TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.
tisk

Dohoda o pracovní činnosti - aktualizováno

Dohoda o pracovní činnosti je vedle dohody o provedení práce dalším způsobem, jakým může zaměstnavatel ve výjimečných případech zajistit plnění svých úkolů mimo pracovní poměr. Tato dohoda se uzavírá na práci, která má opakující se charakter.

Datum: 05.10.2007     Autor: redakce


    Zákoník práce ve svém ust. § 74 an. stanoví, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především svými zaměstnanci v pracovním poměru.

    Dohoda o pracovní činnosti se obvykle sjednává na práce, které mají opakující se povahu, např. může jít o úklid, ostrahu apod. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 150 hodin v kalendářním roce. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, kdy dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

    Co se týče formy, dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být v každém případě uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Rozvržení pracovní doby není pro zaměstnavatele povinné. Jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci.

    Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli, s nímž uzavřel dohodu, za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru, i když tuto škodu způsobili jeho rodinní příslušníci, kteří mu při práci pomáhali.
Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou utrpěl při výkonu práce podle uzavřené dohody nebo v přímé souvislosti s ním, stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru; rodinným příslušníkům odpovídá zaměstnavatel podle občanského zákoníku.

    Co se týče konkrétně dohody o pracovní činnosti, uzavírá se na dobu určitou, popřípadě na dobu neurčitou. V dohodě lze sjednat způsob jejího zrušení. Okamžité zrušení dohody lze sjednat jen pro případy, v nichž lze okamžitě zrušit pracovní poměr. Nevyplývá-li způsob zrušení přímo z uzavřené dohody, lze ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni a jednostranně jen výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena. Odměna za vykonanou práci je splatná ve výplatních termínech určených u zaměstnavatele pro výplatu mzdy a je-li sjednána jednorázová splatnost odměny, až po provedení celého pracovního úkolu v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce. Pro výši odměny platí obecná ustanovení o výši mzdy pro pracovněprávní poměr, tedy i na tyto dohody se vztahuje výše minimální mzdy a tzv. zaručená mzda. Mezi účastníky lze dohodnout splatnost odměny jinak. Je-li obsahem dohody o pracovní činnosti poskytování náhrad výdajů spojených s výkonem práce, sjedná se vždy odděleně od ujednání o odměně za vykonanou práci. Pro tento typ dohody platí obecná ustanovení zákoníku práce týkající se pracovního poměru z pracovní smlouvy, kromě ustanovení o odstupném, pracovní době a době odpočinku, překážkách v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru. V dohodě nebo vnitřním předpisem lze však sjednat právo zaměstnance na dovolenou a jiné důležité osobní překážky v práci. Pokud toto právo v dohodě není sjednáno, zaměstnanci nárok na dovolenou na zotavenou nevzniká.

    Pokud se rozhodneme dohodu o pracovní činnosti uzavřít, vždy musíme dohodnout podstatné náležitosti, bez nichž by smlouva nevznikla. S ohledem na výše uvedené je to tedy sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.. Není nutné do textu dohody kopírovat celé odstavce ze zákoníku práce. Tato ustanovení se na pracovní vztah budou vztahovat tak i tak. Do textu dohody je vhodné uvést pouze konkrétní detaily dohody a případná ujednání, kterým se práva a povinnosti odlišují od ustanovení zákona tam, kde jim to dispozitivní normy umožňují.

Diskuze k článku (464)

Brigáda a důchodJana Petlanová30.05.13 11:08
BOZP a DOPPPetra 18.03.13 13:25
pracovní smlouvapetr kohout14.03.13 19:04
v těhotenství neschopenkaDenisa Pavelková02.07.12 13:42
rodicovska dovolena a praceAPetra 11.11.11 17:03
dohoda o prac.činnostimartin svoboda27.06.11 10:14
DPČhelena nováková07.04.11 14:18
DPČBožena Veselá05.04.11 20:25
cudzí štátny príslušníkRobo Masna31.05.10 09:05
Rodicovska dovolenalenka vojackova19.05.10 16:11
Neprodloužená DPČEvelina12.05.10 21:38
DPČ na konci mateřské dovolenéPetra Gottwaldová09.03.10 19:17
  Re: DPČ na konci mateřské dovolenéKarel Dlouhý09.03.10 21:01
Dohoda o pracovní činnosti versus dohodao provedení práceJana Pokorná31.01.10 10:22
vrácení daněJakub Zientek12.01.10 16:28
Dohoda o pracovní činnostiMarkéta Novotná08.01.10 14:59
  Re: Dohoda o pracovní činnostiKarel Dlouhý08.01.10 21:05
Dohoda o provedení práceMartin Koreň06.01.10 14:29
Nemocenská při DPČWalkerova07.09.09 18:38
Odvod soc. a zdrav.marcela bíllková04.09.09 15:46
Vyplacení soc. dávek po DPČVáclav Široký01.09.09 05:48
  Re: Vyplacení soc. dávek po DPČVáclav Široký01.09.09 05:53
Dohoda o pracovní činnosti - daně - studentLukáš Ryšavý19.08.09 18:44
  Re: Dohoda o pracovní činnosti - daně - studentVáclav Široký01.09.09 05:50
dpčZuzana Prusenovska04.08.09 21:57
Dohoda o pracovní činnostiZuzana Štěpánová16.07.09 13:28
  Re: Dohoda o pracovní činnostiPrávník17.07.09 15:09
dan z brigadymichal pecina20.02.09 16:47
danove priznanimichal pecina15.02.09 14:09
vrácení daněKamila11.02.09 22:51
vrácení daněKamila11.02.09 22:51
vrácení daněKamila Šrajerová11.02.09 22:50
  Re: vrácení daněNicoletta Lejskova17.02.09 09:56
Dohoda o PČ nebo o PP - výhradní zastoupeníDaniel Brabec25.01.09 12:11
vícero dpclucie nováková21.01.09 20:54
DPClucie nováková21.01.09 20:52
  Re: DPCRadek Joska22.05.10 23:20
MzdaLucie Novotna14.01.09 06:55
zpětné proplacení starobního důchoduJana Musilová13.01.09 12:23
Potvrzení ke skončení DPČ?Martin Mazálek08.01.09 17:12
dohoda o pracovni cinnostiJan Walach16.12.08 11:58
  Re: dohoda o pracovni cinnostiMgr. Oldřich Topka16.12.08 16:29
zdravotní a sociální studentKarolina Kubová13.12.08 12:13
  Re: zdravotní a sociální studentMgr. Oldřich Topka16.12.08 16:31
SP a ZP??Petra Wyszatycká09.12.08 18:37
  Re: SP a ZP??Karel Dlouhý09.12.08 20:02
omezený počet hodin?Lucie08.12.08 21:34
  Re: omezený počet hodin?Karel Dlouhý09.12.08 20:01
  Re: omezený počet hodin?Petr Sobotka06.04.09 08:20
Dohoda o pracovní činnosti - jediné zaměstnání ? Ivo 25.11.08 13:03
  Re: Dohoda o pracovní činnosti - jediné zaměstnání ? Karel Dlouhý09.12.08 20:04
Souběh 2 DPČ u téhož zaměstnavateleMartina Havlínová21.11.08 09:51
dohoda o pracovní činnosti - benefityTereza Krameriusová18.11.08 15:07
  Re: dohoda o pracovní činnosti - benefityMgr. Oldřich Topka19.11.08 08:42
Souběh pracovního poměru a DPČ z hlediska Zákoníku práceStanislava Marcalíková06.11.08 11:26
  Re: Souběh pracovního poměru a DPČ z hlediska Zákoníku práceMgr. Oldřich Topka19.11.08 08:33
DPčemílie hlaváčová29.10.08 08:22
  Re: DPčMgr. Oldřich Topka06.11.08 09:20
poradte prosimLucie Bukovjanova25.10.08 12:50
  Re: poradte prosimMgr. Oldřich Topka06.11.08 09:15
2 DPČ současněPavol Lomnický12.10.08 06:32
  Re: 2 DPČ současněMgr. Oldřich Topka16.10.08 08:42
Příplatek za práci v noci - DPPMartin Hrubý15.09.08 17:31
  Re: Příplatek za práci v noci - DPPMgr. Oldřich Topka01.10.08 16:08
DPČ na rodičovské dovolenéRadka Barešová03.09.08 13:53
  Re: DPČ na rodičovské dovolenéMgr. Oldřich Topka11.09.08 10:16
Podstata DPP a DPČ a co by mně měl z-tel dát při ukončení PPMartin Hrubý01.09.08 21:08
  Re: Podstata DPP a DPČ a co by mně měl z-tel dát při ukončení PPMgr. Oldřich Topka02.09.08 10:40
    Re: Podstata DPP a DPČ a co by mně měl z-tel dát při ukončení PPMartin Hrubý02.09.08 17:28
      Re: Podstata DPP a DPČ a co by mně měl z-tel dát při ukončení PPMgr. Oldřich Topka11.09.08 10:08
DPČ a pojištěníKristýna Holoubková01.09.08 09:36
  Re: DPČ a pojištěníMgr. Oldřich Topka02.09.08 10:36
neplatici zamestnavateleva hruba29.08.08 08:25
  Re: neplatici zamestnavatelMgr. Oldřich Topka02.09.08 10:33
Nárok na nemocenskouJaroslava Hřavová20.08.08 11:28
  Re: Nárok na nemocenskouMgr. Oldřich Topka21.08.08 12:54
Polovina pracovní doby u více zaměstnavatelůMartin Plechý16.08.08 14:24
  Re: Polovina pracovní doby u více zaměstnavatelůMgr. Oldřich Topka21.08.08 12:51
Dohoda o prac. činnosti a rodičovský přípspěvekAlena Svobodová08.08.08 16:35
  Re: Dohoda o prac. činnosti a rodičovský přípspěvekMgr. Oldřich Topka14.08.08 13:49
zaměstnáníPetr Veselý05.08.08 17:11
  Re: zaměstnáníMgr. Oldřich Topka14.08.08 13:39
Dohoda o pracovní činnosti a status studentaKateřina Sovová04.08.08 13:06
  Re: Dohoda o pracovní činnosti a status studentaMgr. Oldřich Topka14.08.08 13:46
DPP&DPČpopřSmlouva o díleJan Raboch29.07.08 16:35
  Re: DPP&DPČpopřSmlouva o díleMgr. Oldřich Topka14.08.08 13:45
Narok na podporu v nezamestnanostiDavid Hrncirik26.07.08 10:41
  Re: Narok na podporu v nezamestnanostiMgr. Oldřich Topka29.07.08 15:15
více dohod o pracovní činnostiMichal Rameš24.07.08 12:02
  Re: více dohod o pracovní činnostiMgr. Oldřich Topka29.07.08 15:07
Výpočet důchoduJosef Koritina09.07.08 20:35
  Re: Výpočet důchoduMgr. Oldřich Topka22.07.08 10:26
DPČ a úřad práce? II.PU01.07.08 08:12
  Re: DPČ a úřad práce? II.Mgr. Oldřich Topka03.07.08 08:10
DPČ a úřad práce?PU01.07.08 08:03
  Re: DPČ a úřad práce?Mgr. Oldřich Topka03.07.08 08:05
dpč_délka pracovní dobyMartina Karlíčková26.06.08 12:44
  Re: dpč_délka pracovní dobyMgr. Oldřich Topka27.06.08 08:56
Student a dvě DPČNovotná24.06.08 14:32
  Re: Student a dvě DPČMgr. Oldřich Topka27.06.08 08:55
DPČJosef Kroft23.06.08 12:56
  Re: DPČMgr. Oldřich Topka27.06.08 08:54
Výpočet mzdy na základě uzavření DPČLenka Synáčková19.06.08 08:37
  Re: Výpočet mzdy na základě uzavření DPČMgr. Oldřich Topka27.06.08 08:50
beruskaMarcel Karol18.06.08 19:25
  Re: beruskaMgr. Oldřich Topka27.06.08 08:48
Jak skončit DPPLáďa16.06.08 18:27
  Re: Jak skončit DPPMgr. Oldřich Topka18.06.08 09:24
končící mateřskáMarie Sordylová07.06.08 20:08
  Re: končící mateřskáMgr. Oldřich Topka18.06.08 09:21
Zrušení DPČ ze strany zaměstnavateleLucie Grundová02.06.08 14:30
  Re: Zrušení DPČ ze strany zaměstnavateleMgr. Oldřich Topka05.06.08 10:30
obsah odměnyTerezie Štyglerová30.05.08 13:47
  Re: obsah odměnyMgr. Oldřich Topka30.05.08 15:17
  Re: obsah odměnyAlena Durajová31.05.08 08:50
    Re: obsah odměnyMgr. Oldřich Topka05.06.08 10:31
DPČ a nemocenská v případě studentaLucie Potůčková19.05.08 16:48
  Re: DPČ a nemocenská v případě studentaMgr. Oldřich Topka23.05.08 16:00
Pr.sml.na dobu určitou vs. důchod a nemocenskáTomas Leto07.05.08 13:03
  Re: Pr.sml.na dobu určitou vs. důchod a nemocenskáMgr. Oldřich Topka12.05.08 09:23
placení pojištěnímonika kameníková05.05.08 15:24
  Re: placení pojištěníMgr. Oldřich Topka06.05.08 13:35
Dohoda o prac. činnostiIvana Jelínková05.05.08 13:15
  Re: Dohoda o prac. činnostiMgr. Oldřich Topka06.05.08 13:33
více podepsaných dohodMartin Malý30.04.08 19:28
  Re: více podepsaných dohodMgr. Oldřich Topka02.05.08 11:19
DovolenáPodškubka Lukáš17.04.08 14:37
  Re: DovolenáMgr. Oldřich Topka17.04.08 15:11
DPČ - nemocenská II.Monika Urbánková09.04.08 12:42
  Re: DPČ - nemocenská II.Mgr. Oldřich Topka09.04.08 16:11
Dohoda o pracovní činnostiPetr Jerna09.04.08 01:00
  Re: Dohoda o pracovní činnostiMgr. Oldřich Topka09.04.08 16:06
DPČ - nemocenskáMonika Urbánková08.04.08 15:25
  Re: DPČ - nemocenskáMgr. Oldřich Topka08.04.08 15:53
  Re: DPČ - nemocenskáJana Kočová16.05.08 01:21
DPČ - výpověď v době nemocenskéFrantišek Janeček03.04.08 15:09
  Re: DPČ - výpověď v době nemocenskéMgr. Oldřich Topka03.04.08 15:17
  Re: DPČ - výpověď v době nemocenskéVladimír Voborník20.02.09 14:31
Zrušení DPČMiloš Bém03.04.08 12:04
  Re: Zrušení DPČMgr. Oldřich Topka03.04.08 13:03
    Re: Zrušení DPČMiloš Bém03.04.08 13:24
DPCZuzana Onderková01.04.08 18:42
  Re: DPCMgr. Oldřich Topka02.04.08 08:53
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCEZuzana Onderková01.04.08 18:27
  Re: DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCEMgr. Oldřich Topka02.04.08 08:42
  Re: DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCEFrantišek Kořínek25.05.08 11:47
DPCKateřina Janurová01.04.08 10:13
  Re: DPCMgr. Oldřich Topka01.04.08 10:25
DPČ - odvod pojistného Hana 29.03.08 00:00
  Re: DPČ - odvod pojistného Mgr. Oldřich Topka31.03.08 11:06
dohoda o pracovní činnostiVěra Nečasová26.03.08 20:13
  Re: dohoda o pracovní činnostiMgr. Oldřich Topka27.03.08 10:09
Výpočet mzdy u dohody o PČBlanka Polakovičová14.03.08 10:08
  Re: Výpočet mzdy u dohody o PČMgr. Oldřich Topka20.03.08 10:03
Mzda?Lenka Jarešová13.03.08 23:30
  Re: Mzda?Mgr. Oldřich Topka20.03.08 09:58
Poděkování p. Mgr TopkoviMarie Rinchová05.03.08 19:01
Dohoda o pracovní činnosti a nárok na nemocenskouPavla Jurajdová05.03.08 18:12
  Re: Dohoda o pracovní činnosti a nárok na nemocenskouMgr. Oldřich Topka07.03.08 15:30
Brigáda při mateřské dovolnéVeronika Kováčová05.03.08 14:07
  Re: Brigáda při mateřské dovolnéMgr. Oldřich Topka07.03.08 15:21
  Re: Brigáda při mateřské dovolnéIrena Karchová26.03.08 15:01
Refundace mzdy členů SDHDavid Šašek05.03.08 09:04
  Re: Refundace mzdy členů SDHMgr. Oldřich Topka05.03.08 14:01
brigadaMartin Vlk04.03.08 13:50
  Re: brigadaMgr. Oldřich Topka04.03.08 14:47
DPČ - nemocenské dávkyMarie Rinchová04.03.08 13:29
  Re: DPČ - nemocenské dávkyMgr. Oldřich Topka04.03.08 14:32
Předčasné ukončení DPČIveta Smolíková29.02.08 16:11
  Re: Předčasné ukončení DPČMgr. Oldřich Topka03.03.08 09:02
Potvrzení o odvodu pojistnéhoDavid Šašek26.02.08 09:54
  Re: Potvrzení o odvodu pojistnéhoMgr. Oldřich Topka03.03.08 08:55
mzdaMonika Řehákova23.02.08 22:18
  Re: mzdaMgr. Oldřich Topka25.02.08 09:11
pracovní či nepracovní úrazJaromír Kořínek22.02.08 11:26
  Re: pracovní či nepracovní úrazMgr. Oldřich Topka22.02.08 16:09
výpovědanna hendrichova21.02.08 17:51
  Re: výpovědMgr. Oldřich Topka22.02.08 16:17
Potvrzení o zdanitelných příjmech při DPČJaroslava Božíková20.02.08 10:00
  Re: Potvrzení o zdanitelných příjmech při DPČMgr. Oldřich Topka20.02.08 11:01
HPP + DPČ a odvody státuPetr Hlaváček15.02.08 17:57
  Re: HPP + DPČ a odvody státuMgr. Oldřich Topka18.02.08 08:18
Rosah praceLucie Lumbachová14.02.08 22:11
  Re: Rosah praceMgr. Oldřich Topka15.02.08 08:26
DPĆjana ambrozková13.02.08 20:00
  Re: DPĆMgr. Oldřich Topka14.02.08 10:24
ZaměstnáníVladimír Černík13.02.08 17:13
  Re: ZaměstnáníMgr. Oldřich Topka14.02.08 10:18
ZaměstnáníVladimír Černík13.02.08 15:17
  Re: ZaměstnáníMgr. Oldřich Topka13.02.08 16:02
brigádaHolcová12.02.08 12:38
  Re: brigádaMgr. Oldřich Topka12.02.08 14:52
Dohodoa o provedení práceMili Janoutová04.02.08 13:28
  Re: Dohodoa o provedení práceMgr. Oldřich Topka04.02.08 13:53
dohody o pra.čin., o provedení práceMiroslav Balšánek04.02.08 13:19
  Re: dohody o pra.čin., o provedení práceMgr. Oldřich Topka04.02.08 13:37
dohoda o provedení práce ve výši 7000 KčEva Rašková04.02.08 13:14
  Re: dohoda o provedení práce ve výši 7000 KčMgr. Oldřich Topka04.02.08 13:32
Mateřská dovolenáPetra Pazourová30.01.08 16:18
  Re: Mateřská dovolenáMgr. Oldřich Topka01.02.08 08:38
DPC-materskaMarie Maryskova30.01.08 15:18
  Re: DPC-materskaMgr. Oldřich Topka01.02.08 08:15
Rod.dovolená a dohoda o prac.činnostiZuzana Procházková29.01.08 14:30
  Re: Rod.dovolená a dohoda o prac.činnostiMgr. Oldřich Topka30.01.08 10:32
student, výdělek do 5tis / měsícIvana Novotná28.01.08 09:56
  Re: student, výdělek do 5tis / měsícMgr. Oldřich Topka30.01.08 10:26
Práce v dohodě o pracovní činnostAdéla Redlichová24.01.08 16:22
  Re: Práce v dohodě o pracovní činnostKateřina Kurinovská25.01.08 07:25
    Re: Práce v dohodě o pracovní činnostMgr. Oldřich Topka25.01.08 07:47
  Re: Práce v dohodě o pracovní činnostMgr. Oldřich Topka25.01.08 07:49
vrácení ZP a SP studentůmLucie Maříková23.01.08 18:20
  Re: vrácení ZP a SP studentůmMgr. Oldřich Topka24.01.08 15:06
můžu zaměstnat na hpp nebo jinak? jsem fyzická osoba s žl.Adam Kinter22.01.08 13:50
  Re: můžu zaměstnat na hpp nebo jinak? jsem fyzická osoba s žl.Mgr. Oldřich Topka22.01.08 14:01
    Re: můžu zaměstnat na hpp nebo jinak? jsem fyzická osoba s žl.Adam Kinter23.01.08 09:39
      Re: můžu zaměstnat na hpp nebo jinak? jsem fyzická osoba s žl.Mgr. Oldřich Topka24.01.08 14:55
PříplatkyJaroslav Liška17.01.08 17:10
  Re: PříplatkyMgr. Oldřich Topka22.01.08 10:51
BrigádaMarkéta16.01.08 09:36
  Re: BrigádaMgr. Oldřich Topka22.01.08 10:55
DPČ a zdrav. pojištěníBlanka03.01.08 20:54
  Re: DPČ a zdrav. pojištěníMgr. Oldřich Topka22.01.08 11:24
práce jako chůvajanaariel01.01.08 11:35
  Re: práce jako chůvaMgr. Oldřich Topka22.01.08 11:35
dohoda o pracovní činnostijosef01.01.08 10:50
zdaněníjanicka31.12.07 21:38
HPP+dohoda o provedení práceMichala29.12.07 11:11
souběh HPP a DPČLenka28.12.07 18:16
DPČ - dovolenáVeronika27.12.07 15:50
  Re: DPČ - dovolenáMgr. Oldřich Topka27.12.07 16:40
NemocMartina21.12.07 18:50
Dohoda o pracovní činnosti na SlovenskuRadim14.12.07 14:00
  Re: Dohoda o pracovní činnosti na SlovenskuMgr. Oldřich Topka27.12.07 16:21
Dohoda o pracovní činnostikořínková Klára13.12.07 10:17
  Re: Dohoda o pracovní činnostiMgr. Oldřich Topka27.12.07 16:16
dohoda o pracovní činnostiVilma10.12.07 11:21
  Re: dohoda o pracovní činnostiMgr. Oldřich Topka27.12.07 16:13
Dohoda o pracovní činnostimajka04.12.07 10:06
  Re: Dohoda o pracovní činnostiŠéfredaktor04.12.07 10:57
Pracuji na DPC (student) a je mi strhavana DAN z PrijmuHavo29.11.07 11:24
DPČEva Imlaufová24.11.07 11:39
  Re: DPČIVA27.12.07 05:37
Dvojité placení SP a ZPPetr21.11.07 22:34
DPČIrena Janatová19.11.07 16:37
  Re: DPČŠéfredaktor20.11.07 09:04
DPČ CIZINECDostálová16.11.07 10:42
dohoda o pracovni cinnostiDuskova14.11.07 15:06
minimální mzdaJan Malina14.11.07 12:07
  Re: minimální mzdaŠéfredaktor14.11.07 15:44
DPČ - zrušeníJirka11.11.07 10:05
  Re: DPČ - zrušeníŠéfredaktor13.11.07 13:25
PRACOVNI SMLOUVY A DOHODYMICHAL06.11.07 14:00
  Re: PRACOVNI SMLOUVY A DOHODYŠéfredaktor06.11.07 14:29
Dotaz - dohoda o pracovní činnostimediumZ05.11.07 18:28
  Re: Dotaz - dohoda o pracovní činnostiŠéfredaktor06.11.07 10:48
paragrafMartin05.11.07 12:55
  Re: paragrafŠéfredaktor05.11.07 13:29
Příplatek za neděliApokalipsa04.11.07 15:10
  Re: Příplatek za neděliŠéfredaktor05.11.07 10:52
    Re: Příplatek za neděliApokalipsa05.11.07 17:53
      Re: Příplatek za neděliŠéfredaktor15.11.07 10:07
odpolední příplatkyEva03.11.07 13:26
  Re: odpolední příplatkyŠéfredaktor05.11.07 10:54
práce o vikendup.Kopecký02.11.07 13:18
Daň z DPP a DPČLenka01.11.07 14:24
  Re: Daň z DPP a DPČIVA27.12.07 05:53
výpovědandrea31.10.07 19:03
  Re: výpovědŠéfredaktor01.11.07 10:30
roční zúčtováníLucie31.10.07 14:58
Dohoda o pracovní činnostiJarka25.10.07 16:04
  Re: Dohoda o pracovní činnostiŠéfredaktor26.10.07 16:37
odměna z dohody o pracovní činnostiS\ylvaV.21.10.07 12:14
  Re: odměna z dohody o pracovní činnostiŠéfredaktor23.10.07 16:28
materska dovolenaDrahomira Setkova17.10.07 15:05
Daně a SaZ poj.Magda15.10.07 21:53
úklidIveta14.10.07 20:37
Maximální možná prac. dobaHallová09.10.07 17:53
  Re: Maximální možná prac. dobaŠéfredaktor11.10.07 10:46
Dohoda o prac. činnostiMartina Pavlíková09.10.07 10:33
  Re: Dohoda o prac. činnostiŠéfredaktor11.10.07 10:48
VýpověďJana Nováková09.10.07 10:26
  Re: VýpověďŠéfredaktor15.10.07 10:21
pojištění při D o PČŠašková08.10.07 12:41
SZ a ZPMíša08.10.07 00:27
VýpovědˇZdenka06.10.07 19:24
  Re: VýpovědˇŠéfredaktor08.10.07 08:51
Vzory smluvDavid28.09.07 10:09
  Re: Vzory smluvŠéfredaktor03.10.07 11:35
Dohoda o pracovní činnosti-studentHadačová24.09.07 09:49
  Re: Dohoda o pracovní činnosti-studentŠéfredaktor03.10.07 11:41
ZástupMUDR Hasanová20.09.07 10:41
Dohoda o prac. činnostiMalá14.09.07 13:33
  Re: Dohoda o prac. činnostiŠéfredaktor03.10.07 11:40
práce uklízečkyPetra Lavičková11.09.07 12:30
NeschopenkaMarie04.09.07 11:41
úklidEva04.09.07 11:34
?karla04.09.07 10:23
OdstupnéMarkéta31.08.07 08:56
dotaz na dohodu o pracovní činnostiTereza Chmelíková27.08.07 19:40
  Re: dotaz na dohodu o pracovní činnostiLábus02.10.07 11:22
Dohoda o pracovní činnostiOlga26.08.07 14:02
plat uklizeckyanna22.08.07 14:17
Můžu překročit 100 Hodin?Tomáš Byrtus21.08.07 19:44
Mzda vyplacená dvakrátMarkéta13.07.07 14:59
  Re: Mzda vyplacená dvakrátPavel Ptáček02.08.07 09:47
Mzda vyplacená dvakrátMarkéta13.07.07 14:59
Ako zarobiť cez internet bez poplatkov!!!Agloco05.07.07 19:50
  Re: Ako zarobiť cez internet bez poplatkov!!!hooxx16.11.07 09:12
Dohoda o pracovní činnostipetra02.07.07 21:27
základní nezdanitelná částkaKarolína27.06.07 15:07
dohoda o studiu při zaměstnání Iveta Dostálová27.06.07 11:14
Dohoda o prac. činnostiJitka21.06.07 10:37
  Re: Dohoda o prac. činnostiMiluše20.07.07 08:06
více dohod za rokVáclav Kosnar15.06.07 20:21
Dohoda o provedení práceMartina06.06.07 09:57
dohoda o pracovní činnostiRadka05.06.07 11:39
srážky ze mzdyVeronika17.05.07 20:05
dohoda o pracovní činnosti-více dohodSoňa z Opavska10.05.07 09:38
  Re: dohoda o pracovní činnosti-více dohodmagda11.05.07 10:34
Rodičovská dovolená a DPČKatuna02.05.07 10:48
dohoda o pracovní činnostiKateřina02.05.07 09:53
placeni ZP a dve DPČViktórie24.04.07 12:03
DovolenaPoh_o_daR16.04.07 10:15
rozvázání pracovního poměrujarda03.04.07 12:47
  Re: rozvázání pracovního poměruLábus02.10.07 11:28
rodičovský příspěvek a přivýdělěkJarmilajarka30.03.07 14:56
ÚklidMagda20.03.07 08:07
  Re: ÚklidMira05.07.07 18:00
Rozhodné období pro nemocenskou u DPČKateřina08.03.07 10:09
  Re: okamžité zrušení dohody o pracovní činnostiVěra Nečasová26.03.08 20:06
Dohoda o pracovní činnostiJana01.03.07 21:54
Skutečná pomoc.Krejsa12.02.07 18:00
náhrada za práci ve svátekChita02.02.07 17:14
  Re: náhrada za práci ve svátekPetr03.09.07 08:16
  Re: náhrada za práci ve svátekRenata Toningerová10.05.08 16:18
brigádaTark22.01.07 14:46
  Re: brigádaJana02.09.07 21:39
socialni davky a jejich zmenaJan Musílek21.12.06 11:57
  Re: socialni davky a jejich zmenaSilvia Matesová06.10.07 19:10
  Re: socialni davky a jejich zmenaČeskyznalá24.10.07 20:02
náklady na pracovní smlouvyEliška18.12.06 20:37
DPČ a pracovní neschopnostJana18.12.06 18:39
Nemocenská a dohoda o pracovní činnostijarča06.12.06 11:24
Dohoda o pracovní činnostiKamila Vokurková20.11.06 18:34
práce ve svátek a dohoda o pracovní činnostilenka17.11.06 15:20
  Re: práce ve svátek a dohoda o pracovní činnostiPetr03.09.07 08:19
Zdravotní a sociální pojištěníIva16.11.06 12:45
  Re: Výše zdrav.a soc.poj.u nezaměstnaného-vyřazen z evidence ÚPAlena18.04.07 11:50
dovolenáLenka Prokešová10.11.06 20:15
  Re: dovolenáslávek19.07.07 12:44
    Re: dovolenáPetr03.09.07 08:46
Dohoda o pracovní činnostiMichala Antošová09.11.06 20:57
Hlídání školního hřištěVěra Škrlíková09.11.06 10:42
Dohoda o pracovní činnostiPavel Stejskal31.10.06 13:17
DPP nebo DPČJindra12.10.06 08:20
Normy pro úklidKubánková Dáša11.10.06 06:12
  Re: Normy pro úklidkubankova daša25.02.07 14:30
  Re: Normy pro úklidDagmar Sochulakova27.05.07 00:04
dohoda o pracovní činostiMarie Dvořáková23.09.06 19:03
Práce během mateřské dovolenéNelly Talášková20.09.06 11:22
Kolik dohod je možno uzavřít?Karel Hořínek18.09.06 12:50
Živnostenský listVeronika Zápařková17.09.06 12:10
Žádost o důchod a dovolenáLadislav03.09.06 19:10
Poskytování reklamyTomáš29.08.06 09:41
právní vztahymichal šebák29.08.06 09:30
sociální dávkyJana04.08.06 11:02
Zivnostensky list nebo dohoda o praci?J. Brezinova28.07.06 15:37
  Re: Zivnostensky list nebo dohoda o praci?fj28.02.07 12:07
Mimořádné pracovní odměnyTomáš26.07.06 13:43
DPČmagdalena20.07.06 13:48
min.mzda-DPČRadka Remarová20.07.06 09:04
Souběh pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnostiBožena Mrkáčková14.07.06 14:37
dohoda o pracovní činnosti - svátekDana Čepeláková14.06.06 08:56
brigadapavla machackova11.06.06 19:06
DPČ a mateřská dovolenáLenka08.06.06 15:09
placení sociální pojištěníJana Procházková05.06.06 12:20
Dohoda o pracovní činnost - výpověďPavlína Peterková30.05.06 14:06
Smlouva o provedení práceMiroslav Man24.05.06 08:11
Dohoda o pracovní činnostiViktorová12.05.06 11:08
noční příplatekBrazdová04.05.06 17:14
Dohoda o pracovní činnosti-svátekJana04.05.06 12:51
Dvě smlouvy o provedení činnostiMiloš30.04.06 17:07
dohoda o pracovní činnosti důchodcewagnerova22.04.06 20:50
výpovědPavla19.04.06 20:05
Dohoda o pracovní činnosti a důchodmartina Zácová19.04.06 09:54
Výše daní v rámci dohody o pracovní činnostiPavla Bergmannová30.03.06 01:07
nástup do zaměstnání ve svátekmartin26.03.06 23:12
DotazMarcela15.03.06 22:38
Dohoda o pracovní činnostiKamila06.03.06 10:59
nezaměstnaný a dohoda o pracovní činnostiVít02.03.06 15:03
dohoda o provedení pracovní činnostiStanislava21.02.06 21:54
dohoda o pracovní činnostiMonika21.02.06 00:26
dohada o pracovní činnosti - daněníkarolína17.02.06 13:29
52Laura13.02.06 13:00
52Laura13.02.06 12:56
dohoda o pracovní činnostiPavla10.02.06 13:24
dohoda o pracovní činnostitereza Koucká01.02.06 15:50
DPP a DPČMagdaléna30.01.06 11:32
DPP a DPČMagdaléna Katolická30.01.06 11:32
Proplácení dovolenéKrabcová29.01.06 11:40
Proplácení dovolenéKrabcová29.01.06 11:38
Dohoda o pracovní činnostiMichaela28.01.06 14:24
DPČIvana Němcová13.01.06 18:52
DPČIvana Němcová13.01.06 18:51
cestovní náhrady-dněSvoboda06.11.05 10:58
DPČ - roky na důchodMirka16.10.05 11:39
Práce pro zaměstnavatele domaFrantišek Štěpánek12.10.05 15:59
vzp a dohoda o pracovní činnostilenka14.09.05 12:43
  Re: vzp a dohoda o pracovní činnostiKamila Žemličková16.09.05 09:28
Výpočet odměny DPP a DPČKamila Žemličková14.09.05 11:50
problémy ze strany zaměstnavateleKrejčířová12.08.05 17:09
DPP a DPČTomáš Novák09.08.05 15:23
dohoda o pracovní činnostiEva19.07.05 14:24
  Re: dohoda o pracovní činnostiIvan Kunst06.06.06 13:51
zaměstnání studenta na brigádumarkéta02.07.05 11:09
Mam pravo na zapoctovy list, kdyz jsem student a pracuji na DPČ?Jana13.06.05 18:21
dohoda o pracovní činnostiKlára Manoušková24.05.05 19:35
Dohoda o pracovní činnostiFedor Dupej24.05.05 19:08
dokladyJan P.08.05.05 19:21
Délka nemoci z dohody o pracovní činnostiV.Kuželová19.04.05 18:20
Dohoda o pracovní činnostiAdéla30.03.05 06:37
dotazMilan Kruc20.03.05 21:18
DotazDaniel25.02.05 12:23
dohoda o prac.činnosti+dohoda o provedení práceAdéla10.02.05 13:29
Dotaz.Daniel Telarik07.02.05 22:12
dohoda o provedení práceHanka17.01.05 15:33
brigada pri studiudamcova11.01.05 19:28
Dohoda o pracovní činnostiIng. Prokop Vondráček11.01.05 15:15
Jak podávat daňové přiznáníJarmila Šotkovská16.12.04 09:48
Daň z příjmu???Eva04.12.04 22:43
brigadadamcova29.11.04 00:39
Dohoda o pracovni cinnosti, daneni, odvod soc. a nem. davekJaroslava Prokopova14.11.04 14:29
  Re: Dohoda o pracovni cinnosti, daneni, odvod soc. a nem. davekDušan Zelinka26.11.04 10:13
smlouva na dobu určitouRoman30.10.04 19:26
Dohoda o pracovní činnostiRadmila Vojtušová26.08.04 19:21
  Re: Dohoda o pracovní činnostiIva03.10.06 11:52
ČID a zaměstnání na DPČDana20.08.04 11:35
Daň z příjmu za brigádu??Vladka17.08.04 12:33
Lze uzavřít více dohod o provedení činnostiLenka09.07.04 20:47
dohoda o pracovní činnostilucie Jučíková16.04.04 08:42
mohou důchodci uzavíraz dohodu o prac.činnosti bez omezení?Leanka Spitzerová30.12.03 15:14
  Re: DPČDvořáková13.01.05 11:18
  Re: mohou důchodci uzavíraz dohodu o prac.činnosti bez omezení?Krejcárková05.01.06 08:58
HLIDANI DETI !Katerina08.12.03 20:59
Potřebujeme domovníka-Vladimír Brožek02.12.03 20:05
srazky ze mzdyStanislavova Marcela11.10.03 17:42
DotazMenšíková19.09.03 10:02
  Re: Dotazmarie17.09.07 17:49
Úhrada za neodvedenou práciIva12.09.03 10:56
  Re: Úhrada za neodvedenou práciMartin28.06.06 12:53
BrigadaMarcela25.08.03 15:40
  Re: BrigadaLenka14.01.05 13:35
Dohoda o pracovní činnostiMíla19.08.03 11:12
  Re: Dohoda o pracovní činnostiAlice08.10.04 10:54
  Re: Dohoda o pracovní činnostiKrejcárková05.01.06 08:48
  Re: Dohoda o pracovní činnostiIvo12.06.06 21:54
  Re: Dohoda o pracovní činnostiLidka13.03.07 15:06
  Re: Dohoda o pracovní činnostiŠtefan Vexler13.03.07 18:35
Jsem programátor - není mi 18 a chci podnikatbiksa19.06.03 11:30
  Re: Jsem programátor - není mi 18 a chci podnikatZbyněk29.06.04 17:34
  Re: Jsem programátor - není mi 18 a chci podnikatZbynek Zezdisral01.03.06 13:34
  Re: Jsem programátor - není mi 18 a chci podnikatrefer23.08.06 14:52
  Re: Jsem programátor - není mi 18 a chci podnikatMirek19.09.06 10:16
Sociální dávky nezaměstnaných osob.Vladislav01.12.02 17:04

Právo

Právník.cz na Facebooku

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Provizní systém

Provozovatel těchto stránek - obchodní společnost WEDOS a.s. nabízí nástroj, který Vám umožní vydělávat za reklamu a zprostředkování objednávek zboží a služeb této společnosti.

BONUS 100,- Kč již za aktivaci provizního systému

provizní systém »