TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.
tisk

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Postup pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Převádíte, kupujete, prodáváte nebo darujete nemovitost a potřebuje provést změnu na listu vlastnictví v katastru nemovitostí?

Datum: 16.08.2002     Autor: redakce


Při podávání tohoto návrhu je třeba vycházet především z § 4 odst. 3 a 4 zákona číslo 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. V třetím odstavci se dozvídáme esenciální náležitosti takového dokumentu. Návrh na zahájení řízení tedy musí obsahovat :
a) označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen,
b) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení,
c) označení práv, která mají být zapsána do katastru.

   Jedná se o určení účastníků řízení - tedy je třeba na jedné straně identifikovat konkrétní katastrální úřad, který bude řízení provádět a na druhé straně samozřejmě žadatele o zápis. A dále návrh musí označovat práva, která budou v katastru zapsána.

V odstavci čtvrtém se pak uvádí, co musí být přílohou takového návrhu :
a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.

   Pokud tedy např. kupujeme pozemek, musíme ad a) přiložit kupní smlouvu, na základě které se tento převod uskuteční. A to nejméně ve čtyřech vyhotoveních. ad b) se týká pouze případu, že se necháme zastoupit, pokud jednáme sami, tato příloha odpadá. Výpis z rejstříku za c) se zase týká pouze specifického případu, že by účastník byl právnická osoba. Ad d) zahrnuje situace, kdy původní vlastník (prodávající, dárce apod.), nabyl své vlastnické právo před 1.1.93. Pak musí doložit, že je oprávněn s nemovitostí nakládat. Tedy jeho původní kupní smlouvu, či rozhodnutí pozemkového úřadu apod. Bod e) se týká cizojazyčných smluv.

Na konec dokumentu samozřejmě uvedeme místo a datum sepsání a podpisy.

Diskuze k článku (272)

Zápis do KN stavby na územní souhlasStanislav Novák24.02.12 20:53
  Re: Zápis do KN stavby na územní souhlasJaroslav Reha25.02.12 16:44
Návrh na vkladJaroslav Reha24.02.12 10:56
platba fondu opraviva apes07.02.12 22:11
  Re: platba fondu opravprávní vrba08.02.12 16:17
Doba pro přepis pozemku po podpisu smlouvyPavel Zadina31.10.11 08:07
fyzická přítomnost prodávajícího na k.ú.Martin Vlček23.09.11 21:12
  Re: fyzická přítomnost prodávajícího na k.ú.Karel Dlouhý24.09.11 15:59
Nesouhlas s vkladem do katastru nemovitostíDavid Vymetal17.09.11 17:19
  Re: Nesouhlas s vkladem do katastru nemovitostíMarie Michnová21.05.13 10:46
jiné adresy trvalého bydlištěRadek Mašlaň28.05.11 14:56
návrh na vklad do KNErika Kozumplíková10.05.11 13:51
  Re: návrh na vklad do KNMilan Zeman10.05.11 14:26
kupa bytujan xxx24.03.11 19:29
Převod části domuLenka Plačková23.10.10 11:21
  Re: Převod části domuMilan Zeman25.10.10 08:13
změna vlastníka v katastru nemovitostiDana Prouzová06.10.10 13:35
Dodatek ke kupní smlouvěTereza Vinická16.09.10 10:32
List vlastnictvíMartina Shánělová05.08.10 13:10
předkupní právoFrantišek Rouesek31.05.10 06:34
  Re: předkupní právoMilan Zeman01.06.10 08:19
    Re: předkupní právoFrantišek Rouesek04.06.10 16:18
      Re: předkupní právoMilan Zeman07.06.10 07:55
Zastavní právoLadislav Zadělák30.05.10 10:37
Vrácení daruMilan02.04.10 12:10
Darování nemovitostiRenata Kristková30.01.10 18:30
  Re: Darování nemovitostiMilan Zeman18.02.10 07:59
Návrh na vklad do KNStanislav Březina26.01.10 11:48
návrh na vklad do KNStanislav Březina25.01.10 19:56
  Re: návrh na vklad do KNKarel Dlouhý25.01.10 22:46
Návrh na vklad do KNStanislav Březina25.01.10 08:14
  Re: Návrh na vklad do KNKarel Dlouhý25.01.10 16:13
Návrh na vklad do KNStanislav Březina24.01.10 10:42
  Re: Návrh na vklad do KNKarel Dlouhý24.01.10 12:07
Daň z převodu po rozvoduMartin Zahálka09.12.09 15:55
  Re: Daň z převodu po rozvoduVáclav Černý14.01.10 14:38
vyplnění tiskopisuPavlína Jahodová07.10.09 14:04
změna vlastníka bytuJindra Šachová12.08.09 01:03
Jak postupovat?Karel Mlčoušek10.07.09 05:49
návrh na vklad do katastr - tiskopisyMartina Ševčíková10.03.09 13:52
  Re: návrh na vklad do katastr - tiskopisyAdriana Klusalová10.03.09 18:22
Návrh na vklad do katastru nemovitostiDaniel Kubánek04.03.09 15:56
  Re: Návrh na vklad do katastru nemovitostiKarel Dlouhý04.03.09 18:29
geometrický plán jako součást kupní smlouvyEva Muselíková09.02.09 13:47
  Re: geometrický plán jako součást kupní smlouvyTereza Gregorova26.02.09 14:43
Návrh na vklad do katastru nemovitostiEmil Kalina29.01.09 19:54
  Re: Návrh na vklad do katastru nemovitostiAdriana Klusalová03.02.09 18:50
  Re: Návrh na vklad do katastru nemovitostiKarel Dlouhý03.02.09 19:04
darovací smlouva-spoluvlastnický podílPetr P.29.01.09 19:49
Darování nemovitostiJana Kolářová24.01.09 15:09
  Re: Darování nemovitostiKarel Dlouhý24.01.09 19:24
Návrh na vklad do katastruOlga Provazníková21.01.09 11:23
  Re: Návrh na vklad do katastruKarel Dlouhý24.01.09 19:26
  Re: Návrh na vklad do katastruAdriana Klusalová25.01.09 17:25
  Re: Návrh na vklad do katastruTomík Miklík28.01.09 17:00
ověření podpisůHelena Semianová16.01.09 15:39
  Re: ověření podpisůAdriana Klusalová16.01.09 19:44
  Re: výměna garážeBronislava Mahrová17.02.10 21:14
SankceKateřina Dvořáková14.01.09 10:44
dodatek ku kupni smlouveJaroslav Hradil13.01.09 14:20
  Re: dodatek ku kupni smlouveAdriana Klusalová15.01.09 18:41
Vklad do KNJan Babický15.12.08 10:34
  Re: Vklad do KNAdriana Klusalová30.12.08 18:42
Zápis nemovitosti do katastruJan Novák20.11.08 11:35
vklad do katastru po rozvoduFrantišek Muška09.11.08 20:35
  Re: vklad do katastru po rozvoduPetr Petr09.11.08 21:49
věcné břemenoVeronika 04.11.08 17:58
  Re: věcné břemenoMgr. Oldřich Topka05.11.08 13:02
Darování bytuVěra Jurnečková03.11.08 15:36
  Re: Darování bytuMgr. Lucie Jindrová, advokát03.11.08 16:28
Daň z převodu při rozvoduJan Svoboda09.09.08 13:29
  Re: Daň z převodu při rozvoduMgr. Oldřich Topka15.09.08 14:31
Návrh vkladu do katastru se zástavouValtr Kominik24.08.08 17:57
  Re: Návrh vkladu do katastru se zástavouMgr. Lucie Jindrová, advokát28.08.08 16:54
Převod nemovitostiLibor Koukl15.08.08 02:15
  Re: Převod nemovitostiOldřich Topka15.08.08 08:05
počet návrhu na vkladMiroslav Nevrkla13.08.08 11:53
  Re: počet návrhu na vkladOldřich Topka15.08.08 08:09
Darovaci dan jitka janova03.07.08 17:31
  Re: Darovaci dan Mgr. Oldřich Topka14.07.08 12:56
exekuceJiřina Valachová30.06.08 13:56
  Re: exekuceMgr. Oldřich Topka30.06.08 16:33
    Re: exekuceJiřina Valachová01.07.08 15:08
      Re: exekuceMgr. Oldřich Topka14.07.08 12:55
Vklad do katastruPetr Kratochvíl30.06.08 13:31
  Re: Vklad do katastruMgr. Oldřich Topka30.06.08 16:31
vkald do katstruPavel 08.06.08 07:36
  Re: vkald do katstruMgr. Oldřich Topka09.06.08 15:22
Návrh na vklad - dodatek ke kupní smlouvěJiří Stratil05.06.08 20:12
  Re: Návrh na vklad - dodatek ke kupní smlouvěMgr. Oldřich Topka09.06.08 15:15
Zpozdeni katastruIvo Jacos04.06.08 21:14
  Re: Zpozdeni katastruMgr. Oldřich Topka09.06.08 15:13
Darovací daňRobert Karas03.06.08 18:37
  Re: Darovací daňMgr. Oldřich Topka09.06.08 15:06
Postup při sepsání KS na prodej nemovitostiDana Římanová19.05.08 14:40
  Re: Postup při sepsání KS na prodej nemovitostiMgr. Oldřich Topka19.05.08 15:36
Darovací smlouvaK. Lukášová18.05.08 12:15
  Re: Darovací smlouvaMgr. Oldřich Topka19.05.08 15:15
spoluvlastnictvíNováková12.05.08 15:13
  Re: spoluvlastnictvíMgr. Lucie Jindrová, advokát12.05.08 15:17
dotazJosef Novák28.04.08 19:54
  Re: dotazMgr. Lucie Jindrová, advokát29.04.08 14:27
vklad do katastru nemovitostiKaterina Fialova25.04.08 12:25
  Re: vklad do katastru nemovitostiMgr. Oldřich Topka29.04.08 17:04
vklad do katastruDavid Holý11.03.08 18:58
  Re: vklad do katastruMgr. Oldřich Topka19.03.08 09:53
Darování bytu v sdružení nájemníkůMarcel Kurfürst11.03.08 09:50
  Re: Darování bytu v sdružení nájemníkůMgr. Oldřich Topka11.03.08 11:32
Důvod k vystěhování z bytunormalni clovek29.02.08 15:53
  Re: Důvod k vystěhování z bytuMgr. Oldřich Topka03.03.08 08:10
    Re: Důvod k vystěhování z bytunormalni clovek03.03.08 23:36
      Re: Důvod k vystěhování z bytupetr novacek07.04.08 20:17
Druh a družka-společná nemovitostPetra Zahradníková25.02.08 15:18
  Re: Druh a družka-společná nemovitostMgr. Lucie Jindrová, advokát27.02.08 10:08
Návrh na vklad - darovací smlouvaLukáš portych13.02.08 19:55
  Re: Návrh na vklad - darovací smlouvaMgr. Lucie Jindrová, advokát14.02.08 09:42
návrh bez tituluMarek Hradecký10.02.08 18:40
  Re: návrh bez tituluMgr. Lucie Jindrová, advokát12.02.08 15:35
zápis do katastruRadim Vévoda07.02.08 21:51
  Re: zápis do katastruMgr. Oldřich Topka08.02.08 07:30
Vklad do katastruJana Pečená07.02.08 11:55
  Re: Vklad do katastruMgr. Oldřich Topka08.02.08 07:25
  Re: Vklad do katastruFrantišek Šustr11.02.08 14:56
převod nemovitostiPavla Novotna06.02.08 09:42
  Re: převod nemovitostiMgr. Lucie Jindrová, advokát06.02.08 10:01
Převod úvěru ze dvou s stavebních spořeníSkrabis30.01.08 14:25
  Re: Převod úvěru ze dvou s stavebních spořeníMgr. Lucie Jindrová, advokát31.01.08 09:21
Koupě garáže?Rudolf Dufek30.01.08 08:54
  Re: Koupě garáže?Mgr. Lucie Jindrová, advokát31.01.08 09:18
Kolik smluv a návrhůJirka Prokes22.01.08 13:21
  Re: Kolik smluv a návrhůMgr. Lucie Jindrová, advokát23.01.08 09:09
Dotaz a porada.Antonín Bezděk17.01.08 15:11
  Re: Dotaz a porada.Mgr. Lucie Jindrová, advokát23.01.08 09:12
Darování + věcné břemenoMarkéta15.01.08 15:54
Prevod bytuDusan14.01.08 10:36
  Re: Prevod bytuMgr. Lucie Jindrová, advokát16.01.08 08:35
Návrh na vkladBeny11.01.08 13:33
  Re: Návrh na vkladMgr. Lucie Jindrová, advokát14.01.08 08:38
Darování nemovitostiNovotná10.01.08 18:51
  Re: Darování nemovitostiMarkéta Staňková18.02.08 11:47
zástava RDSvobodová10.01.08 09:30
  Re: zástava RDMgr. Lucie Jindrová, advokát14.01.08 08:40
Návrh na vklad do katastruKampa08.01.08 15:39
  Re: Návrh na vklad do katastruV.V.10.01.08 16:52
    Re: Návrh na vklad do katastruV.V.10.01.08 16:54
      Re: Návrh na vklad do katastruKampa10.01.08 17:14
Darovací daňB. Šampalík08.01.08 11:54
  Re: Darovací daňMgr. Lucie Jindrová, advokát08.01.08 12:34
předchozí příspěvekVěra Cábová06.01.08 19:38
  Re: předchozí příspěvekMgr. Lucie Jindrová, advokát08.01.08 09:46
rozšíření vlastníků nemovitostiVěra Cábová06.01.08 19:22
Darovaný majetek a manželéPetra02.01.08 12:29
  Re: Darovaný majetek a manželéMgr. Lucie Jindrová, advokát02.01.08 16:27
koupě pozemkuvladimír čech31.12.07 08:45
Vklad do katastru nemovitostíkubula28.12.07 14:06
  Re: Vklad do katastru nemovitostíMgr. Oldřich Topka28.12.07 14:28
  Re: Vklad do katastru nemovitostíJan Biernát08.04.10 11:09
koupě části pozemkuIvan27.12.07 18:32
  Re: koupě části pozemkuMgr. Oldřich Topka28.12.07 14:19
věcný dar a dědictvímiluše ondrejová22.12.07 09:14
  Re: věcný dar a dědictvíMgr. Oldřich Topka28.12.07 14:17
vklad do KNMarie .N20.12.07 23:14
  Re: vklad do KNMgr. Oldřich Topka21.12.07 08:28
Jak správně formulovat návrh na vkladPetr K.18.12.07 22:48
  Re: Jak správně formulovat návrh na vkladMgr. Oldřich Topka21.12.07 08:18
zástavní právo k zajištění smluvní pokutyVláčilová14.12.07 21:19
  Re: zástavní právo k zajištění smluvní pokutyMgr. Oldřich Topka21.12.07 08:08
darovaci smlouva a overovani podpisuMartin13.12.07 10:27
  Re: darovaci smlouva a overovani podpisuŠéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová17.12.07 14:41
je darovaný pozemek pouze mým vlastnictvím?Adámková07.12.07 08:54
  Re: je darovaný pozemek pouze mým vlastnictvím?Redaktor - Mgr. Oldřich Topka07.12.07 09:21
souhlas z převodem nemovitosti se zástavouTichý29.11.07 09:31
Vklad do KNJana Veselková26.11.07 15:57
  Re: Vklad do KNŠéfredaktor26.11.07 16:34
vlastník vydržením a zápis do KNPavel19.11.07 20:33
  Re: vlastník vydržením a zápis do KNŠéfredaktor26.11.07 15:20
výzva k doplněníJitka06.11.07 13:00
  Re: výzva k doplněníŠéfredaktor06.11.07 14:27
termín na vkladMilan05.11.07 16:40
  Re: termín na vkladŠéfredaktor05.11.07 17:12
návrh na vkladOlga02.11.07 00:08
  Re: návrh na vkladŠéfredaktor02.11.07 16:31
Návrh na vklad zástavního práva do KNAnna20.10.07 17:16
  Re: Návrh na vklad zástavního práva do KNŠéfredaktor24.10.07 09:34
dar nemovitostiDobruška20.10.07 12:26
  Re: dar nemovitostiŠéfredaktor24.10.07 09:37
1/2 NemovitostiPetr19.10.07 11:04
  Re: 1/2 NemovitostiŠéfredaktor19.10.07 13:52
1/2 NemovitostiPetr19.10.07 11:03
Vrácení daruKalivoda14.10.07 10:57
  Re: Vrácení daruŠéfredaktor15.10.07 10:49
Návrh na vklad do katastru nemovitostíHynek06.10.07 11:54
  Re: Návrh na vklad do katastru nemovitostíŠéfredaktor09.10.07 11:19
    Re: Návrh na vklad do katastru nemovitostíHynek14.10.07 10:27
      Re: Návrh na vklad do katastru nemovitostíŠéfredaktor19.10.07 11:43
počet smluv?František Jantač05.09.07 14:56
  Re: počet smluv?bkv14.09.07 10:12
koupě rozestavěného domuladas02.08.07 18:39
  Re: koupě rozestavěného domuŠéfredaktor09.10.07 11:25
návrh na vkladPetra13.07.07 15:25
  Re: návrh na vkladkminda26.07.07 11:43
doba vyřízenílucka26.06.07 13:28
  Re: doba vyřízeníkminda26.07.07 11:36
vrácení darumarcela02.04.07 13:15
  Re: vrácení daruDarja Horváthová01.10.07 17:16
Návrh na vklad do katastru nemovitostíMonika14.03.07 14:47
  Re: Návrh na vklad do katastru nemovitostíIvan30.05.07 18:11
    Re: Návrh na vklad do katastru nemovitostíkminda26.07.07 11:28
Darování nemovitosti s více vlastníkyPetr26.02.07 15:32
Návrh na vklad do KN na základě dědického rozhodnutíJan Pukl18.01.07 15:20
koupě zahrad.chatkyEva Valentová02.12.06 17:39
zřízení užívání domuJindřich Bauer31.10.06 17:56
  Re: zřízení užívání domukminda26.07.07 11:34
list vlastnictvíjavec06.10.06 16:14
prevod stavebniho pozemku z rodice na dceruIrena05.10.06 08:59
Lidi, co tady blbnete?-29.08.06 23:50
vložení věcného břemeneJana KAdlecová10.07.06 18:13
převod nemovitostiAleš Vampola24.05.06 06:45
  Re: převod nemovitostiDana Havelova21.08.06 20:34
zápis do katastru nemovitostímagda22.05.06 09:22
Vklad do katastrálnu nemovitostímagda22.05.06 09:15
kupní smlouva a poplatkyPetr18.03.06 19:55
  Re: kupní smlouva a poplatkypino11.07.07 13:13
neúplný vzorJiří Kovář16.03.06 17:49
Návrh na vklad do katastru nemovitostiDobromila Jiříčková06.02.06 17:23
postup při darování nemovitostiRytířová06.02.06 11:13
Návrh na vklad věcného břemeneAndrea Dohnalová13.11.05 13:36
  Re: Návrh na vklad věcného břemeneRomana Vernarová22.06.06 13:38
Návrh na vklad do katastru nemovitostí se zástavním právemLenka Mahelová10.11.05 16:00
  Re: Návrh na vklad do katastru nemovitostí se zástavním právemhdghfds08.11.07 14:53
podklady pro výměnu bytů v osob. vlastnictvíkouba05.11.05 20:22
převod nemovitosti z matky na dceruHana31.10.05 11:01
převod bytu po rozvoduJana12.07.05 11:44
plná moc Ivana Dykastová29.04.05 10:44
jak co nejednodušeji převédst darovaný pozemek na ManželeJirka Kor.22.04.05 22:15
prevod bytu po rozvodulenka14.04.05 09:59
zřízení věcného břemene - přístup k nemovitostemMilan Hammerle15.03.05 14:46
Zápis oprávněné držby do katastru nemovitostíMaterna03.03.05 09:47
Vznik vlastnictví k nově vytvořené jednotceJaroslav Malinsky07.02.05 19:27
vklad do katastrubx24.11.04 23:22
  Re: vklad do katastruMarcela Koušová09.01.05 12:37
list vlastnictvílucie09.11.04 20:54
  Re: list vlastnictvíMarcela Koušová09.01.05 12:34
Vklad práva věcného břemena do KNPavel Vaško06.10.04 16:50
  Re: Vklad práva věcného břemena do KNMarcela Koušová09.01.05 12:31
daň z převodu nemovitostíVentruba23.09.04 07:54
Darování poloviny nemovitosti dceřiSimona Ruberová13.07.04 12:04
vzor odvolanijan06.07.04 13:16
Lhůty katastruMarek Slivanský01.07.04 16:12
  Re: Lhůty katastruPavel12.07.04 11:45
    Re: Lhůty katastruPavel12.07.04 11:51
Převod poloviny nemovitosti na rodinného příslušníkaJiří Blažek12.05.04 12:07
  Re: Převod poloviny nemovitosti na rodinného příslušníkadežo30.05.07 18:00
  Re: Převod poloviny nemovitosti na rodinného příslušníkaIvan30.05.07 18:06
Kupní smlouva o převodu pozemkuŠárka11.11.03 12:16
kupní smlouva na převod nemovitostikateřina pachtová06.10.03 14:28
poplatekTomáš Hrdina28.09.03 23:51
kupní smlouva nemovitostiMarkéta Domáňová02.09.03 06:17
  Re: kupní smlouva nemovitostiMarcela Koušová09.01.05 12:23
Vklad do katastruPetr13.08.03 18:37
zápisy na katastrukučeříková19.06.03 15:42
  Podání odvolání proti USNESENÍ K OHLÁŠENÍ STAVBY Richard SADOWSKI13.05.08 15:06
Lhůta na vyřízení vkladu kupní smouvy v KNKačírková Monika19.03.03 17:46
  Re: Lhůta na vyřízení vkladu kupní smouvy v KNMarcela Koušová11.02.04 18:05
    Re: Lhůta na vyřízení vkladu kupní smouvy v KNnormalni clovek29.02.08 15:39
Vklad do katastru nemovitostíLibor Hubáček17.02.03 12:57
  Re: Vklad do katastru nemovitostíJiří Ruml25.03.05 13:08
  Re: Vklad do katastru nemovitostíHonza21.03.06 10:33
převod nemovitostijana21.11.02 12:56
  Re: převod nemovitostiČech Květoslav19.03.03 10:24
  Re: převod nemovitostiJan08.01.05 18:09
převod nemovitostijana21.11.02 12:56

Právo

Právník.cz na Facebooku

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Provizní systém

Provozovatel těchto stránek - obchodní společnost WEDOS a.s. nabízí nástroj, který Vám umožní vydělávat za reklamu a zprostředkování objednávek zboží a služeb této společnosti.

BONUS 100,- Kč již za aktivaci provizního systému

provizní systém »