka do katastru nemovitosti? Musí souhlasit i bratr manžela. A kolik odhadem stojí sepsání darovací smlouvy? Děkuji Vám za odpověď a jsem s pozdravem
Milena Ondráková
milena.ondrakova@cka.cc

Re: darovací smlouva

Mgr. Oldřich Topka, 04.01.2008 13:38:36

Dobrý den, jestliže jde o převod (darování) na dceru, pak se jedná o převod na osobu blízkou a souhlas bratra není třeba. Věcné břemeno na užívání po smrti za neexistuje. Kromě toho občanský zákoník stanoví, že darovací smlouva, podle níž má být plněno až po dárcově smrti je neplatná (§ 628 odst. 3).

Darování nemovitosti

Renata, 04.01.2008 06:28:12

Dobrý den,chci se ještě zeptat,jestli kdybi mi otec napsal tu polovinu domu jestli by stačilo dojít pouze na katastr a zapsat mě tam,nebo jesti musíme jít k notáři i když by jsme žádnou smlouvu jinak nesepisovali.Děkuji

Re: Darování nemovitosti

Jan, 04.01.2008 12:02:37

Napište se tam sama..... :-)

darovací smlouva a SJM

Hana, 03.01.2008 23:01:30

Dobrý den, je možné uzavřít darovací smlouvu na 1/2 RD ve SJM s převodem na děti nebo na manžela nebo to ve SJM není možné? Děkuji Hana

Re: darovací smlouva a SJM

Lucie, 04.01.2008 12:35:43

Dobrý den,
samozřejmě, že to lze. Pokud máte RD v SJM budete vy i váš manžel dárci a obdarovaným ten komu RD či jeho část budete darovat.

převod poloviny rodinného domu na manželku

Krippner, 03.01.2008 20:39:22

Prosím o informaci jak postupovat a co vše je nezbytně nutné, jestliže chci převést polovinu rodinného domu jehož jsem vlastníkem na mojí manželku.
Předem děkuji za odpověď.
Bedřich Krippner.

Re: převod poloviny rodinného domu na manželku

Mgr. Oldřich Topka, 04.01.2008 13:13:15

Dobrý den, postup máte podrobně uveden v předchozích odpovědích.

Re: převod poloviny rodinného domu na manželku

Lucie, 04.01.2008 14:09:06

Dobrý den,
je třeba sepsat darovací smlouvu, kterou budete ideální 1/2 RD darovat své manželce. Na jednom vyhotovení darovací smlouvy musí být úředně ověřené podpisy. Počet vyhotovení je o dva více, než je počet účastníků řízení. Ve vašem případě jsou to 4 vyhotovení darovací smlouvy. Tuto poté spolu s návrhem na vklad vlastnického práva podáte příslušnému katastrálnímu úřadu. Jestliže jste nemovitost nabyl před 1.1.1993 tak k tomu přiložíte i nabývací titul.

Darovací smlouva

Denisa, 03.01.2008 18:32:57

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, zda se platí za sepsání darovací smlouvy a kolik,pokud by mi rodiče darovali polovinu RD.A zda musí být odhad na tuto nemovitost,a co vše si účtuje odhadce nebo ten, který smlouvu sepisuje.Předem děkuji za vaši odpověď.

Re: Darovací smlouva

luboš, 04.01.2008 11:37:05

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda musí být součástí darovací smlouvy znalecký odhad.

Re: Darovací smlouva

Lucie, 04.01.2008 12:17:31

Dobrý den,
součástí darovací smlouvy nemusí být znalecký posudek (odhad). Tento je potřeba předložit až finančnímu úřadu při podání přiznání k dani darovací. Pozor však od 1.1.2008 platí novela zákona o dani darovací, dedické a o dani z převodu nemovitosti.

Re: Darovací smlouva

Jan, 04.01.2008 12:09:11

Třeba mě se platí, ale když si to sepíšete sama, tak to máte zdarma, pak to stojí : 3x ověření podpisu 90,- a 500,- za převod na KN, takže celkem 590,- ... :-)

darovací smlouva

iva , 03.01.2008 18:27:53

Dobrý den,
máme sepsanou darovací smlouvu na 1/8 nemovitostí. Jen se chci zeptat kolikrát musí být smlouva vyhotovena, a zda musí být u všech vyhotoveních ověřené podpisy. Moc děkuji za odpověď Iva B.

Re: darovací smlouva

Lucie, 04.01.2008 12:02:19

Dobrý den,
počet vyhotovení darovací smlouvy musí být o dva více, než je účastníků řízení. Úředně ověřené podpisy musí být pouze na jednom vyhotovení. Lze je ověřit u notáře či na obecním úřadu.

darování bytu

Jana, 03.01.2008 17:35:18

dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda musí vnuk platit daň(do jaké je zařazen skupiny),pokud mu jeho prababička daruje byt na základě sepsané darovací smlouvy a zda je potřeba odhad ceny bytu,děkuji

Re: darování bytu

Mgr. Oldřich Topka, 04.01.2008 12:52:58

Dobrý den, jedná se o příbuzné v přímé linii, takže je od daně osvobozen. Odhad není třeba.

darování podílu na pozemcích

František B., 03.01.2008 16:50:19

Dobrý den, po svých rodičích jsem zdědil společně s bratrem (každý 1/2) podíl na několika pozemcích (pole, les a pod.). Mohu tento svůj podíl darovat své dceři (s využitím vašeho formuláře)? Ověřené podpisy jsou nutné na všech kopiích smlouvy i na návrhu na vklad? Děkuji.

Re: darování podílu na pozemcích

Mgr. Oldřich Topka, 04.01.2008 13:02:18

Dobrý den, s Vaším podílem si můžete dělat co chcete, takže i darovat jej dceři. Ověřené podpisy postačí na jedné smlouvě předkládané katastru nemovitostí, ostatní již ověřeny být nemusí. Návrh na vklad úředně ověřené podpisy mít nemusí.

darování rodinného domu mezi sourozenci

ivana, 03.01.2008 15:36:22

Dobrý den, mnohokrát Vás prosím o odpověď na můj dotaz. S manželem jsme se před několika lety rozhodli vrátit z delšího pobytu ze zahraničí. Nechali jsme si postavit rodinný dům v hodnotě cca 5milionů korun. Z více důvodů např manželovo cizí státní občanství, jsme nechali celou nemovitost zapsat v katastru nemovitostí na mého bratra, který se automaticky stal jejím vlastníkem. Celá věc proběhla s tím, že až se úplně přestěhujeme, bratr mi dům daruje, mám české občanství. Cekali jsme na rok2008, protože jsme se doslechli o zvýhodněných podmínkách při darování nemovitosti. Podotýkám, že všechny zůčastněné strany s darováním RD souhlasí.Mohli byste mi prosím sdělit, jaké kroky musíme podniknout, jak vysoká je darovací daň finančnímu úřadu, jak postupovat a kolik zaplatit katastru nemovitostí při převodu nemovitosti na jiného vlastníka?Slyšeli jsme, že není potřeba znalecký posudek. Stačí smlouva sepsaná notářem?Mnohokrát děkuji za jakoukoliv odpověď.

Re: darování rodinného domu mezi sourozenci

Mgr. Oldřich Topka, 04.01.2008 12:45:15

Dobrý den, všechny Vaše otázky jsou již mnohokrát zodpovězeny v rámci této diskuze. Je uveden i postup darování. Sepis darovací smlouvy (sami nebo u právníka), ověření podpisů, návrh na vklad do katastru za 500,-Kč. Darování mezi Vámi a bratrem je osvobozeno od daně, tudíž se nemusí dělat posudek, podle kterého by se stanovila výše daně.

Re: darování rodinného domu mezi sourozenci

ivana, 04.01.2008 15:32:23

Mnohokrát děkuji za vaši odpověď a trpělivost

daň darovací

Monika, 03.01.2008 15:30:14

Dobrý den,prosím Vás mám dotaz na který mi nedokázali aní na finančním úřadu s jistotou odpovědět.Jedná se o darování nemovitosti,kdy návrh na vklad s darovací smlouvou byl na katastru podán v listopadu 2007.Řízení je ve stadiu předání k aktualizaci,obeslámí účastníků řízení,...tudíž předpokládám,že vklad proveden ješte nebyl.Po skončení řízení a provedení vkladu(předpokládám v lednu 2008),zaplatím darovací daň,nebo ne???
Tisíceré díky za odpoveď.

Re: daň darovací

Jan, 04.01.2008 12:30:08

Vklad proveden ještě nebyl, ale až bude, tak právní účinky vkladu budou v den podání návrhu na KN (v roce 2007), a to je rozhodné datum, které se uvádí pro přiznání k dani a ke kterému se také provádí znalecký posudek ceny, ze které se vypočte darovací daň. Takže určitě povinnost platit daň budete mít.

Re: daň darovací

Jitka, 06.01.2008 08:49:09

Paní Moniko, nejsem sice právník, ale měli jsme s bratrem podobný "problém"jako Vy (měli jsme tedy sepsanou směnnou smlouvu, ale budeme ji měnit na darovací). My jsme podávali návrh na vklad na katastr nomovitostí v polovině prosince 2007. Poté co jsme koncem prosince ve zpravodajství na TV NOVA slyšeli informaci o tom, že od 1.1.2008 budou dary mezi sourozenci osvobozeny od daně, tak jsme okamžitě podali na katastr nemovistostí žádost o zpětvzetí návrhu na vklad. Naše řízení již bylo usnesením zastaveno. Nový návrh podáme až v tomto roce. Sice budeme muset opět zaplatit poplatek 500,- Kč za nový návrh, ale ušetřené desetitisíce za daň za to jistě stojí.

Darovací daň - převod na KN proběhl v roce 2007

Lukáš, 03.01.2008 14:35:39

Dobrý den,

chtěl bych se Vás zeptat, zda je možné vyhnout se platbě již vyměřené daně darovací.
Rodiče mi darovali nemovitost v roce 2007, kdy jsem také podal daňové přiznání. 15.12.2007 mi přišel daňový výměr, který mám uhradit do 30 dnů.
Děkuji.

Re: Darovací daň - převod na KN proběhl v roce 2007

Jan, 04.01.2008 12:33:12

Možné to není ! Daň určitě musíte uhradit.

vlastník je současně jako věcné břemeno...?

Adámková, 03.01.2008 14:06:24

Ještě jednou dobré odpoledne.Vidím,že zde máte dnes opravdu napilno,přesto si dovoluji zopakovat svůj dotaz (dnes 10,23).Pravděpodobně jsem se nevyjádřila správně-obdarovaná,čili nová majitelka pozemku je v katastru zapsána současně jako své vlastní věcné břemeno.Ptala jsem se,jaký to má pro ni vlastně význam?
A také, zda takto zapsané věcné břemeno může mít vliv na pozdější ev. dědické řízení- kdyby bratr obdarované(nyní již majitelky) vznesl požadavek na dědické vyrovnání.
Nemusíte spěchat s odpovědí,obdivuji Vaši vytrvalost a děkuji za Váš čas. :)

Re: vlastník je současně jako věcné břemeno...?

Mgr. Oldřich Topka, 04.01.2008 12:40:14

Dobrý den, jako vlastník nemůže mít sama k sobě věcné břemeno. Dochází ke splynutí práv a povinností u jedné osoby. To vede k zániku věcného břemene. Na katastru nemovitostí by měla požádat o uvedení údajů do souladu se skutečností. Na úřadě Vás budou instruovat co budou chtít doložit a věcné břemeno by pak měli vymazat. Tudíž se toto břemeno při dědickém řízení nijak zohledňovat nebude.

Re: vlastník je současně jako věcné břemeno...?Omluva...

Adámková, 04.01.2008 19:04:54

Dobrý podvečer,velice děkuji za odpověď a současně se asi musím omluvit-po Vašem vysvětlení jsem si výpis prohlédla pořádně a zjistila jsem svůj pravděpodobný omyl...?V odstavci:Omezení vlastnického práva je zapsáno oprávnění pro - věcné břemeno(podle listiny) vstupu a vjezdu - a jméno majitelky pozemků.
Mění se tím, prosím, něco při zmiňovaném ev. dědickém řízení?
Děkuji za Váš čas.

darování

Martina, 03.01.2008 13:45:51

Dobrý den,
manželovi darovali rodiče RD v hodnotě cca 3000000.Manžel by chtěl část RD mi darovat.Na tento RD má manžel hypotéku, z důvodu rekonstrukce. Mám na Vás 3 dotazy. 1. budu muset muset platit darovací daň? 2. Co je vše potřeba provést k tomu aby mi část RD daroval. Vím jen, že musíme sepsat darovací smlouvu (ověřenou notářem)a návrh na připsání do katastru.3.Budeme muset nechat ocenit RD?

Re: darování

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 13:54:31

Dobrý den, všechny Vaše otázky jsou zodpovězeny v předchozích dotazech, projděte si předchozí diskuzi. Daň platit nebudete, samozřejmě musíte uzavřít darovací smlouvu, oceňování nebude nutné.

Darování pozemku a peněz.

Hanka, 03.01.2008 13:13:50

Babička mi chce darovat pozemek a nechce za něj žádné peníze. Avšak já bych jí ráda dala nějakou částku (jakoby) za tento pozemek.
Lze situaci vyřešit tak, že babička mi daruje pozemek a já jí daruji, dejme tomu ta týden, peněžní obnos (cca 300.000 korun)?
Nevím jestli jsem to napsala srozumitelně. Nechci sepisovat kupní smlouvu a dle níže napsaných odpovědí jsem snad pochopila, že darovací daň v přímé příbuzenské linii se neplatí. A každá ušetřená koruna je dobrá, tudíž bychom s babičkou udělaly "výměnný obchod" - ona mi daruje pozemek a já jí daruji peníze. Můžeme toto provést aniž bychom se dostaly do křížku s úřady a zákony?
Díky za odpověď.

Re: Darování pozemku a peněz.

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 13:44:25

Dobrý den, od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Jedná se o majetek jakýkoliv, tedy movitý i nemovitý. Vám bude darován dům, vy zase můžete obdarovat koho chcete. Pro jistotu si můžete nechat sepsat darovací smlouvy u notáře.

Re: Darování pozemku a peněz.

Hanka, 03.01.2008 13:57:41

Moc Vám děkuji za odpověď.

Započítání daru v dědictví

Jan Loffler, 03.01.2008 12:56:01

Dobrý den,
Je možné započítání mého daru od dědy v dědictví po mém dědovi, pokud nebudu účastníkem dědického řízení ?
V případě, že by nejdřív zemřel můj otec a já byl účastníkem dědického řízení po dědovi, je možné započítaní daru od dědy na můj dědický podíl ?
Děkuji za odpověď.

Re: Započítání daru v dědictví

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 13:33:25

Dobrý den, jestliže nejste účastníkem řízení, pak nemáte nárok na žádný dědický podíl a logicky Vám nikdo nic započítávat nebude. Jinak platí, že nastoupíte-li jako dědic na místo předka pak se započítává i to, co obdržel tento předek (ve Vašem případě tedy otec).

Re: Započítání daru v dědictví

Jan Loffler, 03.01.2008 20:19:35

Moc Vám děkuji za odpověď.

darování domu

Jarda, 03.01.2008 12:24:53

Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli správně chápu pár věcí ohledně darování nemovitosti.A také mám jednu otázku.Dům bude darovat matka své dceři,zbylé dvě sestry s tím souhlasí a budou vypořádány poté jiným majetkem matky.Na domě má dožití babička.
Takže vím že darování je nyní osvobozeno od darovací daně = nic neplatím(pouze poplatky u notáře a na KN).Sepíšeme darovací smlouvu mezi matkou a dcerou.Na KN odevzdáme 6 ks darovacích smluv,spolu s ověřenými podpisy.A ten nám pošle vyjádření.
1.Ale nevím jestli je potom ještě nutné zapsat na KN změnu majitele nemovitosti a nebo to už udělá katastr na základě vložení smlouvy do KN?
2.A taky nevíme jak dát do smlouvy věcné břemeno babičky.Jestli stačí jen zadat číslo atd.smlouvy o dědictví ,které proběhlo asi před 2 lety,po smrti dědečka.
3.A kdyby náhle někdy poté došlo k dědictví po matce,tak zbylé dvě dcery už nemají nárok na dar?
4.A ještě mě zajímá po jaké době může obdarovaná dcera nakládat s darovaným majetkem(prodat atd.)
Mockrát Vám děkuji za odpovědi.Moc by to pomohlo.
S pozdravem Jarda

Re: darování domu

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 12:42:28

Dobrý den, vaše otázka směřuje na opětovné zodpovězení a ověření dotazů, které již byly v této diskuzi uvedeny. Jestliže si nejste jistý jak postupovat u katastru, požádejte na úřadu o konzultaci. Jestliže není věcné břemeno zapsáno v katastru, tak ho musíte nechat zapsat, aby bylo účinné. Na katastru Vám poradí, co k tomu budou vyžadovat. O daru a dědictví platí dřívější odpovědi. S nemovitostí může začít vlastník disponovat, až když je zapsán v katastru nemovitosí jako vlastník.

Re: darování domu

Jarda, 03.01.2008 12:58:54

Mockrát děkuji za okamžitou odpověď....snad to nějak dopadne.

Darování nemovitosti

Renata, 03.01.2008 12:15:06

Dobrý den ,chci se ještě zeptat jestli kdybich měla polovinu nemovitosti a s přítelem by jsme se vzali jestli by na moji část měl nárok, kdybichom neměli děti ,nebo jestli bichom museli mít sepsanou smlouvu.Děkuji

Re: Darování nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 12:38:34

Dobrý den, co je vaše před uzavřením manželství do společného jmění manželů nespadá. Takže by mu žádný nárok nevznikl. Děti s tím nijak nesouvisí.

Darování RD jednomu ze tří synů

Lucie, 03.01.2008 11:51:34

Dobrý den, zajímalo by mne, zda je darovací smlouva napadnutelná, příp. jak to lze ošetřit?! Jde o případ, kdy matka daruje svůj RD jednomu ze tří synů. Další dva synové s tím souhlasí, za podmínky, že budou vyplaceni určitou částkou. Je dobré sepsat nějaké další majetkové vypořádání nebo to lze zahrnou do darovací smlouvy? Děkuji.

Re: Darování RD jednomu ze tří synů

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 12:36:52

Dobrý den, chcete-li mít naprostou jistotu, že smlouva nebude napadnutelná, a to jak smlouva darovací, tak Vaše dohoda o vypořádání, zajděte za notářem či advokátem.

darovací daň

Klupina, 03.01.2008 11:28:59

V roce 1994 jsem po rodičích dostala polovinu rodinného domu, druhou polovinu dostala sestra, která v tomto domě nebydlí. Od té doby jsem na vlastní náklady prováděla různé opravy domu tak, že jsme vlastně vytvořili dvě bytové jednotky. Nyní by mně sestra svoji polovinu chtěla darovat za určité finanční vyrovnání. Stačí k tomu sepsat smlouvu u notáře? A je potřeba mít nový odhad hodnoty nemovitosti? Děkuji.

Re: darovací daň

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 11:40:11

Dobrý den, sestra Vám nemůže polovinu domu darovat za náhradu. Darování je bezplatné. Patrně však budete podílovými spoluvlastníky a můžete uzavřít smlouvu o vypořádání spoluvlastnictví. V té si dohodnete jakou náhradu sestře poskytnete. Sepis u právníka lze jen doporučit v zájmu právní jistoty.

Dědické řízení

Jiří K., 03.01.2008 11:08:15

Dobrý den, před 30 lety mi zemřel můj starší bratr, který měl manželku a dvě děti.Vlastnil 1/4 domu ve kterém bydlela a i dnes bydlí pouze naše matka.Já vlastním 1/4 a matka 1/2 domu.Jelikož do domu investuji celou dobu pouze já , chtěl bych 1/2 od matky koupit a koupit i zbylou 1/4.Bohužel jsem ale zjistil z výpisu katastru nemovitostí, že 1/4 je stále napsaná na mého zemřelého bratra. Můžete mi prosím poradit jak postupovat pokud bych ctěl koupit zbylou 1/4 domu (jak dořešit to, že je bratr stále zapsán v KN). Předem děkuji za Váš čas.J.K.

Re: Dědické řízení

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 11:37:30

Dobrý den, předpokládám, že dědické řízení po bratrovi proběhlo, takže budete mít také pravomocné rozhodnutí o jeho výsledku. S tím se musíte obrátit na katastr nemovitostí a požádat o uvedení údajů do souladu se skutečností. Můžete se také předem poradit s notářem, který řešil bratrovu pozůstalost.

Dar a darování

Roman, 03.01.2008 11:02:41

Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli může můj otec darovat RD mě a mé manželce.Spoječně domek rekonstrujeme,vkládáme společné peníze....Po jaké době bych já část svého daru mohl na manželku přepsat,když by otec nesouhlasil hned.Děkuji

Re: Dar a darování

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 11:34:56

Dobrý den, darovací smlouva může znít na vás oba. Vy můžete domek dále darovat, jakmile budete řádným vlastníkem, to jest po zápisu Vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Také můžete s manželkou sepsat smlouvu o rozšíření společného jmění manželů a dům bude zahrnut do vašeho společného majetku a manželka bude zapsána jako spoluvlastník. Smlouvu musíte sepsat u notáře.

darování nemovitosti

Tereza , 03.01.2008 10:54:05

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak postupovat v případě převodu RD z tchána na manžela formou darovací smlouvy.Musíme nechat udělat odhad?Když odhad nebude nutný,pak bych chtěla vědět z jaké části se bude vycházet při dědickém řízení.S manželem již několik let domek pomalu zhodnocujeme,a proto bych nerada,abychom byli nějak v nevýhodě,lze nějak doložit námi vložené peníze.Pak mám ještě dotas jestli manýel může RD dále darovat nebo po jaké době?Děkuji vám za odpověď a přeji hezký den

Re: darování nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 11:31:50

Dobrý den, odpovědi naleznete v diskuzi. Ve stručnosti - sepíší darovací smlouvu. Od daně bude manžel osvobozen, takže odhad dělat nemusíte. V dědickém řízení se pak započte hodnota daru v době darování. O ten se sníží dědický podíl, ale nadto již nikomu žádné vyrovnání náležet nebude. Další darování domu je možné v podstatě ihned jak se manžel stane řádným vlastníkem nemovitosti, což bude po zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

druzstevni byt - prevod prav na Slovakov

Milan Hricko, 03.01.2008 10:44:20

Dobry den.
Kupujem druzstevni byt v Prahe, rucim inym bytom v OV, hypoteku som dostal, peniaze na realizaciu obchodu(prevodu clenskych prav a povinnosti) momentalne cakaju na ucte u advokata, u ktoreho mame advokatnu uschovu. Pre ich uvolnenie nam ostava vybavit jedine a to potvrdenie o prevode clenskych prav a povinnosti od predstavenstva druzstva z buducich prevodcov na mna. Druzstvo mi vsak odmieta uznat clenstvo, pretoze nemam ceske obcianstvo. Stanovy druzstva obsahuju vetu, ze clenom sa moze stat iba obcan CR. Stanovy su z roku 97, teda v case, kedy CR a SR neboli clenmi EU. V CR pracujem cca 4 roky, som vysokoskolsky vzdelany clovek, nekonfliktny typ (kladne referencie sucasnych susedov mozem zohnat bez problemov). Nie je to narodonostne diskriminacny prvok v stanovach?
Existuju nejaka moznost ako dospiet k tomu, aby mi druzstvo clenstvo potvrdilo? Napr. zvolanie mimoriadnej clenskej schodze, kde by sa odhlasovalo moje clenstvo alebo pohrozenie druzstvu sudnym sporom, ... ?
Dakujem

Re: druzstevni byt - prevod prav na Slovakov

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 11:26:40

Dobrý den, stanovy družstva v tomto ohledu nejsou v souladu se současnou právní úpravou. Stanovy sice mohou upravovat podrobnosti ohledně práv a povinností členů, ale nesmí odporovat zákonům. Skutečně je pravda, že občané EU nesmějí být na území ČR nijak diskriminování a to platí i pro bytová družstva, která odmítají převod členství na cizince. Jestliže se však s družstvem nedohodnete po dobrém, budete nucen se bránit soudně. Můžete kontaktovat advokátní kancelář a jejím prostřednictvím se pokusit o smírné vyřešení celé situace. Bude-li ale družstvo trvat na svém, pak se žalobě na ochranu osobnosti prostě nevyhnete.

Re: druzstevni byt - prevod prav na Slovakov

Milan Hricko, 03.01.2008 13:08:41

Mozem Vas poprosit o uverejnenie cisla/nazvu zakonu, o ktorom sa zmienujete, aby som nim mohol argumentovat pred pravnikom druzstva?

Re: druzstevni byt - prevod prav na Slovakov

Lucie Z., 03.01.2008 14:01:37

Zkuste kouknout na obchodní zákoník. Od § 227 píšou "VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ". Viz http://www.zakonycr.cz/seznamy/5131991Sb.html

Re: druzstevni byt - prevod prav na Slovakov

Milan Hricko, 03.01.2008 14:59:52

Vo Vami uvadzanych zakonoch som bohuzial nic o cudzincoch a ich pravach nenasiel.
Zaujal ma ale §230 :
"Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství".
Teda pokial uvazujem spravne, druzstvo nam tymto nemoze branit prevod clenstva. Je nutne im iba predat notarsky overene oznamenie o prevode prav.

dar-dědictví,dar s věcným břemenem-dědictví

Adámková, 03.01.2008 10:23:27

Dobrý den,také se asi opakuji,ale také stále nemám jasno:)
Rodiče mi darují pozemek,cena se prý na darovací smlouvě nijak neuvádí,takže:
1)Je tento dar v případě smrti i jednoho z rodičů součástí dědického řízení,tzn. že já bych měla sestry vyplácet a pokud ano,jak se určí částka?Dle ceny pozemku(daru) v době darování nebo aktuální?Není pak lepší cenu daru vyčíslit v darovací smlouvě?Je jasné,že cena pozemku spíše stoupne.
2)Tchýně darovala švagrové pozemky a ona,jako nový vlastník,je v katastru současně zapsána jako věcné břemeno k těmto pozemkům.Co to znamená?V případě smrti tchýně budou tyto pozemky(dary) také předmětem dědického řízení mezi švagrovou a mým mužem?Ovlivní toto řízení ono zapsané věcné břemeno?
Děkuji za odpověď a přeji zdraví a pevné nervy v novém roce :)

Re: dar-dědictví,dar s věcným břemenem-dědictví

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 11:15:48

Dobrý den, jak správně uvádíte na tento dotaz je již v této diskuzi celá řada odpovědí. V darovací smlouvě se cena zpravidla nevyčísluje, vždyť se jedná o bezúplatný převod, tudíž by to odporovalo logice. Do dědictví se může zahrnout hodnota daru v době darování a sníží se dědický podíl obdarovaného. Vyplácet však někoho nad rámec tohoto zápočtu již nebude. Věcné břemeno zanikne smrtí tchýně, cenu to neovlivní. Při dědickém řízení může Vás muž vznést požadavek na započtení ceny pozemků, které švagrová dostala a platí to samé, co je uvedeno v předchozí části odpovědi.

Re: dar-dědictví,dar s věcným břemenem-dědictví

Adámková, 03.01.2008 11:41:08

Děkuji za rychlou odpověď.Takže pokud jsem z toho vyrozumněla-pokud chce později někdo z dědiců jaksi "nárokovat" pozemky darované sourozencům,musí v dědic. říz. "vznést požadavek na započtení ceny"?
A nevím,zda bylo Vámi správně pochopeno ono zapsané věcné břemeno u pozemků-nejednalo se o tchýni,ale o obdarovanou švagrovou,čili nová majitelka pozemků je nyní i současně zapsána jako věcné břemeno,tam právě nechápu její důvody?Zda by mělo toto nějaký vliv v dalším ev. dědickém řízení?
Ještě jednou děkuji.

Darování nemovitosti a darovací daň.

Helena, 03.01.2008 10:08:22

Dobrý den,
ráda bych s přítelem koupila pozemek s chatou od mých prarodičů. V odhadu, který je z dubna 2007, je cena nem. necelých 900.000 Kč. Je pro prarodiče výhodnější když nám nem. darují (zda se nás týká osvobození od darovací daně), a my jim zaplatíme odhadní cenu, či když nem. od nich koupíme kupní smlouvou? V případě darování, mohou nem. darovat nám oběma (i když ještě nejsme svoji, ale v létě bude svatba) nebo jen mne, aby byli osvobozeni od daně? Předpokládám, že do darovací smlouvy se nemusí uvádět výše částky, kterou prarodiče od nás dostanou za nem. (podotýkám, že cena je pod hranicí 1 milionu korun).
Předem děkuji za odpověď.

Re: Darování nemovitosti a darovací daň.

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 11:07:43

Dobrý den, darování je bezplatné. Jestliže se prarodiče rozhodnou vám nemovitost darovat, nic jim neplatíte. Samozřejmě, že darovat nemovitost mohou Vám oběma. Stanete se tak podílovými spoluvlastníky. Od daně budete jako příbuzná v řadě přímé (prarodiče - vnoučata) osvobozena. Přítel by mohl být od daně osvobozen také v případě, že s Vámi žije nejméně po dobu jednoho roku před převodem nemovitosti ve společné domácnosti. Spadal by tak totiž do druhé skupiny osob pro účely výpočtu výše darovací daně, která je od 1.1.2008 od této daně osvobozena. Při úplatném převodu (kupní smlouvou) by se pak platila daň z převodu nemovitosti.

Re: Darování nemovitosti a darovací daň.

Helena, 03.01.2008 11:50:36

Děkuji za rychlou odpověď.
Přítel se mnou žije ve společné domácnosti déle než je výše uvedený rok, ale není hlášen na úřadě (což v tomto případě je problém, protože to nelze dokázat jinak než ústním svědectvím jiných osob).
Když by nám prarodiče danou nem. darovali, můžeme jim odhadní cenu zaplatit? Již jsme se s nimi dohodli, že dostanou částku, která je v odhadu. Nebudou mít problém, když nám nem. darují a na účet jim přijdou peníze od nás? Asi se opakuji v níže položených dotazech ostatních lidí, ale kdo platí darovací daň? Já si myslím, že obdarovaní já a přítel), ale přítel říká, že darující (prarodiče).
Děkuji Vám za čas a trpělivost.

Re: Darování nemovitosti a darovací daň.

Lucie, 09.01.2008 14:23:34

Dobrý den, reaguji na dotaz, zda mohu být osvobozena od daně darovací, pokud s přítelem žijeme ve společné domácnosti a jeho rodiče by nám chtěli darovat RD. Dnes jsem totiž hovořila s advokátem a ten mi sdělil, že druh/družka není osvobozen od daně darovací ani pokud spolu žijí alespoň rok v jedné domácnosti!! Takže teď opravdu nevím, kde je pravda?!Děkuji za upřesnění.

darování pozemku

Ivana, 03.01.2008 10:00:09

Dobrý den,otec mi chce přepsat půlku pozemku,na kterém chceme stavět dům-v KÚ zapsáno jako zahrada.Jak se v tomhle případě postupuje?Je potřeba udělat vyměření pozemku,musíme si na to pozvat odborníka,kolik to stojí?Děkuji předem za Vaši odpověď

Re: darování pozemku

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 10:08:36

Dobrý den, vyměřování není nutné, pozemek je jistě dostatečně identifikován již v katastru nemovitostí. Sepíšete darovací smlouvu a na katastr nemovitostí podáte návrh na zápis vkladu vlastnického práva. Správní poplatek u katastrálního úřadu činí 500,-Kč.

darování nemovitosti

Jana, 03.01.2008 08:55:46

Prosím jaký je přesný postup když chci darovat nemovitost (synovi) - co musím udělat (KÚ, návrh na vklad do KN).....

Re: darování nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 10:00:27

Dobrý den, musíte sepsat darovací smlouvu a pro účely řízení o zápis vkladu vlastnického práva do katastru na smlouvě nechat úředně ověřit vaše podpisy. Pak sepíšete návrh na vklad do katastru nemovitostí, přiložíte k němu darovací smlouvu v počtu o dva větším než je počet účastníků řízení o zápisu (tedy vy a syn + 2 tj. katastru předložíte celkem 4 stejnopisy darovací smlouvy). Smlouvu můžete sepsat sami nebo s pomocí právníka (notář, advokát).

darování fin. prostředků a započtení do dědění

Ivo, 03.01.2008 08:08:40


Dobrý den, tchýně mi chce darovat finanční částku na koupi domu kde bude bydlet s mojí rodinou ( doživotně a bezplatně).Jedná se prakticky o veškeré finance, kterými disponuje. Koupený dům bude ve spoluvlastnictví mne a mé ženy ( SJM), tedy dcery dárkyně. Bude v případném dědickém řízení po tchýni zohledněna mně darovaná částka jako započtení na dědický podíl mé ženy a bude muset při absenci jiného majetku případně vyplácet své sourozence dle hodnoty daru?

Re: darování fin. prostředků a započtení do dědění

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 09:56:24

Dobrý den, na tento dotaz je již řada odpovědí v rámci této diskuze. Dar se započte a sníží se o něj dědický podíl. Povinnost někoho přímo vyplácet by však Vaší ženě vzniknout neměla.

Družstevní byt

Lucie Z., 03.01.2008 07:42:16

Dobrý den,
lze darovat i družstevní byt? V katastru je zapsáno bytové družstvo.
Děkuji

Re: Družstevní byt

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 03.01.2008 08:07:48

Dobrý den,
v případě družstevního bytu není předmětem darování byt jako takový, ale členská práva a povinnosti k bytovému družstvu.

Re: Družstevní byt

Lucie Z., 03.01.2008 08:47:27

Děkuji za rychlou odpověď. Ještě jeden dotaz je lepší, když to babička daruje nebo přímo převede? Může družstvo mít nějaké námitky?

Re: Družstevní byt

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 09:54:17

Dobrý den, družstvo by žádné námitky mít nemělo, pouze se mu ohlásí, že došlo ke změně. Můžete sepsat například smlouvu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu a sjednat si ho jako bezúplatný nebo sepsat přímo darovací smlouvu. Smlouva se pak musí předložit družstvu. Můžete ji sepsat sami, u právníka nebo požádat o nějaký vzor přímo družstvo.

Darování nemovitosti

Renata, 03.01.2008 07:04:11

Dobrý den, chci se zeptat s mím otcem jsem si vzala hipotéku abi jsme vyplatili strejdu na půlku nemovitosti ve které oba bydlíme tuto hipotéku platím pouze já i když je celá nemovitost napsána na mého otce chtěla bych tuto polovinu napsat na mě a otec se tomu nebrání zajmalo by mě co by smlouva musela obsahovat aby o tuto polovinu nemohl žádat jednou o vrácení daru?Dale se chci zeptat v této nemovitosi bydlím se svím přítelem už 5let oba máme trvalé bydliště,investujeme do toho společně a on věčinu práce na namovitosti provedl sám.Chci se zeptat jestli by měl na půlku nemovitosti nárok kdybi jsme se rozešli i když nejsme manželé a nebo jestli by jeho nárok byl jíny kdybi jsme se vzali a já už před manželstvím měla půlku nemovitosti psanou na sebe.Děkuji předem

Re: Darování nemovitosti

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 09:40:22

Dobrý den, sepíšete-l darovací smlouvu, pak budete spoluvlastníkem nemovitosti a budete zapsána do katastru nemovitostí. Možnost žádat vrácení daru nastane v případě, že obdarovaný se chová k dárci (nebo jeho rodině) tak, že hrubě porušuje dobré mravy. O existenci důvodů pro vrácení daru by rozhodoval soud. Pokud jde o Vašeho přítele, pak mu žádný nárok na polovinu domu nevzniká. Ani tím, že zde má trvalý pobyt, ani tím, že na něm pracuje. Při rozchodu by mohl požadovat to, o co dům zhodnotil, např. investice, vybavení, práce, kterou na něm vykonával atd. V případě, že by jste se nedohodli na vyrovnání, by opět musel o jeho nárocích rozhodovat soud.

Re: Darování nemovitosti

Renata, 03.01.2008 11:22:34

Dobrý den ,chci se ještě zeptat jestli kdybich měla polovinu nemovitosti a s přítelem by jsme se vzali jestli by na moji část měl nárok, kdybichom neměli děti ,nebo jestli bichom museli mít sepsanou smlouvu.Děkuji

Darovací či kupní smlouvu

Pokorna, 02.01.2008 21:37:45

Dobrý večer, prosím o radu. Jedná se mi o nemovitost, kterou vlastní otec mého přítele. Po rozvodu rodičů přítele došlo na vypořádání majetku, kdy otec měl vyplatit matku z poloviny těchto nemovitostí.Otec neměl dostatek peněz na splácení hypotéky a tudíž si vzal hypotéku přítel s tím, že pokud splatí polovinu,přepíše na něj otec celý dům s tím, že ho tam syn nechá dožít. Hypotéka je splacena ale smlouva není sepsána žádná.Otec by chtěl přepsat nemovitost formou darovací smlouvy z důvodu neplacení daně. Pokud ale dojde na dědění, je problémem to, že přítel má ještě dva sourozence a musel by je ze zákona vyplatit.Je to velmi složité a nevíme kudy kam.Bylo by lepší napsat kupní smlouvu abychom předešli vyplacení sourozenců po otcově smrti? Děkuji moc alespoň za malou radu

Re: Darovací či kupní smlouvu

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 09:30:10

Dobrý den, záleží výhradně na otci, jak za svého života naloží se svým majetkem. Zákon neupravuje ochranu budoucích dědiců ani budoucího dědictví. Pozůstalost a dědické řízení se řeší teprve až po smrti zůstavitele. Je sice možné, že sourozenci vznesou námitku o darování a hodnota domu se započítá do podílu přítele a sníží se mu. Ale přímou povinnost někoho vyplácet nemá. Vztahy ohledně budoucího dědění může vyřešit závěť. Chce-li mít otec jistotu, že je závěť platná a v budoucnosti nenapadnutelná pak doporučuji konzultaci a sepis závěti u notáře.

darovani bytu

Karolina, 02.01.2008 21:29:25

Dobrý den, prosím o radu v následujícím případě: v prosinci jsem koupila byt pro dceru, která momentálně žije v zahraničí. Celou koupi financovala dcera, ale jelikoz jednání proběhlo rychle a ona nemohla přijet v dané době podepsat smlouvu, domluvily jsme se, že byt koupím na sebe a až v lednu přijede na návštěvu, převedu ho na ní darovací smlouvou.Jak mám nyní postupovat, aby dcera nebyla tímto "darem" v budoucnu znevýhodněna vzhledem ke svému bratrovi (pokud by se při vypořádání mé pozůstalosti nedohodli)?
Děkuji vám za odpověď.

Re: darovani bytu

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 09:04:57

Dobrý den,v případě darování je Vaší věcí co a komu darujete. Jestliže by bratr v rámci dědického řízení navrhl započítání daru do celkové pozůstalosti, pak by se o hodnotu daru snížil dědický podíl, který bude náležet dceři. Můžete ale například sepsat závěť, ve které potomky spravedlivě podělíte a v takovém případě by se dar nezapočetl. Nejlépe bude, když se poradíte a sepíšete závěť přímo u notáře.

může být použita tato darovací smlouva?

Lucie, 02.01.2008 19:35:17

A platí ty paragrafy?
C:\Documents and Settings\lucinka\Plocha\stránky z internetu\darovaci-smlouva-pro-nemovitost.html

Re: může být použita tato darovací smlouva?

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 08:55:28

Dobrý den, váš dotaz je nesrozumitelný. Máte-li však na mysli vzor smlouvy darovací ze sekce "Vzory smluv", pak "ty paragrafy platí".

musím mít odhad?

Lucie, 02.01.2008 19:17:36

Dobrý den,
mám velkou otázku možná i dvě.kde mám začít,když mi naši chtějí darovat dům ve kterém žijem?Vím že máme sepsat darovací smlouvu která nemusí být od právníka nemůžete mi poslat nějaký vzor který bych si jen opsala a doplnila určité údaje? Můj Email Lucka.Nagyova@seznam.cz a musíme mít na dům odhad i když už se neplatí darovací daně?A kybych se rozhodla sepsat smlouvu u právníka kolik si mám asi přibližně připravit peněz? Děkuji předem za odpověd i když jich bude víc.Nashledanou

Re: musím mít odhad?

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 08:51:19

Dobrý den, vzor naleznete v sekci "Vzory smluv". Vzhledem k tomu, že darovací daň se mezi příbuznými v přímé řadě neplatí (rodiče - děti), není nutné zajišťovat odhad nemovitostí. Cena sepisu smlouvy záleží na tom, jak se dohodnete s právníkem. Někdo Vám ji sepíše za odměnu podle příslušných vyhlášek a s ohledem na cenu nemovitosti, jiný Vám ji sepíše za cenu, kterou si dohodnete. Zkuste kontaktovat několik advokátních kanceláří s dotazem za kolik Vám takovou smlouvu sepíší a pak se rozhodněte.

darování RD

JK, 02.01.2008 17:17:10

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat:pokud by rodiče mému příteli darovali dům,ve kterém nyní žijí,bude onen dar zahrnut do případného předmětu dědictví (pokud by nebyla závěť,tak podle zákona).A mohou přítelovi sourozenci právně napadnout smlouvu o darováním s tím, že RD tvoří 80 % celkového majetku rodičů, a tedy že by tento RD nebyl zahrnut do případného dědického řízení a sourozenci by tímto přišli o určitou finanční část?

Re: darování RD

Mgr. Oldřich Topka, 03.01.2008 08:07:00

Dobrý den, dům nebude předmětem dědického řízení. Sourozenci mohou vznést námitku, že došlo k darování domu. Hodnota domu (kterou měl v době darování) se započte na dědický podíl přítele a tato částka bude odečtena z jeho celkového podílu. To by vedlo k tomu, že by nedědil v situaci, kterou popisujete, nic a sourozenci by si rozdělily celou pozůstalost mezi sebe. Nárok na vyrovnání se sourozenci však z ničeho nevyplývá. Protože darování je právní úkon, kterým darující dobrovolně rozhoduje o svém majetku a za tuto jeho vůli nenese nikdo v budoucnosti odpovědnost.

smlouva o dílo

p.Nejedlý,blade2@click.cz, 02.01.2008 17:13:57

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat zda v případě, že mám ve smlouvě o dílo napsanou smluvní cenu jako pevnou může zhotovitel po mně chtít nějaké navýšení či nikoliv? Předem děkuji za odpověď.P.S. PROSÍM O ODPOVĚD A RADU !!!

darovací smlouva

jitka, 02.01.2008 16:43:41

Dobrý den, manžel mi chce darovat polovinu domu po svých rodičích, jelikož do něj již několik let investujeme společné fin. prostředky. Jak jsem se tu dočetla, smlouvu si dle vzoru můžeme sepsat sami - s ověřenými podpisy - a sami zajistit vklad do katastru nemovistostí. Pokud nemusí být součástí odhad nemovistosti, jak zjistíme, zda jsme nepřesáhli částku osvobozenou od darovací daně? Stačí částku odhadnout přibližně v rámci našich možností nebo nám bude stačit odhad starý 7 let, když se po tu dobu nemovitost nijak nezhodnotila? Chci se vyvarovat možnému nařčení v budoucnosti, že jsme státu dlužni za daň z převodu, nebo že nejsme schopni dokázat výši daru.
Děkuji za odpověď.

Re: darovací smlouva

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 02.01.2008 16:53:09

Dobrý den,
smlouvu a vše potřebné si opravdu můžete zajistit sami. Od darovací daně je osvobozeno celé darování. Žádná částka, kterou byste mohli přesáhnout (jak uvádíte) neexistuje. Z toho důvodu ani nemusíte zajišťovat nový odhad.

Re: darovací smlouva

jitka, 02.01.2008 19:51:42

Děkuji pěkně za odpověď.

darování fin. prostředků a dědění

Sissi, 02.01.2008 15:41:27

Dobrý den,
prosím o radu v následující věci: moje maminka prodala nemovitost, ve které žila a takto získané prostředky nechala vložit na účet můj a mého manžela jako spoluúčast na pořízení a opravu nemovitosti, resp. na doživotní bezplatné zajištění své osoby. V tomto domě který sdílí spolu s mojí rodinou užívá bytovou jednotku 2+1. Dům je ve spoluvlastnictví mne a mého manžela. Mám ještě 4 sourozence a tím i obavy do budoucna- byl tento náš postup správný? Neměla být sepsána darovací smlouva? Maminka žádný další majetek nevlastní. Jak by to bylo se započtením případného daru- musela bych své sourozence při absenci jiného majetku vyplácet? Bylo by možno zříci se dědictví ( případných našetřených fin. prostředků a movitých věcí)- jak by to změnilo situaci, pokud vůbec? Děkuji za odpověď

DAROVÁNÍ BYTU

VERONIKA, 02.01.2008 12:38:24

DOBRÝ DEN, MĚSTO MATCE NABÍDLO K ODPRODEJI BYT, JELIKOŽ NEMÁ FINANCE, BYT JSEM ZAPLATILA S TÍM, ŽE MI HO MATKA DARUJE. MÁM JEŠTĚ 2 SESTRY, KTERÉ S TÍM SOUHLASÍ. JAK NYNÍ POSTUPOVAT A VŠE OŠETŘIT ABYCH O BYT NEPŘIŠLA, KDYBY S TÍM SESTRY POZDĚJI PŘESTALY SOUHLASIT? DĚKUJI.

Re: DAROVÁNÍ BYTU

Mgr. Lucie Jindrová, advokát, 02.01.2008 16:54:49

Dobrý den,
k tomu, abyste získala od matky byt darováním, nepotřebujete souhlas svých sester. Toto darování je záležitostí čistě mezi Vámi a Vaší matkou. O byt z uváděných důvodů přijít nemůžete.

Re: DAROVÁNÍ BYTU

VERONIKA, 02.01.2008 20:54:15

DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ, PROMIŇTE ALE MÁM JEŠTĚ JEDEN DOTAZ.KDYŽ MI MATKA BYT DARUJE, JAK BY TO BYLO V PŘÍPADĚ JEJÍ SMRTI. /MÁM 2 SESTRY/.DĚKUJI

darování nemovitosti

Ilona, 02.01.2008 12:01:12

Chtěla bych darovat synovi rodinný dům ještě před jeho rekonstrukcí.Dcera obdržela fin.hotovost menší než je hodnota domu. Na domě bude zřízeno věcné břemeno doživotního užívání rodičů, tudíž syn se o nás bude starat, proto dcera souhlasila s tím, že nebude požadovat fin.vyrovnání. Myslím si, že bychom sepsali darovací smlouvu (od 1.1.2008 osvobozeno od daně darovací)- musíme uvést hodnotu darované nemovitosti,kvůli případnému započtení daru v dědickém řízení? Na katast.úřadu necháme provést zápis do katast.nemovitostí. Jako druhý krok bychom chtěli sepsat závěť na ostatní majetek-musí sepsat každý rodič zvlášť? Stačí to k tomu, aby se dary nezapočítavaly do dědického řízení? V případě zápočtu daru z jaké hodnoty by se vycházelo (z hodnoty uvedené na dar.smlouvě-před rekonstukcí nebo by byla nemovitost oceněna až v rámci dědického řízení. To se mi zdá, ale nespravedlivé, protože v době, kdy bude dům darován, tak bude mít o hodně menší cenu .

Dar.sml.-co je na ni třeba

Pavla, 01.01.2008 20:43:02

Dobrý den.Prarodiře mi chtějí darovat DR.Chci se zeptet,co potřebuji k vyřízení smlouvy u notáře.Jaké papíry jsou potřeba.Kupní smlouvu a výpis z katastru mám...je třeba něco víc?Kolik si mám podle Vás tak připravit peněz pro notáře či jiné úřadyDěkuji moc.a šťastný Nový rok všem.

DAROVÁNÍ

EVITA, 01.01.2008 20:02:34

Dobrý den, chtěla bych darovat chatu svému synovci. Zajímá mne, jak od 1.1.2008 postupovat a zda se osvobození od daně vztahuje i na takovýto příbuzenský vztah. Jakým způsobem pak postupovat při zápisu do katastru nemovitostí. Děkuji za odpověď.

darovací daň

cérka, 01.01.2008 13:07:14

Dobrý den,rodiče mého manžela by mu chtěli darovat rodinný dům.
Budou potřebovat odhad pro notáře a bude třeba platit nějakou daň, jestliže hodnota domu je větší než 1 milion?

Výměna bytu v roce 2008

Roman, 31.12.2007 10:33:30

Dobrý den,
rád bych vyměnil s otcem mé ženy byt. On je vlastníkem 2+1 a já jsem vlastníkem 1+1.Samozřejmě se chci vyhnout placení nějakých daňí.Prosím mohl by jste
mi poradit jakse s touto situací vypořádat?
Mockrát děkuji za odpověď.

Darování nemovitosti

Petr , 30.12.2007 22:21:37

Dobrý večer,chci dorovat rodinný domek synovi manželky,nejsem otec,v hodnotě 2 000 O50 Kč Jaké a v jaké výši musím zaplatit poplatky v roce 2008.Děkuji za odpověd

Re: Darování nemovitosti

vena2609, 01.01.2008 19:23:30

dobrý večer.můj otec mi chce darovat dům.musím mít odhad a platit darovací dan?

Re: Darování nemovitosti

Miloš Kraus, 18.01.2008 21:21:51

Dobrý večer, dovoluji si Vás požádat o info, zda je nutné při darování nemovitosti,v mém případě dceři, pořizovat znalecký odhad. Děkuji za odpověď Miloš

DAROVÁNÍ RD

JINDRA, 30.12.2007 17:54:53

Dobrý den.Bratr mé manželky dostal od babičky a otce mé manželky darem RD+přilehlé nemovitosti,jako dílnu,garáže a stodolu.K tomu 300.000 na vyplacení části podílu z tohoto RD jeho strýcovi.Co prosím máme udělat,abychom při dědictví nemuseli ještě švagra vyplácet z RD ve kterém bydlíme s rodiči mé manželky a který postupně opravujeme a tím pádem i zhodnocujeme.Zda sepsat darovací smlouvu na náš RD+přilehlé pozemky co patří k tomuto katastrálnímu číslu a pak darovací smlouvu,že švagr dostal RD+finanční hotovost.A jestli potřebujeme nějaké doklady,že jsme náš RD zhodnotili.Předem děkuji.

Prodej darované nemovitosti

Sahir, 30.12.2007 11:39:44

Může mi prosím někdo poradit resp. potvrdit či vyvrátit tvrzení, že darem nabytou nemovitost-byt je možné prodat až po uplynutí 5 let jeho vlastnictví? Nemění v tomto ohledu novela zákona o daních?
Děkuji předem

prevod dane z nemovitosti

lukas, 30.12.2007 11:05:09

Dobry den,

z prispevku na Vasi strance sem vycetl, ze od 1.1. 2008 se nebude muset platit darovaci dan pro pribuzne v rade prime a ani se nebude muset podavat danove priznani.

Co ale neslo presne vycist je, jak to je s prevodem dane z nemovitosti. Pro jeji prevod na me je potreba mit vypracovany znalecky posudek a danove priznani?

Dekuji za odpoved

Darovací poplatky

KarelKrejčí, 30.12.2007 04:22:23

Jaké budu platit poplatky za dar převod bytu Dcera -Matka když vynou nedodržení zákonné lhůty 30 dní a ani v /ojedinělém případě 60 dní/ mi nebylo státními ouřady /80dnů/ a následnými zbytečnými obstrukcemi včas převeden tento dar do konce roku 2007.Od r 2008 platí nový zákon který ůdajně tyto poplatky ruší -budu já tyto poplatky platit za včas neuskutečněný převod nebo se mohu domáhat zbavení těchto poplatků na základě takto nekvalitně dodržováných zákonných termínů a nebo bude vhodnější ukončit již započaté darovací řízení a následné vrácení poplatku státu za rok 2007 a znovu zažádání darovacího řízení k roku 2008 aby tento Stát byl konečně poprávu potrestán za nekvalitní práci svých ouřadů -kterě platíme každý měsíc ze svých daní.

darovací smlouva a související poplatky v roce 2008

Knedlík Jiří M. , 29.12.2007 21:25:47

Dobrý podvečer,
jsem v závěti napsané u notáře určen jako jedinný dědic mé tety. Jedná se o byt v činžovním domě a v soukromém vlastnictví (poměrná část domu k tomu). Teta se nyní rozhodla mi předmětný byt bezúplatně darovat s podmínkou jejího dožití v tomto bytě. Údajně by měly v roce 2008 "odpadnout" darovací daň či poplatky podobného druhu. Je to opravdu tak? Co vše je nutné vykonat pro to, abych poplatky nemusel platit ? Děkuji předem za radu a odpověď.

darovací daň po 1. 1. 2008

Blanka, 29.12.2007 16:00:13

Dobrý den,
prosím o informaci, jestli se nebude platit vůbec žádný poplatek za darování 1/2 RD manželce manželem a darování družstevního bytu synovi matkou? Nevím kde mám hledat odpověď.
Díky

BD

Započítání daru v dědictví

Jan Loffler, 28.12.2007 22:11:18

Dobrý den, dovolte mi prosím dva související dotazy :

Od Dědy jsem dostal darem 1/2 domu.
Děda má dva syny (jeden je můj otec).
Na případné dědictví zbývá druhá polovina domu.

1) Po úmrtí mého dědy se bude se započítávat i má 1/2 domu mezi jeho dva syny ? Tedy jako v případě, když by dar přijal můj otec (tedy syn mého dědy) ? Jak bude vypořádání vypadat ?

2) Když by zemřel napřed můj otec a teprve poté můj děda a já byl tedy přímo účastníkem dědického řízení přímo po mém dědovi, pak by se situace ohledně vyrovnání za darovanou 1/2 domu změnila ?

Mnohokrát děkuji za odpověď.

Dar a daň - doplnění

Pavel, 28.12.2007 20:56:58

pro úplnost ještě doplnění (převod části obchodního podílu darem)- jde mi o to, zda je tímto převod podílu darem také osvobozen od daně darovací?
Děkuji

Dar a daň

Pavel, 28.12.2007 20:51:52

Dobrý den chci se optat zda lze darovat obchodní podíl ve výši např.25% ve spol. s r.o. Jedná se o jediného společníka (otce), který chce darováním převést část firmy synovi.
Děkuji za odpověď

Darovací smlouva

Eva Nejedlá, 26.12.2007 22:49:06

Dobrý den,
vlastníme s manželem rodinný dům. V poslední době jsem zjistila, že manžel svým nezodpovědným chováním podepsal několik úvěrových smluv. Peníze, které od různých peněžních ústavů obdržel v hotovosti, zmizely neznámo kam. Protože mám obavy, abych já a mé dvě děti (jedno ještě není plnoleté) nezůstaly bez střechy nad hlavou, chci tuto situaci řešit. Dotaz: mohu bez manželova vědomí a souhlasu formou darovací smlouvy darovat polovinu rodinného domu svému otci? Tímto chci zabránit, že v případě exekucí z jednotlivých peněžních ústavů nedojde k zabavení mé poloviny rodinného domu. Pokud je to možné, poraďte, prosím, jaký mám dodržet postup, který by neodporoval příslušným zákonům.
Děkuji za odpověď.

Převo RD formou darovací

Tereza Štruncová, 26.12.2007 17:55:30

Dobrý den chtěla bych se zeptat,jak postupovat při převodu RD formou darovací daně.RD je ve vlastnictví tchána,s manželem jsme domek zrekonstruovali,ale bohužel jsme ho hned po dědickém řízení po babičce,kdy se strýčkové dohodli,že RD se převede na tchána,nepřevedli na mě a na manžela.Teď,když budeme osvobozeni od darovací daně,bych se ráda zeptala,co vše pro převod musíme udělat,zda potřebujeme odhad nemovitosti,zda se dá nějak dokázat,že jsme do RD investovali tolik a tolik peněz.Jestliže se poté dar bude započítávat do dědického řízení a nebudeme na převod potřebovat odhad,jak se určí hodnota daru.
Děkuji za radu,snad alespoň trochu z mého dotazu pochopíte je to trochu chaos.

Dar či koupě?

Nikol, 26.12.2007 12:52:52

Dobrý den,

prosím o radu.S rodiči i sourozenci jsme se dohodli, že rodiče převedou(darují) dům se zahradou na mne. Dům může mít hodnotu kolem 3 mil. korun. S oběma sourozenci jsme se dohodli na symbolické částce vyplácení, protože vědí, že se o rodiče budeme starat a také,že není snadné dům udržovat.Ale teď nevíme, zda je vhodnější, aby nám rodiče dům darovali nebo abychom ho koupili. Můžete nám poradit.
Děkuji

darovací dan

Jirka, 25.12.2007 17:19:40

Prosím o radu podle toho co jsem tu už četl tak jsem pochopil toto pokud mě rodiče dají veškerý movitý i nemovitý majetek tak aby nic nezbylo tak nemusím vyplácet sourozence?děkuji za odpověd

podílové spoluvlastnictví v bytovém domě

Černá, 22.12.2007 17:08:44

Vlastnim podíl na společných prostorách vyjádřený zlomkem. Každý byt využívá jiný počet sklepních kójí. Měla by plocha kójí využívaných tím čí oním bytem odpovídat jeho podílu na společných, tedy sklepních, prostorách? Děkuji za odpověď Černá

dedictvi

lukaš hujer, 22.12.2007 11:25:26

Moje přítelka s bratrm dedí po otci. ten mel 2 sourozence.Jeden už je vyplacen.jak je možne že v katastru už ma zapsanou 1/6 . je to normalni nebo neumím počítat. dekuji za odpověd

dar a dědictví

miluše ondrejová, 22.12.2007 09:38:09

I když to tady již několikrát zaznělo,stejně se chci optat jěště jednou.Moje matka před deseti lety darovala rodinný dům se zahradou a příslušenstím prostřední dceři.Jak to bude po smrti matky.
1.Musí nás dvě sestra vyplatit a nebo ne
2.Z jaké částky , když tenkrát kvůli dani se nechal udělat minimální odhad,nebo s ceny jakou má cenu dnes.
Děkuji mockrát za odpúovět.

vyloučení vrácení daru

Milan M., 20.12.2007 18:51:29

Dobrý den, může se v darovací smlouvě na nemovitost (byt) vyloučit vrácení daru podle § 630?

Vyrovnání po smrti

Miroslav, 20.12.2007 15:45:02

Pokud nyní přijmu dar (nemovitost), kterou prodám. Jak to bude v případě úmrtí dárce a následném majetkovém vyrovnání, když dědic nesepíše žádnou závěť a nezůstane mu již žádný majetek. Budu muset ostatním dědicům vyplatit případnou část z prodeje darované nemovitosti?
Děkuji za zodpovězení dotazu.

Re: Vyrovnání po smrti

Mgr. Oldřich Topka, 20.12.2007 16:25:10

Dobrý den, jesliže nebude závěť, pak se bude dědit ze zákona. Hodnota daru se pak může započítat na Váš dědický podíl, a ten se Vám o tuto částku sníží. Jestliže však v dědictví nic nebude, povinnost cokoliv vyplácet by Vám vzniknout neměla.

darovací smlouva

Zdenka Nováková, 20.12.2007 10:25:58

Dobrý den, žijeme s přítelem v rodiném domku, který vlastníme napůl, přítel by chtěl svoji polovinu mi darovat, má však dceru z prvního manželství. Měla by i poté co by mi přítel daroval svoji polovinu nárok na dědictví?
Děkuji za odpověď

Re: darovací smlouva

Mgr. Oldřich Topka, 20.12.2007 14:19:48

Dobrý den, dcera přítele je sice neopomenutelný dědic, ale jestliže by Vám daroval 1/2 domu, mělo by to ten efekt, že v případném dědickém řízení by dcera mohla namítnout započtení tohoto daru na Váš dědický podíl. To by jste navíc musela být ještě dědičkou, což znamená, že by jste musela být uznána za toho, kdo žil se zůstavitelem alespoň po dobu 1 roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a má tak nárok dědit (v dotazu totiž píšet o příteli, ne o manželovi). Hodnota daru by se Vám započetla na dědický podíl, ten by se tedy o tuto část snížil. Avšak povinnost této dceři cokoli vyplácet nemáte.

Re: darovací smlouva

Zdenka dvořáková, 20.12.2007 15:30:03

Dobrý den, s přítelem žijeme ve společné domácnosti 10let a i přesto jsem myslela že nárok na dědictví nemám když nejsme manželé

Pozemek

Michal, 19.12.2007 23:03:16

Dobrý den,
Prodáváme dům za který zaplatíme daň z prodeje nemovitostí 3% z ceny. Chtěli bychom za získaný finanční obnos postavit nový dům. Manželce nabídla babička část ze svého pozemku pro stavbu nového domu.Chtěla by nám ho darovat, darovací smlouvou.V předešlých odpovědích tohoto fóra však problém vyskýtá po smrti babičky kdy by jsme museli adekvátní částkou vyplatit ostatní potencionální dědice v dědickém vyrovnání.Ptám se tedy zda není vhodnější způsob jak tuto situaci řešit a to nechat vypracovat odhadní cenu pozemku, odkoupit ho (symbolicky), a následně zaplatit daň z příjmů a z prodeje z odhadní ceny, kdy však nastává možnost odečtu těchto daní, jelikož ve stejném roce prodáme vlastní dům a zaplatíme daň z příjmů.Dala by se tedy odečíst částka daně z kupní ceny z částky daňe z příjmů + odhad? Nebo je nějaká schůdná cesta tak, aby babička nemusela sepisovat závěť? Dle mého názoru je vyrianta kupní smlouvy jednodušší nežli se obávat pozdější komlikací ze stran dědiců jen kvůli odprostění z daně darovací.

Re: Pozemek

Mgr. Oldřich Topka, 20.12.2007 14:04:32

Dobrý den, část dotazu směřuje spíše na daňového poradce. Pokud se týká daru, jeho hodnota by se započetla na dědický podíl v případě, že by se dědilo ze zákona nebo by to bylo uvedeno v závěti. Hodnota daru se započte do celkového dědictví, to se rozdělí mezi dědice a z dědického podílu, který připadne obdarovanému dědici se hodnota daru odečte. O tuto hodnotu mu tedy bude snížen jeho dědický podíl.

Darovací smlouva a jak dále řešití dědictví?

Martin, 19.12.2007 20:24:54

Děkuji za Vaši odpověď (Mgr. Jindrová-17/12/2007) a ještě prosím o ujasnění: pokud se napíše závěť na zbývající majetek (např. automobil, peníze apod.), tak dar nebude předmětem dědického řízení? A kdyby tedy nebyla na zbývající majetek sepsána závěť, tak by se dar započítával (jeho hodnota) do dědického řízení a co by z toho vyplynulo? Že např. musím bratrovi vyplatit polovinu tohoto darovaného majetku v penězích? A za jaké situace se může bratr dědictví zříci? Takto jsme dosud domluveni: že se po úmrtí rodičů bratr zřekne dědictví v můj prospěch. A poslední věc: může být v darovací smlouvě uvedeno např.: "že do doby úmrtí rodičů se nikdo do tohoto domu nenastěhuje" nebo že já, jako obdarovaný a tím pádem majitel, tam neumožním nikomu jinému bydlet". Lze do darovací smlouvy uvést v podstatě vše, na čem se vzájemně dohodneme?
Děkuji za ještě jednu odpověď

Re: Darovací smlouva a jak dále řešití dědictví?

Mgr. Oldřich Topka, 20.12.2007 14:00:33

Dobrý den, můžete si dohodnout všechno možné, jen to nesmí odporovat zákonu. Vy jako vlastník jste za nemovitost odpovědný a zároveň ji ovládáte. Jestliže se tedy rozhodnete, že se do domu nikdo nenastěhuje, tak tomu tak bude. Pokud se týká dotazu o dědictví mohu uvést, že pokud jste dohodnuti takto (tzn. že se bratr dědictví vzdá) pak není co řešit. Je pouze otázka, jestli to v rámci dědického řízení skutečně udělá.

Darování nemovitosti v roce 2008

Oli, 19.12.2007 16:57:03

Dobrý den,chci se zeptat,rodiče mi chcou v lednu 2008 darovat RD ,pochopila jsem,že darovací daň platit nemusím,ale zajímalo by mně jestli ho můžou darovat i méme muži ať jsem oba vlastnící a on musí něco platit,nebo je lepší,když mu budu darovat část domu já.Jsem jedináček takže ohledně dědictví nemusím už nic řešit.Musím kromě 4 vyhotovení smlouvy a zalání na KÚ ještě něco vyřídit a musím to dát sepsat u notáře ,když chci rodiče si nechat ,jako věcné břemeno,nebo stačí sepsat smlouvu doma a napsat ,ještě jednu s věcným břemenem děkuji Oli

Re: Darování nemovitosti v roce 2008

Mgr. Oldřich Topka, 20.12.2007 13:47:32

Dobrý den, darovací smlouvu můžete sepsat tak, že bude přímo obsahovat ustanovení o věcném břemeni doživotního užívání domu rodiči. Smlouvu si můžete sepsat sami, ale chcete-li mít jistotu, že je právně v pořádku, můžete se obrátit na právníka (např. na notáře). Pro účely řízení u u katastrálního úřadu se pak musí podpisy úředně ověřit. Chcete-li, po opravdu dobré rozvaze, aby byl manžel spoluvlastníkem domu, pak bych vám doporučil uzavření smlouvy o rozšíření společného jmění manželů (SJM), kterou do SJM zahrnete dům. Smlouvu musíte uzavřít ve formě notářského zápisu a na jejím základu se do katastru nemovitostí zapíše (spolu)vlastnické právo Vašeho manžela. Výhodou je, že při tomto způsobu se neplatí ani darovací daň ani daň z převodu nemovitostí.

dar + dědické vyrovnání

Roman, 19.12.2007 15:19:57

Dobrý den, pročetl jsem diskuzi, ale jasnou odpověď na několikrát dotazovaný problém jsem nenašel.

Zkusím jej tedy zformulovat co nejjasněji:
Otec na mne chce přepsat dům. Jako ideální způsob se jeví darovací smlouvou po 1.1.2008.
Mám sestru, která dostala od rodičů byt a garáž. Hodnota těchto dvou nemovitostí je však nižší než hodnota domu. S tím je ale sestra seznámena a se zmíněným přepisem (darem) souhlasí; tj. laicky řečeno "zříká se nároku na dům" (stejně tak jako já se "zříkám nároku na její byt a garáž").
Ale, jestli jsem správně pochopil, po smrti otce se veškeré zmíněné nemovitosti budou znovu řešit v dědictví - započtení darů do dědických podílů, neopomenutelný podíl.

Lze tedy toto (nyní nebo v závěti či jinak) vůbec právně ošetřit?? (Vyjma vydědění).

Druhá část dotazu se týká stavu, kdy by výše uvedené ošetřit něšlo a sestra před smrti otce prodala jí darované nemovitosti (byt, garáž). Otec (potažmo já obdarovaný) byl vlastníkem domu a řešilo se dědictví.

Re: dar + dědické vyrovnání

Mgr. Oldřich Topka, 20.12.2007 13:11:23

Dobrý den, vzdát se dědictví za života zůstavitele (ten, po kom se dědí) není možné. Tudíž to těžko právně ošetříte. Typické bývá, že se dědictví a vztahy k němu řeší teprve dododou dědiců. Dary, které přesahují rámec běžného darování (to jsou např. dárky k narozeninám aj.) se započítávají do celkové pozůstalosti v případě dědění ze zákona. To nastává jestliže není závět nebo je neplatná. Jestliže bude sepsána závěť, pak se zápočet daru neprovádí. Výjimku tvoří situace, kdy je v závěti příkaz zůstavitele, že se dary mají započítat, anebo by bylo zřejmé, že obdarovaný dědic byl neodůvodněně zvýhodněn na úkor neopomenutelných dědiců (děti zůstavitele). To ve Vašem případě patrně nehrozí.

Dar - dědictké vyrovnán

Petr K., 19.12.2007 13:10:55

Dobrý den,

prosím o info,jak bude postupováno v přípedě:
- v roce 1996 dosud žijící "babička" darovala jedná ze dvou dcer RD se zahradou
- v roce 2007 tento dar bude darován dcerou svému jedinému synovi

Bude i tento dar z roku 1996, který byl dále darován součástí dědického řízení?
Je zde možnost,že by byla uplatňovány nějaké nároky druhé dcery k uvedené nemovitosti a to vůči obdarované dceři,případně dalšímu vlastníkovi-synovi obdarované dcery?
Děkuji za Vaši odpověď.

Re: Dar - dědictké vyrovnán

Mgr. Oldřich Topka, 19.12.2007 14:49:09

Dobrý den, nemovitost sama o sobě nebude předmětem dědického řízení. Jestliže dojde k dohodě dědiců, pak není problém. Jinak by byla při dědění ze zákona hodnota daru (stanovená podle doby darování, tzn. hodnota z roku 1996) zahrnuta do celkové pozůstalosti a podíl dědice, který byl obdarován se o tuto částku sníží. U dědění ze závěti se započtení provede jen v případě, že k tomu dá zůstavitel v závěti příkaz anebo by bylo shledáno, že obdarovaný dědic byl oproti neopomenutelným dědicům (to jsou potomci) neodůvodněně zvýhodněn. Lze tedy doporučit sepsání závěti. U notáře vyjde sepis na 900,-Kč a uložení závěti na 800,-Kč. Může být sepsána a uložena i bez notáře, ale u notáře máte právní jistotu.

Neseriozna realitna kancelaria

Zora Orszaghova, 19.12.2007 08:59:47

Dobre rano,

jsme v zufale situacii,sme mlady par zo Slovenska a pracujeme tu v Praze od ledna 2007.
Hledali sme tady podnajom a cez inzerat realitne kancelarie : Ladislav Chytka, Fast Reality,Drahobejlova 30/1226 18000 Praha 8,Liben ICOÖ 70749833 sme si 12.12.2007 domluvili obhlidku bytu 1+kk s panem Chytkou na adrese na Chotesovskej 5,Prosek v byte na prizemi - podepsali sme s nim smlouvu o slozeni zalohy na 5000 Kc s tym,ze nam ten byt blokne do 16.16.2007 aby sme se mohli v klidu rozhodnou,jestli ho bereme.
V nedeli doobedu 16.16. sme se mu x-krat pokouseli dovolat a taky sme mu napisali sms ,ze ten byt bereme a at nam oznami jak mame dale postupovat a ze by sme se radi stretli s pani majitelkou.
Jenomze pan Chytka je doteraz stale nedostupny a neda se snim skontaktovat ani po mailu ani po telefonu- ma nase penize a my nevime co mame delat.
Myslim,ze je to moc neprofesionalni pristup ,ktery nemuzeme tolerovat.
Nevite nahodou kto je majitelkou toho bytu na Chotesovskej 5 aby sme se mohli s ni skontaktovat a zistit co se deje?
Vazne uz sme zoufali az nam je do placu.
Ak by ste nam vedela pomoct,prosim odpovezte co nejdrive.
Telefony na pana Chytku sou 777808313 a 777808414 - vubec se neda s nim skontaktovat - pritom si v pondeli 17.17. zadal na webu Byty.cz novy inzerat a udal tam ta ista sva cisla.

Za ochotu a rychlu radu Vam vopred moc dekujeme.


S pozdravom

Zora Orszaghova

Re: Neseriozna realitna kancelaria

Mgr. Oldřich Topka, 19.12.2007 14:00:47

Dobrý den, ke zjištění vlastníka bytu Vám mohu doporučit hlavně návštěvu katastru nemovitostí, kde si požádejte o výpis z katastru, který se týká uvedeného bytu. Jestliže znáte přesnou adresu, zj. číslo popisné, můžete se sami orientačně podívat do evidence katastru na www.cuzk.cz . Ohledně realitního makléře je záležitost složitější. Můžete např. podat trestní oznámení na policii. S pátráním a jednáním s tímto pánem Vám bohužel nemohu touto cestou pomoci. Můžete se pokusitobrátit na některou z místních advokátních kanceláří, ale ani tak Vám nezaručím, že s ním bude nějaká rozumná dohoda možná.

Re: Neseriozna realitna kancelaria

R.K., 24.12.2007 02:47:45

Dobrý den, náhodou jsem objevil Váš zoufalý vzkaz ohledně složené zálohy u pana Chytky. Pana Chytku znám osobně, před několika lety pracoval ve stejné RK jako realitní makléř, ale to už je naštěstí dávno....Nicméně jestli budete mít zájem, mohu se s ním pokusit spojit a zjistit z jakého důvodu zadržuje Vaše peníze. S pozdravem R.K. Můj email je: profi77@seznam.cz

Darování partnerovi

Jitka, 19.12.2007 08:14:59

Dobrý den!
Ráda bych se zeptala jak mám postupovat v této situaci.Jsem vlastníkem rodinného domu.S partnerem s kterým žiji 5let ve společné domácnosti jsme dům zrekonstruovali z peněz získaných ze společné hypotéky.Nyní bych chtěla polovinu domu partnerovi darovat.Poradíte mi jak to udělat aby mě to co nejméně stálo?Děkuji.S pozdravem a přáním hezkých svátků Jitka

Re: Darování partnerovi

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 19.12.2007 09:03:46

Dobrý den,
sepište si darovací smlouvu sami a návrh na vklad do KN podejte až po novém roce, kdy budete osvobozeni od darovací daně.

Odkoupení daru 2 sourozenci od 2 sourozenců

Anna Lukášová, 18.12.2007 20:57:32

Mamka nám darovala rekr.chalupu ,každý 1/4,ústně jsme se domluvili,že 2 sestry mají vrch a já s bratrem spodek s kuchyní,která je společná.Začaly neshody po opravách,daly nás k soudu,že se nestaráme,bratr tam jezdí,není možné se domluvit,aby e střídali,já teď pracuji v Praze tak tam nejezdím a když jsem chtěla na dovolenou,že chci trávit bez jejich přítomnosti,tak neumožňuji,jezdí tam ,když tam je bratr i přes týden,chalupa je na Slovensku,teď nás daly k soudu,že jim to musíme prodat,jinak by prý byla ruina,kdyby se o ní nestaraly,není to pravda,také jsme s bratrem dělali pořádek atd..my to zprotivily,ale nechci prodat,protože až se vrátím z Prahy,tak tam budu jezdit,mám syna ten tam chce také jezdit-oženil se.Musíme dokazovat co jsme tam dělali_Daně platím řádně.Některé opravy se musely dělat,protože chalupa sedla,neni z cihel ale ze dřeva,když tam dal švagr těžké obložení,takže výdaje zbytečné,opravili to a my jsme jim to zaplatili.Odpověď prosím co nejdříve,soud už bude běžet v lednu.Anna.lukasova@papirius.cz Děkuji

Re: Odkoupení daru 2 sourozenci od 2 sourozenců

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 19.12.2007 09:02:27

Dobrý den,
sice jsem ve Vašem příspěvku nenalezla žádnou otázku, nicméně i tak se pokusím věc vysvětlit.
Vaše sestry zřejmě podaly soudu žalobu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti a požadují, aby se ony staly vlastnicemi domu. Pokud je to tak, musí být zároveň stanovena výše vypořádacího podílu. Jestli se Vám zdá cena příliš nízká, navrhněte vypracování znaleckého posudku.
Nevím však, co chcete. Chcete si chalupu nechat nebo ne? Pokud je dům v podílovém spoluvlastnictví více osob, není to obvykle dobře, což je i z Vašeho příspěvku patrné.
Každopádně však u soudu můžete tvrdit a uvádět všechny skutečnosti, které pokládáte za důležité.

Re: Odkoupení daru 2 sourozenci od 2 sourozenců

Anna Lukášová, 20.12.2007 17:51:41

Dobrý večer,
ano sestry podaly soudu žalobu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,aby se ony staly vlastnicemi rekr.chaty,mají znalecký posudek z roku 2005,ale já jim to nechci prodat,jsem mamince vděčná za to,že mi chalupu darovala 1/4 a chci ji užívat.
Chtěla bych vědět zda soud mě může donutit k prodeji.

Děkuji za odpověď.

je nějaká záchrana

Pepi31, 18.12.2007 18:38:00

Dobrý den. V listopadu jsem daroval mému bratrovi byt. Darovací smlouvy a návrh na vklad jsem sepsal sám. Kupodivu byly bez problémů zaregistrovány na KÚ. Bohužel jsem nevěděl, že od příštího roku se darovací daň nebude platit. Má můj bratr nějakou šanci, aby byl od darovací daně osvobozen, když jsou darovací smlouvy již na KÚ zaregistrovány letos?

Re: je nějaká záchrana

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 19.12.2007 08:50:50

Dobrý den,
toto již není možné. Případné osvobození od daňové povinnosti podle novely zákona o dani dědické a darovací, účinné od 1.1.2008, se vztahuje ke dni podání návrhu na vklad darovací smlouvy. Tedy, aby mohl být bratr od daně osvobozen, musel by být návrh na vklad podán nejdříve 1.1.2008.

darovací dan

Helenka, 17.12.2007 20:45:05

prosím jaký má teda smysl darovací smlouva když stejně budu muset vyplatit sourozence a domluva není možná se sourozenci není teda lepší, když je rodiče vydědí protože jsou s ni mi problémy a mají strach že by dum nezustal v rodině děkuji předem

Re: darovací dan

Mgr. Oldřich Topka, 18.12.2007 08:36:26

Dobrý den, jde o princip spravedlnosti, který by měl být zachován vůči všem potomkům. Je možné sepsat závěť, a nebude-li obsahovat příkaz k započtení darů, pak k zápočtu nedojde. Nesmí se ovšem vynechat neopomenutelné dědické podíly (viz odpovědi níže). Pokud se vydědění týká, zákon uvádí důvody, pro které je to možné. Avšak většina neshod a rozporů v rodinách nedosahuje takové intenzity, aby dostatečně odůvodňovalo vydědění.

vypořádání se sourozencem

karel, 17.12.2007 16:28:53

Dobrý den,
moji rodiče mi darovali dům, mám však ještě sestru, se kterou bych se chtěl vypořádat, jak by se taková dohoda jmenovala - dohoda o vypořádání, nebo by se jednalo o narovnání? jak formulovat text.

Re: vypořádání se sourozencem

Mgr. Oldřich Topka, 18.12.2007 08:29:08

Dobrý den, optimální by bylo vyřešit vypořádání až dědickou dohodou. Budoucí dědictví totiž zatím neexistuje a tudíž je těžko ho vypořádat. Ani dohoda o narovnání se nehodí, jelikož ta řeší spory a sporná práva mezi stranami. Mezi Vámi však o žádný spor nejde. Sestře samozřejmě můžete zaplatit, pak však vzniknou obtíže při dědění. Dar se Vám totiž započte na dědický podíl a Vy budete muset prokazovat, že jste se již se setrou "vyrovnali" a to může být problematické. V zájmu jistoty požádejte o konzultaci u notáře.

Darování bytu synovi

Edita Orlíková, 17.12.2007 13:16:24

Dobrý den,pročetla jsem spoustu dotazů,přesto jsem nenalezla odpověď.Tchán je vlastníkem bytu,a chtěl by,aby po jeho smrti zůstal byt mému muži,jeho synovi.Na KN mi poradili,že má sepsat darovací smlouvu.Z některých příspěvků se ale zdá,že by vznikl problém v dědickém řízení,kterému jsme chtěli předejít.Jak to tedy je vzhledem k jeho dalším dětem,a jejich nárokům.Tchán nechce,aby k tomu bytu měli nějaké práva, které by nás později zatěžovali. Děkuji za pomoc.Edita Orlíková

Re: Darování bytu synovi

Mgr. Oldřich Topka, 18.12.2007 08:03:27

Dobrý den, darovat byt je možné, a nebude-li tchán chtít, aby se byt započetl na dědický podíl syna, může sepsat závěť. Jestliže totiž v závěti nedá výslovný příkaz k započtení, pak k zápočtu nedojde. Jen je nutné si uvědomit, že zákon chrání neopomenutelné dědice, kterými jsou všichni potomci. Těm zákon přiznává právo na neopomenutelný dědický podíl, který činí jednu polovinu dědického podílu (u zletilých dědiců), který by jim připadl při dědění ze zákona. Příklad : jsou-li jedinými dědici 3 synové, každý z nich má ze zákona nárok na jednu třetinu. Existuje-li platná závěť, je nutné neopomenout uvedený podíl, tj. polovinu podílu ze zákona. Neopomenutelný podíl 1 syna při dědění ze závěti tedy činí polovinu z třetiny pozůstalosti. Jestliže by závěť tomuto odporovala, byla by v této části neplatná. Proto doporučuji sepsat záveť u notáře. Sepis závěti u notáře je za 900,-Kč, a uložení závěti za 800,-Kč,

darování nemovitosti a dědění

Květa, 16.12.2007 13:02:32

Dobrý den,
prosím o radu. Moji rodiče prodali byt a peníze převedli na účet prodávajícího, od něhož bratr koupil dům. S bratrem se dohodli, že budou spoluvlastníky domu. Částka od rodičů tvořila necelou polovinu hodnoty domu, na druhou polovinu si bratr vzal hypot.úvěr,dům dal do zástavy bance a je jediný vlastník na KN.Jakou smlouvou lze zajistit ideální polovinu domu?Jak bude řešeno vyrovnání dědictví v případě darovací smlouvy bratra rodičům, pokud je to možné.
Předem moc děkuji za odpověď.

Re: darování nemovitosti a dědění

Mgr. Oldřich Topka, 18.12.2007 07:51:13

Dobrý den, polovinu domu lze například darovat. Darovací smlouva musí znít na oba rodiče, aby byli spoluvlastníky. Darovací smlouva se pak dokládá spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Pokud jde o dědictví, je možné dar od rodičů (tedy peníze za byt), který přesahuje běžné darování, započíst na dědický podíl bratra. To znamená, že po započtení do pozůstalosti se bratrův podíl sníží o hodnotu daru.

Optimální vyřešení převodu majetku

Martin, 16.12.2007 10:24:21

Dobrý den,
prosím o zodpovězení následujícího dotazu:
řešíme s rodiči jak nejjednodušeji zajistit předání majetku. Rodiče mi chtějí předat dům se zahradou. Bratr v minulosti dostal určitý majetek po babičce (i když ne v takové hodnotě) a ústně souhlasí s tím, že majetek po rodičích připadne mé osobě. Dosud spolu vycházíme velmi dobře, ale člověk nikdy neví... Prosím o radu jaký zvolit postup (pochopitelně v příštím roce), aby převod, tak jak jsme dohodnuti, proběhl co nejjednodušeji a já se nemusel obávat, že po smrti rodičů bude situace jiná, nežli nyní (ústně) dohodnutá. Nebylo by lepší sepsat darovací smlouvu s věcným břemenem pro mé rodiče? Ale pak mi není jasné, jak v případě darování veškerého nemovitého majetku toto bude časem promítnuto v dědickém řízení. Nebudu muset bratrovi vyplácet v rámci dědického řízení nějaké finanční prostředky z hodnoty darovaného majetku? Nebylo by lepší toto ošetřit ještě závětí? A můžeme do darovací smlouvy uvést takové věci jako, že:" dílnu bude moci využívat i můj bratr (tzn. společně", že tam, jako obdarovaný, v žádném případě, za života mých rodičů, neumožním bydlení mé dcery s manželem (kteří tam již určitou dobu bydleli, ale nedopadlo do dobře - generační problém - a následně se museli odstěhovat a pravděpodobně by to již moji rodiče nechtěli a já jejich názor plně akceptuji) apod.. Myslím si, že sepsání darovací smlouvy s věcným břemenem bych zvládl sám, ale jde mi i o to, zdali tam můžou být uvedeny i tyto výše uvedené detaily. Prosím o zodpovězení mého dotazu, je to pro nás velmi důležité.
Děkuji
Martin

Re: Optimální vyřešení převodu majetku

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 17.12.2007 11:27:48

Dobrý den,
věc, tedy i nemovitost, lze převést na jinou osobu buď prodejem na základě kupní smlouvy nebo darováním darovací smlouvou. Nějaké "předání" jak o něm hovoříte, zákon nezná.
Je tedy vhodné sepsat darovací smlouvu třeba i s věcným břemenem. Věcným břemenem může být i to, že bratr bude využívat dílnu.
Bylo by vhodné, aby rodiče sepsali závěť týkající se ostatního majetku, protože pak se započítává dar pouze tehdy, pokud byste byl proti bratrovi neodůvodněně zvýhodněn. Zde je však možné (s ohledem na majetek po babičce), že by soud došel k závěru, že se nejedná o neodůvodněné zvýhodnění. Bratr se však ani písemně nemůže dopředu dědického podílu vzdát.

Re: Optimální vyřešení převodu majetku

Martin, 17.12.2007 15:49:53

Děkuji za Vaši odpověď a ještě prosím o ujasnění: pokud se napíše závěť na zbývající majetek (např. automobil, peníze apod.), tak dar nebude předmětem dědického řízení? A kdyby tedy nebyla na zbývající majetek sepsána závěť, tak by se dar započítával (jeho hodnota) do dědického řízení a co by z toho vyplynulo? Že např. musím bratrovi vyplatit polovinu tohoto darovaného majetku v penězích? A za jaké situace se může bratr dědictví zříci? Takto jsme dosud domluveni: že se po úmrtí rodičů bratr zřekne dědictví v můj prospěch. A poslední věc: může být v darovací smlouvě uvedeno např.: "že do doby úmrtí rodičů se nikdo do tohoto domu nenastěhuje" nebo že já, jako obdarovaný a tím pádem majitel, tam neumožním nikomu jinému bydlet". Lze do darovací smlouvy uvést v podstatě vše, na čem se vzájemně dohodneme?
Děkuji za ještě jednu odpověď

Postup

Lenka, 14.12.2007 21:21:53

Dobrý den, přítel se kterým čekáme miminko, v lednu, a se kterým žiji v jednom bytě 2 1/2 roku, kde vlastník je přítel a já v bytě mám trvalé bydliště, ale přítel to nějak nestihl :-) a chce mi darovat byt v r. 2008, tak se chci zeptat na postup. Jestli sepsat darovací smlouvu, výpis z katastru nemovitosti.... Prosím o radu, jak postupovat. Nejlepe v bodech :-), tak aby jsme neplatili darovací daň a jiné poplatky. Děkuji a příjemné svátky

Re: Postup

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 17.12.2007 12:50:55

Dobrý den,
sice nevím, co přítel nestihl, ale pokusím se Vám vše vysvětlit.
Budete sepisovat darovací smlouvu a to buď sami, nebo si ji můžete nechat sepsat u advokáta nebo notáře; záleží na Vás. Smlouvu sepíšete ve 4 vyhotoveních (2 pro každého z Vás a 2 na katastr). Pak sepíšete návrh na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí a společně s tímto návrhem všechny výtisky této smlouvy zašlete (nebo podáte osobně) na KN. Pak vyčkáte, až Vám KN 2 výtisky zašle zpět s vyznačeným razítkem právní moci.
Protože spolu přes rok žijete, spadáte do tzv. II. skupiny, která bude od 1.1.2008 od darovací daně osvobozena. Nebudete ani podávat daňové přiznání.

Odhad nemovitosti pro účel vypořádání dědictví

Stanislava Hudíková, 14.12.2007 20:25:52

Dobrý den, prosím o radu.
Zemřelý tatínek zanechal závěť v můj prospěch, mé sourozence ale nevydědil, ačkoli by k tomu byl měl důvod. Dá se s tím něco dělat?
Z jaké ceny se musí vycházet při určení dědického podílu?
Z prodejní, nebo časové, zůstatkové? Vzhledem k lokalitě se cena velmi liší, přestože sama nemovitost je ve špatném stavu.
Děkuji za odpověď.

Re: Odhad nemovitosti pro účel vypořádání dědictví

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 17.12.2007 11:31:04

Dobrý den,
v tomto případě je závěť částečně neplatná. Vašim sourozencům se totiž musí dostat alespoň poloviny (pokud jsou dospělí) toho, co by získali, kdyby se dědilo ze zákona. Pokud jsou nezletilí, musí získat podíl ve stejné výši, jako kdyby se dědilo ze zákona.
Cena se stanoví jako cena odhadní určená znalcem.

?

Hana P., 14.12.2007 14:36:11

Dobrý den, mám dotaz ohledně darovací smlouvy na pozemek. Dědeček mi chce darovat pozemek, nechce ale aby se nějak pozemek vázal s dědictvím. Prostě abych dostala pozemek a pokud by se někdy řešilo dědictví, vůbec by nemělo být spojováno s pozemkem. Je lepší pozemek dostat přes kupní smlouvu třeba za symbolickou cenu?

Re: ?

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 17.12.2007 12:57:26

Dobrý den,
v případě darování se bude téměř vždy zohledňovat tento dar při vypořádání dědictví.
Je samozřejmě možné tuto věc řešit kupní smlouvou, pokud ale bude kupní cena určena jako symbolická, bude tato smlouva považována za zastřenou smlouvu darovací. V případě, že má pozemek větší hodnotu, zvážila bych spíše kupní smlouvu za reálnou kupní cenu, kdy Vás to bude stát navíc "pouze" daň z příjmů a z převodu nemovitostí. Je také otázka existence dalších dědiců, jestli je nutné tuto věc vůbec dopředu řešit.

Odhad

Monika Molinková, 14.12.2007 14:07:02

Dobrý den,
otec mi chce v lednu 2008 darovat dům, ve kterém již 11 let žiji se svou rodinou, otec žije jinde. Je potřeba znalecký odhad ceny?Je třeba se smlouvou jít k notáři, nebo stačí jen ověření podpisů na městském úřadě? Jak starý má být výpis z katastru nemovitostí?
Děkuji Molinková

Re: Odhad

Mgr. Oldřich Topka, 14.12.2007 16:55:25

Dobrý den, darovací smlouvu můžete sepsat, aniž by bylo třeba odhad ceny nemovitosti. Úředně ověřený podpisy jsou potřebné pro účely vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí k sepsání darovací smlouvy také není nutný.

Darování bytu

Ludek Helesic, 14.12.2007 10:47:12

Dobrý den, zajímá me jak vyresit naslednou situaci :
matka mé manzelky zije v byte - v garsonce.Mesto, které byt patri se rozhodlo, ze byt proda, za castku kolem 120.000,. Kc, ale pouze nynejsimu najemci, ne treti osobe. Jelikoz,ale matka zije delsi dobu sama, nema penize, tak jsme se rozhodli s manzelkou, ze ji penize pujcíme, s tim, ze, necha na manzelku byt pak prepsat. S tímto souhlasi. Je problem v tom, ze manzelka ma bratra a ten na byt nechce prispet. Co mam v tomto pripade udelat, abych neprisel o me vlozené penize a nasledne po jeji smrti i o polovinu bytu.
Dekuji

Re: Darování bytu

Mgr. Oldřich Topka, 14.12.2007 16:43:20

Dobrý den, jestliže by byl byt Vaší ženě darován, nespadal by do společného jmění manželů, takže by jste na polovinu bytu ani neměl nárok. Navíc by se v řízení o dědictví dalo očekávat, že hodnota bytu bude započtena na dědický podíl Vaší manželky. Spoluvlastníkem bytu by jste se stal v případě, že by jste byt od matky odkoupili, ale s ohledem na dnešní ceny bytů by se jednalo o nákladnou investici.

Vyrovnání dědictví

Petr, 13.12.2007 12:43:04


Dobrý den,
Bydlím v otcově domě. Předem jsem se se sestrou dohodl /bydlí již roky jinde/ že ji z budoucího dědictví vyplatím. Nyní jí budu měsíčně platit určitou částku zacož se do budoucna dědictví po otcově smrti má převést plně na mne. Je toto možno nějak pojistit smluvně? aby po letech někdo ze sestřiny rodiny tuto domluvu nenapadl a nebo sestra nezměnila jen tak názor?
Jak nejlépe toto ošetřit ?
Děkuji moc za radu. Petr

Re: Vyrovnání dědictví

Mgr. Oldřich Topka, 14.12.2007 15:57:33

Dobrý den, dohoda, kterou předem vyloučíte něčí dědický podíl není platná. Dědictví se vypořádá teprve po smrti zůstavitele. Možností jak celou věc řešit je několik. Otec může darovat nemovitost Vám oběma. Vy budete podílový spoluvlastníci a ve vztahu k domu uzavřete dohodu o zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání. V dohodě bude stanoveno, že se stanete jediným vlastníkem nemovitosti a sjednáte si se sestrou, jak její podíl vypořádáte. To můžete učinit například měsíčními splátkami nebo jak se spolu dohodnete. Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví se pak předkládá katastru nemovitostí.

darování a dědictví

Adámková, 13.12.2007 08:54:04

Dobrý den,nejprve se chci zeptat,zda při darování je nutné psát do smlouvy cenu nemovitosti(jedná se o pozemek)
A z diskuze - pochopila jsem správně,že darují-li mi rodiče nyní pozemek,stane se v eventuelním dědickém řízení tento předmětem dědictví mezi mnou a sestrami?Tzn.,že bych já měla sestry nějak vyplatit?Z jaké ceny se tedy pak vychází-z ceny na darovací smlouvě(myslela jsem,že ji není na darovací smlouvu ani potřeba uvádět?)nebo z ceny aktuální v dědickém řízení?Děkuji

Re: darování a dědictví

Martin, 13.12.2007 12:50:27

Tu prvni cast jste pochopila naprosto spravne - dar se zapocitava do vaseho dedickeho podilu (sestry budete muset vyplatit, pokud se samy nedohodnete jinak nebo je rodice nevydedi, nebo nemovitost neprodate a penize si nerozdelite).

Na tu druhou cast by mne zajimala taky odpoved tzn. z ceho se vlastne v ramci vyporadani dedicu urcuje hodnota daru zapocitatelna do dedickeho podilu, napadaji mne celkem 4 moznosti s tim, ze jako nejpravdepodobnejsi se mi jevi ta posledni:
1) z ceny, za kterou darce nemovitost prokazatelne puvodne nabyl (napriklad puvodni kupni smlouva)
2) z ceny uvedene v darovaci smlouve (ma vubec cena nemovitosti v darovaci smlouve byt? navic od 1.1.2008 se nebude muset delat odhad, takze si ji muzeme urcit sami dohodou?)
3) z trzni ceny v okamziku darovani (opet by se musel delat odhad)
4) z ceny aktualni v okamziku dedickeho vyporadani (tzn. urcite je nutno udelat novy znalecky odhad)

Re: darování a dědictví-dohoda..?

Adámková, 14.12.2007 08:10:17

Děkuji,
a tudíž mne ihned napadá další dotaz.Zmiňujete se o "dohodě" mezi sestrami-takže,je možné sepsat se sestrama již nyní(po obdarování)jakousi dohodu o jejich zřeknutí se nároků na toto dědické vyrovnání?Je nutné mít ji nějak ošetřenou právnicky?

darovací dan

Hela, 12.12.2007 18:39:54

mužete mě prosím říct jak od ledna 2008 to má vypadat co mám udělat při darování rod. domu co bude stačit, jenom přepsat u právníka a odhad už nebude potřeba? nebo jak postupovat moc děkuji za odpovědí ps. děkuji doufám za všechny pisatelé dotazu proto že opravdu dobrá rada nad zlato

darovaní nemovitosti

magdalena, 12.12.2007 13:04:59

dobrý den,
chtěla bych se informovat o tom jestli od 1.1.2008 bude tato daň z nemovitosti zrušena. maminka chce na mě přepsat rodinny dům.A jestli tomu tak bude tak jak máme začít.a jestli masím vyplácet mé dva sourozence a nebo jestli je to jenom na mě.

Jak to bude po 1.1.2008?

Martin, 12.12.2007 10:35:10

Maminka na mne chce bezuplatne prevest (darovat) byt, ktery ma v osobnim vlastnictvi. Chci si jen overit, zda danym zmenam po 1.1.2008 rozumim spravne:

1. nemusime nechavat delat znalecky posudek
2. nebudu muset platit darovaci dan
3. nemusim podavat danove priznani (z darovane nemovitosti)
4. prejde na mne povinnost platit dan z nemovitosti

Prave k bodu 4 mne zajima, jak to v realu probehne. Dosud to byla tak, ze pri puvodni koupi bytu (privatizace) podala maminka danove priznani a od te doby ji akorat chodi 1x rocne slozenka z FU.

Jak to bude po 1.1.2008? (doplneni)

Martin, 12.12.2007 10:38:41

Prave kvuli bodu 4 se trochu obavam, ze se bude muset delat novy odhad a podavat nove danove priznani (coz by porusilo body 1 a 3).

Re: Jak to bude po 1.1.2008?

Redaktor - Mgr. Oldřich Topka, 12.12.2007 11:01:44

Dobrý den, změna v osobě polatníka daně z nemovitosti sice není změnou okolností rozhodných pro vyměření daně, přesto musíte do konce roku, ve kterém nemovitost získáte, podat daňové přiznání (nebo dílčí daňové přiznání). Mám za to, že nový znalecký posudek vyžadován nebude, protože změna poplatníka by neměla mít na vyměření daně vliv. Konzultaci v této věci Vám poskytnou pracovníci příslušného finančního úřadu.

Re: Jak to bude po 1.1.2008?

Martin, 12.12.2007 12:47:18

Dekuji za rychlou odpoved. Jeste posledni 2 drobnosti:
Na ktery financni urad budu priznani podavat? Dle mista sveho trvaleho bydliste nebo dle mista nemovitosti (lisi se)?

darovací daň

michaela, 11.12.2007 18:03:18

dobrý den, které osoby přesně patří do I. a II. skupiny?? u darovací daňě? patří tam také bratrova manželka? Děkuji.

Re: darovací daň

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 12.12.2007 08:44:14

Dobrý den,
rozdělení osob do skupin upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací ... (viz naše stránky Úplná znění - Správní právo).
Ust. § 11 odst. 2 a 3 cit. zákona tyto skupiny specifikuje. Tedy:
- do skupiny I. patří příbuzní v řadě přímé a manželé;
- do skupiny II. patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety; a dále manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a dále osoby, které s nabyvatelem žily nejméně po dobu 1 roku před převodem ve společné domácnosti a které z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele nedo dárce.

darovací daň

Lada Nová, 11.12.2007 17:02:43

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak to bude v roce 2008 s darovací smlouvou, když by mi bratr s manželkou (oba jsou vlastníci nemovitosti) darovali pozemek? bude se platit daň, když jedním z majitelů je manželka bratra? a musela by být darovací smlouva pouze na mé jméno, nebo by v ní mohl být uveden i můj manžel? Jedná se mi o to, aby se nemusela platit dań. Děkuji za odpověď. Nová

darovací dan

Hela, 11.12.2007 15:18:55

co je pravdy na tom že v roce 2008 darovací dan bude nulová? A další rodiče mě chtějí darovat rodinný dum, ale mám jednoho bráchy vlastního a jednoho nevlastního je to nějaký problém když to chtějí dát jenom mě? děkuji

Re: darovací dan

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 11.12.2007 15:25:52

Dobrý den,
v případě darování mezi příbuznými, tj. osobami v I. a II. skupině, budete po 1.1.2008 od darovací daně osvobozeni.
Darovat mohou rodiče nemovitost pouze Vám; pouze při projednávání dědictví po rodičích by tento dar mohl být zohledněn na Váš dědický podíl.

darovací daň nebo daň z prodeje???

šárka, 11.12.2007 14:35:07

V roce 2004 jsme se se sestrou dohodli,že od ní odkoupím polovinu domu po rodičích.Odhad v té době byl cca 500 000,- Kč. Dům jsem částečně zrekonstruovala,peníze od nás dostala sestra va 3 splátkách -poslední nyní.
Pro převod z nemovitosti ale musím údajně zajistit nový odhad a daň se bude platit z nové ceny domu.
Nebude tedy pro mě lepší sepsat darovací smouvu a zaplatit darovací daň???
Není darovací smlouva nějak napadnutelná -např. manželem nabo synem sestry,v případě jejího úmrtí???
Nemohou po letech říci "že si to rozmysleli a chtít peníze za dům"?
Děkuji za odpověď šárka

Dar v dědictví

Jaroslav Pilník, 11.12.2007 08:19:17

Dobrý den. Pročetl jsem diskuzi k tomuto článku nevím jestli jsem správně pochopil jednu věc. V případě, že matka daruje dceři nemovitost, zůstává tento dar v dědickém řízení? Že tedy po smrti matky bude její dcera vyplácet svého bratra z darované nemovitosti? Dá se toto vypořádání mezi sourozenci zajistit ještš za života rodičů?

Re: Dar v dědictví

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 11.12.2007 13:05:33

Dobrý den,
začnu tím, že v dědickém řízení nezůstává tento dar, ale musí být zohledněna jeho hodnota při vypořádání dědiců. V případě neobvyklých darů dětem ale i jiným dědicům, se toto darování za života zůstavitele započítává na dědický podíl. Obvykle se tato věc řeší právě mezi sourozenci. Tuto věc je možné vyřešit buď tím, že obdarujete všechny děti rovnoměrně a to např. tak, když jednomu darujete nemovitost tak druhému peníze v hodnotě nemovitosti. Pokud dalšímu dítěti darovat nic nechcete, doporučuji věc vyřešit nikoli darováním věci ale prodejem této věci na základě kupní smlouvy.

Převod nemovitosti

Alena, 09.12.2007 19:10:37

Dobrý den, můj nevlastní otec daroval rod. dům mé matce. Já sama jsem jedináček a matka chce nyní se souhlasem nevl. otce darovat dům mně. Z předchozího manželství má můj nevl. otec dva syny. S jedním se vůbec nestýká a druhým udržuje kontakt. Provedla jsem ústní dohodu s otcem, že jednomu synovi dám peníze (cca 10% původní ceny - nyní zhodnoceno vlastní investicí), druhého syna chce otec vydědit. Pokud matka přepíše dům na mě a dojde k dědění po otci, bude tato nemovitost předmětem dědictví mezi matkou a jedním synem? V případě, že ano, mohla byste mi, prosím, poradit způsob, jak tuto nemovitost převést na mě, aniž by se stala předmětem dědictví?
Děkuji za odpovědi a přeji hezký zbytek dne.

smlouva

Petr, 07.12.2007 21:39:23

Dobry den, chci se zeptat, zda lze darovat podil na nemovitosti(1/2) cizi osobe, pokud o tom nevi spoluvlastnik? Co by se delo, kdyby byla tato cast darovana, aniz by o tom vedel? diky

Re: smlouva

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 10.12.2007 14:05:30

Dobrý den,
bez toho, aniž by o tom druhý podílový spoluvlastník věděl, to není možné. Podíloví spoluvlastníci totiž mají ze zákona předkupní právo k ostatním podílům.
Pokud byste daroval svůj podíl bez toho, aniž byste jej předtím nabídl druhému, mohl by spoluvlastník namítat u soudu neplatnost tohoto úkonu a poté by se tato smlouva stala neplatnou.

darovací smlouva rodinného domu

lenka, 07.12.2007 19:53:08

dobrý večer, ja mám dotaz, dostala jsem rodinný dům po rodičích darem. Maminka zemřela a otec žije s družkou v jiném domě.
Zajímalo by mě tedy, když má otec už tedy v mém domě "na dožití", jestli já, jako majitel domu mohu darovat dům mému synovi, nebo až po smrti otce. Děkuji za odpověď Lenka.

Re: darovací smlouva rodinného domu

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 10.12.2007 14:12:21

Dobrý den,
dům ve Vašem vlastnictví můžete darovat synovi již nyní bez ohledu na to, jestli zde existuje věcné břemeno užívání nemovitosti Vaším otcem.

Darování nemovitosti v roce 2008

Martina, 07.12.2007 14:28:47

Dobrý den,

jsem jedináček, moje mamka mi chce darovat rodinný dům, a to po 1.1.2008, kvůli dani. Daň darovací a znalecký posudek na nemovitost tímto tedy odpadá, ale zajímalo by mě, kde a jak sepsat smlouvu? Je nutné s tímto zajít k notáři, či právníkovi? Na katastr nemovitostí si to asi musím nahlásit sama, že?

Předem velice děkuji za odpověď a přeji pěkný den!

Re: Darování nemovitosti v roce 2008

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 10.12.2007 14:14:40

Dobrý den,
darovací smlouvu si můžete s maminkou sepsat samy bez notáře či právníka. Poté sepsanou smlouvu (ve 4 vyhotoveních) odnesete nebo pošlete katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí.

Darovací smlouva

Vladimír, 07.12.2007 13:50:46

Dobrý den,
ve vzorové darovací smlouvě je uvedeno, že do 7 dnů bude proveden vklad do katastru nemovitostí. Je tato lhůta závazná, nebo může být v dar.smlouvě uveden termín delší. Děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 10.12.2007 14:16:34

Dobrý den,
tato lhůta je čistě vzorová. Záleží na Vašem vzájemném ujednání, kdy údaj o vkladu do KN ve smlouvě ani nemusí být uveden.

Darovací smlouva

Petr, 04.12.2007 21:46:22

Dobrý den chtěl bych se jen zeptat na darovací smlouvu (byt), kdy tato smlouva nabývá právní moci, tedy nelze dar vrátit zpět, jestli původní majitel smí či nesmí do bytu vstupovat, jestli smlouva tedy ještě nenabyla právní moci.Smím si na své náklady vyměnit zámek od dveří bytu? Vše již je přepsáno na moji osobu a od katastrálního úřadu jsem obdržel darovací smlouvu i s notářským razítkem. Přijdou mi ještě jiné písemnosti-nebo je to již konečné(vyřízené)
Nyní jsem vše předal na finanční úřad o výpočet dar. daně.Omlouvám se za dlouhý text, ale osoba je ve vyšším věku a přeje si, abych se na tento dotaz zeptal.
Předem Vám děkuji za odpověď

Re: Darovací smlouva

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 05.12.2007 13:02:29

Dobrý den,
Váš dotaz je trošku chaotický, ale pokusím se, abychom si rozumněli oba.
Vlastnické právo k nemovitosti přechází dnem nabytí účinnosti tohoto převodu, tj. dnem podání vkladu na katastrální úřad; tento datum je rovněž vyznačen na smlouvě, kterou Vám k.ú. vrátil. Od tohoto data se svou nemovitostí můžete nakládat dle svého uvážení, avšak v rámci zákona.
Co se týče původního majitele, pokud již v bytě nebydlí a nemá zde žádné věci, není důvod, proč by měl do bytu vstupovat; naopak, bez souhlasu vlastníka to činit nesmí. Zámky si vyměnit samozřejmě můžete.
Pokud však v bytě stále bydlí, nemůžete ho proti jeho vůli z bytu vystěhovat, ani vyměnit zámky.

Re: Darovací smlouva

Petr, 05.12.2007 13:42:07

Velice Vám děkuji za radu

Posudek

Renáta, 04.12.2007 19:42:54

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je od 1.1.2008 nutný znalecký podudek nemovitosti k darovací smlouvě, když už se v tomto roce neplatí darovací daň.

Re: Posudek

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 05.12.2007 12:56:34

Dobrý den,
pokud se jedná o případ, kdy jste od darovací daně osvobozen, není znalecký posudek zapotřebí.

Darování nemovitosti

BM, 04.12.2007 15:35:36

Dobrý den, moje matka mi chce za svého života darovat nemovitost darovací smlouvou.
Jelikož mám ještě sestru, která před cca 10-ti lety omezila a v posledních dvou letech přerušila s matkou vztahy, chceme se zeptat, jaké by bylo po matčině smrti dědické vyrovnání. Zda sestra, jakožto neopomenutelná dědička, může napadnout darovací smlouvu(pozůstalost)a požadovat započtení daru a do jaké výše - do výše aktuálního dědictví, nebo budu povinna vyplatit sestru z ceny daru nemovitosti jako by byla předmětem dědictví?? Není lepší prodej nemovitosti??

Děkuji za odpověď.

Re: Darování nemovitosti

Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová, 07.12.2007 10:49:58

Dobrý den,
ve Vašem případě by bylo možné, aby matka Vaši dceru vydědila a to sepsáním listiny o vydědění. Na tuto situaci je totiž možné použít ust. § 469a odst. 1 písm. b) obč.zákoníku, tedy že Vaše sestra trvale neprojevuje o matku opravdový zájem, který by jako její dcera projevovat měla.
Pokud matka svou dceru nebude chtít vydědit, v případě její smrti byste obě dědily stejným dílem a na Váš dědický podíl by se započítala právě ta darovaná nemovitost a zřejmě byste tak sestru musela vyplácet.
Abyste tomu předešli, je možné to vyřešit i tak (kromě již uvedeného vydědění), že se nebude jednat o darování, ale o prodej nemovitosti.

Připsání přítele jako vlastníka nemovitosti (domu)

Jana Fiedlerová, 03.12.2007 15:43:37

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jakým způsobem mohu připsat mého přítele jako vlastníka nemovitosti. Jsem vlastníkem rod. domu, chtěla bych polovinu domu přepsat na mého přítele. Můžete mi poradit jakou smlouvu sepsat a kam se obrátit? Je možné např. u notáře sepsat nějakou smlouvu s tím, že v ní bude uvedeno, že polovina domu je přítele a polovina domu moje? Jedná se mi spíše o to, aby byl přítel stejným vlastníkem domu jako já. Děkuji moc za radu. Jana F.

Re: Připsání přítele jako vlastníka nemovitosti (domu)

Šéfredaktor, 04.12.2007 09:37:16

Dobrý den,
s přítelem můžete uzavřít buď darovací smlouvu nebo smlouvu kupní a těmito smlouvami na přítele převést vlastnické právo k podílu na nemovitosti.
Asi je zbytečné radit a navíc jste se na to ani neptala, že já bych to v žádném případě nedoporučovala, protože převážná část takovýchto převodů vlastnických práv "z lásky" po pár letech končí u soudu "tahanicemi" o nemovitost.

Mgr. Lucie Jindrová

Darovací smlouva - cena

Hana, 03.12.2007 14:50:44

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na orientační cenu za sepsání darovací smlouvy u právníka a jaké podklady je potřeba připravit k sepsání smlouvy?

Díky předem
Hana

Re: Darovací smlouva - cena

Šéfredaktor, 04.12.2007 09:33:59

Dobrý den, na Váš dotaz, týkající se odměny za sepsání smlouvy, není možné odpovědět. Předně, co advokát, to jiná cena. Obecně však platí, že se při určení její výše vychází z hodnoty věci. Doporučuji kontaktovat konkrétního advokáta a s ním se na výši ceny domluvit; ten Vám zároveň řekne, jaké listiny bude potřebovat. Pokud se smlouva týká nemovitosti, je třeba výpis z KN - LV, nabývací titul (např. původní smlouvu, na jejímž základě jste nemovitost získali), identifikační údaje obou smluvních stran atd.

Mgr. Lucie Jindrová

vrácení daru

Mgr.Jaroslav Soukup, 02.12.2007 08:32:23

Před 5-ti lety jsme s manželkou darovali dceři a syno-
vi rodinný dům, každému polovinu.Oba se oženili resp.
vdala a dnes se vyskytují vážné názorové rozdíly na
některé věci.Sdělili jsme jim, že nejlépe by bylo náš
dar vrátit. Pokud bychom se dohodli, že dar vrátí pro
vady, je nutné je konkrétně uvést? Nebo je lepší dům
opět zpětně darovat?
Děkuji J.S.

Re: vrácení daru

Šéfredaktor, 03.12.2007 12:01:49

Dobrý den, pokud se na vrácení daru dohodnete, je způsob, jakým to provedete, nepodstatný. Pokud by mezi darováním a vrácením daru neuplynuly 3 roky, doporučovala bych vrácení daru pro vady, neboť pak by Vám mohla být prominuta již zaplacená darovací daň.
V tuto chvíli je to však celkem jedno. Po 1.1.2008 budete od hrazení další darovací daně osvobozeni, takže bych spíše doporučovala opět sepis darovací smlouvy.

Mgr. Lucie Jindrová

Darování

Miloslava, 30.11.2007 12:22:39

Dobrý den, 4 sourozenci a maminka,které je dnes 95 let. V roce 1964 bylo vypořádáno dědictví po otci tím, že na základě dohody jsou dnes spoluvlastníky nemovitosti můj nejstarší bratr, který nás z našeho podílu vyplatil a maminka, každý vlastní ideální polovinu nemovitosti. V současné době chce maminka svoji ideální polovinu formou darovací smlouvy darovat nám zbývajícím 3 sourozencům. Od kdy je taková smlouva platná? Datem podepisu maminky, nebo musí maminka nejdříve tento akt udělat před notářem? Jde mi o to, od jakého okamžiku se stáváme spolumajiteli nemovitosti? Děkuji Vám za odpověď.

Re: Darování

Šéfredaktor, 30.11.2007 13:05:39

Dobrý den, smlouva o převodu nemovitostí, tedy i darovací smlouva nabývá účinnosti dnem vkladu do katastru nemovitostí. Po podpisu této smlouvy (nemusí být sepsána notářem) ji donesete na katastrální úřad spolu s návrhem na vklad. Účinky pak nastávají zpětně ke dni tohoto podání.

Mgr. Lucie Jindrová

Darování s věcným břemenem?

Lenka, 30.11.2007 10:53:25

Dobrý den,

v současné době mě trápí jedna věc. Po smrti otce (před 10 lety) moje matka sepsala závěť, kde mi odkázala všechen svůj majetek s tím, že bratra vypořádala za života - darovala mu druhý dům co společně s otcem postavili. Nyní jsem se zajímala o to, co by se stalo, kdyby matka zemřela a pokud by můj bratr požadoval své nároky na dědictví, došlo se k tomu, že bych ho stejně musela vyplatit z toho, co mám matka ještě v KN na sebe nyní napsáno, proto jsem chtěla aby mi 1/2 domu s pozemkem darovala již nyní a já tak měla celkově všechno na sebe, tak jak to má bratr v sousední vesnici. Matka má ale obavu o to, že kdybych já zemřela dřív než ona, tak by při dědictví po mě, dostal část domu a pozemku můj budoucí manžel. Jakou smlouvu tedy mám sepsat, aby matka měla zajištěno, že jí ten dům připadne zpět i s pozemkem v případě mé smrti a tak aby tam měla zajištěno doživotní bývání? A nebo mohu nějak s bratrem sepsat smlouvu o tom, že nic po mě nebude chtít, ale co když on zemře a švagrová si to vše bude nárokovat?
Děkuji za informaci.

Re: Darování s věcným břemenem?

Šéfredaktor, 30.11.2007 11:22:08

Dobrý den, platí, že dětem jako dědicům náleží každému 1/2 dědictví. Pokud došlo za života zůstavitele k nějakému darování (nad obv.dary), započtou se tyto dary na dědický podíl. Tedy, zjednodušeně řečeno, po součtu darů a podílu ze závěti, by podíly měly být stejné.
Co se týče dědictví po Vás, tomu jsem trochu neporozumněla. Z Vašeho dotazu chápu, že nemovitosti dosud nevlastníte - vlastní je Vaše matka, a pouze je v závěti uvedeno, že je zdědíte. Pokud to tak je, v případě Vaší smrti je bude stále vlastnit Vaše matka, pouze závěť nebude moci být vykonána.
Chápu, že jsem Vám moc nepomohla, ale Váš dotaz je nesrozumitelný, není totiž zřejmé, co kdo nyní vlastní.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Darování s věcným břemenem?

Lenka, 30.11.2007 11:50:43

Dobrý den,
matka nyní vlastní 1/2 domu a celý pozemek a já druhou 1/2 domu. Matka po smrti otce dala cely dum bratrovi, ktery je nesrovnatelne vetsi, drazsi, a hlavne novy, takze se chci vyhnout tomu, abych po smrti matky jeste musela vyplacet bratra, ktery za zivota matky dostal nesrovnatelne vice nez ja.

Uz mi dokazete odpovedet? Z Vasi odpovedi jsem zase ja pochopila, ze by snad pri dedictvi po matce se melo neco zapocitavat, snad pri dedeni se vychazi z toho, co ten clovek mel v dobe smrti a ne pred tim. To ted zase nechapu ja.
Dekuji za info.

Re: Darování s věcným břemenem?

Šéfredaktor, 30.11.2007 13:03:10

Pokud bratr dostal od matky více než Vy, naopak on by měl v případě smrti matky, platit Vám.
Např. matka mu za života darovala dům v hodnotě 2 mil. Kč a Vám darovala nemovitost v hodnotě 1 mil. Kč, bude Vám bratr vyplácet 500tis. Kč.
Pokud matka zemře, bude předmětem dědictví (kromě majetku, který vlastnila v době smrti) i to, co jste od ní dostali darem za jejího života, resp. hodnota těchto věcí. Podívejte se do občanského zákoníku a to zejm. § 484.

Mgr. Lucie Jindrová

darovací smlouva - byt

Framik, 29.11.2007 16:52:16

Dobrý den vím, že je zde mnoho odpovědí na různé otázky ale přesto bych se chtěl zeptat. Vlastním byt, který jsem zdědil po matce a chtěl bych ho darovat po 1.1.2008 svému prvnímu synovi, vím, že se nebude platit daň, ani že se nebude muset nechávat dělat znalecký posudek a ani, že nebude muset vše sepisovat notář, ale uniklo mně jak to mám udělat když máme ještě druhého syna se kterým se chci v současné době stejným dílem vyrovanat finančně a nechtěl bych aby po mé smrti první syn musel vyplácel nějakou část z bytu v dědictví.Mám tento požadavek zahrnout do dědické smlouvy.

Re: darovací smlouva - byt

Šéfredaktor, 30.11.2007 08:45:06

Dobrý den, předně, pojem dědická smlouva neexistuje. Můžete i s druhým synem uzavřít darovací smlouvu, na jejímž základě tomuto synovi darujete urč. množství peněz. Bylo by vhodné do této smlouvy napsat, že je to vypořádání s ohledem na darování nemovitosti druhému ze synů. Mohl byste to řešit i tak, že byste sepsal závěť, v níž byste tyto peníze odkázal synovi.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: darovací smlouva - byt

Framik, 04.12.2007 14:36:54

Dobrý den
Vlastním byt, který jsem zdědil po matce a chtěl bych ho darovat svému prvnímu synovi, jak to mám udělat když máme ještě druhého syna se kterým se chci v současné době stejným dílem vyrovanat finančně a nechtěl bych aby po mé smrti první syn musel vyplácel nějakou část z bytu v dědictví.Mám tento požadavek zahrnout do darovací smlouvy.Oprava textu ze dne 29.11.2007 v 16:52(dědická smlouva za darovací smlouvu)

darovaci smlouva na rodinny dum

Halka, 29.11.2007 11:30:01

dobry den,chtela bych se zeptat, zda se plati statu-financnimu uradu nejake procento z hodnoty rodinneho domu, ktery mi chteji rodice (svoji dceri) na zaklade pisemne darovaci smlouvy darovat. A zda se to plati pri podpisu smlouvy anebo az pri zapisu nemovitosti do katastralniho registru. Dekuji.

Re: darovaci smlouva na rodinny dum

Šéfredaktor, 30.11.2007 08:48:50

Dobrý den, v současné době se z tohoto darování platí darovací daň finančnímu úřadu a to ve výši 1 % z odhadní ceny nemovitosti. Tato daň se hradí po podání daňového přiznání, a to do 30ti dnů ode dne doručení platebního výměru.
Po 1.1.2008 budete od placení této daně osvobozena.

Mgr. Lucie Jindrová

Darovaní nemovitosti dceři

Berta, 28.11.2007 14:21:16

Dobrý den,
manžel vlastni byt,který chce darovat naší nezletilé dceři. Můžete mi, prosím, poradit, co by mělo být v darovací smlouvě? Měly by tam být uvedené mé inicály jako zákonného zastupce dcery? Můžu darovací smlouvu podepsat za dceru?
Děkuji za odpověď

darovací dan dotaz

pavla, 29.11.2007 09:49:53

PŘÍTEL MI DAROVAL PŮLKU BYTU,VE KTERÉM ŽIJEME JAKO DRUH A DRUŽKA.DOKLÁDALI JSME FINANČNÍMU ÚŘADU DAROVACÍ DAN NA 3 PROCENTA DÁLE K TOMU ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ,ŽE ŽIJEME VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI OFOCENÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY SE STEJNOU ADRESOU.FINANČNÍMU ÚŘADU TOTO NESTAČÍ NEUVĚŘIL,ŽE SPOLU ŽIJEME A HROZÍ NÁM ZAPLACENÍ 7PROCENT.PROSÍM MŮŽETE MI PORADIT JAK DÁLE PROKÁZAT,ŽE SPOLU OPRAVDU ŽIJEME.DĚKUJI ZA ODPOVĚD

neplatnost darovací smlouvy

marie, 28.11.2007 12:11:40

dobrý den.. prosím o výklad zákona :) V roce 1991 se 50% vlastnice nemovitosti dohodla notářsou zápisnicí se svým vnukem, vlastníkem 50% nemovitosti že bude celý byt ona bezplatně užívat a pak jej vnuk celý zdědí.(Právně sporná zápisnice - vím)
V roce 2006 se vnuk náhodou dověděl že babička darovala její 50% nemovitostí třetí cizí osobě v roce 2000.
Druhou smlouvou tuto cizí osobu zavázala že se bude o ní starat v místě jejího bydliště.
Dověděl se to až v roce 2006 takže smlouvu mohl těžko napadnout ale setkal se s novým svým spoluvlastníkem a požadoval od něj nájemné za 3 roky dozadu. Spoluvlastník řešil konflikt tím, že dar vrátil babičce.
Přichází otázka...
Muže babička darovat bezúplatně bez vědomí spoluvlastníka byt (+ společné prostory + zahrada + pozemek) znovu? Příbuzného v I. skupině nemá určitě a o příbuzném v II. skupině nevím.

Re: neplatnost darovací smlouvy

Šéfredaktor, 28.11.2007 14:56:35

Dobrý den, řekla bych o takovém notářském zápisu, že je nejen právně sporný, ale ve vztahu k příp. dědickému řízení i neplatný. Na to jste se ale neptala.
Třetí osobě, která není osobou blízkou, může jeden ze spoluvlastníků svůj podíl darovat jen se souhlasem druhého spoluvlastníka; min. z toho důvodu, že tento druhý spoluvlastník má k podílu ze zákona předkupní právo.
Nicméně vlastník nemovitosti má možnost kdykoli zjistit stav vlastnických aj. práv k dotčené nemovitosti; údaje v KN jsou veřejné. Je tedy především v jeho zájmu stav v KN sledovat.

Mgr. Lucie Jindrová

dar

Dymlova Jarmila, 28.11.2007 10:41:59

V roce 1993 jsme koupili s manzelem dum, ktery byl napsany jen na me.Investovali jsme spolecne a problem nastal po rozvodu.Po dohode jsem se odstehovala s tim ,ze mi vyplati polovinu.Vyplatil mi jen cast a tak jsem se rozhodla,ze dum daruji detem,s tim,ze on tam bude na dizivoti.Vsichni vcetme byv.manzela souhlasili.Vse probehlo v prvni polovine roku.Aby mohl postavit na pozemku hosp.stavei a garaz chtel ,aby mu deti cast prodaly.Souhlasily,protoze si myslely,ze stejne jednou bude deditstvi jejich.Ted chce na nich ,aby mu dar.smlouvou vratily vse.Pripada mi to nefer vuci me i detem,protoze tam bydli se svou novou pritelkyni,nakterou chce cast domu napsat.Je nejake odvolani nebo muze se stejna vec darovat 2 krat ve stejnem roce.Deti i ja jsme takovym trikem prisli o vse.:nemusely by mu to darovat,ale chteji mit klid a jsou natolik rozumni,ze se nechteji dohadovat,protoze vedi,ze na dome pracoval a zuslechtoval ho

Re: dar

Šéfredaktor, 28.11.2007 15:02:34

Dobrý den, nevím, na co se ptáte. Poradila bych Vám, aby mu děti nic nedarovaly, ale sama jste řekla, že se nechtějí dohadovat a chtějí mít klid. Pak tedy očividně se vším souhlasíte, a není mezi Vámi nic sporného.
Jinak ale věc můžete darovat kdy chcete.

Mgr. Lucie Jindrová

Darovací smlouva

Magda V,, 28.11.2007 07:00:41

Dobrý den,moji rodiče na mně chtějí přepsat rodinný dům.Jsem vdaná a můj manžel má z předešlého manželství 2 děti,proto chci,aby dům byl napsán jen na mě,ale zároveň chci zajistit manželovi bydlení,kdyby se se mnou něco stalo..Děkuji za odpověď

Re: Darovací smlouva

Šéfredaktor, 28.11.2007 09:01:15

Dobrý den, v takovém případě je třeba, aby rodiče sepsali darovací smlouvu pouze jen na Vás a zároveň aby to takto bylo zapsáno na listu vlastnictví v KN.
Pokud by se Vám něco stalo, bude dědit 1/2 Váš manžel a zbytek Vaši rodiče. Můžete to však upravit sepsáním závěti, v níž vše odkážete manželovi.

Mgr. Lucie Jindrová

zrušení darovací smlouvy

jana K., 26.11.2007 18:12:39

V odpovědi na příspěvek "zrušení darovací smlouvy Kódl 22.11.2007 12:39:53" píšete: " pokud bratr nesouhlasí, je možné pouze podat žalobu soudu na vrácení daru." Znamená to snad, že když souhlasí, může dar vrátit? Jak se v tom případě postupuje?

Re: zrušení darovací smlouvy

Šéfredaktor, 28.11.2007 08:54:21

Dobrý den, pokud by se obě strany dohodly, mohou tak učinit buď vrácením daru s tím, že by mohly shodně tvrdit, že má věc vady, na které dárce neupozornil (to je výhodné, protože pokud k tomu dojde do 3 let, promine FÚ darovací daň, a zaplacenou daň vrátí). Jinak je samozřejmě možné provést opětovné darování z původního obdarovaného na původního dárce.

Mgr. Lucie Jindrová

Vrácení daru části nemovitosti

Fanda D., 23.11.2007 18:05:43

Dne 30.10 sem žádal o radu a stále jsem se jí zde nedočkal. Jak tak sleduji tak se zde odpovídá pouze na jednoduché otazky ale jakmile je menší problém tak se neřeší. I tak děkuji za odpovědi pro jiné, aspoň z části semsi dal dohromady co mě čeká

zrušení darovací smlouvy

Kódl, 22.11.2007 12:39:53

Má matka darovala polovinu domu bratrovi. Nyní se ale rozhodla, že chce dar zpět, protože jsme se dohodli, že to chce rozdělit jinak. Bratr ale nechce o navracení ani slyšet.

Jak může máma zrušení daru dosáhnout. Stačí, když prohlásí, že byly porušeny dobré mravy a nebo to musí dokázat. A stačí, když napíše ona u notáře, že smlouvu ruší a nebo o zákoných důvodech musí rozhodnout soud?

A co kdyby máma prohlásila, že ani nečetla co podepisovala?

Re: zrušení darovací smlouvy

Šéfredaktor, 22.11.2007 16:07:57

Dobrý den, pokud bratr nesouhlasí, je možné pouze podat žalobu soudu na vrácení daru. Zde však musí být splněna podmínka toho, že Váš bratr se choval k matce nebo členům rodiny v rozporu s dobrými mravy.
Jiný způsob není.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: zrušení darovací smlouvy

Kódl, 23.11.2007 10:18:59

A když prohlásí, že neví co u notáře podepisovala? Že to myslela jinak?

Ajak ty špatné mravy prokázat?

Re: zrušení darovací smlouvy

Šéfredaktor, 26.11.2007 09:52:54

Dobrý den, to by opravdu těžko prokazovala, nicméně neříkám, že to není možné. V takovém případě by byl zřejmě slyšen jako svědek i dotyčný notář.
Co se týče dobrých mravů, zde se může (pouze) dárce domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.
Zde bude záležet na soudci, jak situaci zhodnotí.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: zrušení darovací smlouvy

Jan, 28.12.2007 20:20:01

No jasně, a pak za rok zase řekne, že to myslela jinak a to pak budete zase koukat na drát vy. A tak pořád dokola. Nechoďte k notáři, ani nepište smlouvy, vždyť stačí, když pak u soudu řeknete, že Vaše matka je Fena a Váš bratr její štěně, takže všechno dědíte Vy, protože zvířata přeci nedědí.

Darovací smlouva

Ála, 22.11.2007 11:18:56

Dobrý den, můj otec chce za svého života, nechat přepsat na mně (dceru), byt, chatu, garáž, darovací smlouvou.
Jelikož mám ještě bratra, chceme se zeptat jaké by bylo po otcově smrti dědické vyrovnání, zda bratr, jakožto neopomenutelný dědic, může napadnout tyto darovací smlouvy (pozůstalost), které budou vlastně převedeny na mně.
Dále se chci zeptat, zda existuje nějaká promlčecí lhůta k těmto darovacím smlouvám.
Děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva

Šéfredaktor, 22.11.2007 16:10:10

Dobrý den, Váš bratr může skutečně v dědickém řízení tyto dary namítat s tím, aby byly započteny na Váš dědický podíl. Pak byste musela zřejmě bratrovi doplácet na tomto vypořádání.
Co se týče promlčecí lhůty, nevím, co máte na mysli; o jaké promlčení Vám jde.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Darovací smlouva

Ála, 23.11.2007 08:38:06

Dobrý den, myslela jsem to tak, promlčecí doba třeba 3 let od podání do katastru, kdyby otec zemřel do těch 3 let tak by si bratr mohl dělat nároky, ale za 3 roky po sepsání a podání v katastru by už neměl na nic nárok nárok.
Docela jste mně zaskočila nebo jsem to špatně pochopila, otec za života vše přepíše na mně, on zemře a nezůstane po něm žádný majetek. Nezlob te se, ale v tom případě, nemá smysl převádět majetek na jednoho ze sourozenců a myslet si, že se tím uchrání majetek třeba před prodejem, protože druhý sourozenec je neopomenutelný dědic a tím mně donutí to vše stejně prodat, protože se s ním musím stejně vyrovnat.
Takže nemá smysl aby si rodiče mysleli, že pro ,,záchranu majetku" vybrali to nejlepší řešení, když vždycky ten druhý sourozenec i když si to ,,nezaslouží" má právo.....
Zajímalo by mně co máme dělat......
Děkuji za kladnou odpověď

Re: Darovací smlouva

Eva, 27.11.2007 23:12:56

Dobrý večer, prosím o radu.Mám dvě dospělé děti z prvého manželství.S nynějším manželem vlastním byt.Ráda bych svou polovinu tohoto bytu darovala manželovi.Je toto darování mezi manželi možné?Jde mi o to,aby v případě dědického řízení nemusel manžel z tototo bytu vyplácet mé děti.Byt by byl nucen prodat a přišel by tím o domov.Pokud toto možné není, prosím o radu jak zajistit doživotní bydlení manžela v našem bytě v případě mé smrti.Děkuji za odpověď.

Vyrovnání dědictví

Petr, 21.11.2007 07:13:36

Dobrý den,
Bydlím v otcově domě. Předem jsem se se sestrou dohodl /bydlí již roky jinde/ že ji z budoucího dědictví vyplatím. Nyní jí budu měsíčně platit určitou částku zacož se do budoucna dědictví po otcově smrti má převést plně na mne. Je toto možno nějak pojistit smluvně? aby po letech někdo ze sestřiny rodiny tuto domluvu nenapadl a nebo sestra nezměnila jen tak názor?
Jak nejlépe toto ošetřit ?
Děkuji moc za radu. Petr

Předkupní,kupní smlouva a daň z převodu majetku

Blanka, 19.11.2007 18:40:19

Dobrý večer,chtěla bych se zeptat,kdo platí předkupní,kupní smlouvu a kdo daň z převodu nemovitosti.Děkuji za odpovědˇ.

Re: Předkupní,kupní smlouva a daň z převodu majetku

Šéfredaktor, 20.11.2007 09:09:20

Dobrý den, daň z převodu nemovitostí platí prodávající, ten zároveň hradí i daň z příjmů z tohoto prodeje.

Mgr. Lucie Jindrová

darovací smlouva a vypořádání sourozenců

Michaela Kovářová, 19.11.2007 14:10:04

Dobre odpoledne, potrebovala bych poradit pro svou matku.
Otec i matka ji darovali nemovitost i s pozemkem.Moje matka ma jeste sestru, a s ni se ustne dohodla na tom, ze druha sestra nebude nic pozadovat, ze laicky nic nechce.Ma svuj barak, svuj pozemek, tudiz nebude pozadovat nic, zadne penize, svedkem byla jejich matka.
Po nejake dobe ovsem sestra zmenila nazor a pozaduje na matce vyrovnani, protoze nic nedostala.

Je mozne, aby se ma matka nejak branila?

dekuji velice za odoved,
Michaela Kovarova

Re: darovací smlouva a vypořádání sourozenců

Šéfredaktor, 20.11.2007 09:16:41

Dobrý den, její sestra nemá co požadovat. Zákon neupravuje povinnost sourozence vyplácet cokoli ostatním sourozencům v případě, že jejich rodiče darovali urč. věc jen tomu jednomu.
Jak je má bránit? Ať jí jednoduše nic nedává.
Případné vypořádání by přicházelo v úvahu až při projednávání dědictví po jejich rodičích.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: darovací smlouva a vypořádání sourozenců

Michaela Kovářová, 21.11.2007 00:43:43

Velice děkuji za Vaši odpověď.

Darovací smlouva

Kamilka, 19.11.2007 10:55:19

Dobrý den, mam takový dotaz. Manžel po roce manželství dostal od své babičky rod. dům i z pozemkem. Dům byl v dezolátním stavu měl hodnotu 170000 Kč. Dům jsme opravovali ze spol. peněz po dobu manželství ale převážně opravu domu financovala má matka ( má na to doklady o financování). Nyní po 15 letech se manžel semnou rozvedl a vyhodil mne na ulici s tím, že dům je jen jeho. dnes dům má po celkové rekonstrukci cenu 3000000 Kč. Prosím o radu, mam já a má matka nárok na nějaké finanční odškodnění. Nyní musim žít na ubytovně a manžel jse směje jak jsme mu s matkou finančně vypomohli. Děkuji za radu. Kamilka

Re: Darovací smlouva

Šéfredaktor, 19.11.2007 11:06:36

Dobrý den, podejte soudu návrh na vypořádání SJM. V tomto řízení by měla být otázka vypořádání domu, nebo alespoň investic, vyřešena.

Mgr. Lucie Jindrová

Zrušeni darovací smlouvy

Veronika, 18.11.2007 22:29:04

Dobrý den, ráda bych se zeptala, je-li možné zrušit darovací smlouvu. Vím, že ze zákona je to možné jen při "porušení dobrých mravů", ale přesto:
Táta přepsal v létě svoji ideální polovinu domu na mého bratra, který na základě této smlouvy nechal udělat přepis v katastru nemovitostí. Následně se před měsícem z této nemovitosti s manželkou odstěhoval. Nepřispívá na chod domu, komunální odpad aj.
Já jsem jako dcera byla z tohoto vyrovnání vynechána, přestože bylo předem ústně domluveno finanční vyrovnání (bohužel není zakomponováno ve smlouvě táty s bratrem). Mohu díky tomu napadnout tuto smlouvu, jelikož v případě dědictví bychom si s bratrem dělili tuto ideální polovinu domu napolovic?
Moc děkuji za informaci.

Re: Zrušeni darovací smlouvy

Šéfredaktor, 19.11.2007 08:28:15

Dobrý den, Váš otec má právo se svobodně rozhodnout, jestli dítěti či komukoli jinému něco daruje a jinému nedá nic. Vy ze zákona nárok na nějaké vyrovnání od bratra nemáte. Z uvedeného je tedy zřejmé, že nemáte žádný nárok napadnout tuto darovací smlouvu; to může pouze dárce a to na základě uvedeného porušení dobrých mravů.
"Šanci" máte pouze v případě projednání dědictví po otci, kdy by se toto darování mělo započíst bratrovi na jeho dědický podíl.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Zrušeni darovací smlouvy

Veronika, 19.11.2007 09:39:51

MOC DĚKUJI za informace. Budu ráda, když dědictví nebudeme ještě nějaké roky projednávat a táta se musí smířit s danou situací.
Přeji příjemný den.

darování

Veronika, 18.11.2007 21:11:13

Źijeme s druhem ve společné domácnosti 15 let. Ten zdědil rodnný dům po rodičích,nyní spolu tento dům opravujeme, máme se spolu na tento dům stěhovat a přítel mi chce polovinu darovat. Trvale jsme nebyli společně v bytě hlášeni.Z prvního manželství máme každý děti. Má to nějaký vliv na darování.
Jaká bude v tomto případě daň, podle nového zákona po roce 2008 Děkuji Veronika

Re: darování

Šéfredaktor, 19.11.2007 08:36:15

Dobrý den, vlastník věci může obecně tuto darovat komukoli; tedy ani Vámi uvedené skutečnosti na toto darování nemají vliv.
Co se týče darovací daně, od té budete (jako osoba v II. skupině) od 1.1.2008 osvobozena.

Mgr. Lucie Jindrová

Darování nemovitosti

Karolína, 16.11.2007 14:09:53

Dobrý den, s manželem jsme se rozhodli opravit rodinný dům, který patří manželovým rodičům. Rodiče nám chtějí tento dům přepsat. Jak to bude s daní darovací? Také jsme slyšela, že by šlo darovat rodinný dům manželovi, s tím že by se potom uzavřela smlouva, ve které by se rodinný dům zahrnul do SJM.

Re: Darování nemovitosti

Šéfredaktor, 16.11.2007 14:13:54

Dobrý den, pokud dojde k darování až po 1.1.2008, budete od placení této daně osvobozeni. Postup, kdy by darovali dům nejprve jen manželovi a pak byste o tento dům rozšířili SJM, je zbytečně zdlouhavý a drahý (za notářský zápis o rozšíření SJM).
Mnohem jednodušší a rychlejší je darování rovnou Vám oběma jako manželům.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Darování nemovitosti

JUDr. Uher - advokát chudých, 20.11.2007 15:42:53

Ale neříkejte ... pokud vím tak do SJM darovat nejde ... manželům lze darovat pouze do podílového spoluvlastnictví ...

Spoluvlastnictví pozemku

Jindra Kal, 16.11.2007 13:28:23

Dobrý den, děděním jsem získala ideálních 9/32 pozemku, který vlastním spolu se svojí tetou (17/32) a Českou republikou (3/16). Pokud bych chtěla svůj podíl prodat vnukovi své tety, (se kterou pozemek spoluvlastním), musím na základě předkupního práva nabídnout napřed svůj podíl tetě a Pozemkovému fondu ČR? Pokud bych svůj podíl vnukovi své tety darovala, musím dar nabídnout napřed tetě a Pozemkovému fondu ČR? Nebo musím od spoluvlastníků při darování žádat souhlas?
Děkuji za radu.
Jindra Kal.

Re: Spoluvlastnictví pozemku

Šéfredaktor, 16.11.2007 14:05:27

Dobrý den, obecně platí, že v případě převodu spoluvlastnického podílu mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo a převodce tak musí nejprve svůj podíl nabídnout ke koupi jim. Zákon však zná jednu výjimku z tohoto pravidla, a to pokud se jedná o převod osobě blízké. Vnuka své tety bych za osobu blízkou sice nepovažovala, nicméně záleží na Vašich vztazích, kdy jde o to, zda-li byste újmu, kterou by tento vnuk utrpěl, důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Mgr. Lucie Jindrová

vypořádání majetku

Petra, 16.11.2007 12:07:12

Dobrý den, chci se Vás zeptat jak je to se společným jměním manželů.
Manžel ještě před svatbou získal od svých rodičů darovací smlouvou pozemek. Vzal si hypotéku na své jméno(já jsem uvedena jako ručitel)ještě před snatkem, část domu byla postavena před snatkem, nyní už jsme manželé a dům dokončujeme (hrubá stavba) - já budu ze svých finančních prostředků zařizovat veškeré vybavení domu, při kolaudaci bude dům napsán na nás oba. Chci se zeptat pro případ kdyby došlo k rozchodu jestli máme nárok každý na polovinu nebo jak se tyto případy pak řeší? děkuji za odpověď. Prosím spěchá!!!

Re: vypořádání majetku

usadlo, 16.11.2007 12:25:53

moc slozite, radsi se nerozvadejte ;-)

Re: vypořádání majetku

Šéfredaktor, 16.11.2007 13:54:26

Dobrý den, souhlasím s tím, že to opravdu může být velice složité, pokud se nedohodnete.
Když budu ale vycházet z toho, že se shodnete na tom, že dům zapíšete do KN pro oba, bude považován za součást SJM a z toho důvodu při případném vypořádání bude "dělen" napůl.
Každopádně, pozemek je manžela a to, co manžel vložil do domu ze svého, tj. uhrazené splátky hypotéky před uzavřením manželství, je také výlučně jeho. Splátky hypotéky za trvání manželství budou považovány za vložené ze SJM. Pokud byste se rozvedli a SJM by bylo vypořádáváno, doporučuji, aby si dům nechal manžel a Vám vyplatil 1/2 toho, co jste vložili do domu za trvání manželství. Ale bude záležet především na Vás. Pokud se ale nedohodnete, bude to dost obtížný spor.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: vypořádání majetku

RK, 27.11.2007 10:43:48

Z vlastní zkušenosti Vám radím co nejdůrazněji, abyste již nyní na počátku manželství pečlivě sledovala, jak je který majetek zapsán v katastru nemovitostí. Pokud tam bude dům zapsán na vás oba, je to OK. Trvejte na tom, aby i pozemek pod domem i okolní pozemky k domu patřící byly zapsány na vás oba. Je jedno, že to Váš manžel dostal před svatbou. Pokud s tím bude souhlasit, stačí jeho podpis a nechá Vás do KN zapsat také a bude to potom všechno SJM. Při rozchodu se budete o všechno děli.
Já jsem to zanedbala a přesto, že mám nyní při rozvodu na polovinu právo, musím si to vymáhat soudně. Buďte chytřejší!!
RK

darování nemovitosti

Andrea, 16.11.2007 11:48:29

Otec mi chce darovat půlku rodinného domu /druhou půlku vlastní matka/.Chtěla bych se zeptat jestli budu platit nějakou darovací daň? Děkuji

Re: darování nemovitosti

usadlo, 16.11.2007 12:22:45

po novem roce neeeeee, proc si neprectes diskuzi ? poklona redaktorum, ze maji tu svatou trpelivost.

poání daňového přiznání k daru který je osvobozen od daně

usadlo, 16.11.2007 11:35:09

Zdravím, v diskusi jsem nalezl chybicku :) ze strany redakce.
Dle mého názoru se daňové přiznání v případě darování v I. a II. skupině podávat nemusí - viz §21 odst. 5. zákk. č. 357/1992 Sb.

Re: poání daňového přiznání k daru který je osvobozen od daně

usadlo, 16.11.2007 11:37:01

od noveho roku sem zapomnel :)

"ideální" část domu

RIPI, 16.11.2007 10:57:05


Dobrý den,
matka by ráda využila zrušení dar.daně v r. 2008 a darovala mi polovinu domu. Dům má dvě patra. Vzhledem k plánované rekonstrukci jednoho patra, které obývám a která mě bude stát spustu peněz a kterou následně dojde k zhodnocování celého domu se ptám. Je možné nějak do katastru či jinam zaznamenat, že mi byla darována ( lze nějak darovat ) konkrétní část domu? patro, byty atd? Ptám se proto, že v budoucnu po smrti rodičů budu muset vyplácet sestru ze zbylého podílu,ale odhad bude z celkové nemovitosti, kterou budu neustále zhodnocovat i díky svému "ideálnímu" podílu, což mi přijde dost nespravedlivé. Jak udělat, abych v budoucnu investoval jen do "své konkrétní části" a odhad se poté dělal jen z toho zbytku a já vyplácel sestru pouze ze zbylé části? Vím, že je možno snad nějak doložit to co jsem do své poloviny investoval,ale spíš by jsem raději měl někde zapsáno, že vlastním 1 patro ( 2 bytové jednotky ) domu a né pouze nevýhodnou ideální 1/2.
díky za radu

Re: "ideální" část domu

Šéfredaktor, 16.11.2007 11:14:44

Dobrý den, bylo by třeba dům reálně rozdělit.

Re: "ideální" část domu

JaCi, 22.11.2007 19:25:10

Zdravim,
ja bych to ale videl tak ze na udrzbe domu se maji majitele podilet rovnym dilem (dle podilu) - takze pri uprave (i kdyz pouze Vasi poloviny) mate pravo pozadovat primerenou (tj ve Vasem pripade 1/2) cast nakladu. Ted by asi bylo problematicke to resit, ale v budoucnu pri vyrovnani by prece melo jit snizit vyrovnani o 1/2 investovanych nakladu. - Jen je otazka to dokazat a jestli lze zapocitat inflaci....

Re: "ideální" část domu

RIPI, 25.11.2007 22:12:44

Dobrý den,
to jste mi moc neporadili... to vím taky...ALE JAK a KDE?

darovací smlouva

E. Hepnerová, 16.11.2007 10:40:39

Dobrý den,
můj otec daroval byt v osobním vlastnictví jen jedné vnučce. Mám dvě dcery a myslím, že to není spravedlivé. Je to správně podle zákona nebo je možné ještě nějaké řešení?
Děkuji.

Re: darovací smlouva

Šéfredaktor, 16.11.2007 11:09:12

Dobrý den, záleží zcela jen na dárci, komu se co rozhodne darovat a jestli vůbec se tak rozhodne učinit. Buďte ráda, že alespoň jedna Vaše dcera je zabezpečená.
Jediným, kdo by toto darování mohl "namítat", by byl
Váš případný sourozenec při projednání dědictví po otci, kdy by toto darování Vaší dceři bylo započteno na Váš dědický podíl.

Mgr. Lucie Jindrová

skupiny I a II

martin nyvlt, 15.11.2007 10:09:25

budou v novem zakone nebo v novele ohledne darovaci dane od r. 2008 zmeneny podminky pro I a II skupinu nebo toto zustava stejne ? Prdem diky za odpoved.

Re: skupiny I a II

Josef Chuchla, 15.11.2007 22:30:34

budou v novem zakone nebo v novele ohledne darovaci dane od r. 2008 zmeneny podminky pro I a II skupinu nebo toto zustava stejne ? Prdem diky za odpoved.

Re: skupiny I a II

Šéfredaktor, 16.11.2007 09:22:38

Dobrý den, na základě novely provedené zákonem č. 261/2007 Sb. bude pro darovací a dědickou daň platit, že I. a II. skupina bude od této daně osvobozena a to počínaje 1.1.2008.

Mgr. Lucie Jindrová

Darovací smlouva versus dědictví

Bedřich Zítko, 14.11.2007 23:51:52

Dobrý den, i já se na Vás obracím se svým dotazem.Kdysi jsem přistoupil k úvěrové smlouvě pořízené mým otcem u Komerční banky,kdy zástavou u KB byla jeho nemovitost,v té chvíli to bylo poslední východisko ze složité situace okolo úvěru.Zkrátka,přistoupil jsem k úvěru,ten jsem posléze splácel a se souhlasem KB mi byla darována (darovací smlouva)zastavená nemovitost,kterou otec vlastnil.Existují veškeré zápisy o splácení úvěru, ovšem nemovitost jsem přijal skrze "Darovací smlouvu",z mého morálního náhledu jsem za ni ovšem zaplatil a to plnou odhadní výši.Otec je vlastníkem dalšího domu(nemovitosti) a dotaz směřuje k vypořádání dědictví,bude do něj započítáváno,že jsem darem "dostal" jednu nemovitost,anebo nikoliv.Mám bratra a předpokládal jsem, že ta druhá nemovitost bude dělena jednoduše napůl.Ovšem nebude se přihlížet k tomu, že jsem již jednu nemovitost "dostal"?A nebude tím pádem zkrácen můj nárok?Rodiče si přejí u té druhé nemovitosti naše vyrovnání napůl,i já samozřejmě souhlasím,poněvadž tu první nemovitost jsem fakticky koupil,ikdyž nemám kupní smlouvu,ale darovací.Děkuji

darovací smlouva

M.Pia, 14.11.2007 22:06:28

Prosím o radu při darování 1/5 chalupy svým 2 synům.Odhad nemovitosti vlastním už od června a chtěla bych darovací smlouvu sepsat až v březnu,děkuji

Re: darovací smlouva

Pavel, 14.11.2007 23:15:41

A jak ten dotaz zní? Nepoložila jste žádnou otázku.:)

Darování chaty

Jiří, 14.11.2007 19:12:43

Dobrý den,
otec mi hodlá darovat chatu,která je v zahrádkářské kolonii.Je dřevěná,malá o ploše 16m čtverečních,bez čísla popisného,určená jen k rekreaci.Chtěl jsem se zeptat,jestli je nutné mít i u této chaty odhad.
Zjistil jsem,že od 1.1.2008 je darování osvobozeno od daně.Nevím tedy,co by bylo pro mě finančně výhodnější.
Jestli počkat do dalšího roku,nebo chatu převést tento rok.Mají se prý zdražovat poplatky.Třeba u kolků při vyřízení převodu na katastru nemovitostí z 500kč na 1500kč.Děkuji za odpověď.

...

Lenka, 14.11.2007 15:25:46

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,kvůli darovací smlouvě ohledně nemovitosti, jestli s přítelem se kterým čekám miminko je nějaký příbuzenský vztah. Bydlíme spolu (2roky,v jednom bytě, os. vl.), ale bohužel partner zde nemá ještě napsané trvalé bydliště a já ano. Byt vlastní přes 2 roky(ve kterém žije bez trvalého bydliště) a byt chce partner darovat mě...Je to možno provést aniž by jsme platili daň.Psala jste, že od 1.1.08 je osvobození od daně. Děkuji a příjemný den.

Re: ...

Šéfredaktor, 14.11.2007 15:41:09

Dobrý den, zákon zná jednu výjimku, kdy se nemusí jednat o příbuzenský vztah a to u osob, které s dárcem žily nejméně po dobu 1 roku před darováním ve společné domácnosti a které z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.
Podle toho, co jste uvedla, mám za to, že se tato výjimka na Váš případ vztahuje a proto od 1.1.2008 budete od daně osvobozeni.

Mgr. Lucie Jindrová

prodej darované nemovitosti

zoubek, 14.11.2007 12:51:18

Doposud platí, že výdajem je odhadní cena stanovená za účelem výpočtu daně darovací. jak to bude v roce 2008, když už posudek při darování není potřebný? jak se tedy stanoví ta výdajová položka?

prodej darované nemovitosti

zoubek, 14.11.2007 12:50:54

Doposud platí, že výdajem je odhadní cena stanovená za účelem výpočtu daně darovací. jak to bude v roce 2008, když už posudek při darování není potřebný? jak se tedy stanoví ta výdajová položka?

Znalecký posudek v roce 2008

Jiří Černoch, 14.11.2007 12:40:09

Dobrý den,
bude- li v příštím roce osvobozen od daně dar mezi synem a otcem, bude i nadále nutné pro darovací smlouvu a katastrální úřad nechat vypracovat znalecký posudek ? Tj.o hodnocení darované nemovitosti ?

Re: Znalecký posudek v roce 2008

Jiří Černoch, 14.11.2007 12:47:22

Odpověď jsem již našel v jiných příspěvcích.

darovací smlouva

Lucie Pěkná, 14.11.2007 10:29:23

Žijeme s přítelem v jedné domácnosti od roku 2004. Vlastníme společně rodinný dům, každý z nás 1/2. V příštím roce by chtěl na mě přítel svojí polovinu přepsat na základě darovací smlouvy. Jakým způsobem se tato operace zdaňuje? Děkuji za odpověď

Re: darovací smlouva

Šéfredaktor, 14.11.2007 10:37:23

Dobrý den, pokud spolu tedy žijete a pečujete o společnou domácnost, jste v tzv. II. skupině. Pro tu platí, že od 1.1.2008 bude od darovací daně osvobozena.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: darovací smlouva

Lucie Pěkná, 14.11.2007 11:23:01

Dobrý den, velmi děkuji za rychlou odpověď a ještě se prosím musím zeptat, v případě darovací smlouvy se tedy žádná daň z převodu nemovitostí neplatí? To je pouze u smlouvy kupní?

Re: darovací smlouva

Šéfredaktor, 14.11.2007 15:36:49

Dobrý den, ano, daň z převodu nemovitostí se u darování nepoužije. Je to z toho důvodu, že předmětem této daně z převodu nemovitostí je pouze ÚPLATNÝ převod nemovitosti, tj. např. kupní smlouvou.

Mgr. Lucie Jindrová

darování nemovitosti z nevypořádaného SJM

Jitka, 14.11.2007 10:10:41

Dobrý den,
rodiče jsou již 10 let rozvedeni, vypořádání majetku neproběhlo a nemovitost je na katastrálním úřadu dodnes zapsána jako SJM. Může mi dnes matka sama darovat ideální polovinu této nemovitosti bez souhlasu otce?

Re: darování nemovitosti z nevypořádaného SJM

RK, 27.11.2007 10:53:07

Pokud nedojde do 3 let po rozvodu k rozdělení SJM, potom "automaticky" přechází SJM do vlastnictví podílového, čili každý 1/2 nemovitosti - i když to není v KN zapsáno. Čili by Vám to měli darovat oba, a to každý tu svou polovinu. Pokud by Vám to darovala jen matka, mohlo by to být napadnutelné. RK

darování nemovitosti vnučce

marie Z., 13.11.2007 18:24:44

Dobrý den,
babička hodlá darovat vnučce nemovitost,kterou má po smrti svého manžela ve svém výlučném vlastnictví.Vnučka tuto darovací smlouvu hodlá akceptovat a se svým přítelem investovat do rekonstrukce této nemovitosti.Objevil se však problém,a to synové babičky.Jsou dva,z nichž je jeden zároveň otcem uvedené vnučky,tedy budoucí obdarované.Můj dotaz zní,zda tito synové mohou vůbec do tohoto jakkoli zasahovat a co se s nemovitostí bude dít(pokud dojde k naplnění darovací smlouvy) až babička zemře.Jestli bude muset vnučka(moje dcera) někoho vyplácet atd.
Děkuji za odpověď.

Daň z převodu nemovitosti

Petra Nováková, 13.11.2007 12:29:31

Dobrý den, vlastním byt cca půl roku, který jsem nabyla darovací smlouvou od své matky. Nyní byt chci prodat a zajímalo by mě kolik budu platit daň z převodu nemovitosti? Jestli to bude pouze 3% z kupní ceny nebo se na mně bude vztahovat ještě jiná daň, protože vlastním nemovitost pouze půl roku? Děkuji za odpověď, s pozdravem Nováková.

Re: Daň z převodu nemovitosti

Šéfredaktor, 13.11.2007 12:40:19

Dobrý den, daň z převodu nemovitosti činí 3 % a to bez ohledu na cokoli. Pak ještě budete hradit daň z příjmů; od ní byste byla osvobozena v případě, že ty získané prostředky z prodeje použijete na uspokojení své bytové potřeby.

Mgr. Lucie Jindrová

soudní odhad

Jitka Pokorná, 12.11.2007 08:38:53

Dobrý den, dočetla jsem se, že od 1.1.2008 je I. a II.skupina osvobozena od dědické a doarovací daně. Budu tedy potřebovat soudní odhad nemovitosti (pro katastrální úřad nebo finanční) v případě, kdy mi strýc chce darovat chatu? Děkuji za radu.

Re: soudní odhad

Šéfredaktor, 12.11.2007 15:36:24

Dobrý den, odhad potřebovat nebudete; budete však i tak podávat daňové přiznání.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: soudní odhad

Eva Jaltová, 12.11.2007 15:56:50

Z čeho se tedy dozvíme "cenu" , ze které vypočítat daň? V případě darovací slouvy, kdy nebude k dispozici ani odhad, který, jak píšete, nebudeme potřebovat?
Děkuji

Re: soudní odhad

Šéfredaktor, 13.11.2007 09:51:35

Dobrý den, vzhledem k tomu, že budete od daně osvobozeni, nebude se zjišťovat ani její případná výše. Bylo by přeci neefektivní, aby byl dělán odhad jen za tím účelem, abyste zjistila, co platit nebudete; od čeho budete osvobozena.
V daňovém přiznání pouze uvedete důvody pro osvobození od daně.

Mgr. Lucie Jindrová

Ochrana proti dluhům manžela

Michaela, 10.11.2007 23:51:12

Dobrý den, mám byt v OV, který jsem získala před svatbou. Manžel bydlí v rodinném domu získaném před svatbou, musí ale vyplatit sestru.Budu se rozvádět a manžel nadělal dluhy. Vykřikuje, jak mě oškube.Neměla bych urychleně darovat svůj byt synovi, který u mě bydlí (má 25 let), abych se tak nevystavila případně exekuci na svůj byt kvůli dluhům manžela?

Re: Ochrana proti dluhům manžela

Šéfredaktor, 12.11.2007 15:41:59

Dobrý den, udělat to můžete, nicméně věřitelé mohou takovému úkonu odporovat a to až do 3 let od takového darování. Toto upravuje § 42a obč. zákoníku a jde o to, aby se zamezilo tomu, aby dlužník účelově zkrátil věřitele.
Raději se ale pokuste po rozvodu podáním návrhu na vypořádání SJM docílit toho, že soud určí, že tyto dluhy byly bez Vašeho vědomí a souhlasu a díky své výši nespadají do SJM.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Ochrana proti dluhům manžela

Petra Ertlová, 12.11.2007 15:44:56

Rozumím z toho, co píšete, že jste jedinou majitelkou bytu ( získala jste jej před manžekstvím). Pakliže jste tedy katastru nemovitostí na LV k bytu uvedena jako jediná majitelka (dle toho, co píšete), je byt výlučně Váš není tedy ve společném jmění manželů, takže se pro Vás rozvodem nic nemění a Váš manžel na byt nemá právo stejně tak, jako Vy nemáte právo na jeho RD, který, jak píšete nabyl před svatbou a opět tedy není ve SJM. Dluhy ovšem máte společné, protože vznikly za dobu trvání manželství. Zeptejte se svého právníka. Popište mu důkladně za jakých okolností dluhy vznikly a zda je prokazatelné, že dluhy byly "jen manžela".....Určitě to neřešte sama.

Nepropadne darovací smlouva?

Jorga Šteflerová, 10.11.2007 19:11:22

Dobrý den,
vlastním ideální polovinu rodinného domu po rodičích, druhá patří mému bratrovi. Svou polovinu chci darovat synovi, včetně poloviny parcely a příslušenství. Darovací smlouvu já a syn uzavřeme příští týden u notáře. Vše kolem darovací daně mi je jasné, akorát jsem nikde nevyčetla, zda darovací smlouva "nepropadne", pokud bude uzavřena v r. 2007 a žádost o zavkladování na Katasrt nemovitostí poneseme až po novém roce, kdy bude platit zákon č. 261. Děkuji za odpověď. Jorga Š.

prosím o doplňující otázku

machova, 09.11.2007 14:18:12

Díky, ale ono to má ještě jeden háček ( v souvislosti) s příbuzenskými vztahy. dcera a syn mají společnou matku. Ve vztahu dcery a otčíma není příbuzenský vztah. zřejmě by to byl problém , co se týče darovací daně. Syn je v příbuzenském vztahu tohoto darování s obou stran, ale dcera je vlastní pouze ve vztahu k matce. Díky za doplnění a radu.

Re: prosím o doplňující otázku

Šéfredaktor, 12.11.2007 15:46:25

Dobrý den, v takovém případě by zřejmě dcera platila darovací daň. Proto bude možná lepší sepsat 2 smlouvy, kdy v 1 bude matka x dcera (zde už příbuzenský vztah je) a v druhé otec x syn.

Mgr. Lucie Jindrová

Darovací sml. - 1 nemovitosti RD,2 majitele,druh a družka, jejich děti

machova, 09.11.2007 12:02:06

Prosím o radu, kterou jsem zde nenašla. Je RD, majitelé jsou druh a družka, nejsou v manželském vztahu, 1/2 a 1/2 majetku´= 2 byt.jednotky.Jedná se o darování 1 z nich otec daruje svou půlku jednomu (synovi, který s nimi žije v RD se svou manželkou a dítětem) a druhý matka svou půlku druhému dítěti (dceři, která s nimi nebydlí). Oba sourozenci jsou nevlastní. Mám dotaz zda se musí udělat jedna darovací smlouva. Jak se uvede, že se jedná o polovinu celeho majetku ve vztahu k jednomu či k druhému majiteli. Nebo se musí sepsat 2 zvlášť darovací smlouvy.Není mi jasné jak se mají správně uvést jedntotlivá příslušenství pozemku, nebytových prostor k podnikání a byt. jednotek, aby vše bylo jasné přesně napolovic.

Re: Darovací sml. - 1 nemovitosti RD,2 majitele,druh a družka, jejich děti

machova, 09.11.2007 13:11:26

Možná mám tuto otázku zbytečně moc složitou.Zjednduším: Musí být na jednu nemovitost se 2 majiteli darování v jedné darovací smlouvě (4 účastnici), nebo je možno udělat 2 darovací smlouvy. díky moc za radu.

Re: Darovací sml. - 1 nemovitosti RD,2 majitele,druh a družka, jejich děti

Šéfredaktor, 09.11.2007 13:21:20

Dobrý den, jsou teoreticky možné oba způsoby. Záleží ale na tom, jak je to zapsáno v KN. Pokud se jedná o ideální podílové spoluvlastnictví, tak nejde o převod jednoho nebo druhého bytu ale o převod podílu o velikosti 1/2 na domě. V takovém případě bych doporučila 1 smlouvu, v níž na jedné straně budou dárci otec + matka jako podíloví spoluvlastníci, kteří nemovitosti darují do podílového spoluvlastnictví synovi a dceři.
Děti pak např. mohou toto podílové spoluvlastnictví zrušit a určit bytové jednotky a podíl na společných částech domu.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Darovací sml. - 1 nemovitosti RD,2 majitele,druh a družka, jejich děti

machova, 09.11.2007 14:02:13

Díky, ale ono to má ještě jeden háček ( v souvislosti) s příbuzenskými vztahy. dcera a syn mají společnou matku. Ve vztahu dcery a otčíma není příbuzenský vztah. zřejmě by to byl problém , co se týče darovací daně. Syn je v příbuzenském vztahu tohoto darování s obou stran, ale dcera je vlastní pouze ve vztahu k matce. Díky za doplnění a radu.

Převod bytu

Petra, 08.11.2007 15:15:47

Dobrý den, chci se zeptat, jak nejlépe a nejlevněji můžeme převést byt v os. vlastnictví na mého přítele. Chtěli by jsme přes darovací smlouvu, je to možné?Pokud ne, tak prosím o jiné řešení. Nechceme platit zbytečně státu, hledáme nejlevnější způsob převodu nemovitosti. Jestli nejsou žádné právnické kličky...Děkujeme moc za radu.

Re: Převod bytu

Šéfredaktor, 09.11.2007 08:14:23

Dobrý den,
darovací smlouva je samozřejmě možná; dále přichází v úvahu i prodej kupní smlouvou. Co se týče darovací smlouvy, zde se hradí darovací daň. Pokud dárce s obdarovaným žije ve společné domácnosti a pečují o společnou domácnost nejméně 1 rok před darováním, spadá do tzv. II. skupiny. V takovém případě činí darovací daň do konce t.r. 3%, od 1.1.2008 jste od této daně osvobozeni. Pokud spolu nežijí ani nejsou v jiném příbuzenském poměru, činí darovací daň 7%.

V případě prodeje hradí prodávající daň z převodu nemovitosti 3 % a dále pak daň z příjmů. Od daně z příjmů jste osvobozeni, pokud prodávající měl v bytě nejméně 2 roky před prodejem bydliště, nebo kratší dobu a získané peníze použije pro bytovou potřebu, anebo je vlastníkem bytu nejméně 5 let.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Převod bytu

Petra, 09.11.2007 12:20:08

Čekáme spolu miminko, má přijít na svět v lednu. Je tohle už příbuzenský vztah? Bydlíme spolu 2 roky v tomto bytě, ale já zde ještě nemám trvalé bydliště, ale partner ano.Byl by to problém u té darovací smlouvy, když chceme platit jen ty 3%? Nebo kdyby to bylo příští rok, tak nic?? Děkuji mnohokrát za rady. Petra

městský byt

jarek, 08.11.2007 10:08:23

Dobrý den,
jsem nájemníkem městského bytu.Chci se stěhovat na barák a byt jsem chtěl dát do podnájmu.Město to zamítlo.Mohl bych situaci řešit tak,že napíšu další spoluuživatele bytu(ty,které jsem chtěl dát do podnájmu),já bych byl nadále nájemníkem, i když bych tam nebydlel?Jaké by jim vznikly nároky na byt?Mám s nimi sepisovat nějakou smlouvu?V jiném případě bych chtěl byt prodat,což vím,že rovněž nejde,ale formou odstupného(tedy částkou, na které bysme se dohodli s novými nájemníky bez vědomí města).Děkuji za radu.

Re: městský byt

Šéfredaktor, 08.11.2007 10:19:26

Dobrý den, ve všech těchto případech je možné, že Vám dá pronajímatel výpověď z nájmu bytu, neboť se jedná o výpovědní důvod dle § 711 odst. 2 písm. b), c) či d) obč.zákoníku, a to i bez přivolení soudem.

Mgr. Lucie Jindrová

Odhad nemovitosti pri darovani v roce 2008

Pavel Martinek, 06.11.2007 20:45:09

Dobrý den, rodice mi chteji darovat chalupu.Pokud tak učiní v r. 2008 a darování nebude podléhat darovací dani, budeme potřebovat odhad nemovitosti a předložit ho na finanční úřad, který mi daň nevyměří, nebo nemusíme mít vůbec odhad a finační úřad nemusíme kontaktovat? Děkuji (viz podobny dotaz z 3.11., ktery vsak nebyl dosud zodpovezen)

Re: Odhad nemovitosti pri darovani v roce 2008

Šéfredaktor, 07.11.2007 10:37:42

Dobrý den, podávat daňové přiznání musíte, aby finanční úřad vůbec mohl vědět, že jde o osvobození do daně; nepotřebujete však znalecký posudek

Mgr. Lucie Jindrová

darování nemovitosti v rodině

Renata, 06.11.2007 19:55:13

Dobrý den, v rámci tzv.dobrých vztahů v rodině chceme uskutečnit 2 majetkové transakce a vše uspořádat.
Můj byt bych chtěla darovat bratrovi a náš otec zase daruje byt mně. Od ledna bychom měli být osvobozeni od darovací daně, ale jak je to s poplatky u notáře? Cena obou bytů je 4miliony korun. A lze vše provést naráz ?
Děkuji za odpověď.

Re: darování nemovitosti v rodině

Šéfredaktor, 07.11.2007 10:33:40

Dobrý den, budete sepisovat 2 darovací smlouvy, každou na jiný byt a jiné účastníky. Sepsat tuto smlouvu můžete i sami a nechat ověřit podpisy. Není nutné, abyste chodili k notáři.

Mgr. Lucie Jindrová

Převod 1/2 bytu

Lucie , 06.11.2007 18:52:15

Dobry den,
prosim o radu jak nejlepe (nejvyhodneji) provest prevod 1/2 bytu na meho pritele. Darovaci smlouva? Kupni smlouva? Kolik a jake dane by se platili? Je potreba znalecky posudek?

Re: Převod 1/2 bytu

Šéfredaktor, 07.11.2007 10:31:15

Dobrý den, záleží na tom, jestli bu chcete podíl na bytě prodat nebo darovat, to je zásadní otázka.
V případě prodeje zaplatíte Vy daň z příjmů a daň z převodu nemovitostí 3%. Pokud byt vlastníte a bydlíte v něm min. 2 roky, budete od placení daně z příjmu osvobozeni.
V případě darovací smlouvy bude přítel hradit darovací daň ve výši 7%, nebo 3 % pokud spolu máte min. 1 rok společnou domácnost.
Znalecký posudek je třeba pro daňové přiznání.

Mgr. Lucie Jindrová

dar pro dceru

Štepa, 05.11.2007 14:15:45

z bývalým manželem jsem 7 let rozvedená společně vlastníme rod.dům,nemáme vyřešené SJM.Nyní chce býv.manžel darovat svou polovinu dceři,já jsem se rozhodla druhou polovinu darovat synovi,dcera by ale chtěla dům pro svou rodinu a bratra by vyplatila,on s tím souhlasí.Já budu v domě dále bydlet a chtěla by jsem mít záruku,že zde v klidu dožiji.Prosím jak máme postupovat v této situaci?Děkuji

Re: dar pro dceru

Šéfredaktor, 05.11.2007 15:05:03

Dobrý den, pokud od rozvodu uplynulo již 7 let, máte dům s bývalým manželem v podílovém spoluvlastnictví. Můžete to např. vyřešit tak, že dům darujete oběma dětem do jejich podílového spoluvlastnictví s tím, ať se pak vzájemně vypořádají. Zároveň do této darovací smlouvy zahrňte věcné břemeno doživotního úžívání pro Vás.

Mgr. Lucie Jindrová

Darování pozemku, druh a družka

Věra, 05.11.2007 14:12:09

Dobrý den,
přítelova matka se rozhodla mu darovat stavební parcelu. Kvůli půjčkám a ručení jsme se rozhodli, že chceme tento pozemek vlastnit napůl a to ještě i 5 měsíců před svatbou. Budoucí tchýně chce převést pozemek pouze na přítele, nebo na oba až po svatbě. Celá záležitost spěchá a proto bych se chtěla zeptat, zda je možné mnou sepsat nějakou smlouvu, co bodu jejím obsahem a zda stačí ji jen na matrice ověřit, pro případ, že bychom se ještě před svatbou rozešli a já se tak nároků na polovinu pozemku zřekla. Děkuji

Darovací smlouva

Ladislav, 05.11.2007 09:33:32

Dobrý den,
Chci uzavřít darovací smlouvu na byt v OV, ale chtěl bych v něm bydlet až do své smrti. Prosím o informaci jak toto věcné břemeno má být zahrnuto do daroavcí smlouvy a jak do katastru nemovitosti.
Děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva

Šéfredaktor, 05.11.2007 09:58:55

Dobrý den, přímo do darovací smlouvy (v některém jejím ustanovení) vložte ustanovení o tom, že se na předmětu prodeje zřizuje věcné břemeno doživotního užívání pro prodávajícího (oprávněného z věcného břemene), které je povinen kupující (povinný z věcného břemene) strpět. Vložením takové smlouvy co KN, bude věcné břemeno u nemovitosti zapsáno.

Mgr. Lucie Jindrová

platnost darovací smlouvy

Olga, 04.11.2007 23:54:34

Dobrý den.
Jestliže uzavřu darovací smlouvu v roce 2007 a vložení do katastru nemovitosti bude provedeno až v roce 2008, jaká bude platit daň z darovací smlouvy? Podle roku 2007 tj. 1 % v I.linii nebo podle r.2008, tj. O % ? Jak dlouho po podpisu darovací smlouvy je nutné podat návrh na katastr nemovitosti? Je to časově omezené?
Děkuji Vám

Darovací smlouva

Vasek, 04.11.2007 20:07:54

Dobry den, chtel bych se zeptat jsem ženaty rodiče mi chtejí darovat pozemek darovací smlouvou napsanou poze na mé jméno chci vědet jestli by ma manželka mela po rozvodu neaky narok na tento pozemek Děkuji

Re: Darovací smlouva

Šéfredaktor, 05.11.2007 09:31:25

Dobrý den, pokud je takový dar určen výlučně pro Vás, nespadá do společného jmění manželů a v případě rozvodu by tak manželka na něj neměla nárok. V případě sporu to však musíte prokázat, resp. úmysl Vašich rodičů.

Mgr. Lucie Jindrová

darovaci smlouva

martin, 04.11.2007 10:41:43

Jak to tedy bude vypadat v praxi bude se platit od 1.1.2008 darovaci dan nebo budu osvobozen od darovaci dane?

darování nemovitosti

jana, 03.11.2007 16:04:45

Dobrý den, chtěla bych vědět zda od 1.1.2008 budu potřebovat výpis z katastru a odhad nemovitosti při darování rodinného domu rodiči mého manžela.A zda musíme uzavřít darovací smlouvu u notáře. Děkuji

darování v r. 2008

Jan, 03.11.2007 06:19:52

Dobrý den, chtěli bychom darovat dům synovi.Pokud tak učiníme v r. 2008 a darování nebude podléhat darovací dani je třeba udělat odhad nemovitosti a předložit na finanční úřad, který nám daň nevyměří, nebo nemusíme mít vůbec odhad a finační úřad nemusíme kontaktovat? Děkuji

Darování podílu SJM

Magdalena, 02.11.2007 21:04:05

Dobrý den,
otec s matkou vlastní nemovitost v SJM, která je využívána k podnikatelské činnosti. Já chci do nemovitosti investovat nemalou finanční částku a zvýšit tak potencionální zisk. Dohodli jsme se s otcem (matka souhlasí), že mi daruje svůj podíl za to, že mu v budoucnu budu odvádět určitou částku ze zisku. Tedy z 50% budu vlastníkem nemovitosti já a z 50% moje matka a spolu budeme vykonávat podnikatelskou činnost. Chtěla bych se zeptat, jak by v tomto případě měla vypadat darovací smlouva, konkrétně jestli musí otec s matkou sepsat nějaký souhlas o převodu otcova podílu SJM na mě, jestli to má být součástí darovací smlouvy nebo solo a jak se tento právní úkon nazývá, popř. existuje-li jiný způsob pezúplatného převedení části podílu SJM na třetí osobu a jak v tomto případě postupovat při podání návrhu o zápis do katastru nemovitostí. Děkuji.

darovací smlouva

Martin, 02.11.2007 08:55:34

Dobré den, moc děkuji za odpověď na mou prědchozí otázku. Takže po 1.1.2008 zajdu na Katastrální úřad pouze s darovací smlouvou, návrhem na vklad a nabývacím titulem k dané nemovitosti ?

Re: darovací smlouva

Šéfredaktor, 02.11.2007 08:59:54

Dobrý den, ano, je to tak. Na katastrálním úřadu je to však stejné nyní i v novém roce. Uvedená změna se bude týkat finančního úřadu.
Jen pro informaci, pokud rodiče získali dům před 1.1.1993, budete ještě potřebovat jejich nabývací titul.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: darovací smlouva

Jan, 03.11.2007 06:14:17

Dobrý den, chtěli bychom darovat dům synovi.Pokud tak učiníme v r. 2008 a darování nebude podléhat darovací dani je třeba udělat odhad nemovitosti a předložit na finanční úřad, který nám daň nevyměří, nebo nemusíme mít vůbec odhad a finační úřad nemusíme kontaktovat? Děkuji

Dar , nedar ?

Zdeněk , 01.11.2007 21:45:28

Otec vlastní pozemek ( jiná - ostatní plocha v CHKO ), rádi bychom s manželkou na něm postavili dům.Již jsem zažádal o zařazení pozemku do územního plánu.
Je lepší odkoupit pozemek nebo ho získat darem?
1.Odkoupení:
Dá se pozemek koupit za dohodnutou částku (třeba i 1 Kč )nebo musí být cena stanovena dle odhadu ?
Předpokládám,že nikdo ze sourozenců by v případě jeho smrti nemohl pozemek nárokovat a nebyl by zahrnut do pozůstalosti.
2.Dar:
Musí být odhad ,ze kterého se počítá darovací daň , a který by se stal součástí pozůstalosti ?
Předpokládám , že nikdo ze sourozenců by v případě jeho smrti nemohl pozemek nárokovat a pozůstalost by byla snížena o odhad.
Dnes chci pozemek co nejjednodušeji získat bez velkých výdajů ,neboť na stavbu si budeme brát hypotéku.
V budoucnosti bych chtěl mít jistotu ,že se nebudu s nikým o pozemek přetahovat.
Děkuji za odpověď.

procento odhadu ceny nemovitosti

Lucie, 01.11.2007 14:12:42

Dobra den,chtela jsem se zeptat kolik procent bude v roce 2008 z odhadu ceny nemovitosti
A)u pozustalostni dane
B) darovaci dane
C)prodejni dan
dekuji za odpoved

Re: procento odhadu ceny nemovitosti

Šéfredaktor, 01.11.2007 16:06:39

Dobrý den, výše procent zůstane stejná, ale osoby v I. a II. skupině (manželé, děti, sourozenci, osoby žijící s dárcem či zůstavitelem po dobu nejm. 1 rok před právní skutečností ...) budou od daně dědické a darovací od 1.1.2008 osvobozeny.

Mgr. Lucie Jindrová

darovaci smlouva

Martin, 01.11.2007 09:11:36

Dobrý den, můj táta je společně s mamkou vlastníkem pozemku a chtějí nám ho darovat na výstavbu RD. Musí být v darovací smlouvě uvedeni oba rodiče ? Bude se z tohoto daru platit darovací daň a pokud ano kolik procent ? Musí být v darovací smlouvě uvedena odhadní cena tohoto pozemnku. Předem děkuji za odpověd.

Re: darovaci smlouva

Šéfredaktor, 01.11.2007 13:52:12

Dobrý den, ve smlouvě jako dárce může být uveden jen vlastník, tj. ten, kdo je uveden na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Podívejte se tam a uvidíte, jestli jsou tam uvedeni oba rodiče, pak by měli být ve smlouvě uvedeni oba.
Hradí se darovací daň 1 % z hodnoty nemovitosti. Ta je určena na základě znaleckého posudku (odhadu). Tato částka se do darovací smlouvy nemusí uvádět. Od 1.1.2008 se tato darovací daň ve Vašem případě hradit nebude.

Mgr. Lucie Jindrová

darovaci smlouva

magda, 01.11.2007 08:55:33

Dobrý den.
Moje teta si kupuje byt. Kupní smlouva bude psaná na mě, z důvodu, že vše okolo vyřizuji za ní. Kdybychom chtěly výhledově byt převést darovací smlouvou na moji nezletilou dceru, je možné dát do darovací smlouvy něco jako omezení nebo věcné břemeno, že dcera nebude moci z byt prodat a ni s ním jinak manipulovat bez souhlasu mého nebo mé tety? Myslím tím v době dceřiny plnoletosti.Děkuji za odpověď.

Re: darovaci smlouva

Šéfredaktor, 01.11.2007 09:10:24

Dobrý den, do dosažení věku 18ti let, nemůže sama tuto nemovitost zcizovat, tzn. prodávat apod. Po jejím dosažení má právo jako výlučný vlastník s nemovitostí nakládat dle svého uvážení. Je však možné zřídit např. předkupní právo k nemovitosti. Věcné břemeno se obvykle zřizováno zaa účelem užívání nemovitosti. Zákon však hovoří o tom, že věcná břemena omezují vlastníka nemovitosti tak, že ten je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Dovedu si tak představit smlouvu, jejímž obsahem bude zřízení věcného břemene spočívající ve zdržení se zcizení nemovitosti.

Mgr. Lucie Jindrová

darovani nemovitosti

Jiří, 01.11.2007 00:36:42

Dobrý den,
lze darováním nemovitosti jednomu neopomenutelnému dědici vyloučit druhého neopomenutelného dědice z pozdějšího dědického řízení? Respektive uskuteční se v tomto případě nějaké dědické řízení?
Děkuji, Jiří

Re: darovani nemovitosti

Šéfredaktor, 01.11.2007 08:48:41

Dobrý den, v případě úmrtí se dědické řízení zcela jistě uskuteční; navíc, v dědickém řízení nejde jen o nemovitost, ale o veškerý majetek zůstavitele, tedy např. peníze na bankovních účtech, hotovost, cennosti, ale i dluhy atd. Tím, že tuto nemovitost darujete jednomu dítěti, tak v dědickém řízení bude tento dar pravděpodobně zohledněn při vypořádání a započten na podíl obdarovaného dítěte.

Mgr. Lucie Jindrová

spoluvlastnictví

Stanislav Lukš, 31.10.2007 15:33:31

Dobrý den, vlastníme nemovitost ve SJM a chceme, aby náš syn byl také spoluvlastníkem dané nemovitosti, jelikož do domu také zainvestoval. V ideálním případě, aby syn byl vlastníkem 1/3 a já s manželkou také po 1/3 - je to možné? Jak lze nejjednodušeji postupovat? Moc děkuji Stanislav Lukš

Re: spoluvlastnictví

Šéfredaktor, 31.10.2007 15:57:20

Dobrý den, buď můžete jako manželé synovi darovat nebo prodat tuto 1/3 a zbývající 2/3 budete mít jako manželé v SJM. Pokud chcete, aby jste každý z Vás měl ideální 1/3, musíte formou notářského zápisu zúžit SJM o tento dům a ten pak rozdělit. Poté byste byli každý z Vás vlastníky 1/3 podílu na domě v podílovém spoluvlastnictví.

Mgr. Lucie Jindrová

Zrušení darovací daně u I. a II. skupiny

Hana, 31.10.2007 15:32:12

Dobrý den,
není mi stále jasná Vaše odpověď na dotaz o zrušení darovací daně u I. a II. skupiny. Na stránkách ministerstva financí ČR je možno nahlédnout do
zakona č. 261/2007 Sb. ze dne 19. září 2007, kde jedním z bodů je zrušení této daně s účinností od 1. ledna 2008. Ve Vašich odpovědích to vypadá jinak. Jak se tedy věci mají?
Děkuji za odpověď.
Hana

Re: Zrušení darovací daně u I. a II. skupiny

Šéfredaktor, 31.10.2007 15:48:12

Dobrý den, z novely provedené zákonem č. 261/2007 Sb. a vyhlášené ve Sbírce zákonů dne 16.10.2007 je opravdu zřejmé, že od 1.1.2008 nabyde účinnosti změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v tom směru, že od daně dědické a darovací budou osvobozeny osoby v I. a II. skupině.
Od dnešního dne je tak rovněž na našich stránkách přístupné úplné znění tohoto zákona i se zapracovanou novelou.
Jestli se tedy nic nezmění, opravdu to tak bude.
K tomuto tématu rovněž připravuji článek.
Dodatečně se omlouvám za nepřesné informace.

Mgr. Lucie Jindrová

darovací smouva

zdenka Nováková, 31.10.2007 14:37:34

Dobrý den, koupili jsme s přítelem dům, krerý vlastníme napůl, teď se chceme vzít a a budoucí manžel mi chce darovat svoji polovinu.Z prvního mánželství má zletilou dceru, měla by na dům v dědictví nárok?
Děkuji za odpověď

Re: darovací smouva

Šéfredaktor, 31.10.2007 15:51:53

Dobrý den, děti zůstavitele se považují za tzv. neopomenutelné dědice. Pokud však bude dům Váš, a ne tedy Vašeho přítele, není proč by jej měla zdědit dcera přítele. Ta bude dědit pouze majetek jeho a ne Váš.

Mgr. Lucie Jindrová

darovací smluva a daň

Martin, 30.10.2007 20:40:21

Dobrý den, můj otec je vlastníkem pozemku společně s mamkou a chce nám ho darovat na výstavbu RD. Musí být v darovací smlouvě oba rodiče ??? Budu muset platit darovací daň z tohoto daru a pokud ano kolik procent ??? Musí být v darovací smlouvě uvedena odhadní cena tohoto pozemnku. Předem děkuji za odpověd.

vrácení daru

Fanda D., 30.10.2007 19:58:12

Dobrý den. Před 3 lety jsem od jednoho bratra koupil polovinu rod.domku a druhou jsem dostal darem od druhého bratra.Tím jsem se stal vlastníkem celého domu. bratr dárce zůstal bydlet ve své původní polovině. Na koupi a rekonstrukci domu máme hypotéku a dům je v zástavě u spořitelny. Nyní se bratr rozhodl že chce svůj dar zpět protože sme ho prý okradli a on nemá peníze.U soudu prý uspěje protože se k němu chováme nevhodně a má na to svědky, i když za celou dobu mezi náma nebyl konflikt. Mám dojem že z nás chce jenom tahat peníze.Poraďte prosím jak se máme zachovat aby sme o dům nepřišli.Na zaplacení hypotéky nemáme prostředky a sponzorovat bratra se mi nechce protože veškeré ušetřené peníze jdou do rekonstrukce. Má vůbec nárok žádat o vrácení daru když dům neustále zvelebujeme a k bratrovi se chováme slušně? Mám jenom obavy ze svědků kteří mu možná půjdou svědčit ze známosti. Přede Vám děkuji za jakoukoli odpověď. Fanda.

Prevod 1/2 bytu

Lucie , 30.10.2007 18:42:53

Dobry den,
prosim o radu jak nejlepe (nejvyhodneji) provest prevod 1/2 bytu na meho pritele. Darovaci smlouva? Kupni smlouva? Kolik a jake dane by se platili? Je potreba znalecky posudek?

osvobození od daně

ladula, 30.10.2007 15:00:47

Dobrý den,

dnes jste reagovala na můj dotaz ohledně daně darovací a osvobození od jejího placení v roce 2008 ve II. skupině. Měla jsem na mysli změnu zákonem č. 261/2007 Sb. o veřejných financích s účinností ode dne 1. 1. 2008, kde je právě upraveno nově toto osvobození. Mám tedy vaši odpověď brát tak, že ke změně nedochází a dále se bude daň darovací ve II. skupině platit i v roce 2008?

Děkuji

rozdělení darovacího předmětu

Iveta Vavřačová, 30.10.2007 09:38:41

Dobrý den, chtěla bych se informovat, jak by se dala řešit z právního hlediska tato situace.
Otec daruje 2 dcerám nemovitost přesně na půl( rodinný dům s pozemky). Dům využívá pouze jedna dcera, která o něho nijak nepečuje. Darovací smlouva je stará 13 let a odhad byl určený na 2 mil.

Druhá dcera se již 13 let snaží odkoupit nemovitost nebo se nechat vyplatit, ale první dcera nechce na to přistoupit.

Je zde nějaký způsob, jakým by druhá dcera přinutila tu první přistoupit na vyplácení, mohla ji vyplatit a nechat si nemovitost? Jakým způsobem by se dělal odhad, za okolnosti, že nemovitost měla cenu 2 mil.? Musel by se dělat nový odhad znalce?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Iveta

Re: rozdělení darovacího předmětu

Šéfredaktor, 30.10.2007 10:16:38

Dobrý den, v současné době tedy mají obě dcery dům v podílovém spoluvlastnictví. Pokud jedna z nich nechce přistoupit na vypořádání, může se druhá domáhat u soudu podáním žaloby zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti. Pokud se nedohodnou na ceně, bude se dělat nový odhad a to v rámci soudního řízení.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: rozdělení darovacího předmětu

Iveta Vavřačová, 30.10.2007 11:23:28

Předem děkuji za odpověď.
Ještě jsem se chtěla informovat, že v případě, že by se sestry nedohodly na ceně, znalec by určil pravou cenu nemovitosti? Nebo by akceptoval cenu před 13 lety a to že dům nebyl po celých 13 let rekonstruován, tudiž by cena byla nižší než pravá cena, pro koupě?
Děkuji za odpověď.

Napadení darovací smlouvy

Karel, 30.10.2007 00:32:01

Dobrý den, rád bych našel odpověď na jednu otázku a to...
V případě, že rodiče darují jednomu ze svých dětí dům a činí tak zcela úmyslně, mohou ostatní nějakým způsobem tuto darovací smlouvu napadnout, respektive rodiče žalovat? Přijde mi to absurdní, ale taková situace se skutečně stala, dostal jsem od rodičů darem dům ( smlouva sepsána u právníka ) a bratr vyhrožuje, že dá rodiče k soudu, že ho vynechali z dědictví a že je to napadnutelné.

Děkuji za odpověď...

Karel M.

Re: Napadení darovací smlouvy

Šéfredaktor, 30.10.2007 09:56:30

Dobrý den, taková žaloba by byla pravděpodobně soudem zamítnuta. Navíc, těžko může namítat vynechání z dědictví, když se zatím žádné neprojednává; toto i mně připadá absurdní. Po pravdě, bratr ani nemůže vědět, jestli se nějakého projednání dědictví po rodičích dožije.
Teoreticky by mohl až při projednání dědictví po rodičích namítat toto darování, a zřejmě by to bylo započteno na Váš dědický podíl. To je však nyní předčasné řešit.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Napadení darovací smlouvy

Jana, 07.11.2007 09:34:32

Dobrý den, zajímá mě, zda je možné darovací smlouvu napadnout, zda existuje nějaka ochranná doba nebo lhůta, po kterou je možné vrátit dar, (nemyslím tím však § 630 o.z.) Jestli je pravda, že v případě, že dárce zemře do tří let je možné smlouvu napadnout ostatními dědici.
Děkuji za odpověď Jana

darovací daň

Ladula, 29.10.2007 21:02:35

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak to bude se zrušením daně darovací v roce 2008 ve skupině II. Minulý rok jsme zakoupili s partnerem nemovitost a nyní by na mne chtěl svoji půlku převést. V případě, že bude daň zrušena, lze již teď uzavřít darovací smlouvu a návrh na vklad učinit až po zrušení této daně, resp. příští rok, abych ji už nemusela platit?

Děkuji za odpověď.

Re: darovací daň

Šéfredaktor, 30.10.2007 10:27:38

Dobrý den, předně, nevím o tom, že by byla novela zákona č. 357/1992 Sb. v tom směru, že v roce 2008 bude zrušena darovací daň ve II. skupině. Jinak ale by to tak teoreticky samozřejmě šlo. Nicméně, do doby vložení darovací smlouvy do katastru nemovitostí nemá tato žádné právní účinky.

Mgr. Lucie Jindrová

darovani na vnucku

Michal, 29.10.2007 11:05:05

Dobry den,

moje tchyne, chce darovat dum nasi dceri, ktere jsou 3 roky, stim ze tam bude zit az naveky... (coz myslim neni problem), ale problem je v tom ze dum, je ve stavu, kdy hrozi defacto kazdym dnem zriceni. Tchyne ma dve deti (moji manzelku a syna), darovani je urcite mozne, ale muzou nastat nejake neprijemnosti, kdyby si jeji syn delal narok na nejakou cast toho domu pri pripadnem dedictvi, kdyz dejme tomu dostane v dedictvi jiny podil (financni) ?

Dekuji za odpoved

nemovitost

Martin, 29.10.2007 09:18:19

Dobrý den,
děkuji za odpověd, měl bych ještě dotaz. Jak se dělá vypořádání spoluvlastnictví?Matce tu chci nechat doživotní schránku. V případě závěti nemůže ji sestra napadnout?Kolik se platí za odhad nemovitosti?A kolik stojí ověření podpisů v případě darovací smlouvy?
Děkuji

Re: nemovitost

Šéfredaktor, 29.10.2007 10:33:27

Opět dobrý den, vypořádání podílového spoluvlastnictví se děje buď uzavřením dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, příp. žalobou soudu. V této dohodě se určí, kdo bude výlučným vlastníkem nemovitosti a jaká částka bude hrazena na vypořádací podíl. Při odhadu se vychází z hodnoty nemovitosti. Podpisy Vám ověří za 30,- Kč/podpis.
V případě závěti může sestra pouze v dědickém řízení uvádět, že toto darování má být započteno na Vás dědický podíl.

Mgr. Lucie Jindrová

darovací daň

Marie, 29.10.2007 09:06:47

Prosím o radu. Rádi bychom dceři darovali byt v osobním vlastnictví. Musí být ve smlouvě uvedena cena, když od ní žádné peníze nechceme? Jak by to potom bylo s darovací daní? Platila by se z ceny bytu v době jeho pořízení? Děkuji za odpověď

nemovitost

Martin, 29.10.2007 07:51:40

Dobrý den, potřeboval bych poradit.
Otec před 13 lety zemřel, dům ve kterém žijeme s manželkou byl ohodnocen na 280 tis. Zdědil jsem 1/4 domu, sestra má také 1/4. Matka 1/2 domu. V domě žiji já s rodinou, dům postupně rekonstrujuji. Matka žije s přítelem v jeho domě, sestra za hranicema. Nyní by chtěla vyplatit.Z jaké částky jí budu muset vyplatit?
Matka mi slíbila že mi její polovinu napíše, bylo by lepší, kdyby sepsala závěť, nebo mi dům darovala? V případě darování bych platil darovací daň, jak je to v případě závěti? Jaké jsou poplatky u notáře?
Moc děkuji za odpověď

Re: nemovitost

Šéfredaktor, 29.10.2007 08:45:43

Dobrý den, pokud sestra již svůj podíl na nemovitosti nechce a hodlá jej převést na Vás, je to možné např. sepisem kupní smlouvy. Pokud chce i Vaše matka na Vás její polovinu převést, bude asi nejlepší zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví k nemovitosti. Co se týče částky, buď si jí domluvíte mezi sebou, nebo se bude muset udělat znalecký posudek. Provedené rekonstrukce můžete také zohlednit při výpočtu výše vypořádacího podílu. V případě darování matkou se hradí darovací daň 1% , u darování sestrou 3%.
U závěti se hradí až případná dědická daň.
Notáře k těmto úkonům nepotřebujete.

Mgr. Lucie Jindrová

Darování nemovitosti

Jarmila Novotná, 26.10.2007 12:21:50

Dobrý den,
od prarodičů jsem dostala darem nemovitost,kde společně bydlíme(já s rodinou a prarodiče).Prarodiče zde mají věcné břemeno dožití.Mám jednu sestru,s kterou jsme se domluvili,že jí z domu vyplatíme(ale nikde to není uvedeno-jen z dobré vůle).
Bohužel sestra a moje matka se pořád pletou do našich věcí, jako kdyby nám to nepatřilo. Chci se zeptat,jestli mohou něco požadovat? Nebo jestli například po smrti prarodičů budou mít na něco nárok?
Darovací smlouva byla sepsána už před 4 lety na mě(za svobodna).Bylo by lepší připsat i manžela?
Děkuji moc za odpověď

Re: Darování nemovitosti

Šéfredaktor, 29.10.2007 08:37:03

Dobrý den, v současné době nemáte k sestře žádné povinnosti (např. cokoli jí vyplácet apod.). Po smrti prarodičů je možné, že se v dědickém řízení toto darování promítne (to však bude záležet na situaci v té době, a na konkrétních dědicích). Pokud byste např. měla ze zákona dědit Vy a Vaše sestra, započte se na Váš podíl toto darování a sestře byste něco vyplácela. Dopředu se však toto říci nedá, opravdu hlavně záleží na tom, kdo v tu dobu bude dědit.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Darování nemovitosti

Jarmila Novotná, 29.10.2007 09:48:54

Dobrý den,
děkuji za odpověď, ale nějak tomu nerozumím... takže až prarodiče jednou zemřou, tak může něco dědit moje matka??? Tak proč se vlastně dělá darovací smlouva??? A ještě chci dodat, že část domu stojí na pozemku, který jsem nedostala darem, ale odkoupila od jiného majitele.
Díky

Sepsání darovací smlouvy

Ivoš, 26.10.2007 07:30:09

Dobrý den, je třeba darovací smlouvu na nemovitost sepsat notářsky a u notáře zaevidovat? Nebo stačí jí sepsat mezi dárcem a obdarovaným a takto ji vložit do katastru nemovitostí?
Děkuji za odpověď.

Re: Sepsání darovací smlouvy

Šéfredaktor, 26.10.2007 08:22:25

Dobrý den, notáře u tohoto úkonu vůbec nepotřebujete. Stačí, když smlouvu uzavřete sami mezi sebou, podepíšete, ověříte své podpisy a vložíte do katastru.

Mgr. Lucie Jindrová

Darovací smlouva??

Dušan, 25.10.2007 19:23:53

Dobry den,
Nedavno mamka dostala moznost odkoupi bytu od mesta. Ja ten byt odkoupil, ale zatim je psano vse na ni, s tim ze jsme domluveni ze byt je muj a ani jeden z bratru na nej nebude mit narok. Da se to pořešit prozatim, kdyby se neco stalo jen nejakou smlouvou mezi nami? Děkuji

Re: Darovací smlouva??

Šéfredaktor, 26.10.2007 08:20:49

Dobrý den, taková smlouva zavazovala jen Vás dva, ale nikoli bratry. Aby jste si mohl na byt činit nárok, musí být Vaše vlastnické právo zapsáno v katastru nemovitostí. Takže sice jste domluveni, ale právně je byt Vaší maminky. Měli byste uzavřít např. darovací smlouvu a vložit jí do katastru.

Mgr. Lucie Jindrová

dar nebo jinou smlouvu

Eva, 24.10.2007 08:08:11

Dobrý den! Nevím si rady, manžel vlastní dům, protože ho budeme téměř celý přestavovat, rozhodl se, že bych měla být také spolumajitelem. Je vhodné uzavřít darovací smlouvu? Děkuji

Re: dar nebo jinou smlouvu

Šéfredaktor, 24.10.2007 09:06:03

Dobrý den, proč ne. Pokud Vám jej chce darovat, proč to nepřijmout. Darovací daň činí 1%. Pak budete mít dům v podílovém spoluvlastnictví a investice budou ze společného jmění manželů.
Nebo můžete notářským zápisem rozšířit společné jmění manželů a to právě o tento dům. Ten pak bude součástí SJM.

Mgr. Lucie Jindrová

Darování 1/2 nemovitosti

Zahradníková, 22.10.2007 11:55:11

Dobrý den.Vlastním polovinu nemovitosti,druhou polovinu vlastní můj bratr.Nyní bych mu ráda svoji polovinu darovala.Co je k tomu potřeba za dokumenty ? Jak je vysoká darovací daň?
Zároven patři k domu pozemky,které jsou v současné době využívány ZD.Tyto pozemky mame také rozděleny na ideální poloviny.U pozemků by to bylo naopak-bratr by daroval svoji polovinu mě. Děkuji Zahradníková

Re: Darování 1/2 nemovitosti

Šéfredaktor, 22.10.2007 12:03:53

Dobrý den, je třeba uzavřít darovací smlouvu, v níž bude přesně podle výpisu z KN specifikována darovaná nemovitost. Tato smlouva se poté vloží do katastru nemovitostí. Darovací daň činí 3%.
Je také možné to řešit dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti.

Mgr. Lucie Jindrová

Darování nemovitosti

Fanda, 21.10.2007 22:37:26

Dobrý den.Bydlíme s manželkou v RD společně s rodiči.Vzali jsme si hypotéku na rekonstrukci domu a vybudovali si podkroví.Jsme vedeni jako investoři,jelikož dům vlastní rodiče.Na dům je zapsáno v KN zástavní právo.Rodiče se budou rozvádět a po společné dohodě darují celou nemovitost manželce.Ptám se-dá se od odhadní ceny odečíst prokazatelná částka ve výši hypotéky,kterou jsme investovali do domu?Dále,musíme informovat věřitele což je banka,kvůli zástavnímu právu,potřebujeme povolení?Mnohokrát děkuji

Re: Darování nemovitosti

Šéfredaktor, 22.10.2007 08:59:24

Dobrý den, co se týče darovací daně, zde se její základ sníží o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se k předmětu daně váží. Tyto skutečnosti tak budete uvádět v daňovém přiznání.
Banku byste informovat měli, neboť s ní budete pravděpodobně uzavírat dodatek ke smlouvě o zřízení zástavního práva, a to kvůli změně účastníků smlouvy. I kdyby jste nic neuzavírali, doporučuji to.

Mgr. Lucie Jindrová

Darování nemovitosti

Majka, 21.10.2007 08:26:57

Dobrý den, jsme manželé a máme 2 syny. Za velice nevhodné chování mladšího / 19 let/, chceme vše získané za manželství darovat synovi staršímu. Jak na to?
Jde to formulovat tak, že náš dar přijme až po naši smrti?
Bude se pak muset vyrovnat se sourozencem?
Je nutno do darovací smlouvy napsat důvod jeho nedědění?
Moc děkuji a přeji krásný den.
Majka

Re: Darování nemovitosti

Šéfredaktor, 22.10.2007 08:50:51

Dobrý den,
uzavřít darovací smlouvu tak, že bude plněno až po smrti dárce, je nepřípustné a darovací smlouva by byla absolutně neplatná. Nemůžete míchat darování s dědictvím, to nelze. Buď můžete uzavřít darovací smlouvu na urč. věci a syn se tak stane vlastníkem nyní. Po Vaší smrti by však stejně mladší syn toto darování namítal, a bylo by započteno na podíl staršího. Pokud chcete docílit toho, aby mladší nikdy nic nedostal, je možné tak učinit pouze sepsáním listiny o vydědění u notáře. Pro vydědění však musí existovat zákonné důvody, kterými dle § 469a obč.zákoníku jsou:
a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří či jiných závažných případech;
b) neprojevuje o Vás opravdobý zájem, který by jako potomek projevovat měl;
c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody na nejm. 1 rok;
d) trvale vede nezřízený život.

Mgr. Lucie Jindrová

vrácení daru

Petr, 18.10.2007 18:41:02

Dobrý den. Prosil bych o radu. Zhruba před 4 lety jsme dostali z manželkou darem polovinu r.domku. Soužití z dárcem je zhola nemožné z důvodu jeho nemožného chování. Po marné snaze o rozumnou dohodu jsme se rozhodli že dar vrátíme a naší polovinu prodáme. Dárce dar nechce ale přijmout zpět a jeho nevhodné chování vůči celé rodině se stupňuje.Mohu ho nějak donutit dar přijmout zpět? Nebo ho mohu nechat vystěhovat pro obtěžování? Dárce nemá zřízeno věcné břemeno k dožití. Děkuji za odpověď

Re: vrácení daru

Šéfredaktor, 19.10.2007 10:13:51

Dobrý den, ve Vašem dotazu chybí podstatná informace a to, jestli je dům celý Váš, a nebo jste vlastníky jen té 1/2 na základě darovací smlouvy. Vrátit dar můžete, ale jen pokud jej dárce přijme, a to zase jako dar. Bez jeho přijetí tak můžete učinit jen pro vady věci. Pokud ho necháte vystěhovat, může se naopak on domáhat vrácení daru. Pokud jste vlastníky celého domu, jeví se mi rozumnější prodat celý dům.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: vrácení daru

Petr, 22.10.2007 11:24:39

Dobrý den,děkuji za odpověď. Dům je celí náš ale dárce zde má trv. pobyt.Prodej nám znemožňuje tím že dar nechce přijmout zpět a naopak když dům chceme prodat vyhrožuje žalobou o vrácení daru čímž nám prodej znemožní. Již tak jednou učinil a prodej sme museli zrušit a on hned žalobu o vrácení daru zrušil s tím že svou polovinu nechce. Teď už vážně nevim jak se rozumně dohodnout na řešení této situace.Předem děkuji za odpověď. Petr

Re: vrácení daru

Šéfredaktor, 24.10.2007 08:56:19

Dobrý den, i kdyby byl s takovou žalobou úspěšný (což si nemyslím), docíli byste toho, že byste mu jeho 1/2 vrátili a svou část prodali. Očividně zde není domluva možná. Asi bych doporučila, abyste mu dali písemně, že mu nabízíte vrátit jeho dar a měli doklad o převzetí. Pak bych dům prodala a v případném sporu o vrácení byste měli v ruce potvrzení, že jste mu jej chtěli vrátit a on nechtěl. Pak by ztěží vyhrál.
Skutečnost, že má v domě trvalé bydliště, není pro prodej domu rozhodující.

Mgr. Lucie Jindrová

Vrácení daru části nemovitosti

Josef, 18.10.2007 18:24:15

Daroval sem polovinu rod. domku sestře a druhou koupila od bratra. po 5 letech mi chtějí zrušit trvalí pobyt a vystěhovat mě z domu.chtěl bych nyní svou polovinu zpět ale nevím jak toho dosáhnout. dobré mravy neporušují neb se chovají jako bych nebyl. žiju ve své polovině sám,a nemám zřízeno žádné právo na dožití.jako důvod uvádějí že smrdím, chovám se hlučně a nepřispívám na společné náklady jako třeba společné topení a popelnice. mám nějakou šanci dostat svou polovinu zpět? děkuji za odpověď

Re: Vrácení daru části nemovitosti

Šéfredaktor, 19.10.2007 10:20:22

Dobrý den, já se na rozdíl od Vás naopak domnívám, že pokud Vás chtějí z domu vystěhovat, chovají se vůči Vám v rozporu s dobrými mravy. Navíc, jen z tohoto důvodu můžete požadovat vrácení daru. Předpokládám, že mezi Vámi byla nějaká ústní domluva, že Vás v domě nechají bydlet. Tedy, i když to není písemně, je to důvod domnívat se, že opravdu rozpor s dobrými mravy nastal. Doporučuji obrátit se na advokáta, příp. pokud si jej nemůžete dovolit, požádejte o jeho ustanovení soud, neboť právní pomoc bude v této věci zcela jistě zapotřebí.

Mgr. Lucie Jindrová

náležitosti darovací smlouvy

ivo, 18.10.2007 11:59:06

Dobrý den, moje sestra byla v minulosti obdarována nemovitostí(za svobodna). V současné době je vdaná(bez sjm)a rozhodla se, že mi daruje část své nemovitosti.Bude její současný manžel figurovat na darovací smlouvě.
Děkuji za odpověď. Ivo

Re: náležitosti darovací smlouvy

Šéfredaktor, 19.10.2007 10:15:25

Dobrý den, nebude. Pokud dostala dar za svobodna, je v jejím výlučném vlastnictví a rozhoduje o něm tak sama.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: náležitosti darovací smlouvy

ivo, 06.11.2007 08:16:59

děkuji

Dar + poplatky právníka / notáře

Radek Hon, 17.10.2007 21:28:28

Dobrý den,
spoustu informací se zde dá najít,díky za ně.
Přesto má dvě jednoduché otázky :

1, jaký je běžná poplatek právníka / notáře za vypracování darovací smlouvy, v mém případě by se jednalo o odhadní cenu nemovitosti cca 4 000 000 Kč

2, musím vyplácet bratra pokud mi a mé manželce darují moji rodiče nomovitost včetně pozemku?

Děkuji a přeji hezký den

Hon Radek

Re: Dar + poplatky právníka / notáře

Šéfredaktor, 18.10.2007 09:22:27

Dobrý den,
ad 1. záleží na advokátovi. Ceny se liší především podle města (v Praze to bude dražší než v Písku), podle odbornosti dotyčného advokáta a samozřejmě podle jeho "věhlasu". Pokud by postupoval podle vyhl.č. 177/1996 Sb., činil by sepis takové smlouvy 24.300,- Kč plus případné 19 % DPH. Ale jak říkám, co advokát, to jiná cena.
Notáři mají pevně stanovené částky.

ad 2. Nemusíte. Alespoň ne nyní. Možná to budete řešit v budoucnu v případě vypořádání dědictví po rodičích.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Dar + poplatky právníka / notáře

Dobruška, 20.10.2007 12:32:27

Dobrý den,
tato otázka mne velmi zaujala, jelikož jsem na tom úplně stejně.
Ale nechápu v ad2.: " Možná to budete řešit v budoucnu v případš ..."
Proč možná ?
Chápu to tak, že pokud by si sourozenci dělali nárok na část, jsem povinna je vyplatit, i když je to můj majetek a jsem zapsána v katastru?
Děkuji za odpověď

Re: Dar + poplatky právníka / notáře

Šéfredaktor, 23.10.2007 10:24:06

Dobrý den,
jde o to, že občanský zákoník v ust. § 484 stanoví, že: Při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování;...
Tedy, pokud Vám rodiče darují např. nemovitost a Vaši sourozenci v případě vypořádání dědictví toto darování namítnou, bude Vám tento dar na Váš dědický podíl započten.

Mgr. Lucie Jindrová

Podmínka darování-pozemek se nesmí prodat

Holá, 17.10.2007 10:23:10

Dobrý den,
budu Vám moc vděčný za radu...Rodiče mi chtějí darovat pozemek na základě darovací smlouvy.Hodlám si na něm postavit s přítelkyní domeček.Tento pozemek je
v těsné blízkosti s domem těchto rodičů.Jelikož chtějí mít rodiče záruku, že nebudou nikdy bydlet vedle cizích lidí, chtějí uvádět v darovací smlouvě ustanovení, které bude znít přibližně takto "nesmím dar prodat, v případě prodeje musí dar vrátit". Lze takto vůbec sepsat darovací smlouvu,nebo je to nesmysl a platí pak zde pouze ustanovení o porušení dobrých mravů? Pokud takto smlouva sepsat jde, bude se někde tato podmínka uvádět? V okamžiku prodeje postaveného domu, je to pouze budova na cizím pozemku??? Obávám se,abych na tuto darovací smlouvu vůbec dostal půjčku nebo hypotéku.Také bych chtěl žádat o státní příspěvek na výstavbu nové bytové jednotky (vím že tohle už není Váš obor, ale třeba jste se již s tímto problémem setkala)? Neznáte jinou formu, jak toto přání rodičů sepsat,moc se mi to nelíbí a velice se obávám komplikací, které teď nedomyslím?A poslední dotaz:prodat pozemek ani dům na něm nechci a doufám že nebudu muset,ale jsou různé životní situace(peníze na léčbu,splátky úvěru...)a budu nucen prodej provést? Mohu podmínku obejít tím, že přepíši dar na svoji manželku a tím se zbavím podmínky "nesmí prodat dar"?
Velice Vám děkuji za Váš čas.

Re: Podmínka darování-pozemek se nesmí prodat

Šéfredaktor, 18.10.2007 09:36:56

Dobrý den,
takováto podmínka v darovací smlouvě je nemožná. Zákon přesně stanoví, kdy může dárce požadovat vrácení daru a to je právě jen z toho důvodu, jaký jste uvedl, a to chování k dárci v rozporu s dobrými mravy.
Podle mého názoru lze tuto situaci řešit např. sepsáním smlouvy o zřízení předkupního práva, kdy v případě, že byste chtěli pozemek prodat, jej musíte neprve nabídnout ke koupi rodičům (pokud však oni nezaplatí takovou cenu, jakou nebídne někdo jiný, předkupní právo zaniká). Navíc, i kdyby to s tou podmínkou teoreticky šlo, vztahovala by se taková podmínka pouze k pozemku, ale nikoli již ke stavbě na něm. Potom by klidně mohla nastat situace, kdy sice rodiče by pozemek získali zpět, ale dům by byl ve vlastnictví jiné osoby a oni by tak ničeho nedosáhli, resp. ne toho, oč jim jde.

Mgr. Lucie Jindrová

Zpochybnění daru

Kristýna, 16.10.2007 23:26:13

Dobrý den, velmi Vás prosím o informaci, zda-li může být dar zpochybněn. Moje maminka se rozhodla darovat mi nemovitost, kterou sice nabyla před manželstvím, ale rozhodla se mi ji darovat v době, kdy se podruhé vdala. U právníka se sepsala darovací smlouva a následně byla také zaplacena z tohoto daru daň. Už jeden rok figuruji v katastru nemovitosti jako majitel pouze já. Nyní je maminka s nynějším manželem v rozvodovém stání a on vyhrožuje tím, že on k tomuto daru nedal žáden písemný souhlas a tedy tento dar zpochybní. Jedná se o nemovitost, kde má maminčin manžel, mamka i já trvalé bydliště? Má k tomu právo?
Předem Vám velmi děkuji za Vaši odpověď.

Re: Zpochybnění daru

Šéfredaktor, 17.10.2007 08:31:58

Dobrý den, pokud Vaše maminka nabyla nemovitost před uzavřením manželství, je jejím výlučným vlastníkem. Jako takový vlastník je oprávněna s tímto svým majetkem libovolně nakládat, tedy i darovat jej. Manžel Vaší maminky nemá žádné právo toto darování zpochybňovat, neboť tato nemovitost není součástí SJM.

Mgr. Lucie Jindrová

To je mi ale divná smlouva...

Milano, 16.10.2007 13:04:12

V této darovací smlouvě se několikrát zmateně uvádí "prodávající", ačkoliv se jedná o darovací smlouvu. Tak jak to tedy je???

Re: To je mi ale divná smlouva...

Šéfredaktor, 16.10.2007 13:28:59

Dobrý den, máte pravdu. Opravdu jsou ve smlouvě chybně použity termíny, kdy správně má být uvedeno "dárce". Jdu to napravit. Děkuji za postřeh.

Mgr. Lucie Jindrová

Vrácení daru při prodeji

Jiskrová, 16.10.2007 09:44:09

Dobrý den,chtěla bych Vás požádat o radu.Přítelovi rodiče se rozhodli,darovat nám starou budovu, vhodnou jako stavební parcelu.Dosud nejsme manželé,proto bude darovací smlouva znít na přítele.Rodiče ale chtějí do této smlouvy dát nejen podmínku-předkupní právo(to je v porádku),ale také to,že v okamžiku,kdy se rozhodneme nemovitost nebo pozemek prodat,musí přítel dar vrátit.Chtěla jsem se zeptat,co to pro mě znamená,jako pro "manželku a investora stavby".Jak se postupuje při úmrtí přítele(manžela)?Kde všude se tato podmínka uvádí?-pokud budu ručit stavbou na úvěr, musí nbýt tato podmínka někde uvedena? Je to s touto podmínkou vedeno na katastru? Této podmínky se velice bojím proto bych velice ráda slyšela Váš názor Děkuji.

Re: Vrácení daru při prodeji

Šéfredaktor, 16.10.2007 13:26:36

Dobrý den, předkupní právo, resp. smlouva o jeho zřízení musí být písemná a musí být vložena do katastru nemovitostí. Pokud budete chtít nemovitost prodat, musíte jí nabídnout ke koupi rodičům přítele, a ti musí zaplatit cenu, kterou nabídl někdo jiný. Pokud nezaplatí, předkupní právo zanikne. Co se týče druhé podmínky, tak dárce může žádat vrácení daru pouze z jediného důvodu a to že se obdarovaný chová k dárci nebo členům jeho rodiny tak, že tím porušuje dobré mravy. Tedy, vrácení daru je z tohoto důvodu nemožné, a myslím, že pro tento případ je předkupní právo dostatečným zajištěním i pro rodiče. V případě úmrtí budoucího manžela jste Vy a Vaše případné děti prvními ze zákona, kdo bude nemovitost dědit. Pokud byste se rozváděli, tak dům bude jeho, ale musí být vypořádány investice do domu za trvání manželství.

Mgr. Lucie Jindrová

Rozhodnutí o rozdělení majetku a naložení s ním.

Hynek., 14.10.2007 17:01:05

Dobrý den,
sestra dostala darem veškerou nemovitost po otci.Současně u notáře i podepsala Rozhodnutí ze dne 30.12.2002 ohledně rozdělení majetku a naložení s ním po jeho smrti.Měla i údajně před smrtí otce vypracovat dodatek č.1 k Rozhodnutí,kterým měl můj otec upřesnit podíly.Za života otce tomuto odebrala tento jeho dokument o Rozhodnutí.Takže jsem ho neviděl a otci(tehdy 92 let)se již nepodařilo tuto listinu získat od ní zpět.Po smrti otce,mi ho rovněž nechce vydat.Vydat jeho kopii.Otázka:Má právo na to,aby mi nevydala kopii tohoto Rozhodnutí?Tuto listinu nevypracovala notářka,jen měla ověřit tento podpis otce na této listině.Děkuji za odpověď.

Re: Rozhodnutí o rozdělení majetku a naložení s ním.

Šéfredaktor, 15.10.2007 09:45:47

Dobrý den, pokud máte na této listině nějaký právní zájem, můžete podat soudu žalobu na vydání věci příp. žalobu na stanovení povinnosti listinu zapůjčit apod.

Mgr. Lucie Jindrová

Darovací smlouva

Dáša, 13.10.2007 20:06:04

Dobrý den,
chtěla bych požádat o radu. Manžel získal darovací smlouvou od prarodičů byt. Je nám známo, že musí zaplatit darovací daň, ale jak je to s věcným břemenem? Prarodiče mají v tomto bytě doživotní užívání. Platí se nějaká daň z věcného břemene? Neradi bychom něco zanedbali. Předem děkuji za odpověď.

Re: Darovací smlouva

Karel Králík, 17.10.2007 20:33:12

Kolik procent je darovací smlouva? Děkuji.

zrušení darovací smlouvy a vypořádání sourozenců

Milan, 12.10.2007 13:01:11

Dobrý den,
prosím o radu v následující situaci.Moji rodiče po rozvodu darovali mému bratru náš rodinnný dům. V tomto domě bydlí naše matka a má zde zřízeno věcné břemeno. A dále zde bydlí můj bratr se svou manželkou. V posledně době je situace velice neúnosná, oba se k mé matce chovají otřesným způsobem, jedná se o slovní útoky a psychický teror, mohu to i osobně dosvědčit. Je možné, abych já nebo moje matka podala žádost o zrušení darovací smlouvy?? Pokud by k tomu došlo a soud smlouvu zrušil, stejně by asi bratrovi zůstala 1/2 domu, kterou mu daroval můj otec a ten by o vrácení nežádal.
A další otázka se týka vypořádnání. Když docházelo k převodu, ústně jsem se zřekl vypořádání. Nikdy jsem nic nechtěl, ale v této situaci bych chtěl vědět, zda je ještě možné zažádat, aby mě bratr vyplatil.
Děkuji za odpověď.

Re: zrušení darovací smlouvy a vypořádání sourozenců

Šéfredaktor, 12.10.2007 14:20:17

Dobrý den, předně musím říci, že vypořádání mezi sourozenci jako právní pojem neexistuje. Tedy, Váš bratr nemá důvod Vám cokoli vyplácet, neboť není na základě čeho. Tato skutečnost je relevantní jen pro dědické řízení po některém z Vašich rodičů, kdy se na podíl započítá i to, co obdržel dědic od zůstavitele za jeho života, tedy darování této nemovitosti by tak snížilo hodnotu jeho dědického podílu ve Váš prospěch.
Ohledně darovací smlouvy, zde se může dárce (tj. oba rodiče současně) domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Tedy, musela by být podána žaloba soudu na vrácení daru a dárce musí prokazovat toto hrubé porušování dobrých mravů.

Mgr. Lucie Jindrová

platnost darovací smlouvy

Josef Dušek, 11.10.2007 21:23:57

Dobrý den. Dotaz : je darovací smlouva platná, kdfyž na ni zcela chybí podpisy darovatelů i obdarovaného ? Je zde pouze podpis a razítko notáře. Smlouva byla provedena pravděpodobně před 9-10 lety. Děkuji.

Re: platnost darovací smlouvy

usadlo, 23.10.2007 10:04:23

není platná :) resp. žádný právní úkon nebyl učiněn, když není podepsaná

Re: platnost darovací smlouvy

Šéfredaktor, 23.10.2007 10:27:20

Dobrý den,
pokud chybí podpisy účastníků smlouvy, není tato smlouva uzavřena. Pak nelze hovořit o neplatnosti, protože k tomu je zapotřebí, aby byla namítána neplatnost nějakého právního úkonu. Ten však zde nebyl učiněn.

Mgr. Lucie Jindrová

darovaní bytu (poloviny)

Roman Slánička, 11.10.2007 10:55:33

Dobry den
Pritelkyne je majitelkou bytu.Chtela by,abychom byli oba dva majiteli tohoto bytu.Ptam se co je pro nas finacne vyhodnejsi ohledne dani prodat polovinu bytu mne nebo mi ji darovat nebo udelat prevod?Dekuji za odpoved.

Re: darovaní bytu (poloviny)

Šéfredaktor, 11.10.2007 11:40:45

Dobrý den, převod nemovitosti se provádí právě buď na základě kupní nebo darovací smlouvy (plus dalšími, zde nepoužitelnými způsoby). V případě darování by zde darovací daň činila 7%; v případě kupní smlouvy by daň z převodu nemovitostí činila 3%. Pokud je přítelkyně vlastnicí bytové jednotky, resp. zde měla trvalé bydliště nejméně 2 roky, byla by v případě prodeje kupní smlouvou osvobozena od placení daně z příjmu a v takovém případě by tak bylo vhodnější použít kupní smlouvu na jejímž základě byste se stali podílovými spoluvlastníky nemovitosti.

Mgr. Lucie Jindrová

darovani bytu

jana, 10.10.2007 19:19:38

Dobry den,mohla bych se zeptat jak je to s darovanim bytu,kdy po babiccine smrti patri jejim dvema detem /je to 1/5 z cele nemovitosti/ a chteli by ho darovat sve neteri,kdyz zbytek nemovitosti patri jinemu majiteli a ten ma na byt predkupni pravo?

Re: darovani bytu

Šéfredaktor, 11.10.2007 11:55:36

Dobrý den, záleží na tom, jestli vyvozujete předkupní právo z existence podílového spoluvlastnictví, nebo zda-li existuje smlouva o zřízení předkupního práva. Pokud jde o první případ, tak zde lze použít ustanovení obč. zákoníku o tom, že pokud jde o zcizení ve prospěch osob blízkých, předkupní právo se neužije. Pokud jde o druhý případ, záleží na textu samotné smlouvy o zřízení předkupního práva; zda-li je v ní uvedeno, že se vztahuje na jakýkoli převod nebo jen na koupi. Pokud na jakýkoli převod, je třeba nabídnout písemně druhému majiteli možnost koupě tohoto podílu. Pokud ten tohoto práva nevyužije, nebo se ho vzdá, může být podíl darován.

Mgr. Lucie Jindrová

vzájemné darování bytů

jana, 10.10.2007 11:03:17

Dobrý den, bydlíme v bytě, který je v osobním vlastnictví rodičů a ti zase bydlí v bytě, který vlastníme my s manželem. Nemovitosti chceme řádně přepsat na stav dle skutečnosti, je vhodná darovací smlouva oboustranně nebo máme zvolit jiný typ převodu/smlouvy? Zároveň se chci optat, zda je pravda, že od roku 2008 bude zrušena darovací daň v přímém příbuzenském vztahu?Chceme se prostě co nejvíc vyhnout platbám daní.Děkuji.

Darování a vklad do katastru

Michal, 10.10.2007 07:55:24

Dobrý den, musí darovací smlouva na nemovitost obsahovat termín, do kdy bude podán návrh na zapsání změny vlastnictví do katastru? Resp.lze tento termín uvést např."bude podán návrh na zapsání změny vlastnictví do katastru do konce roku 2010"...? Díky

Re: Darování a vklad do katastru

Šéfredaktor, 10.10.2007 08:46:25

Dobrý den, uvedení termínu podání vkladu do katastru nemovitostí není podstatnou náležitostí darovací smlouvy. Tedy, ve smlouvě uveden být může a nemusí. Vámi uvedenou větu lze do této smlouvy zapracovat.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Darování a vklad do katastru

jana, 10.10.2007 19:08:45

Dobry den,mohu se zeptat jak je to s darovanim pravem,kdy byt(1/5 z cele nemovitosti/ po babiccne smrti patri jejim dvema detem a chteli by ho darovat sve neteri,kdyz majitel zbytku nemovitosti ma na tento byt predkupni pravo?

vraceni daru

J.Dohnal, 07.10.2007 20:23:37

Prosim o radu. Ma cenu zadat vraceni daru a to poloviny rod. domku,neb zde sem se toho nedopatral. Zduraznuji ze nemam zrizeno vecne bremeno na doziti a obdarovani me chteji po 4 letech vyhodit. Prosim poradte. dekuji

Re: vraceni daru

Petr Juráň (www.advokat-juran.cz), 07.10.2007 20:57:07

Dobrý den,
vrácení daru má určitě smysl požadovat, pokud jsou splněny zákonné požadavky, které stanovuje §630 OZ: "Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy."
Je tedy třeba podrobně posoudit Vaši situaci, zda se jedná opravdu o hrubé porušení dobrých mravů. Pouze skutečnost, že Vás obdarovaní nechtějí nechat v domě bydlet, přestože jste jim ho daroval Vy, nemusí nutně představovat hrubé porušení dobrých mravů.

Re: vraceni daru

J. Dohnal, 09.10.2007 17:57:36

dekuji za odpoved. Bohuzel se ke mne chovaji tak jako bych neexistoval, absolutne me ignoruji.A to maj tu drzost chtit penize na uhli a vodu, a pritom sem jim daroval dost. Jeste ze nechtej pridat na stavebni prace s kterymi mne neustale obtezuji.Tak vazne nevim co s tim.Asi je vazne dam k soudu,aspon jim zneprijemnim zivot kdyz uz sou takovi.

Převod nemovitosti formou darovací smlouvy

Petra, 07.10.2007 10:46:31

Dobrý den,
byla bych vděčná za radu: jestliže se rodinní příslušníci domluví na přepisu nemovitosti na jednoho z nich (který tuto nemovitost obývá a rekonstruuje ji)formou darovací smlouvy- po změně v katastru nemovitostí se následně platí darovací daň 1 % z odhadní ceny?
Vím, že se mluví o plánovaném zrušení těchto daní od roku 2008 v rámci rodinných příslušníků, ale zřejmě ještě k odsouhlasení nedošlo, že?
A poslední dotaz- platí se v tomto případě POUZE tato 1 % darovací daň, nebo ještě další daně- převodní,.....?
Díky, Petra.

Re: Převod nemovitosti formou darovací smlouvy

Šéfredaktor, 08.10.2007 12:59:26

Dobrý den, v současné době zatím ke zrušení těchto daní, bohužel, nedošlo. V případě darování mezi manželi a příbuznými v řadě přímé (děti, rodiče, potomci) činí daň darovací 1 %. Pokud k darování dochází mezi příbuznými v řadě pobočné (sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře) nebo manželi dětí (zeťové, snachy), dětí manžela, rodiči manžela nebo mezi osobami, které žily s dárcem nejméně 1 rok před darováním ve společné domácnosti, činí daň 3 %.
V případě darování se tak platí pouze daň darovací. Daň z převodu nemovitostí se platí v případě koupě nemovitosti apod.

Mgr. Lucie Jindrová

Nedobrovolná práce na nemovitosti

Hynek, 06.10.2007 14:49:53

Dobrý den,může mi prosím někdo poradit?Sestra dostala darem veškerou nemovitost za života našeho otce.Naporučila mu o převodu nemovitosti přede mnou mlčet a nechala mě pracovat na její nemovitosti 15 měsíců,aniž by mi to řekla.Přitom vztahy mezi námi tehdy nebyly nejlepší.Můžu žádat odškodnění?Případně jaké a podle jakého §.Na nemovitosti jsem pracoval s tím,že patří pořád mému otci.Sečení zahrady atd.Děkuji za odpověď.

Re: Nedobrovolná práce na nemovitosti

Šéfredaktor, 08.10.2007 13:13:40

Dobrý den, nejprve si musíte uvědomit, že katastr nemovitostí je veřejně přístupným seznamem. Tudíž je předpoklad, že jste si takové skutečnosti, jakou je změna vlastníka, měl všimnout. To, že jste tak neučinil, jde k Vaší tíži. Tím spíše, pokud Vaše vztahy, jak uvádíte, nebyly nejlepší. Teoreticky si dovedu představit domáhání se plnění z bezdůvodného obohacení spočívajícího v plnění určité činnosti, či jednání na základě omylu. Po pravdě si však prakticky těžko představím dokazování v takovém sporu, neboť jste očividně jste tyto práce konal dobrovolně. Osobně bych doporučila vyhnout se soudnímu sporu a pokusit se se sestrou domluvit. Výsledek takového sporu totiž vůbec není jistý a případné náklady soudního řízení rozhodně nebudou zanedbatelné.

Mgr. Lucie Jindrová

Re: Nedobrovolná práce na nemovitosti

Hynek, 22.07.2008 09:25:02

Neúplně-špatně jsem se vyjádřil.Sestra mě nechala pracovat na nemovitosti otce ještě za jeho života.Tedy chodil jsem do jeho domu mu pomáhat s tím,že mu to stále patří.Měl naporučeno od sestry a jejího manžela mlčet.Po 15 měsících mi ale vše otec řekl.Přitěžující okolností pro sestru je skutečnost,že by měla vědět,co se sluší,když získá veškerou nemovitost.Navíc její manžel je přísedící u soudu.Měl by být příkladem pro ostatní občany.Dobrovolně jsem tedy nic nekonal.Byl jsem neinformován a podveden.Sestra bydlela úplně jinde jak otec a na návštěvy chodila tehdy k otci tak jako já.

Podpis na darovací smlouvě.

Hynek, 06.10.2007 13:57:39

Dobrý den,je v pořádku po právní stránce,když je darovací smlouva podepsána jinde,než jak se na ni uvádí?Ověřovací podpis darujícího před notářem,byl zcela jinde v jiné obci.Děkuji za odpověď.

Re: Podpis na darovací smlouvě.

Josef Dušek, 11.10.2007 21:18:47

Dobrý den. Dotaz: je darovací smlouva, kde chybí zcela podpisy darujících i obdarovaného platná ? Je zde pouze razítko a popdpi notáře. Smlouva byla vyhotovena pravděpodobně před 9 - 10 lety. Děkuji.

Re: Podpis na darovací smlouvě.

Hynek, 14.10.2007 11:20:18

Dobrý den,darovací smlouva byla podepsána dne 30.12.2002 a je na ní podpis dárce i obdarované v místě bydliště dárce.Z notářské komory jsem se ale dozvěděl,že dárce i obdarovaná tuto darovací smlouvu podepisovali u notářky v jiné obci.V obci kde má kancelář tato notářka.Nesouhlasí tedy místo podepsání na darovací smlouvě.Souhlasí jen datum.Smlouva tedy byla podepsána před necelými 5 lety.Navíc jsem přesvědčen,že u tohoto notáře dárce nebyl.To mi řekl,když se z toho psychicky složil.Děkuji za přesnější odpověď.

Re: Podpis na darovací smlouvě.

usadlo, 23.10.2007 10:09:02

v pohodě :)

jak se vyhnout placení převodu a darovací daně?

Petr, 28.09.2007 12:06:31

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda se nedá nějak vyhnout placení těch šílených daní. Matka vlastní byt v OV a je potřeba jej přepsat na mě - syna. Se sestrou jsou velmi špatné vztahy, závětí to ošetřit moc nelze. Ale platit 1% darovací daň a 3% z převodu nemovitosti je pro nás naprosto nemyslitelné. To vychází na nějakých 70000 skoro. Co kdyby mi matka byt prodala za 1,- Kč ? Platí se i tehdy daň z převodu nemovitostí? Nejde pouze přepsat bez jakékoliv daně vlastník bytu na katastru nemovitostí?

Děkuji mnohokrát

Re: jak se vyhnout placení převodu a darovací daně?

Ruk sak, 28.09.2007 16:59:45

vždy budete platit z odhadu nemovitosti - šmytec!

Re: jak se vyhnout placení převodu a darovací daně?

Petr, 29.09.2007 21:58:48

No to není zase tak hrozné. A jak se přímo vyhnout těm daním?

Re: jak se vyhnout placení převodu a darovací daně?

Šéfredaktor, 04.10.2007 13:44:18

Dobrý den, pokud Vám matka byt "prodá" za 1,- Kč, bude finanční úřad považovat za zastřenou smlouvu darovací a budete platit darovací daň. Pokud Vám to prodá třeba naoko za poloviční hodnotu, bude finanční úřad vycházet ne z kupní ceny, ale z ceny odhadní, kdy musíte odhat - znalecký posudek k daňovému přiznání přiložit tak jako tak. Navíc, musíte si uvědomit, že pokud finančnímu úřadu nesdělíte Vy, že došlo k převodu nemovitosti, sdělí mu tuto informaci katastrální úřad, neboť k tomu má ze zákona povinnost. Pokuste se požádat finanční úřad o možnost uhradit daň např. ve splátkách. Každopádně, placení daní se nevyhnete.
Navíc, pokud je to z důvodu dědictví, jak naznačujete, bude při projednávání dědictví případné darování zohledněno u Vašeho podílu, tudíž byste se mohl dostat do situace, kdy budete muset sestře něco vyplácet.

M