TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.
tisk

Co patří do společného jmění manželů

Mezi manželi vzniká uzavřením manželství ze zákona společné jmění manželů. Otázka, co do něj patří, je klíčovou pro majetková práva manželů. Její odpověď je důležitá nejen pro vztahy mezi manželi, ale také pro vztahy mezi manželi a třetími osobami. Tento příspěvek nastíní právní úpravu společného jmění manželů.

Datum: 03.04.2008     Autor: Petr Sprinz


 

Společné jmění manželů bylo jako institut do občanského zákoníku vloženo v roce 1998 a nahradilo dřívější pojem bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Společné jmění manželů vzniká ze zákona spolu s manželstvím, a jeho předmět je upraven v občanském zákoníku. Institut je nedílně spojen s manželstvím. Není tedy možné, aby společného jmění vzniklo mezi druhem a družkou nebo mezi registrovanými partnery. Zánikem manželství zaniká i společné jmění mezi manželi. Společné jmění manželů tvoří nejen majetek jako aktiva, ale i závazky čili pasiva.

Pokud se jedná o majetek ve smyslu aktiv, společné jmění manželů tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku, který patří do výlučného majetku jednoho z manželů nebo do spoluvlastnictví obou manželů (například majetek, který manželé jako svobodní nabyli společně ještě před uzavřením manželství).

Výlučným majetkem tvoří majetek, který nepatří do společného jmění manželů. Výlučným majetkem je:

- majetek získaný dědictvím nebo darem určeným jednomu z manželů

- majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela (jedná se například o auto, které bylo zakoupeno z peněžních prostředků získaných prodejem nemovitosti, který patřil pouze jednomu z manželů)

- věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů (typicky osobní hygienické potřeby, oblečení, apod.)

- věcí vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci vlastníka.

Do majetku spadají věci, práva a jiné majetkové hodnoty za předpokladu, že to jejich povaha připouští. Zajímavostí je, že s „peněžními prostředky na účtu mohou nakládat jen osoby uvedené v podpisových vzorech předaných majitelem účtu bance. Jiné osoby tak mohou činit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě o běžném účtu. Pouhá skutečnost, že na účtu u peněžního ústavu jsou uloženy i prostředky ve společném jmění manželů, neopravňuje manžela majitele účtu k nakládání s prostředky na tomto účtu."1

Mezi závazky neboli pasiva patří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou:

- závazků, týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich (například smlouva o zasklení oken nemovitosti, kterou vlastní jen jeden z manželů)

- závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

To, co přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, se posuzuje individuálně vzhledem k okolnostem a majetkovým poměrům manželů. K úkonům, které převyšují míru přiměřenou poměrům manželů, je třeba souhlas druhého z manželů. Jestliže druhý z manželů závazek, který míru přesahuje, schválil (byť nepřímo) dodatečně, závazek bude spadat pod společné jmění manželů. Pakliže nedošlo ani k dodatečnému schválení, závazek do společného jmění nepatří.

Co se týče vztahu k podnikání, je třeba zmínit, že platí speciální úprava. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, pak získání podílu ani nabytí členských práv a povinnosti nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo v družstvu, s výjimkou bytových družstev.2 Ačkoli nabytí podílu či práv nezakládá účast, stále platí, že získaný majetek se stává součástí společného jmění manželů.3

Závěrem bych dodal, že příspěvek vychází z úpravy, která je stanovená v občanském zákoníku. Sama úprava je v mnohém dispozitivní, a tak jsou možné i určité modifikace vymezení a trvání společného jmění manželů.

 

Petr Sprinz, autor je studentem Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci

 

 1 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2793/2006, ze dne 8. 1. 2008

 2 § 143 odst. 2 občanského zákoníku

 3 Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 700/2004, ze dne 20.7.2004

Diskuze k článku (312)

je to možné?aa20.04.15 20:38
právní mocJiří Novotný20.04.15 12:19
dědictvíMarie Zvěřinová06.02.14 20:28
  Re: dědictvíNotářské Služby06.02.14 21:14
Předmanželská smlouvaJan Ric04.02.14 14:50
  Re: Předmanželská smlouvaNotářské Služby04.02.14 18:00
dluhy a SJMPavlína 12.08.13 21:31
  Re: dluhy a SJMprávní vrba13.08.13 13:51
SJM - bytPeter06.08.13 16:06
  Re: SJM - bytNotářské služby06.08.13 21:05
DědictvíMONIKA HUŠKOVÁ23.07.13 09:59
  Re: DědictvíNotářské Služby23.07.13 12:45
DědictvíLenka09.07.13 01:26
  Re: DědictvíNotářské Služby09.07.13 09:07
dědictvíVaniceP27.06.13 12:38
  Re: dědictvíNotářské Služby27.06.13 13:18
    Re: dědictvíVaniceP27.06.13 13:55
      Re: dědictvíNotářské Služby27.06.13 14:30
DluhyMartin Tegl19.05.13 18:07
  Re: DluhyNotářské Služby19.05.13 21:45
darování a SJMA.B.11.03.13 22:47
  Re: darování a SJMNotářské Služby12.03.13 09:17
druzstevni byt v SJMLudek Tesar02.02.13 11:59
  Re: druzstevni byt v SJMnotarskesluzby.cz02.02.13 22:38
Nárok na byt?Milan Jarkovský13.01.13 16:46
  Re: Nárok na byt?Notářské Služby14.01.13 08:49
    Re: Nárok na byt?Milan Jarkovský14.01.13 12:21
      Re: Nárok na byt?Notářské Služby15.01.13 13:23
        Re: Nárok na byt?Milan Jarkovský25.01.13 16:45
          Re: Nárok na byt?Notářské Služby28.01.13 08:59
dědictvílubo 25.09.12 10:28
  Re: dědictvíprávní vrba25.09.12 16:01
  Re: dědictvíNotářské Služby05.01.13 20:08
  práce přesčassarik13501.08.14 10:58
  prace přesčassarik13502.08.14 09:45
  prace přesčassarik13502.08.14 09:49
Darování nemovitosti do SJMMarkéta B.04.09.12 13:15
  Re: Darování nemovitosti do SJMprávní vrba10.09.12 17:00
  Re: Darování nemovitosti do SJMNotářské Služby05.01.13 20:33
Vypořádání SJM po rozvoduM. K. 08.08.12 10:47
blížící se rozvod a řešení dluhů vzniklých v manželstvíStana Senderaková09.02.12 21:38
  Re: blížící se rozvod a řešení dluhů vzniklých v manželstvíprávní vrba15.03.12 15:07
SJM, bankovní zárukaHanky31.01.12 13:28
  Re: SJM, bankovní zárukaprávní vrba31.01.12 13:46
    Re: SJM, bankovní zárukaHanka31.01.12 14:52
      Re: SJM, bankovní zárukaprávní vrba01.02.12 15:23
SJM - zpronevěraHanny021031.01.12 12:19
SJM - bankovni ucet v zahraniciJana Brizova11.12.11 19:51
Majetkové vyrovnáníemilli14.11.11 15:59
  Re: Majetkové vyrovnáníprávní vrba15.11.11 13:56
dluhy po rozvoduMonika Ladányiová08.11.11 09:44
SJM a životní pojištěníJosef Vitásek20.09.11 03:39
  Re: SJM a životní pojištěníPavlína Hanusková15.03.12 07:33
  Re: SJM a životní pojištěníPavlína Hanusková15.03.12 07:40
Rozvod - auto na úvěrPetra Mokrá19.09.11 18:51
DluhJiří Janováč25.07.11 16:19
  Re: DluhNotářské Služby07.01.13 11:15
SJMIng. Petr Král16.07.11 23:32
  Re: SJMKarel Dlouhý17.07.11 11:25
  Re: SJMFrantišek Lerche22.07.11 08:07
vypořádání majetkuIva Mašková28.06.11 00:19
dědictví a SJMpetra nováková03.05.11 09:26
  Re: dědictví a SJMMilan Zeman03.05.11 09:45
    Re: dědictví a SJMpetra nováková03.05.11 10:50
SJM a zbraněRadka05.04.11 00:19
  Re: SJM a zbraněMilan Zeman06.04.11 07:57
Vypořádání podílu RD v manželstvíTomas Vasek13.03.11 21:46
  Re: Vypořádání podílu RD v manželstvíNotářské Služby07.01.13 12:14
Spořitelna.Václav III.30.01.11 11:38
  Re: Spořitelna.Karel Dlouhý30.01.11 16:45
Darovací smlouva a restituce.Václav III.30.01.11 11:02
spoluvlastnictví pojištěníDana Rozhonová22.01.11 11:31
DotazLucie 03.01.11 20:54
  Re: DotazMilan Zeman04.01.11 07:57
privatizace obecního bytuRenata H23.12.10 14:02
prodej bytu v SJM s nesvepravnou osoboumarcela mandakova18.11.10 17:59
Družstevný bytJana Peťková18.10.10 08:51
Dědictví bytu v osobním vlastnictví.Václav III.07.08.10 00:03
  Re: Dědictví bytu v osobním vlastnictví.Milan Zeman09.08.10 08:30
Družstevní bytGabriela Bučková15.06.10 10:48
Předmanželská smlouvaLinda Novotná19.05.10 12:32
  Re: Předmanželská smlouvaNotářské Služby07.01.13 12:23
sjmmonika petr10.05.10 18:54
  Re: sjmLukáš Otipka22.05.10 12:33
Vyrovnání manželů po rozvoduJana Marková10.05.10 15:05
  Re: Vyrovnání manželů po rozvoduJana Marková11.05.10 13:52
  Re: Vyrovnání manželů po rozvoduMarie Kranlová23.01.11 11:39
    Re: Vyrovnání manželů po rozvoduMilan Zeman24.01.11 09:40
zapření SJMKateřina Krásná08.04.10 13:01
dotaz ohledně bytuMarkéta Dudková24.03.10 08:29
Darovaná věc za období manželstvíElena Konstans27.02.10 23:21
  Re: Darovaná věc za období manželstvíNotářské Služby07.01.13 12:33
Porizeni RD v manzelstvi z vlastnich zdrojuIng.Tomas Kaloun26.02.10 00:07
  Re: Porizeni RD v manzelstvi z vlastnich zdrojuMilan Zeman26.02.10 08:40
majetek před vznikem manželstvímMarta Bílková09.02.10 18:31
děditstvíJana Petránková03.02.10 17:37
  Re: děditstvíKarel Dlouhý03.02.10 20:24
    Re: děditstvíJana Petránková03.02.10 21:59
SJMKarel Novák19.01.10 09:27
  Re: SJMJaroslav Holík08.04.10 19:38
Jak bude vypořádáno SJMMiroslav Janoušek19.01.10 07:07
Dluhy manželaLenka Konvalinová18.01.10 21:29
Vypořádání po rozvodu SJMMarek Kopeček07.12.09 20:58
RD ve SJMHynek Kalhous04.12.09 16:22
BytJaroslav Hrubý15.11.09 17:33
Vyrovnání majetku po rozvoduVláďa13.11.09 11:33
Stavební spořeníJarmila Javorová04.11.09 18:37
Manžel jde podnikatromana navrátilová17.10.09 20:50
rozvod-vypořádání majetkuJana Bořilová04.07.09 23:55
Smlouva o snížení dluhu výměnou za zahraduMichaela H.18.06.09 11:45
dotaz zda je to trestný činMartin Häusler02.06.09 17:54
  prodej bytuANNA NOVOTNÁ28.10.09 23:00
Penzijni připojištění na důchodJosef Kafna19.04.09 07:16
Dluh na zdravotním pojištěníEva Kocourková01.04.09 17:52
  Re: Dluh na zdravotním pojištěníMaruška13.06.09 20:52
Zúžení SJMZuzana Vondráková18.03.09 09:39
Příjmy z pronájmu a splátka z hypotékyEva Hornová11.03.09 11:26
  Re: Příjmy z pronájmu a splátka z hypotékyMaruška13.06.09 20:40
Dluhy v nemovitostiIvana Jandorová05.03.09 13:49
Majetek za svobodna - prodej v manzelstviKatka L.02.03.09 16:48
Vypořádání po rozvoduJana Pluhařová25.02.09 19:12
  Re: Vypořádání po rozvoduPetr Petr25.02.09 19:31
Stavební spoření - dědictví a SJMJiří Vojík24.02.09 22:00
Bytiveta soukupova19.02.09 20:18
barák v manželově vlastnictvíeva madrová14.02.09 20:37
Peníze na osobním účtuEva Mlčochová04.02.09 13:33
  Re: Peníze na osobním účtuKarel Dlouhý14.02.09 21:07
nemovitost pri vyporadani sjmrenata tasnerova26.01.09 09:33
movitý majetek před a po svatběMiroslav Burget23.01.09 22:12
  Re: movitý majetek před a po svatběAlena Jetmarova28.01.09 18:00
  Re: movitý majetek před a po svatběOlga Frohlichová29.01.09 11:33
  dar v manželstvíOlga Frohlichová16.04.09 12:40
rodiný důmMonika Volková16.01.09 01:29
hypoteční majetekHelena Szárazová14.01.09 17:16
  Re: hypoteční majetekMgr. Lucie Jindrová, advokát14.01.09 17:26
    Re: hypoteční majetekIvana Lipšová06.05.10 12:08
Koupě rodinné nemovitostiPetr Janata07.01.09 21:51
  Re: Koupě rodinné nemovitostiKarel Dlouhý07.01.09 22:39
Rozvod a majetek IvaIva Fedincová01.01.09 10:49
Privatizace bytuVlastimil Vojtěch17.12.08 21:28
Společné vlastnictvíSylvie Stopová12.12.08 14:05
Darování bytuJana Rubešová09.12.08 12:24
  Re: Darování bytuMgr. Lucie Jindrová, advokát22.12.08 13:22
  Re: Darování 1/2 bytuAlena Šimková10.06.10 13:26
    Re: Darování 1/2 bytumagdalena kullova09.05.11 14:30
Manželská smlouvaRadka Janczyková16.11.08 20:12
  Re: Manželská smlouvaMgr. Lucie Jindrová, advokát18.11.08 14:24
auto na leasing - rozvodskorus frantisek10.11.08 16:06
  Re: auto na leasing - rozvodMgr. Lucie Jindrová, advokát12.11.08 16:16
Rozestavena stavba a SJMD. Moravcova10.11.08 15:03
  Re: Rozestavena stavba a SJMMgr. Lucie Jindrová, advokát10.11.08 15:26
Dohoda o zůžení SJMJana Dietlová08.11.08 20:26
  Re: Dohoda o zůžení SJMMgr. Lucie Jindrová, advokát12.11.08 16:19
SJM verzus podílové spoluvlastnictvíPetra S.06.11.08 16:55
  Re: SJM verzus podílové spoluvlastnictvíMgr. Lucie Jindrová, advokát07.11.08 08:58
Družstevní podíl převod mezi manželiTomáš O.04.11.08 22:03
  Re: Družstevní podíl převod mezi manželiMgr. Oldřich Topka12.11.08 15:24
SJM vyporadani investic do idealni poloviny domuAleksandra Rýdlová31.10.08 10:13
  Re: SJM vyporadani investic do idealni poloviny domuMgr. Lucie Jindrová, advokát05.11.08 10:37
dotaz na soudP.K.29.10.08 13:13
  Re: dotaz na soudMgr. Lucie Jindrová, advokát05.11.08 10:46
Vysvětlení sporuJosef Šidlák18.10.08 10:19
  Re: Vysvětlení sporuMgr. Lucie Jindrová, advokát05.11.08 10:44
vypořádání majetkuPavel Nový17.10.08 19:07
  Re: vypořádání majetkuMgr. Oldřich Topka20.10.08 09:17
nemovitostLenka Nebovidská13.10.08 13:33
  Re: nemovitostMgr. Oldřich Topka13.10.08 14:55
SJM a hypotékaJaroslav Hlinka09.10.08 15:57
  Re: SJM a hypotékaMgr. Oldřich Topka13.10.08 14:44
Osobní automobilPavel Janota04.10.08 12:53
  Re: Osobní automobilMgr. Lucie Jindrová, advokát06.10.08 08:41
vypořádáníBlanka Batoušková03.10.08 18:53
  Re: vypořádáníMgr. Lucie Jindrová, advokát06.10.08 08:51
Darování bytu rodičiMarie Kopečná30.09.08 12:36
  Re: Darování bytu rodičiMgr. Oldřich Topka07.10.08 08:18
Rekonstrukce domuMonika Fučikovská16.09.08 18:40
  Re: Rekonstrukce domuMgr. Oldřich Topka07.10.08 08:13
podíl na domuOlina16.09.08 14:15
  Re: podíl na domuMgr. Oldřich Topka07.10.08 08:09
    Re: podíl na domuOlina07.10.08 17:03
Darovací smlouva a SJMVeronika Mansfeldova15.09.08 16:01
  Re: Darovací smlouva a SJMMgr. Oldřich Topka07.10.08 08:03
příjmy z pronájmu po uzavř.sňatkuLenka Jarošová11.09.08 09:44
  Re: příjmy z pronájmu po uzavř.sňatkuMgr. Lucie Jindrová, advokát11.09.08 09:47
dotaz na úvěrMartin J.04.09.08 13:50
  Re: dotaz na úvěrMgr. Lucie Jindrová, advokát04.09.08 14:17
    Re: dotaz na úvěrMartin J.04.09.08 14:51
      Re: dotaz na úvěrMgr. Lucie Jindrová, advokát04.09.08 14:53
důmKarel Holý30.08.08 15:46
  Re: důmEva Koždoňová02.09.08 09:03
    Re: důmMgr. Oldřich Topka02.09.08 11:43
  Re: důmMgr. Oldřich Topka02.09.08 11:54
sjmmonika petr27.08.08 21:24
  Re: sjmMgr. Oldřich Topka02.09.08 11:36
SJMzdenek pruner25.08.08 09:22
  Re: SJMMgr. Oldřich Topka02.09.08 11:28
ještě jeden dotaz:-)J. M.22.08.08 10:41
  Re: ještě jeden dotaz:-)Petr Petr22.08.08 11:04
    Re: ještě jeden dotaz:-)josef derfler24.08.08 10:57
úvěryJ. M.22.08.08 10:37
majetkové vypořádáníRudolf Kržiel21.08.08 15:22
Stavba domu - SJMEva Pokorná20.08.08 10:38
vyplácí se něco?Josef Drahokoupil19.08.08 17:18
  Re: vyplácí se něco?Ladislav František Krupička05.09.08 16:19
družstevní bytMarika Škodová19.08.08 08:47
  Re: družstevní bytMgr. Oldřich Topka19.08.08 15:36
Byt ve SJMJaroslav Hlinka18.08.08 18:00
  Re: Byt ve SJMMgr. Oldřich Topka19.08.08 15:29
SJMJana Hájková18.08.08 13:38
  Re: SJMMgr. Lucie Jindrová, advokát18.08.08 13:48
Rodinný dům na hypotékuAndrea Chlíbcová17.08.08 23:04
  Re: Rodinný dům na hypotékuMgr. Lucie Jindrová, advokát18.08.08 13:53
byt v OV + hypotékaJana Nová13.08.08 10:14
  Re: byt v OV + hypotékaJana Nová13.08.08 11:14
  Re: byt v OV + hypotékaMgr. Lucie Jindrová, advokát18.08.08 13:51
SJM v pripade prechodu bytu do osobnioho vlastnictviLucie Zivsova09.08.08 22:10
  Re: SJM v pripade prechodu bytu do osobnioho vlastnictviMgr. Oldřich Topka11.08.08 16:41
    Re: SJM v pripade prechodu bytu do osobnioho vlastnictviOta ..05.11.08 15:30
majetekVěra Štěpánová09.08.08 15:09
  Re: majetekMgr. Oldřich Topka11.08.08 16:31
mám nárok ma podíl?Bártoníčková07.08.08 09:18
  Re: mám nárok ma podíl?Mgr. Oldřich Topka11.08.08 16:24
co lze požadovat ze SJMKlára Hlavatá05.08.08 14:48
  Re: co lze požadovat ze SJMMgr. Lucie Jindrová, advokát05.08.08 16:13
SMJZlata Kravčuková05.08.08 07:32
  Re: SMJMgr. Lucie Jindrová, advokát05.08.08 16:14
    Re: SMJZlata Kravčuková05.08.08 18:34
bydlení po rozvodu, výživné na dětiBronislava Šedivá30.07.08 09:14
  Re: bydlení po rozvodu, výživné na dětiMgr. Lucie Jindrová, advokát30.07.08 09:25
    Re: bydlení po rozvodu, výživné na dětiBronislava Šedivá30.07.08 09:49
Společný majetek a právo na nějSonia Kolníková29.07.08 16:04
  Re: Společný majetek a právo na nějMgr. Lucie Jindrová, advokát29.07.08 16:11
    Re: Společný majetek a právo na nějSonia Kolníková30.07.08 11:10
    Re: Společný majetek a právo na nějLubomír Nekoranec19.09.08 18:39
SJM - s.r.o. Petr29.07.08 09:28
  Re: SJM - s.r.o. Mgr. Oldřich Topka30.07.08 08:34
SJMtomas stary26.07.08 21:35
  Re: SJMMgr. Lucie Jindrová, advokát28.07.08 15:48
osobní automobil SJMMarcel Rozsypal18.07.08 20:14
  Re: osobní automobil SJMMgr. Oldřich Topka22.07.08 11:12
osobní automobil SJMVeronika13.07.08 16:18
  Re: osobní automobil SJMMgr. Oldřich Topka15.07.08 08:07
manželova firma SJMVeronika13.07.08 16:16
  Re: manželova firma SJMMgr. Oldřich Topka15.07.08 08:05
polovina majetkuLibor Radomský10.07.08 09:27
  Re: polovina majetkuMgr. Lucie Jindrová, advokát10.07.08 09:32
Předmanželská smlouvaJaroslava Krejčová07.07.08 07:54
  Re: Předmanželská smlouvaMgr. Oldřich Topka08.07.08 08:39
Vypořádání SJMA. St.04.07.08 06:57
  Re: Vypořádání SJMMgr. Lucie Jindrová, advokát04.07.08 16:58
Potrebuji potvrdit, ze nepatri do SJMTomas Marek02.07.08 23:18
  Re: Potrebuji potvrdit, ze nepatri do SJMLenka Klimešová03.07.08 11:47
prodej osobního vozu v manželstvíVeronika30.06.08 15:54
SJM manželova firmaVeronika30.06.08 14:35
SJM-podíl z bytuKamil26.06.08 19:37
  Re: SJM-podíl z bytuMgr. Oldřich Topka30.06.08 12:54
SJMJana Nováková25.06.08 22:16
  Re: SJMMgr. Lucie Jindrová, advokát26.06.08 09:50
Vypořádání nemovitosti, ve které bydlí nezletilé dětiV. Vlachová25.06.08 18:04
  Re: Vypořádání nemovitosti, ve které bydlí nezletilé dětiMgr. Oldřich Topka26.06.08 10:33
Příjem z darovaného majetkuIng. Monika Dvořáčková23.06.08 08:26
  Re: Příjem z darovaného majetkuMgr. Oldřich Topka26.06.08 10:30
vypořádání darovaného pozemkuIrena22.06.08 12:41
  Re: vypořádání darovaného pozemkuMgr. Lucie Jindrová, advokát26.06.08 10:03
společné jmění manželůVěra Kraitlová15.06.08 11:11
  Re: společné jmění manželůMgr. Lucie Jindrová, advokát19.06.08 08:30
mzda manželůVáclav Aubrecht10.06.08 08:22
  Re: mzda manželůMgr. Lucie Jindrová, advokát11.06.08 09:26
Majetkové vypořádáníRenáta Pelíšková09.06.08 09:57
  Re: Majetkové vypořádáníMgr. Oldřich Topka12.06.08 15:41
  Re: Majetkové vypořádáníSona Hergetová19.07.08 18:41
    Re: Majetkové vypořádáníPetr Petr19.07.08 19:21
Společná nemovitost před svatbou - po svatbě SJM?Lucie Jiřenová05.06.08 14:26
  Re: Společná nemovitost před svatbou - po svatbě SJM?Mgr. Lucie Jindrová, advokát05.06.08 14:43
vypořádání majetkuAlena Gieszmanová03.06.08 16:28
společné jměníBára Nová02.06.08 12:14
  Re: společné jměníMgr. Lucie Jindrová, advokát02.06.08 16:22
Koupě bytuPetr Noha02.06.08 06:09
  Re: Koupě bytuMgr. Lucie Jindrová, advokát02.06.08 16:41
rozvod-ozdeleni majetuLucie Kubicek22.05.08 17:12
  Re: rozvod-ozdeleni majetuMgr. Oldřich Topka23.05.08 09:12
  Re: rozvod-ozdeleni majetuPavel Henken30.05.08 20:12
Co patří do společného jmění mnželůZdeněk Berger22.05.08 09:06
  Re: Co patří do společného jmění mnželůMgr. Lucie Jindrová, advokát22.05.08 09:12
    Re: Co patří do společného jmění mnželůZdeněk Berger22.11.08 23:28
vypořádání po exekuciJosef Novotný20.05.08 22:23
  Re: vypořádání po exekuciMgr. Lucie Jindrová, advokát22.05.08 09:14
Bytové vypořádání v případě rozvoduDavid Kučera19.05.08 12:23
  Re: Bytové vypořádání v případě rozvoduMgr. Lucie Jindrová, advokát20.05.08 12:30
Majetkové vypořádáníRenata Münzerová19.05.08 08:41
  Re: Majetkové vypořádáníMgr. Lucie Jindrová, advokát19.05.08 09:22
společne jměníZuzana Čermáková12.05.08 12:48
  Re: společne jměníMgr. Oldřich Topka12.05.08 15:54
    Re: společne jměníZuzana Čermáková13.05.08 17:07
SJMPavla Pyszkova28.04.08 21:54
  Re: SJMMgr. Lucie Jindrová, advokát29.04.08 14:03
nemovitost a SJMKarel Drobný22.04.08 21:13
  Re: nemovitost a SJMMgr. Oldřich Topka23.04.08 10:59
    Re: nemovitost a SJMKarel Drobný23.04.08 21:27
investice ze SJM do individuálního vlastnictvíLenka Fischer16.04.08 19:04
  Re: investice ze SJM do individuálního vlastnictvíMgr. Oldřich Topka17.04.08 09:07
zisk z prodeje daru-výlučné nebo společné peníze?Adámková15.04.08 14:22
  Re: zisk z prodeje daru-výlučné nebo společné peníze?Mgr. Oldřich Topka17.04.08 08:16
    Re: zisk z prodeje daru-výlučné nebo společné peníze?Adámková17.04.08 13:16
úroky na stavním spořeníKamila Langhammerová15.04.08 11:10
  Re: úroky na stavním spořeníMgr. Oldřich Topka17.04.08 08:14
Dotaz ohledně SJMJitka Janečková15.04.08 07:59
  Re: Dotaz ohledně SJMMgr. Oldřich Topka15.04.08 08:54
Rekonstrukce domu před uzavřením manželstvíHoráková07.04.08 14:08
  Re: Rekonstrukce domu před uzavřením manželstvíMgr. Oldřich Topka07.04.08 16:30
GarážMarie Zálešáková06.04.08 12:16
  Re: GarážMgr. Oldřich Topka07.04.08 16:25

Právo

Právník.cz na Facebooku

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Provizní systém

Provozovatel těchto stránek - obchodní společnost WEDOS a.s. nabízí nástroj, který Vám umožní vydělávat za reklamu a zprostředkování objednávek zboží a služeb této společnosti.

BONUS 100,- Kč již za aktivaci provizního systému

provizní systém »