TOP doména Právník.cz (140-170 tisíc unikátních návštěvníků měsíčně!) je na prodej. Konkrétní nabídky zasílejte přes kontaktní formulář.
tisk

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí je právním institutem, který má v našem občanském právu dlouhou tradici. Přesto však dochází často ke zkresleným představám o její závaznosti a jejím obsahu. Porušení smlouvy vede k nepříznivým právním následkům jako porušení každé jiné smlouvy. Příspěvek se zaměří především na náležitosti smlouvy, závaznost a následky porušení smlouvy o smlouvě budoucí dle občanského zákoníku.

Datum: 20.03.2008     Autor: Petr Sprinz


 

Smlouva o smlouvě budoucí je stručně upravena v § 50a občanského zákoníku. Předmětem smlouvy je závazek jedné či obou stran o uzavření smlouvy v dohodnuté době. Své uplatnění má institut například tehdy, když je vůle stran uzavřít kupní smlouvu, avšak kupující nemá v dané době dostatek finančních prostředků k realizaci smlouvy. 

Zákon stanoví, jaké jsou náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí. Náležitosti je možné rozdělit do dvou skupin. Jednak to jsou náležitosti smlouvy o smlouvě budoucí jako institutu, a dále náležitosti smlouvy, která má být v budoucnu uzavřena. V budoucnu uzavřenou smlouvou může být jakýkoli pojmenovaný, ale i nepojmenovaný typ smlouvy. 

Smlouva o smlouvě budoucí musí být ze zákona v písemné podobě. Zákonodárce vyžaduje písemnost z důvodu jasného doložení závazku. Další povinnou součástí smlouvy je vymezení doby, do které je třeba smlouvu uzavřít. Doba může být vymezena jak konkrétním datem, tak i jiným způsobem, například lhůtou běžící od určitého okamžiku. V neposlední řadě je třeba, aby smlouva o smlouvě budoucí jasně specifikovala závazek uzavřít smlouvu. Smlouva, která má být uzavřena, musí být natolik specifikována, aby obsahovala veškeré podstatné náležitosti. Není třeba přiložit podrobně vypracovanou smlouvu; vymezení podstatných náležitostí je z hlediska práva dostatečné. Lze však jen doporučit komplexnější úpravu budoucí smlouvy jako prevenci před případnými spory. U kupní smlouvy budou podstatnými náležitostmi zpravidla vymezení ceny a předmětu koupě. Absence jakékoli z výše stanovených náležitostí znamená absolutní neplatnost smlouvy, a takové smlouvy se není možné dovolat. 

Smlouva o smlouvě budoucí může opravňovat jednu nebo i obě strany k uzavření smlouvy. Povinnost uzavřít smlouvu vzniká až výzvou k uzavření. Bez této výzvy se později nemůže strana dovolávat nesplnění závazku. Pakliže druhá strana přes výzvu nesplnila svoji povinnost smlouvu uzavřít, nastávají negativní účinky jako v případě porušení jiných smluv. Smlouva o smlouvě budoucí je závazná jako každá jiná smlouva. Strana, která neúspěšně druhou stranu vyzvala, se může domáhat u soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Žalobu však tato strana může podat v omezené lhůtě jednoho roku počítanou od doby, kdy měla být smlouva uzavřena. 

Dalším následkem nesplnění povinnosti uzavřít smlouvu na základě výzvy je možnost domáhat se práva na náhradu škody, za předpokladu, že škoda v důsledku nesplnění povinnosti vznikla. 

Závěrem je vhodné dodat, za jakých okolností straně zaniká povinnost smlouvu uzavřít. Zákon stanoví pouze jednu výjimku. Závazek uzavřít smlouvu zaniká pouze tehdy, pokud se okolnosti, ze kterých účastníci při vzniku smlouvy vycházeli, změnily natolik, že nelze spravedlivě požadovat, aby smlouva byla uzavřena. Zmíněné kritérium je objektivní. Bude vždy záležet na úvaze soudu, zda přizná změně okolností takový význam, aby změna vedla k zániku závazku.

 

Petr Sprinz, autor je studentem Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci

Diskuze k článku (10)

pomoc pro kamarádkuMartina Houlíková26.06.09 22:20
  Re: pomoc pro kamarádkuFranken Sharp28.06.09 17:19
Smlouva o smlouvě budoucíIrena Průchová12.05.09 19:48
smlouva o smlouvě budoucíLucie 26.11.08 20:26
trvalý pobytLenka Š.05.05.08 15:24
  Re: trvalý pobytMgr. Lucie Jindrová, advokát05.05.08 15:47
poznámkaMichal Hejral25.03.08 15:24
  Re: poznámkaMgr. Lucie Jindrová, advokát25.03.08 16:00
    Re: poznámkaMichal Hejral27.03.08 14:46
      Re: poznámkaPetr Sprinz28.03.08 18:51

Právo

Právník.cz na Facebooku

Uživatel/klient

Login:
Heslo:

- Registrace

Rejstříky

Katalog stránek

+ přidat odkaz

Provizní systém

Provozovatel těchto stránek - obchodní společnost WEDOS a.s. nabízí nástroj, který Vám umožní vydělávat za reklamu a zprostředkování objednávek zboží a služeb této společnosti.

BONUS 100,- Kč již za aktivaci provizního systému

provizní systém »